x

Settlements from the Mesolithic and Neolithic periods are found here.

Map of Panerys primeval culture settlements
[Kultūra. – 1924, Nr. 7–8, p. 299.]

Literature and information sources:

1. Akmens amžius Lietuvoje / R. Rimantienė. – Vilnius, 1984. – 343 p. : iliustr.
2. Kauno istorija / Mindaugas Bertašius // Kaunas: istorija, praeitis, dabartis / [sudarytojas ir projekto vadovas Rimantas Viedrynaitis]. – Kaunas, 2006. – P. 7–10.
3. Kauno senovė / Petras Tarasenka // Kauno tiesa. – 1958, rugsėjo 8–11, 13.
4. Lietuvos TSR archeologijos atlasas : akmens ir žalvario amžiaus paminklai / R. Rimantienė, E. Grigalavičienė, O. Bogušienė. – Vilnius, 1974. – [Kn.] 1. – 284 p. : iliustr.

This is proved by numerous graves in Marvelė, Sargėnai and Veršvai burial grounds.

Findings in Marvelė burial ground
[Vidurio Lietuvos archeologija… – P. 21.]
Relics of plank coffins found in a burial ground of Mid-Iron Age, dated 3rd-4th centuries
[Vidurio Lietuvos archeologija… – P. 24.]

Literature and information sources:

1. Kaunas tarp Rytų ir Vakarų. Nemuno kelias I–II tūkst. po Kr. pradžioje / Vladas Žulkus // Vidurio Lietuvos archeologija : etnokultūriniai ryšiai / sudaryt. Audrius Astrauskas, Mindaugas Bertašius. – Vilnius, 1996. – P. 89–96.
2. Laidojimo papročiai Marvelės kapinyne / Audrius Astrauskas. – Iliustr. // Vidurio Lietuvos archeologija : konferencijos medžiaga / sudarytojas Audrius Astrauskas. – Vilnius, 1994. – P. 21–27.
3. Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I–ХIII a. / atsakingas redaktorius M. Michelbertas. – Vilnius, 1972. – P. 5–126.
4. Lietuvos istorija : geležies amžius / [ats. tomo redaktorius Gintautas Zabiela]. – Vilnius, 2007. – T. 2. – 517 p. : iliustr., žml.
5. Marvelė. Ein Gräberfeld Mittellitauens = Marvelė. Vidurio Lietuvos aukštaičių II–XII a. kapinynas / Mindaugas Bertašius. – [Kaunas, 2005]. – 294 p. : iliustr., žml.
6. Marvelė / Audrius Astrauskas. – Iliustr. // Lithuanian archaeology: investigations and findigs. – [Vilnius] : Institute of Cultural Heritage, 1998. – P. 16.
7. Marvelės kapinynas / Mindaugas Bertašius. – Iliustr. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2006, p. 141–144.
8. Vidurio Lietuva romėniškuoju ir tautų kraustymosi laikotarpiu (II–VII amžiai). – Iliustr. // Vidurio Lietuva VIII–XII a. / Mindaugas Bertašius. – Kaunas, 2002. – P. 21–48.

Kaunas prehistoric burial grounds testify to the existence of a seasonal trade centre.

Scandinavian belt buckle found in Kaunas suburbs
[Kauno istorijos metraštis… p. 8.]
Horse-shoe-shaped pins with cylindrical ends from Marvelė burial ground, similar to Scandinavian pins
[Vidurio Lietuva VIII–XII a. … – P. 140.]

Literature and information sources:

1. Kauno apylinkių teritorinių struktūrų formavimosi ypatybės / Mindaugas Bertašius. – Iliustr., priedai // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 2 (2000), p. 5–29.
2. Kauno miesto ištakos / Karolis Mekas, Jurgis Oksas. – Iliustr. // Lietuvos TSR architektūros klausimai : architektūros istorija. – [T.] 6 (2) (1980), p. 129–141.
3. Vakarų Europos monetos Marvelės kapuose / Mindaugas Bertašius. – Iliustr. // Numizmatika : metraštis. – [T.] 2/3 (2001/02), p. 169–174.
4. Vidurio Lietuva VIII–XII a. / Mindaugas Bertašius. – Kaunas, 2002. – 270, [1] p. : iliustr.

It is the first unquestionable reference in written sources.

Engraving of Kaunas panorama. 1600
Artist and cartographer Tomas Makovskis
[From KCPL collections]
Engraving of Kaunas Castle
[La Pologne historique, litteraire, monumentale et illustree… /
L. Chodzko. – Paris, 1835–1836. – T. 1, p. 366.]

Literature and information sources:
 1. Kaunas castle / S. Suž. – Iliustr. – Bibliogr. straipsnio gale // Encyclopedia Lituanica. – Boston (Mass.) : J. Kapočius, 1970–1978. – Vol. 3, p. 84–86.
 2. Confluence : Santaka / Irena Vaišvilaitė. – Iliustr. // Kaunas. – Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008]. – P. 14–17.
 3. Kauno pradžia: pirmasis Kauno paminėjimas / Zigmantas Kiaupa. – Iliustr., plan. // Kauno istorija. – Vilnius, 2010. – T. 1, p. 34–43.
 4. Naujoji Prūsijos kronika / Vygandas Marburgietis. – Vilnius, 1999. – P. 109.
 5. Puścizna po Janie Długoszu dziejopisie polskim, to jest: Kronika Wiganda z Marburga… / Wigand z Marburga. – Poznań, 1842. – P. 106–107, 108–109.
Vytautas Church. 1926
Postcard [From KCPL collections]
Vytautas Church. 2007
Foto by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia. – Iliustr. // Lietuvos bažnyčios: iliustruotas žinynas / Sudaryt. Laima Šinkūnaitė. – Kaunas, 2009. – P. 89.
 2. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia / Laima Šinkūnaitė, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2005. – 40 p.
 3. Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m. / sudarė ir parengė Vytautas Jogėla. – Vilnius, 2001. – P. 47.
 4. Vytauto (pranciškonų Švenčiausios Marijos į dangų ėmimo) bažnyčia Pergalės kr. 1/3 / A. Jankevičienė. – Aut. nurodomas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 209–213.
Heraldic seal of ancient Kaunas. 1471–1488
[Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai / Edmundas Rimša. – Vilnius, 1999. – P. 261.]

Literature and information sources:

1. Kauno miesto savivalda 1408–1508 metais / Zigmantas Kiaupa // Darbai ir dienos. – 1997, [t.] 4, p. 19–28.
2. Kauno pradžia: miesto teisė ir 1408 m. Vytauto privilegija. – Bibliogr. str. gale // Kauno istorija / Zigmantas Kiaupa. – Vilnius, 2010. – T. 1, p. 34–44.
3. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai / Edmundas Rimša. – Vilnius, 1999. – P. 258–275.
4. Pirmosios Kauno miestų privilegijos / Zigmantas Kiaupa // Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. – Vilnius, 1992. – [Kn.] 2, p. 6–39.
5. 1408 metų Vytauto privilegija Kauno miestui / Zigmantas Kiaupa // Lietuvos istorijos metraštis. – 1979 (1981), p. 5–19.
6. Magdeburg Law. – Prieiga per internetą. URL: https://magdeburg-law.com/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 11 d.

Postcard [From A. Burkus’ personal collection]
Altar of the Basilica chapel
[Kaunas: laikinoji Lietuvos sostinė. – Kaunas, 1930. – P. 13.]

Literature and information sources:
 1. Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika: monografija. – Kaunas, 2008. – 172 p. : iliustr.
 2. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika. – Iliustr. – Bendroji str. antr.: Kauno I dekanatas // Kauno arkivyskupijos bažnyčios. – [Kaunas] : Terra publica, [2010]. – P. 60–65.
 3. Kauno Šv. Petro bažnyčios pirmykštė architektūra ir jos pokyčiai M. Valančiaus vyskupavimo laikais / Algė Jankevičienė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 3 (2002), p. 81–90.
 4. Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej = Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon Dioeceseos Vilnensis / Wyd. Jan Fijalek, Władyslaw Semkowicz. – Krakόw, 1948. – T. 1, s. 733.
 5. Šv. Petro ir Povilo arkikatedra bazilika Vilniaus g. 1/2 / A. Jankevičienė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 317–323.
 6. Cathedral : Katedra / Irena Vaišvilaitė. – Illustr. // Kaunas. – Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008]. – P. 24–27.
Perkūnas house is considered to have been an office
of the Hanseatic League for some time
Carving from J. Ceglinskis’ [Tygodnik Ilustrowany. – 1861, Nr. 73, p. 60.]

Literature and information sources:

1. Hanzos kontora Kaune ir laivyba Nemunu / Laima Bucevičiūtė. – Žml. – Taip pat vartojama antr.: Vandens kelias Kaunas–Karaliaučius XV–XVIII a. kartografijoje // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 6 (2005), p. 67–69.
2. Kaunas – Hanzos erdvės miestas / Zigmantas Kiaupa. – Iliustr. // Kauno savasties ženklai. – Kaunas, 2009. – P. 19–25.
3. Lietuvos prekyba su prūsais / Zenonas Ivinskis. – Kaunas, 1934. – D. 1. – 208 p.
4. Perkūno namas Kaune / Jurgis Oksas. – Vilnius, 1988. – 45 p.
5. Prekyba – Kauno gyvenimo pamatai. – Bibliogr. str. gale. – Iliustr. // Kauno istorija / Zigmantas Kiaupa. – Vilnius, 2010. – T. 1, p. 65–100.

Former residence of the Jagiellon (Jogailaičiai) family
(Muitinės Street 2). 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Kauno miesto savivalda 1408–1508 metais / Zigmantas Kiaupa // Darbai ir dienos. – 1997, [t.] 4, p. 19–28.
2. Pirmosios Kauno miestų privilegijos / Zigmantas Kiaupa // Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. – Vilnius, 1992. – [Kn.] 2, p. 6–39.

Kaunas Bernardine Monastery. About 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
St. George the Martyr‘s Church. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. 1. Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. – Iliustr. // Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės gotika : sakralinė architektūra ir dailė. – Vilnius, 2002. – P. 118–132.
 2. Kauno bernardinų vienuolynas ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia. – Iliustr. // Lietuvos vienuolynai : vadovas. – Vilnius, 1998. – P. 93–98.
 3. Kauno bernardinų vienuolynas ir Lietuvos bernardinų provincijos įkūrimas // Kauno istorija / Zigmantas Kiaupa. – [Vilnius, 2010]. – [T.] 1, p. 121–124.
 4. Kauno pranciškonų (bernardinų) Šv. Jurgio bažnyčia / Laima Šinkūnaitė. – Kaunas, 2008. – 40 p. – Bibliogr išnašose : iliustr.
 5. Kauno Šv. Jurgio bažnyčios ir bernardinų vienuolyno statybos eiga XV a. pabaigoje ir XVI a. pradžioje / Asta Prikockienė. – Iliustr. // Kultūros paminklai : mokslinių straipsnių rinkinys. – [Nr.] 7 (2000), p. 157–162.
 6. Pierwsza prowincja Bernardynow litewskich / K. Kantak // Litwa i Rus. – Wilno, 1912. – T. 4, zecz. 2, p. 65–67.
15th-century monastery school
[From the repository of Kaunas County Pedagogical Museum]
Medieval school
[From the repository of Kaunas County Pedagogical Museum]

Literature and information sources:

1. Kauno mokyklos XVI amžiuje / Zigmantas Kiaupa // Kauno istorijos metraštis. –
[T.] 1 (1998), p. 26.
2. Mokyklos. – Bibliogr. sk. gale // Kauno istorija / Zigmantas Kiaupa. – Vilnius, 2010. – T. 1, p. 342–349.

On 1624 09 27, Kaunas Marshal Andrius Skorulskis conveyed it to the Benedictine convent.

The Benedictine Convent and Church (6, 7, 8 Benediktinių St.)
Postcard [From R. Vilkelis’ personal collection]
The belfry of St. Michael‘s Church
[Kauno architektūra. – Vilnius, 1968. – 1 aplanke 13 atvirukų]

Literature and information sources:
 1. Benediktinių bažnyčia ir vienuolynas Kaune // Namų užrašai / Motiejus Valančius – [Vilnius], 2003. – P. 681–685.
 2. Kauno benediktinių vienuolynas ir Šv. Mikalojaus bažnyčia. – Iliustr. // Lietuvos vienuolynai: vadovas. – Vilnius, 1998. – P. 84–87.
 3. Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčia. – Iliustr. // Lietuvos architektūros istorija : nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. – Vilnius, 1987. – [T.] 1, p. 138–139.
 4. XVII–XVIII a. Kauno benediktinių vienuolyno kasdienybės etiudai / Rasa Varsackytė // Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje. – Vilnius, 2008. – P. 83–94.
 5. Pirmosios bažnyčios ir vienuolijos Kaune // Kauno istorija / Zigmantas Kiaupa. – [T] 1. – [Vilnius, 2010]. – P. 115–119.
 6. Šv. Mikalojaus bažnyčia ir Benediktinių vienuolynas Pakalnės g. 6, 8, 10. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 198–203.
 7. Šv. Mikalojaus bažnyčia / Algė Jankevičienė // Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės gotika : sakralinė architektūra ir dailė. – Vilnius, 2002. – P. 132–140.

In the 15th and 16th centuries the members of the Jagiellon (Jogailaičiai) Dynasty were visiting the residence. To be more specific, they were Kazimieras Jogailaitis, Aleksandras, Žygimantas Augustas, patron saint of Lithuania St. Kazimieras. In 1870 the construction of city hospital was started (architect Simonas Gorskis, Edmundas von Mikvicas). In 1950 Kaunas Psychoneurosis Hospital was established in these premises.

The blocks of the residence’s window framework with the images of Ona Jogailaitė (the wife of Ferdinant I). They were found during the investigation of the residence
[Santara. – 1996, Nr. 26, p. 108.]
In 2007, after the hospital was relocated, the premises were assigned to Kaunas Faculty of Arts Subdivision of Vilnius Academy of Arts (present Muitinės St. 2). 2020
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Čia aidėjo Lietuvos valdovų žingsniai / Marija Matušakaitė. – Iliustr. // Santara. – 1996, Nr. 26, p. 106–115.
2. Čia, kur durys be rankenų / M. Jasaitienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, gruodžio 17, Nr. 294, p. 4.
3. Psichiatrijos ligoninės įkurtuvės kelia aistras / Vygandas Trainys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2007, gegužės 22, Nr. 97, p. 1, 3.
4. Kablys atkabintas – ligoninė perimta / Jūratė Kuzmickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, gruodžio 23, Nr. 295, p. 9.
5. Kauno dailės institutas ima rūmus // Statybų pilotas. – 2007, sausio 30, Nr. 1, p. 7.
6. Kelionė į paslaptingąją Itakę / Marija Matušaikaitė. – Iliustr. // Gyvenimas – kaip paukščio skrydis / Laimonas Inis. – Kaunas, 2004. – P. 271–288.
7. Ligoninės pastatų kompleksas Muitinės g. 2/ 12 / A. Jankevičienė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 174–176.
8. Miesto ligoninė Muitinės ir Aleksoto g. kampe / N. Lukšionytė-Tolvaišienė. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. – Kaunas, 2001. – P. 68–69.
9. Senosios architektūros reliktai Kauno ligoninėje / A. Jankevičienė. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 1985, Nr. 3, p. 22.

which in 1546 was sold by the Kaunas citizen Steponas Dulkė to his neighbour Bernardas Bitneris. It is considered to have served as an office of the Hanseatic League in 1440–1532.

Perkūnas House – one of the most sophisticated public Gothic buildings of the 15th–16th centuries
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
Perkūnas House in 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Architectural monuments. – Iliustr. // Kaunas. – Kaunas : Kraštotvarka [i.e. Pažintis su Lietuva], 1996. – P. 26–27.
 2. Kauno Perkūno namas. XVI a. – Iliustr. // Lietuvos architektūros istorija : nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. – Vilnius, 1987. – T. 1, p. 156–159.
 3. Perkūno namas Aleksoto g. 6 / A. Jankevičienė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 64–66.
 4. Perkūno namas Kaune / Jurgis Oksas. – Vilnius, 1988. – P. 14.
 5. Perkūno namas. – Prieiga per internetą. URL: http://lt.wikipedia.org/wiki/Perk%C5%ABno_namas. – Žiūrėta 2008 m. sausio 11 d.
 6. Kauno Jėzuitų gimnazija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kjg.lt/apiemus/pn. – Žiūrėta 2008 m. sausio 11 d.

In 1618, Kaunas Marshal Aleksandras Masalskis donated ownership to the nuns; part of the building was reconstructed into a church consecrated as Holy Trinity Church. In 1625–1634 he financed the construction of a church and a convent, both of which were later damaged by fires.The church was rebuilt and consecrated in 1703.

Buildings of the former Bernardine Convent, around 1925
Artist E. Kobė [Kauno rotušės aikštė… – P. 106.]
Holy Trinity Church, early 20th century
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Bernardinių vienuolynas ir bažnyčia Kaune // Namų užrašai / Motiejus Valančius. – [Vilnius], 2003. – P. 661–667.
2. Bernardinių vienuolyno pastatai. – Iliustr. // Kauno rotušės aikštė / V. Levandauskas, R. Levandauskienė, Ž. Simanavičius. – Vilnius, 1981. – P. 105–125.
3. Kauno buvęs bernardinų vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia. – Prieiga per internetą. URL: http://vienuolynai.mch.mii.lt/V64-75/Kaunbernard.htm. – Žiūrėta 2008 m. sausio 14 d.
4. Kauno Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčia. – Iliustr. // Lietuvos bažnyčios: iliustruotas žinynas / Sudaryt. Laima Šinkūnaitė. – Kaunas, 2009. – P. 94–95.
5. Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia ir bernardinių vienuolynas Rotušės a. 22, Trakų g. 1, 1A, 3, Papilio g. 5 / V. Levandauskas. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 267–274.
6. Švč. Trejybės bažnyčia. – Priega per internetą. URL: http://www.kks.lcn.lt/index.php/istorija/svc-trejybes-baznycia/. – Žiūrėta 2008 m. lapkričio 4 d.

The Church suffered hard from Moscow soldiery in 1655, it was reconstructed several times, closed in 1948 and reorganized into a storehouse. In 1992 the Church was given back to believers.

St. Gertrude‘s (Šaričių) Church in Soviet times. Around 1970.
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
St. Gertrude‘s (Šaričių) Church (Laisvės Ave. 101A)
is one of the most distinctive and valuable Gothic art monument in Lithuania. 2007
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Iš lietuviškos paveldosaugos paraščių: trys istorijos / Nijolė Lukšionytė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 17 pavad. – Turinys: Įvadas; Išgelbėta Sąjūdžio bangos; Teisinių kliūčių pinklėse; Sklypo detalusis planas; Gražus, bet netikras; Apibendrinimai // Journal of architecture and urbanism. – Vol. 36, no. 1 (March 2012), p. 54–62.
 2. Kaunas St. Gertrude church and hospital. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/959. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 6 d.
 3. Kauno buvęs rokitų vienuolynas ir Šv. Gertrūdos bažnyčia / Laima Šinkūnaitė. – Iliustr., planas // Lietuvos vienuolynai : vadovas. – Vilnius, 1998. – P. 114–117.
 4. Kauno marijonų Šv. Gertrūdos bažnyčia: Kauno I dekanatas. – Iliustr. // Lietuvos bažnyčios / Laima Šinkūnaitė. – Kaunas, 2009. – P. 80–81.
 5. Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčia : Kauno I dekanatas / Aušra Vasiliauskienė. – Iliustr. – Autorius nurodytas p. 295 // Įdomiausios Lietuvos bažnyčios. – Kaunas : Terra publica, [2016]. – P. 82–83.
 6. Pirmosios bažnyčios ir vienuolijos Kaune. – Iliustr. // Kauno istorija / Zigmantas Kiaupa. – Vilnius, 2010. – T. 1, p. 118–119.
 7. Šaričių vienuolynas // Pastabos pačiam sau / Motiejus Valančius. – Vilnius, 1996. – P. 144–146.
 8. Šv. Gertrūdos bažnyčia / Laima Šinkūnaitė. – Iliustr. // Kaunas: istorija, praeitis, dabartis. – Kaunas, 2006. – P. 107.
 9. Šv. Gertrūdos bažnyčia : faktai ir mintys / Laima Šinkūnaitė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale // Kultūros paminklai. – [Nr.] 1 (1994), p. 102–107.
 10. Vienanaviai pastatai: Kauno šaričių Šv. Gertrūdos bažnyčia. – Iliustr., planas // Lietuvos architektūros istorija : nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. – Vilnius, 1987. – [T.] 1, p. 136–137.
 11. Храмы // Городъ Ковна: Краткiй исгорико-статистическiй очеркъ / K. П. Гуковский. – Ковна, 1904. – C. 60.

– at the Church of the Assumption of Blessed Virgin Mary (Vytautas the Great).

A traditional hospital of the 16th century
Copy of engraving [From the repository of the Museum of Lithuania‘s Medicine and Pharmacy]
A traditional hospital of the 16th century. Around 2007
Photo by R. Vaitilavičienė [Exhibits of the Museum of Lithuania‘s Medicine and Pharmacy]

Literature and information sources:

1. Medicinos pagalba Kaune iki XVIII a. pabaigos : disertacija daktaro laipsniui įgyti / Almantas Evaldas Bagdonavičius. – Kaunas, 1994 – P. 58–72. – [Mašinraštis].
2. Medicinos pagalba XV–XIX a. pradžioje Lietuvos miestuose ir miesteliuose : mokymo metodinė priemonė / Almantas Bagdonavičius. – Vilnius, 2000. – 30, [1] p.
3. Medicinos raida Lietuvoje XVI–XX šimtmečiuose // Iš Lietuvos sveikatos apsaugos istorijos : [str. rinkinys] / Milda Budrienė. – Vilnius, 1992. – P. 11.

It is the first written historical document reflecting the city life of Kaunas in greater detail (The City Chancery existed earlier, starting with 1408).

Records in the first book of Kaunas Magistrate
Manuscript [Iš švietimo – kultūros istorijos [Rankraštis] : (straipsnių rinkinys) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 110.]

Literature and information sources:

1. Kauno miesto kronika / Pranas Juozapavičius. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 1965, Nr. 8, p. 31–32.
2. Kauno miesto senojo archyvo likimas / Zigmantas Kiaupa // Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Serija A. – [T.] 2 (1973), p. 125–140.
3. Kauno miesto vaitas ir jo aktų knygos XVI a. – XVII a. pirmojoje pusėje // Lietuvos miestų istorijos šaltiniai / sudarė Zigmantas Kiaupa ir Edmundas Rimša. – Vilnius, 1988. – Kn. 1, p. 25–46.

That is the coat of arms used currently. Under the rule of Russian Empire, the city had the coat of arms of Kaunas province.

Heraldic seal of Kaunas city 1540–1548
[Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų… – P. 264.]
Standard coat of arms of Kaunas city 1993
Artist R. Miknevičius [Kauno miesto herbas… – P. 168.]

Literature and information sources:

1. Kaunas County / Edmundas Rimša. – Iliustr. // The heraldry of Lithuania. – Vilnius, [2008]. – P. 54–56.
2. Kauno miesto herbas XV–XX a. / Asta Petraitytė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 1 (1998), p. 258–261.
3. Kauno miesto herbas XV–XX a. / Edmundas Rimša. – Vilnius, 1994. – 190 p. : iliustr.
4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai / Edmundas Rimša. – Vilnius, 1999. – P. 258–275.
5. Lietuvos heraldika / [sudarytojas ir parengėjas Edmundas Rimša]. – Vilnius, 2004. – [D.] 2, p. 21–24.

The first stone City Hall was built in 1556 In the second half of the 16th century it was reconstructed into a two-storeyed building. The last reconstruction took place in 1771–1780.

City Hall and Jesuit Church. Around 1930
Postcard [From KCPL collections]
City Hall between the two World Wars
[Kaunas: laikinoji Lietuvos sostinė. – [Kaunas], 1930. – 28 p. : virš. iliustr.]

Literature and information sources:
 1. Kaunas Town Hall. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/971. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 6 d.
 2. Kauno Rotušė / Antanas Simonas Pilypaitis. – Vilnius, 1961. – P. 7–27.
 3. Kauno Rotušės aikštė / Vytautas Levandauskas, Regina Levandauskienė, Žibartas Simanavičius. – Vilnius, 1981. – P. 19–35.
 4. Kauno rotušė, 1542–2010 : [fotoapybraiža] / Rimantas Šermukšnis. – Kaunas, 2010. – 160 p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl.

tailors‘, in 1560, shoemakers‘ in 1577, tailors‘ again in 1580, weavers‘ in 1586, and around 1604 – smiths‘, pot-makers‘ and gunsmiths‘ shops were mentioned.

Medieval barber‘s shop
Copy of engraving [From the repository of the Museum of Lithuania‘s Medicine and Pharmacy]
Medieval medicine
Copy of engraving [From the repository of the Museum of Lithuania‘s Medicine and Pharmacy]

Literature and information sources:

1. Kauno amatininkų cechų susikūrimas XVI–XVII a. / Rita Urbaitytė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 3 (2002), p. 263–273.
2. Kauno amatininkų brolijos XVI–XVIII a. : (kelios pastabos) / J. Puzinas // Savivaldybė. – 1932, Nr. 10 (113), p. 14–20.
3. Barzdaskučių cechas. – Mašinr. // Medicinos pagalba Kaune iki XVIII a. pabaigos : disertacija daktaro laipsniui įsigyti / Almantas Evaldas Bagdonavičius. – Kaunas, 1994. – P. 37–57.

After the building was destroyed, a stone Evangelist Lutheran Church was built in 1682 (Muitinės St. 6), which has survived until now.

Evangelist church. 1994
Photo by R. Juškelis’ [Gimtinės kalendorius 1994–1995. – Kaunas, 1994.]
Evangelist church (Muitinės St. 8A). 2006
Photo by V. Tamoliūnas’ [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kaunas Lutheran Holly Trinity Church. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1662?uk=&ss=Lutheran&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 6 d.
 2. Kauno evangelikų liuteronų bažnyčios bei parapijos pastatų komplekso (senamiesčio 14 kvartalo) istoriniai tyrimai : liuteronų įsikūrimas Kaune ir pirmoji bažnyčia Turgaus aikštėje. Pirmosios žinios apie Kauno liuteronus / Jurgis Oksas. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 2 (2000), p. 185–210.
 3. Evangelikų liuteronų bažnyčia. – Iliustr. // Lietuvos vargonai / Rimantas Gučas. – Vilnius, 2009. – P. 220.
 4. Evangelikų liuteronų bažnyčia ir namų kompleksas Muitinės g. 6, 8/5, Pergalės kr. 3 / V. Levandauskas. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr., planas // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 176–181.
 5. Kaunas : Evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčia / Rolandas Vytautas Lingys. – Iliustr. – Bendroji str. antr.: Išlikusios veikiančios evangelikų liuteronų bažnyčios. – Bibliogr. išnašose // Protestantizmo paveldas Lietuvoje. – Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013. – P. 30–33.
 6. Reformacijos banga ir Katalikų bažnyčios reformos darbai Kaune : Kauno liuteronų bendruomenė // Kauno istorija / Zigmantas Kiaupa. – Vilnius, 2010. – T. 1, p. 319–322.
 7. Kauno Evangelikų Liuteronų Šventosios Trejybės bažnyčia. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno-liuteronai.lt/. –  Žiūrėta 2019 m. sausio 10 d.
 8. Die heilige Stadt unserer Väter : die Evang.-Luther. Trinitatiskirche zu Kaunas, 1683–1933 : Wege dahin aus dem Kirchenarchiv der Gemeinde zugänglich gemacht / von Joh. Wischeropp. – Kaunas : Verlag der Deutschen Buchhandlung, [1933]. – 65, IX p., [5] iliustr. lap. : iliustr. – Bibliografinė nuoroda : Baltica. – Berlin, 1980. Įr. nr. 590.
PONIEMON (Panemunė) marked in 18th century map
of New East Prussia
[Saulei leidžiantis – toks buvimas drauge : memuarai /
Vytautas Jakelaitis. – Vilnius, 2002. – T. 1. – Įklija tarp p. 112–113.]
Remains of the former Panemunė estate (Perlojos St.). 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Aukštoji Panemunė / Algimantas Miškinis. – Iliustr. // Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. – Vilnius, 1999. – T. 1, p. 343–352.
2. Aukštoji Panemunė // Kurortai ir poilsiavietės / V. Kirsnys, V. Meška, A. Mikšytė. – Vilnius, 1979. – P. 76–77.
3. Iš Panemunės istorijos iki XIX a. pradžios / Eugenijus Rūkas. – Portr. // Kauno diena. – 1995, birželio 10, p. 18.
4. Miestelis ir dvaras prie Nemuno ir Sėmenos / Daiva Nevardauskienė. – Iliustr. // Aukštoji Panemunė. – Kaunas, 2004. – [D.] 1, p. 3.
5. Panemunė / Aleksandras Vanagas // Lietuvos miestų vardai. – Vilnius, 2004. – P. 155.
6. Panemunė // Sūduvos Suvalkijos istorija / Jonas Totoraitis. – Marijampolė, 2003. – D. 1, p. 404–406.
7. Pasižvalgykite Perlojos ir Vaidoto gatvėse / [sudarė Daiva Nevardauskienė]. – Iliustr. // 6. Pėsčiomis po aukštąją Panemunę. – Kaunas : Kauno Panemunės bendruomenės centras, 2014. – P. 9–25.
8. Poniemuń // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1887. – T. 8, p. 770–771.

That year, Jonas Jeronimas Chodkevičius, the elder of Žemaitija and Kaunas, donated a plot of land in Kaunas to the paper master Jurgis Reineris for the construction of a paper mill in the vicinity of Garliava, on the Jiesia river.

Paper manufacturing in 15th–18th century mills
[Lietuvos spaustuvės 1522–1997 / V. Užtupas. – Vilnius, 1998. – P. 20.]
Vytis – paper watermark used on Kaunas paper mill production. 1590
[XXVII knygos mėgėjų metraštis… – Įklija tarp p. 28–29.]

Literature and information sources:

1. „Jonas Chadkevičius…“ // Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. – Vilnius, 1955. – T. 1, p. 210.
2. Knygų prekyba, knygrišystė ir popieriaus gamyba // Knygos istorija : senovė, viduramžiai, renesansas, XVI–XVII amžius / Levas Vladimirovas. – Vilnius, 1979. – P. 387–388.
3. Lietuvos popieriaus dirbtuvės XVI–XVII amžiais / E. Laucevičius // Iš Lietuvių kultūros istorijos. – [T.] 4 (1964), p. 252.
4. Pirmoji Kauno popieriaus dirbtuvė / St. Vasiliauskas. – Iliustr., priedai // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas, 2004. – [T.] 2, p. 27–36.

Jean Calvin (1509–1564) – French reformer,
ideologist of Calvinism 1574
Balthasar Jenichen‘s wood carving [Reformacija Lietuvos… – P. 258.]

Literature and information sources:

1. Buvusios Kauno evangelikų-liuteronų bažnyčios bei parapijos pastatų komplekso (senamiesčio 14 kvartalo) istoriniai tyrimai / Jurgis Oksas // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 2 (2000), p. 177.
2. Kaunas: Europos miestų statyba ir tautų ūkis. – Praha, 1938. – P. 10.
3. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje : XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis / I. Lukšaitė. – Vilnius, 1999. – 647 p.
4. Staroźytna Polska pod wzgldem historycznym, geograficznym i statystycznym / M. Balinski, T. Lipinski. – Warszawa,1886. – T. 4, p. 333.

17th century tower of Kaunas defence wall before restoration
[Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir tvarkymas: paveldosaugos ir paveldotvarkos pagrindai / J. R. Glemža. – Vilnius, 2002. – P. 125.]
Tower of Kaunas defence wall. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Kauno aptvarinės sienos. XVII a. Pirmojoje pusėje…“. – Iliustr. // Lietuvos architektūros istorija : nuo seniausių laikų iki XVII vidurio. – Vilnius, 1987. – [T.] 1, p. 217–219.
 2. Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai / [sudarytojas Albinas Kuncevičius]. – Vilnius, [2001]. – P. 36.
 3. Žymiausių pastatų architektūra // Architektūros stiliai (VIII–XX a.). Mokomoji knyga / Gendrikas Likas. – Vilnius, 2002. – P. 60.

Their church was rebuilt several times, and consecrated as the Body of Christ Church on 30.06.1700. In 1776, the construction of the monastery started. In 1845, by order of the Tsar, the monastery and the church were closed. The monastery was used as flats for the Russian gymnasium teachers, while the church was reorganised into a Russian Orthodox church for the gymnasium pupils in 1866. In 1919, the Dominican buildings were given back to Kaunas Curia. In 1922, the church opened its door for students of Vytautas Magnus University. In 1965–1990 the building was used as a cinema theatre („Santaka“).

Russian Orthodox Church of the Gymnasium. 1882
Postcard from collection „Souvenir de Kowno“ [Kaunas 1882-aisiais: ankstyviausi litografiniai vaizdai / A. Miškinis // Darbai ir dienos. – 2001, [t.], 28, p. 259]
Dominican Church. 20th c.
[A. Pleskačiauskas‘ manuscript collection. From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Transformation of Dominican architectural heritage in the years of tsarist Russian occupation = Dominikonų architektūrinio paveldo transformacijos carinės Rusijos okupacijos metais / Žygimantas Buržinskas, Vytautas Levandauskas. – Iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: 33 pavad. ir išnašose // Meno istorija ir kritika. – 2020, [Nr.] 16, p. 19–34.
 2. Kaunas Corpus Christi Church and Dominican Convent. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1663?uk=&ss=dominican&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 6 d.
 3. Dievo Kūno bažnyčia ir Dominikonų vienuolynas Vilniaus g. 31/1 / K. Čerbulėnas. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 333–335.
 4. Grąžinkime baroką Dominikonų bažnyčiai / Vytautas Levandauskas. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 1989, Nr. 6, p. 18–19.
 5. Kauno Dominikonų Dievo Kūno bažnyčia ir vienuolynas / Viktoras Petkus. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Dominikonai Lietuvos kultūroje. – Vilnius, 2004. – P. 337–354.
 6. Kauno Švč. Sakramento bažnyčia // Piligrimo vadovas / Robertas Gedvydas Skrinskas. – Kaunas, 1999. – P. 339.
 7. Kunigų dominikonų bažnyčia Kaune // Namų užrašai / Motiejus Valančius. – Vilnius, 2003. – P. 677–679.
 8. Церковь Четырëх Святителей Московских Петра, Алексея, Ионы и Филиппа. – Илюстр. // Ковенская крепость и православные храмы г. Каунаса : [альбом] / Алексеева Виктория, Сметанин Александр, Грицкова Ольга …[и др.]. – Каунас, 2002. – C. 13.

In 1653 it was reorganised into a college. In 1773, after the Jesuit order was dissolved, the school was reformed and in 1782 became a three-form district school where studies lasted up to six years.

City Hall and St. Francis Xavier Church;
Jesuit monastery and gymnasium buildings. 1875
Artist N. Orda [Napoleonas Orda: senosios Lietuvos architektūros peizažai / V. Levandauskas, R. Vaičekonytė Kepežinskienė. – Vilnius, 2006. – P. 79.]
Jesuit gymnasium in City hall square
between the two World Wars. 1940
Postcard [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Jėzuitų auklėtiniai – vyskupai, rektoriai, aktoriai… / Steponas Gečas. – Iliustr. // Laisvės alėja. – 1996, birž. 1–7 (Nr. 5), p. 16.
2. Kauno jėzuitų rezidencijos 1649 m. // Litterae annuae, Archivum Romanum Societatis Iesu, Lith. 39, fol. 239 r.
3. Kauno jėzuitų kolegijos veiklos pradžia // Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai / Paulius Rabikauskas. – Vilnius, 2002. – P. 503–514.

The wars of the Lithuanian-Polish State against Russia and Sweden were followed by the demographic, cultural, and economic decline of Kaunas.

During the plague, dead bodies were stacked onto carts
and taken away for burial
[Enciklopedinis anglų-lietuvių, lietuvių-anglų kalbų žodynas /
sudaryt. A. Karsokienė. – [Vilnius, 2002] – P. 311.]
During the plague, artists depicted death as the Reaper on a horse
[Enciklopedinis anglų-lietuvių… – P. 311.]

Literature and information sources:

1.Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos laikais // Mūsų Lietuva / Bronius Kviklys. – Vilnius, 1991. – [T.] 2, p. 231–234.
2. Dvi Stepono Medekšos kelionės per Lietuvą karo, bado ir maro metu: pirmoji kelionė – 1655 m. (p. 17–23) // Kraštas ir žmonės : Lietuvos geografiniai ir etnografiniai aprašymai (XIV–XIX a.) / parengė J. Jurginis, A. Šidlauskas. – Vilnius, 1988. – P. 99–100.
3. Kaunas maskvėnų okupacijos metu (1655–1661 m.) / Elmantas Meilus. – Iliustr. // Kariūnas. – 2008, Nr. 2, p. 28–32
4. Kauniečiai XVII a. šeštojo dešimtmečio suirutės metu / Rasa Varsackytė. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 3 (2002), p. 283–290.
5. Kauno strateginė reikšmė ir išvadavimas XVII a. vidurio karų metu / Antanas Tyla // Lietuvos istorijos metraštis, 1996. – Vilnius, 1997. – P. 43–52.
6. Maras Lietuvoje // Iš Lietuvos sveikatos apsaugos istorijos / Milda Budrienė. – Vilnius, 1992. – P. 21–29.
7. Miesto sanitarinė būklė // Medicinos pagalba Kaune iki XVIII a. pabaigos: disertacija / Almantas Bagdonavičius. – Kaunas, 1994. – P. 26–27.

1667 the construction of Pažaislis (Camaldolese) monastery started. In 1674, stone Holy Virgin Mary’s Apparition Church was built (author of the project – Italian architect Giovanni Battista Frediani). After the uprising of 1831 the monastery was closed. Orthodox Monastery of the Assumption (Uspenje) was established there in 1842. In 1914, there was established a war hospital by Germans. In 1920–1948, the monastery housed the Congregation of the Sisters of St. Casimir; later – Republican Central Archive; nursing home; psychoneurological hospital; tourist base. In 1967–1991 Pažaislis was a branch of M. K. Čiurlionis National Art Museum. In 1992, the monastery was given back to the Congregation of the Sisters of St. Casimir. On 01.04.2011 Pažaislis Museum was opened.

Pažaislis monastery from a bird‘s eye view. 1925
Postcard [From KCPL collections]
Pažaislis monastery (T. Masiulio St. 31). 2008
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]
Great Chancellor K. Z. Pacas (1621–1684) was the founder and sponsor of Pažaislis Monastery (remains of Pacai family are entombed in the crypt located under the entryway of the church)
[From S. Sajauskas personal collection]
Altar of Pažailis Church
[From S. Sajauskas personal collection]
In 1870, A. F. Lvov a composer and an author of Russian national anthem “God Save the Tsar” was buried in the churchyard of the monastery. 2011
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
The Pažaislis Church and Monastery Complex is the winner of the fourth edition of the EUFCN Location Award 2020, the award for best European location in the film and TV industries organized by EUFCN, in collaboration with Cineuropa. 2011
Photo by V. Stanaitis [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Miestai ekonominio ir politinio valstybės smukimo laikotarpiu: Pažaislio Kamaldulių vienuolyno ansamblis // Lietuvos urbanistikos istorijos bruožai : nuo seniausių laikų iki 1918 m. / Kazys Šešelgis. – Vilnius, 1996. – P. 88–93.
 2. Muziejuje – pažintis su dramatiška Pažaislio vienuolyno istorija / Vaida Milkova // Kauno diena. – 2011, gegužės 23, p. 22–23.
 3. Pažaislio kamaldulių vienuolynas / Laima Šinkūnaitė. – Iliustr. // Kaunas: istorija, praeitis, dabartis. – Kaunas, 2006. – P. 112–115.
 4. Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia: Kauno I dekanatas. – Iliustr. // Lietuvos bažnyčios / Laima Šinkūnaitė. – Kaunas, 2009. – P. 97–99.
 5. Pažaislio Švenčiausiosios Marijos apsilankymo bažnyčios ir kamaldulių vienuolyno pastatų ansamblis Kauno Jūros pr. 31. – Iliustr., planas // Kauno architektūra – Vilnius, 1991. – P. 118–133.
 6. Pažaislio vienuolynas / Laima Šinkūnaitė. – Iliustr. – Pratarmė angl. // Kauno savasties ženklai = The Sings of Kaunas Identity / sudarytoja R. Tamoliūnienė. – 2009. – P. 34–43.
 7. Pažaislio vienuolyno įsteigimo ir statybos istorija. – Bibliogr. išnašose // Pažaislis, baroko vienuolynas Lietuvoje / Halina Kairiukštytė-Jacinienė. – Vilinius, 2001. – P. 14–84.
 8. Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija : mokslinė monografija / Mindaugas Paknys ; Lietuvos kultūros tyrimų institutas. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 318, [2] p. : iliustr. ; 25 cm. – Santr. angl., lenk. – Bibliogr. išnašose. – R-klės: p. 307–319.
 9. XVII a. Pacų šeimos ir kamaldulių vienuolių laidojimo kriptų Pažaislyje išlikimas ir saugojimas / Aušra Blinstrubaitė. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 7 (2006), p. 43–45.
 10. Pažaislis / Irena Vaišvilaitė. – Iliustr. // Kaunas. – Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008]. – P. 78–82.
 11. Pažaislio eremas: kamaldulių vienuolyno istorija : mokslo monografija / Mindaugas Paknys. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2020. – 375, [1] p., XXXII iliustr. p.
 12. Pažaislio kultūros ir turizmo centras. – Prieiga per internetą. URL: https://www.pazaislis.org/en/. – Žiūrėta 2021 m. kovo 3 d.
 13. The Pažaislis Church and Monastery Complex is the Winner of the EUFCN Location Award 2020. – Prieiga per internetą. URL: https://eufcn.com/the-pazaislis-church-and-monastery-complex-is-the-winner-of-the-eufcn-location-award-2020/#next. – Žiūrėta 2021 m. kovo 3 d.

Was finished in 1720, and consecrated in 1722. In 1768, the building of the Jesuit college was restored after a fire and a new monastery constructed.

Jesuit Church. Around 1970
[A. Pleskačiauskas‘ manuscript collection. From KCPL collections]
St. Francis Xavier Church. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kaunas St. Francis Xavier Church and Jesuit Monastery. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1661. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 6 d.
 2. Kauno jėzuitų vienuolynas ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia. – Iliustr. // Lietuvos vienuolynai : vadovas. – Vilnius, 1998. – P. 99–103.
 3. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia / Regina Žukauskienė. – Iliustr. // Laiškai bičiuliams. – 2002, Nr. 2, p. 9–13.
 4. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero jėzuitų bažnyčia / Laima Šinkūnaitė // Artuma. – 2001, Nr. 6, p. 11–13.
 5. Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia ir Jėzuitų vienuolynas Rotušės a. 7, 8, 9 / V. Levandauskas. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 248–253.
 6. Šv. Pranciškaus Ksavero jėzuitų bažnyčia Kaune // Namų užrašai / Motiejus Valančius. – [Vilnius], 2003. – P. 673–677.
Carmelite Church between the two World Wars
[Kaunas. – Praha, 1938. – P. 9.]
Carmelite Church in Soviet times
[Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 79.]

Literature and information sources:
 1. Bažnyčios : Kauno karmelitų Šventojo Kryžiaus bažnyčia / V. Zubovas // Lietuvos architektūros istorija : nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. – Vilnius, 1994. – [T.] 2, p. 110–111.
 2. Kauno buvęs basųjų karmelitų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus bažnyčia. – Iliustr. // Lietuvos vienuolynai : vadovas. – Vilnius, 1998. – P. 81–83.
 3. Kauno karmelitų Šv. Kryžiaus bažnyčia: Kauno I dekanatas. – Iliustr. // Lietuvos bažnyčios / Laima Šinkūnaitė. – Kaunas, 2009. – P. 86–88.
 4. Šventojo Kryžiaus bažnyčia ir Karmelitų vienuolynas, Gedimino g. 1 / N. Lukšionytė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 97–102.
Vilijampolė Jewish cemetery in the city plan of 1861
[Vilijampolės ir Žaliakalnio žydų kapinių istoriniai tyrimai… – P. 12.]
Remains of the old Vilijampolė Jewish cemetery‘s
fence and gate. 1997
Photo by D. Rūkienė
[Vilijampolės ir Žaliakalnio žydų kapinių istoriniai tyrimai… – P. 19.]

Literature and information sources:

1. Planai // Vilijampolės ir Žaliakalnio žydų kapinių istoriniai tyrimai. – Mašinr. / Danutė Rūkienė. – Kaunas, 1997. – P. 12–14.
2. Svarbiausios Vilijampolės istorijos datos ir įvykiai / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Portr., iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 6.
3. Vilijampolės žydų kapinės. – Iliustr. – Mašinr. // Vilijampolės ir Žaliakalnio žydų kapinių istoriniai tyrimai / Danutė Rūkienė. – Kaunas, 1997. – P. 3–4, 19–23.

Fragment of Kaunas locality map
stored in the Swedish military archives. 1702
[Raseinių ir Kauno vietovių žemėlapis // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės vėliavos ir žemėlapiai. – Vilnius, 2006. – P. 72–73.]
Cannons of the Lithuanian army during the war against Swedes
Drawing [Švedų feodalų įsiveržimai… – P. 94.]

Literature and information sources:

1. Kauno pavieto seimelio veikla Šiaurės karo metu / Robertas Kalvinskas // Mūsų praeitis. – [T.] 5 (1998), p. 29–39.
2. Kauno senovė / Petras Tarasenka // Kauno tiesa. – 1958, spalio 4, p. 3.
3. Švedų įsiveržimas iš Livonijos į Lietuvą vidaus kovų metu (1701–1702). – Bibliogr. išnašose // Švedų feodalų įsiveržimai į Lietuvą XVII–XVIII a. / Bronius Dundulis. – Vilnius, 1977. – P. 116–122.

(with the support of the elder of Kaunas Court Simonas Sirutis), which collapsed in 1774 because of the faulty foundation construction. In 1859, under the initiative of parish bishop Rokas Bučinevskis, the present Neo-Renaissance Blessed Virgin Mary Church was built.

Church in Aukštoji Panemunė. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]
High altar
[Lietuvos sakralinė dailė… – P. 38.]

Literature and information sources:

1. Aleksoto dekanatas. – Žml. // Lietuvos katalikų bažnyčia. – Vilnius, 1993. – P. 444.
2. Aukštoji Panemunė / M. Rupeikienė, R. Stankevičienė. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos sakralinė dailė. – T. 1 : Vilkaviškio vyskupija : IV knyga : Aleksoto dekanatas. – Vilnius, 2000. – P. 34–37.
3. Aukštosios Panemunės parapijos istorija : Aukštoji Panemunė : metraštis / Daiva Nevardauskienė. – Kaunas, 2009. – D. 4 : Aukštosios Panemunės bažnyčiai – 150 metų. Aukštajai Panemunei – 450 metų. – 39 p.
4. Panemunės parapinės bažnyčios inventorius, surašytas jo malonybės Kauno kunigo dekano 1782 m. lapkričio mėn. 20 d. // Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m. / sudarė ir parengė Vytautas Jogėla. – Vilnius, 2001. – P. 505–521.
5. Pirmoji A. Panemunės bažnyčia 18 a. // Aukštoji Panemunė : metraštis : skirtas Aukštosios Panemunės 445 metų jubiliejui / Daiva Nevardauskienė. – Kaunas, 2004. – [D. 1], p. 4–5.
6. Kauno dekanatas // Sūduvos Suvalkijos istorija / Jonas Totoraitis. – Marijampolė, 2003. – D. 1. – P. 404–406.

Due to the vicinity of the theatre, the pharmacy was called the Theatre Pharmacy since 1900. Closed in 2002.

Theatre pharmacy in Nikolayevski Avenue
(present Laisvės Ave.). Early 20th century.
[Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje… – P. 124.]
Theatre pharmacy (Laisvės Ave. 89). 1970
[A. Pleskačiauskas‘ manuscript collection. From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Polzunovų-Rumšiškių namas (Laisvės al. 89). – Iliustr., brėž. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje : svarbiausi pastatai ir ir jų kūrėjai (1843–1915) / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 123–124.
2. „Teatro“ arba vaistinė nr. 50 // Prisiminimų kritasiai. – Vilnius, 2001. – D. 2. – P. 128–133.
3. Teatro vaistinė, Laisvės al. 89. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/241-buvusi-teatro-vaistine. – Žiūrėta 2008 m. kovo 18 d.

Following the example of Western countries, special attention was paid to the city order which was controlled by the Municipality and Kaunas nobility. In 1788, the first inventory of all Kaunas city possessions was conducted. The year 1789 marked the beginning of numbering city buildings and controlling private construction. In 1791, citizens‘ rights were expanded. Kaunas became a significant administrative centre of the Duchy of Samogitia and the County of Kaunas, Prienai and Upytė administrative districts.

Heraldic seal of Kaunas Jury in 1779–1798
[Kauno miesto herbas XV–XX a. / E. Rimša. – Vilnius, 1994. – P. 51.]
Kaunas Magistrate‘s instruction for J. Fergis in 1791
[Lietuvos privilegijuotieji miestai… – P. 91.]

Literature and information sources:

1. Geros tvarkos komisijos kūrimo Kaune 1786 m. dokumentai / Liudas Glemža // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 2 (2000), p. 211–213.
2. Kaunas miestiečių sąjūdyje (1789–1791) / Liudas Glemža.– Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 1 (1998), p. 43–67.
3. Kauno magistrato politinės kultūros bruožai XVIII–XIX a. sandūroje / Remigijus Civinskas, Liudas Glemža. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 3 (2002), p. 67–80.
4. Miestiečių savivalda. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos privilegijuotieji miestai / Vincas Kryževičius. – Vilnius, 1981. – P. 83–93.

caru-valdzioje
NEXT PERIOD
1795–1915
Under the Rule of Tsarist Russia

19th century Kaunas was the center of the periphery of the Russian Empire, the center of the Kaunas province and the Samogitian diocese and the city-fortress surrounded by a fortress ring. On the other hand, the provincial and row-rise city pretended to become the center of the new Lithuanity.

See more
Have questions or suggestions?
Write us a message

If you find any inaccuracies or if you would like to submit additions, please send us your comments by filling out this form: