x
2023 metų Kauno sukaktys

Pristatome 2023 metais minimas istorines Kauno sukaktis, kurios padės geriau pažinti aktualius miesto istorijos faktus. Sužinosite, kas svarbaus Kaune įvyko prieš 500, 100 ar 15 metų.

Sukaktys atrinktos tik iš elektroniniame žinyne „Kaunas: datos ir faktai“ pateikiamų datų.

615 m.

– kai 1408 02 09 (arba 16 d.) Vytautas Didysis Kaunui suteikė Magdeburgo teises.

610 m.

– kai 1413 04 22 pirmą kartą paminėta Kauno parapinė Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia.

560 m. 

– kai 1463 m. Kaunui suteikta privilegija, kuria patvirtintos ir praplėstos miesto teisės.

550 m.

– kai 1473 m. paminėta pirmoji parapinė Kauno mokykla.

530 m.

– kai 1493 m. pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta Šv. Mikalojaus koplyčia.

465 m.

– kai 1558 m. įkurti Evangelikų liuteronų maldos namai (kirchė).

260 m.

– kai 1763 m. Aukštojoje Panemunėje pastatyta pirmoji mūrinė Šv. Apaštalų Simono ir Judo bažnyčia.

195 m.

– kai 1828 m. Rotušės aikštėje pastatyta Kauno arklių pašto stotis (archit. Žozefas Pusjė).

180 m.

– kai 1843 m. įsteigta Kauno gubernija.

175 m.

– kai 1848 m. Maušos Tipografo (Zymelovičiaus) spaustuvėje išspausdinta pirmoji lietuviška knyga Kaune – „Regulas del skarbawu žmonių…“ (versta iš rusų kalbos).

170 m.

– kai 1853 m. Vilijampolėje pradėjo veikti pirmasis I. B. Volfo garinis alaus bravoras, davęs pradžią Lietuvos alaus pramonei.

165 m.

– kai 1858 m. išleistas įsakas žydams suteikiantis teisę gyventi ir statyti namus visose Kauno miesto dalyse.

160 m.

– kai 1863 m. Kaune pradėjo veikti telegrafo stotis su 10 telegrafo aparatų.
– kai 1863 m. pastatyta Kauno geležinkelio stotis (viešosios veiklos pradžia – 1862 02 21).
– kai 1863 12 28 Kaune caro valdžios buvo nuteistas ir pakartas vienas iš Lenkijos ir Lietuvos sukilimo vadų kun. Antanas Mackevičius.

140 m.

– kai 1883 11 26 I. Frumkino name (archit. Ustinas Golinevičius) įsteigtas Kauno apygardos teismas (dab. Laisvės al. 103).

125 m.

– kai 1898 m. Kaune vyko II žydų darbininkų sąjungos (Bundo) suvažiavimas.

115 m.

– kai 1908 11 30 atidaryta Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė.

100 m.

– kai 1923 04 22 įsteigta Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga.
– kai 1923 07 18 „Saulės“ namuose įkurta pirmoji Lietuvoje mergaičių progimnazija, kuriai 1926 m. suteiktas „Saulės“ mergaičių gimnazijos vardas.
– kai 1923 09 22 atidarytas (įsteigtas 1919 m.) brolių Salamonų tabako ir papirosų fabrikas (dab. E. Ožeškienės g. 18).
– kai 1923 11 23 Karo muziejaus sodelyje atidengtas dr. Jono Basanavičiaus biustas (skulpt. J. Zikaras, archit. V. Dubeneckis).
– kai 1923 m. Kaune įsteigta maisto perdirbimo įmonė „Maistas“.
– kai 1923 m. Aukštojoje Fredoje įkurtas Botanikos sodas.
– kai 1923 m. Kaune (buv. Laisvės al. 15) atidarytas Norvegijos konsulatas.

95 m.

– kai 1928 02 16 iškilmingai atidaryti rūmai (archit. Edmundas Frykas), kuriuose telkėsi 1922 m. įsteigta Lietuvių studentų tautininkų korporacija „Neo-Lithuania“.
– kai 1928 02 27 veiklą pradėjo Kauno aklųjų institutas.
– kai 1928 03 23 įsteigta AB „Pažanga“.
– kai 1928 05 14 Karo muziejaus sodelyje atidengtas paminklas „Laisvė“ (skulpt. Juozas Zikaras, archit. Vladimiras Dubeneckis).
– kai 1928 07 20 įkurta AB „Spindulio“ spaustuvė (Miško g. 11).
– kai 1928 12 04 atidarytas didžiausias 800 vietų kino teatras „Metropolitain“ (Laisvės al. 71, archit. Vladimiras Dubeneckis, Klaudijus Dušauskas-Duž).
– kai 1928 12 22 pastatytas Panemunės tiltas per Nemuną.
– kai 1928 m. greta VII forto mediniame pastate pradėjo veikti Šv. Luko ligoninė.
– kai 1928 m. Vilijampolėje prasidėjo trikotažo įmonės „Silva“ veikla.
– kai 1928 m. pastatyta mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, suprojektuota inž. S. Novickio (Z. Novenny).

90 m.

– kai 1933 01 12 pradėjo veikti Petrašiūnų popieriaus fabrikas (dab. R. Kalantos g. 34).
– kai 1933 07 19 Kauno aerodrome 60 000 žmonių sutiko lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno palaikus.
– kai 1933 m. rugpjūčio mėn. profesorės dr. Vandos Tumėnienės iniciatyva Aukštosios Panemunės šile įsteigta privati vaikų sanatorija.
– kai 1933 m. atidaryti Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto rūmai (A. Mickevičiaus g. 9, archit. V. Dubeneckis, inž. F. Vizbaras).
– kai 1933 m. Vilijampolėje (dab. Raudondvario pl. 122) įkurtas akcinės bendrovės „Inkaras“ guminių dirbinių fabrikas.
– kai 1933 m. pastatyti Kauno apskrities savivaldybės rūmai (archit. V. Landsbergis-Žemkalnis).
– kai 1933 m. pradėtas statyti Veterinarijos akademijos pastatų kompleksas (Tilžės g. 18, projekto autorius – inžinierius Jonas Jasiukaitis).

85 m.

– kai 1938 m. Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos užsakymu pastatyta Tyrimų laboratorija (Radvilėnų pl. 19).
– kai 1938 m. pastatyta Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia Žemuosiuose Šančiuose (A. Juozapavičiaus pr. 60, archit. Algirdas Šalkauskis, Vsevolodas Kopylovas, Adolfas Netyksa).
– kai 1938 m. pradėti statyti Taupomųjų kasų rūmai (architektai Arnas Funkas, Adolfas Lukošaitis, Bronius Elsbergas).

80 m.

– kai 1943 11 25 po penkis mėnesius trukusių pasitarimų politinės partijos ir rezistencijos grupės Kaune sukūrė aukščiausią pogrindinį politinį organą – Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą (VLIK' ą).

75 m.

– kai 1948 11 16 sujungus „Šviesos“ spaustuvę su Valstybiniu popieriaus gaminių fabriku ir litografiją „Aušra“, įsteigta V. Kapsuko-Mickevičiaus spaustuvė.

70 m.

– kai 1953 m. įkurta Kauno radijo gamykla (iš pradžių vadinta Kauno radijo fabriku).
– kai 1953 m. įsteigtas Kauno maisto pramonės technikumas.
– kai 1953 m. atidaryta Stomatologinė poliklinika (1982 m. rekonstruota pagal archit. I. Likšienės projektą).

65 m.

– kai 1958 m. Kauno tvirtovės IX forte (Žemaičių pl. 73) įkurtas respublikinės reikšmės muziejus – holokausto atminimo simbolis.

60 m.

– kai 1963 08 02 įkurta Kauno šiluminių tinklų įmonė.

45 m.

– kai 1978 m. pastatyti Kauno paveikslų galerijos rūmai (archit. L. Gedgaudienė, J. Navakas) ir atidaryta ekspozicija.
– kai 1978 m. pradėti statyti ritualinių paslaugų rūmai (dab. Jonavos g. 220).
– kai 1978 m. prasidėjo Eigulių gyvenamojo rajono statyba (archit. S. Lukošius ir G. Miškinienė).

40 m.

– kai 1983 03 01 įkurtas LTSR Liaudies buities muziejaus Liaudies muzikos instrumentų skyrius.
– kai 1983 m. atidarytas sportinės aviacijos muziejus Jaunųjų technikų stotyje (A. Mickevičiaus g. 2).
– kai 1983 m. pastatytas Varnių tiltas per Nerį.

35 m.

– kai 1988 06 10 Architektų namuose (Vilniaus g. 22) išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Kauno zonos iniciatyvinė grupė.
– kai 1988 07 01 atidarytas civilinės aviacijos oro uostas Karmėlavoje.
– kai 1988 m. pastatytas Simono Daukanto pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą (projekto autorius – Darius Žickis, architektas Algimantas Sprindys).
– kai 1988 m. pagal architekto Algimanto Sprindžio projektą pradėtas Valstybinio istorijos muziejaus (dab. Vytauto Didžiojo karo muziejus) sodelio ir jo paminklų atkūrimas.

30 m.

– kai 1993 06 04 atidarytas Rezistencijos ir tremties muziejus (Vytauto pr. 46).
– kai 1993 07 17 Ąžuolyno prieigose atidengtas paminklas Lietuvos lakūnams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui, įamžinant jų skrydį per Atlantą ir paminint jų žūties 60-ąsias metines.
– kai 1993 08 31 iš Kauno išvestas paskutinis Rusijos kariuomenės dalinys.
– kai 1993 09 06 Jo Šventenybė popiežius Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias Nemuno ir Neries santakoje.
– kai 1993 10 29 įkurta UAB „Pirmas žingsnis“, gaminanti ortopedijos ir ergoterapijos gaminius.
– kai 1993 m. Kauno vakariniame aplinkkelyje, Via Baltica magistralėje, atidarytas Lampėdžių (Česlovo Radzinausko) tiltas (pirmoji dalis) per Nemuną.

25 m.

– kai 1998 m. pradėta statyti Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos bažnyčia (Milikonių g. 14).

20 m.

– kai 2003 m. pradėtas statyti gyvenamasis kompleksas – Fredos miestelis.

15 m.

– kai 2008 m. liepos mėn. senojoje Nemuno prieplaukoje buvo įkurtas tūkstančio vietų amfiteatras su kilnojama scena (archit. A. Prikockienė ir A. Velutis).
– kai 2008 09 26 Nemuno saloje iškilmingos ceremonijos metu buvo įkasta kapsulė, kuri simbolizavo Kauno sporto ir pramogų rūmų statybų pradžią.
– kai 2008 m. Dainavos mikrorajone (V. Krėvės pr. 95A) pastatyta Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčia (archit. Algimantas Kančas).

10 m.

– kai 2013 11 04 Šilainiuose įkurta Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija.

5 m.

– kai 2018 07 05 prie Kauno pilies (Pilies g. 17) atidengta skulptūra „Laisvės karys“ (simbolinė kapsulė įkasta gegužės 31 d.).
– kai 2018 m. įkurtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Emanuelio Levino centras.


vezikai-rotuses-aiksteje
TAIP PAT SKAITYKITE
Kauno miesto istorinė raida

Kauno miesto savivaldos institucijų raida.

Skaityti
Turite klausimų ar pasiūlymų?
Parašykite mums žinutę

Jei atradote netikslumų ar norite pateikti papildymų, savo pastebėjimus prašome parašyti mums, užpildant šią formą: