x

after which the left bank of the Nemunas together with Kaunas districts situated there (Panemune, Freda, Aleksotas) belonged to the Prussian Kingdom, while the other part of the present-day Kaunas – to the Russian Empire.

Map: New East Prussia
[Užnemunė po Prūsais… – P. 405.]
Bridge across the Nemunas joining the Old City and Aleksotas (Russia and Prussia)
[From S. Sajauskas’ personal collection]

Literature and information sources:

1. Aleksotas. – Iliustr. – Mašinr. // Kaunas ir jo apylinkės / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 427–438.
2. Apie ilgiausią pasaulyje tiltą… Kaune / Eugenijus Rūkas. – Iliustr. // Mūsų odisėja. – 2002, balandis (Nr. 2), p. 6.
3. Užnemunė po Prūsais (1795–1807) : istorinis teisės ir politikos tyrinėjimas / Augustinas Janulaitis. – Kaunas, 1928. – 404 p.: žml.

On 08.03.1884 Kaunas Volunteer Firefighters’ Association was established. In 1887, a fire-station was built for the association in E. Ožeškienės St. In the years of the World War I, the association broke down and was re-established only in 1921.

Fire carriage with a water barrel and a hand pump. 19th c.
[Ugniagesyba… – P. 16.]
Such carriages were used to transport water
to the location of fire in the 19th c.
[Ugniagesyba… – P. 18.]
Fire station was established in the tower of the Town Hall
in 1850
Postcard [From A. Burkus’ personal collection]
Photo, taken in 1922, depicts the fire tower (the building has not remained) where fire-brigade was transferred in 1876 (in the interwar period Firefighters’ St. 4; present J. Gruodžio St. 6)
[Kauno diena. – 2003, birželio 2, p. 24.]

Literature and information sources:

1. Kaunas : 01. – 1995, Kaunas. – [16] p. : iliustr.
2. Kauno miesto ugniagesių kuopa. – Iliustr. // Lietuvos gaisrininkas. – 1923, Nr. 3–4, p. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=97367. – Žiūrėta 2009 m. lapkričio 18 d.
3. Lietuvos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba = The Lithuanian Fire and Rescue Service. – [Vilnius, 1997]. – [12] p. : iliustr. – Gretut. tekstas angl.
4. Priešgaisrinės apsaugos reikalai Kauno mieste XIX amžiaus pradžioje / A. Ružancovas // Savivaldybė. – 1927, Nr. 8, p. 9–11. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=3095. – Žiūrėta 2009 m. lapkričio 18 d.
5. Steigiamos savanorių ugniagesių draugijos. – Iliustr. // Ugniagesyba Lietuvoje / Vytautas Sinaitis. – Vilnius, 1995. – P. 12–15.
6. Ugniagesių rūmai žvelgia į Nemuną / Renata Diedonytė. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1995, rugsėjo 9, p. 7.
7. Ugniagesyba Lietuvoje carinės Rusijos priespaudos laikotarpiu. – Kaunas // Ugniagesyba Lietuvoje / Vytautas Sinaitis. – Vilnius, 1995. – P. 9–11.

On 07.12.1812, Napoleon went back to Paris via Kaunas. On 14.12.1812, the Russian army entered Kaunas.

Napoleon army crossing the Nemunas in Kaunas. June 24, 1812
Wood carving. Artist Dž. Bagetti. Carver I. Klauberis. Sankt Peterburg [Отечественная война и русское общество 1812–1912. – Москва, 1912. – T. 3, įklija tarp p. 144–145.]
15th–16th century house
where Emperor Napoleon stayed on December 7, 1812
Photo by P. Karpavičius [Kauno architektūra. –  Vilnius, 1968.
– 1 aplank. (13 atvirukų)]

Literature and information sources:

1. Didžiosios Armijos įsiveržimas į Lietuvą: birželio–liepos mėn. karo kronikos / Virgilijus Pugačiauskas // Lietuva ir Napoleonas. – Vilnius, 2012. – P. 29–38.
2. Lietuva Napoleono agresijos metais : 1807–1812 / B. Dundulis. – Vilnius, 1981. – P. 55–56, 124, 127.
3. Prancūzijos kariuomenės persikėlimas per Nemuną ties Kaunu / Arvydas Pociūnas // Voruta. – 1998, sausio 31, vasario 7.
4. Prancūzmetis Kaune / Virgilijus Pugačiauskas // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 11 (2011), p. 219–250.
5. 1812 m. Prancūzijos kariuomenės katastrofa Kaune / Arvydas Pociūnas. – Iliustr., schema // Kauno diena. – 1998, sausio 7, p. 25.
6. Letters sur la Russie, la Finlande et la Pologne / X. Marmier. – Paris, 1851. – P. 358–362.
7. Napoleono armija Lietuvoje : prancūzų prisiminimai / sudarytojas Joseph Everatt. – Vilnius, 2011. – 184 p. : iliustr.

Here he wrote “Oda do młodości“ (Ode to the Young Days), “Grażyna“, part of “Dziady“ (Forefathers’ Eve; in Lithuanian, Vėlinės) and other pieces of his romantic poetry.

The Poet‘s beloved Girstupis Valley
(at present named after A. Mickevičius). Late 19th century
Postcard [From A. Burkus’ personal collection]
Bas-relief of Adomas Mickevičius (Sculptor Vytautas Narutis). 2006
Photo by V. Narutis [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Adomas Mickevičius Kaune / P. Juozapavičius. – Vilnius, 1970. – 62 p. : iliustr.
2. Kaunas Mickevičiaus gyvenime ir kūryboje / Arnoldas Piročkinas // Darbai ir dienos. – 1999, [t.] 9, p. 41–50.
3. Elektroninis žinynas „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas”. – Prieiga per internetą. URL: http://atminimas.kvb.lt/abc.php?r=M. – Žiūrėta 2007 m. spalio 28 d.

Kaunas Postal Station. Late 19th c.
[Nuo žygūno į pasaulį / Povilas Vaitkevičius. – Kaunas, 1997. – P. 114.]
Communication Development Museum was opened in this building in 1994 (Rotušės Sq. 17, 18, 19, 20). 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kaunas horse-post station. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1129. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 7 d.
 2. Architektai ir jų kūryba : Ž. Pusjė / V. Levandauskas, M. Rupeikienė. – Iliustr., planas // Lietuvos architektūros istorija: nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. – Vilnius, 1994. – [T.] 2, p. 327–328.
 3. Išlikusios arklių pašto stotys. – Iliustr. // Nuo žygūno – į pasaulį / Povilas Vitkevičius. – Kaunas, 1997. – P. 110–114.
 4. Kauno arklių pašto stotis. – Iliustr. // Nuo Kauno iki Daugpilio senuoju pašto traktu / Jonas Pleckevičius. – Vilnius, 2007. – P. 17, 18–19.
 5. Town Hall Square : Rotušės aikštė / Irena Vaišvilaitė. – Illustr. // Kaunas. – Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008]. – P. 18–23.
Leader of 1831 uprising in Kaunas County, Major Count Mauricijus Prozoras
Postcard [Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 187.]
View of the uprising in 1831
[Revoliucinio judėjimo sukūryje [Rankraštis] : (įvykiai ir žmonės) /
Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 15.]

Literature and information sources:

1. Kaunas 1831 ir 1863–1864 metų sukilimuose / Aleksandras Ružancovas.– Bibliogr. str. gale // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 3 (2002), p. 305–332.
2. Revoliucinis Kaunas: Kaunas 1831 metų sukilime. – Mašinr. // Istorinis-revoliucinis Kaunas / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1945. – P. 23–35.
3. Sukilimai Kaune (1831 ir 1863 metų) / Algimantas Daugirdas. – Iliustr. // Kaunas: istorija, praeitis, dabartis. – Kaunas, 2006. – P. 44–49.
4. 1830–1831 m. sukilimas // Lietuva: nuo valstybės susikūrimo iki valstybės atkūrimo / Arūnas Gumuliauskas. – Vilnius, 1993. – P. 214–217.

During the period of 1853–1855 the main carcass of the hospital was being built. In 1919 Military Hospital of Lithuanian Armed Forces was established in these premises. In 1926 it was named after Dr. Jonas Basanavičius.

The courtyard of Military Hospital. 3rd decade of the 20th century
[From V. Balčiūnienė’s collection]
The chapel of Military Hospital. 4rd decade of the 20th century
[From V. Balčiūnienė’s collection]
During 1929–1930 the Clinics of Ear, Nose, Throat and Eye Diseases were being built in the lot of the Military Hopital
Photo by J. Stanišauskas [From KCPL collections]
Dr. Jonas Basanavičius Military Hospital Medical Service established at the complex (present Vytauto Ave. 49). 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 51.
 2. Universiteto akių, ausų, nosies ir gerklės ligų klinika = University Eye, Ear, Nose and Throat Clinic : Dabar: Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba : Vytauto pr. 49 / Jolita Kančienė ; į anglų kalbą vertė Mykolas Drunga. – Iliustr., plan. – Gretut. tekstas liet., angl. // Kauno tarpukario architektūra. – Kaunas : Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius, 2013. – P. 44–45.
 3. D-ro Jono Basanavičiaus vardo karo ligoninė / pulk. gyd. Oželis. – Iliustr. // Karys. – 1930, Nr. 26–26, p. 493–497. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=85902&biRecordId=7942. – Žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 22 d.
 4. Dviračiu po Vidurio ir Šiaurės Lietuvą / K. Marcinauskas. – Kaunas, 1998, t. – [D.] 5: Kaunas – Šiauliai. – P. 6–7.
 5. Iš karo ligoninės istorijos / dr. J. Žiemgulys // Medicina. – 1930, Nr. 6, p. 432–437. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=13228&biRecordId=2899. – Žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 22 d.
 6. Kauno Karo ligoninė – D-ro Basanavičiaus ligoninė // Rytas. – 1926, lapkričio 23, Nr. 265, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=123503. – Žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 22 d.
 7. Karo ligoninė: lietuviai, vokiečiai, rusai / J. Gulbinas // Mokslas ir gyvenimas. – 1994, Nr. 2, p. 22–23.
 8. Karo ligoninės pastatų kompleksas / N. Lukšionytė–Tolvaišienė. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. – Kaunas, 2001. – P. 66–67.
 9. Karo ligoninės pastatų kompleksas / N. Lukšionytė-Tolvaišienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, gegužės 1, Nr. 99, p. 23.
 10. Lietuvos karo ligoninės veikla iki 1941 m. / S. Katkus. – Iliustr. // Sveikata. – 1997, Nr. 4, p. 10–13.

The same year, the newspaper “Kovenskije gubernskije vedomosti“ was published.

On 29.10.1843, a monument (architect Antonio Adamini) to Russia‘s victory in the 1812 War was unveiled in Rotušės square
Postcard [Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 14.]
Coat-of-arms from the Gubernija period
[Ковенская губерния за 1843–1893 г. – Ковна, 1893. – С. 16.]

Literature and information sources:

1. Imperijos pasididžiavimas – į metalo laužą / Arvydas Pakštalis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, vasario 29, priedas „Santaka“, p. 7.
2. Kaunas atvirukuose pirmojo pasaulinio karo metais = Kaunas in Ansichtskarten zur Zeit des Ersten Weltkrieges = Каунас в открытках в годы Первой мировой войны : iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus atvirukų rinkinio / [atsakingoji redaktorė Janina Karosevičiūtė ; sudarytojai Arvydas Pociūnas, Arvyda Navickienė]. – Kaunas, 2011. – 270 p., [3] iliustr. lap. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., vok., rus. – P. 119–120.
3. Kauno gubernijos įkūrimas (1838–1843 metai) // Darbai ir dienos. – 2001, [t.] 28, p. 69–70.
4. Kunigo Motiejaus Valančiaus surinktos įvairios žinios // Namų užrašai / Motiejus Valančius. – Vilnius, 2003. – P. 5–231.
5. Paminklas 1812 m. pergalei prieš Napoleoną / A. Pakštalis. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/public/HeritageObject.aspx?id=1089. – Žiūrėta 2013 m. sausio 29 d.
6. Senieji informaciniai leidiniai // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 12.
7. Ковенская губерния за 1843–1893 г. – Ковна, 1893. – С. 8–14, 16, 263–271.

The gymnasium was at first located in the former Jesuit monastery, later in the Dominican monastery, and in 1863 it moved to new premises (Gimnazijos St. 3, present Maironio gymnasium).

Jesuit monastery (Rotušės square). Around 1936
[Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 14.]
The province gymnasium moved to this building in 1863. 1970s.
[Iš švietimo – kultūros istorijos [Rankraštis]… – P. 22.]

Literature and information sources:
 1. Jesuit monastery in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1712?uk=&ss=jesuit&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 7 d.
 2. Kauno Maironio gimnazija. – Iliustr. – Santr. angl. // Kauno apskrities gimnazijos. – Kaunas, 2000. – P. 39–49.
 3. Kauno Maironio gimnazija. – Kaunas, 2000. – 1 lap. sulankst. į 6 p. : iliustr.
 4. Kauno Maironio vidurinė mokykla / parengė Daiva Garnienė, Marija Karpavičienė. – Kaunas, 1989. – 22, [2] p.: iliustr.– Bibliogr. išnašose.
 5. Surinktos įvairios žinios // Namų užrašai / Motiejus Valančius – Vilnius, 2003. – P. 385.
 6. Šis tas iš Kauno gubernijos gimnazijos veiklos / Pranas Juozapavičius. – Iliustr. // Iš švietimo – kultūros istorijos [Rankraštis] : (straipsnių rinkinys). – Kaunas, 1980. – P. 20–35.
 7. Памятная книжка Ковенской губернии на 1875 г. – Ковно, 1874. – С. 224.

initially as a private house. In 1866, the Governor‘s office rented this building, and in 1876 bought it. In 1915, German Kaiser Wilhelm II stayed there. In 1919–1940, it housed the President‘s Office (prezidentūra) of the Republic of Lithuania (at present, a branch of the M. K. Čiurlionis National Museum of Art, the Historical Presidential Palace (Vilniaus St. 33).

Governor‘s Palace. 1882
Postcard from collection „Souvenir de Kowno“ [Kaunas 1882-aisiais: ankstyviausi litografiniai vaizdai / A. Miškinis // Darbai ir dienos. – 2001, [t.], 28, p. 259.]
Presidential Palace in Kaunas. 1920s
Photo by J. Skrinskas [Tarpukario Lietuva. – Kaunas, 2007. – P. 4.]

Literature and information sources:

1. Gubernatoriaus (Prezidentūros) rūmai Vilniaus g. 33 / N. Lukšionytė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 335–336.
2. Gubernatūros rūmai Vilniaus g. / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. – Kaunas, 2001. – P. 57–59.
3. Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra / Vilma Akmenytė. – Iliustr. // Kauno savasties ženklai. – Kaunas, 2009. – P. 80–87.
4. Prezidentūros praeitis / Violeta Reipaitė, Raimonda Rickevičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, kovo 4, p. 17.
6. Istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūra Kaune. – Prieiga per internetą. URL: http://www.istorineprezidentura.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 7 d.
7. Historical Presidential Palace / Irena Vaišvilaitė. – Illustr., portr. // Kaunas. – Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008]. – P. 42–45.

Plan of Kaunas City development in 1847
[Материалы для географии и статистики России. Ковенская губерния.
– Cпб., 1861.]

Literature and information sources:

1. Naujasis planas // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 13–14.
2. Городская территорiя // Городь Ковна : краткiй историко-статистическiй очеркъ / К. П. Гуковскiй. – Ковна, 1904. – С. 73–74.

and closed in 1959. On 05.05.1994, it was included into the list of historical and cultural monuments.

Scheme of the former Carmelite cemetery in 1940
[Žuvome dėl Tėvynės… – P. 31.]
Monument “We Perished for the Motherland“
(Artist Stasys Stanišauskas). 2008
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Dabar čia Ramybės parkas… / Danutė Rūkienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1991, lapkričio 2, p. 4.
2. Groby žolnierzy polskich w Kownie / M. Jackiewicz. – Lenk. // Znad Wilii. – 1995, 1 listopade (Nr. 21), p. 4.
3. Karmelitų kapinės Vytauto prospekte. – Iliustr., schem. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – 2001. – P. 39–43.
4. Kauno miesto kapinėse (Vytauto pr.) palaidotų žuvusių karių sąrašas // Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapai. – [Vilnius, 2003] – P. 40–67.
5. Kauno kapinės senovėj // Lietuva. – 1927, gruodžio 12, p. 5.
6. Kauno kapinės tarp Bažnyčios, Totorių, Trakų g. ir Vytauto pr. / Merūnas Gervė, Danutė Rūkienė. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 40–44.
7. Žuvome dėl Tėvynės. – Kaunas, 1995. – 32 p.: iliustr., schema.

The first Lithuanian book in Kaunas
[Regulas del skarbawu žmonių. – Kaunas, 1998. – Viršelio iliustr.]

Literature and information sources:

1. Kauno lietuviškos knygos leidybos ištakos / Nijolė Lietuvninkaitė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 2 (2000), p. 30–37.
2. Kauno lietuviškos knygos leidybos pradžia XIX amžiuje / Nijolė Lietuvninkaitė // Knygotyra. – T. 34 (1998), p. 30–37.
3. Senoji knyga Kaune / Sigitas Lūžys // Knygotyra. – T. 35 (1999), p. 138–146.

Closed in 1976.

The Old City Market between the two world wars
[From J. Palys‘ personal collection]
The former market territory in Soviet times (F. Dzeržinskio St.). Around 1980
[A. Pleskačiauskas’ manuscript collection. From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Kauno turgaviečių bruožai (1919–1940 m.) / Astė Morkūnaitė-Lazauskienė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 11, (2011), p. 55–71.
2. Kauno kronika: 1944–1992 m. [Rankraštis] / Algimantas Dumbliauskas. – Kaunas, 2010. – 96 lap.
3. Kauno senoji turgavietė // Dienos žodis. – 1933, liepos 20, p. 2.

In 1860, “Engelman” brewery and malt factory were established (Kaunakiemio St.); in 1861, “Blumenthal” brewery (next to Vilkmergės Rd., present Savanorių Ave.). In 1927 the breweries ‘‘I. B. Volf’’ and ‘‘Engelman’’ were merged into one company which in 1940 was nationalized. In 1941 the company was renamed to ‘‘Raudonoji pašvaistė’’ (‘‘The Red Lights’’) and during the German occupation — to ‘‘Perkūnas’’ (‘‘the Thunder’’). In 1959 on the basis of the beer breweries ‘‘Volfas Engelman’’ and ‘‘Ragutis’’ the Beer and Soft Drinks Syndicate of Kaunas was established which was known as ‘‘Ragutis’’. In 2011 the company regained the name of the Joint Stock Company ‘‘Volfas Engelman’’.
The main buildings of B. Volf‘s brewery
[Lietuvos pramonė : iliustruotas leidinys / Dr. J. Jetingerys, M. Liutermoza. – Kaunas, 1923. – T. 1, p. 57.]
General view of F. Engelman‘s brewery and malt factory
[Lietuvos pramonė : iliustruotas leidinys…, p. 63.]
The pavilion of the Joint Stock Company ‘‘I. B. Volf-Engelman’’ in the exhibition of Lithuanian Agriculture and Industry. 1930
[From KCPL collections]
The buildings of the Joint Stock Company ‘‘Ragutis’’ decorated with the advertisements containing the historical name of the ‘‘Volfas Engelman’’ (Kaunakiemio St. 2). 2011
Photo by R. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Apie „Ragutį“ : įmonės istorija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.ragutis.lt/main.php/id/110/lang/2. – Žiūrėta 2009 m. vasario 7 d.
2. „Engelmano“ Bendrovės alaus darykla ir salyklo fabrikas // Lietuvos pramonė : iliustruotas leidinys / Dr. J. Jetingerys, M. Liutermoza. – Kaunas, 1923. – T. 1, p. 63–64.
„I. B. Volfo“ garinis alaus bravoras ir salyklo fabrikas // Lietuvos pramonė : iliustruotas leidinys / Dr. J. Jetingerys, M. Liutermoza. – Kaunas, 1923. – T. 1, p. 57–58.
3. Iškaboje nebeliko „Ragučio“ ženklo. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2011, balandžio 13, p. 3.
4. Lietuviškos aludarystės tradicija gimė Kaune / Aistė Veismonaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, balandžio 9, p. 7.
5. Nuo I. B. Volfo ir Engelmano iki „Ragučio“ : alaus daryklos istorija, 1853–2008 m. / Vilma 6. Akmenytė, Giedrė Milerytė. – Kaunas, 2008. – 208 p. : iliustr., faks., žml.
7. Svarbiausios Vilijampolės istorijos datos ir įvykiai / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Portr., iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 56.
8. Viešųjų asmenų privatūs interesai: nuo „Bliumental“ iki „Ragučio“ // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 8 (2007), p. 105–126.
9. Volfo-Engelmano alaus darykla Kaunakiemio g. – Iliustr., planas // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 99–100.
10. Alumi neprekiaujame – išjungtas vanduo = No water – no beer = Пиво неотпускается – нет воды / Vytis Ramanauskas, Žygimantas Šalkauskas ; [translated by Adomas Gricius, Viktorija Urbonavičiūtė, Daina Valentinavičienė] ; [на русский язык перевёл Виталий Александрович Асовский]. – Vilnius : Mirabilis : Dirva, 2019 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – P. 29–69, 127–219.

A photographer Otto Neuschäffer, a German, during his short stay in Kaunas, made a few portraits of the city‘s high society. The first photos of Kaunas outskirts were made by photographer from Hungary Anton Rohrbach, who took pictures of laying the railway in 1861.

View of Old city. 1861
Photo by A. Rohrbachas [Ankstyviausios Kauno fotografijos /
Dainius Junevičius // Archiforma. – 2007, Nr. 2, p. 95.]
Kaunas view from Linksmakalnis in 1861
Photo by A. Rohrbachas [Senose nuotraukose – Lietuvos tiltai ir miestai /
D. Junevičius // Veidas. – 2004, Nr. 11, p. 43.]

Literature and information sources:

1. Ankstyviausios Kauno fotografijos / Dainius Junevičius. – Iliustr. // Archiforma. – 2007, Nr. 2, p. 94–97.
2. [Anton Rohrbach (1825–1889)]. – Portr. // Ívek a Tisza felett : Százötven éve épült a szegedi vas úti híd=Spanning the river Tisza : The 150 year–old Szeged railway bridge / Directed and written by Zoltan Áy. – Szeged, 2008–2009. – P. 74.
3. Atrastos pirmojo Lietuvos geležinkelio tiesimo nuotraukos / Dainius Junevičius. – Iliustr. // Lietuvos geležinkeliai. – 2003, Nr. 2, p. 72–77.
4. Fotografijos raida Lietuvoje 1839–1863 m. / Dainius Junevičius. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Kultūros barai. – 1997, Nr. 8, p. 89–94; Nr. 10, p. 65–69.
5. Kauno ankstyvųjų miestovaizdžio fotografijų raida / Vaida Almonaitytė-Navickienė. – Iliustr. // Kultūros paminklai. – [Nr.] 11 (2004), p. 114–127.
6. Kauno gubernijos fotografai XIX amžiuje / Dainius Junevičius // Menotyra. – 1997, Nr. 1, p. 60.
7. Kauno nuotraukos / Dainius Junevičius. – Iliustr., plan., pieš. – Bibliogr. išnašose // Antalis Rohrbachas. – Vilnius, [2013]. – P. 96–116.
8. Lietuvos fotografų darbai XIX a. – 1915 m. : katalogas. – Iliustr. / Z. Budrytė. – Vilnius, 1985. – P. 3–6.
9. Pirmieji Vilniaus dagerotipininkai ir fotografai / Dainius Junevičius // Kultūros istorijos tyrinėjimai : Straipsnių rinkinys. – Vilnius, 1997. – P. 232

Nemunas wharf, early 19th c.
[Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 436.]
R. Fulton‘s steamboat „Clermont“
[Technikos žodis. – 1994, Nr. 1, p. 2.]

Literature and information sources:
 1. Akstinas miesto augimui. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1967, gruodžio 24, p. [6].
 2. „Kaltas“ ir grafas Tyzenhauzas. – Iliustr. // Vakarinis Kaunas. – 1993, gruodžio 4–6, p. 3.
 3. Nemuno laivininkystės istorijos bruožai / Adomas Makarevičius. – Iliustr. // Kraštotyra. – [T.] 19 (1985), p. 68–69.
 4. Transportas : istorija, ateitis, studijos ir mokslas / Adolfas Baublys // Lietuvos mokslas. – T. 4, [Kn.] 10 (1996), p. 87.

following the project of reinforcing the Nemunas and Neris embankments, approved by Tzar in 1851.

The paved Nemunas embankment. Late 19th c.
Postcard [From KCPL collections]
Nemunas embankment near Vytautas Church. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Aleksoto gatvė / B. Sabakonienė // Kauno gatvių istorija [Rankraštis]. – Kaunas, 1978. – P. 26.
2. Gubernijos laikotarpio (1843–1915) Kaunas. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 12.
3. Kaunas XIX ir XX amžiuose / Jonas Vaičenonis // Kaunas: istorija, praeitis, dabartis. – Kaunas, 2006. – P. 25.
4. Город Ковна // Краткий историко-статистический очерк / К. П. Гуковский. – Ковнa, 1904. – С. 83.

Jewish trade
[Žydų gyvenimas Lietuvoje. – Vilnius, 2002. – P. 73.]
Fabric merchant
[Žydų gyvenimas… – P. 74.]

Literature and information sources:

1. Rusijos imperijoje. XVIII a. pabaiga–XX a. pradžia // Lietuvos žydų kelias / Solomonas Atamukas. – Vilnius, 2001. – P. 40.
2. Žydų miestiečių teisės ir statusas 1858–1862 metais // „Žydų klausimas“ Lietuvoje XIX a. viduryje / sudaryt. V. Sirutavičius, D. Staliūnas. – Vilnius, 2004. – P. 49–52.

designed by engineer D. F. Perrot, started (1280 metres in length, 8.44 metres width and 6.95 metres in height – it is the longest railway tunnel in Lithuania). Tsar Nikolai Aleksandrovich inspected the tunnel at the start of the construction works. The first locomotive passed through the tunnel on 20.11.1861.

Construction of Kaunas railway tunnel and the settlement in the vicinity in 1861
Photo by A. Rohrbach [Lietuvos geležinkeliai…, p. 72.]
Kaunas view in the vicinity of the tunnel. Around 1926
Postcard [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Atrastos pirmojo Lietuvos geležinkelio tiesimo nuotraukos / Dainius Junevičius. – Iliustr. // Lietuvos geležinkeliai. – 2003, Nr. 2, p. 72–77.
 2. „Kauno geležinkelio tunelis – ilgiausias geležinkelio tunelis Lietuvoje.“ // Pajusk Lietuvą. – Vilnius, 2011. – P. 189.
 3. Kauno tunelis / Dainius Junevičius. – Iliustr., plan. – Bibliogr. išnašose // Antalis Rohrbachas. – Vilnius, [2013]. – P. 76–80.
 4. Kauno geležinkelio tunelis / parengė Olegas Slepakovas, [A. Valuckas]. – Kaunas, 2009. – 74, [1] p. : iliustr., faks.
 5. Peterburgo–Varšuvos geležinkelio tiesimas / Liubomiras Viktoras Žeimantas // Lietuvos istorijos metraštis. – 2000 (2001), p. 212.
 6. Techninė ir ekonominė problema / Algirdas Alfonsas Kliorė. – Iliustr. // Geležinkelininkas. – 1998, liepos 15, p. 3.
 7. Tunelis ir geležinkelio tiltas. – Iliustr. // Šančių praeities takais / Jurgis Vanagas. – Kaunas, 2009. – P. 51–66.
 8. Kauno tunelis = Kaunas railway tunnel. – Iliustr., projekt., plan. – Gretutinis tekstas lietuvių, anglų. – Bibliografija p. 186–187 (40 pavad.), ir išnašose // Pirmasis geležinkelis Lietuvoje / [sudarytojos Vitalija Lapėnienė ir Asta Mikalauskaitė]. – Vilnius : [BMK leidykla] : Lietuvos geležinkeliai, 2016–2018. – Kn. 2. – 2018. – P. 176–185.

The first locomotive crossed the bridge on 27.02.1862.

The bridge after the reconstruction on 14.04.1916
Postcard [Žvilgsnis į Lietuvos tiltus… – P. 31.]
The Green (Railway) bridge. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kauno Žaliasis geležinkelio tiltas / A. Sinkevičiūtė. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/public/HeritageObject.aspx?id=1302. – Žiūrėta 2013 m. sausio 29 d.
 2. Lentvario–Kauno atkarpa; Kauno–Virbalio atkarpa / Liubomiras Viktoras Žeimantas. – Iliustr. // Sankt Peterburgo–Varšuvos (nuo 1907 m. Šiaurės–Vakarų) geležinkelis 1858–1915. – Vilnius, 2003. – P. 28–31; 40–45.
 3. Tiltas per Nemuną prie Kauno / Dainius Junevičius. – Iliustr., brėž., plan. – Bibliogr. išnašose // Antalis Rohrbachas. – Vilnius, [2013]. – P. 58–75.
 4. Tunelis ir geležinkelio tiltas. – Iliustr. // Šančių praeities takais / Jurgis Vanagas. – Kaunas, 2009. – P. 51–66.
 5. Žaliasis geležinkelio tiltas per Nemuną Kaune // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus. – Kaunas, 2004. – P. 29–33.
 6. Žaliasis (geležinkelio) tiltas / Henrikas Kebeikis. – Iliustr. // Keturi ratai. – 1997, Nr. 4, p. 12.
 7. Kauno geležinkelio tiltas = Kaunas railway bridge. – Iliustr., projekt. – Gretutinis tekstas lietuvių, anglų. – Bibliografija p. 186–187 (40 pavad.) ir išnašose // Pirmasis geležinkelis Lietuvoje / [sudarytojos Vitalija Lapėnienė ir Asta Mikalauskaitė]. – Vilnius : [BMK leidykla] : Lietuvos geležinkeliai, 2016–2018. – Kn. 2. – 2018. P. 150–161.

expanded in 1896 and 1908, and closed in 1952.

The city plan by J. Salenek, 1929
[Vilijampolės ir Žaliakalnio žydų kapinių istoriniai tyrimai…
– Kaunas, 1997. – P. 18.]
The tomb of the popular singer Danielius Dolskis. 2008
Photo by J. Černevičienė [From KPCL collections]

Literature and information sources:
 1. Kauno miesto mero potvarkis Nr. 1269 1991 m. rugpjūčio 13 d. : Įrengti paminklinį akmenį prie žydų kapinių Radvilėnų plente. Paminklinio akmens tekstas : „Senosios žydų kapinės. Tebūna šventas mirusiųjų atminimas…“. – Parašas: Miesto meras V. Čiurinskas // Kauno tiesa. – 1991, rugpjūčio 27, p. 5.
 2. Vilijampolės ir Žaliakalnio žydų kapinių istoriniai tyrimai / Danutė Rūkienė. – Kaunas, 1997. – P. 2–11, 15–18.

After World War II, it was closed. In 1990 the church was given back to the religious community, restored, and re-opened in 2000.

Christ‘s Resurrection Russian Orthodox Church
in Carmelite cemetery (present Ramybės Park). 1930s
[Gubernijos laikotarpis… – Kaunas, 2001. – P. 40.]
Resurrection Church in Ramybės Park (Vytauto Pr. 38). 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Buvusios Karmelitų kapinės Vytauto prospekte / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, lapkričio 27, p. 20–21.
2. Kauno stačiatikių bendruomenė XIX–XX a. / Regina Laukaitytė. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 9 (2008), p. 89–106.
3. Penktas maršrutas // Dviračiu po vidurio ir šiaurės Lietuvą / Kazys Marcinauskas. – Kaunas, 1998. – [D.] 5, p. 6.
4. Priedai : Lentelė. Stačiatikių cerkvės Lietuvoje 1918–1990 metais // Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje / Regina Laukaitytė. – Vilnius, 2003. – P. 191–235.
5. Karmelitų kapinės Vytauto prospekte // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 39–40.
6. Церковь Воскресения Христова (кладбищенская). – Ил. // Ковенская крепость и православные храмы г. Каунаса. – Каунас, 2002. – C. 14–15.

Minerva factory gate. From 1907 Catalogue
[Gubernijos laikotarpis… – P. 101.]
Minerva factory production. From 1907 Catalogue
[Gubernijos laikotarpis… – P. 102.]

Literature and information sources:

1. „Minervos“ fabrikas Vytauto pr. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje : svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843–1915) / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 100–103.
2. Pirmoji Kauno mašinų gamykla / Leopoldas Kumpikas // Kraštotyra. – 1985, [t.] 19, p. 33.
3. Vienos įmonės istorija / V. Černeckis // Kauno tiesa. – 1960, lapkričio 3, p. 4.

In 1892 the 1st story of the hospital was designed (architect Ustinas Golinevičius) and in 1929 the 2nd story was added (architect Mozė Blochas). During the period of 1965–1995 Kaunas City 2nd Hospital was run in the building.

Jewish hospital “Bikur Cholim”. 4th decade of the 20th century
Photo by J. Stanišauskas [From KCPL collections]
Abandoned former Jewish hospital. 2010.
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Kauno pastatai / N. Lukšionytė-Tolvaišienė. – Iliustr. // Žydų kultūros paveldas Lietuvoje / sudarytojas A. Jomantas. – Kaunas, 2005. – P. 74–75.
2. Kauno žydų ligoninė „Bikur Choilim“ / B. Golachas // Apžvalga. – 1935, birželio 16, Nr. 1, p. 7. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=94189. – Žiūrėta 2012 m. lapkričio 29 d.
3. Paliegusi Kauno žydų ligoninė / Nemunas. – 2009, sausio 22–28, Nr. 3, p. 8.
4. Žydų bendruomenės pastatai. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / N. Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 37–38.
5. Žydų ligoninė Kaune. – Prieiga per internetą. URL: http://goo.gl/vzCCxT. – Žiūrėta 2016 m. vasario 18 d.

Gubernija Gymnasium. 1920s–1930s
[A. Pleskačiauskas‘ manuscript collection. From KCPL collections]
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Kauno gubernijos gimnazija (Gimnazijos g. 3) / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. –  Kaunas, 2001. – P. 49–50.
2. Kauno gubernijos gimnazija. – Iliustr. // Kauno Maironio vidurinė mokykla / Daiva Garnienė, Marija Karpavičienė. – Kaunas, 1989. – P. 3–4.
3. Šis tas iš Kauno gubernijos gimnazijos veiklos. – Iliustr. – Mašinr. // Iš švietimo-kultūros istorijos: straipsnių rinkinys / Pranas Juozapavičius. – P. 20–34.

Leader of the uprising A. Mackevičius
[Sukilimo slopintojų rankose… – 1 įklija.]
The stone at the sentence place (E. Ožeškienės St. 41). 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Antanas Mackevičius : sukilimo žygiai ir kovos / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius, 2007. – 303 p.: iliustr., portr.
2. Baudžiavos panaikinimas ir 1863 m. sukilimas // Lietuva : nuo valstybės susikūrimo iki valstybės atkūrimo / Arūnas Gumuliauskas. – Vilnius, 1993. – P. 229–232.
3. Sukilimo slopintojų rankose // Antanas Mackevičius / Juozas Žiugžda. – Vilnius, 1971. – P. 151–163.

Telegraph apparatus
[Ryšių istorijos muziejus // Kaunas – muziejų sostinė.
– Kaunas, [2005]. – P. 8.]
1904 in the administrator building of the Gubernija
(present I. Kanto St. 23) the first public telephone station
in Kaunas was opened. 2011
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Iš Kauno telefono stoties istorijos / A. Step. // Lietuvos aidas. – 1936, spalio 23, p. 4.
2. Kas buvo „Kaunas-1“ / A. Karbelašvilis. – Schem. // Kauno tiesa. – 1974, sausio 20, p. [6].
3. Lietuvos energetika / J. Stankus, J. Jurginis, V. Puronas… [et. al.]; red. kolegija A. Žukauskas (pirm.)… [et. al.]. – Vilnius, 1982, P. 47–48.
4. Prieškarinis Kaunas: sunkus telefono atsiradimo Kaune kelias // Diena. – 1938, sausio 30, p. 7.
5. Telegrafas // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 537.

In 1944, the Station was bombed by the withdrawing German army. In 1953 ,the present-day station was built on the foundation of the old station (designed by architect Piotr Ašastin). In 2005, the reconstruction of the building began; finished on 09.04.2008.

Kaunas Railway Station. 1885–1895
Photo by V. Zatorskis [Lietuvos fotografijos istorija, 1854–1940 /
Virgilijus Juodakis. – Vilnius, 1995. – P. 66.]
Kaunas Railway Station. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Blizgino paskutinę parą / Tadas Širvinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, balandžio 10, p. 1, 5.
 2. Geležinkelio stotis. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 61–64.
 3. Geležinkelio stotis Vytauto pr. 1 / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 338–339.
 4. Geležinkelio stotys : Kaunas / Liubomiras Viktoras Žeimantas. – Iliustr. // Sankt Peterburgo–Varšuvos (nuo 1907 m. Šiaurės–Vakarų) geležinkelis 1858–1915. – Vilnius, 2003. – P. 182–187.
 5. Kaunas railway station. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/205?uk=&ss=railway+station&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 7 d.
 6. Lietuvos savivaldybių raida ir veiklos finansavimas : monografija / Romas Stačiokas, Justinas Rimas. – Kaunas, 2002. – P. 58.
 7. Kaunas : (Ковно). – Iliustr., projekt., plan. schem. – Gretutinis tekstas lietuvių, anglų. – Bibliografija p. 186–187 (40 pavad.), ir išnašose // Pirmasis geležinkelis Lietuvoje / [sudarytojos Vitalija Lapėnienė ir Asta Mikalauskaitė]. – Vilnius : [BMK leidykla] : Lietuvos geležinkeliai, 2016–2018. – Kn. 2. – 2018. P. 60–85.
Bishop Motiejus Valančius
Postcard. 1996 [From KCPL collections]
The Kaunas Diocese Curia was located in this building
(M. Valančiaus St. 6) in the second half of the 19th c. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Atmainos bernardinų vienuolyne; Panų bernardinių vienuolynas; Bernardinių vienuolyno puolimas // Raštai / Vaižgantas. – Vilnius, 2002. – [T] 14, p. 400–403.
2. Gyvenamas namas Kaune Motiejaus Valančiaus gatvė, Nr. 6, Kauno vyskupijos kurija : [istoriniai tyrimai] / Sigita Samuolienė // Draugas (Chicago). – 1991, sausio 19, priedas „Mokslas, menas, literatūra“, p. 3.
3. Kauno buvęs bernardinių vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia // Lietuvos vienuolynai : vadovas. – Vilnius, 1998. – P. 92.
4. Kauno metropolijos kunigų seminarija // Kauno miestas. – Kaunas, 1930. – P. 44.
5. Namų užrašai // Namų užrašai / Motiejus Valančius. – Vilnius, 2003. – P. 595.

Closed in 1960. At present the buildings are reconstructed and house the Kaunas detention centre (opened on 10.06.2004).

Kaunas prison. 1939
Artist Stepas Žukas [Stepas Žukas. – Vilnius, 1968. – Įklija tarp p. 16–17.]
Prison yard. Around 1959
[Revoliucinio judėjimo sukūryje… – P. 83.]
Kaunas Remand Prison. 2019
Photo by Vaida Pakutkienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Kauno bastilija“ 1858–1960 metais / Pranas Juozapavičius. – Iliustr. // Revoliucinio judėjimo sukūryje [Rankraštis] : (įvykiai ir žmonės). – Kaunas, 1980. – P. 77–88.
 2. Bausmės namai. – Iliustr. // Naujas žodis. – 1932, Nr. 12, p. 240–241.
 3. Kauno kalėjimas A. Mickevičiaus g. – Planas. / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. – Kaunas, 2001. – P. 59–61.
 4. Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas nacių okupacijos metais (1941–1944) / Arūnas Bubnys. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 125 pavad. // Genocidas ir rezistencija. – 2009, [t] 1(25), p. 18–37.
 5. Kaunas Remand Prison. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaldep.lt/en/kaunas-remand-prison/welcome.html. – Žiūrėta 2020 m. lapkričio 5 d.
 6. Kauno kalėjimas. – Prieiga per internetą. URL: http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/albumai/kauno-kalejimas/189. – Žiūrėta 2021 m. gegužės 5 d.

A few buildings of the Tilmans factory, which was reorganised into “Pergalė” factory in Soviet years, present “Pergalės koncernas”, have remained in Kaunakiemis St.

The Tilmans‘ factory during the First World War
Postcard [From KCPL collections]
Former administration building of the Tilmans factory 
(built in the early 20th c.) is now integrated into “Akropolis“ shopping centre (Karaliaus Mindaugo Ave. 49). 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KPCL collections]

Literature and information sources:

1. „Br. Tilmansų ir Ko“ metalų dirbtuvės Kaune // Lietuvos pramonė : iliustruotas leidinys / dr. J. Etingerys ir M. Liutermoza. – Kaunas, 1923. – T. 1. – P. 39–40.]
2. Didžiosios Kauno metalo apdirbimo gamyklos XIX a. pabaigoje ir XX a. pardžioje / Leopoldas Kumpikas // Kraštotyra. – [T.] 19 (1985), p. 34–37.
3. „Pergalės“ gamyklos istorija : 1867–1967 / V. Černeckis, H. Klementavičius, P. Mikuckas. – Kaunas, 1967. – 94 p. : iliustr.
4. Tilmansų fabrikai prie Kaunakiemio g. ir Griunvaldo g. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje : svarbiausi pastatai ir ir jų kūrėjai (1843–1915) / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 104–107.

The Ritenbergs‘ house (1930s), where the Readers‘ Society started its activities (on the first floor)
[From R. Janulaitis’ personal collection]
1908–1915 the Society gathered in one of its member‘s, M. Matis‘, house
[Памятная книжка Ковенской губернии за 1909 г. – Ковнa, 1910. – C. 41.]

Literature and information sources:

1. Kai kurie dokumentai iš Lietuvos bibliotekų istorijos 1905–1907 m. revoliucijos laikotarpiu: II. Kauno policmeistro raportas Kauno gubernatoriui dėl „neigiamos“ Kauno skaitymo mėgėjų draugijos veiklos [medžiagą paruošė L. Vladimirovas] // Mokslinės bibliotekos metraštis. 1957. – T. 5 (1958), p. 95–103.
2. Kauno skaitymo mėgėjų draugija (1870–1915) / Nijolė Lietuvninkaitė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 7 (2006), p. 63.
3. Kauno skaitymo mėgėjų draugija (1969–1915) / Levas Vladimirovas // Bibliotekų darbas. – 1960, Nr. 3, p. 18–22.
4. Ritenbergų namai (Laisvės al. 57/S. Daukanto g. 17, 15) // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 118–119.
5. Skaitymo mylėtojų draugija // Vienybė. – 1919, Nr. 37, p. 298.
6. Visuomeninės ir privačios bibliotekos // Kauno senoji knyga : raiška ir plėtotė 1843–1918 metais / Nijolė Lietuvninkaitė. – Vilnius, 2006. – P. 140–159.

The park was looked after by Kaunas Gardeners‘ Society established in 1875. In 1899, a brick pavilion (kurhauzas) was built in it.

Pavilion in Vytauto park. Interwar
[A. Pleskačiauskas’ manuscript collection. From KCPL collections]
Gate to Vytauto park. 2008
Photo by Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Vytauto kalnas. – Parašas: J. K-as // Trimitas. – 1934, Nr. 24, p. 475
 2. Mūsų parkai / Antanas Tauras. – Vilnius : Mokslas, 1989. – P. 211–212.
 3. Kultūrinio draustinio teritorijos tyrimai, paveldosauginių verčių nustatymas ir pasiūlymai saugojimui / Kauno miesto savivaldybės 1-ojo Žaliakalnio kultūrinio draustinio specialiojo plano pagrindžiamoji dalis; Parengė Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2007. – [2 lap.]. – Bibliogr. išnašose. – Mašinraštis.
 4. Paskutinįjį kurhauzą persekioja mįslinga lemtis / Vėjūnė Gečiauskienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, spalio 2, p. 1, 4.
 5. Vytauto kalnas Kaune. – Iliustr. // Sugrįžimai : Onos Vitkauskytės leidinių katalogas. – Kaunas, 2001. – P. 63.
 6. Vytauto parkas. – Iliustr. // Lietuvos gamtos paminklai / Gediminas Isokas. – Vilnius, 1995. – P. 106–107.
 7. Kauno ąžuolyno parkas / Rimantas Didžgalvis. – Iliustr. // Kauno savasties ženklai. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2009. – P. 105–115.
 8. Kas išgelbės atrakcionus? / Rasa Masiokaitė ; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2011, birž. 23, p. 2.
 9. Lietuvos sporto pradžia 1919 m. : atidengtas atminimo akmuo Lietuvos sportinio judėjimo gimimo vietoje / Pranas Majauskas, Dovydas Jokubauskis. – Iliustr. // Statyba. – 2015, geg. 20, p. 8.
 10. Kauno parkų istorija: nuo pirmųjų iki dabar / Nerijus Budrys. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2019, birž. 27, p. 3.
Kaunas Choral Synagogue „Ohel Jakov“. 2008
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]
Interior of the Choral Synagogue. 2005
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kaunas / G.M., J.M., J.N., J.Š.-V., K.K., M.R., S.K., V.L. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose str. gale // Synagogues in Lithuania / Aliza Cohen-Mushlin, Sergey Kravtsov, Vladimir Levin, Giedrė Mickūnaitė, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė. – Vilnius : Vilnius Academy of Arts Press, 2010–2012. – [Vol. 1], p. 197–239.
 2. Choralinė sinagoga E. Ožeškienės g. – Iliustr. / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. – Kaunas, 2001. – P. 34–36.
 3. Choralinė sinagoga E. Ožeškienės g. – Iliustr. / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė // Žydų kultūros paveldas Lietuvoje. – [Vilnius], 2000. – P. 72–74.
 4. Choralinės sinagogos sukaktis. – Iliustr. / Gediminas Stanišauskas // Kauno diena. – 2006, gegužės 9, p. 5.
 5. Kauno gubernijos sinagogos. – Iliustr. // Nykstantis kultūros paveldas : Lietuvos sinagogų architektūra / Marija Rupeikienė. – Kaunas, 2003. – P. 138–139.
 6. Kaunas XIX ir XX amžiuose / Jonas Vaičenonis // Kaunas: istorija, praeitis, dabartis. – Kaunas, 2006. – P. 26.

(actually, the first Dūma began working on 06.07.1876). 1808–1870 the city was governed by the City Dūma, established by General Governor of Lithuania.

The cover of the publication dedicated to the 25th anniversary of the city self-government
[From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Miestų įstatymo įgyvendinimas Kaune / Kristina Statkutė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 5 (2004), p.161–189.
2. Город Ковна // Краткий историко-статистический очерк / К. П. Гуковский. – Ковнa, 1904. – С. 72 –73.
3. Двадцатипятилетие городского oбщественнoго управления в гор. Ковне. – Ковнa, 1903. – 144 c.

In 1922, the factory was purchased by the brothers Jonas and Juozas Vailokaičiai, who later established the “Metalas“ enterprise. In Soviet years it was J. Greifenbergeris Factory producing plumbing equipment.

General view of the Brother Schmidts‘ Metal Factory
[Lietuvos pramonė… – P. 40.]
Factory production at an exhibition in Kaunas. 1933
[Ibid…, p. 4.]

Literature and information sources:
 1. Akc. bendrovės metalų išdirbinių buv. „Brolių Šmidt“ fabrikas. Kaunas, Šančiai // Mūsų paroda. – Kaunas, 1923, p. 17–18.
 2. Didžiosios Kauno metalo apdirbimo gamyklos XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje / Leopoldas Kumpikas // Kraštotyra. – [T.] 19 (1985), p. 41–43.
 3. Die Schmidtsche Fabrik in Kaunas – ein historischer Abriß / Peter Schulz. – Iliustr. // Die Raute : Kultur- und Nachrichtenblatt der Deutschen aus Litauen. – 1997, Nr. 1, p. 1–5.
 4. Garbės ženklo ordino J. Greifenbergerio santechnikos dirbinių gamykla. – Kaunas, 1979. – [18] p. : iliustr.
 5. Kauno akc. bendrovės buv. br. Šmidt metalo dirbtuvės. – Iliustr. // Lietuvos pramonė / J. Etingeris, M. Liutermoza. – Kaunas, 1923 – P. 40.
 6. „Metalo“ (Šmidtų) fabriko istorija : (1879–1965). – [Kaunas], 1975. – [153 p.]. – [Mašinraštis].

Kaunas Fortress is a system of fortifications built in Kaunas and its environs in the period of 1882–1915 with the aim to protect the western border of th Russian Empire. Complex is a unique cultural heritage object in the context of the European defence heritage.

General plan of the Fortress
[Mokslas ir gyvenimas. – 1969, Nr. 3, p. 8.]
Fragment of Kaunas Fortress. 19th c.
[Mokslas ir gyvenimas. – 1969, Nr. 3, p. 7.]

Literature and information sources:
 1. Kaunas Forts : Kauno fortai / Irena Vaišvilaitė. – Iliustr. // Kaunas. – Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008]. – P. 38–41.
 2. The atlas of Kaunas Fortress / [Vladimir Orlov ; translator Jelena Vitkauskienė]. – Kaunas : Arx Baltica, 2009 ([Kaunas : Arx Baltica]). – 68 p. : iliustr., faks., žml.
 3. Kaunas atvirukuose pirmojo pasaulinio karo metais = Kaunas in Ansichtskarten zur Zeit des Ersten Weltkrieges = Каунас в открытках в годы Первой мировой войны : iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus atvirukų rinkinio / [atsakingoji redaktorė Janina Karosevičiūtė ; sudarytojai Arvydas Pociūnas, Arvyda Navickienė]. – Kaunas, 2011. – 270 p., [3] iliustr. lap. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., vok., rus.
 4. Kauno architektūra // Lietuvos architektūros istorija : nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m. – Vilnius, 2000. – [T.] 3, p. 161–165.
 5. Kauno tvirtovė (1882–1900) / Vincentas Černeckis // Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija A. – T. 3 (1967), p. 45–59.
 6. Kauno tvirtovė: atlasas / Vladimir Orlov, Jonas Lukšė. – Kaunas, 2007. – 44 p. : iliustr.
 7. Kauno tvirtovė. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 22–24, 43–49.
 8. Kauno tvirtovė / Nijolė Steponaitytė // Archiforma. – 2006, Nr. 3, p. 90–97.
 9. Kauno tvirtovės istorija, 1882–1915 / Vladimir Orlov. – Kaunas, 2007. – 160 p. : iliustr. – Santr. angl., rus., vok. – Bibliogr.: (49 pavad.)
 10. Kauno tvirtovė. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/997. – Žiūrėta 2019 m. sausio 8 d.
 11. Kauno IX forto muziejus: Kauno tvirtovė. – Prieiga per internetą. URL:  http://www.9fortomuziejus.lt/ekspozicija/kauno-tvirtove-4/.– Žiūrėta 2019 m. sausio 8 d.
 12. Kauno tvirtovė: fortai. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunotvirtove.lt/. – Žiūrėta 2022 m. balandžio 12 d.
Document copy
[Urbanistika ir architektūra. – T. 22, Nr. 4 (1998), p. 168.]
Cemetery in Eiguliai. 2008
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. „Tuoj pat kairėje – Eigulių kapinės…“ // Dviračiu po vidurio ir Šiaurės Lietuvą / Kazys Marcinauskas. – Kaunas, 1998. – [D.] 4, p. 113–115.
2. Kapinių plėtros problemos / E. Čigriejus – Iliustr., lent., žml. // Urbanistika ir architektūra. – T. 22, Nr. 4 (1998), p. 166–174.

In 1952, the cemetery in Freda was closed.

In 1995, cemetery in Freda was included in the list of historical and cultural monuments. 2011
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
The tomb of the first fortress’ commandant O. K. Klem. 2011
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
Aleksotas cemetery (Veiverių St). 2011
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
Monument to volunteers perished for Lithuania‘s freedom in Aleksotas cemetery (sculptor Antanas Aleksandravičius). 1927
[From A. Burkus’ personal collection]

Literature and information sources:

1. Aleksoto savanoriams paminklo pašventinimas / R. Burokas. – Iliustr. // Karys. – 1927, Nr. 32, p. 290–292.
2. Fredoje – vargo ir turto kontrastai / Vygandas Trainys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2001, liepos 4, p. 1, 5.
3. Kapinių plėtros problemos / Eugenijus Čigriejus. – Iliustr., lent., žml. // Urbanistika ir architektūra. – T. 22, Nr. 4 (1998), p. 166–174.
4. Kauno miesto kapinės : [Kauno m. savivaldybės komunalinio sk. vyr. inž. S. Stasiūnienės sudarytas dokumentas]. – [Kaunas], 2001. – 2 lap. – Mašinraštis.
5. Šventyklos – kaip medžiai / Povilas Kuprys. – Iliustr. // Vakarinis Kaunas. – 1991, birželio 13, p. 4.

Hasidic Synagogue. 2008
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Sinagoga : [apie menininkų dirbtuves buvusioje Kauno sinagogoje] / Raimonda Kogelytė-Simanaitienė. – Iliustr // Literatūra ir menas. – 1996, geg. 11, p. 10.
 2. Kauno gubernijos sinagogos // Lietuvos sinagogų architektūra: daktaro disertacijos santrauka / Marija Rupeikienė. – Kaunas, 2000. – P. 17–18.
 3. Žydų bendruomenės pastatai // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 37.
 4. The Hasidic Kloyz at Gimnazijos Street 6 / 2 Antano Mickevičiaus Street // Synagogues in Lithuania. – [Vol. 1], A-M. – 2010 (Vilnius : Logotipas), p. 220–223.

In 1889 “Elena’’ went bankrupt. In 1898 in the Aleksotas Kamberis Lumber Mill was established in the Aleksotas. In 1939 it became a part ‘‘Lietmedis’’ which was founded in 1930 in the Žemieji Šančiai. In 1954 Kaunas Furniture Factory was established, in 1974 a manufacturing association “Kauno baldai’’ was established which in 1992 was reorganized to a Joint Stock Company ‘‘Kauno baldai’’. In August of 1998 the company became a part of the SBA Concern.

The premises of ‘‘Kauno baldai’’ (Drobės St. 66). 2011
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
A memorial plaque (Drobės St. 66) for the factory’s ‘‘Karigė’’ employees who died on 21.03.2005. 2011
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. AB „Kauno baldai“ // Lietuvos medienos pramonė nuo ištakų iki 2000 metų. – Vilnius, 2001, P. 300–308.
2. AB „Kauno baldai“ / Lina Barniškienė. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2002, Nr. 4, p. 18–19.
3. AB „Kauno baldai“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunobaldai.lt/lt. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 6 d.
4. Fredos istorinė raida nuo XV a. iki 1940 m. / Eugenijus Rūkas. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 1 (1998), p. 136, 142.
5. „Garbės ženklo“ ordino baldų gamybinio susivienijimo „Kauno baldai“ Darbo šlovės liaudies muziejaus veiklos apžvalga // A. Noruševičius. – K., 1986. – 104 p.: iliustr., projekt. – Mašin., įrišta.
6. Kai žydi rožės. [Kauno baldų kombinato praeitis ir dabartis]. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1970, vasario 3, p. 2.
7. „Karigės“ griuvėsiuose – žmonių aimanos ir netektys: sprogimui sugriovus Šančiuose esančią baldų įmonę vienas žmogus žuvo, trys sužeisti, trys dingo be žinios. – Iliustr. / Greta Cižinauskaitė // Kauno diena. – 2005, kovo 18, p. 1, 4–5.
8. Kauno baldams – 100 metų / A. Morkevičius // Liaudies ūkis. – 1980, Nr. 2, p. 25–26.
9. SBA pertvarko įmonių nuosavybę // Lietuvos rytas. – 2006, sausio 19, p. 11.
10. Specializuotos perspektyvos // Tiesa. – 1974, vasario 7, p. 2.

On 31.05.1934 the cornerstone of the new building (current Panerių St. 51) of the Yeshiva of Vilijampolė (“Slabados Ješiboto”) was set (architect Leonas Ritas).

During the Interwar Period the Yeshiva of Vilijampolė operated in the building located on the corner of Ješiboto St.
(current Kernavės St.) and Vežėjų St.
[Diena. – 1929, rugsėjo 8, p. 2.]
In 1940 the new building of yeshiva (current Panerių St. 51) was nationalized. In Soviet period it was adapted for a sewing factory. 2013
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Dviračiu po Vidurio ir Šiaurės Lietuvą / Kazys Marcinauskas. – Kaunas, 1998. – [D.] 5. – P. 20.
2. Lietuva – Talmudo centras / B. Zilberis // Bangos. – 1932, Nr. 13, p. 390. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=34879&biRecordId=4035. – Žiūrėta 2013 m. gruodžio 2 d.
3. Pasauliniai garsus žydų mokslo centras – Slabadoj / G. Valkauskas. – Iliustr. // Diena. – 1929, rugsėjo 8, p. 2. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=167452. – Žiūrėta 2013 m. gruodžio 2 d.
4. Vilijampolės rabinų seminarijai naujų rūmų kertinis akmuo padėtas // Lietuvos aidas. – 1934, birželio 2, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89243. – Žiūrėta 2013 m. gruodžio 2 d.
5. Vilijampolės ir Telšių rabinų seminarijos (50 m. sukaktuvių proga) / B. Zilberis // Lietuvos aidas. – 1932, gegužės 20, p. 4. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=88713. – Žiūrėta 2013 m. gruodžio 2 d.
6. Žydų indėlis į Kauno tarpukario architektūrą / Jolita Kančienė. – Iliustr. – Bibliogr. straipsnio gale // Žydų kultūros paveldas Lietuvoje. – Vilnius, 2005. – P. 96.
7. Žydų rabinų seminarija – ješiva 1882–1941 (dabar Panerių g. 51) / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 32–33.

County Court. 1882
Postcard from collection „Souvenir de Kowno“
[Darbai ir dienos. – 2001, t. 28, p. 255–265.]
At present, the building houses the Court of Kaunas District (Laisvės Ave. 103). 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Apygardos teismas Laisvės al. 103 / N. Lukšionytė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 156–157.
2. Lietuvos teismai Rusijos imperijos sistemoje // Kauno apygardos teismas. – Kaunas, 2001. – P. 12–16.
3. Teismo rūmai (Laisvės al. 103) ir Pašto-telegrafo kontora (I. Kanto g.). – Iliustr., projekt. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje : svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843–1915) / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 81–84.

In 1916, it was reorganised into the Lithuanian „Aušros“ gymnasium for boys. The building was reconstructed in 1968.

Kaunas “Aušros“ gymnasium. 1960s
Photo by V. Opulskis [From personal collection]
Gymnasium at present. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Gimnazijos pastatas Laisvės alėjos ir I. Kanto gatvės kampe / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Iliustr. – Rubrika: Pasivaikščiojimai po Kauną // Kauno diena. – 1997, rugsėjo 6, p. 21.
2. Kauno „Aušros“ gimnazija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.ausra.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2019/05/General-information-about-Kaunas-Au%C5%A1ros-gymnasium.pdf. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 9 d.
3. Mergaičių gimnazijos pastatas (Laisvės al. 95). – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 50–51.

Stone-paved Eichhorn Street
(present Vilniaus St. and Laisvės Ave. intersection)
Postcard from World War I period [From KCPL collections]
Paved Gediminas Street. Early 20th c.
Postcard [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Bendros žinios apie gatves. – Mašinr. // Kauno gatvių istorija / Birutė Sabakonienė. – Kaunas, 1978. – P. 17.
2. Gubernijos laikotarpio (1843–1915) Kaunas // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 17.
3. Город Ковна // Краткий историко-статистический очерк / K. П. Гуковский. – Ковнa, 1904. – С. 84.

1919 Žemieji Šančiai, the district of Kaunas, was incorporated into the city area, Aukštieji Šančiai was incorporated only in 1932.

Prepared project of Šančiai incorporation
[Kовенская губерния… – C. 289.]
Šančiai. 1920s–1930s
Photo by G. Černiauskas [From personal archives]

Literature and information sources:

1. Aukštieji Šančiai / Pranas Juozapavičius. – Iliustr. // Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų). – Kaunas, 1980. – P. 261.
2. Kauno ribų plėtimas nuo XIX a. pradžios // Lietuvos urbanistikos istorijos bruožai / Kazys Šešelgis. – Vilnius, 1996. – P. 111.
3. „Kauno priemiesčiai – Žalias Kalnas ir Šančiai norėjo būti priskaitytais prie Kauno miesto…“ // Viltis. – 1914, sausio 19 (Nr. 15), p. 3.
4. Šančių pradžių pradžia, raida, suklestėjimas // Šančių praeities takais / Jurgis Vanagas. – Kaunas, 2009. – P. 12.
5. Kовенская губерния за время 1843–1893 г. – Ковнa, 1893. – C. 289.

Partly used at present. In 1990, it was included in the list of local historical monuments.

The Military cemetery of Aukštieji Šančiai. 2008
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
Unveiling the Monument to Lithuanian soldiers who perished for the Motherland in battles, prisons and exile in 1940–1991. 2008
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Aukštųjų Šančių karių kapinėse palaidotų žuvusių karių sąrašas. – Iliustr., portr., žml. // Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapų atlasas, 1919–1940. – [Vilnius], 2003. – P. 40–58.
 2. Aukštųjų Šančių karių kapinės laukia dėmesio… / Danutė Rūkienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, gruodžio 11, p.1; gruodžio 12, p. 9.
 3. Karių kapai [Šančiuose] / Kap. Jakštas // Lietuvos karo invalidas. – 1930, p. 27–28.
 4. Kauno Aukštųjų Šančių Lietuvos karių kapai / V. Migonytė. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1161. – Žiūrėta 2013 m. sausio 29 d.
 5. Šeštas maršrutas // Dviračiu po vidurio ir šiaurės Lietuvą. – Kaunas, 1998. – [D.] 6, p. 7–9. Разбираясь с исторической правдой / Й. Воронавичюс // Эхо Литвы. – 1996, 16 ноября, с. 15.

In the Soviet times it was nationalized and transformed into a club; later it was turned into a warehouse. In 1991, the church was re-opened.

Evangelical Baptist Church. 1939
[Tiesos draugas. – 1939, Nr. 3/4, p. 1.]
Kaunas Evangelical Christian Baptist Church (2nd Kranto St. 5). 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Baptistų bažnyčios jubiliejus // Kauno diena. – 1998, lapkričio 13, p. 4.
2. Kaunas Evangelical Christian Baptist Church. – Prieiga per internetą. URL: http://ekbb.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. vasario 9 d.
3. Po Jo sparnais : baptistų istorija Lietuvoje, 1841–1990 / Albertas Latužis. – Klaipėda, 2009. – P. 57–58, 90–101, 247–249.
4. 1889–1938 – 50 Jahre Baptisten-Gemeinde. Kaunas, Litauen. – Kauno Baptistų bendrijai 50 metų. 1889–1938. – Kaunas, 1939. – 15 p.: iliustr. – Vok. k.
5. Baptistengemeinden. [Baptistų parapijos] / Freutel G. // Deutscher Genossenschaftskalender für Litauen 1930. – Kaunas, [1930], p. 121–122.

which was reorganised into a Catholic Church after World War I. In Soviet years it was used as a warehouse and a sports hall.

St. Sergij Radonežski Church. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Cerkvė, Botanikos g. 10 / V. Levandauskas. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 76–77.
 2. Kauno stačiatikių bendruomenė XIX–XX a. / Regina Laukaitytė. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 9 (2008), p. 89–106.
 3. Kauno tvirtovės stačiatikių bažnyčios dekanatas: Šventojo Sergijaus Radonežiečio tvirtovės artilerijos bažnyčia (Šventosios Trejybės Kauno artilerijos bažnyčia) // Kauno tvirtovės istorija / Vladimir Orlov. – Kaunas, 2007. – P. 97–98.
 4. Sakraliniai pastatai // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 30.
 5. Ten, Nemuno šlaite / V. Andrejaitis. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, spalio 1, p. 5.
 6. Православные храмы г. Каунаса. – Ил. // Ковенская крепость и православные храмы г. Каунаса. – Каунас, 2002. – C. 16–19.

The first performance was the comedy “Revizor” (The Inspector-General) by Nikolaj Gogol.

City Theatre before 1914
Postcard [A. Pleskačiauskas’ monuscript collection. From KCPL collections]
Kaunas State Musical Theatre (Laisvės Ave 91). 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 24.
 2. Duonos šiluma ir marmuro šaltis Valstybės teatro rūmuose / Gerda Prancūzevičienė. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Teatras. – 2001, Nr. 1 (9), p. 18–27.
 3. Miesto teatras Laisvės al. 91 / N. Lukšionytė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 146–151.
 4. Miesto teatro rūmai Laisvės al. 91. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 71–73.
 5. Kовенская губерния за время 1843–1893 г. – Ковнa, 1893. – C. 268–269.

It served citizens until 15.04.1929.

Konkė in Nikolayevski (present Vytauto) Avenue. 1910s
Postcard [From S. Sajauskas’ personal collection]
Last days of Kaunas konkė. 1920s
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 374.]
A humoristic drawing by Adomas Smetona
[Mūsų dienos. – 1928, Nr. 1, p. 12.]
2014 the historic vehicle that can carry sixteen passengers was brought back to Laivės Avenue after more that 80 years of absence
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Į Laisvės alėją sugrįžta konkė / Arnoldas Bukelis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2014, rugs. 18, p. 2.
2. Kauno „konkė“ / Bronius Kviklys // Geležinkelininkas. – 1995, Nr. 4 (74), p. 14.
3. Nuo diližano iki troleibuso Kaune. – Mašinr. // Iš švietimo-kultūros istorijos : straipsnių rinkinys / Pranas Juopzapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 306–307.
4. Город Ковна: Краткий историко-статистический очерк / К. П. Гуковский – Ковнa, 1904. – С. 85.
5. Kоннo-жeлезная дорога // Двадцатипятилетие городского oбщественнoго управления в гор. Ковне. – Ковнa, 1903. – C. 61–62.

The National Sanitary Inspectorate worked till 1945, and became Sanitary and Epidemiology Station later. The Station was reorganized into Kaunas Care Center in 1991, into Kaunas Regional Care Center in 1993, into Kaunas Public Health Center in 1995. On 1st of April, 2016 the institution was reorganized into National Public Health Centre of the Ministry of Health, the Department of Kaunas.

The palace was built in 1973
(architect Vilius Paipalas; K. Petrauskas St. 24 ). 2016
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. 2015 m. rugsėjo 18 d. Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės įsakymas Nr. V-1060 dėl Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo. – Prieiga per internetą. URL: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a9d0fdb0684b11e58e1ab2c84776483b. – Žiūrėta 2016 m. gruodžio 12 d.
2. Išaugo naujas rūmas / L. Šedys. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1973, rugpj. 17 (nr. 192), p. 2.
3. Kauno miesto sanitarinei tarnybai – 100 metų / Vytautas Siudikas. – Iliustr. // Medicina. – 1994. – T. 30. – Nr. 12, p. 701-707.
4. Kauno miesto sanitarinei tarnybai 100 metų / V. Siudikas, B. Mačienė, G. Kligys, J. Kenstavičienė // Higiena ir epidemiologija. – 1994, nr. 12, p. 5-7.
5. Kauno visuomenės sveikatos centras // Kas yra kas Kauno apskrityje 1999. – Kaunas, 1999, p. 641.
6. Naujuose rūmuose / J. Dėdelis // Kauno tiesa. – 1973, rugpj. 3 (nr. 180), p. 6.
7. Sergame tomis pačiomis ligomis / Gintautas Kligys, Vytautas Siudikas // Higiena ir epidemiologija. – 1997, nr. 8, p. 89-92.
8. Veiklą pradėjo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. – Prieiga per internetą. URL: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/veikla-pradejo-nacionalinis-visuomenes-sveikatos-centras. – 2016 m. gruodžio 12 d.

Its foundation stone was laid on 29.06.1891 (architect Konstantin Limarenko). 

Kaunas Garrison Church Sobor. End of the 19th c.
Photo by L. Šinkūnaitė [Gubernijos laikotarpis… – P. 33.]
Kaunas Garrison Church (Soboras). Around 1935
[A. Pleskačiauskas’ manuscript collection. From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Iš Kauno bažnyčių istorijos / Jonas Puzinas // Savivaldybė. – 1929, Nr. 1, p. 16.
2. Įgulos soboras – Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 32–34.
Įgulos soboras, Nepriklausomybės a. 14 / N. Lukšionytė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 188–190.
3. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčiai 120 metų = 120 year anniversary of St. Michael the Archangel (the Garrison) church of Kaunas / [teksto autorė Ingrida Veliūtė]. – 4. Kaunas : Terra publica, 2015 (Kaunas : Spindulio spaustuvė). – 47, [1] p. : iliustr.
5. Kauno Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčia. – Iliustr. // Lietuvos bažnyčios: iliustruotas žinynas / Sudaryt. Laima Šinkūnaitė. – Kaunas, 2009. – P. 78–79.
6. Kauno Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčiai 110 metų : albumas / parengė Gražina Povilionienė. – Kaunas, 2005. – [13] p.: iliustr.
7. Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčia // Lietuvos vargonai / Rimantas Gučas – Vilnius, 2009. – P. 226.

In 1950, it burned down. At present, there is a small park in the place.

Russian Orthodox Church of Volga regiment Nr. 109 in Šančiai. 1914
[From S. Sajauskas’ personal collection]
The place where the Russian Orthodox Church of Volga regiment Nr. 109 was built. 2008
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Bažnyčios. – Iliustr. // Šančių praeities takais / Jurgis Vanagas. – Kaunas, 2009. – P. 89.
2. 28-osios pėstininkų divizijos bažnyčios. – Iliustr. // Kauno tvirtovės istorija / Vladimir Orlov. – Kaunas, 2007. – P. 98–100.
3. Kauno stačiatikių bendruomenė XIX–XX a. : Priedas : Kauno stačiatikių cerkvės XIX–XX a. / Regina Laukaitytė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 9 (2008), p. 105.
4. Коwно : Церковь 109-го пехотного Волжсково полка вчесть Великово князя Георгия // Храмы армии и флота / Г. Цитович. – Пятигорск, 1913. – С. 167–168.
5. Церковь 109-го пехотного Волжсгого полка в честь Покрова Пресвятой Богородицы. – Ил. // Ковенская крепость и православные храмы г. Каунаса. – Каунас, 2002. – С. 21, 24.

which was purchased by Dominykas Venckauskas in 1904. In 1953, “Versalis“ was nationalized. In Soviet times it housed the Nemunas Hotel and the cafe “Vakaras“.

Entrance to the Versal Hotel in 1933
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas. – Kaunas, 1933. – P. 465.]
Entrance to the Versalis restaurant. 2005
Photo by E. Germanas [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. XX pasivaikščiojimas: „Versalio“ viešbutis Laisvės al. 88 / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, gruodžio 7, p. 22.
2. „Versalio“ viešbutis (Laisvės al. 88). – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 90–93.

The owner of the hotel was Ana Press. In 1919–1930 there was located the Ministry of the Interior. During the Soviet period, the building housed Kaunas Department of the State Automobile Inspectorate, afterwards Traffic Police; cafe-eating-house “Lietuviški patiekalai” (“Lithuanian dishes”) and others.

The Central Hotel (architect Nikolaj Andrejev). 1920s
Postcard [Gubernijos laikotarpis… – P. 95.]
The Central Hotel. 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. „Centrinis“ viešbutis (Laisvės al. 21 / Nepriklausomybės a. 13 // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 94–95.
2. Kauno architektūra. – Iliustr. // Lietuvos architektūros istorija : nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m. – Vilnius, 2000. – [T.] 3, p. 171.
3. Vidaus reikalų ministerija. 1925. – Iliustr. // Sugrįžimai: Onos Vitkauskytės leidinių katalogas / Aldona Zimnachaitė. – Kaunas, 2001. – P. 58.

In 1936 , after Vytautas the Great Culture Museum was establised, the City museum was closed. On 20.10.2005, under the resolution of the City Council, it was re-established. On 06.12.2015 the museum exposition in the Town Hall was opened.

Letter by the City Museum curator Tadas Daugirdas
[Draugija. – 1907, Nr. 10, p. 230–231]
The building (Rotušės Sq. 19) in which the City Museum was opened. 2005
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Atskleidė rotušės paslaptis / Elijus Kniežauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, gruodžio 4, p. 4.
 2. XX a. pradžios Kauno kultūrinio gyvenimo atspindžiai lietuvių periodikoje / Kęstutis Straigis // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 2 (2000), p. 79–81.
 3. Istorija. – Iliustr. // Mažieji Lietuvos istorijos paminklai : Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus numizmatikos skyriaus rinkiniuose. – Kaunas, 1999. – P. 9–10.
 4. Iš buvusio Kauno Miesto muziejaus istorijos // Dailės ir kultūros baruose / Paulius Galaunė. – 1970. – P. 279–280.
 5. Iš pirmojo Kauno miesto muziejaus istorijos / Pranas Juozapavičius – Iliustr. // Iš muziejininko veiklos [Rankraštis] : (straipsnių rinkinys). – Kaunas, 1983. – P. 21–36.
 6. Kauno miesto muziejus : naujausi eksponatai / [sudarytoja Rita Garbaravičienė]. – Kaunas : Kauno miesto muziejus, 2009. – 23, [1] p. : iliustr.
 7. Miesto istorija bažnytiniame mene : [apie Kauno Miesto muziejų, laikinai įsikūrusį V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus pastate, pirmąją parodą „Iš muziejaus rinkinių“, kurioje eksponuojami religinės tematikos kūriniai ir rezistencinė spauda / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, vasario 17, p. 5.
 8. Po vienu stogu – visa Kauno istorija : [apie rengiamą Kauno miesto muziejaus ekspoziciją, muziejaus dir. I. Petraitienės komentarus] / Jomilė Juškaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, rugpjūčio 4, p. 5.
 9. Городcкой музeй // Двадцатипятилетие городского oбщественнoго управления в гор. Ковне. – Ковнa, 1903. – C. 101–104.

It housed a hotel, the Jewish theatre, and the Temperance Society.

Folk Centre Liaudies namai. 20th c.
Postcard [From A. Burkus’ personal archives]
Folk Centre Liaudies namai with a hotel, the Jewish theatre, and the Temperance Centre. Early 20th c.
[Gubernijos laikotarpis…, p. 74.]

Literature and information sources:

1. Kauno architektūra // Lietuvos architektūros istorija : nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m. – Vilnius, 2000. – [T.] 3, p. 171–172.
2. Liaudies namai A. Mapu ir Šv. Gertrūdos g. kampe // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 73–74.

1897 – Census data about Jewish activities
[Žydų kelias… – P. 65.]
Jewish traders and coachmen in the old city between the two World Wars
[Lietuvos aidas. – 2004, birželio 29, p. 8.]

Literature and information sources:

1. Kasdieninis miestas ir štetlas: Kaunas / Odile Suganas. – Iiliustr. // Lietuvos žydai 1918–1940 : prarasto pasaulio aidas / sudarė Yves Plasseraud ir Henri Minczeles. – Vilnius, 2000. – P. 86.
2. Lietuvos socialdemokratijos politinė transformacija 1898 metais / Arūnas Vyšniauskas // Lietuvių atgimimo istorijos studijos. – Vilnius, 1991. – T. 3, p. 67–131.
3. Naujųjų laikų žydų visuomeniniai bei politiniai sąjūdžiai ir jų raida Lietuvoje. XIX a. pabaiga – XX a. pradžia. – Iliustr. // Žydų kelias / Saliamonas Atamukas. – Vilnius, 2007. – P. 98.

A group of “Daina” society. 1900
[Lietuvių teatro raidos bruožai / V. Maknys. – Vilnius, 1972.
– P. 192–193. [2] įklija.]
“Daina” string quartet
[Lietuvių teatro raidos… – P. 192–193, [4] įklija.]

Literature and information sources:
 1. Dainos draugija // Lietuviškoji enciklopedija. – Kaunas, 1937. – T. 5, p. 1350–1354.
 2. Duonos šiluma ir marmuro šaltis Valstybės teatro rūmuose / Gerda Prancūzevičienė – Iliustr. // Teatras. – 2001, Nr. 1 (9), p. 20.
 3. XX a. pradžios Kauno kultūrinio gyvenimo atspindžiai lietuvių periodikoje (1907–1914) / Kęstutis Straigis // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 2 (2000), p. 56–63.
 4. Lietuvių koncertinis gyvenimas Kaune. – Iliustr. // Iš lietuvių muzikinės kultūros istorijos (1861–1917) / Juozas Gaudrimas. – Vilnius, 1958. – P. 85–89.
 5. „Daina“ – muzikinės kultūros, laiko tėkmės ir vertybių atspindys : muzikos ir teatro draugijos 1899–1944 m. apžvalga / Rūta Leiputė. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Tarp knygų. – 2021, liepa-rugpjūtis, p. 12–16.

In the main streets, kerosene lamps were replaced by electric ones. The power station was blown up by the retreating German army in 1944.

Kaunas Central Power Station
[Lietuvos pramonė ir jos gamyba / parašė ir išleido D. Gruodis.
– Kaunas, 1930. – P. 170.]
Kaunas Central Power Station in Vienybės Sq.
Photo [From A. Dumbliauskas personal collection]

Literature and information sources:

1. Kauno centrinė elektrinė / A. Pakštalis. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/Public/HeritageObject.aspx?uk=&ss=&contGeo=&er=&pl=2&as=&yf=&yt=&oe=&om=&su=&at=&ar=&ow=&style=&location=&type=1&rt=3&id=1082. – Žiūrėta 2013 m. sausio 29 d.
2. Viešosios centrinės miestų elektrinės – elektros energetikos pramonės formavimosi branduolys // Lietuvos energetika. – Vilnius, 1982. – [T.] 1, p. 62–68.
3. Lietuvos energetikos raida 1892–1990 m. ir jos technikos paminklai / Juozas Martusevičius, Algirdas Stumbras, Algimantas Žilinskas // Lietuvos mokslas. – 1997, t. 5, kn. 12, p. 18–19.
4. Elektrinė Kauno centre kaip pažangos vaizdinio kartotė / Vytautas Petrušonis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Dailės parafrazės. XX a. – Vilnius, 2005, p. 18.
5. Svarbiausi pastatai // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 85–87.
6. Город Ковна : Краткий историко-статистический очерк. / К. П. Гуковский. – Ковнa, 1904. – С. 85.

1922 it was purchased by the Ministry of Foreign Affairs and reorganised. 1925 next to the old “Metropolis” hotel with restaurant was added new hotel “Lietuva” (“Lithuania”, S. Daukanto St. 21; architect Vladimiras Dubeneckis). In 1999, the restaurant was restored.

Metropolis. Early 20th c.
Postcard [From A. Burkus’ personal collection]
Restaurant Metropolis. Around 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Hotel “Lietuva” in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/834?uk=&ss=metropol&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 12 d.
 2. Garsesnis už Laisvės alėją / Gerda Prancūzevičienė. – Iliustr. // Žmonės. – 2009/2010, Nr. 1 (Žiema), p. 68.
 3. Kauno architektūra. – Iliustr. // Lietuvos architektūros istorija: nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m. – Vilnius, 2000. – [T.] 3, p. 171.
 4. Kauno salė, kurią aplankė 110 milijonų žmonių. – Iliustr. // Diena. – 1933, vasario 26, p. 3.
 5. „Metropolio“ viešbutis su restoranu (Laisvės al. 68 / Daukanto g. 19). – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 93–94.
 6. „Metropolis“: vieta kur aukštoji visuomenė praleidžia laiką // Naujas žodis. – 1932, Nr. 7, p. [136–137].
 7. Viešbutis ir restoranas „Metropolis“ Laisvės alėjos ir S. Daukanto gatvės kampe / Miglė Banytė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, balandžio 19, p. 22.

(designed by military engineer N. Škliarskis). The barracks are lined along both sides of A. Juozapavičiaus Ave. In 2003, they were included in the list of real estate cultural monuments of urban settlements of the Lithuanian Republic.

Šančiai barracks. Interwar
Postcard [From KCPL collections]
Šančiai barracks. 2008
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Kauno architektūra. – Iliustr., planas / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė // Lietuvos architektūros istorija : nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m. – Vilnius, 2000. – [T.] 3, p. 164–165.
2. Kauno kareivinės – kultūros vertybės / ELTA // Kauno diena. – 2003, vasario 27, p. 19.
3. Šančiai Kauno tvirtovėje. Pirmasis pasaulinis karas. – Iliustr. // Šančių praeities takais / Jurgis Vanagas. – Kaunas, 2009. – P. 70–71.

Currently, it is partially open, only for burials in family graves.

1998 list of Kaunas cemeteries
[Urbanistika ir architektūra… p. 168.]
Kaunas cemeteries in the city plan. 1998
[Urbanistika ir architektūra… p. 169.]

Literature and information sources:

1. Kapinių plėtros problemos / Eugenijus Čigriejus. – Iliustr., žml., lent. // Urbanistika ir architektūra. – T. 22, Nr. 4 (1998), p. 166–174.
2. Kauno miesto kapinės : [Kauno m. savivaldybės komunalinio sk. vyr. inž. S. Stasiūnienės sudarytas dokumentas]. – [Kaunas], 2001. – 2 lap. – Mašinraštis.
3. Perlaidotų kunigų kapai / Ona Žemaitytė-Narkevičienė. – Kaunas, 2012. – 55, [1] p.
4. Svarbiausios Vilijampolės istorijos datos ir įvykiai / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Portr., iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 8.

closed in 1952. In 1955, it was included in the list of historical and cultural monuments. Under the resolution of Kaunas City Council, only burials in family graves are permitted.

Gate of Old Šančiai cemetery
[A. Pleskačiauskas’ manuscript collection. From KCPL collections]
Colonel A. Prozorov in Prozorov family grave. 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Karolis Prozoras. – Iliustr. // Šančių praeities takais / Jurgis Vanagas. – Kaunas, 2009. – P. 176.
2. Kauno kapinių urbanistinė raida / J. Getneris. – Planas // Technika ir ūkis. – 1940, Nr. 3 (36), p. 48–49.
3. Kauno miesto kapinės : [Kauno m. savivaldybės komunalinio sk. vyr. inž. S. Stasiūnienės sudarytas dokumentas]. – [Kaunas], 2001. – 2 lap. – Mašinraštis.
4. Normų klampynė prie kapinių vartų / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, balandžio 9, p. 5.
5. Senos Šančių kapinės tapo istorijos ir kultūros paminklu / Eglė Dagienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, lapkričio 4, p. 8

Now the building on the corner of Kęstučio and Maironio streets, in the same place was the venue for the participants of revolutionary movement in 1905
[Revoliucinio judėjimo… – P. 93.]
Plan of revolutionary actions in Lithuania in 1905–1907
[Lietuvos TSR istorija… – P. 331.]

Literature and information sources:

1. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje – XVII a. pab.–XX a. pr. : Lietuvos politinės autonomijos reikalavimas // Lietuvos istorijos straipsnių ir dokumentų rinkinys / Parengė Vilniaus SMC mokytoja konsultantė Janina Varnienė. – Vilnius, 1999. – P. 401–407.
2. Lietuvos nacionalinio išsivadavimo sąjūdžio stiprėjimas per 1905–1907 metų revoliuciją ir po jos : Penktųjų metų sausio dienos Lietuvoje / Pulkininkas Šlichtingas // Lietuvos istorijos chrestomatija (1861–1990. III. 11) / Sudarė [ir pratarmę, p. 3–4, parašė] A. Gaigalaitė ir J. Skirius. – Kaunas, 1993. – P. 59–65.
3. Lietuvos darbo žmonių revoliucinė kova 1905–1907 metais. – Mašinr. // Revoliucinio judėjimo sukūryje. – (Įvykiai ir žmonės) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 93–94, 96.
4. Revoliucijos pradžia. 1905 metų įvykiai. – Iliustr., žml. // Lietuvos TSR istorija. – Vilnius, 1985. – [T.] 1, p. 323, 327, 329.
5. 1905–1907 m. revoliucija // Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. – Vilnius, 1965. – [T.] 2, p. 346–350.

Portrait of Juozas Naujalis
[Juozas Naujalis / Ona Narbutienė. – Vilnius, 1968. – 1 įkl.]
Building (Rotušės Sq. 27), in which J. Naujalis bookshop
was opened. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Juozo Naujalio knygynas / Onutė Narbutienė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1989, Nr. 3, p. 30–32.
2. Knygų platinimas // XX amžiaus Lietuvos knyga (1904–1990) / Vanda Stonienė. – Vilnius, 2000. – P. 31–32.
3. Naujalio knygynas / Nijolė Lietuvninkaitė. – Iliustr. // Knygotyra : enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 269.
4. „Subatoje I. 29 d., tapo atidarytas Kaune naujas lietuviškas knygynas…“ // Lietuvių laikraštis. – 1905, Nr. 9, p. 109.

The first issue of “Lietuvos balsas” was printed in it on 20. 01.1906.

Saliamonas Banaitis
Postcard [From KCPL collections]
Building in which S. Banaitis‘ printing house was located. 2005
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Publikacijos, spaudos tiražai 1905–1914 metais / Domas Kaunas // Knygotyra. – 1985, t. 10, sąs. 1, p. 70–76.
2. Banaičio Saliamono spaustuvė (1905–1918) // Lietuvos spaustuvės / Vilius Užtupas. – Vilnius, 1998. – P. 149–153.
3. Iš švietimo – kultūros istorijos [Rankraštis] : (straipsnių rinkinys) / Pranas Juozapavičius. – [Kaunas], 1980. – P. 135–147.
4. Spaustuvės įkūrimas ir darbai. – Iliustr. // Saliamonas Banaitis / Vilius Užtupas – Vilnius, 2002. – P. 71–74.

In 1907, the centre of the city already boasted of three cinema theatres: “Bovi”, “Klio”, and “Oaza”. In 1908, new cinema theatres were opened: “Mester teatras” and “Iliuzionas”, in 1909 – “Lyra”, “Triumfas” and others.

Cinema theatre “Bovi” was opened
on the ground floor of I. Frumkin‘s house
[From KCPL collections]
Cinema theatre “Oaza”. Kaunas, 1920s
Postcard [Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje… – P. 83.].

Literature and information sources:

1. Iš Kauno kino teatrų praeities / C. Vištokas. – Iliustr. // Technikos žodis. – 2003, [t.] 53, Nr. 1, p. 18–20.
2. Kaip kūrėsi pirmieji Kauno kino teatrai / Dainius Genys // Verslo labirintas. – 2005, Nr. 9/10, p. 81–82.
3. Kinas Lietuvoje / Vytautas Mikalauskas. – Vilnius, 1999. – P. 29–41; 167; 325; 349–350.
4. Prancūzų išradimas Kauną pasiekė po dešimties metų / Iveta Skliutaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, rugsėjo 13, p. 9.
5. Teismo rūmai (Laisvės al. 103) ir Pašto-telegrafo kontora (I. Kanto g.). – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje : svarbiausi pastatai ir ir jų kūrėjai (1843–1915) / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 82.

in 1920–1928 – Laisvės Ave. 21/Nepriklausomybės Sq. 13 (first floor). It intermediately operated until 1930. In 1912, a catholic bookshop of the St. Casimir Society was established (present Rotušės Sq. 23, in the former premises of Banaitis’ printing house). The bookshop operated until 1940. It was re-established in 1992.

Ona Vitkauskytė. 1903
[Sugrįžimai: Onos Vitkauskytės <…>. – Kaunas, 2001. – P. [2].]
In this building (Laisvės Ave. 21/Nepriklausomybės Sq. 13) operated the bookshop of Ona Vitkauskytė. 2009
Photo J. Černevičienė [From KCPL collections]
In the interwar period the bookshop of the St. Casimir operated in Rotušės St. 23. 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
At present, the bookshop operates in Vilniaus St. 3. 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Kviečia šv. Kazimiero knygynas / R. Sirtautas. – Iliustr. // Caritas. – 1994, Nr. 4, p. 37–39.
2. Pažintis su knygynais // Knygos / Petras Jakštas. – Vilnius, 2003. – P. 30–43.
3. Rotušės aikštės 23-iasis namas / Nijolė Lukšionytė–Tolvaišienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, balandžio 8, p. 14–15.
4. Senieji lietuviški atvirukai / Jolanta Kairienė. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 1998, birželio 25, p. 14, 16.
5. Sugrįžimai: Onos Vitkauskytės leidinių katalogas / Aldona Zimnachaitė. – Kaunas, 2001. – 2009, [7] p.: iliustr., faks., gaid. – Bibliogr.: p. 213–215 (52 pavad.).
6. Šv. Kazimiero draugija – katalikiškų knygų leidykla // Verslas. – 1939, rugsėjo 1, p. 10.
7. Šv. Kazimiero draugija // Knygotyra: Enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 165–166.
8. Vitkauskytės knygynas // Knygotyra: Enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 400.

under the guidance of priest Konstantinas Olšauskas, functioned until 1940 with its headquarters in Kaunas. Under its initiative, “Saulės” building was constructed.

Network of “Žiburys” and “Saulė” society departments. 1908
[Lietuvių švietimo draugijos XX amžiaus pradžioje… – P. 124.]
Courses for Lithuanian teachers in Kaunas. 1919
[Lietuvos albumas: Antras (fotografuotinis) leidimas.
– Kaunas, 1990. – P. 201.]

Literature and information sources:

1. XX a. pradžios Kauno kultūrinio gyvenimo atspindžiai lietuvių periodikoje (1907–1914 m.) : „Saulė“ / Kęstutis Straigis. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – Kaunas, 2000. – T. 2, p. 64–67.
2. Kultūros-švietimo draugijos „Saulė“ mokyklos. – Lent. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos mokykla : atgimimo metai (1905–1918) / Vladas Pupšys. – Klaipėdos universitetas, 1995. – P. 39–44.
3. Lietuvių draugijų dokumentų rinkiniai / Diana Norkūnienė // Tarp knygų. – 1998, Nr. 11, p. 25.
4. Lietuvių katalikiškų draugijų bruožai 1905–1907 m. / Arvydas Gaidys. – Bibliogr. išnašose // Lietuvių atgimimo istorijos studijos. – Vilnius, 1994. – [T.] 7, p. 254–261.
5. Lietuvių švietimo draugijų steigimas ir organizacinės struktūros formavimas // Lietuvių švietimo draugijos XX amžiaus pradžioje (1906–1915 metais) / Vida Pukienė. – Vilnius, 1994. – P. 6–21.
6. „Saulė“ / Vida Pukienė. – Iliustr. // Katalikų pasaulis. – 1992, Nr. 4, p. 20–22.
7. Švietimo draugija „Saulė“ (1906–1918 metai) / L. Lašaitė // Vakarinės naujienos. – 1994, gruodžio 28, p. 12.
8. „Saulės“ kursų gyvavimo lapas (1907–1918) / Juozas Vokietaitis. – Lent. // Lietuvos mokykla. – 1918, nr. 9/10, p. 254–259.
9. „Saulės“ švietimo draugija ir jos veikla. – Iliustr., žml. – Bibliogr. p. 376 // Kauno „Saulės“ gimnazija. – Kaunas : [Taurapolis], 2013. – P. 9–13.

St. Nicholas‘ (Nikolajaus) Church (Širvintų St. 15). 2008
Photo by Vaitilavičienė [From KCPL collections]
Altar of the Old Russian Orthodox Church. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Pamaldūs, barzdoti, pasipriešinę reformai : vienintelė Kauno sentikių cerkvė mini šimtąsias pašventinimo metines / Jūratė Kuzmickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, geg. 23, p. 4.
2. Sentikiai Žaliajame Kalne // Kauno Žaliakalnis / medžiagą surinko Aldona Jankauskienė. – Kaunas, 2008. – P. 76.
3. История Каунасской старообрядческой общины / Григорий Поташенко. – Vilnius, 2008. – 199 p. : iliustr., faks., portr. – Bibliogr.: p. 179–185. – Asmenvardžių r-klė: p. 196–199.
4. Русский мир Каунаса : культурное общество в 1918–1940 г. / Асия Ковтун. – Iliustr. – Santr. liet. // Darbai ir dienos. – 2003, [t.] 34, p. 145–176.

The official name of the distillery was “State-owned Wine Distillery Warehouse No. 1”.

State-owned Vodka Monopoly. 1910
Postcard [From A. Pleskačiauskas‘ manuscript collection]
“Stumbras” plc. (K. Būgos str. 7). 2008
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Blaiviai dirbančioji neblaivinimui įmonė // Lietuvos aidas. – 1934, vasario 17, p. 8.
2. Ekskursija didžiausioj Lietuvos šnapsinyčioj // Ūkininko patarėjas. – 1934, kovo 1, p. 11–12.
3. Lašas geros degtinės ir šaltą žiemą atlapoja paltus / Iveta Skliutaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, sausio 10, p. 5.
4. Rytdiena jų negąsdina / Pranas Sasnauskas. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1999, rugsėjo 23, p. 1.
5. „Stumbras“ pradeda skaičiuoti antrą šimtmetį / Lina Navickaitė // Kauno diena. – 2006, birželio 15, p. 13.

which functioned until 1940. Its aim was to take care of workers‘ cultural needs and benefit issues.

Prelate Konstantinas Olšauskas
[Lietuvių enciklopedija… – P. 101.]
Chairperson of St. Joseph Workers‘ Society,
priest Pranciškus Turauskas. Around 1910
[Veiviržėnų bažnyčios ir parapijos istorija / Janina Valančiūtė.
– Kaunas, 2000. – P. 200.]

Literature and information sources:

1. Ištakos / Albinas Graižiūnas // Apžvalga. – 1991, lapkr. 5/12, p. 2.
2. Kam buvo steigiamos klerikalinės draugijos? / Vincas Lauraitis // Laikas ir įvykiai. – 1987, Nr. 2, p. 19–20.
3. Ką nuveikė Konstantinas Olšauskas. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Kultūros barai. – 2000, Nr. 11, p. 67–72.
4. Olšauskis Konstantinas. – Portr. // Lietuvių enciklopedija. – Bostonas, 1960. – [T.] 21, p. 101.
5. Onos Vitkauskytės atvirukų katalogas. – Iliustr. // Sugrįžimai: Onos Vitkauskytės leidinių katalogas / Aldona Zimnachaitė. – Kaunas, 2001. – P. 89.

later – the third school on the Green Hill (Žaliakalnis).

Kaunas Šančiai primary school children
with teacher J. Mackevičiūte-Krauziene. 1919
[From the repository of Kaunas County Pedagogical Museum]
Žaliakalnis primary school today (Savanorių Ave. 91). 2008
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Karmelitai / Pranas Juozapavičius // Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų). – Kaunas, 1980. – P. 76.
2. Mokykla ir pedagoginė mintis imperializmo ir buržuazinių demokratinių revoliucijų laikotarpiu (XX a. pradžia –1917 m.). – Lent. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai. – Vilnius, 1983. – P. 255–262.
3. Pirmosios lietuvių mokyklos [Kaune 1906–1907 m.] / J. Kirlys // Naujasis kelias (Kapsukas). – 1969, rugsėjo 4.
4. Žaliakalnis prijungiamas prie Kauno // Kauno Žaliakalnis / Medžiagą surinko Aldona Jankauskienė. – Kaunas, 2005. – P. 10.

Until 1912, teacher training took place in Miller’s house (the building did not survive; however, now the Faculty of Public Security of Mykolas Romeris University is situated in its place (K. Donelaičio 68/ Maironio St. 27). When the WWI began, in the October of 1914 the teacher courses were relocated to Vilnius and later were evacuated to Voronezh. In 1918 the courses were brought back to Lithuania and based on them on 20.11.1918 the teacher seminary of Kaunas “Saulė” was established (present Savanorių Ave. 46) which functioned until 1936.

During 1907–1926 “Saulės” teacher courses (seminary)
was run by Juozas Vokietaitis
[Lietuvos albumas: Antras (fotografuotinis) leidimas.
– Kaunas, 1990. – P. 207.]
“Saulės” teacher courses (seminary) 1913–1914 and 1918–1936 were established in “Saulė” palace
Postcard [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Dėl „Saulės“ mokytojų seminarijos mišrumo. – Parašas: Žibuntas // Tėvynės balsas. – 1922, liepos 5, Nr. 108, p. 2–3. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=211842. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 4 d.
2. Kauno „Saulės“ draugijos pedagoginiai kursai / V. Pupšys // Lietuvos mokykla: Atgimimo metai (1905–1918 m.). – Klaipėda, 1995. – P. 121–127.
3. Mokytojų seminarijos Lietuvoje iki 1915 m. / Valentinas Šiaudinis. – Tęs. Pradžia: Nr. 13. – Bibliogr.: 64 pavad. // Voruta. – 2010, rugpjūčio 7, p. 13.
4. „Saulės“ kursų gyvavimo lapas (1907–1918) / Juozas Vokietaitis. – Lent. // Lietuvos mokykla. – 1918, Nr. 9/10, p. 254–259. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=118614&biRecordId=13239. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 8 d.
5. „Saulės“ mokytojų kursai ir seminarija. – Portr., iliustr. – Bibliogr. p. 376 // Kauno „Saulės“ gimnazija. – Kaunas : [Taurapolis], 2013. – P. 16–21.
6. „Saulės“ mokytojų seminarija pradėjo mokslą // Lietuvos mokykla. – 1918, Nr. 12, p. 412. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=118616&biRecordId=13239. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 3 d.
7. Specialiosios mokyklos / V. Pukienė // Lietuvių švietimo draugijos XX amžiaus pradžioje (1906–1915 metais). – Vilnius, 1994. – P. 64–75.
8. Švietimo draugija „Saulė“ (1906–1918 metai) / L. Lašaitė // Vakarinės naujienos. – 1994, gruodžio 28, p. 12.

Red Cross Hospital in 1929
[Lietuvos Raud. Kryž. dešimtmetis, 1919–1929. – [Kaunas] :
[Raudonasis Kryžius], [1930].  – P. 24.]
Red Cross Hospital (Laisvės Ave 17). 2008
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Kaunas: Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė / Skirmantas Juozas Paukštys. – Kaunas, 2006. – 126, [2] p., [16] iliustr. lap. : iliustr., faks., portr. – Virš aut. nenurodytas. – Turinio r-klėje aut. Asta Lignugarienė. – Santr. angl., vok. – Bibliogr. sk. gale. – Viešosios įstaigos Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės darbuotojų publikacijos, 2000–2005: 107–116. – Asmenvardžių r-klė: p. 121–124.
2. Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė. – Iliustr., portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Medicina. – Kaunas, [2007]. – P. 48.
3. Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė. – Kaunas, 1995. – 1 lap. sulankst. į 8 p.: iliustr. – Gretut. tekstas angl.
4. Įregistruota viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė // Laikinoji sostinė. – 2011, sausio 22, p. 8.
5. Raudonojo Kryžiaus ligoninės pastatai prie Laisvės al. ir Nepriklausomybės a. / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Brėž., iliustr., plan. – Bendroji str. antr.: Ligoninės. – Bibliogr. straipsnio gale // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. – Kaunas : VDU l-kla, 2001. – P. 69–71.

In the Soviet times it was nationalized and adapted to other purposes. In 1995, the churchwas re-opened.

The Church of Episcopal Methodist Society in Šančiai. 1925
[Krikščionystės sargas. – 1925, Nr. 7, p. 5.]
Kaunas United Methodist Church (A. Juozapavičiaus Ave. 119). 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Abschiedsgottesdienste in der Kauener Methodistenkirche = Atsisveikinimo pamaldos Kauno metodistų bažnyčioje // Deutsche Nachrichten (K.). – 1940. – 30. November (Nr. 86). – p. 5.
 2. Bažnyčios. – Iliustr. // Šančių praeities takais / Jurgis Vanagas. – Kaunas, 2009. – P. 97–100.
 3. Dar viena Bažnyčia Lietuvoje. Įsikuria ar atsikuria? / Valda Nance // Kauno diena. – 1995, spalio 27, p. 17.
 4. Ein kurzer Ueberblick über den Methodismus in Litauen. [Trumpa metodistų religijos Lietuvoje apžvalga] / Alfred Hühn // Deutscher Genossenschaftskalender für Litauen 1930. – Kaunas, [1930], p. 119–121.
 5. Jubilėjaus [Jubiliejaus] šventė. 25 metų sukaktuves [sukaktuvės] Kaune, Lietuvoj. Ep. Met. Baž. parapijos. Dr. Geo; A. Simonso, superintendentas Baltijos ir Slavijos Misijos Konferencijos. – Iliustr. // Krikščionystės sargas. – 1925, Nr. 7, p. 5–8. http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=93567. – Žiūrėta 2009 m. spalio 21 d.
 6. Kauno jungtinės metodistų bažnyčios iliustruota istorija, 1900–1944 = A pictorial history of Kaunas United Methodist Church, 1900–1944 : su ankstyvojo metodizmo Lietuvoje ir šiuolaikinės jungtinės metodistų bažnyčios nuotraukų galerija, 1995–2011 / paruošė S. T. Kimbrough, Jr.. – Kaunas : Lietuvos jungtinė metodistų bažnyčia, 2011 (Kaunas : Mudu2). – 71, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 30 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Bibliogr. išnašose.
 7. Metodizmas Baltijos šalyse : istorija ir atgimimas / S T Kimbrough ; [iš anglų k. vertė Julius Norvila]. – Kaunas, [1998]. – 71 p. – Bibliogr.: p. 63–67. – Vardų r-klė: p. 68–71.
 8. The rebirth of Methodism in Lithuania. – [1995]. – 1 lap.: sulankst. į 6 p.: iliustr.
  1Wiedergründung der Evangelisch-methodistischen Kirche in Kaunas. – Iliustr. Vok. // Die Raute: Kultur- und Nachrichtenblatt der Deutschen aus Litauen. – 1997, Nr. 1, p. 6–7.

The survived air baloon hangar is included in the heritage list.

Only one hangar has survived in the area of the former airport in Panemunė. 2007
Photo by S. Prialgauskas [From personal archives]
Picture “Hangar between Perlojos and Vaidoto Streets“ with object identification marks developed by “Google Earth“ system. 2008
Author S. Prialgauskas [Access via Internet. URL: http://earth.google.com/]

Literature and information sources:

1. Pirmasis – carinis / Arūnas Dambrauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, birželio 5, p. 5.
2. Pirmasis oro uostas Lietuvoje – Panemunėje // Aukštoji Panemunė: metraštis / Daiva Nevardauskienė. – Kaunas, 2004. – P. 7–8.

It was the first building in Lithuania initiated by the Lithuanian society. Designed by engineer Fiodor Malinovski, technical control by Konstantinas Šakenis and Jokūbas Sližys. World War I stopped the construction. The construction was finished in 1925, architect Edmundas Frykas.

Saulės” building. Around 1920
[Postcard from KCPL collections]
Kaunas “Saulės” gymnasium. 2008
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. “Saulės” Gymnasium in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1156?uk=&ss=saul%c4%97s&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 12 d.
 2. Lietuvybė Kaune. – Iliustr. // Kaunas 1030–1930 / Vytautas Bičiūnas. – Kaunas, 1930. – P. 121–126.
 3.  „Saulės“ gimnazija Savanorių pr. 46 / N. Lukšionytė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr., planas // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 231–232.
 4. „Saulės“ gimnazijos pastatas (Savanorių pr. 46). – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 52–54.
 5. „Saulės“ namų pagrindinio fasado bareljefai : Savanorių pr. 46. – Taip pat vartojama antr.: Kauno miestas. – Bibliogr. strp. gale // Nukentėję paminklai. – Vilnius : Mokslo ir encikl. l-kla, 1994. – P. 64.
 6. „Saulės“ rūmai. – Iliustr. // Kauno kalendorius 1913 metams : šešti metai. – Kaunas, 1912. – P. 72–73.
 7. „Saulės“ rūmų idėja ir jos įgyvendinimas. – Portr., iliustr. – Bibliogr. p. 376 // Kauno „Saulės“ gimnazija. – Kaunas : [Taurapolis], 2013. – P. 22–24.
vokieciu-okupacija
NEXT PERIOD
1915–1918
German Occupation

Have been built over 30 years Kaunas fortress was occupied after 10-day battles in 1915. By the Kaiser’s German army occupied city became the part of Oberosto.

See more
Have questions or suggestions?
Write us a message

If you find any inaccuracies or if you would like to submit additions, please send us your comments by filling out this form: