x
Testas: CARINIS KAUNAS
1/10
Koks Kauno tiltas vadintas „ilgiausiu pasaulyje“?

Neteisingas atsakymas.

Teisingas atsakymas: Aleksoto tiltas buvo pramintas „ilgiausiu pasaulyje“, nes jį pereiti prireikdavo 13 dienų. Ši keistenybė paaiškinama kalendorių skirtumais. Po 1795 m. Lietuvos–Lenkijos valstybės padalijimo, dabartinė Kauno miesto dalis – Aleksotas ir Užnemunė atiteko Prūsijai, o Kaunas – Rusijos imperijai. Abi valstybes skyrė Nemunas. Užnemunėje galiojo Grigaliaus (naujojo stiliaus) kalendorius, o Rusijos okupuotoje Lietuvos dalyje (taigi ir Kaune) – Julijaus (senojo stiliaus) kalendorius. Skirtumas tarp jų – 13 dienų.

Kokio gyvūno pabaidytas, kaip pasakojama, žirgas numetė iš Aleksoto jojantį Prancūzijos imperatorių Napoleoną I?

Neteisingas atsakymas.

Teisingas atsakymas: Pasakojama, jog Prancūzijos imperatoriui Napoleonui I grįžtant į štabą, jo žirgas Frydlandas pasibaidė staiga iššokusio kiškio. Imperatorius nukrito, bet greitai atsikėlė, užšoko ant žirgo ir juokaudamas pasakė: „Jei būčiau romėnas, dabar pasukčiau atgal“.

Gyvendamas Kaune, poetas A. Mickevičius mėgo lankytis Ąžuolyne ir Girstupio upelio slėnyje. Kokiame kūrinyje aprašomas Girstupio slėnis?

Neteisingas atsakymas.

Teisingas atsakymas: Girstupio slėnį poetas įamžino poemoje „Gražina“:
„Mačiau aš puikų slėnį palei Kauną,
Laumės ten audžia pavasario rytą,
Žaliąją veją, žiedais iškaišytą:
Slėnio gražesnio nerasi pasauly....“
1955 m. minint poeto 100-ąsias mirties metines, A. Mickevičiaus slėnyje prie akmens buvo padėta juodo granito plokštė su šiuo posmeliu.

Kur veikė visame pasaulyje garsi žydų rabinų seminarija (ješiva)?

Neteisingas atsakymas.

Teisingas atsakymas: 1882 m. rabinas Notė Hiršas Finkelis įsteigė Vilijampolės ješivą (žydų rabinų seminariją).

Vienas iš animacijos pradininkų, jaunystėje gyvenęs Kaune?

Neteisingas atsakymas.

Teisingas atsakymas: Vladislavas Starevičius laikomas vienu iš erdvinės (lėlinės) animacijos pradininkų. 2007 m. Senamiestyje (Rotušės a. 18) atidengta atminimo lenta: „Šiame pastate, tuometiniame Kauno miesto muziejuje, kinematografininko kelią pradėjo Vladislavas Starevičius (1882–1965), sukūręs pirmuosius pasaulyje lėlinės animacijos šedevrus“.

Koks tai carinio laikotarpio pastatas?

Neteisingas atsakymas.

Teisingas atsakymas: 1892 m. atidarytas 500 vietų miesto teatras (dab. Laisvės al. 91; archit. Ustinas Golinevičius), pirmas tokios paskirties statinys Kauno ir Vilniaus gubernijose. Tų laikų provincialiam Kaunui tai buvo didingi rūmai. Vėliau teatras buvo ne kartą rekonstruojamas.

Kaip XIX amžiuje vadinosi Laisvės alėja?

Neteisingas atsakymas.

Teisingas atsakymas: Iš pradžių gatvė vadinosi Nikolajaus prospektu. 1918 m. ji buvo pavadinta kaizerio Vilhelmo prospektu, o 1919 m. (teisininko Kazimiero Olekos siūlymu) – Laisvės alėja.

Kas buvo „konkė“?

Neteisingas atsakymas.

Teisingas atsakymas: „Konke“ buvo vadinamas arklių tramvajus, 1892–1929 m. važiavęs nuo Rotušės aikštės iki geležinkelio stoties.

Kur 1912–1915 m. buvo keliama Kauno tvirtovės vėliava?

Neteisingas atsakymas.

Teisingas atsakymas: 1912 m. Kauno tvirtovės 9-ojoje baterijoje (dab. Ąžuolų kalnas) buvo įvestos karinės ceremonijos. 9 val. išsirikiavusi Garbės sargyba gerbdavo ginklu, o artileristai iš pabūklo iššaudavo salvę. Paskui buvo iškeliama tvirtovės vėliava. 18 val. tokia pati ceremonija buvo kartojama nuleidžiant vėliavą.

Kiek laiko truko Kauno tvirtovės puolimas 1915 metais?

Neteisingas atsakymas.

Teisingas atsakymas: 1915 m. Vokietijos kariuomenė užėmė Kauno tvirtovę per 10 dienų.