x

Following it, all the political, eonomic and cultural life was moved from the occupied Vilnius. Kaunas became the Provisional Capital of Lithuania.

Information in the Provisional Government News of 02.01.1919 about the transfer of power in Vilnius to the Military Governor‘s office and relocation of ministries to Kaunas
[Laikinosios Vyriausybės žinios…, p. 2.]
Solemn oath of Kaunas garrison to the Provisional Constitution of Lithuania on May 12, 1919
Postcard [From S. Sajauskas‘ personal collection]
06.04.1919 in the Bank Palace (K. Donelaitis St. 68/Maironis St. 27) the first Lithuanian State President Antanas Smetona swore to the Provisional Constitution of the State
[Lietuvos albumas. – Kaunas, 1921. – P. 3.]
The Presidency worked by old adress Laisve Ave. 6
(the building not remained) till August of 1919
[Savivaldybė. – 1933, Nr. 8, p. 37.]

Literature and information sources:

1. Antanas Smetona : jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla / Aleksandras Merkelis. – New York (N.Y.) : Amerikos liet. taut. s-ga, 1964. – P. 224–225.
2. „Ankstų 1919 m. Sausio 2 d. rytą Lietuvos Vyriausybė paskutiniu iš Vilniaus išvykstančiu vokiečių kariniu traukiniu pasitraukė iš sostinės…“ // Jonas Vileišis / Jonas Aničas. – Vilnius, 1995. – P. 253–255.
3. Iškilminga Lietuvos Valstybės Prezidento ir L. Val. Tarybos narių priesaikai ir pasižadėjimas // Lietuva. – 1919, bal. 8, p. 1–2. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65015. – Žiūrėta 2016 m. birželio 29 d.
4. Kad liktų istorijai: Birutės Grigaitytės-Novickienės atsiminimai // Varpas. – 1990, Nr. 25, p. 84.
5. Lietuvos nelaimė, tapusi Kauno laime: laikinosios sostinės fenomenas / Vilma Akmenytė-Ruzgienė. – Iliustr. – Taip pat vartojama antr.: Vizijos ir realybė. – Bibliogr. išnašose // Optimizmo architektūra. – Vilnius : Lapas, 2018. – P. 36–43.
6. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Mykolo Sleževičiaus pranešimas apie Ministrų Tarybos posėdį, kuriame nutarta visą valdžią Vilniuje perduoti Vilniaus karo komendantūrai, Laikinosios Vyriausybės įgaliotiniu paskirti Mykolą Biržišką, o visas įstaigas laikinai perkelti į Kauną : [spalvota dokumento reprodukcija] // Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose. – Vilnius, 2009. – P. 189.
7. Paskelbimas // Laikinosios Vyriausybės žinios. – 1919, sausio 16, Nr. 2/3, p. 2. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=25239&biRecordId=3536. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 21 d.
8. Pirmosios Lietuvos vyriausybės / A. Augus // Valstiečių laikraštis. – 1989, sausio 19, p. 3.
9. Vyriausybė, išgelbėjusi Lietuvos nepriklausomybę. – Iliustr. // Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai (1918–1940) / [sudarytojas Ričardas Čepas]. – Vilnius, 1997. – P. 78–85.
10. Lithuania’s loss and Kaunas’ gain: the phenomenon of the provisional  capital / Vilma Akmenytė-Ruzgienė. – Iliustr. – Taip pat vartojama antr.: Visions and Reality. – Bibliogr. išnašose // Architecture of optimism : the Kaunas phenomenon, 1918–1940. – Vilnius : Lapas, 2018. – P. 36–47.

She organised hospitals in monasteries or estates, isolation hospitals, schools for medical nurses.

Board of Lithuanian Red Cross Society. 1923
[From the collections of the Museum of History of Lithuanian Medicine and Pharmacy]
Medical nurse O. Čebelytė-Jankauskienė, awarded with Florence Nightingale medal in Kaunas in 1927
[From her son J. Jankauskas‘ album]

Literature and information sources:

1. Amžių sandūroje; Pirmieji žingsniai; Parama karo aukoms <…> // Ištakos ir intakai: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos istorijos bruožai / Algimantas Jazdauskas. – Vilnius, 1998. – P. 3–15.
2. Ką simbolizuoja Raudonasis Kryžius? / Marijana Jasaitienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, liepos 1, p. 11.
3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus dešimtmetis. 1919–1929. – Kaunas, 1930. – 24 p.: iliustr.
4. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 1919–1944 m. / Marija Gražina Stanionytė-Zujienė. – Kaunas, 2010. – 543: portr., iliustr. – Bibliogr. išnašose.
5. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos ligoninė 1918–1940. – Iliustr. // Kaunas: Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė / Skirmantas Juozas Paukštys. – Kaunas, 2006. – P. 31–32.

On 06.12.1922, the military school was moved from the city centre to Aukštoji Panemunė, where it functioned until mid-September, 1940. In 1929 it was named the Military School of the First President of Lithuania.

Buildings of Higher Courses for Officers and Military School
in Aukštoji Panemunė
[From S. Sajauskas‘ personal collection]
President of the Republic Antanas Smetona promoting cadets to the first officer‘s rank
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 166.]

Literature and information sources:

1. Karininkų rengimas Lietuvoje 1918–1940 m. // Krašto apsauga : Krašto apsaugos ministerijos informacinis leidinys / atsakingoji redaktorė ir sudarytoja Vida Urbonaitė. – 2002 (2003), p. 253–256.
2. Karininkų rengimo pradžia : Karo mokykla // Lietuvos kariuomenė, 1918–1920 / Vytautas Lesčius. – Vilnius, 1998. – P. 162–168.
3. Karo mokykla ; Aspirantų tarnyba / Feliksas Žigaras. – Aut. nurodomas turinyje // Karo pedagogika Lietuvoje (1918–1940 m.) : monografija . – Vilnius, 2007. – P. 18–100.
4. Karo mokykla Auštojoje Panemunėje / Daiva Nevardauskienė. – Iliustr. // Aukštoji Panemunė. – Kaunas, 2007. – D. 3 : Lietuvos kariuomenė ir karininkai Aukštojoje Panemunėje 1919–1940 metais, p. 6–7.
5. Karo mokykla. – Karininkų rengimo pradžia (1919–1920) // Lietuvos archyvai : straipsnių rinkinys. – [t.] 12 (1999) : Apie Lietuvos kariuomenę, p. 7–11.
6. Karo mokykla. – Valdžios žinios // Lietuva. – 1919, sausio 15, p. [2]. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65216. – Žiūrėta 2009 m. sausio 23 d.
7. Karo mokykla // Vyriausybės žinios. – 1919, Nr. 2/3, p. 12. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=25239. – Žiūrėta 2009 m. sausio 23 d.

It was closed by Soviet authorities in 1940. There also was Kaunas 3rd State Gymnasium where subjects were taught in Polish. Starting from the year 1931, the school was gradually turned into Lithuanian school, while Polish language was taught as a separate discipline.

A sketch of the Polish Gymnasium building design 
(architect Edmundas Frykas)
[Dzień Kowieński. – 1928, 30 lipca, p. 2.]
The teachers of Kaunas Polish Gymnasium. 1930
[Polacy w niepodległym państwie Litewskim… – Įklija knygos gale]
The building of Polish Gymnasium 
(Miško St. 1, built in 1930–1931,
now Steponas Darius and Stasys Girėnas Gymnasium)
[Polacy w niepodległym państwie Litewskim… – Įklija knygos gale]
The teachers of Adam Mickewicz Polish Gymnasium
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 241.]
The graduates of Adam Mickewicz Polish Gymnasium. 1938
[Magazyn Wileńsi. – 1996, Nr. 4, p. 29.]
The flag of Adam Mickewicz Polish Gymnasium preserved by its students
[Magazyn Wileńsi. – 1996, Nr. 4, p. 26.]

Literature and information sources:

1. Działalność kulturalna Gimnazjum Polskiego im. A. Mickiewicza // Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919–1940 / Mieczyslaw Jackiewicz. – Olsztyn, 1997. – P. 225–227.
2. Dziesięciolecie Gimnazium Polskiego w Kownie. – Iliustr. // Dzień Kowieński. – 1929, 9 lutego, p. 1.
3. Jak wygląda nowy gmach Gimnazijum Polskiego w Kownie // Dzień Kowieński. – 1929, 14 sierpnia, p. 183.
4. Kauno lenkų gimnazija. – Iliustr. // Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai 1918–1940 m. / Algimantas Astikas. – Vilnius, 1993. – P. 164.
5. Lietuvos lenkų mokykla // Tautinių mažumų mokykla 1918–1940 metais [Mašinraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija. – 2000. – P. 10–12. – Disertacijos santrauka.
6. Lietuvos vyriausybės požiūris į lenkų tautinės mažumos mokyklas Lietuvoje 1919–1940 m. Benediktas Šetkus // Lietuvos rytai : straipsnių rinkinys. – Vilnius, 1993. – P. 207–227.
7. Polacy w Kownie są / Pawel Kobak. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 1999, 2 grudnia, p. 5.
8. Ostatnia polska matura / Brunon Doweyko. – Iliustr. // Magazyn Wileński. – 1996, Nr. 11, p. 28–31.
9. Ułamki pamięci / Krystina marczyk. – Iliustr. // Magazyn Wileńsi. – 1996, Nr. 4, P. 26–31.
10. Uroczystość poświęcenia kamiena węgielnego pod budowę gmachu Gimnazijum Polskiego w Kownie // Dzień Kowieński. – 1928, 30 lipca, p. 2.
11. Wrost aktywności Polaków na przełomie 1918 i 1919 roku // Polacy w niepodległym państwie Litewskim 1918–1940 / Krzysztof Buchowski. – Białystok, 1999. – P. 56–63.
12. Z dziejow 5-letniego Gimnazijum Polskiegow Kownie / C. S. // Dzień Kowieński. – 1924, 10 lutego, p. 1.
13. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 38.
14. Former Gymnasium named after Adomas Mickevičius. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1513?uk=&ss=gymnasium&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 6 d.

The aviation company detached from the military engineering battalion became part of Aviation. The same day, the Military Aviation School was established, which functioned until 17.12.1919 and was reestablished on 01.01.1932. A part of the Aviation was called the Aviation Corps in 1920. In 1920–1921 it was called Air Fleet, in 1921–1932 – Aviation, in 1933–1940 – Military aviation. 01.05.1927 – Lithuanian Aero-Club was established in Kaunas; both the club and the school were closed in 1940.

The building of the first aviation school. Aleksotas in 1919–1920
[From KCPL collections]
The future pilots in the class of aviation school
[From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Aviacijos gimtadienis ; Karo aviacijos mokykla // Lietuvos karo aviacija (1919–1940) : monografija / Algimantas Liekis. – Vilnius, 1999. – P. 108–109; 139–140.
2. Bendroji Lietuvos karo aviacijos charakteristika // Tėvynės sargyboje / Juozas Vaičeliūnas. – Sedbury, Ontario, 1955. – P. 105–110.
3. Civilinė lakūnų bei sklandymo (Karo aviacijos) mokykla // Aleksote paliktos pėdos / Aldona Kairienė. – Kaunas, 2002. – P. 43.
4. Karo aviacija 1919–1940 m. – Iliustr. // Padangės sargyboje : Lietuvos karinių oro pajėgų dešimtmečiui / Algirdas Gamziukas. – Kaunas, 2003. – P. 9–18.
5. Karo aviacija 1919–1940 m. / Algirdas Gamziukas. – Iliustr. // Padangių vyčiai. – Kaunas, 2008. – P. 9–11.
6. Lietuvos karo aviacijos kronika (iki 1940 m.). – Iliustr. // Krašto apsauga : Krašto apsaugos ministerijos informacinis leidinys / atsakingoji redaktorė ir sudarytoja Vida Urbonaitė. – 2002 (2003), p. 260–263.
7. Lietuvos karo aviacijos lakūnų ir žvalgų rengimas 1919–1932 m. / Estela Gruzdienė. – Iliustr. – Santr. angl., pranc. – Bibliogr. išnašose // Karo archyvas. – [T.] 19 (2004), p. 150–178.

which operated until 1931 (Laisvės Ave. 82). In 1925, in the building built for the theatre (author of the project Jonas Saleniekas) cinema “Odeon” (Laisvės Ave. 87A) with seating capacity of 500 started to operate. It changed its name a few times: after the reconstruction in 1935, it was called “Glorija”; in the Soviet times – “Baltija”; later – “Pionierius”.

Cinema “Palas” was established in the former building of the merchant L. Vitkind-Rabinovič (architect Nikolaj Andrejev). Early 20th century
Postcard [From V. Balčiūnienės’ personal collection]
The former building of the cinema “Palas”. 2009
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]
Advertisement of the movie showed in “Odeon”
[Dienos naujienos. – 1932, lapkričio 7, Nr. 254, p. 3.]
The former building of the cinema “Odeon”. Nowadays, the building houses Kaunas State Puppet Theatre. 2009
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. „Domei. Šiomis dien. Kaune, Laisvės Alėjoje Nr. 58, atidaromas pirmas Lietuvoje kinematografas „Palas-teatras“… // Lietuva. – 1919, balandžio 18 (Nr. 82), p. 4.
2. Namas su A. Perkausko cukraine. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 97–98.
3. Naujas kino teatras „Odeon“ // Lietuvos žinios. –1925, gruod. 30 (Nr. 295), p. 3.
4. Polzunovų-Rumšiškių namas (Laisvės al. 89). – Nuotr., brėž. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 123–124.
5. Prancūzų išradimas Kauną pasiekė po dešimties metų : kino teatrai Europos provincijos gyventojams atvėrė langą į naujos meno rūšies paslaptis / Iveta Skliutaitė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2003, rugs. 13, p. 9.
6. Kaunas National Puppet Theatre (former movie theatre “Odeon”). – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1304?uk=&ss=cinema&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 6 d.

In 1920, the Lithuanian Physical Traning Union was established, 1921 – Kaunas Sports Club, 1922 – Lithuanian Sports League; 10.10.1934 – Physical Culture building was built (architect Vytautas Landsbergis-Žemkalnis) and the Higher Courses of Physical Education were set up. 25.05.1924 – the National Olympic Committee was established. On 17–31.07.1938 the first National Olympic Games of Lithuania took place in Kaunas, with about 2,000 athletes participating in it. On 09.05.2015 a memorial stone for Lithuanian sports movement was unveiled in Vytautas Park.

Physical Culture building
[From Zita Dugnaitė-Rotomskienė’ personal collection]
Kaunas Stadium. Interwar period
Photo [From J. Palys’ personal collection]
The first students of Higher Courses Physical Education. 1934
Lietuvos aukštasis kūno kultūros mokslas: žmonės ir darbai : monografija / Stanislovas Stonkus. – Kaunas, 2007. – P. 56.]
The first National Olympic Games in Kaunas. 1938
Photo by V. Augustinas [Fotografavau Lietuvą : Vytauto Augustino 1936–1947 metų fotografijos : paroda, 1997 07 24–09 28. – Vilnius, 1997. – P. 66.]

Literature and information sources:
 1. Atidaryti Kūno kultūros rūmai ir Aukštieji kūno kultūros kursai // Trimitas. – 1934, Nr. 42, p. 832; Lietuvos aidas. – 1934, spalio 11, p. 2.
 2. Fizinis auklėjimas / Karolis Dineika // Lietuva. 1918–1938. – Kaunas, 1990. – P. 305–308.
 3. Kūno kultūra ir sportas Lietuvos respublikoje (1918–1940 m.) / Jonas Liubkevičius. – Iliustr. – Bibliogr. (112 pavad.) str. gale // Lietuvos kūno kultūros ir sporto istorija. – Vilnius, 1996. – P. 45–92.
 4. Kūno kultūros rūmai (Sporto g. 6) / J. Kančienė. – Iliustr., planai // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 285–287.
 5. Lietuvos atletų kelias į olimpines žaidynes. – Iliustr. // Olimpinis sportas olimpijos ir olimpinės žaidynės / Stanislovas Stonkus. – Kaunas, 2000. – P. 134–140.
 6. Lietuvos sporto pradžia 1919 m. : atidengtas atminimo akmuo Lietuvos sportinio judėjimo gimimo vietoje / Pranas Majauskas, Dovydas Jokubauskis. – Iliustr. // Statyba. – 2015, geg. 20, p. 8.
 7. Olimpinių žaidynių reikšmė / Algirdas Klimkevičius. – Iliustr. // Lietuvos olimpinis krikštas. – Vilnius, [2004]. – P. 99–108.
 8. Priešaušris; Olimpinės idėjos ir jų užuomazga Lietuvoje; Organizuoto sporto sąjūdžio pradžia; Lietuva pirmojo olimpinio starto išvakarėse; Pirmasis olimpinio sporto etapas, 1918–1940. – Iliustr. // Olimpinė Lietuva 1918–2008 metais: lūžiai, etapai, pasauliniai kontekstai / Artūras Poviliūnas. – Vilnius, 2010. – P. 24–119.
 9. Svarbiausieji Lietuvos sporto įvykiai; Lietuvos sporto vadovaujančios organizacijos; Leidinyje minimi sporto klubai ir organizacijos : [1919–1940 m.]. – Iliustr. // Lietuvos sporto žinynas / Sudarė Algimantas Bertašius. – T. 1 (1999), p. 10–26.
 10. Vytautas Augustauskas-Augustaitis (1904–1958) : Kūno kultūra, sportas: istorija, teorija, filosofija, praktika : [monografija] / Stanislovas Stonkus. – Kaunas, 2003. – 175 p.: iliustr.
 11. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 82.
 12. Palace of Physical Education. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/930?uk=&ss=stadium&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 6 d.
 13. 85 Lietuvos sporto universitetui = 85 Lithuanian Sports University : akimirkos, kurios pasakoja, kaip mes kuriame, mokomės ir džiaugiamės / [sudarytojai Daiva Majauskienė, Saulius Kavaliauskas, Žilvinas Slauskis] ; [į anglų kalbą vertė Alina Rimeikienė]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2019 (Kaunas : Vitae Litera). – 107, [1] p. : iliustr., portr.
German army withdrawing from Kaunas. 1919
[Vokiečiai 1919 m. išsikelia iš Kauno. – Iliustr. //
Kaunas 1030–1930 / Vytautas Bičiūnas. – Kaunas, 1930. – P. 147.]
German soldiers leaving Kaunas
[Pasaulio lietuvis. – 1939, Nr. 4, p. 77.]

Literature and information sources:

1. Kaunas atvirukuose pirmojo pasaulinio karo metais = Kaunas in Ansichtskarten zur Zeit des Ersten Weltkrieges = Каунас в открытках в годы Первой мировой войны : iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus atvirukų rinkinio / [atsakingoji redaktorė Janina Karosevičiūtė ; sudarytojai Arvydas 2. Pociūnas, Arvyda Navickienė]. – Kaunas, 2011. – 270 p., [3] iliustr. lap. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., vok., rus.
2. Naujųjų laikų Lietuvos istorija / Pranas Čepėnas. – Vilnius, 1992. – T. 2, p. 546.
3. Miestų ir apskričių karo komendantūros // Lietuvos kariuomenė 1918–1920 / Vytautas Lesčius. – Vilnius, 1998. – P. 115.

In 1948, the museum was moved to Laisvės Ave. 106. On 16.12.1970 Kaunas Zoological Museum was named after its founder – Tadas Ivanauskas, Professor of Zoology, who also founded the Kaunas zoo, dedicated his life studying and preserving Lithuania’s fauna.

In 1948–1975, Zoology Museum was situated in this building
[Музеи литовской СССР / Ю. Касперавичюс. – Вильнюс, 1973. – P. 127.]
Kaunas Tadas Ivanauskas Zoological Museum
(Laisvės Ave. 106; architect Alfonsas Keturka). 2004
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kauno zoologijos muziejus // Aš apsisprendžiu / Tadas Ivanauskas. – Vilnius. – 1994. – P. 201–213.
 2. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus : 1919–1999 / Elena Gaidienė. – Vilnius, 1999. – 111 p., XVI iliustr.lap. : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 98–102.
 3. Nuo gamtos tyrimo stoties iki Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus (1919–2005) // Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus : istorija, apžvalga, tiriamieji darbai, paukščių žiedavimas / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus. – [T.] 1 (2006). – P. 7–14.
 4. Zoologijos muziejus / Selemonas Paltanavičius // Kaunas: istorija, praeitis, dabartis. – Kaunas, 2006. – P. 138–139.
 5. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. – Prieiga per internetą. URL: https://www.zoomuziejus.lt/. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 7 d.
 6. Lipti į aptvarą = Climbing Over the Fence / Julija Račiūnaitė ; Inga Navickaitė-Drąsutė. – Iliustr. – Gretutinis tekstas lietuvių, anglų kalbomis. – Bibliografija straipsnio gale. – Turinys: Tadas ; Vardai ; Pagalba ; Laisvė ; Pomirtinis gyvenimas ; Dvikojai beplunksniai bepročiai // Į. žurnalas Kaunui. – [Nr.] 5. – [2020], p. 88–94.

on 31.12.1920 the first night performance of “La Traviatta” by Giuseppe Verdi took place at the professional musical theatre of the Lithuanian Artists‘ Society.

Opera Birutė – participants. Kaunas, 1925
[Mikas Petrauskas : straipsniai : laiškai : amžininkų atsiminimai…
– Įklija tarp p. 192–193.]
Scene from G. Verdi opera “La Traviatta”. 1920
[From the collection of M. ir K. Petrauskas Lithuanian Music Museum]

Literature and information sources:

1. Apie „Birutę“ / V. Landsbergis // Mikas Petrauskas : straipsniai : laiškai : amžininkų atsiminimai. – Vilnius, 1976. – P. 252–265.
2. „Birutė“ / [parašas] Mormorando. – Recenzija // Lietuva. – 1919, rugpjūčio 21.
3. Dėl pirmųjų pavasario gėlių : (pirmoji lietuvių opera) / [parašas] Logos // Laisvė. – 1921, sausio 23.
4. Dvi mūzos po vienu stogu / T. Vaičiūnienė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1990, Nr. 12, p. 12–14.
5. Opera „Traviata“ / O. Pleirytė-Puidienė // Laisvė. – 1921, sausio 9.
6. Tautos teatras. – Lent. // Lietuvių teatras 1918–1929. – Vilnius, 1981. – P. 310.
7. „Traviata“ lietuvių scenoje / Paparonis // Laisvė. – 1921, sausio 15, 16, 18.

On 17.03.1923 Eduardas Volteris and Juozas Tumas-Vaižgantas established Lithuanian-Latvian Solidarity Society that, together with the legation, rented a house number 59 in Vytautas Ave. It was one of the largest societies in Kaunas.

A part of Latvia’s representation building.
3th decade of the 20th c.
[Division of Sound and Image of the Lithuanian Central State Archive]
In 2003 memorial pillar was placed in the place of the house. 2009
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Išvados / Zenonas Butkus // Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919–1929. – Vilnius, 1993. – P. 142–147.
2. Latvijos diplomatinis korpusas tarpukario Kaune / Asta Petraitytė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Acta Baltica. – 2005, p. 145–161.
3. Lietuvių-latvių vienybės draugijos įstatai. – Kaunas, 1936. – 16 p.
4. Rytinės naujienos: Lietuvių-latvių vienybės pobūvis // Lietuvos aidas. – 1938, sausio 27 (Nr. 40), p. 5.

In 1920 the society opened children’s shelter in Jesuit Monastery premises (T. Daugirdas St.). In 1923 the society moved from these premises.
In 1924 in Vilijampolė (near VIII fort ) the haven “Insulator” for children with disabilities was established. In 1940 the haven transformed into children’s home No. 31. Later the haven grew up into Kaunas Special School (Apuolės St. 11).
In 1940 the Child Jesus Society was liquidated, its care and educational institutions were taken over by the state.

In 1921 in Vilijampolė (was A. Krisciukaitis St. 121) The Boys Trade School and shelter was established
[1930 Vytauto Didžiojo metų Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda Kaune. – Kaunas, 1930. – P. 80.]
In 1924 in Žaliakalnis (was Zemaicių St. 29) The Girls Crafts School and shelter was established. The building was demolished when the Radio Factory was started to construct
Photo by J. Stanišauskas [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Apie Vaikelio Jėzaus draugijos Vilijampolės prieglaudos įkūrimą, ortopediją ir kitus jautrius dalykus / Algimantas Astrauskas, Valentina Šereikienė. – Iliustr. // Ortopedijos amato raida Lietuvoje. – Kaunas : Naujasis lankas, 2011. – P. 162–176.
2. Draugija – amatų ir amatininkų globėja / Valdas Pruskus // Apžvalga. – 1994, gruod. 23–1995, saus. 5, p. 18.
3. Iš Vaikelio Jėzaus dr-jos darbų // Lietuvos aidas, 1933, lapkr. 2, p. 5.
4. Kauno labdarybė / P. Kaunietis // Vienybė. – 1929, Nr. 35, p. 282–283.
5.Kauno specialioji mokykla. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kvp.lt/index.php/apie-mus/istorija. – Žiūrėta 2016 m. liepos 4 d.
6. Kauno Vaikelio Jėzaus Draugija / P. Kaunietis // Vienybė. – 1929, Nr. 36, p. 294.
7. „Leiskite mažutėliams eiti pas mane“ / Ineza Juzefa Janonė. – Bibliogr. išnašose // Literatūra ir menas. – 2008, saus. 18, p. 3, 19.
8. Tolimesnė Vaikelio Jėzaus Dr-jos veikimo eiga // Vienybė. – 1930, Nr. 5, p. 37–38.
9. Vaikelio Jėzaus draugija – beturčių našlaičių globėja // Rytas. – 1928, liep. 31, p. 4.
10. Vaikelio Jėzaus draugijos berniukų amatų mokykla 1919–1940 : (buv. Kriščiukaičio g. 121, pastatas neišliko) / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas : Kitos spalvos, 2012. – P. 34–39.
11. Vaikelio Jėzaus dr-jos 15 m. darbuotės sukaktis / F. V. // Rytas. – 1934, spal. 29, p. 6.

At the same time, formation of the garden of the museum started. Corner stone of a new building was consecrated in 1930 (architect Vladimiras Dubeneckis, engineer Karolis Reisonas and Kazys Kriščiukaitis) and the museum was named after Vytautas Magnus. On 16.02.1936 new building that housed The Museum of War and Culture (Karo ir kultūros muziejus) was opened. On 25.07.1940 the museum was deprived of the name Vytautas the Great (Magnus). On 29.01.1990 it was given back the name of Vytautas the Great War Museum.

War Museum. 1928
[From V. Balčiūnienė’ collection]
Vytautas the Great War Museum (present Donelaičio St. 64). 1939
[Karys. – 1939, Nr. 55, p. 4.]
Full view of the garden. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
Full view of the garden. 2009The Book Carrier (“Knygnešys”) (sculptor Juozas Zikaras, 1928). The figure immortalizes the difficult period for Lithuanians from 1864 to 1904 when books were brought illegally from Prussia, when the Tsarist state banned the Lithuanian press being printed using Latin script. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kauno miestas: Donelaičio g. 64. Karo muziejaus sodelis / Jonas Varnauskas. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 45–60.
 2. Karo muziejaus vaidmuo kuriant švenčių tradicijas Kaune 1921–1930 m. / Aušra Jurevičiūtė. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 9 (2008), p. 169–202.
 3. Laikas ir simboliai: Vienybės aikštės ir Karo muziejaus sodelio architektūrinė raida. – Iliustr. / Jolita Kančienė // Kauno tiesa. – 1992, Nr. 21, sausio 31, p. 4.
 4. Nacionalinė tapatybė: Vytauto Didžiojo muziejus / Giedrė Jankevičiūtė, Vaidas Petrulis. – Iliustr., projekt., plan. – Taip pat vartojama antr.: Simboliniai pastatai. – Bibliogr. išnašose // Optimizmo architektūra. – Vilnius : Lapas, 2018. – P. 72–91.
 5. Šimtas knygnešių : knygnešių sienelės vardai / Lietuvos knygnešio draugija ; [sudarytojai: Benjaminas Kaluškevičius, Ona Žemaitytė-Narkevičienė]. – Vilnius, 1998. – 133 p. : portr. – Antr. p. viršuje. – Bibliogr. str. gale. – R-klės: p. 121–133.
 6. Tikrasis modernizmas = True modernism : Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus istoriniam interjerui – 80 metų / Lina Preišegalavičienė ; [vertėjas Armandas Rumšas]. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2016 (Kaunas : Kopa). – 79, [1] p. : iliustr., faks. ; 24 cm. – Gretut. tekstas liet., angl. – Bibliogr.: p. 73.
 7. Vytauto Didžiojo karo muziejui – 80 / Vilija Sapjanskienė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 3 (2002), p. 387–390.
 8. Vytauto Didžiojo karo muziejus = Millitary Museum of Vytautas the Great: 1921–2001 / [sudarytojai Aušra Jurevičiūtė ir Rimas Banaitis; vertė Jūratė Vaičenonienė]. – Kaunas, 2001. – 26, [2] p.: iliustr.; 21 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.
 9. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 68–69.
 10. Architecture of optimism : the Kaunas phenomenon, 1918–1940 / edited Marija Drėmaitė ; [contributing author Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Norbertas Černiauskas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Paulius Tautvydas Laurinaitis, Viltė Migonytė-Petrulienė, Vaidas Petrulis] ; [translated from Lithuanian by Darius Sužiedėlis]. – [Vilnius] : Lapas, 2018. – P. 82–101.
 11. Vytautas the Great War Museum and M. K. Čiurlionis National Art Museum. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/800?uk=&ss=museum&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 7 d.
 12. Vytauto Didžiojo karo muziejus. – Prieiga per internetą. URL: https://www.vdkaromuziejus.lt/. – Žiūrėta 2019 m. gegužės 23 d.
 13. Iš karo muziejaus istorijos / Jonas Basanavičius ; Parengė Kazys Jonušas. – Iliustr. // Kardas. – 2021, Nr. 1, p. 22–36.

Latvian Eduardas Volteris became the first director of the Library. The library changed its name many times. For example, it was called State Central Bookstore (1920), Central Library of Lithuania (1936–1944), and State Republican Library of Lithuanian SSR (1951–1988). On 03.12.1944 the library was transferred to the premises of the former Chamber of Commerce, Industry and Crafts (K. Donelaičio St. 8). In 1963, it was transferred to a new palace in Vilnius. Part of the library books was left to Kaunas Public Library (present Kaunas County Public Library (Oak Grove Library) with which it had shared premises since 01.10.1950.

Bibliographer, public figure Eduardas Volteris. Interwar
[2009 metų kalendorius / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; [sudarytoja Jolita Steponaitienė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – [2] lap.]
Juozas Rimantas and Vytautas Steponaitis, the employees
of the Republican Library in Kaunas. 1947
[2009 metų kalendorius… – [8] lap.]
Republican Library. 1950s
[From J. Palis personal collection]
In these buildings (now V. Putvinskio St. 55 and Laisvės Ave. 106) were stored a part of the Central library books in the period of Hitler’s occupation. 1940s
[2009 metų kalendorius… – [5] lap.]

Literature and information sources:

1. Centrinei valstybės bibliotekai 20 metų / J. Rimantas // Bibliografijos žinios. – 1939, Nr. 8, p. 250–254. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=6937. – Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 1 d.
2. Centrinei valstybinei bibliotekai naujuose rūmuose įsikuriant // Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų žinios. – 2000, birželio 16, p. 6.
3. Centrinis valstybės knygynas. – Parašas: Br. // Lietuva. – 1920, vasario 27, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64993. – Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 4 d.
4. Lietuvos centrinė biblioteka 1940–1941 metais / V. Vilnonytė. – Bibliogr. išnašose // Tarp knygų. – 1993, Nr. 1, p. 10–13; Nr. 2, p. 17–19; Nr. 3, p. 11–13.
5. Lietuvos TSR valstybinė M. Mažvydo biblioteka 1940 06 15 – 1963 m. / V. Vilnonytė // Lietuvos TSR valstybinės Martyno Mažvydo bibliotekos 70-čiui skirta mokslinė konferencija: Pranešimų tezės. – Vilnius, 1989. – P. 4–5.
6. Mūsų bibliotekos klausimu / E. Volteris // Lietuva. – 1922, spalio 19, p. 1–2. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64381. – Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 1 d.
8. Tautos atmintis : [Lietuvos nacionalinės bibliotekos Kauno laikotarpis (1919–1963 m.)] / Klemensas Sinkevičius. – Iliustr. – Bibliogr.: p. (42 pavad.) // Tarp knygų. – 1998, Nr. 9, p. 1–5.
9. Valstybinių bibliotekų veikla: [centrinės valstybinės bibliotekos istorija ir veikla] // Trimitas. – 1940, Nr. 4, p. 91. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39322. – Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 1 d.
10. Martynas Mažvydas National Library of Lithuania. – Prieiga per internetą. URL: https://www.lnb.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. gegužės 23 d.

In 1924 the government sponsored the construction of Kaunas elevator, which had a capacity of 4200 tons. In 1955 the elevator was reconstructed into a combined fodder plant. In 1963 a new elevator was build beside the plant, assigned to serve the mills of Kaunas city and the district. In 1993 was established the joint-stock company “Kauno grūdai” (H. and O. Minkovskių St. 63).

Kaunas elevator (Lietūkis)
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas :
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 454.]
Buildings of the joint-stock company “Kauno grūdai”. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collection]

Literature and information sources:

1. Elevatoriai pradės veikti rugsėjo mėnesį // Lietuvos žinios. – 1924, liepos 27 (Nr. 168), p. 5.
2. KG Group. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kggroup.eu/en. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 13 d.
3. „Kauno grūdams – 75“ / Pranas Sasnauskas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2000, liepos 4, p. 2.
4. Maisto pramonės įmonių architektūra // Pramonės architektūra Lietuvoje 1920–1940 metais: istorinė raida, stilistiniai ypatumai, kultūrinė reikšmė : daktaro disertacija / Marija Drėmaitė. – Vilnius, 2006. – P. 40–41. – Mašinraštis.
5. Mala jau 110 metų / Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2000, gruodžio 19, p. 3.
6. Malūnas – pagal caro potvarkį / Julius Lenčiauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, gruodžio 18, p. 7.
7. Verslas kaip per sviestą / Marius Malinauskas. – Iliustr. // Veidas. – 2003, Nr. 52, p. 22–23.

In 1919–1939, the area of the city increased from 1667 to 3940 ha; the population increased 8.6 times. Later, farther suburbs were attached to the city: Aukštoji Panemunė with Basanavičiaus pinewood and a part of Aleksotas in 1931; Aukštieji Šančiai, former outskirts of Vilijampolė and Žaliakalnis in 1932. Vičiūnai district was incorporated in May of 1933. In 1931, after the construction of Kaunas water-supply station in Kleboniškis, Eiguliai 2nd settlement was incorporated into Kaunas; 1st village of Eiguliai incorporated in 1969.

The map of Kaunas, 1935
[Kauno miesto planai… XIX planas]
Vilijampolė, 1920s
Postcard [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Kapitalizmo epocha. – Iliustr. // Lietuvos urbanistika: istorija, dabartis, ateitis. – Vilnius, 1991. – P. 75.
2. Eiguliai // Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 192.
3. Kauno miesto raidos ir planavimo apžvalga / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė // Kauno miesto planai [Kartografija]: XIX a. – XX a. I p. / sudarytojos Nijolė Ambraškienė, Vitalija Girčytė. – [Kaunas], 2007. – P. 19–23.
4. Kauno miesto plėtra ir modernizacija tarpukaryje (1920–1940): kursinis darbas / Justina Pivoraitė. – VU istorijos fakultetas; darbo vadovė dr. Marija Drėmaitė. – Vilnius, 2009. – P. 5–8.
5. Svarbiausios Vilijampolės istorijos datos ir įvykiai / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Portr., iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 10.
6. Tiltas į miestą: 1919–2009. – Kaunas, 2009. – 47 p.
7. Urbanistinė raida // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 22–25.

In that year, Kaunas municipality began to finance the maintenance of stuff and ambulance, which aimed to provide free transportation of patients to hospitals and ambulatories. On 29.09.1937 the center of Red Cross emergency medical service was opened. It was attached to Kaunas Public Health Office of the Executive Comity in 1940 and became an independent institution in 1941. In 1942, Emergency Medical Service Station was established in Kęstučio street; on 01.09.1974 it was moved to M. Jankaus street. On 01.01.1990 Kaunas Emergency Medical Service Station settled in a three-story building in Dainava district.

At the beginning of the 20th century, patients were transported to treatment facilities by special horse-drawn ambulance carriages. The first such carriage was brought to Kaunas from Petersburg in 1909 and given to Red Cross Hospital
[From KEMSS collection]
An ambulance next to Firefighters Palace (Nemuno St. 2) which housed Emergency Medical Service Headquarters
[From KEMSS collection]
The Center of Red Cross Emergency Medical Service 
(Laisvės Ave. 7) had 4 cars for transportation of patients
[From KEMSS collection]
Kaunas Emergency Medical Service Station (Kęstučio St. 8)
[From KEMSS collection]
Kaunas Emergency Medical Service Station (M. Jankaus St. 18)
[From KEMSS collection]
Kaunas Emergency Medical Service Station (Pramonės Ave. 33). 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Automobilis su žaliu kryžiumi : alio! Greitoji pagalba / J. Kalokaitis // Lietuvos aidas. – 1939, liepos 23, p. 6. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=97889. – Žiūrėta 2009 m. spalio 16 d.
 2. Greitoji skuba jau 6 metų… / Marianos Jasaitienės ir Edmundo Katino fotofaktas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, gruodžio 2, p. 21.
 3. „Greitosios“ šimtmetis: nuo karietos iki reanimobilio / Audra Visockaitė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2003, sausio 16–22, p. 3.
 4. Įstaigos, kurias tik nelaimėj kauniečiai atsimena / F. Žibėtis. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 1938, gruodžio 31, p. 7. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003192409. – Žiūrėta 2019 m. vasario 25 d.
 5. Kauno Greitosios medicinos pagalbos (GMP) stotis. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis / sudarė Daiva Valentaitė. – Kaunas, 2013. – P. 598–600.
 6. Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties metraštis / Emilija Balsiūnienė, Inga Kupčiūnaitė. – Kaunas, [2008] : iliustr. – Rankraštis saugomas VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje.
 7. Kauno miesto valdyba dėl „Greitosios pagalbos“ // Rytas. – 1930, vasario 24, p. 6. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=122486. – Žiūrėta 2009 m. spalio 16 d.
 8. Raudonasis Kryžius Kaune atidarė Greitosios pagalbos centrą. – Kronika // Lietuvos žinios. – 1937, rugsėjo 30, p. 9. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003192409. – Žiūrėta 2019 m. vasario 25 d.
 9. Su Jumis jau 90 metų : VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis. – Prieiga per internetą. URL: http://greitojipagalba.lt/front-page/apie-mus/. – Žiūrėta 2009 m. spalio 10 d.

During 1920–1921 it was called Kaunas First Secondary School. On 01.09.1936 it was given the status of the Forth State Gymnasium; in 1944 the status of a secondary school. On 22.12.1998 the school was named after Steponas Darius and Stasys Girėnas. On 01.09.2002 it was given the status of a gymnasium.

After the World War II, the school was given premises
(Miško St. 1; architect Edmundas Frykas) where it still operates to this day. 1930s
Photo [Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. – Iliustr. /
Nijolė Lukšionytė Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 42.]
Kaunas Forth State Gymnasium; a view from Lenin’s
(present Vytauto Ave.). Around 1980
[Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 88.]

Literature and information sources:
 1. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla // Pažintis su Lietuva. Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. T. 2. – P. 347.
 2. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla. – Iliustr. – Santr. angl. // Kauno apskrities gimnazijos. – Kaunas, 2000. – P. 22–26.
 3. Nauja gimnazija Kaune // Lietuvos aidas. – 1936, liepos 17, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66957_3. – Žiūrėta 2019 m. kovo 14 d.
 4. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos istorija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.darius-girenas.kaunas.lm.lt/istorija.htm. – Žiūrėta 2019 m. kovo 14 d.
 5. Lenkų Adomo Mickevičiaus gimnazija : (dab. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija) : Miško g. 1/ Kęstučio g. 63 / Jolita Kančienė. – Iliustr. // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius, 2015. – P. 38.
 6. Former Gymnasium named after Adomas Mickevičius (Survived). – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1513?uk=&ss=polish+gymnasium&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 13 d.

In 1948, the school was named after Juozas Gruodis. The status of the school changed several times during the period of 1948–1993. Since 01.09.1993, it is Kaunas Juozas Gruodis Conservatoire.

Principals and teachers of the Musical School around 1930
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 227.]
Building of the Musical School (Maironio St. 3)
[Juozas Naujalis / Sudaryt. O. Narbutienė. – Vilnius, 1968.
– Įklija tarp p. 128–129.]

Literature and information sources:

1. Iš Valstybinės muzikos mokyklos istorijos / Juozas Naujalis // Lietuva. – 1923, birželio 28, p. 2.
2. Kauno valstybinė muzikos mokykla ir konservatorija 1920–1940 m. / Tamara Vainauskienė. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Menotyra. – 2000, Nr. 3, p. 29–36.
3. Konservatorija. – Iliustr. // Aukštasis mokslas Lietuvoje 1918–1940 metais: monografija / Česlovas Mančinskas. – Vilnius, 1996. – P. 112–120.
4. Lietuvių vokalo mokyklos pradžia / Tamara Vainauskienė. – Iliustr. – Nuorodos išnašose // Kultūros barai. – 1992, Nr. 12, p. 61–64.
5. Lietuvos muzikos akademija: [Kauno muzikos mokykla; Kauno valstybinė konservatorija]. – Iliustr., portr. // Lietuvos mokslas. – 1994, [t.] 2, kn. 2–3, p. 99–101.
6. Kauno Juozo Gruodžio konservatorija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.konservatorija.kaunas.lm.lt/. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 19 d.

After fitting the rails of German narrow gauge railway drive, built during World War I, its railway line was 6.4 km long. In 1923 additional branch-line to Panemunė pinewood was built that was 3.5 km long and worked only in summer. The narrow gauge railway worked until 01.08.1935.

Train next to the Holy Cross (Carmelite) Church.
3rd decade of the 20th. c.
Photo [From G. Černiauskas’ personal collection]
Train in Old Town. 3rd decade of the 20th c.
Photo [From A. Čiupkovas’ personal collection]

Literature and information sources:
 1. Kaunas atsisiveikino su siauruoju geležinkeliu. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –1935, rugpjūčio 1, p. 4. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67311. – Žiūrėta 2009 m. gegužės 15 d.
 2. Kauno traukinukas / V. Likevičius // Kauno tiesa. – 1967, rugpjūčio 13, p. 6.
 3. Nauja pramoga // Lietuva. –1923, birželio 13, p. 6. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076. – Žiūrėta 2009 m. gegužės 15 d.
 4. Lipk į „kukušką“, brauksim į Senamiestį / Jonas Palys. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, balandžio 25, p. 15.
 5. „Nuo 1 rugpj. pradėta važinėti siauruoju gelžkeliu nuo Aleksoto tilto iki Panemunės tilto…“ // Vienybė. – 1919, Nr. 31, p. 250. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=100330. – Žiūrėta 2009 m. gegužės 15 d.
 6. Šančių pradžių pradžia, raida, suklestėjimas. – Iliustr. // Šančių praeities takais / Jurgis Vanagas. – Kaunas, 2009. – P. 33–34.

In 1931, the Department of General headquarters of Vytautas the Great Officers‘ Courses was established, which equaled an institution of higher military education. On 01.04.1932, the first academic year started. On 10.12.1938, the courses were named Vytautas the Great Higher Military School, which functioned until 30.09.1940.

President of the Republic Antanas Smetona with the Army authorities at the graduation ceremony of the 2nd class of the Higher Courses, Technical Department, in 1928
[Kardas. – 1928, Nr. 3, p. [1].]
Opening of the General Headquarters courses
[Kardas. – 1932, Nr. 5, p. [1].]

Literature and information sources:

1. Karininkų kursai / Feliksas Žigaras. – Aut. nurodomas turinyje // Karo pedagogika Lietuvoje (1918–1940 m.) : monografija . – Vilnius, 2007. – P. 101–160.
2. Karininkų kursai. – Karininkų rengimo pradžia (1919–1920) / Dr. Vytautas Leščius // Lietuvos archyvai : straipsnių rinkinys. – [t.] 12 (1999) : Apie Lietuvos kariuomenę, p. 11–12.
3. Karininkų rengimas Lietuvoje 1918–1940 m. // Krašto apsauga / atsakingoji redaktorė ir sudarytoja Vida Urbonaitė. – 2002 (2003), p. 253–256.
4. Karininkų rengimo pradžia : Karininkų kursai // Lietuvos kariuomenė, 1918–1920 / Vytautas Lesčius. – Vilnius, 1998. – P. 168–170.
5. Karo mokykla Auštojoje Panemunėje / Daiva Nevardauskienė. – Iliustr. // Aukštoji Panemunė. – Kaunas, 2007. – D. 3 : Lietuvos kariuomenė ir karininkai Aukštojoje Panemunėje 1919–1940 metais, p. 6–7.
6. Savosios aukštosios kariškos mokyklos įsteigimo proga / [parašas] Al. A. // Kardas. – 1932, Nr. 5, p. 66–67.

Upon the Act of 11.02.1929, the University was given the building of the State Printing House (Architect Henrik Fischer; K. Donelaičio St. 20). In 1930, the University was named after Vytautas Magnus. In 1940, it was named Kaunas University. After Vilnius University was opened and part of the faculties were moved there, on 31.10.1950, the University was reorganised into Kaunas Polytechnic Institute (present Kaunas University of Technology) and Kaunas Medical Institute (present Lithuanian University of Health Sciences). On 28.04.1989, Vytautas Magnus University was reestablished.

University of Lithuania (present A. Mickevičiaus St. 37). 1925
Postcard [From KCPL collections]
Central building of Vytautas Magnus University in 1922–1950 (present II building of Kaunas University of Technology, Gedimino St. 50). 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Alma Mater. Mūsų universitetas ir jo studentija / Redagavo A. Šatas. – Kaunas, 1930. – 124 p.: iliustr.
 2. Lietuvos universitetas = The University of Lithuania. – Kaunas, 1923. – 113 p.: lent.
 3. Lietuvos universiteto įsteigimas / A. Matukonis. – Iliustr. // Nuo aukštųjų kursų Kaune iki Kauno technologijos universiteto. 1920–1997. – Kaunas, 1997. – P. 11–57.
 4. 1922–1932 Vytauto Didžiojo universitetas Kaune: Trumpa 10 metų veikimo apžvalga. – Kaunas, 1932. – 48 p.
 5. Universitetas Kaune / Rūta Vaitkevičiūtė. – Iliustr. // Kaunas: istorija, praeitis, dabartis. – Kaunas, 2006. – P. 72–73.
 6. Universiteto organizavimo pradžia: Aukštieji (vakariniai kursai); Vytauto Didžiojo universiteto struktūra 1922 – 1950 metais: genezė, raidos duomenys. – Bibliogr.: p. 84 // Vytauto Didžiojo universitetas. Mokslas ir visuomenė (1922–2002). – Kaunas, 2002. – P. 74–98.
 7. Vytauto Didžiojo universitetas / Rūta Vaitkevičiūtė. – Iliustr. – Pratarmė angl. // Kauno savasties ženklai = The Sings of Kaunas Identity / sudarytoja R. Tamoliūnienė. – Kaunas, 2009. – P. 96–103.
 8. Vytauto Didžiojo universiteto Didieji rūmai; Kauno technologijos universiteto (iki 1990 m. spalio 31 d. Politechnikos instituto) Antrieji rūmai. – Iliustr. // Kauno technologijos universiteto antrųjų rūmų istorijos bruožai / Nijolė Lietuvninkaitė. – Kaunas, 1997. – P. 20–44.
 9. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos 70-metis / Sudarytojas J. Čepinskis. – Kaunas, 1993. – 231 p.: iliustr.
 10. Vytautas Magnus University. – Prieiga per internetą. URL: https://www.vdu.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 24 d.
 11. Kaunas University of Technology. – Prieiga per internetą. URL: https://en.ktu.edu/. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 24 d.
 12. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 36.
 13. VDU Daugiafunkcis mokslo ir studijų centras = VDU Multifuncional Science and Education Centre / M. Liočaitė. – Iliustr. – Gretut. tekst. liet., angl. // Lietuvos architektūros apžvalga, 1990–2020. – Vilnius : Archiforma, 2020. – P. 242–243.
 14. Pirmoji lietuviška Alma Mater : trumpa klasikinio universiteto Kaune istorija / Antanas Kulakauskas. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2022. – 167, [1] p.

In 1940, the association was banned. On 04.03.1989, the meeting for restoring the Lithuanian Lawyers’ Association was held in Vilnius (Kaunas department of the Lithuanian Lawyers’ Association was restored on 03.02.1989); the first chairman of the restored association was docent Zenonas Namavičius.

The famous Lithuanian lawyer professor Petras Leonas
who initiated the Lithuanian Lawyers’ Association and prepared the statutes, 1921
[Lietuvos albumas : [Lietuvos respublikos kūrėjų, tautos kultūros ir meno darbininkų albumas]. – 2-as (fotogr.) leid. – Kaunas, 1990. – P. 41.]
In 1932, the Lithuanian Lawyers’ Association was located on Laisvės Ave. 63 (now Laisvės Ave. 103).
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Istorija neretai pasikartoja / Vytautas Petrauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, gruodžio 12, p. 12.
2. Iš Teisininkų draugijos. – Lietuva, 1920, lapkričio 24, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64836. – Žiūrėta 2014 m. spalio 20 d.
3. Lietuvos Teisininkų draugija. Istorija. – Prieiga per internetą. URL: http://ltdraugija.lt/?page_id=191. – Žiūrėta 2014 m. spalio 20 d.
4. Lietuvos Teisininkų draugija // Laisvė. – 1921, birželio 22, p. 2–3. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=110990. – Žiūrėta 2014 m. spalio 20 d.
5. Lietuvos teisininkų draugija: nesame nuošalyje / Romas Aikevičius // Kauno tiesa. – 1991, rugpjūčio 8, p. 3.
6. Lietuvos teisininkų draugijos statutas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=52327. – Žiūrėta 2014 m. spalio 20 d.
7. Neabejingi savo profesijai siekia aktyvios saviraiškos : [pokalbis su Lietuvos teisininkų draugijos pirmininku advokatu Stasiu Šedbaru] / kalbėjosi Jadvyga Miniotaitė. – Portr. // Juristas. – 2004, gegužė, Nr. 5, p. 26–29.
8. Sustingimą įveiksime tik susivieniję / Gintaras Pukas // Kauno tiesa. – 1989, balandžio 4, p. 6.
9. 1921 metų gruodžio 4 d. Sekmadienis / M. Römeris. – Iliustr. // Dienoraštis. – Vilnius, [2013]. – [Kn. 6], P. 48–49.
10. „Visas Kaunas“ su Kauno miesto planu : Lietuvos respublikos 1932–1933 m. Kauno m. valdžios ir savivaldybės įstaigų , visuomenės veikėjų, pramonės ir prekybos įmonių adresų knyga. – Kaunas, 1932. – P. 54.

The rebellion included the soldier units in the Aukštoji Panemunė, the Žemieji Šančiai and Aleksotas.

The dislocation of the units in the Kaunas garrison
on the 22–23 of February in 1920
[Šarvuotas auto divizionas… p. 163.]

Literature and information sources:

1. Kareivių maištas Kaune / Antanas Šova // Savanoris visam gyvenimui. – Kaunas, 2004. – P. 59.
2. Kauno įgulos kareivių sukilimas 1920 metais / J. Jurginis. – Vilnius, 1955.
3. Pirmieji šarvuočiai Lietuvos kariuomenėje / Vytautas Žeimantas. – Iliust. – B. d. // Lietuvos aidas. – 2005, lapkričio 23, p. 6.
4. Šarvuotas auto divizionas. Šarvuotų automobilių dalinys iki jo įjungimo į šarvuočių rinktinę (1924 m. sausio 1 d.) / Zenonas Ivinskis // Karo archyvas. – [T. 12], 1940, p. 151–182. – Prieiga per internetą. URL:
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?submit=Per%C5%A1okti+%C4%AF&biExemplarId=48567&psl=147. – Žiūrėta 2015 m. sausio 9 d.
5. 1920 m. Panemunės įgulos maištas / Sigita Černevičiūtė, Saulius Kaubrys. – Iliustr. – Bendroji str. antr.: (Ne)sankcionuota mirties bausmė pakariant arba sušaudant 1918–1920 m. – Bibliogr. išnašose // Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2014. – P. 86–88.

It worked in Kaunas until 1944.

Bank of Lithuania (present K. Donelaičio 68 / Maironio 27).
In this building ELTA started its work in 1921
Postcard [From KCPL collections]
The Commemoration of the 10th anniversary of ELTA
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas:
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 261.]

Literature and information sources:

1. ELTA, 1920–2005 / [sudarytoja Giedrė Strikulienė]. – Vilnius, 2005. – 75, [1] p.: iliustr., portr.
2. ELTA. Jos dvidešimtmetį minint. // Lietuvos aidas. – 1940, kovo 30, p. 7. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=97617. – Žiūrėta 2009 m. vasario 12 d.
3. Eltos dešimtmetis // Trimitas. – 1930, balandžio 3, Nr. 14, p. 266–267. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39259. – Žiūrėta 2009 m. vasario 18 d.
5. Kaip žinios pasiekia skaitytoją / J. Ansulis // Mūsų laikraštis. – 1940, balandžio 4, p. 12. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=35187. – Žiūrėta 2009 m. vasario 18 d.
6. Pirmasis spaudos įstatymas ir visuomenės informavimo galimybės parlamentinės tvarkos kūrimo aplinkybėmis / Andrius Vaišnys // Spauda ir valstybė 1918–1940. – Vilnius, 1999. – P. 62–68.
4. Lithuanian News Agency. – Prieiga per internetą. URL: http://www.elta.lt/static.php?puslapis=2. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 19 d.

The first Seimas started its work on 13.11.1922, the second – on 05.06.1923, the third – on 02.06.1926., and the fourth – on 01.09.1936.

The Constituent Assembly (Seimas) gathering at the inauguration meeting at Kaunas City Theatre
(present Kaunas State Musical Theatre)
[Lietuvos albumas. – Kaunas, 1921. – P. 82.]
Building of the Constituent Assembly (Seimas)
(present Maironio gymnasium). 1921
[Lietuvos albumas… – P. 83.]

Literature and information sources:

1. Lietuvos Respublikos Seimų I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas / [sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis … [et al.]. – Vilnius, 2007. – P. 17–55, 56–184, 578–613.
2. Lietuvos Seimas : [iliustruota parlamento istorija (XX a.) / Andrius Vaišnys, sudarytojas]. – Vilnius, 2001. – P. 3–31.
3. Seimas Nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 metais. – Iliustr. // Lietuvos Seimo istorija : XX–XXI a. pradžia / Danutė Blažytė-Baužienė, Mindaugas Tamošaitis, Liudas Truska. – P. 38– 208.
4. Seimai Trapukario Lietuvoje / Mindaugas Maksimaitis. – Iliustr. // Lietuvos Seimas = The Seimas of Lithuania / V. Motulaitė, S. Venskevičius, E. Gudavičius ir kt.; [santrauką į anglų k. vertė Michael Chusid ir Dalija Tekorienė]. – Vilnius, 1996. – P. 113–130.
5. Steigiamasis Seimas ir jo vieta naujųjų laikų Lietuvos istorijoje / Liudas Truska. – iliustr. // Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas. – Vilnius, 2006. – P. 11–59.

It produced oil and in 1939 also started producing soap. It was established by the Ministry of Finance, Trade and Industry, the signatories of the Act of Independence of Lithuania M. Yčas, Dr. J. Šliūpas, Dr. V. Gaigalaitis, A. Vosylius and V. Račkauskas. At the Soviet period the company was called “Kauno muilas”. On 30.03.1998 it was given back the historical name “Naujoji Ringuva”. In 1999 “Panevėžio muilas” was joined to the company. In 2001 the production was transferred to Panevėžys town, leaving in Kaunas only storehouses.

Stock company “Ringuva” (Žemieji Šančiai)
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas :
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 441.]
Buildings of the stock company “Ringuva” (Ringuvos St. 53). 2003
[Laikinoji sostinė. – 2003, vasario 7, p. 4.]

Literature and information sources:

1. Akc. aliejaus fabriko b-vė “Ringuva” // Lietuvos pramonė / J. Etingeris, M. Liutermoza. K., 1923, p. 82.
2. Akcinė bendrovė „Ringuva“ // Verslas. 1939, rugsėjo 1, Nr. 35 – 36, p. 14.
3. Auga fabriko pajėgumas / A. Eviltis // Kauno tiesa. – 1953, rugsėjo 13, p. 1.
4. Kaune dar viena įmine mažiau / Julius Lenčiauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, rugsėjo 4, p. 7.
5. Kauno muilo bendrovė konkuruos su „Procter & Gamble“ / Daiva Norkienė. – Portr. // Respublika. – 1998, lapkričio 23, p. 14.
6. Naujos pramonės įstaigos. – Ūkis // Sietynas. – 1920, Nr. 10, p. 21.
7. „1920 m. gegužės 25 d. paskelbti Akcinės aliejaus fabriko bendrovės „Ringuva“ įstatai“ // Vertybiniai popieriai Lietuvoje = Securities in Lithuania : akcijos ir lakštai, 1872–1940 / [sudarytojas ir teksto autorius Vidmantas Laurinavičius]. – Vilnius, 2001. – P. 173.

The gymnasium building work started in 1922 (Vytautas Ave. 24, present 50). The author of the project is Swiss architect Eduard Peyer. The building work was completed in 1930, following the project of Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. The German Cultural Association in Lithuania looked after the gymnasium. In 1941 it was closed. Later the building housed Russian secondary school (Kaunas Alexander Pushkin Gymnasium, present – Kaunas International Gymnasium).

German gymnasium. Interwar
[Istorija. – [Nr.] 45 (2000), p. 24.]
This building in 1930–1940 housed the private
German gymnasium of Kaunas. 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Karmelitų kapinės Vytauto prospekte : [apie kapinėse buvusį vokiečių sklypą ir ten pastatytą vokiečių gimnaziją]. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 39–41.
2. Deutsche Oberrealschule zu Kaunas. – Vok. k. // Deutscher Kalendar für Litauen. 1925. – Kowno, [1925]. – P. 54–57.
3. Deutsche Oberrealschule zu Kaunas. – Iliustr. – Vok. k. // Deutscher Genossenschafts Kalendar für Litauen. 1930. – Kowno, [1930]. – P. 68–76.
4. Deutsches Gymnasium zu Kaunas / Margarete Haendel. – Vok. k. // Deutscher Genossenschafts Kalendar für Litauen. 1931. – Kowno, [1931]. – P. 50–52.
5. Vokiečių vidurinė mokykla Lietuvoje 1918–1940 metais / Benediktas Šetkus. – Iliustr. – Bibliogr.: 49 pavad. // Istorija. – [Nr.] 45 (2000), p. 20–27.
6. Kaunas German Upper Exact Sciences Gymnasium (now A. Puškinas Gymnasium). – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1515?uk=&ss=german&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 24 d.
7. A. Puškino mokyklos pavadinimo neliko / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė // Kauno diena. – 2022, rugs. 1, p. 1, 4.

The legation rented two houses at the beginning of Laisvės Avenue. In 1929 was established Lithuanian Society for Cultural Relations with Foreign Countries (VOKS); its representative was Nikolai Pozdniakov. The society pursued active cultural agitation, organized sumptuous receptions for various occasions.

Former legation building of the USSR, Laisvės Ave. 8. 2009
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]
Former legation building of the USSR, Laisvės Ave. 10. 2009
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Pirmasis sovietų pasiuntinys Lietuvoje A. Akselrodas: diplomatinės veiklos pusmetis (1920 m. rugsėjis – 1921 m. kovas) / Z. Butkus // Lietuvos istorijos metraštis. 1996 metai. – 1997, p. 120–136.
2. Laisvės al. nr. 4 // Ką laumės lėmė: atsiminimai; Liepalotų medelynuose / Petronėlė Orintaitė. – Vilnius, 2001. – P. 291– 314.
3. Rusijos pasiuntinybės Lietuvoje veikla / Juozas Kaškelis // Trimitas. – 1994, Nr. 1–2, p. 3; Nr. 3–4, p. 4–5.
4. Pėdos Laisvės alėjoje: „Pasaulio“ vyr. red. R. Miliauskas kalbasi su nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Vladimiru Semionovu [dirbusiu Lietuvoje 1939–1940 m. – Portr. // Pasaulis. – 1990, Nr. 20, p. 2–6.
5. Užsienio valstybių diplomatinis korpusas Kauno kultūriniame gyvenime 1923–1940 metais / Asta Petraitytė // Kauno istorijos metraštis. – T. 3 (2002), p. 149–151.

In 1925, the gymnasium settled in the new building (Vytauto Ave. 44, architect Aleksandras Gordevičius). It operated until 1940.

The flag of Russian gymnasium. 1920s
[Darbai ir dienos. – T. 34 (2003), p. 154.]
The teachers of Kaunas Russian gymnasium. Interwar
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 241.]
Russian gymnasium. 1930
[Darbai ir dienos. – T. 34 (2003), p. 154.]
Russian gymnasium
(present Kaunas Teachers’ Qualification Center). 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Buvusios Karmelitų kapinės Vytauto prospekte / N. Lukšionytė-Tolvaišienė. – Iliustr. – Rubrika: Pasivaikščiojimai po Kauną // Kauno diena. – 1999, lapkričio 27, p. 20–21.
2. Десятилетие Ковенской русской гимназии (1920–1930 г.г.) // Rusų kalendorius 1932 m. – Kaunas, [1932]. – P. 13–21: iliustr.
3. Kauno intelegintijos žiedą krovė ir rusų šviesuoliai: laikinoji sostinė tarpukariu tapo bolševikų režimui nepalankių intelektualų prieglobščiu / Erika Vaitkūnienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2007, balandžio 21, p. 11.
4. Ковенская русская гимназия: Общества преподователей. 1920–1925 г.г. / А.И. Тыминский // Отчет за пятилетие 1920–1925 г.г. – Kaunas, 1926. – P. 3–6.
5. Русский мир Каунаса : Культурное общество в 1918–1940 г.г. / Асия Ковтун. – Iliustr. – Bibliogr.: 62 pavad. – Santr. liet. // Darbai ir dienos. – T. 34 (2003), p. 145–175.
6. Чюдо русского просвещения / Б. Гледов // Литовский вестник. – Каунас, 1935, н. 22, с. 2.
7. Russian Gymnasium in Kaunas (now Kaunas Teacher Training Centre). – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1534?uk=&ss=russian+gymnasium&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 24 d.

It was renamed several times. In 1945, the school was reorganized into a technical school; later it was named Michurin Technical School of the Soviet Economy. 1982, the latter was united with Kaunas Technical School of Agriculture. In 1990, the school was transferred to a new palace in Mastaičiai (Mokslo St. 2, Kaunas district). At that time it was called Kaunas Higher Agricultural School. In 2002, Kaunas Higher School of Land Management and Business was attached to Kaunas College and exists as Land Management Department of Kaunas Kolegija (since 2013 Technology and Land Management Department).

The School of Horticulture and Olericulture in Aukštoji Freda. 1930
[From S. Sajauskas’ personal collection]
School Park. 1934
[From V. Balčiūnienė’ collection]

Literature and information sources:

1. Kauno aukštesniajai kraštotvarkos mokyklai – 80. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2000, spalio 17, p. 5.
2. Kauno I. Mičiurino vardo sodininkystės-daržininkystės technikumas. – Iliustr. / G. Stubra, S. Matkaitis // Mūsų sodai. – 1961, Nr. 3, p. 17.
3. Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakultetas. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunokolegija.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 25 d.
4. Sodininkavimo ir daržininkavimo mokykla Aukštoj Fredoj (ties Kaunu) // Lietuva. – 1920, rugpjūčio 25, p. [5].
5. Žiedais padabinę gimtinę. – Iliustr. / Virginija Vanagienė // Diena. – 1995, lapkričio 4, priedas „Kaunas ir kauniečiai“, p. 13.
6. Kauno Mičiurino tarybinis ūkis-technikumas (1920–1970) : [straipsnių rinkinys / parengė G. Stubra ir S. Matkaitis]. – Kaunas, 1970. – 173 p.: 16 iliustr. lap. – Santr. rusų k.

It produced agricultural machinery, central-heating boilers, radiators, and drainpipes. In 1934, it was joined with a company of Klaipėda and was named JSC “Neris” which was responsible for production of the machinery and cast iron foundry. In 1936, it bought the property of “Stiklas”, a failed factory in Petrašiūnai (present R. Kalantos St. 83). In 1940, the company “Neris” was nationalized.

“Nemunas” shareholders
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 425.]
Two stock sheets by 1000 auksinų (currency) of trade and industry JSC “Nemunas”. 1923
[Vertybiniai popieriai Lietuvoje : akcijos ir lakštai, 1872–1940 / [sudarytojas ir teksto autorius Vidmantas Laurinavičius]. – Vilnius, 2001. – P. 181.]
Cast iron and copper foundry JSC “Nemunas”. 1920s–1930s
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 425.]

Literature and information sources:

1. Didžiosios Kauno metalo apdirbimo gamyklos XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje : [apie „Nemuno“ (vėliau „Neries“) akc. bendrovę / Leopoldas Kumpikas // Kraštotyra. – 1985, [T.] 19, p. 39–40.
2. Kaip veikia akc. „Nemuno” bendrovė. – Parašas: Pe Va // Verslas. – 1939, rugsėjo 1, p. 14. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=129929. – Žiūrėta 2009 m. lapkričio 10 d.
3. Kaip veikia akc. „Nemuno” bendrovė gaminanti gražiąsias medžiagas // Lietuvos aidas. – 1938, vasario 15, p. 20. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=73903. – Žiūrėta 2009 m. lapkričio 12 d.
4. Lietuvos pramonės įstaigos: „Nemunas“. – Parašas: J. K. Blcks // Lietuvos ūkininkas. – 1928, balandžio 22, Nr. 16, p. 10–11.
5. Lietuvos pramonė jos praeityje ir dabartyje: Metalų apdirbamoji pramonė; Akcinės bendrovės „Nemunas“ mašinų fabrikas ir špižo liejykla. – Iliustr. // Lietuvos pramonė / Dr. J. Etingerys, M. Liutermoza. – Kaunas, 1923. – T. 1, p. 25–26, 43–44.
6. Lietuvos TSR vietinės pramonės ministerijos metalo gaminių gamyklos “Nemunas” istorija [Rankraštis] / [parengė S. Gvildys, P. Palionis, G. Komarovas, V. Mačiulienė, A. Mančinskienė, A. Povilaitienė]. – Kaunas, 1977. – [2], 21, [3] lap.
7. Pažymėtinos lietuvių prekybos ir pramonės įmonės: „Nemuno“ akc. bendrovės fabrikas / A. Laumė // Trimitas. – 1927, Nr. 43, p. 1389–1390. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=38984. Žiūrėta 2009 m. lapkričio 12 d.
8. 10-летие акц. о-ва «Немунас». – Подпись: М. П-ов // Наше эхо (Каунас). – 1930, 1 июня, с. 3.

On 15.09.1937, it was moved to a new building, Tvirtovės Ave. 35 (architect Stasys Kudokas). In 1945, it was reorganised and called State Technical School, later – Kaunas Polytechnic School. In 1990, the school got back its old name – Kaunas Higher Technical School. After its reorganisation in 2002, Kaunas Technical College was established.

Building of Kaunas Higher Technical School
(A. Mickevičiaus St. 1), where the school was situated
in 1922–1938. About 1925
Postcard [From KCPL collections]
Kaunas Technical College. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Kauno aukštesnioji technikos mokykla: 1920–2000 m. / [I. Kriščiukaitienė, S. Stankevičius, A. Zvicevičius]. – Kaunas, 2000. – 48 p.: iliustr.
2. Kauno Technikos Kolegija 2005: leidinys skirtas 85-erių metų jubiliejui / [Marija Jotautienė, Vida Palaimienė, Dalia Karčiauskienė… [et al.]. – Kaunas, 2005. – 44 p.: nuotr.
3. Kauno politechnikumas : [LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja; Sudarė A. Girkus, V. Ganusauskas]. – Kaunas, 1982. – [59] p.
4. Kauno politechnikumas 1920–1970 : (leidinys 50-mečio proga) / [paruošė A. Girkus]. – Kaunas, 1970. – 79 p. : iliustr.
5. Kauno Politechnikumo istorija, komjaunuoliai. – [Kaunas, b. m.]. – 71 lap.: 21 iliustr. lap. – Mašinraštis.
6. Kauno technikos kolegija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.ktk.lt/home-en/. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 25 d.
7. Higher Technical School (now Kaunas Technical College). – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/927?uk=&ss=college&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 25 d.
8. Architecture of optimism : the Kaunas phenomenon, 1918–1940 / edited Marija Drėmaitė ; [contributing author Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Norbertas Černiauskas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Paulius Tautvydas Laurinaitis, Viltė Migonytė-Petrulienė, Vaidas Petrulis] ; [translated from Lithuanian by Darius Sužiedėlis]. – [Vilnius] : Lapas, 2018. – P. 47.

There were 10-month-length midwifery courses established at the Kaunas City Hospital. In addition, Red Cross Society also organized 2-year-length Sisters of Mercy training courses. In 1932 instead of the training courses there was Sisters of Mercy School established and in 1933 the midwifery courses were reorganized into the State School of Midwifery. In 1958 both schools were unified into Kaunas School of Medicine. In 1991 the school was reorganized into Kaunas Higher School of Medicine.

In 1994 Kaunas Higher School of Medicine was established
in the premises at K. Petrausko St. 15
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
In 2001 Kaunas college of higher medical education became Kaunas College of Medicine and Social Studies Study Centre.
In 2007 – Kaunas College Faculty of Healthcare and since the December of 2012 – the Faculty of Medicine. 2012
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Aštuonis dešimtmečius tebesitęsiantis skrydis / Marijana Jasaitienė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2000, gruodžio 27, p. 14.
2. Kauno aukštesnioji medicinos mokykla 1920–1995. – Kaunas, 1995. – P. 4.
3. „Istoriją kuria ne laikas, o žmonės“ – sako P. Mažylio medicinos mokyklos direktorius Julius Dovydaitis // Kauno diena. – 1996, sausio 20, p. 12.
4. Kauno kolegija / Aistė Veverskytė. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis. – Kaunas, 2013. – P. 379–390.
5. Kauno kolegija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunokolegija.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 27 d.

It functioned until 1940.

Justinas Vienožinskis – Art School founder
and it’s first director. 1919
[Justinas Vienožinskis : straipsniai, dokumentai, laiškai, amžininkų atsiminimai / [parengė Irena Kostkevičiūtė] ; red. kom-ja: P. Galaunė…
[et al.]. – Vilnius, 1970. – Įklija prieš antr. lap.]
Kaunas Art School (Architect Vladimiras Dubeneckis). 1925
Postcard [From S. Sajauskas’ personal collection]

Literature and information sources:
 1. Dailės mokyklų įstatymas // Vyriausybės žinios. – 1940, nr. 706, p. 355–356. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=24687. – Žiūrėta 2010 m. balandžio 6 d.
 2. Justinas Vienožinskis / Dalia Ramonienė. – Vilnius, 2004. – P. 97–129.
 3. Kauno dailės institutas 1940–2000 m. / Apolonija Valiuškevičiūtė. – Vilnius, 2002. – Kn. 2. – 581 p.: iliustr.
 4. Kauno meno mokykla (1922–1940) / Apolonija Valiuškevičiūtė. – Vilnius, 1997. – [D.] 1. – 207 p.: iliustr.
 5. Kauno meno mokykla / Apolonija Valiuškevičiūtė. – Iliustr. // Kaunas : istorija, praeitis, dabartis. – Kaunas, 2006. – P. 86–87.
 6. Kauno meno mokyklos įsteigimas / Apolonija Valiuškevičiūtė // Kraštotyra. – Vilnius, 1967. – P. 94–100.
 7. Meno mokykla ir laikinoji M. K. Čiurlionio galerija A. Mackevičiaus g. 27, 29 / J. Kančienė. – Aut. nurodomas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 160–162.
 8. Nepriklausomos Lietuvos menininkų kalvė : Kauno meno mokykla. – Iliustr. // Šalis ta Lietuva… – Vilnius, 2009. – P. 514.
 9. Kaunas Art school. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/867?rt=3&type=2&ss=art%20school. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 27 d.

On 01.01.1922 the Drama and Opera Theatres were nationalized. In 1925 these two separate theatres and a ballet troupe were united and formed the State Theatre.

An Actress Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė who performed in the first play of the Drama Theatre:
Hermann Sudermann’s “Joninės” (19.10.1920)
[Lietuvos TSR liaudies artistė Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė.
– Kaunas, 1956. – P. [9].]
Ballet-master of the first ballet “Copelia” by L. Delib (04.12.1925) P. Petrov (he is sitting) and the members of his ballet studio. Around 1927
[From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Dramos vaidykla; Valstybinis ir kiti ano meto teatrai; Operos vaidykla; Valstybinis operos teatras // Lietuvių teatras, 1918–1929. – Vilnius, 1981. – P. 37–56, 184–228.
2. Dramos teatras virto nacionaliniu. – BNS inf. // Kauno diena. – 2012, lapkr. 2, p. 5.
3. Dvi mūzos po vienu stogu / Teofilija Vaičiūnienė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1990, Nr. 12, p. 12–15.
4. „Kauno dramos teatru didžiuojamės…“ / Antanas Vengris // Kauno valstybinis akademinis dramos teatras, 1920–1990 = The Kaunas state drama theatre = Schauspielhaus zu Kaunas : reklaminis leidinys. – Kaunas, 1990. – P. 4–7.
5. Kauno dramos teatrui – ministrų palankumas. – Iliustr. – BNS inf. // Kauno diena. – 2012, spal. 30, p. 16–17.
6. Lietuvių profesionaliojo operos teatro įkūrimas / Vytautas mažeika. – Iliustr. // Teatras. – 1980, Nr. 4, p. 10–12.
7. Lietuviško baleto kelias / Ruzgaitė A. – Vilnius, 1964. – 75 p., 28 iliustr. lap. : iliustr.
8. Likimas man pats įdėjo į rankas brangiausias dovanas / Teofilija Vaičiūnienė. – Iliustr. // Respublika. – 1995, kovo 23, p. 15.
9. Pirmieji lietuviško profesionaliojo baleto žingsniai / Vladas Sipaitis. – Iliustr. // Teatras. – 1975, Nr. 4, p. 12–18.
10. Profesionaliajam teatrui kuriantis // Teatro pašauktieji / Antanas Vengris. – Vilnius, 1996. – P. 7–30.
11. Profesionalus lietuvių teatras 1920–1940 metais / Gintaras Aleknonis // Lietuvos teatras. – Vilnius, [2009]. – P. 52–55.
12. Valstybės baleto pradžia / Žilvinas Dautartas. – Iliustr. // Teatras. – 1980, Nr. 4, p. 6–10.
13. Valstybės teatras // Lietuvių teatro raidos bruožai / Vytautas Maknys. – Vilnius, 1979. – P. 87–132.

In 1922, it was reorganised into a public limited company, which in the same year established a baize factory in Šančiai (Drobės St. 56). In 1971, “Drobė” Amalgamation of wool industry factories was established. In 1995, “Drobė” became a limited company. In 2008 the company went bankrupt.

“Drobė” factory. 1970
[From KCPL collections]
Former building of a company “Drobė” (Jonavos St. 60). 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. „Drobę“ aplankius / P. Mžn.: [P. Mažūnaitis] // Naujas žodis. – 1929, p. 25–26.
2. „Drobės“ bendrovė, įsteigta 1920 m. kaip pasitikėjimo bendrovė, 1922 m. tapo akcine bendrove…“ // Vertybiniai popieriai Lietuvoje = Securities in Lithuania : akcijos ir lakštai, 1872–1940 / [sudarytojas ir teksto autorius Vidmantas Laurinavičius]. – Vilnius, 2001. – P. 177.
3. Akcinės bendrovės „Drobė“ gelumbės fabrikas Kaune – Šančiuose // Lietuvos ūkis. – 1927, p. 346.
4. Gamybinis susivienijimas „Drobė“ = Производственное объединение «Дробе» = Production association “Drobė” = Produktionsvereinigung „Drobe“. – Vilnius, 1990. – [16 p.]. – Gretut. teksas liet., rus., angl., vok.
5. Kauno Darbo Raudonosios vėliavos ordino vilnos gamybinio susivienijimo „Drobė“ pagrindinė įmonė. – [B. m.]. – Planas, 14 nuotr. – Aplankas.
6. Pramonės architektūra Lietuvoje 1920–1940 metais: istorinė raida, stilistiniai ypatumai, kultūrinė reikšmė. – Mašinr. / Marija Drėmaitė. – Vilnius, 2006. – P. 74–75.
7. Vilnonių audinių fabrikas „Drobė“. – Kaunas, 1960. – [45 p.]: iliustr.
8. Tekstilės sostinės sunkmetis nepalaužė / Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, rugpjūčio 28, p. 4–5.
9. Former Factory „Drobė” in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1680. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 29 d.

In 1939 in a new building (architect Stasys Kudokas) was opened Kaunas 6th gymnasium. In 1945 it was reorganized into boy’s gymnasium and in 1950 became Kaunas 6th secondary school. In 1974 it was named after Alfonsas Čeponis. In 1999 it was given the name of Vaižgantas.

Teachers standing next to the building of the 2nd pro-gymnasium. Students demonstration that demanded to return Vilnius to Lithuania. Around 1930
[Kauno Vaižganto vidurinė mokykla… – P. 7.]
Kaunas KTU Vaižgantas pro-gymnasium (Skuodo St. 27). 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Atidaryta Šančių gimnazija // Jaunoji karta. – 1939, Nr. 43, p. 867.
 2. Kauno Vaižganto vidurinė mokykla : (Kauno 6-oji vidurinė mokykla) : skiriama mokyklos 80-mečiui / [sudarė Alfreda Karpovienė, Jekaterina Juknevičienė, Valerija Gudonytė]. – Kaunas, 2000. – 64, [1] p., įsk. virš. : iliustr.
 3. Mokyklos: istorija, mokytojai. Jaunystės metai. – Iliustr. // Šančių praeities takais / Jurgis Vanagas. – Kaunas, 2009. – P. 127–160.
 4. Šančių gimnazija, Servitutų g. 72 / J. Kančienė. – Iliustr., planas. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 284–285.
 5. UNESCO pripažinimo besiekiant : 10 vertingiausių Kauno modernizmo architektūros perliukų / Karolina Stažytė. – Prieiga per internetą. URL: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/unesco-pripazinimo-besiekiant-10-vertingiausiu-kauno-modernizmo-architekturos-perliuku-973-752182. – Žiūrėta 2017 m. vasario 11 d.
 6. Europos paveldo ženklas : Europos paveldo ženklą pelnė Kauno miesto savivaldybės pateikta paraiška „1919–1940 metų Kaunas“. – Prieiga per internetą. URL: https://lt.wikipedia.org/wiki/Europos_paveldo_%C5%BEenklas. – Žiūrėta 2019 m. kovo 4 d.
 7. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.ktuprogimnazija.lt/. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 29 d.
 8. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 42.

In Soviet times, the cafe was called Tulpė.

The owner Maksas Konradas and waitresses at Konrado cafe
[Merkurijus. – 1990, gegužė, p. 4.]
Interior of Conrad cafe. 1930s
Photo [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. A. Dubenkino-Š. Vainšteino namas (Laisvės al. 47). – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje : svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843–1915) / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 117–118.
 2. 80 Jahre Cafe Conrad // Kauener Zeitung. – 1942, 8. October (spal. 8), p. [5].
 3. Der Treuhänder des Cafe Conrad gestorben // Kauener Zeitung. – 1943, 9. Januar (saus. 9), p. [5].
 4. Garsioji Kauno Konrado kavinė / Daiva Garnienė. – Iliustr. // Sandrava. – 2004, rugsėjis (Nr. 2), p. 7.
 5. Garsios kavinės savininko butas turi savo istoriją / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1998, rugpjūčio 31, priedas „Būstas“, p. 3, 5.
 6. Konrado cukrainė (Laisvės alėja, 25) // Lietuvos žinios. – 1923, rugpjūčio 21, p. 3.
 7. Liko tik legenda : „Tulpės“ kavinės nebėra / Eugenijus Rūkas. – Iliustr. // Mūsų odisėja. – 2002, vasaris (Nr. 1), p. 3.
 8. Menininkų kavinė // Lietuva vakar ir šiandien / Džuzepė Salvatoris ; vertė R. Morkvėnas. – Vilnius, 1992. – P. 40–47.
 9. Optimizmo architektūra : Kauno fenomenas, 1918–1940 / sudarė Marija Drėmaitė. – Vilnius : Lapas, 2018. – P. 244–245.
 10. Iš praeities į ateitį: vieta, kuri mena M. Konrado kavinę / Alvydas Surblys. – Iliustr. // Kauno diena. – 2024, kovo 1, priedas „Santaka“, p. 6–8.
Diplomatic Corps Accredited in Kaunas (to the right hand:
Dr. M. Sayour, H. Moraht, Dr. Unverfehrt, R. Forner)
[Vytauto Didžiojo mirties 500 m. sukaktuvėms paminėti albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 277.]
Building number 19 in Gediminas St. that housed the legation of Germany. 2009
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]
The German minister Hans Moraht lived in a building in Vytautas hill (Perkūno Ave. 4), specially built by Germans. 1926
Photo [From personal collection]
Hans and Alma Moraht at their house (Perkūno Ave. 4). 1929
Photo [From personal collection]

Literature and information sources:

1. Diplomatinis priekaištas laikinajai sostinei / Žilvinė Petrauskaitė // Kauno diena. – 2001, lapkričio 17, p. 1, 9.
2. KAA. F. 218, ap. 2, b. 1476; F. 214, ap.1, b. 1369. b.1375.
3. KAA. F. 209, ap. 1, b. 79; R. 209, ap. 3, b. 6596.
4. Kaip Lietuva prarado valstybingumą / Juozas Skirius. – Iliustr. // Švyturys. – 1990, Nr. 12, p. 12–13.
5. Kaip susitikdavom vieni su kitais ir su užsieniečiais // Nuo Griškabūdžio iki Paryžiaus / Valentinas Gustainis. – Kaunas, 1991. – P. 141.
6. Vokietijos ir SSRS diplomatinis bendradarbiavimas Baltijos šalyse 1920–1940 m. / Zenonas Butkus. – URL:
http://www.genocid.lt/Leidyba/8/zenonas_butkus.htm. – Žiūrėta 2009 m. rugpjūčio 20 d.

Kaunas Jewish Gymnasium in 1920, Kaunas Girls’ Gymnasium “Javne” in 1925, Kaunas Gymnasium of Commerce in 1926 (in 1939, it was named after Sholem Aleichem), Kaunas boys’ gymnasium “Javne” in 1931 and Kaunas natural sciences gymnasium (founded in 1915), Kaunas Jewish Gymnasium where subjects were taught in Lithuanian in 1933.

Permission of the Minister of Education to establish Kaunas Jewish Gymnasium where subjects were taught in Lithuanian
[Švietimo ministerijos žinios. – 1933, Nr. 6, p. 346.]
Teacher’s council and parents committee
of Kaunas Jewish Gymnasium
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 241.]
In 1927–1940, this building housed Kaunas Jewish Gymnasium
(present Karaliaus Mindaugo Ave. 11). 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]
Kaunas Jewish natural sciences gymnasium was established in this building in 1931 (present Kęstučio St. 85). 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Jewish Gymnasium in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1359?uk=&ss=jewish+gymnasium&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 29 d.
2. Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija / parengė Rasa Rinkevičiūtė …[et al.]. – Kaunas : J. Naujalio muzikos gimnazija, 2008. – [20] p., įsk. virš. : iliustr.
3. Lietuvos mokykla 1918–1939 m.: galios gimtis. – Vilnius, 2000. – P. 136–139.
4. Lietuvos žydų kelias / Solomonas Atamukas. – 1998. – P. 69, 148–150.
5. Nauja žydų kultūrinė įstaiga : jos labdarys p. Čais // Rytas. – 1931, rugsėjo 7, p. 2.
6. Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras : Kauno žydų istorija ir paveldas : Švietimas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.jewishstudies.lt/index.php?-967546848. – Žiūrėta 2009 m. gruodžio 10 d.
7. Sociocultural lituanization in gymnasiums of national minorities in Kaunas 1926–1940 / Mindaugas Balkus // Istorija. – T. 113, Nr. 1 (2019), p. 60–61. – Prieiga per internetą. URL: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102522/1/ISSN2029-7181_2019_V_113.N_1.PG_38-65.pdf. – Žiūrėta 2020 m. kovo 18 d.
8. Švietimas jidiš kalba : (Kauno žydų Šolem Aleichemo gimnazija, 1926-1941) / Esfir Bramson-Alpernienė. – Gretut. tekstas liet., jidiš. – Bibliogr.: 2 pavad. // Prie judaikos lobio. – Vilnius, 2009. – P. 222–244.
9. Švietimo ministerijos žinios. – 1931, Nr. 10, p. 76–77.
10. Tautinių mažumų mokykla Lietuvoje 1918–1940 metais : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija / Benediktas Šetkus ; Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius, 2000. – 30, [2] p.
11. Valstybės įstaigos ir tarnautojai. – Kaunas, 1925. – P. 199–200.
12. Vienintelė žydų gimnazija lietuvių kalba Kaune // Lietuvos aidas. – 1933, spalio 23, p. 5.
13. Žydų gimnazija naujuose rūmuose. – Iliustr. // Dienos naujienos. – 1931, rugpjūčio 31, p. 2.
14. Žydų indėlis į Kauno tarpukario architektūrą / Jolita Kančienė. – Iliustr. // Žydų kultūros paveldas Lietuvoje / sudarytojas Alfredas Jomantas. – Vilnius, 2005. – P. 98–99.
15. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 40, 41.

It was valued for publishing of works written by Lithuanian classics. In 1940, the company was nationalized.

Logo of “Dirva” company. Interwar
[Knygotyra: Enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 91.]
Adomas Dundzila. Director company “Dirva” in Kaunas
[Dirva: dešimt sėjos barų 1918/9–1929. – Kaunas, 1929. – P. 2.]
Advertising anniversary stand of company “Dirva“. 1938
[From the A. V. Dundzila’ personal archyvie]
Bookshop of company “Dirva” in Kaunas
[Dirva: dešimt sėjos barų 1918/9–1929. – Kaunas, 1929. – P. 15.]

Literature and information sources:

1. „Dirva”. – Iliustr. // Knygotyra: enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 91–92.
2. Dirva: dešimt sėjos barų 1918/9–1929. – Kaunas, 1929. – 98 p.
3. „Dirvos” bendrovė / Vladas Žukas. – Santr. rusų, angl. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – T. 18 (25) (1992), p. 65–78.
4. „Dirvos” bendrovė knygoms leisti / Vladas Žukas. – Vilnius, 1994. – 175 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 162–167. – Asmenvardžių r-klė: p. 168–175.
5. Lietuviškoji knyga Lietuvos Respublikos laikotarpiu (1918–1940); Poligrafinė knygų bazė / Audronė Glosienė. – Iliustr., lent. // Lietuviškoji knyga: istorijos metmenys. – Vilnius, 1996. – P. 172, 179–180.

Both countries were interested in economic relations, even before it officially recognized the independence of Lithuania. Both countries were interested in economic relations. Erik Biering became a consul, in 1925 – chargé d’affaires. The Royal Legation of Denmark was located in the building at the corner of Vytauto and Griunvaldo streets (the building has not remained).

The portrait of Biering, 1920s
[Danijos santykiai su…, p. 66.]
In 1930–1938, Sven Duurloo was a royal envoy of Denmark
[Vytauto Didžiojo mirties 500 m. sukaktuvėms paminėti albumas. – Kaunas, 1933. – P. 279.]

Literature and information sources:

1. Lietuvos diplomatinis pripažinimas 1918–1921 m. // Danijos santykiai su Lietuva 1918–1940 m. / Vaidotas Mažeika. – Vilnius, 2002. – P. 21–147.
2. Lietuvos ir Čekoslovakijos konsuliniai ryšiai 1921–1940 metais / Sandra Grigaravičiūtė. – Faks., iliustr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Lietuva ir Čekija. – Nr. 5/7 (2004), p. 167.
3. Pasiuntinybės ir konsulatai // Visas Kaunas: Lietuvos respublikos 1932–1933 m. Kauno miesto valdžios ir savivaldybės įstaigų, visuomenės veikėjų, pramonės ir prekybos įmonių adresų knyga. – Kaunas, 1932. – P. 61.
4. Užsienio misijos Laikinosios sostinės panoramoje / Steponas Gečas // Kauno pirmdienis. – 1996, vasario 19–25, p. 2.

General view of Tilka chocolate and confectionery factory. 1930
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 426.]
Pavillon of Tilka factory at the 7th exhibition
of agriculture and industry. 1928
[Modernizmo link / Jolita Mulevičiūtė. – Kaunas, 2001. – P. 32.]

Literature and information sources:

1. Akcinė bendrovė „Tilka“: Kaune – Šančiuose. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – Kaunas, 1923, – P. 91–92.
2. Buvo Šančiuose „Tilka“ / Augustinas Sodaitis // Diena. – 1995, spalio 7, priedas „Kaunas ir kauniečiai“, p. 10
3. Lietuvos pramonė : Šokolado ir saldainų fabrikas „Tilka“ Kaune – Šančiuose. – Parašas: J. B. // Trimitas. – 1929, Nr. 37, p. 630.
4. Mūsų fabrikuose pasižvalgius : „Tilka“ // Ūkininko patarėjas. – 1933, vasario 24, Nr. 8, p. 15. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=84893. – Žiūrėta 2009 m. vasario 1 d.
5. Mūsų pramonės įstaigos / J. K. Bicks // Lietuvos žinios. – 1928, gegužės 18, p. 4.

In 1922–1936, exhibitions of Lithuanian agriculture and industry were held on a special Exhibition square in Žaliakalnis (nowadays Small Oak Grove). In 1930, Vytautas Magnus pavilion was built at the exhibition to commemorate the 500th anniversary of the Grand Duke‘s death.

Exhibition pavilions. 1925
[Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda Kaune
1925 m. birželio m. 24–29 d. – Kaunas, 1925. – P. [9].]
Exhibition gate. 1930
[1930 Vytauto Didžiojo metų Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda Kaune: albumas. – Kaunas, 1930. – P. 18.]

Literature and information sources:
 1. Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda Kaune rugsėjo m. 10–20 d. 1922 : katalogas. – Kaunas : [s.n.], 1922. – [1], 176 p., įsk. virš.
 2. Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda Kaune : nuo birželio m. 23 d. iki liepos m. 2 d. – Kaunas : [s.n.], [1923]. – 18 p.
 3. Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda (4; 1925; Kaunas). IV Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda Kaune, 1925 m. birželio m. 24–29 d. : [fotonuotraukų albumas]. – Kaunas : Fotogr. „Menas“, 1925. – 79 p. : nuotr.
 4. 1930 Vytauto Didžiojo metų Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda Kaune : birželio m. 18–22 d. : [albumas] / [parodos foto R. Domeikos ir Š. Bajerio]. – Kaunas : paruošė spaudai ir išleido D. Gruodis, 1930. – 95 p.
 5. Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda // Mūsų kraštas. – 1936, Nr. 26, liepos 3, p. 10. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=108380. – Žiūrėta 2010 m. vasario 10 d.
 6. Žemės ūkio parodos Lietuvoje 1921–1930 metais / Raimundas Martinkus // Šiuolaikinės kultūrinės dvasinės plėtros problemos : mokslo darbai: V tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaimo kultūros institutas. – Akademija (Kauno raj.): LŽŪU Leidybos centras, 2001. – P. 52–55.
 7. 1921–1936 m. Žemės ūkio ir pramonės parodos Kaune bei jų architektūra / Algimantas Miškinis // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 3 (2002), p. 157–184.
 8. Laikinosios sostinės reprezentacinės aikštės / Jolita Kančienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale // Archiforma. – 2006, Nr. 3, p. 72–80.
 9. Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodos Kaune Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu / Jovita Jankauskienė. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T. 11] (2011), p. 83–94.
 10. Į ūkio pasiekimų parodą – kaip į atlaidus / Justina Minelgaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, gegužės 11, priedas „Santaka“, p. 2.
  7-oji Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda. Kaunas, 1928 m. – Prieiga per internetą. URL: http://www.archyvai.lt/exhibitions/zuparoda/paroda.htm. – Žiūrėta 2010 m. birželio 4 d.

On 23.11.1934 there were buried the remains of the Unknown Soldier. In 1950 the monument was destroyed. On 16.02.1990 it was rebuilt. On 23.11.1990 there were-buried the remains of the Unknown Soldier.

The Monument for Victims of Fight for Freedom of Lithuania. Around 1939
Photo by V. Augustinas [From KCPL collections]
The Monument for Victims of Fight for Freedom of Lithuania. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Lietuva palaidojo savo Nežinomąjį Kareivį / J. S // Kardas. – 1934, Nr. 23, p. 471–472.
2. Nežinomas kareivis / Vilius Kavaliauskas. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos karžygiai. – Vilnius, 2012. – T. 4, p. 421–425.
3. Nežinomo kario kapui Lietuvoje – 75 metai. – Iliustr. / Steponas Gečas // Kardas. – 2010, Nr. 1, p. 37–40.
4. Paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ ir jo gerbimo tradicijos / Aušra Jurevičiūtė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 9 (2008), p. 179–183.
5. Vytauto Didžiojo karo muziejui – 80 / Vilija Sapjanskienė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 3 (2002), p. 387–390.
6. Vytauto Didžiojo karo muziejus 2006 metais : almanachas / Vytauto Didžiojo karo muziejus; redakcinė kolegija: atsakingasis redaktorius Gintautas Surgailis… [et al.]. – Kaunas, 2007. – 227, [1] p.: iliustr.
7. Žuvusiems už laisvę paminklo atidarymas // Lietuva. – 1921, spalio 18, Nr. 234, p. 1.
8. Žuvusių už Lietuvos laisvę paminklas. – Iliustr. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 49–50.

The archive worked in the VIIth Fort till 1940 and was named Lithuanian SSR Central State Archive. On 13.03.1941 it was renamed into Kaunas Branch of Lithuanian SSR Central State Archive.
Archive names in Soviet times repeatedly changed. On 25.07.1990 it was named Kaunas State Archive, on 28.05.1993 – Kaunas County Archive, on 07.03.1997 – Kaunas District Archive, 01.01.2017 – Kaunas Regional State Archive.

The archive moved into specially adapted building
in Maironis street 28b in 1986. 2016
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:

1. Archyvas po šventojo Juozapo sparnu / Ineza Janonytė-Buitkuvienė. – Portr., iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2000, rugpj. 19, p. 12.
2. Centralinis valstybės archyvas // Vyriausybės žinios. – 1921, spal. 28, Nr. 72, p. 1–2. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=25180&biRecordId=3536. – Žiūrėta 2016 m. gruodžio 12 d.
3. Centrinis valstybės archyvas 1921–1940 metais / Nastazija Keršytė. – Bibliogr. straipsnio gale // Lietuvos istorijos metraštis. 1995 metai. – Vilnius, 1996, p. 341–350.
4. Daugiau kaip 6 km lentynų, mūsų praeities dokumentų (Iš Centrinio Valstybės Archyvo veikimo) // Lietuvos aidas. – 1937, saus. 12 (Nr. 14), p. 2. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=74195. – Žiūrėta 2016 m. gruodžio 13 d.
5. Kauno apygardos archyvui – 75-eri / Rima Mažeikytė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, spal. 21 (247), p. 5.
6. Kauno apskrities archyvas = Kaunas County Archives. – Iliustr., faks., plan. – Gretut. tekst. liet., angl. // Atrask Lietuvos archyvus. – Vilnius : [Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba], 2013. – P. 47–58.
7. Kaunas Regional State Archives. – Prieiga per internetą. URL: https://www.archyvai.lt/en/archives/kaunas.html. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 11 d.
8. Kur mūsų praeities dokumentai. Jų perpildytos 6 kilometrų ilgumo lentynos. Buvusios tvirtovės forte jau keliolika metų įsikūręs Centralinis Valstybės Archyvas / J. Lč. // Lietuvos aidas. – 1935, gruod. 18 (Nr. 333), p. 4. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67209. – Žiūrėta 2016 m. gruodžio 13 d.
9. Lietuvos centrinio valstybės archyvo įkūrimo 80-metis / Gintaras Dručkus, Vitalija Girčytė // Kauno istorijos metraštis. – [T. 3] (2002), p. 391-392.
10. Lietuvos centrinio valstybės archyvo kūrimasis (1918–1921 metai) / Gintaras Dručkus // Kauno istorijos metraštis. – [T. 9] (2008), p. 121-136.
11. Lietuvos TSR Centrinis Valstybinis Archyvas Kaune / parengė V. Macežinskienė, I. Skersienė. – Kaunas, 1987. – 1 lap.: sulankst. į 10 p.: iliustr. – lygiagr. rusų k.
12. Septyni kilometrai… archyvinių bylų / Vilma Mačiulytė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1986, kovo 25, p. 3.
13. Valstybės archyvo ištakos – Kaune / Birutė Garbaravičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, lapkr. 22 (Nr. 274), p. 1, 2.

From 1930 it was located in the house of burgomaster Jonas Vileišis in V. Putvinskio St.; in 1938–1940 it worked in the house Trakų St. 18.

Photo of USA legation’s personnel
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 279.]
On 01.03.2004 memorial plaque was unveiled on the former legationbuilding of USA (V. Putvinskio St. 68). 2009
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Amerikos konsulatas Lietuvai // Trimitas. – 1921, Nr. 44, p. 11.
 2. Diplomatas pagerbė Lietuvos laikinąją sostinę / Laimutis Genys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2004, kovo 2, p. 2.
 3. Diplomatinis priekaištas laikinajai sostinei / Žilvinė Petrauskaitė // Kauno diena. – 2001, lapkr. 17, p. 1–9.
 4. Skautai turi šiuolaikinį nacionalinį biurą / Aldona Kibirkštienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, rugsėjo 22, p. 9.
 5. Lithuania in the 1920s A Diplomat’s Diary / Robert W. Heingartner. – Amsterdam–New York, 2009. – 279 p.

On 16th November, 1923 the teacher seminary was taken over by the Fellowship of the Women Culture of Lithuania.

Magdalena Galdikienė was the director of the Girls’ Teachers’ Seminary during 1923–1936
[Moteris ir pasaulis. – 1938, Nr. 1–2, p. 29.]
In October of 1932 the Congregation of Holy Heart of Jesus began administering the teacher seminary. The seminary functioned until 1936
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Galdikienė Magdalena // Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas / grupės vadovė: J. Liandzbergienė. – Vilnius, 1998. – T. 1, P. 277–278.
 2. „Kaune pernai metų lapkričio mėnesy pradėjo veikti mergaičių mokytojų seminarija…“ // Lietuvos mokykla. – 1922, Nr. 4/5, p. 224.
 3. Mergaičių Mokytojų Seminarija. – Parašas: M. M. Seminarijos direkcija // Tėvynės sargas. – 1922, rugpjūčio 26, p. 374–375.
 4. Pirmajai konfesinei mergaičių mokytojų seminarijai 10 metų // Rytas. – 1932, lapkričio 21, p. 2.

Kaunas military fire-brigade was liquidated in 1923. Its property was given to the Kaunas City Municipality. In 1930, firefighters’ palace of Kaunas town (architect Edmundas Frykas, engineer Pranas Markūnas; I. Kanto St. 1) was built.

Kaunas volunteer fire-brigade. 1923
[Lietuvos gaisrininkas. – 1923, Nr. 2, p. 15.]
Kaunas military fire-brigade. 1923
[Lietuvos gaisrininkas. – 1923, Nr. 5–7, p. 71.]
Firefighters of the city municipality next to the newly built palace on 08.09.1930
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas :
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 106.]
The building of Kaunas county fire and rescue board is considered to be one of the prettiest buildings of such purpose in Lithuania. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collection]

Literature and information sources:
 1. Kaunas : 01. – 1995, Kaunas. – [16] p. : iliustr.
 2. „Kaunas. Vieton likviduotos karo gaisrininkų komandos…“ // Lietuvos gaisrininkas. – 1924, Nr. 3, p. 27.
 3. Kauno savanorių gaisrininkų draugija. – Iliustr. // Lietuvos gaisrininkas. – 1923, Nr. 2, p. 23–24.
 4. Lietuvos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba = The Lithuanian Fire and Rescue Service. – [Vilnius, 1997]. – [12] p. : iliustr. – Gretut. tekstas angl.
 5. Ugniagesyba Lietuvoje iki 1940 m. / Vytautas Sinaitis. – Kaunas, 1995. – 60, [3] p. : iliustr.
 6. Ugniagesių rūmų atidarymas Kaune. – Iliustr. // Lietuvos gaisrininkas. – 1930, Nr. 8–9, p. 1, 8–9.
 7. Ugniagesių rūmai I. Kanto g. 1. / J. Kančienė. – Iliustr. – Aut. nurodomas turinyje // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 115–116.
 8. Palace for Firefighters in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/905?rt=3&type=2&ss=fire. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 30 d.

From 1928 it worked in K. Donelaičio St. 71 and in 1931–1940 in Parodos St. 16 (present 24). The countries collaborated on the spheres of economics, war, sport and culture. In 1927 was established Lithuanian-Estonian Society.

S. Lozoraitis and J. Seljamaa at the Baltic States Collaboration Conference in Tallinn, in 1934
[Lietuvos ir Estijos santykiai… p. 2.]
On April 23, 2004 a memorial plaque was unveiled
on the former legation building of Estonia
Foto by E. Serpkova [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Estijos pasiuntinybė persikėlė į kitą patalpą // Lietuvos aidas. – 1931, sausio 29, p. 6.
 2. Estijos užsienio reikalų ministrė dėkojo kauniečiams / Arūnas Andriuškevičius // Kauno diena. – 2004, bal. 24, p. 5.
 3. Estijos ir Lietuvos santykiai 1919–1940 metais. – Tallinn, 2005. – 17 p. – Gretut. tekstas est., angl. – Mašinr.
 4. Įsikūrė Lietuvių-Estų draugija // Rytas. – 1927, kovo 30, p. 2.
 5. Kaip Lietuva prarado valstybingumą / Juozas Skirius. – Iliustr. // Švyturys. – 1990, Nr. 12, p.12–13.
 6. Lietuvos ir Estijos santykiai, 1918–1940 m.: paroda. – Kauno apskrities archyvas [KAA], 2005. – 1 lap. sulankst. į 6 p.: iliustr.

In 1992 next to it the works of a new stone church were started (architect Algimantas Kančas). The church was consecrated on 22.06.1997.

The old church of St. Casimir in Aleksotas. 1930s
Photo by P. Jastržembskas
[Iliustruotas laikraštis. – 1932, Nr. 1, vasario 25, p. 10.]
The new church of St. Casimir in Aleksotas (Antakalnio St. 35). 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Aleksotas. Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia / Bronius Kviklys // Lietuvos bažnyčios = Churches of Lithuania. – [T.] 2 : Vilkaviškio vyskupija. – Čikaga, 1982. – P. 100–102.
 2. Aleksotas: Šv. Kazimiero bažnyčia / A. Jankevičienė. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos sakralinė dailė. – [T.] 1 (4). – Vilnius, 2000. – P. 24–27.
 3. Aleksoto dekanatas. – Iliustr., port., žml. // Vilkaviškio vyskupija, 1926–2001. – Marijampolė, 2001. – P. 35.
 4. Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia. URL: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1011?rt=3&type=2&ss=Senoji%20Aleksoto%20%C5%A0v.%20Kazimiero%20ba%C5%BEny%C4%8Dia. – Prieiga per internetą. – Žiūrėta 2017 m. vasario 6 d.

At that time, it was the largest cooperative society of learning resources production and distribution as well as book publishing and marketing in Lithuania. The society owned a printing-house, a few libraries and bookshops; for many years it has been publishing “Lithuanian Encyclopedia”. On 31.07.1940 the society was nationalized and incorporated into the State Publishing House of the Lithuanian SSR.

Board and administration of the cooperative society
“Spaudos fondas”. Around 1938
[Talka. – 1938, Nr. 3, p. 61.]
The palace of “Spaudos fondas”. 1939
[Lietuvos žinios“. – 1939, liepos 19, p. 8.]
“Spaudos fondas“. Interwar
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas :
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 461.]
Windows of the bookschop cooperative society
“Spaudos fondas”. Around 1938
[Talka. – 1938, Nr. 3, p. 64.]

Literature and information sources:
 1. Įstaiga, kuri Lietuvoj išleidžia daugiausia knygų. – Iliustr. // XX amžius. – 1940, sausio 27, p. 7–8.
 2. Knygų leidimo ir platinimo Centras Kooperacijos S-ga „Spaudos fondas“. – // Talka. – 1928, Nr. 11–12, p. 9–11.
 3. Kultūros kooperatyvas „Spaudos fondas“ / P. Rimgaila. – Iliustr. // Talka. – 1938, Nr. 3, p. 59–65.
 4. „Spaudos fondas“ Kaune. – Iliustr. // Pasaulio Lietuvis (Kaunas). – 1938, rugsėjo 15 (Nr. 18), p. 398.
 5. „Spaudos fondas“ – knygų leidimas, litografija, cinkografija, spaustuvė, knygrišykla (1934–1941) // Knygotyra. – T. 18 (25) (1992), p. 51.
 6. „Spaudos fondas“, leidybos organizacija, spaustuvė (1924–1940). – Iliustr. // Lietuvos spaustuvės (1522–1997) / Vilius Užtupas. – Kaunas. – 1998. – P. 191–192.
 7. „Spaudos fondo“ darbai ir laimėjimai // Karys. – 1940, Nr. 5, p. 146–147.

The owner of the publishing house was “Varpas” publishing company. On 17.03.1927 the publishing house was blown up; in 1928, it was restored (38 Gedimino St, present 46). It published the newspaper “Lietuvos žinios” and the encyclopedia “Lietuviškoji enciklopedija”. On 30.07.1940 it was nationalized. In 1944, it was given to the publishing and printing industry board and operated until 12.04.1954 when it was attached to K. Požela Publishing House (former “Spindulys”).

Board of “Varpas” company
[V. Žukas. Bendrovės knygoms leisti ir platinti 1918–1940.
– Vilnius, 1998. – P. 15.]
“Varpas” logos
[V. Žukas. Bendrovės knygoms leisti… . – P. 31.]

Literature and information sources:
 1. Laikraščiai apie „Varpo“ bendrovės spaustuvės susprogdinimą // Lietuvos ūkininkas. – 1927, kovo 14–20 (Nr. 11), p. 3.
 2. Poligrafinės įmonės Lietuvoje 1918–1940 metais / Audronė Glosienė // Knygotyra. – T. 18 (25) (1992), p. 42–56.
 3. „Varpas“ // Knygotyra: Enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 386.
 4. „Varpo“ bendrovė / Vladas Žukas. – Iliustr. // Bendrovės knygoms leisti ir platinti 1918–1940. – Vilnius, 1998. – P. 11–65.
 5. „Varpo“ spaustuvė. – // Lietuvos spaustuvės / Vilius Užtupas. – Vilnius, 1998. – P. 213–214.

In 1930, the company expanded and started producing medicines. In 1940, it was reorganized into chemical and pharmaceutical factory; it became an experimental factory in 1980. It was privatized in 1994. In 2008, JSC “Sanitas” was moved from Vytautas Ave. 3 to Aleksotas (Veiverių St. 134 B).

Company “Sanitas” . 1930s
[Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktuvėms paminėti albumas. – Kaunas, 1933. – P. 444.]
JSC “Sanitas”. 1970s
Photo by F. Lisauskas [Chemijos-farmacijos fabrikas „Sanitas“.
– Vilnius, 1979. – P. 9.]
The inside equipment of a JSC “Sanitas”
Foto by A. Staišys [Chemijos-farmacijos fabrikas „Sanitas“.
– Vilnius, 1974. – P. [20].]

Literature and information sources:
 1. AB „Sanitas”. – Iliustr. // Lithuania: Kaunas today and tomorrow. – 2001, (Nr. 1 (9), p. 27.
  Chemijos-farmacijos fabrikas „Sanitas“ : [Inform. leidinys]. – Vilnius, 1979. – 36 p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų k.
 2. Lietuvos gyventojams – lietuviškus vaistus / Marijana Jasaitienė. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – 1997, spalio 15, p. 15.
 3. Pokalbis su Lietuvos farmacinės įmonės „Sanitas“ direktoriumi Albertu Bertuliu Kaune / kalbėjosi inž. Vytautas Šliūpas. – Iliustr. // Lietuvių balsas (Chicago). – 1993, lapkričio 25, p. 8–9.
 4.  „Sanitas“ – pionierius cheminės pramonės Lietuvoje. – Iliustr. – Parašas: R. Mk. // Lietuvos žinios. – 1934, gegužės 19, p. 7. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_346558_7. – Žiūrėta 2009 m. lapkričio 18 d.
 5. „Sanitui“ – 75 metai; Akcinė bendrovė „Sanitas“ šiandien / Zenona Šimaitienė, Vilma Gudienė. – Iliustr. // Pharmacon. – 1997, spalio 24, p. 6–7.
 6. Žydų pradėtą verslą visada lydėjo sėkmė / Erika Vaitkūnienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, spalio 11, p. 13.

On 30.04.1927 Lithuanian-Finnish Society (from 1936 it was called Alliance (susiartinimo) was established by Vladas Nagevičius, Adolfas Sabaliauskas and others. It was re-established in Vilnius on 20.01.1990.

Personnel of the Finnish legation. Around 1930
[Vytauto Didžiojo mirties 500 m. sukaktuvėms paminėti albumas. – Kaunas, 1933. – P. 280.]
Finnish consulate operated in the house of Dr. Ch. Elkesas (Kęstučio St. 8). 1930s
Photo by J. Skrinska [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Lietuvos ir Suomijos draugija: 1927–2000 istorijos apybraiža / Stasys Skrodenis. – Gretut. tekstas suom. – Vilnius, 2007. – P. 35–54.
 2. Lietuvos ir Čekoslovakijos konsuliniai ryšiai 1921–1940 metais / Sandra Grigaravičiūtė. – Faks., iliustr., lent. – Santr. angl.– Bibliogr. išnašose // Lietuva ir Čekija. – Nr. 5/7 (2004), p. 170.
 3. LVIA. F. 402, ap. 4, b. 519.
 4. Užsienio misijos Laikinosios sostinės panoramoje / Steponas Gečas // Kauno pirmadienis. – 1996, vasario 19–25, p. 2.

Lithuanian Physical Education Union (Lithuanian – Lietuvos Fizinio Lavinimo Sąjunga (LFLS) played a game against Kaunas team, winning 8–6. That day is regarded as the beginning of basketball in Lithuania.

Article about the first basketball game in Lithuania
[Lietuvos sportas. – 1922, Nr. 5, p. 5.]
In 1919 Lithuanian women athletes started organizing and playing the basketball.
Lithuanian Physical Education Union women’s basketball team
[From Lithuanian Sport Museum collections]

Literature and information sources:
 1. Basketbolo rungtynės : Kaune. – Rubrika: Sporto žinios // Lietuvos sportas. – 1922, Nr. 5, p. 5.
 2. Lietuvos moterų basketbolo pirmenybės, [Kaunas] // Trimitas. – 1922, Nr. 41, p. 20.
  Krepšiasvydis vyrams : (Basket ball) / Karolis Dineika. Kumščiasvydis / J. Eretas. – Kaunas : K.A.M. Karo mokslo skyriaus leidinys, 1922. – 31 p.
 3. Basketbolo žaidimas (krepšiasvydis) ; ir, Lietuvos sporto lygos oficialės basketbolo taisyklės 1926–1927 metams / K. r. vyr. ltn. Darius. – [Kaunas] : Lietuvos sporto lygos leidinys, 1926. – 65 p.
 4. Mūsų krepšiniui – 60, 1922–1982. – Kaunas, 1982. – P. 4–5.
  1922 : krepšinio gimimo Lietuvoje metai / Stanislovas Stonkus. – Iliustr., portr. // Septyniasdešimt mūsų krepšinio metų, 1922–1992. – Vilnius : Velda, 1992. – P. 10–16.
 5. Kaunas – krepšinio miestas / Stanislovas Stonkus. – Iliustr. – Santr. angl. // Kauno savasties ženklai. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2009. – P. 152–163.
 6. Krepšinio pradžia / Skirmantas Leonas Karalevičius. – Iliustr., portr. // XX a. Lietuvos krepšinio legenda. – Kaunas, 2011. – P. 54–88.
 7. Virtuali paroda „Kauno išskirtinumas – Laikinoji sostinė (1919–1940)“ / Sportinis gyvenimas / Krepšinis. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/574-sportinis-gyvenimas#fwgallerytop. – Žiūrėta 2021 m. rugsėjo 2 d.

In 1934–1939 legation of Czechoslovakia was moved to the building number 60 in V. Putvinskio St. With this country were held intensive military, commercial and cultural exchange.

Personnel’s group photo of the legation of Czechoslovakia
and envoy Dr. M. Niederle
[Vytauto Didžiojo mirties 500 m. sukaktuvėms paminėti albumas. – Kaunas, 1933. – P. 279.]
Former building of the consulate on which was unveiled memorial plaque on 16.08.2005. 2009
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Atminties lenta ant buvusio Čekoslovakijos konsulato / Darius Sėlenis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, rugpjūčio 17, p. 4.
 2. Diplomatinis priekaištas laikinajai sostinei / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, lapkričio 17, p. 9.
 3. Čekoslovakijos diplomatinės tarnybos Lietuvoje (1921–1939 metais) klausimu / Dalia Bukelevičiūtė. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos istorijos studijos. – T. 13 (2004), p. 43–57.
 4. Lietuvos ir Čekoslovakijos dvišalių santykių dinamika 1918–1939 metais: monografija / Dalia Bukelevičiūtė. – Vilnius, 2010. – 342 p.
 5. Lietuvos ir Čekoslovakijos konsuliniai ryšiai 1921–1940 metais / Sandra Grigaravičiūtė. – Faks., iliustr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Lietuva ir Čekija. – Nr. 5/7 (2004), p. 139, 153–155.

Its members were the secretly working nuns of the Congregation of the Handmaids of the Sacred Heart of Jesus. In 1919–1920, several secret nuns of the Congregation of the Handmaids of the Sacred Heart of Jesus came to Kaunas and stayed in the House of Thunder. In 1932–1934, the congregation split into public and private congregations. After the Soviet government closed the Congregation of the Handmaids of the Sacred Heart of Jesus in 1948, it continued operating in the underground. In 1990, the congregation became public again.

In 1934, the centre of the public Congregation of the Handmaids of the Sacred Heart of Jesus was established in the former Dominican Convent (now Vilniaus St. 29).
Photo by P. Juozapavičius [From KCPL collections]
In 2004, the Congregation Convent of the Handmaids of the Sacred Heart of Jesus on Amerikos lietuvių St. 11 was consecrated (architects Asta and Vidas Stalaučinskai)
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Amerikos lietuvių gatvėje laukiama permainų / Modestas Patašius. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2001, vasario 28, p. 5.
 2. Ant Aleksoto kalno… / Kazimieras J. Ambrasas // XXI amžius. – 2004, liepos 16, p. 4, 8.
 3. Lietuvos vienuolijos: XX a. istorijos bruožai / Regina Laukaitytė. – Vilnius, 1997. – P. 63–67.
 4. Pro uždangą / Gražina Jankutė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, gruodžio 24, p. 16.
 5. Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos sukaktis. – KAP // XXI amžius. – 2004, liepos 2, p. 7.
 6. Širdiečių jubiliejus / Antanė Kučinskaitė. – Iliustr. // Katalikų pasaulis. – 1994, Nr. 8, p. 22–24.
 7. Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacija: istorija, šiandiena ir perspektyvos / Vilius Litvinavičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 1994, birželio 10, p. 6.
 8. Vienuolijų veikla Lietuvoje nepriklausomybės ir pokario metais (1918–1990) / kun. Leonardas Jagminas SJ // Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. – T. 15. – Vilnius, 1995. – P. 97–118.

On 12.03.1925 was laid the cornerstone of the building (architect Mykolas Songaila). The construction works of the bank’s palace ended at the end of 1928. In 1940 it housed the department of the USSR State Bank of Lithuanian Republic. 1970 the building was included into the register of architectural monuments and was given the status of cultural monument in 2003.

The Bank of Lithuania (Maironio St. 15). Around 1933
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 408.]
Office of the Bank of Lithuania (Maironio St. 25). 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Architektūra // Tarpukario Lietuva. – Kaunas, 2007. – P. 108–109.
 2. Ekskursija po banką? Įmanoma! / Birutė Jančienė. – Iliustr. // Savaitė. – 2016, Nr. 2 (saus. 14), p. 18–19.
 3. Lietuvos bankas K. Donelaičio g. 85 / J. Kančienė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr., planas // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 92–97.
 4. Lietuvos banko namų kertinio akmens pašventinimas // Lietuva. – 1925, kovo 13, p. 6.
 5. Lietuvos banko rūmai Kaune / Lietuvos bankas ; [nuotraukos Arūno Baltėno ir Rolando Ginaičio]. – Vilnius : Lietuvos bankas, 2005 (Vilnius : Baltijos kopija). – [36] p. : iliustr.
 6. Lietuvos bankų istorija projektuose, fotografijose, atvirukuose / Vidmantas Laurinavičius // Lietuvos muziejai: paveldas, turizmas, švietimas, regionų kultūra. – 2003, Nr. 4, p. 35–38.
 7. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis]. – Vilnius : Lapas, [2017]. – P. 30.
 8. Office of the Bank of Lithuania in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/661.– Žiūrėta 2019 m. spalio 1 d.

In 1926, after the incorporation of the lower police school, it became Kaunas Higher Police School. In 1929, the school was moved to K. Donelaičio St. In 1944, a secondary school of special militia was established in the former palace of the State Bank. In 1991, it became a higher school of police. In 1997, on its basis was established Kaunas police Faculty of The Law Academy of Lithuania (from 2004 Mykolas Romeris University). Currently, it is the Public Security Academy.

In the interwar the Higher Police School operated
in this building (K. Donelaičio St. 25)
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]
Since 1944, the building is used for education of the custodians of public policy (K. Donelaičio St. 68/Maironio St. 27)
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kaip mokoma mūsų policija / G. Valkauskas. – Portr. // Lietuvos aidas. – 1930, kovo 27, p. 5.
 2. Kauno specialioji vidurinė milicijos mokykla / Valdas Sutkus. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1991, vasario 7, p. 4.
 3. Lietuvos policijos raidos etapai / Aleksandras Tiunaitis // Lietuvos aidas. – 1997, birželio 17, p. 11.
 4. Milicijos mokykla / Parašas: A. K. // Lietuva. – 1923, balandžio 4, p. 2.
 5. Milicijos mokykla. – Iliustr. // Lietuvos policija, 1918–1928. – Kaunas, 1930. – P. 360–377.
 6. Policijos mokyklos // Petras Stankeras. Lietuvių policija 1941–1944 metais. – Vilnius, 1998. – P. 103–115.
 7. Policijos mokykla ir jos reikšmė policijos gyvenime // Policija. – 1927, Nr. 4, p. 1–7.
 8. Policijos mokslinimo įstaigos jubiliejus: policijos mokyklą baigė 1269. Mūsų policijos pažanga // Lietuvos aidas. – 1932, lapkr. 7, p. 4.
 9. 1935 metų policijos mokyklos statutas / Česlovas Mančinskas // Kriminalinė justicija, Nr. 7, 8 (1997), p. 102–110.

It was closed during the years of German occupation. In 1944 the museum was re-established. Since 2010 it is called Museum of Lithuanian Education History, since 2023 – Museum of Lithuanian Education. The museum collections feature more than 50 000 unique exhibits from the education history.

Museum of Lithuanian Education (Vytauto Ave. 52). 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Iš švietimo–kultūros istorijos: straipsnių rinkinys. – Iliustr. – Mašinr. / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 192–210, 212–227.
 2. Meno ir švietimo įstaigos: Muziejai // Kauno miestas. – Kaunas, 1930. – P. 39–40.
 3. Pedagoginio muziejaus 80-metis nuotraukomis, 1922–2002 / sudarytoja Sofija Kontrimavičienė. – Kaunas, 2002. – 78, [2] p.: iliustr. – Aplanke dvi knygos. – Aplanko antr.: Pedagoginiam muziejui 80 metų: 1922–2002.
 4. Pedagoginio muziejaus 80-metis žodžiais, 1922–2002 / sudarytoja Sofija Kontrimavičienė. – Kaunas, 2002. – 47 p. – Aplanke dvi knygos. – Aplanko antr.: Pedagoginiam muziejui 80 metų: 1922–2002.
 5. Museum of Lithuanian Education History. – Prieiga per internetą. URL: https://www.lsim.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 11 d.

Its first consul G. Amadori actively participated in Kaunas cultural life. Since 1927, R. Polovinskis rented premises for Italian legation and office in Vydūnas Ave.; in 1935, he built a special extension to the house for the Italian legation. In 1936, the Lithuanian-italian Society was established headed by J. Tūbelienė. Under her initiative, concerts of Italian singers were arranged; the receptions of foreign guests as well as exhibitions and other various events were organized in Kaunas.

The map of foreign legations located in Kaunas
[From the Historical Presidential Palace of the Republic of Lithuania collection]
Former legation of Italy in 13 Vydūnas Ave. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Diplomatinis priekaištas laikinajai sostinei / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, lapkričio 17, p.1, 9.
 2. Įsteigta Lietuvių-Italų draugija // Lietuvos aidas. – 1936, lapkričio 14 (Nr. 425), p. 3.
 3. KAA. F. 214, ap.1, b. 8375, 8376; F. 218, ap. 2, b. 2930.
 4. LCVA. F. R, ap. 1019, b. 17 [uždarymo dokumentai].
 5. Kaip Lietuva prarado valstybingumą / Juozas Skirius. – Iliustr. // Švyturys. – 1990, Nr. 12, p.12–13.
 6. Politika per kultūrą: užsienio valstybių diplomatinis korpusas Kaune / Asta Petraitytė // Darbai ir dienos. – T. 30 (2002), p. 32–33.
 7. Užsienio misijos Laikinosios sostinės panoramoje / Steponas Gečas // Kauno pirmadienis. – 1996, vasario 19–25, p. 2.
 8. House built by Romanas Polovinskas, Italian embassy. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/2005. – Žiūrėta 2021 m. sausio 15 d.

and began renovation of the Blumenthal brewery (alongside Vilkmergė Rd., present Savanorių Rd.).

 

“Ragutis” buildings
[Lietuvos pramonė … – P. 65.]
Beer brewing shop
[In the same place]

Literature and information sources:
 1. B-vės „Ragutis“ garinis alaus bravoras ir vaisvandenių dirbtuvės Kaune // Lietuvos pramonė : iliustruotas leidinys / Dr. J. Jetingerys, M. Liutermoza. – Kaunas, 1923. – T. 1, p. 65– 66.
 2. Lietuviškos aludarystės tradicija gimė Kaune / Aistė Veismonaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, balandžio 9, p. 7
 3. Nuo I. B. Volfo ir Engelmano iki “Ragučio” : alaus daryklos istorija, 1853–2008 m. / Vilma Akmenytė, Giedrė Milerytė. – Kaunas, 2008. – 208 p. : iliustr., faks., žml.
 4. „Ragučio“ bravoro pastatai (Savanorių pr. 7–9) // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 107–108.
 5. Viešųjų asmenų privatūs interesai: nuo „Bliumental“ iki „Ragučio“ // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 8 (2007), p. 105–126.
 6. Ragutis Factory Apartment House. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/961?uk=&ss=ragutis&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. spalio 2 d.

The composer T. H. Preston, who at first served as a consul, was the director of it and held the office for the longest time. Later he became the accredited minister for Lithuania. He actively participated in Kaunas cultural life.

The personnel of the legation of the Great Britain and its director Preston with his family next to the building of the legation around 1938
[Pažintis su Lietuva: Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. – D. 2, p. 61.]
In 1998 Andrew, the Duke of York, unveiled a memorial plaque on the former building of the legation. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Diplomatinis priekaištas laikinajai sostinei / Žilvinė Patrauskaitė // Kauno diena. – 2001, lapkričio 17, p. 1, 9.
 2. Naujas anglų konsulas Kaune // Trimitas. – 1921, Nr. 24, p. 8.
 3. Princą Andrew kauniečiai atsimins ilgai / Audronė Vaitkutė. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1998, birž. 10, p. 1.
 4. Užsienio valstybių diplomatinis korpusas Kauno kultūriniame gyvenime 1923–1940 metais / Asta Petraitytė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 3 (2002), p. 130.

Sweden was the second country to recognize the independence of Lithuania on 12.12.1918. Its envoy extraordinary resided in premises in Žaliakalnis and consulate was opened in V. Putvinskio St. In 1930, modernist writer Henry Parland worked in this building secretary. When business relations among the two countries developed, Sweden Honorary Consulate was re-established in Kaunas on 04.04.2006. 30.11.2011 the consulate was officially relocated to the new premises (Vytauto Ave. 43A–66).

A memorial plaque (with text in Lithuanian, Swedish and Finnish) wasunveiled on the former Consulate of Sweden
(V. Putvinskio St. 56) on 19.11.2009
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]
The former legation of Sweden (Vaižganto St. 25). 2005
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Ambasadorė: Kaunas mums labai svarbus / Mantas Lapinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, gruodžio 1, p. 2.
 2. Kaip Lietuva prarado valstybingumą / Juozas Skirius. – Iliustr. // Švyturys. – 1990, Nr. 12, p. 12–13.
 3. Literatūriniai H. Parlando pėdsakai Kaune / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, lapkričio 28, p. 34.
 4. Pasiuntinybės ir konsulatai // Visas Kaunas: Lietuvos respublikos 1932–1933 m. Kauno miesto valdžios ir savivaldybės įstaigų, visuomenės veikėjų, pramonės ir prekybos įmonių adresų knyga. – Kaunas, 1932. – P. 62.
 5. „Laikinoji sostinė“ – laikinas valstybingumas? Lietuvos valstybingumo pavojai švedų akimis XX a. pradžioje / Saulius Pivoras // Kauno istorijos metraštis. – T. 3 (2002). – P. 119–125.
 6. Užsienio misijos Laikinosios sostinės panoramoje / Steponas Gečas // Kauno pirmadienis. – 1996, vasario 19–25, p. 2.

A factory that manufactured bricks and tiling was built in 1923. This company is a predecessor of the company “Palemono keramika”, the latter was privatized in 1992.

AB “Palemonas”. About 1930
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 423.]
Palemonas factory of bricks and tiling,
expanded clay workshop. 1961
Photo by J. Navickas [Mokslas ir technika. – 1961, Nr. 11, p. 28.]

Literature and information sources:
 1. Kas yra Akc. b-vė „Palemonas“. – Iliustr. // Sveikata ir darbas. – 1940, Nr. 11, p. 388–391. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=17881. – Žiūrėta 2009 m. kovo 10 d.
 2. Neramios trelės iš lakštingalų buveinės / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, vasario 23, p. 3.
 3. Palemonas // Kaunas ir jo apylinkės / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 289–293.
 4. „Palemono“ akc. bendrovės: plytų ir durpių gaminimas. – Iliustr. // Lietuvos pramonė / Dr. J. Etingerys, M. Liutermoza. – Kaunas, 1923. – P. 107–108.
 5. Palemono keramika. – Prieiga per internetą. URL: http://www.palemonokeramika.lt/contact/. – Žiūrėta 2019 m. spalio 2 d.
 6. Palemono plytų čerpių gamykla. – Vilnius, 1960. – 12 p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų. – Santr. angl.

1929–1939 the legation settled in the building number 14 in V. Putvinskio St. Consulate that issued visas was in Laisvės Ave. 3. In 1923 Lithuanian-French Society was established. It had a great impact of French culture on Kaunas cultural life.

Building that housed the consulate of France. 2009
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]
The legacy of France, 4th decade of the 20th c. 02. 04. 2013 next to the building (V. Putvinskio St. 14), where during 1929–1940 the Legation of the Republic of France in Lithuania was established, a commemorative plaque was unveiled
(sculptor professor Jonas Venckūnas)
Photo by J. Skrinskas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Ant pastato, kuriame veikė Prancūzijos pasiuntinybė, atidengta atminimo lenta. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunas.lt/index.php?3469688450. – Žiūrėta 2013 m. balandžio 2 d.
 2. Diplomatinis priekaištas laikinajai sostinei / Žilvinė Patrauskaitė // Kauno diena. – 2001, lapkričio 17, p. 1–9.
 3. Kaip Lietuva prarado valstybingumą / Juozas Skirius. – Iliustr. // Švyturys. – 1990, nr. 12, p.12–13.
 4. Prancūzų-lietuvių draugija // Lietuva, lapkričio 11, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=63955. – Žiūrėta 2009 m. liepos 15 d.
 5. Prancūzų pėdsakai Kaune / Artūras Jančys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1998, rugsėjo 12, p. 5.
 6. Užsienio valstybių diplomatinis korpusas Kauno kultūriniame gyvenime 1923–1940 metais / Asta Petraitytė // Kauno istorijos metraštis. – T. 3 (2002), p. 144–149.
 7. Les institutions diplomatiques dans la capitale provizoire. – Iliustr. // Les traces de la France a Kaunas. – [Kaunas, 2009]. – P. 18.

in March of 1923 it started functioning in the premises in Bažnyčios St. 12 (the house has not survived). In 1937, it was moved to new premises next to Italian legation in Žaliakalnis. Since 08.08.1938 till its closure it continued to operate in 45 Donelaičio St. On 10.02.1939 minister plenipotentiary of Switzerland gave his credentials to the president of Lithuania.

This building housed the consulate of Switzerland
(Minties rato St. 1/Vydūno Ave. 15)
[From KCPL collections]
Former building of the consulate.
On 24.09.2008 a memorial plaque was unveiled on the building
[From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Lietuvos Šveicarijos draugystė: svarbiausias pirmojo Šveicarijos pasiuntinio Lietuva[oje] uždavinys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1939, vasario 11, Nr. 69, p. 1. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=98028. – Žiūrėta 2009 m. spalio 5 d.
 2. Ministras Eggeris Lietuvoje (1939) / Gottlieb Studerus // Tarp Vilniaus ir Berno: tekstai apie Lietuvą ir Šveicariją / sudarė Maxas Shweizeris. – Vilnius, 2003. – P. 201–207.
 3. Santykių stiprinimas su Šveicarija // Lietuvos žinios. – 1939, vasario 10, p. 1. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003192409. – Žiūrėta 2019 m. kovo 7 d.
 4. „Šveicarų konsulas persikėlė į naują butą Bažnyčios g-vė 12…“ // Krašto balsas. – 1923, kovo 7, Nr. 53, p. 3.
 5. Užsienio misijos Laikinosios sostinės panoramoje / Steponas Gečas // Kauno pirmadienis. – 1996, vasario 19–25, p. 2.

later it was transferred to the house owned by the industrialist brothers Tillmanns in 16 Griunvaldo St. (the building has not survived). In 1940, the legation of Netherlands worked in 29 Laisvės Ave. The director of “Philips” representation Jan Zwartendijk was appointed as consul and with Chiune Sugihara saved 2.300 Jews in ten days.

On 26.09.2003 a memorial plaque was unveiled on the former building of the legation of the Netherlands (Laisvės Ave. 42) 2009
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]
In 1940, this building housed the consulate of the Netherlands. 2009
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Kurasao angelas“ sugrįžta iš užmaršties / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, rugsėjo 26, p. 1, 9.
 2. Pasiuntinybės ir konsulatai // Visas Kaunas: Lietuvos respublikos 1932–1933 m. Kauno miesto valdžios ir savivaldybės įstaigų, visuomenės veikėjų, pramonės ir prekybos įmonių adresų knyga. – Kaunas, 1932. – P. 60–62.
 3. Prisimintas konsulas, Kaune gelbėjęs žydus / Sigita Rudzevičiūtė-Vissers // Lietuvos rytas. – 1997, lapkričio 7, p. 3.
 4. Sovietizacija // Lietuva 1940: revoliucija iš viršaus / Alfred Erich Senn. – Vilnius, 2009. – P. 360–361.
 5. Užsienio misijos Laikinosios sostinės panoramoje / Steponas Gečas // Kauno pirmadienis. – 1996, vasario 19–25, p. 2.
 6. Chiune Sugihara ir Janas Zwartendijkas – Pasaulio Tautų Teisuoliai. Istorinės peripetijos tarp sovietinių struktūrų, žydų pabėgėlių ir jų gelbėtojų / Simonas Strelcovas. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Genocidas ir rezistencija. – 2003, [t.] 2 (14), p. 44–50.

Its purpose was to regulate the work of agricultural cooperatives and societies, to improve and stimulate economy of the country and agricultural industry, to organize the processing of agricultural products and direct sales in Lithuania and abroad. On 25.10.1931 the union was named “Lietūkis”. Its administrative and commercial center was located in Kaunas, Vytautas Ave. 33 (present Vytautas Ave. 43). “Lietūkis” operated until 1939. Later Lithuanian Union of Consumer Cooperatives (Lietkoopsąjunga) was established on its basis.

The building of “Lietūkis” in Vytautas Ave. 33. 1930
[Lietūkis: 1923–1933. – Kaunas, 1933. – P. 37.]
The former administration building of “Lietūkis”
(at present this building houses the Kaunas branch of Vilnius Cooperative College). 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
The first board of “Lietūkis”
[Lietūkis: 1923–1933. – Kaunas, 1933. – P. 7.]
“Lietūkis” and the Union of Cooperative Companies of Lithuania pavilion. Interwar period
Photo [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Ekonominės organizacijos: 1. „Lietūkis” – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga. – // Lietuvos žemės ūkis 1918–1940 / Bronius Povilaitis. – Vilnius, 1997. – P. 173–178.
 2. Kooperacija nepriklausomoje Lietuvoje / Vytautas Žeimantas. – Iliustr. // Lietuvos vartotojų kooperacija: nuo pirmųjų žingsnių iki 2000 mtų / Vytautas Žeimantas, Vytautas Vaitkus. – Vilnius, 2000. – P. 28–41.
 3. Kooperatyvinių ir visuomeninių organizacijų pagalba žemės ūkiui. – Iliustr. // Visa Lietuva: Informacinė knyga 1931 m. – Kaunas, 1932. – P. 42–45.
 4. „Lietūkio“ dešimties metų sukaktis. – Parašas: N. Fa // Lietuvos aidas. – 1933, birželio 20, p. 8.
 5. „Lietūkis“ (1, 2, 3) / Perpetua Dumšienė // Ūkininko patarėjas. – 1993, sausio 8, 15, 22, p. 7.
 6. Lietūkis: Zentralverband Landwirtschaftlicher Genossenschaften Litauens // Kaunas. – Praha, 1938. – P. 48–49.
 7. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga „Lietūkis“. – Iliustr. // Mūsų kraštas. – 1937, birželio 25, p. 9.
 8. Trumpa dešimties metų veikimo apžvalga = Un bref apergu des dix ánées d ‘ activitée / „Lietūkis“, Lietuvos ž. ū. kooperatyvų sąjunga. – Kaunas, 1933. – 112 p.: 10 iliustr. lap.: iliustr. – Santr. pranc.

On 14.07.1926 girl’s gymnasium was given the name “Saulės”. In 1930 the gymnasium was entrusted to Sisters of St. Casimir and named St. Casimir sisters’ congregation girls’ gymnasium. In 1940 it was named Kaunas 8th gymnasium, in 1950 – 8th secondary school, on 21.10.1963 named after Juozas Aleksonis. On 30.04.1989 the school was given back “Saulės” name. On 01.09.1993 it was given the status of a gymnasium.

“Saulės” building. Around 1925
Postcard [From KCPL collections]
Kaunas “Saulės” gymnasium (Savanorių Ave. 46). 2008
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Saulės“ gimnazija, Savanorių pr. 46 / N. Lukšionytė. – Iliustr., planas. – Aut. nurodomas turinyje // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 231–232.
 2. „Saulės“ gimnazijos pastatas (Savanorių pr. 46). – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 52–54.
 3. Kauno „Saulės“ gimnazija. – Iliustr. – Santr. angl. // Kauno apskrities gimnazijos. – Kaunas, 2000. – P. 71–76.
 4. Kauno „Saulės“ gimnazija : [„Saulės“ gimnazijai – 90 metų ir „Saulės“ rūmams – 100 metų : jubiliejinis leidinys] / Valdemaras Jaruševičius, Aldona Sellienė, Solveiga Laučienė. – Kaunas : [Taurapolis], 2013 (Kaunas : Taurapolis). – 390, [2] p. : iliustr., faks., portr.
 5. Kauno „Saulės“ gimnazija: [inform. leid.] / red. A. Sellienė… [et al.]. – Kaunas, 1995. – 31, [1] p.: iliustr.
 6. Kauno šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnazija : 1923–1938. – Kaunas : Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija, 1938 (Kaunas : “Žaibo” sp.). – 99, [9] p. : iliustr.
 7. Saulė šviečia visiems / Lina Klusaitė // XXI amžius. – 2003, gegužės 14, p. 6.
 8. Kauno „Saulės“ gimnazija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.saule.kaunas.lm.lt/saule/. – Žiūrėta 2019 m. spalio 3 d.
 9. “Saulės” Gymnasium in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1156?rt=3&type=2&ss=saul%c4%97s. – Žiūrėta 2019 m. spalio 3 d.

In Soviet times it was called “Kova”. In 1996, the factory was liquidated.

Salamonai brothers’ tobacco and cigarettes factory
[Lietuva skaitmenimis 1918–1928. – Kaunas, 1928. – P. 103.]
E. Salomon – Proprietor and Director of the factory
[Lietuvos prekybos, pramonės ir finansų veikėjų albumas = Führende Persönlickeiten des Handelns, der Industrie und Finanzwelt Litauens. – Kaunas, 1929. – P. [37].]
In 1999, ISM University of Management and Economics was established in the former building of the factory (reconstructed under the project of architect Algimantas Kančas). 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Kovos“ fabrikas pasiduoda be kovos. – Iliustr. / Aušra Ostaševičienė // Laikinoji sostinė. – 1996, gegužės 31, p. 3.
 2. Brolių Salamonų tabako ir papirosų fabrikas / Puslapį parengė Aurina Venislovaitė ; Kauno apskrities bibliotekos archyvo nuotrauka. – Iliustr. – Rubrika: Tapatumo teritorijos // Nemunas. – 2013, saus. 31–vas. 6 (Nr. 4), p. 18.
 3. Likviduojamas Kauno tabako fabrikas // Respublika. – 1996, birželio 15, p. 23.
 4. Papirosų fabriko atidarymas // Lietuva. – 1923, Nr. 218, rugsėjo 28, p. 4. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64046. – Žiūrėta 2010 m. sausio 19 d.
 5. Tabako fabriko griuvena tapo moderniais mokslo rūmais. – Iliustr. / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2000, rugsėjo 11, priedas „Būstas“, p. 3, 8.
 6. Tabako išdirbinių įmonės // Kauno miestas: Apžvalginis ir informacinis leidinys Kauno miesto 900 m. sukaktuvėms paminėti. – Kaunas, 1930. – P. 95–96.

There are several other sculpture busts built in memory of Dr. Jonas Basanavičius: on 24.06.1930 at the yard of the Military Hospital (present Vytauto Ave. 49) and on 15.09.1935 in Aukštoji Panemunė (near Birutės St.).

The bust of Dr. J. Basanavičius in the garden of his name Military Hospital
[Kardas. – 1937, Nr. 5, p. 113.]
15.09.1935 event of public unveiling of the sculpture bust of Dr. Jonas Basanavičius in Aukštoji Panemunė (near Birutės St.)
[Mūsų kraštas. – 1935, spalio 4, p. 5.]
The sculpture bust of Dr. Jonas Basanavičius at the garden of the War Museum. 1928
[Vasario 16 diena. – 1928, vas. 16, p. 5]

Literature and information sources:
 1. Atėjo laikas sugrąžinti miestui tai, kas visada jam priklausė / L. Šinkūnaitė, A. Baubinienė, N. Misiūnienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, lapkričio 23, p. 4.
 2. D-rui Jonui Basanavičiui paminklo atidengimo iškilmės // Lietuva. – 1923, lapkričio 25, p. 3.
 3. Didelės iškilmės A. Panemunėje ir Pasvalyje. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 1935, rugsėjo 19, p. 11.
 4. J. Basanavičiaus paminklą išgelbėjo Lietuvos kariškiai / E. Pakrosnienė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 1998, birželio 18, p. 2.
 5. Jono Basanavičiaus paminklas / Jonas Varnauskas. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 50–51.
 6. Juodos skylės ir balti siūlai: senųjų paminklų likimai / Algimantas Miškinis. – Iliustr. // Nemunas. – 1988, Nr. 12, p. 34–38.
 7. Karo ligoninės iškilmių proga: šiandien Karo ligoninės šefui a. a. J. Basanavičiui ligoninės sode šventinamas paminklas // Lietuvos aidas. – 1930, birželio 24, p. 5.
 8. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990 m.), D. 2 / Lietuvos kultūros paveldo mokslinis centras. – Kaunas, 1993. – P. 276.
 9. Paminklas Tautos atgimimo patriarchui – Jonui Basanavičiui / Daiva Nevardauskienė. – Iliustr. // Aukštoji Panemunė. – Kaunas, 2004. – [D.] 1, p. 19.
 10. Pastatytas dr. J. Basanavičiui paminklas // Lietuvos aidas. – 1935, rugsėjo 16, p. 4.

It was established by priest and an activist Juozas Tumas-Vaižgantas. On 1930 the museum was passed to the library of university. On 29.04.1934 from legacy of writer J. Tumas-Vaižgantas was established the museum of Vaižgantas.
In the 1941 museum was assigned to the collection of LSSR Academy of Sciences (present – the Institute of Lithuanian Literature and Folklore).

Vaižgantas and Kaunas. Around 1927
Postcard [From KCPL collections]
The opening ceremony of Važgantas museum. 1934
[From the collections of Kaunas Technology University library]

Literature and information sources:
 1. Rašliavos muziejus. – Iliustr. // Lietuvos muziejai iki 1940 metų / Nastazija Keršytė. – Vilnius, 2003. – P. 166–167.
 2. Rašliavos muziejus // Raštai / Vaižgantas. – [T] 14 (2002), p. 241–243.
 3. Lietuvos universitete // Juozas Tumas Vaižgantas / Aleksandras Merkelis. – Vilnius, 1989. – P. 336–347.
 4. Universiteto rankraščių skyrius / E. Eimaitytė // Lietuvos aidas. – 1936, gegužės 23, p. 5.
 5. Rašliavos muziejus // Lietuvos aidas. – 1930, vasario 7, p. 3.
 6. Rašliavos muziejus / J. Tumas // Lietuvis. – 1927, rugsėjo 13, p. 2.
 7. Humanitarinių mokslų fakulteto įstaigos: Fakulteto muziejus / / Lietuvos universitetas: 1922 II 16 – 1927 II 16. Pirmųjų penkerių veikimo metų apyskaita. – Kaunas, 1925. – P. 206.
 8. Vaižganto muziejaus perdavimo-priėmimo aktas : 1941 m. gegužės 8 d. // Literatūra, 1940–1960 : dokumentų rinkinys / redakcinė kolegija: N. Baškytė … [et al.] ; sudarė, įvadą ir komentarus parašė J. Vosylius. – Vilnius, 1992. – P. 580.
 9. Vaižganto muziejus. – Iliustr. // Gimtasai kraštas. – 1936, Nr. 2–4, p. 568.

“Maistas” plc. exported agricultural products abroad. Since 1933, it started producing and exporting meat and meat products. In 1940, the company was reorganised into the Meat Factory and became a state-owned enterprise. In 1997, the company went bankrupt.

“Maistas” plc. director Jonas Lapėnas, employees,
and a view of “Maistas” plc slaughterhouses
from a plane. About 1933
[Lithuanian : Quality products / Kazys Gineitis. – Kaunas, b.m. – P. 88.]
“Maistas” plc buildings (Aleksotas). Interwar period
[Lithuanian : Quality products / Kazys Gineitis. – Kaunas, b. m. – P. 88.]

Literature and information sources:
 1. Kauno mėsos kombinatas / Parengė Romas Žemaitis. – Kaunas, 1983. – [20] p.: iliustr. – Tekstas liet., rusų, vok.
 2. Lietuvos akcinė bendrovė „Maistas“ ir jos veterinarijos tarnyba / Bronius Povilaitis // Lietuvos veterinarija. – 1993, Nr. 1, p. 5–6.
 3. „Maistas“ / Bronius Povilaitis. – Iliustr. // Lietuvos žemės ūkis 1918–1940. – Vilnius, 1997. – P. 184–189.
 4. The „Maistas“ Company Limited, manufacturer of meat and meat products. – Iliustr. // Kaunas. – Praha, 1938. – P. [45–47].

From 1940 it belonged to Vilnius University. In 1941 it was transferred to the Lithuanian Academy of Sciences. In 1946 it was incorporated into the Institute of Biology; in 1959 into the Institute of Botany. In 1989 the Botanical Garden became the branch of the Institute of Botany. In 1990 it started functioning as an independent institution of the Lithuanian Academy of Sciences. In 1992 it became a part of the re-established Vytautas Magnus University (VMU).

08.07.1923 the Botanical Garden was sanctified
[Kaunas : 2 serija / fotografavo M. Pranckūnas. – Kaunas, : M. Pranckūnas, [192-?]]
Kaunas Botanical Garden of VMU (Ž. E. Žilibero St. 6). 2019
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. V.D. Universiteto Botanikos sodo planas : su trumpais paaiškinimais / spaudai paruošė ir išleido A. Minkevičius. – Kaunas : A. Minkevičius, 1936 (Kaune : „Raidės“ sp.). – 7, [1] p., [1] iliustr. lap. : iliustr.
 2. Aukštosios Fredos dvaro parkas / Laimutis Januškevičius. – Iliustr. // Po gražiausius Lietuvos dvarų parkus. – Kaunas : Lututė, 2010. – P. 80–83.
 3. Aukštosios Fredos dvaro sodyba Botanikos g. 2, 3, 4, 6, 10 (Muzikos g. 5, 7/5, Vilties g. 1, 3, 4, 5) / V. Levandauskas. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr., planas // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 70–77.
 4. Botanikos sodas / Danutė Vailionytė. – Iliustr. // Liudas Vailionis. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. – P. 82–87.
 5. Botanikos sodas. – Iliustr., portr. / Ramūnas Aloyzas Budriūnas // Lietuvos mokslas. – Vilnius, 1996. – t. 4., kn. 8, p. 149–157.
 6. Fredos istorinė raida nuo XV a. Iki 1940 m. / Eugenijus Rūkas. – Bibliogr. str. gale // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 1 (1998), p. 132–146.
 7. Kauno botanikos sodas / Zigmantas Gudžinskas // Kaunas: istorija, praeitis, dabartis. – Kaunas, 2006. – P. 146–147.
 8. Kauno botanikos sodas // Aleksote paliktos pėdos / Aldona Kairienė. – Kaunas, 2002. – P. 90–92.
 9. Konstantinas Regelis – botanikos sodo Kaune įkūrėjas / Antanas Minkevičius. – Bibliogr. : 2 pavad. // Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai. – ISSN 1392-3714. – 2002, [T.] 10, P. 9–20.
 10. VDU Kauno botanikos sodas. – Prieiga per internetą. URL: https://botanika.vdu.lt/. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 3 d.
 11. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas = Kaunas Botanical Garden of Kaunas magnum University. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Lietuvos botanikos sodai. – Vilnius, 2009. – P. 69–103. 

During 1926–1940 Jonas Šimkus was the Honorary Consul of Norway.

During 1923–1926 Martynas Yčas
was the Honorary Consul of Norway
[Lietuvos albumas: antras (fotografuotinis) leidimas.
– Kaunas, 1990. – P. 207.]
On the 16th of May, 2013 a commemorative plaque was unveiled by the house in Nepriklausomybės Sq. 7, where the Consulate of Norway operated during 1933–1940
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL]

Literature and information sources:
 1. Atminimo lenta prie buvusio Norvegijos konsulato / Danutė Marcinkevičienė // XXI amžius. – 2013, gegužės 31, priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 2.
 2. Jonas ir Martynas Yčai: gyvenimas ir darbai Lietuvai / Jonas Aničas. – Vilnius, 2007. – P. 362.
 3. Kauno miestas: apžvalginis ir informacinis leidinys: Kauno m. 900 m. sukaktuvėms paminėti. – Kaunas, 1930. – P. 81.
 4. Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1940 metams. – Kaunas, 1940. – P. 34.
 5. Norvegijos karališkas konsulatas persikėlė nuo lapkričio 4 d. į naują butą, Laisvės Alėja 4, tel. 17 // Rytas. – 1924, lapkričio 5, p. 3.
 6. Pasiuntinybės, atstovybės ir konsulatai // Vadovas po Kauną ir apylinkes / V. Čižiūnas. – Kaunas, 1935. – P. 13.
 7. Profesorius Jonas Šimkus / Dr. Danutė Blažytė-Baužienė. – Iliustr., portr. // Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai. – Vilnius, 2008. – 2 t. – P. 86.
 8. Visa Lietuva: informacinė knyga / redaktorius ir leidėjas K. Puida. – Kaunas, 1923. – P. 152.
 9. Visa Lietuva: informacinė knyga / redaktorius ir leidėjas K. Puida. – Kaunas, 1925. – P. 41.
 10. Visa Lietuva: informacinė knyga 1931 m. / redagavo V. Ruzgas. – Kaunas, 1932. – P. 145.
 11. „Visas Kaunas“: Lietuvos respublikos 1932–1933 m. Kauno m. valdžios ir savivaldybės įstaigų , visuomenės veikėjų, pramonės ir prekybos įmonių adresų knyga. – Kaunas, 1932. – P. 61.

About 3,000 participants performed, watched by some 20,000 spectators. The second Song Festival took place on 01–02.07.1928, the third one – on 30.06.1930.

The first Song Festival in Kaunas. 1924
Photo [From S. Sajauskas’ personal collection]
Choir of the second Song Festival. 1928
Photo [From S. Sajauskas’ personal collection]

Literature and information sources:
 1. Dainų šventei estradą, pagaliau, suradus / J. Strimaitis // Lietuva. – 1924, rugpjūčio 13, p. 4.
 2. Lietuvių chorai – tautinės savimonės ir muzikinės kultūros žadintojai / Anicetas Arminas. – Vilnius, 1998. – 121, [2] p.
 3. Pirmoji dainos diena, 1924 : programa ir straipsnių rinkinys / red. Ant. Bružas. – Kaunas : Dainos dienai ruošti komitetas, 1924. – 52 p.
 4. Pirmoji dainų diena / O. Narbutienė // Dainų šventė. 1994. – Vilnius, 1994. – P. 15–17 : iliustr.
 5. Pirmoji Dainų šventė / Juozas Karosas // Varpai : literatūros almanachas. – Šiauliai, 1944, p. 335–341.
 6. Pirmoji Dainų šventė / Vytautas Žemgulys. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1970, Nr. 6, p. 59–62.
 7. Dainų šventė. – Prieiga per internetą: https://dainusvente.lt/en/. – Žiūrėta 2024 m. gegužės 6 d.

Union of Catholic Teachers of Lithuania looked after it. The seminary trained primary school teachers. It worked until 1932.

The head of the seminary Dr. K. Ruginis. 1920s
Photo [From the archives of our reader N. Dlugauskaitė.
From KCPL collections]
Teacher’s room in Simonas Daukantas Teachers’ Seminary. 1920s
Pfoto [Ibid. From KCPL collections]
Simonas Daukantas Teachers’ Seminary, second-year students. 1920s
Photo [Ibid. From KCPL collections]
Simonas Daukantas Teachers’ Seminary, fourth-year students. 1920s
Photo [Ibid. From KCPL collection]

Literature and information sources:
 1. Pradžios mokslo plitimo 10 metų (1918–1928) apžvalga: Žinios apie mokytojų seminarijas. – Lent. // Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. – Kaunas, 1990. – P. 315.
 2. Simano Daukanto mokytojų seminarijos atidarymo iškilmės / J. Talmontas // Lietuvos mokykla. – 1924, Nr. 10, p. 459–461. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=118649. – Žiūrėta 2009 m. rugpjūčio 18 d.
 3. Simano Daukanto mokytojų seminarija // Rytas. – 1925, liepos 26, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=123821. – Žiūrėta 2009 m. rugpjūčio 18 d.
 4. Simono Daukanto mokytojų seminarija / Viktoras Vitkus. – Nuotr. // Alio Raseiniai. – 2011, gegužės 19, p. 12.
 5. „Šių mokslo metų pabaigoj užsidarė Kauno Simono Daukanto vardo mokytojų seminarija, išleidusi paskutinę 17 mokytojų laidą“ // Mūsų rytojus. – 1932, birželio 30, Nr. 26, p. 2.

The project included documents for the general sewerage installation in Kaunas for 20 years (till 1944). From 1924 to World War 2, 61 km of sewerage and 27 km rain drainage networks were built.

Kaunas drainage work in Laisvės Avenue. 1920s
[From KCPL collections]
Sewage pipelines laid in 1924–1928
[Lietuvos savivaldybių… – P. 102.]

Literature and information sources:
 1. Kauno miesto vandentiekio ir kanalizacijos istorija; Kanalizacija; Kanalizacijos ūkis; Kanalizacijos siurblinės. – Iliustr. // Vandentiekis Kaune 1929–1999. – [Kaunas, 1999]. – P. 1–12, 32–41.
 2. Kauno kanalizacijos ir vandentraukio reikalu; Patys projektavo ir statė. – Iliustr., faks. // Žygis : Steponas Kairys – inžinierius, mokslininkas, kūrėjas / Juozas Stražnickas. – Kaunas, 1999. – P. 109–125.
 3. Miestų ir kaimų statybos. Savivaldybių ūkio infrastruktūros gerinimas. – Lent. // Lietuvos savivaldybių raida ir veiklos finansavimas / Romas Stačiokas, Justinas Rimas. – Kaunas, 2002. – P. 97–102.
 4. Didžioji knyga = The great book : Kauno vandentiekis ir kanalizacija, 1929–1941 : [istorija, fotonuotraukos] / [sudarė Petras Garnys] ; [į anglų kalbą išvertė Joana Ratkevičiūtė-Misevičienė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2014. – 256 p. : iliustr.

On 10.05.1924, Kaunas Municipality signed a contract with Auto company which was granted the right to carry passengers for 5 years (in 1927, it went bankrupt). On 08.02.1934, Kaunas City Council established a bus company, which in 1950 was named Kaunas Bus-Taximotor Park, and in 1956 it was reorganised into two companies: Kaunas Taxi Park and Kaunas Bus Park. In 1992, it was reoganised into two independent companies: Kaunas State Intercity Bus Park and Kaunas State Bus Park. In 1995, it was reorganised into “Kauno autobusai”, Ltd. 01.04.2014 “Autrolis” became a part of “Kaunas Buses.”

Passenger bus. 1930s
[Kauno autobusai. – Kaunas, [2004]. – P. 9.]
Passenger bus. 1950s
[Kauno autobusai. – Kaunas, [2004]. – P. 13.]
Ltd „Kauno autobusai“. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]
Park of Ltd „Kauno autobusai“. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Auto“ bendrovė – Kauno visuomeninio transporto konsesininkė (1924–1927 m.) / Vytautas Smilgevičius. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 5 (2004), p. 265–273.
 2. Jungtuvių finiše – naujo vadovo paskyrimas / Živilė Banytė. – Portr. // Kauno diena. – 2014, liepos 8, p. 3.
 3. Kaip kojas keitė ratai: [1934–2004 m. Kauno autobusų parko istorija] / UAB Kauno autobusai. – Kaunas, 2004. – DVD Video: spalv.
 4. Kauno autobusai: [bukletas]. – Kaunas, 2004. – 38 p.: iliustr., žml.
 5. Kauno autobusai. – Prieiga per internetą. URL: https://kaunoautobusai.lt/. – Žiūrėta 2019 m. spalio 3 d.
 6. Pirmieji Kauno autobusai / E. Naskauskas. – Iliustr. – Aut. nurodytas red. prieraše // Vakarinės naujienos. – 1970, kovo 30, p. 20.
 7. Savivaldybių ūkio infrastruktūros vystymas. – Lent. // Lietuvos savivaldybių raida / Romas Stačiokas. – Vilnius, 1991. – P. 236–245.
 8. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 64.

In 1931, it moved to the premises of the failed “Šviturys” company (Kęstučio St. 36). “Sakalas” published textbooks, Lithuanian and foreign fiction, magazines called “Kalba” and “Dienovidinis”, and a newspaper “Gimtoji kalba”. In 1940, the company was nationalized (it was attached to LSSR state publishing house). In 1943, the company was restored and operated until the end of the summer of 1944 (when it was nationalized for a second time).

Antanas Kniūkšta, the director of “Sakalas” company. 1930s
[„Sakalas“ / Vilius Užtupas // Naujos knygos. – 1988, Nr. 8, p. 44.]
Logo of “Sakalas” company
[Vilius Užtupas. Lietuvos spaustuvės: 1522–1997.
– Vilnius, 1998. – P. 34.]

Literature and information sources:
 1. Apie „Sakalą“ ir Antaną Kniūkštą / Dominykas Urbas. – Iliustr. // Naujasis židinys. – 1992, Nr. 7–8, p. 79–83.
 2. Knygos puoselėtojas / Marija Macijauskienė. – Iliustr. // Švyturys. – 1983, Nr. 13, p. 16–17.
 3. Leidyklos, redakcijos, pramonės įmonės – spaudos darbų užsakovės. – Iliustr. // Lietuvos spaustuvės / Vilius Užtupas. – Vilnius, 1998. – P. 33–34.
 4. Lietuviškoji knyga Lietuvos respublikos laikotarpiu (1918–1940) / Audronė Glosienė // Lietuviškoji knyga: Istorijos metmenys. – Vilnius, 1996. – P. 173.
 5. Milijonas „Sakalo“ leidinių / A. Braziulis. – Portr. // Trimitas. – 1937, Nr. 4, p. 85.
 6. Po „Sakalo“ sparnais: (Antano Kniūkštos šimtosioms gimimo metinėms) / Sudaryt. V. Markevičius. – Kaunas, 1992. – 31 p.: iliustr., portr.
 7. Pokalbiai su knygų leidėju Antanu Kniūkšta. – Portr. // Pažinti kultūros žmonės / Vladas Žukas. – Vilnius, 2002. – P. 474–483.
 8. Primiršto laikotarpio literatūros bruožai: 1941–1944 m. / Aldona Ruseckaitė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1991, Nr. 6, p. 64–68; Nr. 7, p. 65–68.
 9. „Sakalas“ / Žaneta Zaveckienė. – Iliustr. // Knygotyra: Enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 322.
 10. „Sakalo“ bendrovė raštams leisti ir platinti: 1924–1940 ir 1943–1944. – Vilnius, 1998. – 243 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 216–229.

In the Soviet period the secondary school was named after poet Adomas Mickevičius. In 1991 the Jesuits again took the lead of the school.

Going-away party for the graduates of the Jesuit Gymnasium. 1930
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 228.]
Kaunas Adomas Mickevičius Secondary School (Rotušės Sq. 9)
[Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. [31].]

Literature and information sources:
 1. Kauno jėzuitų gimnazija : 1-asis dešimtmetis, (1924–1934) : [albumas]. – Kaunas, 1934. – 114, [5] p.: iliustr.
 2. Kauno jėzuitų gimnazija. – Kaunas, 1994. – 24 p.: iliustr.
 3. Kauno jėzuitų gimnazija, 1649–2004 / [parengė Marija Baltuškaitė]. – Kaunas, 2004. – 198, [2] p.
 4. Kauno jėzuitų gimnazija. – Iliustr. // Kauno apskrities gimnazijos: atkūrimo dešimtmetis. – Kaunas, 2000. – P. 33–38.
 5. Kauno jėzuitų gimnazija Antrojo pasaulinio karo metais / Linas Venclauskas. – Santr. angl. – Bibliogr.: 20 pavad. ir išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 6 (2005), p. 165–172.
 6. Kauno jėzuitų gimnazija. – Prieiga per internetą. URL: https://kjg.edupage.org/a/int-program-ena. – Žiūrėta 2021 m. gegužės 25 d.

The Lithuanian Catholic St. Zita Society, uniting maids and domestic workers, was established in 1906, and registered on 27.07.1907.

Building of Lithuanian St. Zita Society of maids and domestic workers, built and consecrated on 19.04.1925
Postcard [From S. Sajauskas‘ personal collection]
Former St. Zita Society Palace, at present – Faculty of Catholic Theology of Vytautas Magnus University. 2008
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Klerikalinės darbininkių ir tarnaičių draugijos Lietuvoje 1905–1940 m. / R. Raudeliūnienė // Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Serija A. – [T. ] 2 (1978), p. 65–76.
 2. Kauno Šv. Zitos draugija / Arvydas Gaidys // Lietuvių Atgimimo istorijos studijos. – 1994, [t.] 7, p. 292–294.
 3. Lietuvių katalikių tarnaičių Šv. Zitos draugija / Kęstutis Straigis // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 2 (2000), p. 74–76.
 4. Šv. Zitos Draugijos namų pašventinimas / P. I // Lietuva. – 1925, balandžio 21, p. 6.
 5. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 34.
 6. Faculty of Catholic Theology of Vytautas Magnus University. – Prieiga per internetą. URL: https://www.vdu.lt/en/academic-subdivisions/faculty-of-catholic-theology/. – Žiūrėta 2019 m. spalio 3 d.

It operated until 1944 (the building of the library was destroyed during German aviation raid on 03.08.1944). The library was reestablished in 1948. In 1960, it was moved to premises in Laisvės Ave. 57. The library net has developed over the years. In 1976, municipal libraries were centralized. The sixth library of the city became the center of library system (present Kaunas Municipal Vincas Kudirka Public Library). In 1988, it regained the original name of Vincas Kudirka.

Vincas Ruzgas. 1920s
[Iš tarpukario… . – Virš. nuotrauka]
The reading room of the library. 1930–1939
[From Kaunas Municipal Vincas Kudirka Public Library Collection]
Kaunas Municipal Vincas Kudirka Public Library
(Laisvės Ave. 57). 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kauno centro (buv. 6-sios bibliotekos istorija: Diplominis darbas / V. Šleinienė. – Kaunas, 1972. – 83 p.: iliustr. – Mašinraštis. [Saugomas Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje].
 2. Kauno Vinco Kudirkos biblioteka-skaitykla / G. Raguotienė // Knygotyra: Enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 165.
 3. Kauno miesto V. Kudirkos biblioteka / V. Ruzgas // Bibliografijos žinios. – 1937, Nr. 1, p. 29–32. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=6956. – Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 7 d.
 4. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka 1925–2005 metais: istorijos apžvalga / Sudarė ir spaudai parengė D. Poškienė. – Kaunas, 2005. – 128 p.: iliustr.
 5. Kauno miesto Vinco Kudirkos biblioteka / Vincentas Ruzgas. – Kaunas, [1937]. – 4 p. – Bibliotekininkų draugijos leidinys Nr. 14.
 6. Miesto savivaldybės skaitykla // Lietuva. – 1925, balandžio 25, p. 6. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=38140. – Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 7 d.
 7. Vincas Ruzgas – V. Kudirkos viešosios bibliotekos įkūrėjas / Vida Statulevičienė // Iš tarpukario Lietuvos švietimo istorijos lobyno: Konferencijos pranešimai. – Kaunas, 2005. – P. 17–21.
 8. V. Kudirkos v. biblioteka-skaitykla / V. Ruzgas. – Iliustr. // Bibliotekų darbas. – 1960, Nr. 4, p. 36–38.
 9. Kaunas Municipal Vincas Kudirka Public Library. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunas.mvb.lt/about. – Žiūrėta 2019 m. spalio 3 d.

In March, 1930 Levušas, Aranauskas and Černesas established the stock company “Cotton” in Šančiai (present Virvių St. 13) that manufactured figured tricot and socks. In 1940 the factory was nationalised. During the World War II its work was slowed down. In 1944 the manufacturing was re-established. The factory was repeatedly reconstructed (1963, 1975, and 1980). On 08.12.1998 it went bankrupt.

Advertisement of the “Glalev” tricot factory
[Lietuvos žinios. – 1925, rugpjūčio 9, p. 6.]
Regulations of the stock company “Cotton”
[„Kotono“ kojinių fabriko istorija…, p. 8.]

Literature and information sources:
 1. Akcinės bendrovės „Cotton“ įstatai // Vyriausybės žinios. – 1930, Nr. 150, p. 6–8.
 2. Banknotų banga traiško net ir garsias įmones / Vygandas Trainys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, lapkričio 20, p. 3
 3. „Cotton kojinės…“ // Lietuvos aidas. – 1930, birželio 7, p. 9.
 4. Įmonės 60 metų metraštis / Algimantas Balsas // Kauno tiesa. – 1985, lapkričio 20, p. 4.
 5. Kaune kojinių fabrikas „Cotton“ / Eduardas Remecas // Lietuvos aidas. – 1995, sausio 21, p. 23.
 6. „Koton“, „Cotton“, – kojinių fabrikas Kaune (Šančiuose) // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 197.
 7. „Kotono“ kojinių fabriko istorija : 1925–1985 / Stanislovas Bilskis. – Kaunas, 1985. – 92 p. : iliustr. – Mašinraštis.
 8. „Koton“ pasitraukia / Aušra Ostasevičienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė, 1999, kovo 30, p. 2.
 9. „Pirklių dėmesiui…“Glalev“ // Lietuvos žinios. – 1925, rugpjūčio 9, p. 6.

1936 temporary M. K. Čiurlionis Gallery was transformed into Vytautas Magnus Museum of Culture and was moved to new premises (V. Putvinskio St. 55; architects: Vladimiras Dubeneckis, Karolis Reisonas and Kazys Kriščiukaitis). The former building of the gallery was given to the Art School. In 1944, the museum was named after M. K. Čiurlionis. In 1969, the gallery of Čiurlionis’ works was opened in the new wing (architect Feliksas Vitas) of the museum. On 01.01.1997 it was granted the status of a national museum and named M. K. Čiurlionis National Museum of Art.

M. K. Čiurlionis temporary gallery. Around 1932
[Algirdas Margeris-Šeštokas. Amerikiečio įspūdžiai Lietuvoje.
– Kaunas, 1932. – Įklija tarp p. 160–161.]
Cultural Museum of Vytautas Great. 1940
Postcard [From KCPL collections]
M.K. Čiurlionis gallery. 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
M. K. Čiurlionis National Museum of Art. 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Čiurlionio galerijos vargai // Dailės ir kultūros baruose. – Vilnius, 1970. – P. 245–249.
 2. Istorija. – Iliustr. // Mažieji Lietuvos istorijos paminklai. – Kaunas, 1999. – P. 9–19.
 3. M.K. Čiurlions National Museum of Art. – Prieiga per internetą. URL: https://ciurlionis.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. spalio 3 d.
 4. M. K. Čiurlionio galerija. – Iliustr. // Lietuvos muziejai iki 1940 metų / Nastazija Keršytė. – Vilnius, 2003. – P. 104–108.
 5. M. K. Čiurlionio galerijos laikinieji rūmai. 1923–1924 m. / Lina Preišegalavičienė. – Iliustr. // Tautinės modernybės architektas: Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba, 1888–1932 : monografija. – Kaunas, 2018. – P. 99–103.
 6. Meno mokykla ir laikinoji M. K. Čiurlionio galerija A. Mackevičiaus g. 27, 29 / J. Kančienė. – Iliustr. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 162.
 7. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus biblioteka : V. Putvinskio g. 55 / Almantas Bružas. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 277.
 8. Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus / Vaiva Laukaitienė. – Iliustr. // Kauno savasties ženklai. – 2009. – P. 90–95.
 9. Pasislėpusi knygų buveinė iš stiklo / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, spal. 10, p. 14.
 10. Tikrasis modernizmas = True modernism : Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus istoriniam interjerui – 80 metų / Lina Preišegalavičienė ; [vertėjas Armandas Rumšas]. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2016 (Kaunas : Kopa). – 79, [1] p. : iliustr., faks. ; 24 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Bibliogr.: p. 73. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9955-471-60-8
 11. Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus 1936.XI.1–1939.XII.31 darbų apyskaita / V. Kuprevičius // Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus metraštis. – T. 1 (1941), p. 331–391.
 12. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 26–27, 68–69.
 13. Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus biblioteka Kaune = Library of the National M.K. Čiurlionis Museum of Art in Kaunas. – Iliustr. – Gretut. tekst. liet., angl. // Lietuvos architektūros apžvalga, 1990–2020. – Vilnius : Archiforma, 2020. – P. 152–153.

In 12–13.12.1937 official opening of the institution was organized in the Camber of Agriculture (present K. Donelaičio St. 2). On 18.02.1939 opening festival of new CCIC (present K. Donelaičio St. 8) took place. In 1940 the chamber was liquidated; in 1991 its work was revived. 2020 CCIC moved to the premises Gedimino St. 43.

Chamber of Commerce, Industry and Crafts
(architect Vytautas Landsbergis-Žemkalnis)
Photo by eng. A. Prapuolenis [Tautos ūkis. – 1939, Nr. 8, p. 176.]
On 13.09.1944 CCIC (K. Donelaičio St. 8) was given to the Central State Library of Lithuania SSR (present Martynas Mažvydas National Library of Lithuania). In 1950 Kaunas Regional Library was established (present Kaunas County Public Library (Oak Grove Library). In 1996 a part of the chamber’s premises were occupied by the Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Economic self-sufficiency: The Chamber of Commerce, Industry and Crafts / Giedrė Jankevičiūtė, Vaidas Petrulis. – Iliustr., projekt., plan. – Taip pat vartojama antr.: Simbolic Structures. – Bibliogr. išnašose // Architecture of optimism : the Kaunas phenomenon, 1918–1940. – Vilnius : Lapas, 2018. – P. 128–137.
 2. Iškilmingai atidaryti – pašventinti Prekybos, pramonės ir amatų rūmų namai // Lietuvos aidas. – 1939, vasario 19, p. 1. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_98036_1. – Žiūrėta 2009 m. balandžio 15 d.
 3. Prekybos ir pramonės rūmų atidarymas // Lietuva. – 1925, birželio 19, p. 4. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38122_4. – Žiūrėta 2009 m. balandžio 11 d.
 4. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai : [albumas]. – Kaunas, 1938 (Kaunas : „Spindulio“ b-vė). – [16] lap. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C130000486358. – Žiūrėta 2024 m. sausio 19 d. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 12 d.
 5. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, K. Donelaičio g. 8 / J. Kančienė. – Iliustr. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 86–88.
 6. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai: istorija ir architektūra / Eugenijus Rūkas // Kauno istorijos metraštis. – Kaunas, [T.] 5 (2004), p. 293–313.
 7. Verslo ir valstybės santykiai: Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų istorija 1925–1941 m. / Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Giedrė Milerytė. – Sant. angl. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – 2011. – [T.] 11, p. 111–150.
 8. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai. – Prieiga per internetą. URL: https://chamber.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. spalio 3 d.
 9. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 72–73.
 10. Išlikęs ir neišlikęs kultūros paveldas senuosiuose bibliotekos rūmuose (K. Donelaičio g. 8). – [Kaunas] : Kauno apskrities viešoji biblioteka, [s.a.]. – 1 lankstinys (8 p.).
 11. Chamber of Commerce, Industry and Trades. – Prieiga per internetą. URL: https://modernizmasateiciai.lt/en/prekybos-pramones-ir-amatu-rumai/. – Žiūrėta 2020 m. rugsėjo 24 d.

Nowadays it houses “Metropolis” hotel.

“Lietuvos viešbutis” Hotel
[Lietuva skaitmenimis 1918–1928. – Kaunas, 1928. – P. 150.]
“Metropolis” Hotel (S. Daukanto St. 21). 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Lietuvos“ viešbutis, S. Daukanto g. 21 / N. Lukšionytė. – Iliustr., planas. – Aut. nurodomas turinyje // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 82–83.
 2. „Metropolio“ viešbutis su restoranu (Laisvės al. 68 / Daukanto g. 19). – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 93–94.
 3. Kaunas: provincijos anekdotai / A. Dambrauskas // Kauno diena. – 1994, gegužės 21, p. 11.
 4. Tarpukario viešbučių perlas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, rugpjūčio 12, p. 14.
 5. Viešbutis ir restoranas „Metropolis“ Laisvės alėjos ir S. Daukanto gatvės kampe: pasivaikščiojimai po Kauną: XXIII pasivaikščiojimas. – Iliustr. / Miglė Banytė // Kauno diena. – 1997, balandžio 19, p. 22.
 6. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 32.
 7. Hotel “Lietuva” in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/834?uk=&ss=metropolis&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. spalio 3 d.

1980 the Kaunas Tadas Ivanauskas Zoological Museum (present Laisvės Ave. 106) was established in the building.

1924 the bank was built using the project by the architects-engineers Grigorijus Mazelis and Mikas Grodzenskis
[Centralinis žydų bankas kooperacijai remti Lietuvoje. 1926.
– Kaunas, 1927, p. 2.]
The Central Jewish Bank and its passage. 1970s
[Mokslas ir gyvenimas. – 1969, Nr. 10, p. 20.]

Literature and information sources:
 1. Centralinio Lietuvos žydų banko kooperacijai remti įstatai [1920 m. kovo 15 d.]. – Turinys: I. Banko įtaisymas ir kapitalas; II. Banko operacijos; III. Banko valdymas; IV. Visuotiniai akcininkų susirinkimai; V. Revizijos komisija; VI. Apyskaita; VII. Pelno paskirstymas; VIII. Atsargos kapitalas; IX. Banko darbo baigimas; X. Bendri nuostatai // Vyriausybės žinios. – 1920, Nr. 25, kovo 26, p. 1–4.
 2. Centralinis žydų bankas // Lietuvos bankininkystės istorija, 1918–1941 / Vladas Terleckas. – Vilnius, 2000. – P. 65–74.
 3. Centralinis žydų bankas kooperacijai remti Lietuvoj // Lietuvos žinios. – 1932, liepos 2, p. 4. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=82017. – Žiūrėta 2010 m. rugsėjo 3 d.
 4. Centralinis žydų bankas kooperacijai remti Lietuvoje // Lietuvos aidas. – 1938, vasario 15, p. 26. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=73903. – Žiūrėta 2010 m. rugsėjo 3 d.
 5. Kokie buvo prieškario komerciniai bankai / V. Terleckas // Vakarinės naujienos. – 1995, gruodžio 6, p. 6.
 6. Jews’ Bank in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/949?rt=3&type=2&ss=zoo. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 7 d.
 7. Žydų bendruomenės pastatai. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje : svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843–1915) / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas, 2001. – P. 36–39.

In july 1944 it was bombed by the retreating German forces.

Architect Mykolas Songaila adapted Y. Vaskinen’s project to the local terrain
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas :
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 224.]
15.02.1932 the official opening of the institute chamber
[Vytauto Didžiojo universitetas Kaune, 1922–1932 : trumpa 10 metų veikimo apžvalga. – Kaunas : [1932]. – P. 37.]

Literature and information sources:
 1. Statomas fizikos-chemijos institutas // Trimitas. – 1925, Nr. 24, p. 781. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=38930. – Žiūrėta 2010 m. rugsėjo 2 d.
 2. Fizikos-chemijos instituto kertinio akmens pašventinimas Viesulavo kalne. – Iliustr. // Krivulė. – 1925, Nr. 10, p. 219.
 3. Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos-chemijos institutas. – Iliustr. / M. Songaila // Technika. – 1933, Nr. 7, p. 459–500. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=115189. – Žiūrėta 2010 m. rugsėjo 2 d.
 4. Mokslo rūmų likimas. – Iliustr. / Česlovas Vištakas // Technikos žodis. – 1992, Nr. 3, p. 2–4.
 5. Matematikos ir gamtos mokslai / Ieva Šenavičienė, Laima Gylienė // Vytauto Didžiojo universitetas : mokslas ir visuomenė, 1922–2002. – Kaunas, 2002. – P. 188–189.
 6. VMU Institute of Physics and Chemistry. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1327?uk=&ss=physic&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. spalio 3 d.

The most severe floods in Kaunas occurred in spring of 1931, 1936, 1946. However, the threat of flooding was partially prevented after Kaunas Hydroelectric Power Plant was built in 1959.

1926 flood in Jonavos Street
[From KCPL collections]
1926 the Vilijampolė bridge was damaged during the flood
[From KCPL collections]
In Kaunas river floods of different scales were rather often: there were several floods every decade.
The flood of 1935 in Maironio St.
Photo by J. Stanišauskas [From KCPL collections]
1935 flood near Rotušės Sqaure
Photo by J. Stanišauskas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kai siautėja mūsų upės / Antanas Barisas. – Iliustr. // Lietuvos žemė: Lietuvos geografijos skaitiniai. – Kaunas, 2000, P. 182–185.
 2. Kaunas 100 kartų skendo / Jurinas. – Iliustr. // Diena. – 1936, kovo 15, p. 8.
 3. Nemuno potvynių problema / L. Mingauda. – Iliustr. // Tarybų Lietuva. – 1947, kovo 27, p. 2–3.
 4. Neries ir Nemuno potvyniais: ar nereiks per Katedros aikštę plaukti valtele? / K. Petrauskis. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1996, vasario 24, p. 28.
 5. 1940 metų Nemuno potvynis Kaune ir kitur palygintas su kitų metų potvyniais / S. Kolupaila. – Iliustr. // Kosmos. – 1940, Nr. 4–6, p. 221–226.
The ceremony in Kaunas Cathedral Basilica for the establishment of Lithuanian Ecclesiastical Province in 1926
[Lietuvos bažnyčios… 1983. – P. 12.]

Literature and information sources:
 1. Abipus nepriklausomybės slenksčio / P. Subačius. – Iliustr. // Krikščionybės istorija. – Vilnius, 2000. – P. 641–643.
 2. Bažnyčios struktūrų reorganizacija po Lietuvos bažnytinės provincijos sudarymo / A. Streikus // Krikščionybės Lietuvoje istorija. – Vilnius, 2006. – P. 400–405.
 3. Įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija // Rytas. – 1926, balandžio 8. p. 1.
 4. Kauno arkivyskupija. Arkivyskupijos įkūrimas. – Iliustr. // Lietuvos bažnyčios: Kauno arkivyskupija / Bronius Kviklys. – Čikaga, 1983. – [T.] 3, p. 11.
 5. Kauno arkivyskupijai 75: leidinys apie Kauno arkivyskupijos praeitį ir dabartį. – Kaunas, 2001, 80 p. – Santr. angl., lenk., vok.
 6. Prieš 75 metus įkurta Kauno arkivyskupija // Apžvalga. – 2001, balandžio 13, p. 2.
 7. Svarbi data Lietuvos ir Bažnyčios istorijoje / Aldona Vasiliauskienė // XXI amžius. – 2006, balandžio 5, p. 7.
 8. Istorinis Kauno arkivyskupijos gimtadienis / Aušra Garnienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2021, bal. 3, p. 14.

in 1940, it was closed. On 20.05.1991, it was reestablished, and in 1997 – reorganised.

Chamber of Agriculture
(built in 1930–1931, design by engineer Karolis Reisonas)
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas :
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 368.]
Chamber of Agriculture (K. Donelaičio St. 2). 2010
Foto by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kooperacijos raida Lietuvoje : istorinė apybraiža / Pranas Sasnauskas. – Vilnius, 1998. – P. 105.
 2. Lietuvos žemės ūkis, 1918–1940 : jo raida ir apžvalga / Bronius Povilaitis. – Vilnius, 1997. – P. 158–164.
 3. Žemės ūkio rūmai – 80 metų su kaimo žmogumi : Lietuvos kaimo visuomenės raida: socialinės ir ekonominės pažangos link / [Antanas Stancevičius, Bronius Markauskas, Remigijus Urbonas, Mečislovas Treinys, Aldona Stalgienė ; redaktorė Irma Minskienė]. – [S.l. : s.n., 2006]. – 86 p. : iliustr. – Antr. iš virš.
 4. Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) = Chamber of Agriculture building : K. Donelaičio g. 2 / Parodos kalnas / Jolita Kančienė ; į anglų kalbą vertė Mykolas Drunga. – Iliustr., plan. – Gretut. tekstas liet., angl. // Kauno tarpukario architektūra. – Kaunas : Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius, 2013. – P. 46–47.
 5. Žemės ūkio rūmai // Lietuvos aidas. – 1934, kovo 24, p. 8.
 6. Žemės ūkio rūmai : K. Donelaičio g. 2 / Jolita Kančienė. – Iliustr. // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 71.
 7. Žemės ūkio rūmai. – Prieiga per internetą. URL: https://www.zur.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. spalio 3 d.
 8. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 71.

As the radio program expanded, Radiofonas moved to a new studio on 15. 01.1928 (Laisvės Ave. 13). On 01.01.1933 it moved to new premises on K. Daukantas St., 12 (present 28). In June, 1940 the Red Army occupied Lithuania, consequently, personnel and direction of the Radiofonas were fired. On 15.07.1944 there opened the Soviet Committee of Radiofication and Radiophonia.

From this building for the first time were broadcasted
the words: “Hello, hello Kaunas is speaking!”
[Radio Kaunas : Lithuanie. – Kaunas, 1928. – P. 5.]
The first director of Kaunas radio station, a pioneer of radiophonia in Lithuania, captain and engineer Alfonsas Jurskis
[Radio Kaunas… . – P. 9.]

Literature and information sources:
 1. „Alio! Radijo Kaunas. Lietuva“ / Jūra Marija Baužytė. – Iliustr. // Voruta. – 2002, liepos 5, p. 3.
 2. Pirmieji radijo žygiai Lietuvoje / J. Paleckis. – Iliustr. // Laiko žodis. – 1936, Nr. 19/20, p. 7.
 3. Plungės ūkininkui ir Londono melomanui / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, birželio 12, p. 3.
 4. Radiofonas: studija ir žmonės. – Iliustr. // Eterio šviesa : nepriklausomos Lietuvos radijas 1919–1940 m. : [mokslinė apybraiža] / Stasys Štikelis. – Kaunas, 2001. – P. 97–226.
 5. Radio Kaunas : VII-ji Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda. Radio paviljonas “Radio Kaunas”. – [Kaunas] : Lietuvos Radiofonas, 1928. – 32 p. – (Lietuvos Radiofono leidinys ; nr. 1).
 6. Radio stotis. – Iliustr. // Kaunas, 1030–1930 / Vytautas Bičiūnas. – Fotogr. leid. – Kaunas, 1999. – P. 240–242.
 7. Ryšys su pasauliu / Kazimieras Dobkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2001, birželio 15, p. 7, 12.

At 09.11.1928 Apostolic nunciature of Vatican that worked in K. Donelaičio St. 44. In 1931 building for the nunciature was built in V. Putvinskio St. 56 (architect Vytautas Landsbergis-Žemkalnis). However, the nunciature never settled in the building as Tautininkų government came into conflict with catholic authorities. On 06.06.1931 the nuncio was seen off the premises.

In 1932, the building was adapted for state children’s hospital; after the war – kindergarten. Since 1971there operated the Cultural division. 4th decade of the 20th c.
Photo by J. Skrinska [From KCPL collections]
On 12.09.2007 a memorial plaque was unveiled on the former building of Nunciature of Vatican (K. Donelaičio St. 74). 2009
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Apostolic Nunciature (today the Kaunas Artists’ House) : V. Putvinskio St 56 / Jolita Kančienė. – Iliustr. // Kaunas An Architectural Guide. – Vilnius : Lapas, [2017]. – P. 152.
 2. Pasiuntinybės ir konsulatai // Visas Kaunas: Lietuvos respublikos 1932–1933 m. Kauno miesto valdžios ir savivaldybės įstaigų, visuomenės veikėjų, pramonės ir prekybos įmonių adresų knyga. – Kaunas, 1932. – P. 60–62.
 3. Kova dėl nunciatūros / Jurgis Oksas // Kauno tiesa. – 1991, kovo 16, p. 4.
 4. Čia turėjo būti naujoji Vatikano atstovybė // Kauno pirmadienis. – 1996, Nr. 7, vasario 19–25. – P. 2.
 5. Gyvenamųjų namų kompleksas V. Putvinskio (buv. S. Nėries) g. 52–72 / J. Kančienė. – Iliustr. planas. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 191–198.
 6. Vatikano diplomatinė atstovybė. – Gretut. tekstas anglų kalba // Lietuvos moderno pastatai. – Vilnius, 1998. – [P.] 14–15.
 7. Konkordato interpretacijų vingiai ir nuncijaus Riccardo Bartoloni „istorija“ Lietuvoje // Tarp politikos ir diplomatijos: Šventasis sostas ir Lietuvos respublika / Algimantas Kasparavičius. – Vilnius, 2008. – P. 357–390.
 8. Šventasis sostas Pirmosios Lietuvos respublikos politikoje ir diplomatijoje / Arūnas Gumuliauskas; Rec. kn.: Kasparavičius A. Tarp politikos ir diplomatijos: šventasis sostas ir Lietuvos respublika. – Vilnius, 2008, 796 p. // Istorija. – [Nr.] 72 (2008), p. 101–103.
 9. Vatican Diplomatic Mission (Nunciature) in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/555?uk=&ss=kindergarten&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. spalio 3 d.

Kaunas post office, telegraph and telephone stations, Presidential Palace and Seimas were occupied by the rebels. That night Kaunas was controlled by infantry patrols of organizers of the coup; next to the main roads to the city were lined tanks and armored personnel carriers.

Patrols in Kaunas streets on 17th of December
(present Gedimino St.)
[Kardas. – 1926, Nr. 35/36, p. 556.]
Armored personnel carriers and tanks guarding General staff
[Kardas…, p. 557.]

Literature and information sources:
 1. Apie 1926 metų gruodžio 17-tos dienos perversmą / K. Grinius // Kazys Grinius / Alfonsas Eidintas. – Vilnius, 1993. – P. 147–191.
 2. Kitaip negalėjo būti // Kardas. – 1926, Nr. 35/36, p. 550–551.
 3. Naujas žvilgsnis į Kazio Griniaus ir Mykolo Slezevičiaus veiksmus 1926 m. gruodžio 17 d. įvykiuose / Mindaugas Tamošaitis. – Bibliogr. : 59 pavad. // Istorija. – [T.] 73 (2009), p. 17–24.
 4. Respublikos išlikimas – visų aukščiausias įstatymas // Lietuvos žinios. – 1926, gruodžio 21 (Nr. 290), p. 1.
 5. 1926 gruodis : perversmas ar sukilimas / Aras Lukšas. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2008, gruod. 19, p. 14–15.
 6. 1926 metai. Dviejų vyrų valdžia // Antanas Smetona ir jo laikai / Liudas Truska. – Vilnius, 1996. – P. 151–197.
 7. 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo padarinių legalizavimas: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos vadovybės pozicija / Danutė Stakeliūnaitė. – Bibliogr.: 62 pavad. // Istorija. – [T.] 41 (1999), p. 34–39.
 8. 1926 m. valstybės perversmas ir valstiečių liaudininkų vadovybės pozicija. – Iliustr. // Kazys Grinius ir jo bendražygiai Lietuvos politiniame gyvenime, 1926–1940 : valstiečiai liaudininkai autoritarizmo laikotarpiu : monografija / Mindaugas Tamošaitis. – Vilnius, 2014. – P. 32–46.

In the Soviet period it was called the Kaunas Second Secondary School; from 1989 Kaunas Maironis Secondary School (present Kaunas Maironis University Gymnasium).

The pedagogues of “Aušra” girls’ school.
Around 1933
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 229.]
Maironis Gymnasium. Interwar period
Photo [From S. Sajauskas’ personal collection]

Literature and information sources:
 1. „Aušros“ gyvybingumo versmė / Marija Karpavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, rugsėjo 1, p. 19.
 2. Visuomeninis gyvenimas : Kauno „Aušros“ mergaičių valstybinės gimnazijos dešimtmetis. – Parašas: M. // Naujoji vaidilutė. – 1937, Nr. 11, p. 567–568.
 3. Kauno Maironio gimnazija. – Iliustr. // Kauno apskrities gimnazijos: atkūrimo dešimtmetis. – Kaunas, 2000. – P. 39–43.
 4. Kauno Maironio vidurinė mokykla / Parengė Daiva Garnienė, Marija Karpavičienė. – Kaunas, 1989. – 24 p.: iliustr.

For a long time the duties of Austrian Honorary Consul were performed by Andrius Vosylius.

In 1935 the status of the General Consulate was given to the Consulate of Austria. It was open until the March of 1938. 2013
Foto by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
26.09.2006 on the former building of the Consulate of Austria
a commemorative plaque was unveiled. 2013
Foto by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Įamžintas buvęs Austrijos konsulatas. – Iliustr. – K. D. inf. // Kauno diena. – 2006, rugsėjo 27, p. 5.
 2. Kaune pradėjo veikti Austrijos konsulatas // Lietuvos žinios. – 1927, rugsėjo 26, p. 3.
 3. Užsidarė Kaune Austrijos konsulatas // Diena. – 1938, kovo 20, p. 1. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=167205. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 7 d.
 4. Viešbutis ar valdininkų kabinetai? / V. Rupeikaitė // Kauno diena. – 2009, liepos 27, p. 2.

It existed in the years 1927–1940. It sold the production of dairy processing companies in the local market and abroad.

Kaunas’ creamery. About 1938
[Kaunas / [Europos miestų statyba ir tautų ūkis]. – Amsterdam ; Basel ; London ; Prag ; Rio de Janeiro : Service des pays S.A : Länderdienst A.G., 1938 (Praha : Státní Tiskárna). – P. [50–52.]
Pienocentras transport distributing production. 1930
[Tarpukario Lietuva. – Kaunas : Šviesa, 2007. – P. 92.]

Literature and information sources:
 1. Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių s-ga „Pienocentras“. 1939. – Kaunas, 1939. – 58 p.: iliustr.
 2. Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“. – Iliustr. – Tekstas lygiagr. vok. // [Kaunas / [Europos miestų statyba ir tautų ūkis]. – Amsterdam ; Basel ; London ; Prag ; Rio de Janeiro : Service des pays S.A : Länderdienst A.G., 1938 (Praha : Státní Tiskárna). – P. [50–52.].
 3. Centrinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“ 1927–1936 m. – Kaunas, 1937. – 180 p.: iliustr. – Lygiagr. tekstas angl.
 4. „Pienocentras“. – Iliustr. // Lietuvos žemės ūkis 1918–1940: Jo raida ir apžvalga / Bronius Povilaitis. – Vilnius, 1997. – P. 178–184.
 5. „Pienocentro“ techninė pagalba kooperatinėms pieninėms : [1929–1940 m.] / Antanas Visackas. – Iliustr. // Pienininkystė. – 1999, Nr. 3, p. 32–33.
 6. Pieno ūkis per 20 nepriklausomo gyvenimo metų. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1938, vasario 15, p. 16. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=73903. – Žiūrėta 2009 m. kovo 1 d.
 7. Pieno ūkis prieš Didįjį karą: ištrauka iš 1927–1936 „Pienocentro“ ataskaitos, gautos iš p. D. Ramonaitės // Maisto ūkis. – 2001, Nr. 5, p. 17–18.
 8. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 88–89.

On 01.08.1936 it was relocated to the former premises of “Minerva” factory in Vytauto Ave. 12 (present Vytauto Ave. 24). In 2004 Kaunas Bus Station was privatized. On 24.01.2017 reconstructed Kaunas Bus Station was opened after one and half a year construction (the project of reconstruction was prepared by architect Gintaras Balčytis).

Kaunas Bus Station. XX century 4th decade
[From R. Vilkelis’ personal collection]
Kaunas Bus Station. Around 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collection]

Literature and information sources:
 1. Autobusų stoties perversmas / V. Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, birželio 12, p. 3. – Prieiga per internetą URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/miestas/autobusu-stoties-perversmas-283396. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 2 d.
 2. Centralinė užmiesčio autobusų stotis // Lietuva. – 1927, lapkričio 9, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_37662_5. – Žiūrėta 2019 m. kovo 18 d.
 3. Išsivadavimas iš pastolių / R. Tvarijonaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1982, sausio 6, Nr. 4, p. 4.
 4. Išskirtinė autobusų stotis / Edita Radzevičiūtė. – Iliustr., schem. // Kauno diena. – 2017, saus. 24, p. 1, 4–5.
 5. Kauno tarpmiestinė autobusų stotis / A. Andrijonas. – Iliustr. // Keturi ratai. – 1996, Nr. 11, p. 39.
 6. Pradėti kloti naujos Kauno autobusų stoties pamatai / Evaldas Šemiotas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, lapkr. 20, p. 3.
 7. „Minervos“ fabrikas Vytauto pr. / N. Lukšionytė-Tolvaišienė. – Iliustr. // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. – Kaunas, 2001. – P. 100-104.
 8. Pagražėjo seniausia Lietuvoje autobusų stotis : įrengusi siuntų gabenimo terminalą, atnaujinusi administracinį pastatą ir keleivių sales, UAB „Kautra“ baigė remonto darbus / D. Sėlenis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, liepos 7, p. 4.
 9. Savivaldybė laukia milijonų: bendrovės „Vinvesta“ atstovai vakar pasirašė „Kautros“ pirkimo sutartį / A. Dambrauskas // Kauno diena. – 2004, sausio 25, p. 4.
 10. Šeštadienį perkelia užmiesčio autobusų stotį. Naujoje vietoje, Vytauto prospekte, bus erdvu, švaru, daug patogumų keleiviams ir autobusų tarnautojams. Autobusams nustatytos Kaune sustoti vietos. – Parašas: J. K. B. // Lietuvos aidas. – 1936, liepos 29, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66970_3. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 2 d.
 11. Kauno autobusų stotis = Kaunas Bus Station / M. Liočaitė-Raubickienė. – Iliustr. – Gretut. tekst. liet., angl. // Lietuvos architektūros apžvalga, 1990–2020. – Vilnius : Archiforma, 2020. – P. 254–255.

In 1940 Hospital was nationalized. In 1967 it was connected with Maternity Hospital no. 2. In 1994 it was named Kaunas Christian Maternity Hospital.

Department of Obstetrics (Miško St. 27). 2020
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
In 2018 the outbuilding of the Maternity Hospital was opened (Miško St. 27). 2020
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
Department of Gynecology (Trakų St. 29), located in the former doctor Vitalijus Gusevas Private Hospital (built in 1934; architect Stasys Kudokas). 2020
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Akušerija ir ginekologija Kaune 1918–1990 m. / Dalia Kotryna Baliutavičienė. – Kaunas, 2013. – P. 220–229.
 2. Baigus amžiaus statybas – ne ligoninė, o namai / KD inf. // Kauno diena. – 2018, lapkr. 13, p. 12–13.
 3. Įteisino Krikščioniškųjų gimdymo namų vardą / Jūra Rimaitė // Kauno diena. – 2014, gruod. 23, p. 12.
 4. Pagimdžius – į viešbutį su visa šeima / Simona Žemaitytė // Kauno diena. – 2016, vas. 2, p. 16.
 5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinika Krikščioniškieji gimdymo namai. – Prieiga per internetą. URL: http://www.gimdymas.lt/apie-mus-1/lt/. – Žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 4 d.
 6. Respublikinė Kauno ligoninė: 65 metai medicinos istorijos / [Arvydas Pakštalis, Brigita Tranavičiūtė, Linas Vitkus]. – [Kaunas], 2017. – P. 98–105.
 7. Savivaldybės puslapis. Miesto taryboje // Kauno žinios. – 1997, liep. 9, p. 3.

In 1969, a new decoration workshop was opened in Dainava district; in 1977, premises for weaving subdivision and administration unit (Draugystės St. 16) were built. “Liteksas” was one of the first light industry companies, which was later transformed into association. In 2000, the company was bought by Italian textile and clothing producers group Marzotto. In 2005, the company was reorganized into two companies: joint-stock company “Liteksas” and newly founded closed joint-stock company “Lietvilna”.

Advertisement. 1930
[Lietuvos aidas. – 1930, birželio 20, p. 8.]
The building of a joint-stock company “Liteksas”. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Akc. b-vė „Liteks“ vilnonių audinių fabrikas Kaunas, Gedimino g. 5…“ // Kaunas. – Praha, 1938. – [P. ].
 2. Akc. B-vės „Litex“ audinių fabriką aplankius / M. Pasvianskis ir G. Klimas // Lietuvos aidas. – 1936, birželio 27, p. [6]. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=66835. – Žiūrėta 2009 m. spalio 8 d.
 3. Akcinė bendrovė „Liteksas“ : vilnonių ir medvilnės medžiagų gamyba ir prekyba // Tautos ūkis. – 1938, Nr. 50, p. 1031. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=3804. – Žiūrėta 2009 m. spalio 8 d.
 4. Audinių fabrika „Litex“ Kaune / J. Barkus // Trimitas. – 1929, Nr. 42, p. 711. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39176. – Žiūrėta 2009 m. spalio 2 d.
 5. Brangūs dešimtmečiai : „Litekso“ susivienijimas švenčia įmonės 60-metį. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, vasario 20, p. 4.
 6. Italai reorganizavo „Liteksą“ / Vytautas Gaižauskas. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2005, gegužės 13, p. 7.
 7. Persitvarkymas „Litekse“ / A. Vaitkutė, A. Marcinkevičius. – Iliustr. // Gimtasis kraštas. – 1987, balandžio 30–gegužės 6, p. 1–2.
 8. Kauno vilnos gamybinis susivienijimas „Liteksas“ / tekstas P. Kauno : [inform.-reklam. leid.]. – [Kaunas, 1984]. – [20 p.].

At that time the glass makers at the factory manually produced various glass dishes, glasses for kerosene lamps and lanterns; later on they started producing bottles. In 1940 the factory was nationalized. In 1954 the first bottle making machines in the Baltic countries were installed. In 1993 the factory was privatized, its name was changed into Joint Stock Company Glass factory “Aleksotas” (present Europos Ave. 91).

Buildings of “Aleksotas” glass factory in Aleksotas (Veiverių Rd.)
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas :
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 442.]
The first buildings of the factory were wooden sheds with clay dirt floor
[Ibid… – P. 442.]

Literature and information sources:
 1. Iš Aleksoto stiklas keliauja į Europą / Vilius Litvinavičius // Lietuvos aidas. – 2000, liepos 15, p. 4.
 2. The Kingdom of Glass at Aleksotas // Lihuania offers. – 2001, Nr. 1(9), p. 22–23.
 3. Stiklo fabrikas „Aleksotas“ : prospektas. – Kaunas, [1981]. – [20] p.
 4. Stiklo kelias / Kazys Strazdas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, sausio 9, p. 12.
 5. Stiklo pramonė Lietuvos Respublikoje (1918–1940) : stiklo fabrikai // Lietuvos stiklas: nuo seniausių laikų iki 1940 m. / Kazys Strazdas. – Vilnius, 1992. – P. 187–201.

The aim of the museum was to show the bad consequences of alcohol consumption, its harmful effects on health and to promote the temperance movement. The curators of the museum, together with Lithuanian Catholic Temperance Society, prepared lectures, organized exhibitions, aimed to discourage alcohol consumption, temperance weeks and temperance courses to prepare temperance propagators.

Folk Centre (Liaudies namai) in Kaunas
[20 metų tautos blaivinimo darbo / Jonas Matusas. – Kaunas, 1929. – P. 61.]
The pavilion of Temperance Society in an exhibition of Lithuanian trade and industrial
[20 metų tautos blaivinimo darbo / Jonas Matusas… – P. 51.]

Literature and information sources:
 1. „Blaivybė“ nepriklausomoje tėvynėje. – Iliustr. // 20 metų tautos blaivinimo darbo. Lietuvos katalikų blaivybė draugija 1908–1928 m. / Jonas Matusas. – Kaunas, 1929. – P. 41–71.
 2. Įvairenybės: Priešalkoholinis muziejus. – Parašas: T. // Židinys. – 1927, Nr. 12, p. 415. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=127218. – Žiūrėta 2009 m. spalio 7 d.
 3. Kova su girtavimu tarpukario Lietuvoje / Elena Miknevičienė // Nesenstanti senatvė: Idėjos ir pamąstymai. – Vilnius, 2000. – P. 71–75.
 4. Meno ir švietimo įstaigos: Muziejai // Kauno miestas. – Kaunas, 1930. – P. 40.
 5. Pirmas blaivaus jaunimo auklėjimo kongresas [1930] sausio 4–5 Kaune // Lietuvos aidas. – 1930, lapkričio 17, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65689. – Žiūrėta 2009 m. spalio 6 d.
 6. Praplėstas priešalkoholinis muziejus [Lietuvos universiteto studentų Abstinentų korporacijos ramovėje] // Rytas. – 1928, kovo 3, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=122922. – Žiūrėta 2009 m. spalio 7 d.

This monopoly was bought by Sweden mach concern in 1930, which renamed it “Liepsna”. From 1958, the factory operated in the complex of wood works factory “Startas”, from 1975 – manufacturing consortium “Kauno baldai”. In 1994, it again became the JSC “Liepsna”. In 2007, the production was moved to Belarus. At present, CJSC “Liepsna ir Ko” is engaged in commercial activity.

In the interwar this building belonged to the Swede owner of “Liepsna” company. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [KCPL collections]
The examples of matchbox labels
[LTSR degtukų dėžučių etikečių katalogas 1945–1965. – Gretut. tekstas rus. – Kaunas, 1966. – 120 p.]

Literature and information sources:
 1. Iš „Liepsnos“ lieka tik pašvaistė / Daiva Vilkelytė. – Iliustr. // Verslo žinios. – 1997, kovo 26, p. 12–13.
 2. Kauno “Liepsna” jau nebegamina degtukų. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2007, kovo 21, p. 5.
 3. Kokiomis sąlygomis atiduotas degtukų monopolis // Lietuvos ūkininkas. – 1930, Nr. 17, p. 2. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_14272_2. – Žiūrėta 2009, gruodžio 10 d.
 4. Leiskite prisidegti / V. Mačiaus ir J. Fišerio reportažas. – Iliustr. // Švyturys. – 1958, Nr. 19, p. 2–3.
 5. [„Liepsna“ degtukų fabrikas] / foto V. Ladavičius. – K, 1984. – Planas, 16 nuotr. – Aplankas.
 6. Lietuvos degtukų pramonė // Lietuvos ūkis. – 1928, Nr. 1, p. 17–20. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48492. – Žiūrėta 2009 m. gruodžio 10 d.
 7. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Portr., iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 56, 59–60.
 8. Vietoj degtukų fabriko – namai / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, spalio 11, p. 4.

It was build from the money, collected by the members of the corporation.
The palace housed a library, offices of student newspapers, stateroom, hall of residence, etc. In the Soviet times the building housed Palace of Pioneers. On 18.04.1990 the Pupils’ Art House settled in the building. In 1998, it was named Kaunas Palace of Children and Students Leisure.

“Neo-Lithuania” Palace. Around 1933
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas,
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 467.]
In 1996 memorial plaque was unveiled on the building (Parodos St. 26) that commemorates the history of the palace. 2004
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Grąžinkime rūmus tiems, kam priklauso / Juozas Enčeris. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, liepos 25, p. 3.
 2. Neo-Lithuanijos rūmai // Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1966. – T. 20, p. 196.
 3. Neo-Lithuania rūmai Parodos g. 26. – Iliustr., gretut. tekstas anglų k. // Kauno stebuklai: miesto gidas. – [Kaunas, 2008], p. 30.
 4. Frykas Edmundas. – Prieiga per internetą. URL: http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=FRYKAS%20EDMUNDAS. – Žiūrėta 2009 m. spalio 19 d.
 5. Neo-Lithuanų rūmuose, 1931–1940 // „Ars longa, vita brevis“ / Ramunė Korsakienė. – Kaunas, 2005, p. 51–52, 56.
 6. Lietuvių studentų tautininkų korporacijos „Neo-Lithuanijos“ namai / D. Grigonytė. – Iliustr. // Iliustruotoji Lietuva. – 1927, Nr. 19 (72), p. 158.
 7. Tautinė Lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“ // Jaunimo organizacijos Lietuvoje: Kas yra kas? – Vilnius, 1998. – P. 125–126.
 8. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 48.

On 01.01.1941 it was named the Kaunas School for the Blind. It developed into a secondary school of 12 forms. In 1975 it became the Kaunas Boarding School for Visually Impaired People. In 2005 it was reorganized into Kaunas Training Centre for the Blind and Visually Impaired with primary school and social training department. In 2010 it was named the Kaunas Pranas Daunys education center.

Buildings of the Kaunas Institute for the Blind. Interwar period
[From Kaunas Training Centre for the Blind and Visually Impaired archive]
Kaunas Institute for the Blind Palace built in 1937
[From Kaunas Training Centre for the Blind and Visually Impaired archive]

Literature and information sources:
 1. Aklųjų institute / Liudas Gira. – Iliustr. // Mūsų aklieji. – 1929, Nr. 1, p. 7–9. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=101472. – Žiūrėta 2009 m. kovo 15 d.
 2. Kauno aklųjų ir silpnaregių centras. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis / sudarė Daiva Valentaitė. – Kaunas, 2013. – P. 581–588.
 3. Kauno aklųjų instituto ir Vilniaus aklųjų mokyklos įsteigimas ir veikla. – Bibliogr.: p. 89–95 (116 pavad.) // Lietuvos aklųjų švietimo raida iki 1940 m. / Valentinas Vytautas Toločka. – Klaipėda, 1999. – P. 33–77.
 4. Kelio pradžia: Kauno aklųjų mokykla-internatas. – Vilnius, 1968. – 167 p.: iliustr.
 5. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo raida / Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centas; Sudarė ir parengė Audronė Maksimaitienė. – Vilnius, 1998. – 50 p. : iliustr. – Aklųjų švietimui Lietuvoje 70.
 6. Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos 70-metis: Faktai ir datos = The 70th anniversary of the organized movement of the Lithuanian blind: Facts and dates / Valentinas Vytautas Toločka; [į anglų k. vertė Audronė Jozėnaitė]. – Vilnius, 1997. – 150 p., [8] iliustr. lap.: iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Pavardžių r-klė: p. 77–80.
 7. Tie dešimt metų / Valentinas Toločka. – Iliustr. // Mūsų žodis. – 1990, Nr. 11, p. 13–15.

The company founded libraries and bookshops. In 1934, palace of the company was built (present Laisvės Ave. 53). On 08.10.1939 the agency of “Pažangos” company was moved to Vilnius.

Logo of “Pažanga” company. The interwar period
[Bendrovės knygoms leisti… <…>. – Vilnius, 1998. – P. 279.]
Palace of “Pažanga“ (Architect Feliksas Vizbaras) company. 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Akcinės bendrovės „Pažanga“ 1937 metų apyskaita. – Kaunas, 1938. – 8 p.
 2. Didelis „Pažangos“ paviljono pasisekimas // Lietuvos aidas. – 1936, birželio 28, p. 2. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=66834. – Žiūrėta 2009 m. spalio 20 d.
 3. „Pažanga”. – Parašas: S. M. // Knygotyra: enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 286–287.
 4. „Pažangos” bendrovė. – Portr., iliustr. // Bendrovės knygoms leisti ir platinti 1918–1940 / Vladas Žukas. – Vilnius, 1998. – P. 276–294.
 5. Europos paveldo ženklas : Europos paveldo ženklą pelnė Kauno miesto savivaldybės pateikta paraiška „1919–1940 metų Kaunas“. – Prieiga per internetą. URL: https://lt.wikipedia.org/wiki/Europos_paveldo_%C5%BEenklas. – Žiūrėta 2019 m. kovo 4 d.
 6. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 60.

In summer of 1950 it was demolished.

The Statue of Liberty. Around 1933
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 371.]
On 16.02.1989 the restored monument was unveiled. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Iškiliausias tautos simbolis – „Laisvės“ paminklas / Birutė Brazauskienė. – Iliustr. // Respublika. – 2011, spalio 21, p. 14.
 2. Įteikti „Nacionalinių vertybių 2011“ apdovanojimai / Deimantė Zailskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2012, kovo 17, p. 11.
 3. J. Zikaro „Laisvė“ istorijos kryžkelėse / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, vasario 15, p. 24–25.
 4. Laisvės paminklas. – Iliustr. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 52–54.
 5. P. Respublikos Prezidento žodis (pasakytas atidengiant gegužės 14 d. Laisvės paminklą Karo muziejaus sode) // Lietuvos aidas. – 1928, gegužės 18, p. 2.
 6. Vytauto Didžiojo karo muziejus 2006 metais : almanachas / Vytauto Didžiojo karo muziejus; redakcinė kolegija: atsakingasis redaktorius Gintautas Surgailis… [et al.]. – Kaunas, 2007. – 227, [1] p.: iliustr.

In 1951, the publishing-house was named after Karolis Požela; In 1954 was merged publishing-house „Varpas“. In 1989 it regained “Spindulys” name. On 08.02.2008 the publishing-house moved to the premises near the Ninth Fort (24 western bypass); a new hotel called “Europa Royale Kaunas” (since 2021 – Victoria Hotel Kaunas) was built in the old place of the building (Architect Audronė Kaušpedienė). 

Palace of the joint-stock company “Spindulys” (Miškų St. 11)
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas :
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 447.]
The first board of the joint-stock company “Spindulys”
[Knyga ir likimai…<…>. – P. 8.]
K. Požela publishing-house. Around 1985
[K. Poželos spaustuvė…]
The roof of the publishing-house was decorated with sculpture “Šviesos nešėja” (“Light Carrier”; sculptor Antanas Aleksandravičius). 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Knyga ir likimai: Minint „Spindulio“ spaustuvės septyniasdešimties metų sukaktį. – Kaunas, 1998. – 105 p.: iliustr.
 2. K. Poželos spaustuvė. – Kaunas, 1985.– 1 lap.: sulankst. į 16 p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų k.
 3. Poligrafinės įmonės Lietuvoje 1918–1940 metais / Audronė Glosienė // Knygotyra. – T. 18 (25) (1992), p. 42–56.
 4. „Spindulio“ spaustuvė / Birutė Misienė, Zbignevas Steponavičius. – Iliustr. // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1994, Nr. 10, p. 13–17.
 5. „Spindulys“, spaustuvė // Lietuvos spaustuvės / Vilius Užtupas. – Vilnius, 1998. – P. 192–205.
 6. „Šviesos nešėja“, Gedimino g. 10. – Iliustr. // Nukentėję paminklai / Jurgis Bučas – Vilnius, 1994. – P. 60–61.
 7. Švyturio bendrovė knygoms leisti ir platinti 1918–1931 / Vladas Žukas. – Vilnius, 1998. – 170 p.: iliustr.
 8. Valstybės spaustuvės rūmai. – Iliustr. // Kauno technologijos universiteto antrųjų rūmų istorijos bruožai / Nijolė Lietuvnikaitė. – Kaunas, 1997. – P. 5–19.
 9. „Šviesos nešėja“ taps naujo viešbučio simboliu // Kauno diena. – 2008, geg. 13, p. 17.
 10. Dar viena Laisvės statula / Ingrida Žirlienė // Kauno diena. – 2009, rugpj. 7, p. 24.
 11. Viešbutis „Europa Royale Kaunas“ : Miško g. 11 / Almantas Bružas // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 265.

Other cinemas were opened in Žaliakalnis: in 1928 – “Palladium” (since 1931 called “Banga”, Aukštaičių St. 9); in 1932 – “Hollywood” (Savanorių Ave. 137); in 1936 – “Daina” (Savanorių Ave. 74) and in 1939 – “Aušra” (Aušros St. 18).

Cinema “Metropolitain” about 1930
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas,
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 468.]
Kaunas State Drama Theater (now National Kaunas Drama Theatre) was opened in the former premises of “Metropolitain” cinema after its reconstruction (architect Kazimieras Bučas) in 1959
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]
Now the abandoned and unexploited building of “Daina” cinema, which is included into the Registry of Cultural Heritage, is declining. 2009
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]
The building there operated the cinema “Palladium”;
later – “Banga”. 2009
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]
The building of “Aušra” cinema at the end of 2009
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]
The former building of the “Hollywood” cinema. 2009
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Aušra“ bus didžiausias kinematografas Kaune // Lietuvos aidas. – 1939, gruodžio 5, p. 10 (Nr. 747), p. 10).
 2. Iš Kauno kino teatrų praeities / C. Vištokas. – Nuotr. // Technikos žodis. – 2003, Nr. 1, p. 18–20.
 3. Jauki Žaliakalnio pramogos vieta // Lietuvos aidas. – 1933, birželio 19 (Nr. 135), p. 5.
 4. Kauno kino teatrai 1918–1940 m. : lokalizacija ir raida / Alvydas Surblys // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 11 (2011), p. 151–197.
 5. Kino teatras „Metropolitain“ // Lietuvos aidas. – 1928, gruod. 5 (Nr. 252), p. 5.
 6. „Metropoliteno“ teatras naujose rankose // Lietuvos žinios. – 1939, sausio 12 (Nr. 9), p. 5.
 7. Naujas kino teatras „Daina“ // Rytas. – 1936, vasario 25 (Nr. 46), p. 7.
 8. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 85.
 9. Atgyja tarpukario modernizmo perlai / Edita Šileikė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2023, spal. 19, p. 1, 2.

On 23.06.1941, the withdrawing Soviet army destroyed the bridge. In 1957, the present ferroconcrete bridge was built on the old supports. On 15.11.2012 the joist of old Panemunė bridge was exploded. On 30.10.2015 the newly built Panemunė bridge instead of the old bridge was opened.

Spring 1928 – reconstruction of Panemunė bridge after it was destroyed by ice-drift
Photo [From S. Sajauskas‘ personal collection]
Panemunė bridge. 1928
Photo [From H. Kebeikis‘ personal collection]

Literature and information sources:
 1. Atidaryti tilto vartai / Diana Krapavickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, spal. 31, p. 1–2.
 2. Kauno Panemunės tiltas per Nemuną / A. Sinkevičiūtė. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/Public/HeritageObject.aspx?uk=&ss=&contGeo=&er=&pl=2&as=&yf=&yt=&oe=&om=&su=&at=&ar=&ow=&style=&location=&type=1&rt=3&id=1140. – Žiūrėta 2013 m. sausio 29 d.
 3. Kauno tiltai: Panemunės / A. Fokas // Kauno tiesa. – 1968, liepos 7.
 4. Naujai atgimęs senasis tiltas / Karolis Montvila. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, spal. 29, p. 5.
 5. Panemunės tiltas / Henrikas Kebeikis. – Iliustr. // Keturi ratai. – 1998, Nr. 10, p. 14–15.
 6. Panemunės tiltas išlėkė į orą / Mantas Lapinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, lapkričio 16, p. 1–2.
 7. Panemunės tiltas per Nemuną Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis.– Kaunas, 2004. – P. 25–28.

In 1929 a one-story brick building, which belonged to St. Lucas Hospital, was established. In 1940 all the premises of St. Lucas Hospital were assigned to Vytautas Magnus University Clinics.

A postcard printed in 1923 or in 1924. It was intended to raise funds for the construction of St. Lucas Hospital
[From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Buv. Kauno Šv. Luko ligoninės trobesiai su žeme nutarta perduoti Kauno Univ-to klinikoms // Medicina. – 1940, Nr. 8–9, p. 740. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=13035&biRecordId=2899. – Žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 22 d.
 2. Nauja ligoninė Kaune // Lietuvos aidas. – 1929, lapkričio 11, Nr. 257, p. 2. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65912. – Žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 22 d.
 3. Švento Luko apkrečiamų ligų ligoninės // Sutemos. – 1928, lapkričio 6, Nr. 5, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=62779. – Žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 22 d.
 4. Šv. Luko ligoninė Kaune // Rytas. – 1929, lapkričio 11, Nr. 255, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=122626. – Žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 22 d.
 5. Šv. Luko ligoninė Kaune // Šaltinis. – 1930, Nr. 51, p. 650–651. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=126662&biRecordId=13795. – Žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 22 d.

At the beginning it was a small tricot workshop. In 1929 it was legitimized as a stock company called “Broliai Uliamperiai ir Ko”. The company produced and sold socks and various tricot wares. It was established by V. Zelmanas, B. and I. Bernšteinai, O. and J. Uliamperiai, B. Štasburgas. In 1975 “Silva” became the parent company of a large A. Šiaučiūnaitė tricot association “Trikotažas”.

The facade of the building of “Silva” tricot factory
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas :
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 442.]
“Silva” factory, a view from the courtyard side
[Ibid… – P. 442.]

Literature and information sources:
 1. „Akcinės bendrovės „Broliai Uliamperiai ir Ko“ įstatai, patvirtinti 1929 m. …“ // Vertybiniai popieriai Lietuvoje = Securities in Lithuania : akcijos ir lakštai, 1872–1940 / [sudarytojas ir teksto autorius Vidmantas Laurinavičius]. – Vilnius, 2001. – P. 175.
 2. Jus kviečia Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas / K. Miklyčius, Z. Pavilonis. – Kaunas, 1983. – 19 p. : iliustr.
 3. Kaip diena nuo nakties / K. Račkauskas // Kauno tiesa. – 1965, sausio 29, p. 4.
 4. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 60–61.
 5. Vilijampolės verslininkai nori skelbti respubliką / Modestas Patašius. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2001, balandžio 28, p. 5.

It had to serve as a temporary church until the opening of the large Christ’s Resurrection Church. In 1933, it was reconstructed according to the project of Karolis Reisonas.

Small Christ’s Resurrection Church (Aukštaičių St. 4). 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
Stained glass by Stasys Ušinskas. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Bažnyčios labdara. Žaliakalnio Prisikėlimo bažnyčia // Kauno Žaliakalnis / Aldona Jankauskienė. – Kaunas, 2008. – D. 2, p. 77–79.
 2. Kauno Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia : Kauno I dekanatas. – Iliustr. // Lietuvos bažnyčios / Laima Šinkūnaitė. – Kaunas, 2009. – P. 85.
 3. Laikinoji Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnytėlė pratęs savo gyvavimą. – Iliustr. / Angelė Buškevičienė // XXI amžius. – 2006, birželio 2, p. 5.
 4. The history of Christ’s Resurrection Church and Parish. – Prieiga per internetą. URL: https://www.prisikelimas.lt/index.php?id=7. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 20 d.
 5. Mažosios Prisikėlimo bažnyčios istorija // Prisikėlimas : Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis. – 2014, lapkritis, Nr. 145, p. 1–2.
 6. Prisikėlimas / Angelė Buškevičienė. – Kaunas, 2006. – P. 15–35.
 7. Prisikėlimo parapijos šventės ir kasdienybė / J. Plavičienė // XXI amžius. – 1996, balandžio 3, p. 3.
 8. Vertybės statusas bažnytėlės neišgąsdino / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. –2012, saus. 30, p. 4.
 9. Viešpaties Mūsų Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bažnyčios istorija / Vitalija Jakuškienė // Prisikėlimas. – 2005, Nr. 30, p. 3; Nr. 31, p. 4; Nr. 32, p. 4; Nr. 33, p. 4.
 10. Žaliakalnio maldos namai po rekonstrukcijos pakeitė spalvą / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2006, birželio 7, priedas „Būstas“, p. 12.
 11. Žaliasis kalnas. Kristaus Prisikėlimo parapijos bažnyčia Žaliakalnyje. – Iliustr. // Lietuvos bažnyčios : Kauno arkivyskupija / Bronius Kviklys. – Čikaga, 1983. – [T.] 3. – P. 138–140.

In 1944, it was blown up by the German army, rebuilt in 1947. In 1960, a metal bridge was mounted on the old supports. In 2008, the bridge was reconstructed and again named after Petras Vileišis.

Petras Vileišis bridge around 1930
Photo [From A. Miliauskas‘ personal collection]
On the supports of the old Petras Vileišis bridge, an arch-type wooden bridge was built after World War II. It was built by German war prisoners around 1947
Photo [From H. Kebeikis‘ personal collection]

Literature and information sources:
 1. Inž. Petro Vileišio tiltas per Nerį Kaune / Jonas Jankevičius. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 2001, Nr. 1, p. 12–14.
 2. Kauno tiltų istorijos: Vilijampolės tiltai / Henrikas Kebeikis. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, gegužės 27, p. 9.
 3. Vilijampolės tiltas per Nerį Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 84–89.

The implementation of the project began in 1927. On 28. 02.1928, Eiguliai station with 10 bored wells was opened; in 1928, the first pipe for the centralised water-main was laid; on 08.03.1933, a modern water supply station was built (project author – engineer Steponas Kairys, architect Stasys Kudokas) in Žaliakalnis (P. Vileišio Sq.), next to the water reservoir architect Feliksas Bielinskis finished the Žaliakalnis water supply station project launched by Stasys Kudokas.

The Act stating the start of building a water-supply system
in the city. 1928
[Vandentiekis Kaune 1929–1999. – [Kaunas, 1999]. – P. 14.]
Bust of engineer Steponas Kairys at the building
of “Kauno vandenys”. 2004
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]
In 1939 Žaliakalnis Waterwork station was decorated with a sculpture “Water Carrier” (sculptor Bronius Pundzius). In 1944 it was hit by an explosion but was rebuilt the same year. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Du stambiausieji Kauno miesto savivaldybės darbai. – Iliustr. // Naujas žodis. – 1930, Nr. 23–24, p. 50–51. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=116791. – Žiūrėta 2009 m. vasario 20 d.
 2. Įtempta darbų programa; Išsiveržė gyvas sidabras; Linksma, kai darbas eina. – Iliustr., lent., planai // Žygis: Steponas Kairys – inžinierius, mokslininkas, kūrėjas / Juozas Stražnickas. – Kaunas, 1999. – P. 126–150.
 3. Kauno vandenys. Kauno miesto vandentvarkos ūkio istorija. – Prieiga per internetą. URL:
 4. Vandentiekio ir kanalizacijos stoties pastatai Aukštaičių g. 43 / J. Kančienė. – Iliustr., planas // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 67–68.
 5. Vandentiekis Kaune 1929–1999. – [Kaunas, 1999]. – 59 p.: iliustr.
 6. Didžioji knyga = The great book : Kauno vandentiekis ir kanalizacija, 1929–1941 : [istorija, fotonuotraukos] / [sudarė Petras Garnys] ; [į anglų kalbą išvertė Joana Ratkevičiūtė-Misevičienė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2014. – 256 p. : iliustr.

In 1933 the company started to produce bituminous tiles for streets and pavements. In 1940 the company was nationalized. In 1954 in the place of the old workshop was build the new workshop of silicate bricks. In 1966 it started to produce heat insulation gas silicate panels that were designed for roofs. In 1992 the company was registered as stock company “Albitas” (R. Kalantos St. 76).

The factory of silicate articles “Bitukas”
[Lietuvos statybinių medžiagų pramonės istorija… – P. 126.]
Production of “Bitukas” factory. 1981
[Kauno silikatinių dirbinių gamykla „Bitukas“… – P. 13.]
The administration building of the former stock company “Albitas”. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collection]
The territory of the former stock company “Albitas”. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collection]

Literature and information sources:
 1. „Albitas“ turės naują šeimininką / Lina Navickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, sausio 19, p. 7.
 2. Bituko dešimtmečiai / V. Česnauskas. – Vakarinės naujienos. – 1989, gegužės 16, p. 2.
 3. Bituko plytelės / Evaldas Palšaitis // Statyba ir architektūra. – 2001, Nr. 4, p. 29.
 4. Gaudžiantys Petrašiūnai rimsta / Arūnas Dambrauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, kovo 14, p. 1, 18.
 5. Kauno silikatinių dirbinių gamykla „Bitukas“ : reklaminis bukletas. – Vilnius, 1981. – [24] p.
 6. Moderniškiausia Europoje įmonė… // Lietuvos aidas. – 1934, kovo 24, p. 17. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89352. – Žiūrėta 2009 m. liepos 13 d.
 7. Naujas pavadinimas, nauji ir gaminiai / A. Ruzgys // Statyba ir architektūra. – 1993, nr. 6, p. 25.
 8. Silikatinės plytos // Lietuvos statybinių medžiagų pramonės istorija / Silva Rimšelis, Natalija Nemkovičienė. – Vilnius, 2006. – P. 124–127.

In 1941, the withdrawing Soviet army blew up the bridge. In 1948, the present bridge was built, reconstructed in 2005. In 2008, it was again named after Duke Vytautas the Great.

Aleksotas bridge around 1929.
On the right – ruins of the old bridge
Photo [From J. Palys’ personal collection]
Aleksotas bridge in 1920s
Photo [From S. Sajauskas’ personal collection]

Literature and information sources:
 1. Aleksoto tiltas per Nemuną Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 36–45.
 2. Aleksoto tiltas. – Iliustr. // Aleksote paliktos pėdos / Aldona Kairienė. – Kaunas, 2002. – P. 13.
 3. Kauno tiltai: Aleksoto / A. Fokas // Kauno tiesa. – 1968, gegužės 19.

In 2000 medical institution changed profile of work – has become a hospital of nursing and palliative.

On 29.05.1937 name of Dr. Kazys Grinius for sanatorium was given. 1930s
[Kova su džiova. – 1934, Nr. 8, p. 16.]
In 1947 the sanatorium was entitled name of Jonas Andrius Domaševičius. In 1991 the name of President Kazys Grinius was returned. 1972
Photo by P. Juozapavičius [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. A. Panemunės sanatorija pavadinta dr. K. Griniaus vardu. Draugijos kovai su džiova Kauno skyriaus narių susirinkimas // Lietuvos žinios. – 1937, birž. 3, p. 9. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=83495. – Žiūrėta 2015 m. spalio 21 d.
 2. Atidaryta Kovai su tuberkuliozu draugijos sanatorija // Lietuvos žinios. – 1930, geg. 12, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=81268. – Žiūrėta 2015 m. spalio 22 d.
 3. Draugijos kovai su tuberkulioze Dr. Kazio Griniaus sanatorija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1444?rt=3&type=2&ss=sanatorija. – Žiūrėta 2015 m. spalio 22 d.
 4. Grąžintas senas pavadinimas // Kauno tiesa. – 1991, vas. 6, p. 1.
 5. Iš Lietuvos sveikatos apsaugos istorijos = From the history of Lithuania’s health care / Milda Budrienė ; Lituanistikos tyrimo ir studijų centras. – Vilnius, 1992. – P. 46.
 6. Kauno priemiesčiai: praeitis ir problemos: 4. Vičiūnai ir J. Basanavičiaus šilas / Eugenijus Rūkas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, bal. 13 (nr. 86). – Priedas: „Santaka“, p. 22.
 7. Naudinga įstaiga gavo garbingą vardą. A. Panemunės džiovininkų sanatorija pavadinta dr. K. Griniaus vardu // Lietuvos žinios. – 1937, birž. 30, p. 6. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=83494. – Žiūrėta 2015 m. spalio 21 d.
 8. Prezidento ligoninei – 70 / Algirdas Valentas. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – 2000, geg. 10–16 (Nr. 19), p. 12.
 9. Prezidento vardas įkvepia ir įpareigoja / Rasa Prascevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2000, geg. 23, p. 15.
 10. Puspenkto milijono litų labai pakeitė ligoninę / Justė Kiburytė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, saus. 20, p. 14.

In 2005 the company went bankrupt. Nowadays in the former place of the factory stands the shopping and entertainment centre “Akropolis”.

Stock company “Kauno audiniai”. Around 1938
[Kaunas / [Europos miestų statyba ir tautų ūkis]. – Amsterdam ; Basel ; London ; Prag ; Rio de Janeiro : Service des pays S.A : Länderdienst A.G., 1938 (Praha : Státní Tiskárna). – P. 54.]
The production of “Kauno audiniai” in exhibition and a diagram of work rate for 1931–1936
[Kaunas / [Europos miestų statyba ir tautų ūkis]. – Amsterdam ; Basel ; London ; Prag ; Rio de Janeiro : Service des pays S.A : Länderdienst A.G., 1938 (Praha : Státní Tiskárna). – P. 55.]

Literature and information sources:
 1. Akc. b-vė „Kauno audiniai“. – Iliustr. – Gretut. tekstas angl., vok. // Kaunas. – Praha, 1938. – P. [52–53].
 2. Kaune pradėjo veikti šilkų fabrikas „Kauno audiniai“. – Parašas: Techn. J. H. // Lietuvos žinios. – 1931, gegužės 2, p. 4. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=81676. – Žiūrėta 2009 m. balandžio 10 d.
 3. „Kauno audiniai“ : [inform. – rekl. leidinys]. – Kaunas, [1980]. – 21 p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų k.
 4. „Kauno audiniai“. 1930–1935. – Kaunas, 1936. – 32, [7] p.: iliustr., lent.
 5. „Kauno audinių“ istorija. 1930–1996 / Virginija Skučaitė. – Kaunas, 1997. – 204 p.: iliustr., stat.

Before that, in 1921–1925, this function was performed by the modernized Kaunas Central Power Plant. At present, Petrašiūnai Regional Power Plant (Jėgainės St. 12) is a part of Kaunas Power Plant.

Power Plant in Petrašiūnai. 1930
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejaus albumas.
– Kaunas, 1933. – P. 424.]
The building and machine hall
of Petrašiūnai Thermal Power Plant. 1957
[Lietuvos energetika. – Vilnius, 1992. – T. 2, 4 pav. tarp p. 192–193.]

Literature and information sources:
 1. Didžiųjų miestų viešosios elektrinės: Kauno dyzelinė ir Petrašiūnų šiluminė elektrinės // Lietuvos energetika (iki 1940 m.). – Vilnius, 1982. – [T.] 1, p. 117–121.
 2. Energetikos įmonių statyba, jų darbo techninė-ekonominė apžvalga // Lietuvos energetika (1940–1990 m.). – Vilnius, 1992. – [T.] 2, p. 38.
 3. Kauno sričių elektrifikacija / A. Laumakys. – Iliustr. // Naujas žodis. – 1930, Nr. 7, p. 157–160. – Prieiga per internetą. URL:
 4. Lietuvos elektros energetikos atsiradimas ir plėtotė iki 1941 m. / Juozas Martusevičius, Algirdas Stumbrys, Algimantas Žilinskas // Lietuvos mokslas. – 1997, t. 5, kn. 12, p. 20.
 5. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės laikotarpis <…> . – Iliustr. – Mašinr. // Kauno elektrinė : istorinė medžiaga, prisiminimai, fotodokumentai / Leonas Janavičius, Vytautas Liubinas. – Kaunas, 1999. – P. 14–30.
 6. Rajoninė elektros stotis Petrašiūnuose / Artūras Lange. – Iliustr. // Technika ir ūkis. – 1932, Nr. 4, p. 119–127.

in 1931, cinema “Kapitol” for children (with 400 seats) was opened (in the Soviet times it was called “Kanklės”; Laisvės Ave. 36), which operated until 2001.

Advertisement of the movie
[Lietuvos žinios. – 1936, rugsėjo 7 (Nr. 174), p. 8.]
Former building of the cinema “Kanklės”. 2009
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kauno kino teatrai 1918–1940 m. : lokalizacija ir raida / Alvydas Surblys // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 11 (2011), p. 151–197.
 2. Nauja meno įstaiga Kaune. Kino teatras „Forum“ // Diena. – 1931, sausio 4, p. 8. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0000874193?exId=167551&seqNr=8. – Žiūrėta 2009 m. spalio 25 d.
 3. Pirmieji garsiniai kino teatrai Lietuvoje // Kinas Lietuvoje / Vytautas Mikalauskas. –Vilnius, 1999. – P. 163–170.
 4. Prancūzų išradimas Kauną pasiekė po dešimties metų : kino teatrai Europos provincijos gyventojams atvėrė langą į naujos meno rūšies paslaptis / Iveta Skliutaitė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2003, rugsėjo 13, p. 9.
 5. Kaunas nykstantis ir išnykęs: Laisvės alėjos kinas (I) / Marija Oniščik. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, kovo 8, priedas „Santaka“, p. 6–7.
 6. Kauno kino teatrų apžvalga // Kino naujienos. – 1931, spalio 23, Nr. 1, p. 13. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=66768. – Žiūrėta 2009 m. spalio 23 d.
 7. Žaliojo kalno kinas „Banga“ // Lietuvos žinios. – 1931, spalio 22, p. 5. – Prieiga prie interneto. URL: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003192409?exId=335151&seqNr=5. – Žiūrėta 2019 m. kovo 14 d.

(designers of the project: architects Vaclovas Michnevičius and Adolfas Netyksa). It was officially opened at the memorial day of the Battle of Grunwald (Žalgirio mūšis) on 15.07.1933. In the Soviet period it housed Lithuanian amateur circus, children’s library-reading-room “Rytas”, later it was used as a storage room for the funds of M. K. Čiurlionis Art Museum. On 06.07.1991 the mosque was returned to Kaunas’ Muslim community.

Tatar mosque. Around 1935
[From KCPL collection]
Tatar mosque. 2009.
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collection]

Literature and information sources:
 1. Kauno mečetė : istorinė apybraiža / Romualdas Makaveckas. – Portr., iliustr. // Lietuvos totoriai. – 2002, Nr. 4, p. 2–5, 8.
 2. Mečetė, Totorių g. 3 / N. Lukšionytė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 293–294.
 3. Tautinės mažumos. – Iliustr. // Su meile Lietuva. – Vilnius, 2001. – P. 44–45.
 4. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 97.
 5. Lietuvos totoriai / [Jonas Ridzvanavičius, Romualdas Makaveckas, Kęstutis Zenonas Šafranavičius, Arvydas Pociūnas, Adas Jakubauskas, Sigitas Šileika, Motiejus Jakubauskas]. – Kaunas, 2020. – P. 82–104, 105–117, 139–158.

In summer and autumn there were organized mass events; Aleksotas Bridge and University of Lithuania were named after Vytautas Magnus, etc. In Exhibition square was opened Vytautas Magnus pavilion that was visited by 100.000 people. The 8th of September was announced as National Day (Tautos šventė), during its celebration the greatest attention was given to the army. The goal was to show solidarity of army and nation.

Decorated Kaunas Castle (with illuminated arc in the center) ready to welcome the portrait of Vytautas Magnus that traveled around Lithuania. 07.09.1930
Photo [From R. Vilkelis’ personal collection]
State Theater illuminated in honor of Vytautas Magnus
Photo [From A. Čiupkovas’ personal collection]
Vytautas Magnus pavilion (Artist Jonas Burba). 1930
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas,
1430–1930. – Kaunas, 2008. – P. 104.]
Opening ceremony of Vytautas Avenue. 07.09.1930
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms… – P. 208.]

Literature and information sources:
 1. Didžioji Tautos šventė // Lietuvos aidas. – 1930, rugs. 9 (Nr. 204), p. 4–5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65783. – Žiūrėta 2009 m. gegužės 20 d.
 2. Dieną prieš… / Valentinas Markevičius. – Iliustr. // Kauno aidas. – 1989, rugpjūčio 3, Nr. 18, p. 4.
 3. Tautos šventė Vytauto Didžiojo garbei. – Iliustr. // Trimitas. – 1930, rugsėjo 11 (nr. 37), p. 762–765. – Prieiga per internetą. URL:
  http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39234. – Žiūrėta 2009 m. gegužės 20 d.
 4. Vytauto Didžiojo iškilmės Kaune rugsėjo 7 ir 8 d. / A. Briedis // Lietuvos aidas. – 1930, rugs. 4 (Nr. 1), p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65780. – Žiūrėta 2009 m. gegužės 20 d.
 5. Vytauto Didžiojo kultas tarpukario Lietuvoje / Giedrius Viliūnas. – Bibliogr. išnašose // Lietuvių atgimimo istorijos studijos. – [T] 17 (2001), p. 68–102.
 6. Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktuvių minėjimas. – Iliustr. // Trimitas. –1930, spalio 30 (Nr. 44), p. 903–904. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39226. – Žiūrėta 2009 m. gegužės 20 d.

In 1936–1940, Lithuanian parlament (Seimas) held sessions in the palace. In 1944, Kaunas Branch of Lithuanian National Philharmonic was opened in the building. Since 2006, the building has been housing independent concert institution Kaunas State Philharmonic. In 2005–2008, the palace was reconstructed according to the project of Architectural Heritage Professionals R. Gudienė and L. Perevičienė. Presently, there works Kaunas State Choir, symphony orchestra and string quartet.

Palace of the Ministry of Justice in Kaunas
[Keleivių traukinių tvarkaraštis : veikla nuo 1931 m. 15 d. – Kaunas, 1931.
– Įklija tarp p. 80–81.]
Kaunas State Philharmonic. 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kauno filharmonija pradeda pirmuosius savarankiškus metus / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, sausio 7, p. 15.
 2. Klasikinių tradicijų ir naujųjų tendencijų poveikis 1920–1940 m. Lietuvos architektūrai bei žymiausių architektų kūrybai / Eugenijus Gūzas. – Iliustr. // Lietuvos TSR architektūros klausimai. – Vilnius, 1974. – [T] 4, p. 372.
 3. Seimo salė atidarymo iškilmių dieną. – Parašas: J. K. B. // Lietuvos aidas. – 1936, rugsėjo 1, p. 1. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67009. – Žiūrėta 2009 m. gruodžio 1 d.
 4. Teisingumo ministerija L. Sapiegos g. 5 / M. Rupeikienė. – Iliustr. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 292–293.
 5. Restauratoriai Kauno filharmoniją užleido muzikams / Vida Savičiūnaitė. – Nuotr. L. Brundzos // Lietuvos rytas. – 2008, spalio 1, priedas „Būstas“, p. 2–3.
 6. Senoji Kauno filharmonija rengiasi nauju rūbu / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2005, vasario 28, priedas „Būstas“, p. 5.
 7. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 23.

In 2011 it was reconstructed – it was widened to 12 metres long (previously it was 7,2 metres long).

The bridge over the Jiesia around 1931
[Jaunoji karta. – 1931, Nr. 14, p. 10.]

Literature and information sources:
 1. Atidarys Jiesios tiltą. – Iliustr. // 15 min. – 2011, rugpjūčio 12, p. 4.
 2. Dėl Jesios tilto // Lietuvis. – 1927, vasario 5, p. 3.
 3. Gražiosios Jesios tiltas // Jaunoji karta. – 1931, Nr. 14, p. 10.
 4. Tiltas, kurio pagailėjo net karas / Jonas Palys. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, rugsėjo 28, priedas „Santaka“, p. 6–7.

In 1946 it was given the name of the Tenth Primary School. In 1951 it was reorganized into the Eighth School of seven forms. In 1957 the school changed its name into the Twenty-Third Secondary School and in 1958 the school was again re-named after Jonas Jablonskis. In 1997 the school was given a status of humanitarian, 1998 – real profile.

Jonas Jablonskis Primary School in Kaunas
(Architect Antanas Jokimas). Around 1933
[Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas:
1430–1930. – Kaunas, 1933. – P. 242.]
Kaunas Jonas Jablonskis Gymnasium (Aušros St. 3). 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kaunas Jonas Jablonskis Gymnasium. – Prieiga per internetą. URL: https://jablonskis.kaunas.lm.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 25 d.
 2. Kauno Jono Jablonskio gimnazija. – Iliustr. – Santr. angl. // Kauno apskrities gimnazijos. – Kaunas, 2000. – P. 27–32.
 3. Kauno Jono Jablonskio vidurinė mokykla. – Kaunas, 1996. – 14 p.: iliustr.
 4. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 46.
 5. Elementary School (now Jonas Jablonskis Gymnasium) in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1025?rt=3&type=2&ss=jablonskis. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 25 d.

In June 1941, the bridge was blown up during a war attack. In 1951, a ferroconcrete bridge was built in a new place, reconstructed in 2008–2009.

Bridge across the Nevėžis near Raudondvaris. Around 1935
Photo [From H. Kebeikis’ personal collection]

Literature and information sources:
 1. Tiltas per Nevėžį Raudondvaryje, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 144–146.
 2. Raudondvaris. – Iliustr. // Mažoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 47.

in 1935 – Aleksotas funicular started operating, connecting Aleksotas downhill area with Linksmadvaris. Both funiculars have been running by now, without changes in their initial functions and authentic architecture.

Funicular to Žaliakalnis. 1932–1935
[From J. Palys’ personal collection]
Aleksotas funicular. 1938
[From J. Palys’ personal collection]

Literature and information sources:
 1. Funikulieriai / Ona Stasiukaitienė // Technikos paveldas Lietuvoje. – Vilnius, 2008. – P. 23.
 2. Kauno funikulieriai /  Jonas Palys. – Iliustr. // Kauno savasties ženklai / sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė. – 2009. – P. 125–131.
 3. Kauno miesto keltuvų veikimas 1931–1938 metais // Transporto raida Lietuvoje. – Vilnius, 1983. – P. 91.
 4. Aleksoto funikulierius. – Iliustr. // Aleksote paliktos pėdos / Aldona Kairienė. – Kaunas, 2002. – P. 14.
 5. Žaliakalnio keltuvas / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1981.I.16. – 6 lap. – Mašinraštis.
 6. Funikulieriai. – Iliustr. // Kaunas : [informacinis leidinys / sudarytoja: Kristina Maculevičiūtė ; tekstų autorės ir redaktorės: Rasa Kriaučionytė, Jūreta Valentienė, Žydrūnė Dėdelytė ; nuotraukos: Gintauto Stulgaičio… [et al.]. – Kaunas, 1996. – P. 28.
 7. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 90, 91.
 8. Funicular of Žaliakalnis. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1024?uk=&ss=funicular&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 25 d.

During 1932–1934 construction works of the stock company “Pažanga” (“Progress”) palace took place (Laisvės Ave. 53, architect Feliksas Vizbaras).

The palace of “Pienocentras” in the interwar period
Photo [From S. Sajauskas’ personal collection]
The “Pažanga” palace. Around 1980
Photo [A. Pleskačiauskas’ manuscript collection. From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Administracinis pastatas „Pienocentras“ (dab. Kauno Technologijos universitetas). – Iliustr. – Gretut. tekstas angl. // Lietuvos moderno pastatai. – Vilnius, 1998. – P. 7–8.
 2. Apie „Pažangos“ b-vės rūmų statybą / Jonas Lapėnas // Lietuvos aidas. – 1933, rugpjūčio 31, p. 8.
 3. Klasikinių tradicijų ir naujųjų tendencijų poveikis 1920–1940 m. Lietuvos architektūros bei žymiausių architektų kūrybai / Eugenijus Gūzas. – Iliustr. // Lietuvos TSR architektūros klausimai. – [T.] 4 (1974), p. 380–381.
 4. „Pažangos“ rūmai Laisvės al. 53 / J. Kančienė. – Iliustr., brėž.. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 141–143.
 5. „Pienocentro“ rūmai Laisvės al. 55 / J. Kančienė. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 143–144.
 6. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 60, 61.
 7. Former office of “Pažanga” company. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/171?rt=3&type=2&ss=pa%c5%beanga. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 26 d.
 8. The headquarter of milk processing company “Pienocentras”. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1027?uk=&ss=pienocentras&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 26 d.
 9. Atgyja tarpukario modernizmo perlai / Edita Šileikė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2023, spal. 19, p. 1, 2.
The Central Post Office – prominent symbol of the national interwar Modernist architecture
[Kaunas / [Europos miestų statyba ir tautų ūkis]. – Amsterdam ; Basel ; London ; Prag ; Rio de Janeiro : Service des pays S.A : Länderdienst A.G., 1938 (Praha : Státní Tiskárna – P. 33.]
The Central Post Office. 2020
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Centrinis paštas (Laisvės al. 102) / J. Kančienė. – Iliustr. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 155–156.
 2. Centrinis paštas. – Iliustr., schem. – Gretut. tekstas angl. – Bibliogr.: p. 353, 355, 359 // Lietuvos moderno pastatai. – Vilnius, 1998. – P. 5–6.
 3. Klasikinių tradicijų ir naujųjų tendencijų poveikis 1920–1940 m. Lietuvos architektūros bei žymiausių architektų kūrybai / Eugenijus Gūzas. – Iliustr. // Lietuvos TSR architektūros klausimai. – [T.] 4 (1974), p. 375–376.
 4. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 56.
 5. Architecture of optimism : the Kaunas phenomenon, 1918–1940 / edited Marija Drėmaitė ; [contributing author Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Norbertas Černiauskas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Paulius Tautvydas Laurinaitis, Viltė Migonytė-Petrulienė, Vaidas Petrulis] ; [translated from Lithuanian by Darius Sužiedėlis]. – [Vilnius] : Lapas, 2018. – P. 138–149.
 6. Kaunas central post office. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/64?uk=&ss=post&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 26 d.
 7. Kaunas Central Post Office. – Prieiga per internetą. URL: https://tarpukarioarchitektura.lt/en/objects/kaunas-central-post-office/. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 26 d.

On 01.01.1990 the Sanatorium was reorganized into the Red Cross Tuberculosis Rehabilitation Hospital.

Republican Tuberculosis Sanatorium “Red Cross”. 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
In 2000 the Hospital was reorganized into Kaunas Red Cross Nursing and Supportive Care Hospital. In 2010 renamed “Kaunas Panemunė Nursing and Supportive Hospital”. 2021
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
In 2018 after the reorganization, the Hospital was connected to K. Grinius Nursing and Supportive Care Hospital. 2021
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Ištakos ir intakai: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos istorijos bruožai / Algimantas Jazdauskas. – Vilnius, 1998. – P. 11.
 2. Kertinis akmuo – kvalifikuotas palaikomasis gydymas ir slauga / Rimutė Jakštienė, Stanislava Jancevičienė, Rūta Nasvytienė, Ąžuolas Kasiulis. – Lent. // Gydymo menas. – 2002, Nr. 6, p. 128–129.
 3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 1919–1944 m. / Marija Gražina Stanionytė-Zujienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010. – P. 192–194.
 4. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje // Medicina. – 1932, Nr. 5, p. 386–387.
 5. Ligoninė Aukštojoje Panemunėje / Stasys Stankevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, rugpj. 23, p. 21.
 6. Nauji sveikatos namai (Iš pasikalbėjimo su Liet. Raudonojo Kryžiaus sanatorijos direktorium) / Vl. V. // Rytas. – 1932, rugs. 20, p. 3.
 7. Panemunės slaugos ligoninė – išpuoselėta užuovėja sunkiai sergantiesiems : [Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vadovės Stanislavos Jancevičienės, pavaduotojos slaugai Dalios Keliauskaitės ir direktorės pavaduotojo administraciniams ir ūkio reikalams Adolfo Stankevičiaus pasakojimas] / [užrašė] Gintarė Kaminskienė // Lietuvos sveikata. – 2015, rugpj. 20–26 (Nr. 34), p. 8–9.
 8. Red Cross tuberculosis sanatorium in Aukštoji Panemunė (Survived) / Viltė Migonytė. – Prieiga per internetą: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1335?rt=3&type=2&ss=Raudonojo%20Kry%c5%beiaus. – Žiūrėta 2021 m. spalio 15 d.
 9. Viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 2018 metų veiklos ataskaita. – Prieiga per internetą: https://www.kgriniausligonine.lt/uploads/Administracine%20informacija/2018%20m.%20veiklos%20ataskaita.pdf. – Žiūrėta 2021 m. spalio 15 d.

which was closed in the summer of 1933. The latest works of art from Lithuania and foreign countries were exhibited in the salon-gallery. On the 4th of September, 1933 Art gallery was opened (former Gedimino St. 36); on the 6th of November of 1933 art salon and club of the Society of Independent Artists was opened (in the premises of “Oaza” cinema, former Laisvės Ave. 28).

Portrait of Neemija Arbit Blatas
[Garsūs Lietuvos žydai. – Vilnius, 2008. – P. 10.]
Reviews in the press about the private art gallery
of Arbit Blatas
[Bangos. – 1932, Nr. 36, p. 903.]

Literature and information sources:
 1. Apžvalga : menas / V.B. [Vytautas Bičiūnas] // Židinys. – 1932, Nr. 8–9, p. 168–169. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=127269. – Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 25 d.
 2. Arbitblatas (Blatas Arbit). – Iliustr. // XX a. Lietuvių dailės istorija. 1900–1940. – Vilnius, 1983, t. 2, p. 129–131.
 3. Arbit Blatas į Lietuvą grįžta drobėmis / Laima Žemulienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, birželio 30, p. 22.
 4. Atidarytas nepriklausomųjų „menininkų salonas ir klubas“ // Bangos. – 1932, Nr. 42, p. 1127. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=34847. – Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 25 d.
 5. Dailininkas Arbitblatas steigia privačią galeriją // Dienos naujienos. – 1932, rugpjūčio 10, p. 1. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=43726. – Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 25 d.
 6. Intarpas: Neemijos Arbitblato galerija Kaune ir keli Juozo Marijos Levinsono Benari kūrybinės biografijos faktai / Giedrė Jankevičiūtė // Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai. – 2010, Vilnius. – P. 92–98.
 7. Neemija Arbit Blatas (1908–1999) / Aušra Pačkauskienė, Vytautas Toleikis. – Portr. // Garsūs Lietuvos žydai. – Vilnius, 2008. – P. 10.
 8. Neemiya Arbit-Blatt’s „Modern Art Gallery“ in interwar Kaunas / Vilma Gradinskaitė. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Pinkas. – Vol. 1 (2006), p. 168–180, 267.
 9. Nepriklausomųjų dailininkų salonas ir menininkų kavinė // Naujoji Romuva. – 1932, Nr. 40, p. 862 [24]. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=62851. – Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 28 d.
 10. Nuo Kauno iki Niujorko = From Kaunas to New York / Ilona Mažeikienė. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę. – Vilnius, 2011. – P. 14–19.
 11. Pirmoji privati meno galerija Pabaltijy // Bangos. – 1932, Nr. 36, p. 903. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=34854. – Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 23 d.
 12. Žiūrovai ir žiūrėtojai. – Iliustr. // Modernizmo link / Jolita Mulevičiūtė. – Kaunas, 2001. – P. 24.
 13. Modernaus meno galerija Kaune = The Modern Art Gallery in Kaunas / Vilma Gradinskaitė. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Bibliogr. išnašose // Arbit Blatas (1908–1999). – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2019. – P. 203–225.

Demolished in 1951/1952, restored in Laisvės Ave. in 1990.

Monument to Vytautas the Great in Panemunė. Around 1935
Photo [From S. Sajauskas‘ personal collection]
Monument to Vytautas the Great in Laisvės Avenue. 2009
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Juodos skylės ir balti siūlai / Algimantas Miškinis // Nemunas. – 1988, Nr. 12, p. 34–38.
 2. Valdovas grįžo į Kauną // Vytautas Didysis ir mes / J. Bučas, R. Mačikėnienė. – Kaunas, 1991. – P. 128–132.
 3. Vytauto Didžiojo paminklas. – Iliustr. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 61–62.
 4. Vytauto Didžiojo paminklas Kaune. – Iliustr. // Trimitas. – 1932, Nr. 38, p. 746–747.
 5. Vytauto paminklai. – Portr., iliustr. // Vincas Grybas. – Vilnius, 2004. – P. 42–45.

In 1938, the museum was transferred to a Health Centre (Laisvės Ave. 36, old numeration), built by this union; the museum operated until 1940. It aimed to provide mothers, fathers, and teachers with medical and hygiene knowledge, necessary for child rearing. The museum had a library and a few sections: baby nursing, first aid, pre-school, and school children. There were organized lectures, showed movies, connected with health issues. The museum was also publishing brochures.

In this building was Mother and Child museum. 2008
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]
Chairperson of organizations caring for Lithuanian mothers and children Jadvyga Tūbelienė
[Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuviai: Biografijų žinynas. – Vilnius, 2002. – [T.] 2, p. 393.]

Literature and information sources:
 1. Architektas Kovalskis laimėjo Motinos ir vaiko muziejaus konkursą. – Rubrika: Rytinės naujienos // Lietuvos aidas. – 1938, kovo 12, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=73690. – Žiūrėta 2009 m. spalio 26 d.
 2. Įdomus motinos ir vaiko muziejus / J. Akstas // Lietuvos aidas. – 1932, gruodžio 22, p. 7. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=88766. – Žiūrėta 2009 m. gruodžio 22, p. 7.
 3. Labdaros organizacijos // Iš Lietuvos sveikatos istorijos / Milda Budrienė. – Vilnius, 1992. – P. 76–77.
 4. „Motinos ir Vaiko“ muziejus. – Parašas: Stp. // Lietuvos aidas. – 1936, birželio 4, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=66831. – Žiūrėta 2009 m. spalio 7 d..
 5. Motinos ir vaiko muziejus / J. N. – Iliustr. // Lietuvos vaikas: 1924–1934. – Kaunas, 1934. – P. 75–76.
 6. Motinos ir vaiko muziejus // Motina ir vaikas. – 1938, Nr. 1, p. 17–18. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=3583. – Žiūrėta 2009 m. spalio 26 d.
 7. Motinos ir vaiko muziejus Kaune // Moteris ir pasaulis. – 1937, Nr. 10, p. 17. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=8052. – Žiūrėta 2009 m. spalio 1 d..
 8. Motinos ir vaiko muziejus Kaune // Lietuvos aidas. – 1937, gruodžio 11, p. 4. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=73943. – Žiūrėta 2009 m. spalio 1 d.
 9. Plečiamas „Motinos ir Vaiko“ muziejus // Lietuvos aidas. – 1934, sausio 15, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89391. – Žiūrėta 2009 m. spalio 7 d.

In 1953 it was named after Kazys Giedrys. In 1964 fur sewing enterprise “Raudonoji vėliava” was attached to the factory. The same year fur trade association was founded. In 1991 stock company “Vilkas” went bankrupt and was liquidated in 2004.

Kaunas K. Giedrio Order of Friendship of Peoples Fur Trade Association. 1986
[Kauno K. Giedrio Tautų draugystės… – P. [9].]
Former building of a JSC “Vilkas” (Raudondvario Rd. 101). 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kaip kūrėsi ir augo pirmasis kailių fabrikas: [Kaune, Vilijampolėje, Degtukų g. 22, „Vilkas“] // Tautos ūkis. – 1939, Nr. 13, p. 308. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=3882. – Žiūrėta 2009 m. gegužės 8 d.
 2. Kauno K. Giedrio Tautų draugystės ordino kailių gamybinis susivienijimas / tekstas R. Žilevičiaus. – Kaunas, [1986]. – 1 lap.: sulankst. į 8 p.: iliustr. – lygiagr. rus.
 3. Pirmas kailių apdirbimo fabrikas Lietuvoje // Lietuvos žinios. – 1932, rugpjūčio 26, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=82049. – Žiūrėta 2009 m. gegužės 8 d.
 4. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 60.
 5. Vietoj sužlugusio „Vilko“ – nauji verslo planai / Arūnas Karaliūnas // Lietuvos rytas. – 2002, sausio 9, p. 10.

There were two major reconstructions of the church in 1983 and in 2004.

The builder of the church and its first parish
priest Juozapas Dagilis
[Lietuvių enciklopedija. – Bostonas, 1954. – [T.] 4, p. 224.]
The Church of St. Joseph (Panerių St. 72). 2010
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Balta paukštė Vilijampolės padangėje / Benjaminas Žulys. – Nuotr. // XXI amžius. – 2004, spalio 29, p. 3.
 2. Bažnyčia puošiasi nauju rūbu / Benjaminas Žulys. – Nuotr. // XXI amžius. – 2004, gegužės 14, p. 3, 8.
 3. Šv. Juozapo bažnyčia / Eugenijus Rūkas, Danutė Rūkienė. – Bibliogr. str. gale // Tiltas į miestą. – Kaunas : [s. l.], 2009. – P. 42–44.
 4. Vilijampolės naujai statomos bažnyčios vakar buvo pašventini pamatai // Rytas. – 1932, Nr. 84, gegužės 6, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=121784. – Žiūrėta 2011 m. rugpjūčio 30 d.
 5. Vilijampolėj pašventinta bažnyčia // Mūsų laikraštis. – 1932, Nr. 40, spalio 8, p. 1. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=35357. – Žiūrėta 2011 m. rugpjūčio 30 d.
 6. Vilijampolė. Šv. Juozapo parapijos bažnyčia. – Iliustr. // Lietuvos bažnyčios : Kauno arkivyskupija / Bronius Kviklys. – Čikaga, 1983. – [T.] 3. – P. 136–137. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=34683. – Žiūrėta 2011 m. rugpjūčio 30 d.
 7. Vilijampolės Šv. Juozapo bažnyčia (dab. Panerių g. 72) / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Portr., iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 40–43.

In 1936, the church was entrusted to Capuchin friars that terminated the construction work. In 1948, their monastery and chapel of ease were closed. In 1995, the Capuchin friars returned to Petrašiūnai parish.

On 13.12.1936 Petrašiūnai church was consecrated
[Lietuvos aidas. – 1936, gruodžio 14, p. [8].]
St. Vincent De Paul Church (R. Kalantos St. 38). 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kauno arkivyskupijos parapijos. – Nuotr. // Kauno žinios. – 1999, birželio 8, p. 6.
 2. Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia (Petrašiūnai) // Vargonininkai / Stanislovas Abromavičius. – Kaunas, 2001. – P. 39.
 3. Pašventinta Petrašiūnų bažnyčia. – Iliustr. // Lurdas. – 1937, Nr. 2, p. 47–49. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=107669. – Žiūrėta 2009 m. lapkričio 12 d.
 4. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia / Kazys Misius, Romualdas Šinkūnas // Lietuvos katalikų bažnyčios : žinynas. – Vilnius, 1993. – P. 138.

In 1940 it was named after Julius Janonis. The factory had this name until 1990. In 1993 “Kaunas Paper Factory” was established. In 1993 after privatization the factory became a stock company. In 2002 the company went bankrupt.

The Factory in the thirties
Photo [From J. Palys’ personal collection]
Factory. 1932
[J. Janonio popieriaus fabrikas… P. 2.]

Literature and information sources:
 1. Atidarytas pirmas popierio fabrikas Lietuvoj. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1933, sausio 13, p. 2. – Prieiga per internetą. URL:
  http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89659. – Žiūrėta 2009 m. kovo 31 d.
 2. Pirmasis popieriaus fabrikas Lietuvoje. – Iliustr. // Sveikata ir darbas. – 1940, Nr. 12, p. 438–440.
 3. J. Janonio popieriaus fabrikas = Бумажная фабрика имени Ю. Янониса. – [Kaunas, 1972]. – [48] p.: iliustr.
 4. [J. Janonio popieriaus fabrikas]: seniausia fabriko dalis / foto V. Ladavičius. – K, 1984. – Planas, 10 nuotr. – Aplankas.
 5. Kauno popieriaus fabriką nuspręsta išparduoti // Kauno diena. – 2002, liepos 27, p. 7.
 6. Popieriaus fabrikas naikinamas kartu su skolomis : viena seniausių Kauno įmonių po Rusijos krizės nebeatsitiesė / Lina Navickaitė // Kauno diena. – 2005, birž. 6, p. 7.

On 17.07.1934, the bodies were placed in the chapel of the Medical Faculty of Vytautas Magnus University (VDU) for public viewing. On 01.11.1937, they were moved to S. Darius and S. Girėnas mausoleum (architect Vytautas Landsbergis-Žemkalnis) in Carmelite cemetery. In 1940, S. Darius’ and S. Girėnas’ bodies were hidden behind a brick wall in the chapel of the Medical Faculty, VDU, later – in a basement niche, and in 1964, buried in Aukštųjų Šančių military cemetery.

S. Darius’ and S. Girėnas’ funeral procession, 20.07.1933
Photo [From S. Sajauskas’ personal collection]
S. Darius and S. Girėnas mausoleum (Kaunas Old Cemetery). Around 1938
Photo [From S. Sajauskas’ personal collection]

Literature and information sources:
 1. Darius ir Girėnas : albumas / parengė N. Dariūtė-Maštarienė. – Kaunas, 1991. – 159 p. : iliustr.
 2. Darius ir Girėnas (1933–1993) = Darius and Girėnas (1933–1993) : Transatlantinio skrydžio šešiasdešimtmečiui / Edmundas Jasiūnas. – Kaunas ; Vilnius,1993. – 271 p. : iliustr.
 3. Lituanicos skrydis / Jonas Vaičenonis. – Kaunas, 2006. – 70 p. : iliustr., faks., portr.
 4. S. Dariaus ir S. Girėno transatlantiniam skrydžiui – 70. – Kaunas, [2003]. – 55,[1] p. : iliustr.
 5. Ramybės Park (Kaunas Old Cemetery). – Prieiga per internetą. URL: https://www.atmintiesvietos.lt/en/sites-of-memory/ramybes-park-kaunas-old-cemetery/. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 26 d.

In 1940 the sanatorium was nationalized. During the Soviet era, it was given the name “Ramunė”. In 1994 the name of V. Tumėnienė was returned to the institution. In 2003 the sanatorium was named “V. Tumėnienė Children’s Rehabilitation Center”. 2010 it became a division of Kaunas Hospital.

At present, V. Tumėnienė‘s Center for Early Development of Children of Clinic of Children’s Diseases of Kaunas Hospital of the Lithuanian University of Health Sciences (Kiaunių st. 2) is located in the territory of the former sanatorium. 2021
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
In 1933 the building of sanatorium (now Elnių st. 4) was built by the project of the architect Grigorijus Gumeniukas. In 1940 a brick annex was built (designed by engineer Kazimieras Sienkevičius). 2021
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Iš Lietuvos sveikatos apsaugos istorijos / Milda Budrienė. – Vilnius, 1992. – P. 47–48.
 2. Prof. Tumėnienės sanatorija vaikams / J. L. // Motina ir vaikas. – 1937, Nr. 6, p. 17–18.
 3. Respublikinė Kauno ligoninė: 65 metai medicinos istorijos / [Arvydas Pakštalis, Brigita Tranavičiūtė, Linas Vitkus]. – [Kaunas] , 2017. – P. 131–133.
 4. Vaikų ligų klinikos V. Tumėnienės vardo vaikų ankstyvosios raidos centras. – Prieiga per internetą. URL: https://kaunoligonine.lt/vaiku-ligu-klinikos-v-tumenienes-vardo-vaiku-ankstyvosios-raidos-centras/. – Žiūrėta 2021 m. rugsėjo 10 d.
 5. Vandos Tumėnienės privati vaikų sanatorija Jono Basanavičiaus parke (Išlikęs) / Viltė Migonytė. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1447?rt=3&type=2&ss=sanatorija. – Žiūrėta 2021 m. rugsėjo 3 d.
During the year 1922–1932 the Medicine Faculty was located in this building (Gedimino St. 43 / K. Donelaičio St. 23). 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
The Palace of Medicine Faculty of Vytautas Magnus University (A. Mickevičiaus St. 9). 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Klasikinių tradicijų ir naujųjų tendencijų poveikis 1920–1940 m. Lietuvos architektūrai bei žymiausių architektų kūrybai / Eugenijus Gūzas. – Iliustr. // Lietuvos architektūros klausimai. – [T.] 4 (1974), p. 379.
 2. Medicinos akademija buvo atvira visuomenei : [apie VDU Medicinos fakultetui 1931 m. suprojektuotus ir 1933 m. pastatytus rūmus (archit. V. Dubeneckis)]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, rugsėjo 19, p. 5.
 3. Teorinės medicinos rūmų statyba. – Iliustr. / Vladas Lašas – Iliustr., lent. // Aukštosios mokyklos kūrimasis ir vystymasis Kaune. – Vilnius, 1967. – P. 83–90.
 4. Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakultetas Mickevičiaus g. 9. – Iliustr., planas // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 167–168.
 5. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 63.
 6. Faculty of Medicine at Vytautas Magnus University. – Prieiga per internetą: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1022?rt=3&type=2&ss=medicine. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 26 d.

It became a stock company “Inkaras” after privatization in 1992. In 1998 it was reorganized into a closed stock company “Inkaro avalynė”. In 2000 the company went bankrupt.

Company “Inkaras”. 1983
[Gyvenimo padiktuotu keliu // Kauno tiesa. – 1983, rugpjūčio 27, p. 3.]
Shoes of rubber and textile produced in “Inkaras” factory
[Gumos gaminių gamykla „Inkaras“… – [P. 8.]

Literature and information sources:
 1. Akc. B-vė „Inkaras“ // Tautos ūkis. – 1938, Nr 5, p. 118.
 2. Gumos gaminių gamykla „Inkaras“: gaminių katalogas. – Kaunas, 1988. – [24 atsk. lap.]
 3. Gumos gaminių įmonė „Inkaras“ = Завод резиновых изделий „Инкараc“. – Kaunas, 1983. – 19 p.: iliustr.
 4. Iš griuvėsių pakilęs / E. Ibianskas // Kauno tiesa. – 1982, bal. 16.
 5. Lietuvos gumos pramonė // Tautos ūkis. – 1937, Nr. 15, p. 322.
 6. Norime likti optimistais // Mokslas ir technika. – 1995, Nr. 6, p. 9.
 7. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 60, 63.

The building housed State Security Department, archive, flats of curriers, etc. In the postwar period the building belonged to the Internal Affairs service; it has housed Kaunas County Police Headquarters since 1991.

Kaunas County Municipality Palace. Around 1933
[Savivaldybė. – 1933, Nr. 8 (123), p. 1.]
Kaunas County Police Headquarters (Vytauto Ave. 91). 2009
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Apskrities savivaldybė (dabar Policijos įstaiga). – Iliustr. – Gretut. tekstas angl. // Lietuvos moderno pastatai. – Vilnius, 1998. – P. 8–9.
 2. Apskrities savivaldybė Vytauto pr. 91 // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 345–346.
 3. Ką nuveikė apskrities savivaldybė per paskutinius penkerius metus // Lietuvos aidas. – 1934, gruodžio 4, p. 7. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89334. – Žiūrėta 2009 m. lapkričio 3 d.
 4. Kauno apskrities savivaldybės rūmų statyba / Inž. arch. B. Helcermanas. – Iliustr. // Savivaldybė. – 1933, Nr. 8, p. 37–38. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=3023. – Žiūrėta 2009 m. lapkričio 3 d.
 5. Klasikinių tradicijų ir naujųjų tendencijų poveikis 1920–1940 m. Lietuvos architektūrai bei žymiausių architektų kūrybai / Eugenijus Gūzas. – Iliustr. // Lietuvos TSR architektūros klausimai. – Vilnius, 1974. – T. 4, p. 380.
 6. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 74.
 7. Kaunas County Municipality Palace. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/437?uk=&ss=municipality&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 26 d.

On 15.05.1933 was established State Laboratory of Veterinary Bacteriology which became the bas for Veterinary Academy founded on 19.09.1936.

Veterinary Academy. 1937
[K. Gineitis. Lithuanian quality products. – London, 1937. – P. 16.]
Veterinary Academy of Lithuania. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]
Sculpture of Horse in the yard of Veterinary Academy 
(sculptor Jurgis Rutkauskas)
Photo by J. Rudminas [Lietuvos veterinarija. – 1996, Nr. 3, p. 50.]

Literature and information sources:
 1. Akademijos praeitis, dabartis ir ateities vizija / Rimantas Karazija. – Iliustr. // Lietuvos veterinarijos akademijai – 70 metų : 1936–2006. – Kaunas, 2006. – P. 15–71.
 2. Apie LVA „stogus“… / A. Tamošaitis. – Iliustr. // Gyvulininkystės specialistas (K.). – 1996, rugsėjis–gruodis, p. 16.
 3. Klasikinių tradicijų ir naujųjų tendencijų poveikis 1920–1940 m. Lietuvos architektūrai bei žymiausių architektų kūrybai / Eugenijus Gūzas. – Iliustr. // Lietuvos architektūros klausimai. – [T.] 4 (1974), p. 379–380.
 4. Lietuvos veterinarijos akademijos istorija: [str. rinkinys] / Redkol.: B. Znaikauskas (ats. red.) ir kt. – Vilnius, 1992. – 127, [1] p. [16] iliustr. lap.
 5. Svarbiausios Lietuvos veterinarijos akademijos istorijos datos; Veterinarijos akademijos 1936–1944 metų istorijos štrichai / Parengė Juozas Rudminas. – Iliustr. // Lietuvos veterinarija. – 1996, Nr. 3, p. 48–51.
 6. Ekskursijos maršrutas po Vilijampolę: siūlome įdomiausias ekskursijos po Vilijampolę vietas / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Portr., iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 74–75.
 7. Trumpa Lietuvos veterinarijos istorija (nuo 1918 iki 1940 m.) / Adolfas Burakauskas, Edvardas Danilevičius – Vilnius, 1972. – 96 p.
 8. Veterinarijos akademijos pastatų kompleksas L. Adomausko g. 18 (dab. Tilžės g.) / J. Kančienė. – Iliustr., planas. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 59–63.
 9. Veterinarijos fakultetui – 60 metų / Gintaras Zamokas. – Iliustr. // Gyvulininkystės specialistas (K.). – 1996, lapkritis–gruodis, p. 3–6.
 10. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 44.
 11. Veterinary Academy of the Lithuanian University of Health Sciences. – Prieiga per internetą. URL: https://lsmuni.lt/en/structure/veterinary-academy/faculty-of-veterinary-medicine–/departments/. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 28 d.
 12. LSMU LVA Visuomenės sveikatos fakultetas = LSMU LVA Faculty of Public Health / D. Traškinaitė. – Iliustr. – Gretut. tekst. liet., angl. // Lietuvos architektūros apžvalga, 1990–2020. – Vilnius : Archiforma, 2020. – P. 222–223.

On 28.10.1928 Kaunas City Health Insurance Fund was established (it worked in Maironio Str. 1 till 1934).

On 28.06.1940 health insurance fund was eliminated, in the palace the 1-st Kaunas Clinic was established. On 01.03.1949 it was connected with the 1-st Kaunas Clinical Soviet Hospital
Photo by J. Stanišauskas [From KCPL collections]
In 1997 Kaunas Red Cross Clinical Hospital was reorganized and Kaunas Centre clinic was established. In 2018 it became the subdivision of Kaunas City Polyclinic. 2015
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Centro poliklinika džiaugiasi nauja aparatūra / Laimutis Genys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, birž. 5, p. 5.
 2. Iškilmingai atidaryti Kauno m. lig. kasos rūmai // Rytas. – 1934, geg. 28, p. 7. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=121224. – Žiūrėta 2015 m. spalio 16 d.
 3. Kaunas: Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė / Skirmantas Juozas Paukštys. – Kaunas, 2006. – P. 65, 75.
 4. Kauno Miesto Ligonių Kasa // Sveikata ir darbas. – 1934, Nr. 3, p. 84–86. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=17943&biRecordId=3055. – Žiūrėta 2015 m. spalio 19 d.
 5. Kauno Miesto Ligonių Kasa // Sveikata ir darbas. – 1936, Nr. 11, p. 430. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=17928&biRecordId=3055. – Žiūrėta 2015 m. spalio 16 d.
 6. Kauno miesto poliklinika. URL: https://kaunopoliklinika.lt/apie-mus/vizija-misija-vertybes/. – Žiūrėta 2019 m. gegužės 2 d.
 7. KMLK naujieji rūmai / A. Jasiūnas. – Iliustr. // Sveikata ir darbas. – 1934, Nr. 6, p. 203–204. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=17940&biRecordId=3055. – Žiūrėta 2015 m. spalio 16 d.
 8. Health Insurance Fund. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/923?uk=&ss=health&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. lapkričio 29 d.
 9. Ligonių kasos : (dab. Kauno centro poliklinika) : A. Mickevičiaus g. 4 / Miško g. 29 / Jolita Kančienė. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius, 2015. – P. 59.
 10. Pašventinti Kauno m. ligonių kasos rūmai // Lietuvos aidas. – 1934, geg. 28, p. 8. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89274. – Žiūrėta 2015 m. spalio 16 d.
 11. Savivaldybės puslapis. Miesto taryboje. – Portr. // Kauno žinios. – 1997, liep. 9 (Nr. 22), p. 3.
 12. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 59.

100000 people attended the congress. During the congress, the corner stone of the Christ’s Resurrection Church was consecrated.

[Lietuvių Tautos Dieviškajai Jėzaus Širdžiai… – P. [85].]
The conjoint chorus in Petras Vileišis Square
Photo [From S. Sajauskas’ personal collection]

Literature and information sources:
 1. Lietuvių Tautos Dieviškajai Jėzaus Širdžiai pasiaukojimo albumas: [skirtas I-jam tautiniam Lietuvos eucharistiniam kongresui] / red. E. Krasauskas. – Kaunas, [1934]. – 108 p.: iliustr.
 2. Nepriklausomybės metai / A. Bružas // Katalikų pasaulis. – 1991, Nr. 20, p. 21–23.
 3. Pirmojo Tautinio Lietuvos Eucharistinio kongreso 60-mečiui: 1934 birželio 28 – liepos 1 d. / Kotryna Kačiuškaitė. – Iliustr. // XXI amžius. – 1994, rugpj. 5, p. 5.

In 1932, the final project of the church was prepared (architect Karolis Reisonas). In 1933, the project was approved and permission to build the church was obtained. The building work (1932–1940) of the church was sponsored by the nation. In 1940, the unfinished church building was confiscated by the Soviets. In the period of German occupation the church served as warehouse for paper. In 1952, the church was transformed into a factory of radio components (latter called “Banga”). On 14.02.1990 the church was returned to the congregation. In 2005, the renovation work was completed (columbarium, premises of the cellar, and the interior of the church; architect Algimantas Sprindys). In 2015 the church received the minor basilica title from Pope Francis.

The project of Kaunas Monumental
Christ’s Resurrection Church. 1932
[A. Pleskačiauskas‘ manuscript collection. From KCPL collections]
The consecration of the foundation of Kaunas Monumental Christ’s Resurrection Church. 29.06.1934
[Kauno diena. – 1988, spalio 30, p. 4.]
The tower of Christ’s Resurrection Church, which at that time served as factory of radio components, was decorated with shield with the Russian inscription “Слава КПСС”
(Glory to the Communist Party of the Soviet Union)
[A. Pleskačiauskas‘ manuscript collection. From KCPL collections]
Cleaning of the surroundings of Christ’s Resurrection Church (Žemaičių St. 31). 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collection]

Literature and information sources:
 1. Atgimstanti miesto šventovė / Gražina Kriščiukaitienė. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2004, Nr. 6, p. 20–21.
 2. Dievui ir tėvynei // Vilniaus rytojus. – 1934, liepos 18 (Nr. 55), p. 3.
 3. Konsekruojama Kauno paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia / Edmundas Simanaitis. – Iliustr. // Nemunas. – 2004, gruodžio 23–29 (Nr. 36), p. 1–2.
 4. Kristaus Prisikėlimo bažnyčia / prof. Laima Šinkūnaitė. – Iliustr. // Kauno savasties ženklai / sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė. – 2009. – P. 117–123.
 5. Prisikėlimo bažnyčios pamatų šventinimas. – Iliustr. // Lietuvių tautos Dieviškajai Jėzaus Širdžiai pasiaukojimo albumas : [skirtas I-jam tautiniam Lietuvos eucharistiniam kongresui] / red. E. Krasauskas. – Kaunas, [1934]. – P. [40, 42].
 6. Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymas. Kaunas / Ona Urbšytė-Vilkienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. // Archiforma. – 2005, Nr. 1/2, p. 83–88.
 7. Prisikėlimas / Angelė Buškevičienė. – Kaunas, 2006. – 261 p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose. – Taip pat: Prisikėlimo šventovė. – Prieiga per internetą. URL: http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=4. – Žiūrėta 2010 m. gegužės 14 d.
 8. Prisikėlimo bažnyčia: laikas keičia argumentus / Jolita Kančienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1988, spalio 30, p. 4–5.
 9. Prisikėlimo bažnyčia – Tautos Šventovė // Kauno Žaliakalnis : [metraštis]. – D. 2 : skirta Kauno miesto savivaldos 600 metų jubiliejui / medžiagą surinko Aldona Jankauskienė. – 2008, Kaunas. – P. 34–35.
 10. Prisikėlimo bažnyčia = The Resurrection Church. – Iliustr. // Lietuvos moderno pastatai = Lithuanian monuments of modern movement / [sudarytoja Morta Baužienė]. – Vilnius, 1998. – P. 33–34.
 11. Prisikėlimo bažnyčia, Žemaičių g. 31 / J. Kančienė. – Autorius nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 350–352.
 12. Suteiktas bazilikos titulas / Agnė Smolienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, vasario 2, p. 3.
 13. Tautos šventovė: Prisikėlimo bažnyčia / Giedrė Jankevičiūtė, Vaidas Petrulis. – Iliustr., projekt., plan. – Taip pat vartojama antr.: Simboliniai pastatai. – Bibliogr. išnašose // Optimizmo architektūra. – Vilnius : Lapas, 2018. – P. 92–103.
 14. The best view in Kaunas / Justinas Vainilavicius. – Iliustr. // The Baltic Times. – Vol. 10, no. 650 (Apr. 9–15 2009), p. 7.
 15. Žiūrovai ir žiūrėtojai. – Iliustr. // Modernizmo link : dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje, 1918–1940 / Jolita Mulevičiūtė. – Kaunas, 2001. – P. 22–33.
 16. Christ`s Resurrection Church : Prisikėlimo bažnyčia / Irena Vaišvilaitė. – Iliustr. // Kaunas. – Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008]. – P. 64–67.
 17. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 92–93.
 18. Architecture of optimism : the Kaunas phenomenon, 1918–1940 / edited Marija Drėmaitė ; [contributing author Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Norbertas Černiauskas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Paulius Tautvydas Laurinaitis, Viltė Migonytė-Petrulienė, Vaidas Petrulis] ; [translated from Lithuanian by Darius Sužiedėlis]. – [Vilnius] : Lapas, 2018. – P. 102–113.
 19. Christ’s Resurrection Church in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/584?uk=&ss=resurrection+church&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. gruodžio 11 d.

In 1953–1988 it was called “Raudonasis spalis”. On 09.03.1992 state-owned company “Lituanica” became a stock company.

Factory’s gate. 1949
[„Lituanica“ : ištakos, praeitis, dabartis… – P. 24.]
In 2005 JS ‘‘Lituanica’’ was relocated to newly built and modern premises for administration and footwear manufacturing (Jovarų St. 2a). 2011
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Lituanica“ : ištakos, praeitis, dabartis : 1934–1994 / Virginija Skučaitė. – Kaunas, 1994. –127, [1] p. : iliustr.
 2. „Lituanica“ persikėlė į naujas patalpas – BNS // Kauno diena. – 2005, vasario 21, p. 7.
 3. Įmonės istorija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.lituanica.info/index.php/imons-istorija.html. – Žiūrėta 2011 m. gegužės 11 d.
 4. Lietuvos TSR LPM avalynės fabrikas „Raudonasis Spalis“ = МЛП Литовской ССР обувная „Раудонасис Спалис“ : [Каунас], 1934–1984. – Vilnius, 1984. – 21 p.: iliustr.
 5. Lituanica [Vaizdo įrašas] : projektas ”Lithuania for the World” / režisierius Raimondas Sipavičius ; [kalba AB „Lituanica“ generalinis direktorius Kęstutis Deltuva]. – Vilnius : [s.n., s.a.]. – 1 vaizdo diskas (DVD)(10 min.) : stereo, gars., spalv. (PAL) ; 12 cm. – Antr. iš ekrano antr. – Taip pat vartojama antr.: Akcinė bendrovė „Lituanica“.

In February of 1941 it was reorganized into Kaunas Blood Transfusion Station (Gediminas St. 7). During the year of Nazi Germany occupation the station was to Kestutis St. 6. In July, 1944 the first military mobile blood transfusion station was established on the base of the station. On 01.07.1945 it was named the Republic Blood Transfusion Station (had a branch in Vilnius). In 1950 it became the Republic Kaunas Blood Transfusion Station. In 1989 the laboratory building was opened (now I. Kantas St. 11). On 01.01.1991 the station was named Kaunas Blood Center. On 01.07.1993 it became a joint Lithuanian and US company „Binational Plasma“. In 1950 the company was reorganized into Blood Donation Center (bankrupt in 2014). In September of 2012 in the same building (I. Kantas St. 15) public institution Kaunas Blood Center was established (bankrupt in 2014).

In 1949 the Republic Blood Transfusion Station has moved
to I. Kantas St. 15. 2011