x

On 06.05.1993 the name of S. Darius and S. Girėnas to aerodrome was given.

Kaunas Airport – the largest airport in the Baltic States
at the time. 1920s
[Paukščio keliais. – Kaunas, 1933. – P. 79.]
First passenger plane in Kaunas Airport
[Mūsų sparnai : Lietuvos karo aviacijos dešimtmečio sukaktuvėms paminėti. – Kaunas, 1929. – P. 54.]

Literature and information sources:

1. Aerodromas // Aleksote paliktos pėdos / Aldona Kairienė. – Kaunas, 2002. – P. 40–41.
2. Dariaus ir Girėno vardu pavadintame : [senojo Kauno aerodromo Aleksote istorija]. – Iliustr. / J. Balčiūnas // Lietuvos sparnai. – 1996, Nr. 3, p. 4.
3. Dėl pavadinimų pakeitimo, grąžinimo ir atminimo įamžinimo: Kauno miesto mero 1993 m. gegužės 6 d. potvarkis Nr. 490 // Kauno laikas. – 1993, geg. 13. – P. 6.
4. Karo aviacijos dislokacija ir aerodromai. – Iliustr. // Sparnuotoji Lietuva / Algimantas Liekis. – Vilnius, 2008. – P. 155.
5. Kauno aerodromo praeitis / Č. Vištokas. – Schem. // Technikos žodis. – Chicago. – 1997, Nr. 3, p. 23–26.
6. Kultūros paveldo eksperto Linkaus studija Žagariškių (Linksmadvario) aerodromas. – Kaunas, 2008.– 6 p. – Priedas: 7 nuotr. kopijos. – Mašinr.
7. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodromas / Gytis Ramoška. – Iliustr. – Pratarmė angl. // Kauno savasties ženklai = The Sings of Kaunas Identity / sudarytoja R. Tamoliūnienė. – Kaunas, 2009. – P. 73–79.
8. Via Berlin – Kaunas – Moskau und zurück : [apie Kauno aerodromą 1915–1945 m.] / Ernst Kemschies // Heimatgruss : Jahrbuch der Deutschen aus Litauen für 1994. – Wehrbleck, 1994. – P. 29–40.

Those who disobeyed could be sentenced to death.

Deserters and citizens looting untended shops
Foto by A. Kühlewindt [From S. Sajauskas’ personal collection]

Literature and information sources:

1. Iš mūsų savivaldybių istorijos / Jonas Puzinas // Savivaldybė. – 1928, Nr. 8, p. 5.
2. Lietuvos savivaldybių raida ir veiklos finansavimas: monografija / Romas Stačiokas ir Justinas Rimas. – Kaunas, 2002. – P. 69.
3. Naujųjų laikų Lietuvos istorija / Pranas Čepėnas. – Vilnius, 1992. – T. 2, p. 19.
4. Vokiečių okupacija // Kaunas 1030–1930 / Vytautas Bičiūnas. – Kaunas, 1930. – P. 128.

It was the first motorway bridge across the Nemunas in Kaunas.
The bridge is also called ”The Longest Bridge in the World” as it would take thirteen days to get from one side of the Nemunas to the other. However, this mystery is nothing but a difference in the calendars. To be more specific, in 1975 the existence of the Lithuanian-Polish Commonwealth was ended. As a result, present Kaunas residential districts the Aleksotas and the Užnemunė became a part of Prussia and the rest of Kaunas – a part of the Russian Empire thus the Nemunas was in the middle of two different countries. The both countries used different calendars: in the Užnemunė part the Gregorian calendar was adapted and in the Russian Empire (including Kaunas) the Julian calendar was in use. The difference between the two calendars is 13 days which corresponds to the time difference in the two banks of the Nemunas.

Aleksotas bridge. 1914
Postcard [Žvilgsnis į Lietuvos tiltus… – P. 39.]
17.08.1915 the floating bridge built by the German army instead of the one burned by the Russian army
Postcard [Žvilgsnis į Lietuvos tiltus… – P. 40.]

Literature and information sources:

1. Aleksoto tiltas per Nemuną Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 39–40.
2. Kauno tiltai 1. Aleksoto / A. Fokas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1968, gegužės 19.

German cannon “Big Berta“, used for the attacks on Kaunas Fortress
[Lietuvių tautos prisikėlimas / Algimantas Liekis. – Vilnius, 2007. – P. 313.]
German Cavalry having a rest. About 1915
Postcard [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Didysis karas: kaip buvo paimta Kauno tvirtovė // Ūkininkas. – 1934, spalio 19.
2. Kauno tvirtovė. – Iliustr. / Vytautas Doniela. // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1997, Nr. 31, p. 38–46.
3. Kauno tvirtovės gynyba 1915 metais / Arvydas Pociūnas. – Vilnius, 2008. – 186 p.
4. Kauno tvirtovės žlugimas: Vilkmergės pėstininkų pulkas 1914–1915 metais /Arvydas Pociūnas // Darbai ir dienos. – Kaunas, 2000. – [T.] 21: Karų Lietuva, p. 93–100.
5. Lietuvos savivaldybės prieš ir po Pirmojo pasaulinio karo / Romas Stačiokas, Justinas Rimas // Lietuvos savivaldybių raida ir veiklos finansavimas. – Kaunas, 2002. – P. 69–73.

private at the beginning, state-owned from 1920. In 1923, when marking the 40th anniversary of the first Lithuanian newspaper “Aušra“, the gymnasium was given the name “Aušros“.

Kaunas „Aušros“ gymnasium of boys. Council of Teachers. About 1933
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 228.]
Kaunas “Aušros“ gymnasium. 1960s
Photo by V. Opulskis [From personal archives]

Literature and information sources:

1. „Aušros“ gimnazijos istorija / Salomėja Plioplytė-Sakalienė. – Portr. // Prisimenam „Aušrą“. – Toronto, 1990. – P. 13–34.
2. Gimnazijos pavadinimai // Prisimenam „Aušrą“: papildymas. – Torontas; Kaunas, 1999. – P. 186–187.
3. Kauno „Aušros“ gimnazija. – Iliustr. – Santr. angl. // Kauno apskrities gimnazijos. – Kaunas, 2000. – P. 12–16.
4. Pirmoji lietuviška gimnazija Kaune (1915–1920 metais) / Justina Vitkutė. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 9 (2008), p. 271–282.
5. Pirmoji lietuviška gimnazija Kaune; Valstybinė „Aušros“ gimnazija (1920–1926) / B. Gagienė. – Iliustr. // Su komjaunimo vardu. – Kaunas, 1968. – P. 3–12.
6. Kauno „Aušros“ gimnazija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.ausra.kaunas.lm.lt/. – Žiūrėta 2019 m. vasario 11 d.

Parade of the German Army in City Hall Square. About 1916
Postcard [From K. Ignatavičius‘ personal collection]
Army parade to honour the Kaiser. About 1916
[Photo from Vytautas Great Military Museum archives]

Literature and information sources:
  1. Kaunas atvirukuose pirmojo pasaulinio karo metais = Kaunas in Ansichtskarten zur Zeit des Ersten Weltkrieges = Каунас в открытках в годы Первой мировой войны : iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus atvirukų rinkinio / [atsakingoji redaktorė Janina Karosevičiūtė ; sudarytojai Arvydas Pociūnas, Arvyda Navickienė]. – Kaunas, 2011. – 270 p., [3] iliustr. lap. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., vok., rus. – P. 119–120, 160–162.
  2. Kaunas vokiečių okupacijoje / Tadas Daugirdas. – Kaunas, 1937. – P. 37.
  3. Vokiečių kaizeris Kaune : [žinutė] // Dabartis. – 1915, rugsėjo 25 (Nr. 8), p. 4.
  4. Vokiečių kariuomenė užima Kauną // Kauno tvirtovės gynyba 1915 metais / Arvydas Pociūnas. – Vilnius, 2008. – P. 120.

Later the paper „Dabartis“ was moved from Tilžė to Kaunas. Since 1916, the „Kownoer Zeitung“ and other publications circulated in the city.

The German propaganda paper in Lithuanian, „Dabartis“, published in Kaunas in 1916 and 1918
[From KCPL collections]
Promoter of German ideas, „Kownoer Zeitung“
[From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Kaunas atvirukuose pirmojo pasaulinio karo metais = Kaunas in Ansichtskarten zur Zeit des Ersten Weltkrieges = Каунас в открытках в годы Первой мировой войны : iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus atvirukų rinkinio / [atsakingoji redaktorė Janina Karosevičiūtė ; sudarytojai Arvydas Pociūnas, Arvyda Navickienė]. – Kaunas, 2011. – 270 p., [3] iliustr. lap. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., vok., rus.
2. Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija 1832–1982 / Julius Tamošiūnas. – Kaunas, 1991. – P. 76.
3. Naujųjų laikų Lietuvos istorija / Pranas Čepėnas. – Vilnius, 1992. – T. 2, p. 86, 107, 110.
4. Vokiečių okupacinė valdžia // Lietuvių tautos prisikėlimas/ Algimantas Liekis. – [Vilnius], 2007. – P. 382–383.

At the end of the year, ration coupons for bread (Brotkarten) were introduced. On 04.04.1918 Ost-marks were issued in Kaunas.

Ost-roubles issued in Poznan
[Lietuvos pinigai… – P. 31.]
Ost-marks issued in Kaunas
[Lietuvos pinigai… – P. 32.]

Literature and information sources:

1. Kaizerinės okupacijos ekonominės pasekmės ir prekiniai-piniginiai santykiai // Pinigai Lietuvoje 1915–1944 m. / Vladas Terleckas. – Vilnius, 1992. – P. 7–31.
2. Kaunas atvirukuose pirmojo pasaulinio karo metais = Kaunas in Ansichtskarten zur Zeit des Ersten Weltkrieges = Каунас в открытках в годы Первой мировой войны : iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus atvirukų rinkinio / [atsakingoji redaktorė Janina Karosevičiūtė ; sudarytojai Arvydas Pociūnas, Arvyda Navickienė]. – Kaunas, 2011. – 270 p., [3] iliustr. lap. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., vok., rus.
3. Vokiečių okupacija. – Iliustr. // Kaunas 1030–1930 / Vytautas Bičiūnas. – Kaunas, 1930. – P. 135.
4. Osto pinigai /1916–1922/. – Iliustr. // Lietuvos pinigai (1915–1941) / Rūta Kuncienė. – Vilnius, 1995. – P. 19–36.
5. Pavergtos Lietuvos pinigai // Pinigai / Vladas Jurgutis. – Vilnius, 1996. – P. 260–264.

In 1972, it was partly closed under the resolution of the Executive Committee. Burials are allowed only in family graves.

The grave of president Aleksandras Stulginskis
in Panemunės cemetery. 2008
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
Memorial cross on the uprisers‘ tomb in Panemunės cemetery. 2008
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Aukštojoje Panemunėje gyvenę ir palaidoti karininkai / Daiva Neverdauskienė // Aukštoji Panemunė. – Kaunas, 2004–2007. – D. 3, P. 16–35.
2. Panemunės kapinės : [Kauno m. savivaldybės komunalinio sk. vyr. inž. S. Stasiūnienės sudarytas dokumentas]. – [Kaunas], 2001. – 2 lap. – Mašinraštis.
3. Panemunės kapinės. – Iliustr., planas // Kauno diena. – 1995, kovo 14, p. 16.
4. Panemunės karių kapinėse palaidotų žuvusių karių sąrašas // Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapų atlasas, 1919–1940. – [Vilnius], 2003. – P. 62–65.

Monument in City Hall Square. About 1916
Photo by A. Ratz. Postcard [From S. Sajauskas personal collection]
City Hall Square: Germans at the monument. About 1916
Photo by Kühlewindt. Postcard [Kaunas : Praeities ir šių dienų vaizdai : [atvirukai].
– [S. n.], 2001. – 12 atvirukas]

Literature and information sources:

1. Imperijos pasididžiavimas – į metalo laužą / Arvydas Pakštalis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, vasario 29, priedas „Santaka“, p. 7.
2. Kauno miesto herbas XV–XX a. / Edmundas Rimša. – Vilnius, 1994. – P. 105.
3. Paminklas, kurio jau nėra. – Iliustr. // Švyturys. – 1962, Nr. 22, p. 24.
4. Rusų pergalės paminklo istorija – sename atviruke / Kristina Kučinskaitė – Iliustr. // Respublika. – 2003, birželio 6, p. 20.

List of German street names
[Verzeichnis… – P. 42.]
Street named after German Colonel General von Eichhorn
Postcard from World War I period [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Laisvės alėja. – Mašinr. // Kauno gatvių istorija / Birutė Sabakonienė. – Kaunas, 1978. – P. 73.
2. Vokiečių okupacija // Kaunas 1030–1930 / Vytautas Bičiūnas. – Kaunas, 1930. – P. 132.
3. Verzeichnis der Ortschaften des Stadtkreises Kowno und des Kreises Kowno Land, die beide zusammen den Bezirk des Militaerkreisamts Kowno bilden, nach dem Stand vom 1. Juli 1918. – [Kaunas, 1918]. – 42 p.
4. Liberty avenue : Laisvės alėja / Irena Vaišvilaitė. – Illustr. // Kaunas. – Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008]. – P. 46–51.

pirmoji-lietuvos-respublika
NEXT PERIOD
1918–1940
The First Republic of Lithuania

Interwar Kaunas was the Provisional Capital of Lithuania. It was the “golden age” of Kaunas, in 20 years the provincial city became a metropolis of Lithuania with modern architecture, even streets, active social and intellectual life. The diplomatic corps and the Parisian fashion gave Kaunas the features of the western capital.

See more
Have questions or suggestions?
Write us a message

If you find any inaccuracies or if you would like to submit additions, please send us your comments by filling out this form: