x
2021 metų Kauno sukaktys

Pristatome 2021 m. minimas istorines Kauno sukaktis, kurios padės geriau pažinti aktualius miesto istorijos faktus. Sužinosite, kas svarbaus Kaune įvyko prieš 500, 100 ar 15 metų.

Sukaktys atrinktos tik iš elektroniniame žinyne „Kaunas: datos ir faktai“ pateikiamų datų.

660 m.
– kai 1361 m. Vygando Marburgiečio (vokiečių ordino diplomato Prūsijoje) kronikoje paminėtas Kaunas (Kawen) ir jo pilis.

380 m.
– kai 1641 m. dominikonai įsikūrė Kaune.

360 m.
– kai 1661 m. baigėsi Rusijos okupacija bei maras mieste.

355 m.
– kai 1666 m.* Rotušės a. pradėta statyti jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia.

320 m.
– kai 1701 12 20 Šiaurės karo (1700–1721 m.) metu švedai be kliūties užėmė Kauną.

190 m.
– kai 1831 06 11–18 Kaunas buvo sukilimo prieš caro valdžią dalyvių rankose.

185 m.
– kai 1836 m. buvusio karmelitų vienuolyno pastatuose įkurta karo ligoninė.

175 m.
– kai 1846 m. pradėti statyti būsimi Gubernatūros rūmai.

160 m.
– kai 1861 m. įsteigta „Bliumental“ alaus darykla (šalia Vilkmergės plento – dab. Savanorių pr.).
– kai 1861 11 20 geležinkelio tuneliu pravažiavo pirmasis garvežys.
– kai 1861 m. įsteigtos Žaliakalnio žydų kapinės (Radvilėnų pl.).

150 m.
– kai 1871 m. miesto Dūmos iniciatyva įsteigtas parkas Žaliajame (Vytauto) kalne.

145 m.
– kai 1876 01 01 įvyko Kauno savivaldybės rinkimai.

130 m.
– kai 1891 m. Fredoje Kauno tvirtovės komendantūros iniciatyva artilerijos pulko įgulai pastatyta Šv. Sergijaus Radonežiečio (arba Švč. Trejybės Kauno artilerijos) cerkvė.
– kai 1891 06 29 padėtas Šv. Petro ir Povilo Soboro (dab. Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia) kertinis akmuo.

125 m.
– kai 1896 m. pastatyta 109-ojo Volgos pėstininkų pulko Dievo Motinos Globėjos cerkvė Šančiuose (1950 m. sunaikinta).

120 m.
– kai 1901 m.* įsteigtos Senosios Šančių kapinės.

115 m.
– kai 1906 m. lapkričio mėn. įkurtas Onos Vitkauskytės knygynas.
– kai 1906 m. įkurta katalikiška lietuvių švietimo draugija „Saulė“.
– kai 1906 m. Žaliakalnyje Šv. Mikalojaus (dab. gegužės 22) dieną pašventinta Kauno sentikių religinės bendruomenės Šv. Nikolos cerkvė.
– kai 1906 m. pastatyta degtinės gamykla „Stumbras“.
– kai 1906 m. kun. K. Olšausko iniciatyva įsteigta Šv. Juozapo darbininkų draugija.
– kai 1906 m. pedagogų T. F. Žilinsko, M. Vasiliausko iniciatyva Kaune įkurtos pirmosios lietuviškos mokyklos: Šančių ir Karmelitų (dviklasės, skirtos šių rajonų darbininkų vaikams), vėliau – 3-ioji mokykla Žaliajame kalne.
– kai 1906 m. įsteigta Šv. Zitos draugija.

110 m.
– kai 1911 m. Šančiuose pastatyta metodistų bažnyčia.

105 m.
– kai 1916 08 06 į Kauną perkelta Oberosto Rytų skolinamoji kasa, leidusi ostrublius, kurie buvo paskelbti vienintele teisėta valiuta Lietuvoje.

100 m.
– kai 1921 02 16 iškilmingai atidarytas Karo muziejus.
– kai 1921 04 13 įsteigti Aukštieji karininkų kursai.
– kai 1921 02 21 Kaune atidaryta „Dirvos“ bendrovės leidykla ir knygynas.
– kai 1921 06 20 Danija paskyrė savo atstovą Kaune, dar oficialiai nepripažinusi Lietuvos nepriklausomybės.
– kai 1921 07 29 susijungus R. Tilmanso kaulų malimo ir brolių Kaganų Šiaulių šokolado ir saldainių fabrikams, Šančiuose (A. Juozapavičiaus pr. 80) įsteigtas šokolado ir saldainių fabrikas „Tilka“ (Tilmansas ir Kaganas).
– kai 1921 10 15–16 šalia Karo muziejaus vyko pirmoji Žemės ūkio paroda.
– kai 1921 10 16 Karo muziejaus sodelyje atidengtas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ (skulpt. J. Zikaras, archit. V. Dubeneckis).
– kai 1921 10 19 įsteigtas Centralinis valstybės archyvas.
– kai 1921 11 07 Kaune savo veiklą pradėjo Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) konsulatas.
– kai 1921 m. lapkričio mėn. pradėjo veikti Šv. Vincento Pauliečio draugijos mergaičių mokytojų seminarija (dab. Rotušės a. 7).
– kai 1921 m. įsteigta Kauno savanorių ugniagesių draugija (tarpukariu E. Ožeškienės g. 27).
– kai 1921 m. Kaune atidaryta Estijos pasiuntinybė.
– kai 1921 m. Aleksote pastatyta medinė Šv. Kazimiero bažnyčia.
– kai 1921 m. Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos iniciatyva įsteigta knygų leidybos ir prekybos kooperacinė bendrovė „Spaudos fondas“ (Vytauto pr. 23).
– kai 1921 m. valstiečių liaudininkų iniciatyva įkurta „Varpo“ spaustuvė (Laisvės al. 10, dab. 60).

95 m.
– kai 1926 m. Kauną užliejo didžiulis pavasario potvynis.
– kai 1926 m. įkurta Kauno komercijos gimnazija (1939 m. pavadinta Šolom Aleichemo vardu).
– kai 1926 04 04 įkurta Kauno arkivyskupija.
– kai 1926 05 27 įsteigti Žemės ūkio rūmai.
– kai 1926 06 12 prasidėjo radijo transliacijos Lietuvoje.
– kai 1926 08 09 Kaune buvo įsteigta internunciatūra.
– kai 1926 12 17 įvykdytas perversmas, kurio metu nuverstas teisėtai išrinktas prezidentas K. Grinius ir įvestas A. Smetonos autoritarinis režimas.

90 m.
– kai 1931 m. atidarytas 400 vietų vaikams skirtas „Kapitol“ kino teatras (Laisvės al. 36), veikęs iki 2001 m.
– kai 1931 m. Linksmadvaryje pastatyti Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos-chemijos instituto rūmai (1944 m. susprogdinti).
– kai 1931 m. pastatytas gelžbetoninis tiltas per Jiesią.
– kai 1931 09 01 atidarytai pradžios mokyklai, 1931 10 09 suteiktas Jono Jablonskio vardas.
– kai 1931 m. pastatytas metalinis tiltas per Nevėžį.
– kai 1931 m. įkurta Kauno berniukų „Javne“ gimnazija.
– kai 1931 m., siekiant pagerinti viršutinės ir apatinės miesto dalių susisiekimą, pastatytas Žaliakalnio funikulierius (keltuvas).

85 m.
– kai 1936 12 13 konsekruota Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia.
– kai 1936 09 19 atidaryta Veterinarijos akademija.
– kai 1936 08 01 Kauno užmiesčio autobusų stotis buvo perkelta į buvusio „Minervos“ fabriko teritoriją Vytauto pr. 12 (dab. Vytauto pr. 24).
– kai 1936 06 28 atidarytas Maironio muziejus.
– kai 1936 10 04 arkivyskupas P. Karevičius pašventino Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos vienuolyno koplyčią (dab. Žemaičių g. 85).
– kai 1936 11 01 pašventinta Šv. Antano Paduviečio bažnyčia.
– kai 1936 m. atidaryti Darbo rūmai.
– kai 1936 m. užbaigti statyti Kauko laiptai.
– kai 1936 m. įkurta privati Prano Mažylio moterų ligoninė.

80 m.
– kai 1941 01 13 iš nacionalizuoto fabriko „Tilka” įkuriamas Kauno konditerijos fabrikas „Gegužės 1-oji“, tais pačiais metais pervadinta „Ramune“.
– kai 1941 03 26 įkurta „Kelių įmonė“.
– kai 1941 06 14–18 vyko pirmieji masiniai trėmimai.
– kai 1941 06 22–25 Kaune vyko sukilimas.
– kai 1941 06 23–24 Kaune susikūrė atkuriamos valstybės institucijos.
– kai 1941 06 28 sukilėlių daliniai pradėti nuginkluoti, išformuoti arba performuoti į lietuvišką policiją – Tautinio darbo apsaugos batalioną.
– kai 1941 m. birželio mėn. pabaigoje, vokiečiams užėmus Kauną, prasidėjo žydų persekiojimai ir reguliarios masinės žudynės, pogromai.
– kai 1941 07 10–08 15 Vilijampolėje įkurtas Kauno getas.
– kai 1941 07 26–08 05 likviduotos autonomiškos lietuviškos valdžios struktūros.
– kai 1941 m. liepos mėn. Kaune įsteigtos septynios karo belaisvių stovyklos, iš kurių didžiausios – VI ir II-jame fortuose.
– kai 1941 08 22 po Laikinosios vyriausybės panaikinimo Kaune pradėjo veikti vokiškai administracijai pavaldi lietuviška savivalda – generalinių tarėjų institucija.
– kai 1941 09 15 Lietuvių aktyvistų frontas (LAF) pateikė memorandumą Lietuvos generaliniam komisarui A.T. von Rentelnui prieš Lietuvos vyriausybės (LV) likvidavimą ir vokiečių civilinės valdžios politiką: privačios nuosavybės nepripažinimą, tautinių simbolių draudimą ir kt.
– kai 1941 10 11 katalikiškos pakraipos inteligentija įkūrė rezistencinę organizaciją – Lietuvių frontą.
– kai 1941 10 29 per „didžiąją akciją“ IX forte buvo sušaudyta apie 9200 žydų iš Kauno geto.

75 m.
– kai 1946 02 01 įsteigtas Onkologijos dispanseris (tuomet Lenino pr. 59).
– kai 1946 m. prie miesto prijungti Lampėdžiai, Veršvai, Pažaislis, Petrašiūnai.
– kai 1946 m. pradėjo veikti Lietkoopsąjungos Kauno kooperatinis technikumas.
– kai 1946 m. įkurta Kauno miesto 7-oji ligoninė (dab. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė).

70 m.
– kai 1951 03 20 atidarytas (įsteigtas 1948 m.) Petro Cvirkos memorialinis muziejus (1991 m. uždarytas).
– kai 1951 m. buvusios Meno mokyklos patalpose įsikūrė Kauno taikomosios dailės vidurinė mokykla.

65 m.
– kai 1956 10 29 įkurtas Kauno taksi parkas.
– kai 1956 11 01 Aukštųjų mokyklų studentų iniciatyva surengtas Vėlinių minėjimas prie paminklo kariams, žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę Senosiose kapinėse (buv. Ramybės parkas).

60 m.
– kai 1961 m. įkurtas Kauno kelionių ir ekskursijų biuras.
– kai 1961 m. įkurtas profesionalus pučiamųjų instrumentų orkestras, kuriam 1973 m. suteiktas „Ąžuolyno“ vardas.

55 m.
– kai 1966 m. atidarytas vienintelis pasaulyje Velnių muziejus.
– kai 1966 m. atidarytos Romainių 1-osios kapinės.
– kai 1966 m. atidarytas pirmasis plačiaekranis kino teatras „Planeta“.
– kai 1966 10 01 Žaliakalnyje įsteigtas Kauno viešosios bibliotekos filialas ir Balio Sruogos memorialinis muziejus.

45 m.
– kai 1976 m. liepos mėn. Tarybų (dab. Petro Vileišio) aikštėje įrengta pirmoji Kaune dirbtinio ledo čiuožykla.
– kai 1976 m. pastatytas pėsčiųjų tiltas per Nemuną, jungiantis Panemunės šilą ir A. ir J. Gravrogkų gatvę Gričiupio mikrorajone.
– kai 1976 m. prasidėjo Kauno kamerinio teatro istorija.

40 m.
– kai 1981 m. pastatyti ritualinių paslaugų rūmai (dab. Jonavos g. 220).
– kai 1981 m. prie Kauno marių ties Pažaisliu pastatytas Kauno „Žalgirio“ jachtklubo kompleksas (M. Gimbutienės g. 35).

35 m.
– kai 1986 m. Ąžuolyno parkas paskelbtas respublikinės reikšmės gamtos paminklu.
– kai 1986 m. atidaryta parduotuvė „Rėda“.

30 m.
– kai 1991 01 13, SSRS ginkluotosioms pajėgoms užėmus Lietuvos radijo ir televizijos pastatus Vilniuje, tą pačią naktį 2 val. 47 min. iš nepriklausomos LTV Kauno redakcijos prasidėjo ilgiausia teletransliacija, be pertraukų trukusi 72 val. 8 min.
– kai 1991 04 19–21 įvyko pirmasis tarptautinis festivalis „Kaunas Jazz“.
– kai 1991 06 20 Kauno senosiose kapinėse (buv. Ramybės parke) pastatytas paminklas „Kryžius-medis“ 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo aukoms atminti (skulpt. Robertas Antinis (jaunesn.), archit. Eugenijus Miliūnas).
– kai 1991 08 02, IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių metu, buvo oficialiai atidarytas Lietuvos sporto muziejus (kaip Vytauto Didžiojo karo muziejaus Lietuvos sporto istorijos skyrius, Muziejaus g. 7).
– kai 1991 m. įsteigtas džiazo orkestras – Kauno bigbendas.
– kai 1991 m. pradėtas suteikti Kauno miesto Garbės piliečio vardas.
– kai 1991 m. Kaunas tapo tarptautinės miestų sąjungos „Naujoji Hanza“ nariu.

25 m.
– kai 1996 08 15 pašventinta Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčia (Marių g. 20) ir Saleziečių centro namai.
– kai 1996 10 22 Karmėlavoje įkurta Kauno laisvoji ekonominė zona (LEZ).
– kai 1996 12 14 operos dainininkės Adelės Nezabitauskaitės-Galaunienės ir muziejininko, dailės istoriko, ilgamečio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus Pauliaus Galaunės namuose (Vydūno al. 2) atidarytas memorialinis muziejus – Adelės ir Pauliaus Galaunių namai.
– kai 1996 m. atidaryta Kolpingo aukštesnioji mokykla (Laisvės al. 101).
– kai 1996 m. duris atvėrė Šilainių poliklinika.
– kai 1996 m. surengtas pirmasis Pažaislio muzikos festivalis.

20 m.
– kai 2001 m. įsteigta Kauno žiemos sporto mokykla „Baltų ainiai“.
– kai 2001 m. gegužės mėn. Eiguliuose (S. Žukausko g. 3B) pradėta statyti Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčia.
– kai 2001 06 04 atidarytas kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinis butas-muziejus (M. Valančiaus g. 6).
– kai 2001 m. Lampėdžio ežero krante įkurta vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo įstaiga – Kauno irklavimo mokykla.
– kai 2001 m. pradėtas teikti Kauno miesto savivaldybės apdovanojimas – Gerumo plyta (nuo 2008 m. Gerumo kristalas).

15 m.
– kai 2006 m. baigtas statyti gyvenamasis kompleksas – Fredos miestelis.

10 m.

– kai 2011 02 14 įsteigtas Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus (S. Daukanto g. 25).
– kai 2011 06 04 Santakos parke atidengtas paminklas Šv. Popiežiui Jonui Pauliui II (skulpt. Czesław Dźwigaj).
– kai 2011 08 18 buvo iškilmingai atidaryta Kauno „Žalgirio“ arena. 2011 09 18 joje įvyko 37-tojo Europos vyrų krepšinio čempionato finalas.


vezikai-rotuses-aiksteje
TAIP PAT SKAITYKITE
Kauno miesto istorinė raida

Kauno miesto savivaldos institucijų raida.

Skaityti
Turite klausimų ar pasiūlymų?
Parašykite mums žinutę

Jei atradote netikslumų ar norite pateikti papildymų, savo pastebėjimus prašome parašyti mums, užpildant šią formą: