x
Soviet soldiers are raising the flag in the tower of Kaunas castle. 31.07.1944
Photo from the Soviet Central Armed Forces Museum in Moscow
[Kultūros barai. – 1974, Nr. 7, p. 2.]
Military parade in Kaunas (to commemorate the anniversary of the October Revolution). The lorry with mortars “Katiūša” is passing the platform. 07.11.1945
Photo [From Vytautas the Great Military Museum collection]

Literature and information sources:
 1. Komunistinio režimo įtvirtinimas Lietuvoje ir jo nusikaltimai = The establishment of the communist regime in Lithuania and its crimes : antroji sovietinė okupacija (1944–1953) / Vytautas Tininis ; [į anglų kalbą vertė Genovaitė Laugalienė, Milda Mironaitė]. – Vilnius, 2009. – 522, [2] p. : iliustr., faks. – (Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje. Sovietinė okupacija = The crimes of totalitarian regimes in Lithuania / Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ; t. 5). – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 515–523.
 2. Kovų dėl Lietuvos valstybingumo liudytojas : Kaune kuriamas Respublikinis okupacijos muziejus primins tautos siekius ir netektis / Arimantas Dragūnevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, gruodžio 28, p. 15.
 3. Kaunas : guide / Irena Vaišvilaitė ; [translations to English: Jayde Will]. – Vilnius, [2008]. – P. 12–13.

In 1961 it was renamed to ‘‘J. Greifenbergerio santechnikos dirbinių gamykla’’. In 1979 the factory was awarded with the Order of the Badge of Honour. In 1991 it was reorganized and known as Kaunas State Company ‘‘Metalas’’ and in 1999 the company went bankrupt and privatized.

A factory of wire, nails and other metal production ‘‘Vestfalija’’ (beginning of the century)
[Grūdinosi kovoje už teisybę / Eimutis Balaišis, Edmundas Katinas // Švyturys. – 1979, spalis (Nr. 20), p. 4–5.]
The photo of a factory after the war
Photo by I. Fišeris [Grūdinosi kovoje už teisybę / Eimutis Balaišis, Edmundas Katinas // Švyturys. – 1979, spalis (Nr. 20), p. 4–5.]
The plumbing products factory of the Order of the Badge of Honour. 1979
Photo by A. Gelgotas [Garbės ženklo ordino… . – Kaunas, 1979. – Virš. nuotr.]
The department of the factory after a reconstruction. 1982
Photo by J. Dževečka [Garbės ženklo ordino… . – Vaga, 1982. – P. 13.]

Literature and information sources:
 1. Garbės ženklo ordino J. Greifenbergerio santechnikos dirbinių gamykla. – Kaunas, 1979. – [35] p. : iliustr.
 2. Garbės ženklo ordino J. Greifenbergerio santechnikos dirbinių gamykla = Ордена „Знак почета“ завод сантехнических изделий им. Ю. Грейфенбергериса. – Vaga, 1982. – 18 p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų k.
 3. Greifenbergerio santechnikos dirbinių gamykla // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – [T.] 1, p. 694.
 4. „Metalo“ fabrikas pirmaisiais Tarybų valdžios metais (1940–1941); Iš griuvėsių (1944–1951 m.) // „Metalo“ (Šmidtų) fabriko istorija : (1879–1965). – [Kaunas], 1975. – [153] p. – Mašinraštis.
 5. „Metalą“, seniausią Lietuvos įmonę vienu metu apsėmė varžytinių, bankroto ir privatizavimo vandenys / Irena Petraitienė. – Iliustr. // Diena. – 1995, birželio 3, priedas „Kaunas ir kauniečiai“, p. 1.
 6. Šimtametės gamyklos jaunystė : [100-ųjų įkūrimo metinių proga J. Greifenbergerio gamykla apdovanota „Garbės ženklo“ ordinu]. – Iliustr. / Z. Sabaliauskas // Statyba ir architektūra. – 1979, nr. 11, p. 20–21.
 7. Techninės pažangos keliu : [J. Greifenbergerio gamyklos istorija] / A. Balčiūnas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1978, balandžio 7, p. 2.
 8. Žvelgiant nuo penkiasdešimtmetės aukštumos / R. Mirskytė, J. Klimašauskas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1967, spalio 26, p. [2–3].
Šiukšliavežė. Sovietmetis
Garbage truck. 1984
[Kauno specializuoto autotransporto įmonė : [reklaminis prospektas]. – [S.l.] : [s.n.], 1984. – p. [17].]
UAB „Kauno švara“ ir klientų aptarnavimo centras „Mano Kaunas“ (Statybininkų g. 3). Fontano skulptūrą „Šaltinis“ 1980 m. sukūrė skulptorius Stasys Žirgulis. 2021 m.
“Kauno švara” and the customer service centre “Mano Kaunas” (“My Kaunas”) (Statybininkų St. 3). The sculpture of the fountain was created by sculptor Stasys Žirgulis in 1980. 2021
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Miesto sanitarai / K. Jankus // Kauno tiesa. – 1969, gegužės 27.
 2. Moderni autobazė // Mokslas ir technika. – 1971, Nr. 7, p. 57.
 3. Kauno specializuoto autotransporto įmonė : [reklaminis prospektas]. – [S.l.] : [s.n.], 1984. – [28] p.
 4. Puoselėkime tvarką ir švarą / Benjaminas Žulys. – Iliustr. // XXI amžius. – 2008, kovo 7, p. 7.
 5. Nuo XIX a. šluotos iki modernaus atliekų tvarkymo / Austėja Bukelytė. – Nuotr. // „Kauno diena“ – 70 metų / [redaktorė Virginija Skučaitė]. – [Kaunas] : Diena Media News, [2016]. – P. 12–13.
 6. Tiesus kelias tvarumo link – iš naujo panaudoti atliekas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2023, gruod. 23, p. 12.
 7. UAB „Kauno švara“. – Prieiga per internetą: https://www.svara.lt/. – Žiūrėta 2024 m. kovo 27 d.

They were gradually replaced by the monuments which represented the ideology of USSR.

In 1947, cinerary urns of 4 communists were bricked
in the northern fence of the garden
(the urns were removed in 1973)
[Išvaduotam Kaunui 20 metų = Освобожденному Каунасу 20 лет : (foto albumas) / parengė Z. Baltušnikas, L. Morozovas, B. Saulis, A. Umbrasas. – Kaunas, 1964. – P. [103].]
JS (Josif Stalin) tank
[Ten pat. – P. [106].]

Literature and information sources:
 1. Juodos skylės ir balti siūlai: senųjų Kauno paminklų likimai. – Iliustr. // Nemunas. – 1988, Nr. 12, p. 34–38.
 2. Kauno miestas: Donelaičio g. 64. Karo muziejaus sodelis / Jonas Varnauskas. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 45–60.
 3. Laikas ir simboliai: Vienybės aikštės ir Karo muziejaus sodelio architektūrinė raida. – Iliustr. / Jolita Kančienė // Kauno tiesa. – 1992, nr. 21, sausio 31, p. 4.
 4. Vytauto Didžiojo karo muziejui – 80 / Vilija Sapjanskienė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 3 (2002), p. 387–390.
 5. Aikštės raida tarybiniais metais – aikštės ansamblio suformavimas. – Iliustr. // J. Janonio aikštės ansamblis Kaune / Algimantas Miškinis. – Vilnius, 1983. – P. 19–25.

In 1972 it was relocated to new premises in Lenino Street (present Vytauto Ave. 25). In 1995 it was reorganized to a Joint Stock Company. In 2002 the publishing house ‘‘Alma Littera’’ purchased a controlling stake in of the ‘‘Šviesa’’ and in 2006 the publishing house was relocated to new premises in E. Ožeškienės Street 10.

The copy of the establishment document of the State publishing house of educational literature
[From ‘‘Šviesa’’ collections]
During the first year (1945) the publishing house released 26 publications. The list includes the primer book ‘‘Saulutė’’ (elementorius) by Čiplis and Pupeikis. The book had over 20 editions
[The book art by B. Damkutė, A. Makūnaitė, S. Steponavičius,
D. Tarabildienė and B. Žilytė]
The building where the publishing house ‘‘Šviesa’’ was established during 1972–2006
[From ‘‘Šviesa’’ collections]
The new building of the publishing house “Šviesa”
(E. Ožeškienės g. 10). 2008
Photo by R. Budreckienė [From ‘‘Šviesa’’ collections]

Literature and information sources:
 1. Aštuoniaaukštis nušvito / L. Šimonelytė. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1972, vasario 9, p. 1.
 2. Jubiliejiniai „Šviesos“ metai // Kauno diena. – 1995, gruodžio 21, p. 1, 8.
 3. Namas Kaune, Donelaičio gatvėje / P. Plungė. – Iliustr. // Tarybinis mokytojas. – 1965, sausio 17, p. 4.
 4. Leidyklos dešimtmetis / R. Vadys // Kauno tiesa. – 1955, sausio 1, p. 2.
 5. Leidyklos dvidešimtmetis / Doma Galnaitytė // Kauno tiesa. – 1965, sausio 16, p. 1.
 6. Pedagoginės literatūros leidykloje : ištrauka iš rašomos knygos „Universiteto kiemas“. – Portr. // Žurnalistai apie laiką ir save. – Kaunas, 2008. – P. 222–234.
 7. „Šviesa“ : reklaminis leidinys. – Kaunas, 1976. – 20 p. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., rusų, angl., vok.
 8. „Šviesa“: 10. Vadovėlių ir mokymo literatūros leidykla Kaune / Žiedūnė Zaveckienė // Knygotyra : enciklopedinis žodynas / Vilniaus universitetas. Knygotyros katedra ; [redaktorių kolegija: Domas Kaunas (pirmininkas)… [et al.]. – Vilnius, 1997. – 413, [1] p. : iliustr.
 9. „Šviesa“ skleidžia šviesą / Evaldas Vaitkus. – Iliustr. // Naujos knygos. – 1982, Nr. 9, p. 12–17.
 10. Tarp knygų / Stanislovas Petrauskas. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2000, Nr. 10, p. 24–27.
 11. Valstybė „prasnaudė“ „Šviesos“ akcijų emisiją / Milda Kniežaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2001, lapkričio 26, p. 18.

In 1972 the company moved to new premises in Onuškio street 17 (cur. Partizanų Str.). In 1990 the factory was reorganized and the company ‘‘Ortopedijos technika’’ (‘‘The Orthopaedic Technics’’) was established. In the year 2000 the company was privatized.

The company ‘‘Ortopedijos technika’’ (Savanorių Ave. 284). 2011
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. AB „Ortopedijos technika“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.orthopedic-pro.com/. – Žiūrėta 2019 m. gruodžio 20 d.
 2. Kauno ortopedijos įmonės panorama / V. Burba // Kauno laikas. – 1995, balandžio 4, p. 5.
 3. „Ortopedijos technika“ parduota už 8 milijonus litų / ELTA // Kauno diena. – 2000, vasario 28, p. 7.
 4. Praplečiamas Protezinis–ortopedinis kombinatas Kaune // Tarybų Lietuva. – 1945, vasario 24, p. 3.

It originated from the Higher Courses of Physical Education which was functioning during the period of 1934–1938. The institute was established in the Palace of the Physical Education. In 1999 it was renamed to the Lithuanian Academy of Physical Education (LKKA). LKKA is an institution of a higher education which provides a training for teachers of physical education, sports coaches and other qualified specialists. In 2012 it was renamed to the Lithuanian Sports University.
At the occasion of centennial anniversary of student sport in Lithuania, a National Student Sport Museum was opened at university on 18.11.2022, the first of its kind in the world.

The complex of the Institute of Physical Education, the new stadium and the Sports Hall. 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The Lithuanian Academy of Physical Education (LKKA). 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kūno kultūra ir sportas : [apie LKKI įkūrimą: istorija, mokslinė veikla, fakultetai, sportininkai] / Kęstas Miškinis // Mokslas ir gyvenimas. – 1996, Nr. 1, p. 4–5.
 2. Lietuvos kūno kultūros akademija : studijos, mokslas ir sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos įkūrimo 70 metų sukakčiai pažymėti / sudarė Rūta Mažeikienė. – Kaunas, 2004. – 48 p.: iliustr.
 3. Lietuvos kūno kultūros institutas, 1945–1995 / sudarytojas Kęstas Miškinis. – Kaunas, 1995. – 311, [38] p.: iliustr. – Santr. anglų, vok, pranc., rusų k. – Bibliogr.: p. 291–306.
 4. Lietuvos aukštasis kūno kultūros mokslas: žmonės ir darbai : monografija : leidinys skirtas Lietuvos kūno kultūros akademijos 70-ies metų įkūrimo sukakčiai / Stanislovas Stonkus. – Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 287, [1] p. : iliustr., faks., portr.
 5. LKKA pakeitė pavadinimą // Kauno diena. – 2012, rugsėjo 13, p. 4.
 6. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 199.
 7. 85 Lietuvos sporto universitetui = 85 Lithuanian Sports University : akimirkos, kurios pasakoja, kaip mes kuriame, mokomės ir džiaugiamės / [sudarytojai Daiva Majauskienė, Saulius Kavaliauskas, Žilvinas Slauskis] ; [į anglų kalbą vertė Alina Rimeikienė]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2019 (Kaunas : Vitae Litera). – 107, [1] p. : iliustr., portr.
 8. Palace of Physical Education. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/930?uk=&ss=stadium&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2019 m. gruodžio 20 d.
 9. Pirmasis pasaulyje studentų sporto muziejus atidarytas Kaune / [parengė] Ingrida Marijošienė. – Iliustr. – Rubrika: Sportas // Kėdainių mugė. – 2022, gruod. 2, p. 13.
 10. 100th anniversary of student sport in Lithuania and museum opening. – Prieiga per internetą. URL: https://www.eusa.eu/100th-anniversary-of-student-sport-in-lithuania-and-museum-opening. – Žiūrėta 2024 m. balandžio 3 d.

The title of the publication changed several times. On 17.06.1992, the newspaper was named “Kaunas Daily” (Lithuanian: „Kauno diena”).

Editorial notice in “Soviet Lithuania”
(Lithuanian: „Tarybų Lietuva“)
[Tarybų Lietuva. – 1945, lapkričio 1, p. 1.]
Notice of the editorial staff
[Tarybų Lietuva. – 1950, spalio 14, p. [4].]
The first issue of “Kaunas Truth”
[Kauno tiesa. – 1950, spalio 15, p. [1].]
The first issue of “Kaunas Truth”
[Kauno diena. – 1992, birželio 17, p. 1.]

Literature and information sources:
 1. „Kauno žinios“ – mūsų pirmtakas? / Stasys Jokūbaitis // Kauno diena. – 1995, lapkričio 18, p. 1, 5.
 2. Dienraščio istorija statistikos veidrodyje / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, lapkričio 7, p. 32.
 3. Ištakos / Algirdas Talačka // Kauno tiesa. – 1985, gegužės 5, p. 4.
 4. Laikraštis ir žmonės / parengė Dainoras Lukas // Kauno diena. – 2005, lapkričio 26, specialus priedas „Kauno diena 60“, p. 1. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/laikrastis-ir-zmones-33129. – Žiūrėta 2010 m. kovo 18 d.
 5. Permainos „Kauno dienoje“ / Domas Šniukas. – Portr. // Žurnalistų žinios. – 1999, lapkričio 30, p. 1, 4–5.
 6. UAB „Kauno diena“. – Iliustr. // Pažintis su Lietuva. Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. – T. 2 : Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys. – P. 340.

In 1971, the factory received “Garbės ženklas” medal. In 1981, Felix Dzerzhinsky machine tool manufacturing association was established. In 1992, it became a state owned enterprise called Koordinatė, later – JSC “Kauno staklės”.

The first factory building, 1949
[Kauno „Garbės ženklo“ ordino… – P. 4.]
Engineering factory building, 1983 (Savanorių Ave. 192)
[Kauno F. Dzeržinskio staklių gamybinis susivienijimas… – P. [7].]
In 1979, factory’s collective was awarded the gold medal in Brno international fair for the creation of electrical discharging machine 4D722AF1 with a digital indicator
Foto by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
In 1962, the factory was named after a member of the communist party and Soviet politician Felix Dzerzhinsky
[Kauno „Garbės ženklo“ ordino… – P. 23.]

Literature and information sources:
 1. Kauno F. Dzeržinskio staklių gamybinis susivienijimas, 1945–1985. – Kaunas, 1985. – 1 lap. sulankst į [8] p. : iliustr.
 2. Kauno „Garbės ženklo“ ordino F. Dzeržinskio staklių gamykla. – Kaunas, 1985. – 70 p. : iliustr.
 3. „Kauno staklių“ produkcija turi paklausą / Jonas Bazys. – Portr., iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2001, Nr. 11, p. 36–37.
 4. Kauno staklės. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunostakles.lt/. – Žiūrėta 2010 m. kovo 22 d.
 5. „Koordinatė“ pagaliau reorganizuota / I. Petraitienė // Kauno diena. – 1994, rugpjūčio 9, p. 9.
 6. Cтанкостроительный завод им. Дзержинского. – Каунас, 1972. – [16] p.: iliustr.

In 1991 he company was detached from the textile factory ‘‘Silva’’ and was reorganized to a joint stock company.

The Joint Stock Company ‘‘Pakaita’’ (Jovarų St. 5). 2011
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. AB „Pakaita“: pirmieji žingsniai [Pokalbis su bendrovės vyr. inž. A. Tamošiūniene / Kalbėjosi J. R. Jasinskas] / A. Tamošiūnienė // Litas. – 1992, birželio 16, p. 22. – p. 2: portr.
 2. AB „Pakaita“. Prieiga per internetą. URL: https://www.pakaita.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. gruodžio 20 d.
 3. Geri pasikeitimai „Pakaitoje“ / A. Šiaulėnas // Darbo biržos naujienos. – 1992, gegužės 12, p. 19.
 4. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 60.

In 1953 it was renamed to the Technikum of Wood Processing and in 1963 – to Kaunas Technikum of Technologies. In 1991 it was reformed to Kaunas Higher School of Technology.

In 1972 the technikum was established in newly built premises in Pramonės Ave. 20. 2012
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
In 2000 the school was reorganized into Kaunas College of Technology and Business management faculties. 2012
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Dėl valstybinių Alytaus, Kauno ir Utenos kolegijų steigimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. 2000 m. rugpjūčio 30, Nr. 1000. Vilnius // Valstybės žinios. – 2000, rugpjūčio 31, Nr. 73, p. 11.
 2. Kauno aukštesnioji technologijos mokykla. – Iliustr. // Lietuvos medienos pramonė: nuo ištakų iki 2000 metų. – Vilnius, 2001. – P. 295-299.
 3. Kauno aukštesnioji technologijos mokykla – 50 (1945–1995). – K., 1995. – 16 p.: iliustr.
 4. Kauno kolegija / Aistė Veverskytė. – Iliustr. // Kauno Dainava : dabartis ir istorinė praeitis. – Kaunas, 2013. – P. 379–390.
 5. Kauno kolegija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunokolegija.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. gruodžio 20 d.
 6. Kauno technologijos technikumas. – Kaunas, 1987. – 1 lap.: sulankst. į 12 p.: iliustr.
 7. Penki mokyklos dešimtmečiai // Kauno diena. – 1995, lapkričio 11, p. 3.

In 1954 the dispensary moved to the premises in Maironis St. 30. In February of 1985 it launched working in the new building in Volunge St. 16 (architect Liuda Mažeikienė).

In 2006 the dispensary became branch of the Hospital of Kaunas Clinics of the Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) the Hospital of Oncology
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
27.06.1991 the sculpture “The Angel of Hope” (Lithuanian: „Vilties angelas“) in the area of dispensary was consecrated (sculptor Arnoldas Švenčionis)
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Bus mūsų diena / R. Butkevičienė // Medicina. – 1991, nr. 11/12, p. 57.
 2. Dispanseris šalia pušyno / Kauno tiesa. – 1985, vas. 7, p. 1.
 3. Dvidešimtmetis. – Iliustr. / I. Gogelienė. – 1966, birž. 15, p. 3.
 4. Įkurtuvės, dovanojančios viltį / Marijana Jasaitienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1985, vas. 24, p. 8.
 5. Jei patikėta žmogaus gyvybė… / Algė Voščikaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1986, birž. 15, p. 1.
 6. Kauno medicinos universiteto Onkologijos ligoninė. – Iliustr. // Sveikata. – 2004, nr. 5/6, p. 8-9.
 7. Onkologijos ligoninė. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunoklinikos.lt/kk/index.php/37-filialai/37-onkologijos-ligonine/37-apie/37-istor. – Žiūrėta 2016 m. gegužės 21 d.
 8. Onkologijos ligoninės medikai pasirengę padėti. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2001, spal. 17, p. 5.
 9. Pusė amžiaus – tarp vilties ir amžinybės / Danguolė Andrijauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, birž. 10, p. 17.
 10. Reformos metastazės: specializuotos onkologinės pagalbos sistemos reorganizacija tampa įrankiu dalijantis įtaka ir pinigais / Giedrė Budvytienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, spal. 19, p. 11, 12. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/reformos-metastazes-32120. – Žiūrėta 2016 m. gegužės 21 d.
 11. „Vilties angelas“ – vaistai dvasiai / Jūratė Kuzmickaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1991, birž. 29, p. 1.
Lampėdžiai quarry and its approaches. 1970s
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
A view to Veršvai (at the left side of the bridge). 1970s
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
Pažaislis. Around 1936
Postcard [From KCPL collections]
A street in Petrašiūnai
(former called Černiachovskio, at present R. Kalantos St.). 1960s
Photo by P. Juozapavičius [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Lampėdžiai // Kaunas ir jo apylinkės / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 167.
 2. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai / Bronius Kviklys. – [Vilnius, 1991] – T. 2, p. 317.
 3. Pažaislis // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 803–804.
 4. Petrašiūnai / Pranas Juozapavičius. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1972, kovo 26, p. 4.
 5. Svarbiausios Vilijampolės istorijos datos ir įvykiai / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Portr., iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 19.
 6. Urbanistinė raida / Algimantas Miškinis // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 26.
 7. Veršvų vietovardis neturi išnykti // Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1985. – 6 p. – Mašinraštis.
 8. Petrašiūnų raida ir prijungimas prie miesto (1918–1946) / Marija Navickaitė. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – Kaunas, 2020. – T. 18, p. 123–142.

In 1964 the technikum was reorganized into Kaunas Extramural Cooperative Technikum.

In 1991 it was reorganized into Kaunas Commercial Cooperative School, which in 1995 was renamed to Kaunas Higher School of Cooperation
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
In 2001 the school was reorganized and merged with Vilnius Cooperative College
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Dėl licencijos steigti nevalstybines Kauno verslo, Vilniaus kooperacijos ir Vilniaus vadybos kolegijas suteikimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. 2000 m. rugpjūčio 30, Nr. 1001. Vilnius // Valstybės žinios. – 2000, rugpjūčio 31, Nr. 73, p. 11–12.
 2. Kalba Lietuvos vartotojų kooperacijos veteranai / J. Kinderis. – Iliustr. // Kooperatininkas. – 1984, Nr. 10, p. 9.
 3. Kauno aukštesnioji kooperacijos mokykla // Kas yra kas Kauno apskrityje 1999. – Kaunas, 1999. – P. 621.
 4. Lietuvos vartotojų kooperacija: nuo pirmųjų žingsnių iki 2000 metų / Vytautas Žeimantas, Vytautas Vaitkus. – Vilnius, 2000. – P. 50.
 5. Per dvidešimtmetį // Kauno tiesa. – 1984, rugsėjo 5, p. 5.

In 1965, its name was changed into Kaunas 2nd Hospital. The hospital was re-named Clinical Hospital in 1972. 2011 after it was merged with the Red Cross Clinical Hospital, it was renamed to Kaunas Clinical Hospital. On 08.09.2020 Kaunas Hospital of the Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) started operating, to which Kaunas Clinical and the Republican Kaunas Hospitals were reorganized.

Kaunas 2nd Clinical Hospital (Josvainių St. 2). 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
Kaunas 2nd Clinical Hospital (Infectious diseases section; Baltijos St. 120). 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Atidaryta nauja ligoninė / J. Juškūnas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1967, kovo 28, p. [6].
 2. Kauno 2-oji klinikinė ligoninė. – Iliustr., portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Medicina. – Kaunas, [2007]. – P. 45.
 3. Kauno klinikinė ligoninė: naujų laikų medicina ir šimtametė patirtis = Kaunas Clinical Hospital: modern medicine and century-long experience. – Iliustr. – Taip pat vartojama antr.: Lietuvos visuomenės kova už savo valstybės apgynimą ir jos įtvirtinimą. – Tekstas liet., angl. // Šimtmečio Lietuva. – Vilnius : Vilniaus informacijos centras, [2017]. – P. 219–222.
 4. Įregistruota viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė // Laikinoji sostinė. – 2011, sausio 22, p. 8.
 5. Šiandien II klinikinė ligoninė švenčia jubiliejų // Kauno diena. – 1996, lapkričio 26, p. 19.
 6. Viešoji įstaiga Kauno 2-oji klinikinė ligoninė. – Iliustr. // Kas yra kas Kauno apskrityje, 1999. – Kaunas, 1999. – P. 633.
 7. Susijungusių ligoninių startas / KD, BNS inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, rugs. 9, p. 3.
 8. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunoligonine.lt/. – Žiūrėta 2020 m. rugsėjo 21 d.

In 1949 the faculty of Forestry (relocated from Vilnius along with four departments) and Raudondvaris nursery garden are attached and merged with the academy. On 10.02.1964the academy was moved to a new campus in Noreikiškės. During the period of 1969–1989 the Akademija campus was being expanded. 08.10.1996 the Academy was renamed to the Lithuanian University of Agriculture. On 28.06.2011 the name of Aleksandras Stulginskis was granted to the university. Since 2018 – Vytautas Magnus University Agriculture Academy.

The former building of the main department of the Lithuanian Academy of Agriculture in Kaunas (Kęstučio St. 27)
[Universitetinio žemės ūkio mokslo raida Lietuvoje. – Kaunas, 1999. – Įklija tarp p. 80–81.]
The scheme of the campus. 1957
[Lietuvos žemės ūkio universitetas… – Kaunas, 1999. – P. [24].]
The campus of the academy in Noreikiškės
[Kaunas : [vadovas] / S. Abramauskas, V. Černeckis, A. Gulbinskienė. – Vilnius, 1968. – P. 70.]
The campus of the academy in Noreikiškės. 2010
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Lietuvos žemės ūkio akademija, 1924–1994 / sudaryt.: V. Gerulaitis. – Vilnius, 1994. – 420 p., [16] iliustr. lap. : lent. – Santr. angl., vok., rus., pranc. – Bibliogr.: p. 340–401.
 2. Lietuvos žemės ūkio universitetas : informacinis leidinys : duomenys apie fakultetus, mokslo, mokymo ir konsultavimo paslaugos, seminarai, konferencijos ir kiti renginiai / [leidinį parengė A. Čiūtienė, V. Venskutonis, R. Čiūtas]. – Kaunas, 1998. – 47, [1] p.
 3. Lietuvos žemės ūkio universitetas = Lithuanian University of Agriculture. – Kaunas, 1999. – [24] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl.
 4. Universitetinio žemės ūkio mokslo raida Lietuvoje : aukštojo mokslo istorijos studija / Lietuvos žemės ūkio universitetas ; [sudarytojas – AlgirdasMotuzas]. – Kaunas, 1999. – 394, [1] p. : portr., lent., diagr. – Santr. ir turinys angl. – Bibliogr. išnašose. – Universiteto 1994–1998 m. bibliografija: p. 363–389.
 5. Naujas vardas / LŽŪU // Naujos tėviškės žinios. – 2011, liepos 2, p. 1.
 6. Vytautas Magnus University Agriculture Academy. – Prieiga per internetą. URL: https://zua.vdu.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. gruodžio 20 d.

“Žalgiris” also became the champion in 1951. In 1949 and 1952, the team won silver, 1953 – bronze medals and Soviet Union Championship Cup. In 1953 and 1954, it became the champion of USSR winter games. The next solid victory of the team was achieved only after 28 years.

“Žalgiris” team, the USSR champion of 1947
[Kauno „Žalgiris…, įklija tarp 72 ir 73 p.]
“Žalgiris” team, the champion of the USSR Championship of 1951
[Kauno „Žalgiris…, įklija tarp 72 ir 73 p.]

Literature and information sources:
 1. Auksinis „Žalgirio“ jubiliejus // Kauno diena. – 1994, spalio 12, p. 16.
 2. Kauno „Žalgiris“ (1944–1983) / parengė Algimantas Bertašius. – Kaunas, 1983. – P. 8–13, 19.
 3. „Žalgiris“. – Prieiga per internetą. URL: http://zalgiris.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. gruodžio 20 d..
 4. Lietuvos krepšinio federacija. – Iliustr. // Pažintis su Lietuva. Kn. 4: Sportas / sudarytojai Rūta Radišauskienė, Arvydas Jakštas. – Kaunas, 1999. – P. 80, 148.
 5. Nelengvas kelias į medalius / Bronius Čekanauskas. – Iliustr. // Tiesa. – 1983, kovo 17, p. 3.
 6. „Žalgirio“ krepšinio klubo istorija. – Iliustr. // Respublika. – 2000, rugpj. 19, p. 17.
 7. 70 didingų sezonų = 70 glorious seasons / [autoriai: Arvydas Pakštalis ir Brigita Tranavičiūtė]. – [Kaunas] : VŠĮ “Žalgirio krepšinio centras”, 2014. – 96 p. : iliustr. – Pilna antr.: Septyniasdešimt didingų sezonų. – Kt. pilna antr.: Seventy glorious seasons. – Gretut. tekstas liet., angl.

In 1989 the printing house was renamed to ‘‘Aušra’’ and in 2003 the Joint Stock Company ‘‘Aušra’’ became a part of the Concern Company ‘‘Achemos grupė’’.

V. Kapsukas-Mickevičius Printing House (Vytauto Ave. 23)
[Lietuvos spaustuvės / Vilius Užtupas… – P. 164.]
The newspaper ‘‘Kauno diena’’ is being printed in V. Kapsukas-Mickevičius Printing House
[Keturių dešimtmečių aidas… , p. 6.]

Literature and information sources:
 1. „Aušra“, AB spaustuvė : (1989 – iki šiol) // Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius, 1997. – P. 148.
 2. „Aušra“, Kauno spaustuvė, įkurta 1947 // Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius, 1997. – P. 43.
 3. „Aušra“ laukia naujo savininko / Albinas Čaplikas // Kauno diena. – 2003, spalio 4, p. 7.
 4. „Aušra“, spaustuvė : (1947–1948). – Iliustr. // Lietuvos spaustuvės / Vilius Užtupas. – Kaunas, 1998. – P. 147–148.
 5. Kapsuko-Mickevičiaus V. Spaustuvė : (1948–1990). – Iliustr. // Lietuvos spaustuvės / Vilius Užtupas. – Kaunas, 1998. – P. 163–167.
 6. Keturių dešimtmečių aidas : prieš 40 metų įkurta V. Kapsuko-Mickevičiaus spaustuvė / V. Užtupas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, lapkričio 24, p. 6–7.
 7. Verslo parkas „Aušra“. – Prieiga per internetą. URL: http://ausra.lt/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 3 d.

The victory was controversially attributed to Korovliov. This fact provoked riots and fights with police. After the appeals, the additional match in Moscow was assigned. On 28th of December, Nikolaj Koroliov won the additional match. Algirdas Šocikas revenged on him in Moscow on 03.19.1951. During the final of the USSR Championship he defeated Koroliov and won the gold medal.

Algirdas Šocikas and Nikolaj Koroliov are fighting in the Kaunas Sports Hall
[Bokso milžinai…, p. 192.]
A poster for twice European and six times the Soviet Union heavyweight boxing champion Algirdas Šocikas
[From the collections of the Lithuanian Sports Museum]

Literature and information sources:
 1. Dvikova // Ketvirtas raundas / Algirdas Šocikas. – Vilnius, 1984. – P. 36–68.
 2. „Ringo džentelmenas“: apie Algirdą Šociką // Lietuvos vyrai ringe: skiriama Lietuvos bokso 75-mečiui / Rimgaudas Tirilis. – Vilnius, 1999. – P. 82–87.
 3. Ringo džentelmenas – Algirdas Šocikas. – Iliustr. // Bokso milžinai: iš pasaulio ir Lietuvos bokso istorijos / Skirmantas Leonas Karalevičius. – [Kaunas, 2007]. – P. 190–215.
 4. Viskas pradedama iš naujo // Lietuvos boksas / A. Zaboras, A. Vaupšas, A. Bertašius. – Vilnius, 1976. – P. 26–34.

After the National Republican Library (present Martynas Mažvydas National Library of Lithuania) was relocated to Vilnius therefore Kaunas Public Library was responsible for the city’s cultural activities. In 1980 the library was granted the name of Justas Paleckis and in 1995 it became Kaunas County Public Library (KCPL). The library is a member of the Lithuanian Integrated Library Information System (LIBIS), Lithuanian Research Library (LMBA) and a member of the County Libraries association. Moreover, KCPL stores the second copy of the national published documents archive.

KCPL started working in the former premises of Trade, Industry and Craft Palace (K. Donelaičio St. 8). 20th century 60s.
[Photo from J. Palys personal collection]
In library’s reading room
[Kaunas // S. Abramauskas, S. Černeckis, V. Gulbinskienė. – Vilnius, 1968. – P. 82.]
The construction of the new Kaunas Public Library
(architect Boleslovas Zabulionis). 1987
Photo by B. Krakauskas [From KCPL collections]
On 07.09.1987 the new building is opened (Radastų St. 2).
The granite sculpture by Virginija Venckūnienė called ‘‘Rytas’’ (‘‘The Morning’’). 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Gyvojo žodžio almanacho „Ąžuolynas“ renginiai / Kauno apskrities viešoji biblioteka; redagavo Daina Kazlauskienė, Robertas Keturakis. – Kaunas, 1997. – 12 p.
 2. Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Iliustr. – Kaunas, 2000. – 34 p.
 3. Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Iliustr. // Pažintis su Lietuva. Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. – [T.] 2 : Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 368.
 4. Kaunas County Public Library. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kvb.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. birželio 13 d.
 5. Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste : [4 dalių tęstinio projekto (projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė; rengėjai : Kultūros ir leidybos renginių grupė) programos] / Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Kaunas, 2004–2009.
 6. Virginija Venckūnienė (Babušytė). – Portr., iliustr. – Santr. angl. // Kauno dailininkai. – Kaunas : Kauno dailininkų paramos fondas, 2003. – P. 520–521.
 7. Skaitymas tarp eilučių = Reading between the lines / [leidinio sudarytoja Edita Urbonavičienė]. – Kaunas, 2011. – 45, [1] p. : iliustr.
 8. Kauno apskrities viešosios bibliotekos istorija [Rankraštis] / parengė Alvydas Samėnas ; [redaktorės: Dalia Giniuvienė, Neringa Vaičiulienė]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2015. – 1 Dalis : Biblioteka sovietiniais metais, (1950–1989). – 2015. – 454, [1] p. : iliustr., portr. + įv. priedai.
 9. Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija: partnerystė, patirtis, pasidalijimas = Association of County Public Libraries: partnership, experience, sharing / [sudarė Ieva Grigaitytė, Simona Juzėnienė, Fausta Kepalienė, Diana Poliakovaitė, Gerda Putnaitė, Virginija Švedienė] ; [vertė VšĮ „Sorre“]. – Vilnius : [Sorre] : Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, 2018. – P. 5–10, 43–48.
 10. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 194.
 11. Istorinis tirpsmas Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje = Melting histories in the KAVB library / Paveldo institutas; Tekstas: Tautvydas Urbelis. – Iliustr. – Gretutinis tekstas lietuvių, anglų kalbomis // Į : žurnalas Kaunui. – [Nr.] 6. – [2022], p. 132–149.

It originated from the Program of Higher Studies established in 1920 which later was reorganized and now is known as Vytautas Magnus University. In 1960 the construction of KPI campus was started. In 1970 it was named after Antanus Sniečkus and in 1990 KPI was renamed to Kaunas University of Technology (KTU). Later the University became a member of European Society for Engineering Education (SEFI).

KPI Central Administration Building. During the interwar period it was the premises of the Land Bank
(Žemės bankas, architect Karolis Reisonas). 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
KPI campus plan 1964
[Išvaduotam Kaunui 20 metų. – Kaunas, 1964. – Rubrika: nuotraukos pasakoja]
The list of engineers who graduated during the period
of 1951–1975
[Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos institutas / M. Martynaitis. – Vilnius, 1979. – P. 117.]
The campus of KTU. 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Iš Kauno universiteto ir politechnikos instituto praeities / Albinas Tamašauskas. – Kaunas, 1999. – 187 p. – Mašinraščio kopija. – Tekstas vienoje lap. pusėje. – Pavardžių r-klė: p. 175–301.
 2. Kaunas university of technology. – Kaunas, 2006. – 68 [1] p., įsk. virš.
 3. Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos institutas / M. Martynaitis. – Vilnius, 1979. – 254 p.: iliustr, diagr.
 4. Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos institutas : [fotoalbumas / parengė Č. Jakimavičius; nuotraukos R. Požerskio ir K. Laužadžio]. – Kaunas, 1983. – Priedas „Datos, žmonės, skaičiai“ kn. gale.
 5. Kauno technologijos universitetas : [informacinis leidinys]. – Kaunas, 2006. – 68 [1] p., įsk. virš.
 6. Kaunas University of Technology. – Prieiga per internetą. URL: https://en.ktu.edu/. – Žiūrėta 2019 m. birželio 13 d.
 7. Kauno technologijos universiteto 2008 metų veikla. – Kaunas, 2009. – 152, [1] p.: iliustr., diagr.
 8. Nuo Aukštųjų kursų Kaune iki Kauno technologijos universiteto, 1920–1997. – Kaunas, 1997. – 454 p., [28] iliustr. lap.: diagr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr. sk. gale.

In 1989 it was called Kaunas Medical Academy (KMA). Based on functional purposes in 1990 Kaunas Academic Clinic was merged with the Academy and in 1995 both with Ministry of Health it becomes the promoter of the Clinic. In 1991 Endocrinology Institute and Cardiology Institute were functioning again. Moreover, in 1992 Psychophysiology and Rehabilitation Institute was founded and Biomedical Institute was reorganized. In KMA there are faculties of Medicine, Odontology, Pharmacy, Nursing and Social Health. Since 01.07.1998 KMA is known as Kaunas University of Medicine (KMU), since 2010 – Lithuanian University of Health Sciences Medical Academy.

The Building of Medical Theory with a former building of Insurance Institution next to it. Later it was merged with the Medical Institute
[Aukštosios mokyklos kūrimasis ir vystymasis Kaune.
– Vilnius, 1967. – P. 88.]
Professor J. Žilinskas lecture room
[Kauno diena. – 1997, rugsėjo 19, p. 5.]
KMU Main Building. 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
2nd Medical Building
[Kauno medicinos institutas. – Vilnius, 1967. – P. [5].].

Literature and information sources:
 1. Aukštajam medicinos mokslui Kaune – 70 metų / J. Norvaišienė, V. Siudikas. – Iliustr. // Medicina. – 1990, Nr. 1. – P. 14–18.
 2. Aukštosios medicinos mokyklos kūrimasis ir vystymasis Kaune / Vladas Lašas – Iliustr., lent. // Aukštosios mokyklos kūrimasis ir vystymasis Kaune. – Vilnius, 1967. – P. 40–115.
 3. Aukštosios medicinos studijos ir mokslas Kaune. – Kaunas, 1997. – 347 p.
 4. Kauno medicinos akademija : informacinis leidinys. – Kaunas, 1995. – 134 p.
 5. Medicinos mokslai / Laima Gylienė. – Bibliogr.: 71 pavad. // Vytauto Didžiojo universitetas : Mokslas ir visuomenė, 1922–2002. – Kaunas, 2002. – P. 293–325.
 6. Lithuanian University of Health Sciences. – Prieiga per internetą. URL: https://lsmuni.lt/en/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 3 d.

In 1977 a manufacturing association ‘‘Nemunas’’ was established and the factory of consumer products called ‘‘Pirmūnas’’ was incorporated. In 1989 it was reorganized to a Joint Stock company and in 2002 it went bankrupt. In 2003 it was bought by ‘‘Mechel’’ and a Joint Stock company ‘‘Mechel Nemunas’’ was established. Today it is the biggest producer of wire, nails and wire mesh in the Baltic region.

The Joint Stock company „Mechel Nemunas“
(R. Kalantos st. 83). 2010
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]
The production of the Joint Stock company ‘‘Nemunas’’
[Lietuvos ūkis. – 1999, Nr. 11–12, p. 45–46.]

Literature and information sources:
 1. AB „Nemunas“ metalistų gaminiai pasiekia ir JAV : [interviu su Kauno AB „Nemunas“ gen. dir. V. Graune]. – Portr., iliustr. // Lietuvos ūkis. – 2002, Nr. 5–6, p. 50–51.
 2. Investicijos į naujas technologijas – „Nemuno” ateitis : [pokalbis su AB gen. dir. V. Graunu ir konsultacijos dir. V. Šeškausku apie įmonės dešimtmečio laimėjimus / kalbėjosi Zenonas Mikšys]. – Portr., iliustr. // Liaudies ūkis. – 1998, Nr. 9–10, p. 5–7.
 3. Kauno AB „Nemunas“ unikali ne tik gamybos produkcija / Vitalijus Graunas. – Portr., iliustr. // Lietuvos ūkis. – 1999, Nr. 11–12, p. 53.
 4. Kelią įveikia einantis / Silvija Lengvinytė. – Portr. // Vadovo pasaulis. – 2002, Nr. 7–8, p. 48–51.
 5. „Mechel Nemunas“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.mechel.com/sector/steel/mechel_nemunas/contacts/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 3 d.
 6. „Nemunas“ – a Monopolist on the Production of Nails and Wire // Lithuanian Weekly. – 1996, march 15–28 (Nr. 11–12). – P. 8.
 7. „Nemunas“ pirkėjų nebijo – nei Rytuose, nei Vakaruose / Edmundas Katinas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, lapkričio 9, priedas „Argumentai“, p. 17–18.
 8. „Nemunas“ – naujas susivienijimas / M. Tamašauskas // Kauno tiesa. – 1977, vasario 11, p. 3.

It was the first response to the intensive urbanization process and an attempt to solve the problem of accommodation.

An ensemble of residential houses in Pergalės Quay, 1950s
[Kaunas: jo praeitis… 13 įklija knygos gale]
Residential district in the city centre. 2010
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Gyvenamųjų namų ansamblis Pergalės krantinėje // Kaunas: jo praeitis, dabartis ir ateitis / A. Gulbinskienė, V. Černeckis, P. Kežinaitis. – [Vilnius], 1960. – P. 102.
 2. Modernėjantis Kaunas: architektūra ir politika / Vaidas Petrulis. – Iliustr. // Istoriniai miestai: sena ir šiuolaikiška. – [Vilnius], 2003. – P. 167–169.
 3. Pokario laikotarpio architektūra // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 49, 51.
 4. Svarbi miesto arterija susiurbia daug kapitalo: Karaliaus Mindaugo prospekte istorinis romantizmas užleidžia vietą ekonomikai / Vilius Mackonis. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2001, liepos 7, p. 4–5.
 5. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 209.
 6. Housing estate for factory “Pergalė”. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/55?uk=&ss=pergal%c4%97&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2020 m. sausio 3 d.

In 1991 it was closed. In 1962, Salomėja Neris Memorial Museum was founded in Palemonas. It was renovated in 2004. On 01.10.1966 a branch of Kaunas Public Library and Balys Sruoga Memorial Museum were founded in Žaliakalnis. On the 01.06.1993 Balys Sruoga Memorial Museum became a branch of Maironis Lithuanian Literature Museum. In 1997, it was named Balys and Vanda Sruogos Memorial House-Museum. In 1989, Juozas Grušas Memorial Museum was opened in Žaliakalnis. In 2001, after major repairs, permanent exposition was arranged in it.

The former Petras Cvirka Memorial Museum
(K. Donelaičio St. 13)
[LTSR literatūros muziejus ir jo filialai… – Įklija tarp p. 8–9.]
Salomėja Nėris Memorial Museum
(S. Nėries St. 7, Palemonas). 2010
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]
Balys and Vanda Sruogos Memorial House-Museum
(B. Sruogos St. 21)
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
Juozas Grušas Memorial Museum (Kalniečių St. 93). 2005
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Atidarytas B. Sruogos muziejus / K. Kinderis // Bibliotekų darbas. – 1966, Nr. 11, p. 5.
 2. Atidarytas Petro Cvirkos memorialinis muziejus // Tiesa. – 1951, balandžio 21; Literatūra ir menas. – 1951, kovo 25; Kauno tiesa. – 1951, kovo 21.
 3. Čia gyveno Salomėja Nėris / Č. Rimas // Komjaunimo tiesa. – 1962, lapkričio 18, p. 3.
 4. Lietuvos TSR muziejai / Julius Kasperavičius. – Vilnius, 1977. – 128 p. : iliustr.
 5. LTSR literatūros muziejus ir jo filialai / [sudarytoja M. Macijauskienė]. – Vilnius, 1976. – 15 p. : 16 iliustr. lap.
 6. Maironio lietuvių literatūros muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://maironiomuziejus.lt/en. – Žiūrėta 2020 m. sausio 3 d.

In 1954, it was named after Steponas Žukas. In 1959, it was reformed into technical school. In 1989, it was changed its status into Kaunas Higher Art School. In 2001, it was incorporated into Kaunas College and named Justinas Vienožinskis Art Studies Centre. In 2003, it became Justinas Vienožinskis Faculty of Arts, in 2018 – Faculty of Arts and Education.

Kaunas Higher Art School
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collectios]
Kaunas College Justinas Vienožinskis Faculty of Arts
(A. Mackevičiaus St. 27). 2012
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Ars studio Kaunensis. – Iliustr. / R. Kogelytė // Kauno tiesa. – 1989, spalio 22, p. 33.
 2. Kauno dailės institutas 1940–2000 m. / Apolonija Valiuškevičiūtė. – Vilnius, 2002. – Kn. 2. – 581 p.: iliustr.
 3. Kauno kolegija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunokolegija.lt/en/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 3 d.
 4. Kauno meno mokykla (1922–1940) / Apolonija Valiuškevičiūtė. – Vilnius, 1997. – [D.] 1. – 207 p.: iliustr.
 5. Kur pelėdos – išminties simbolis. – Iliustr. / P. Valaika // Kauno tiesa. – 1968, lapkričio 3, p. [3].

The hospital was renamed Clinical Hospital in 1972. In 2002, Public institution Kaunas Christian Maternity Hospital was attached to the 3rd Hospital and the hospital was named Kaunas County Hospital, public institution. On 08.09.2020 Kaunas Hospital of the Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) started operating, to which Kaunas Clinical and the Republican Kaunas Hospitals were reorganized.

The old hospital building Kaunas 3rd Hospital
[Kauno III klinikinė ligoninė… – P. 16.]
Kaunas Hospital (Hipodromo St. 13). 2011
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Balti chalatai ir paskutinis technikos žodis / I. Janulis. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1971, balandžio 6, p. [3].
 2. Kaune jungiamos trys ligoninės / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2001, lapkričio 12, p. 24.
 3. Kauno III klinikinė ligoninė / [parengė I. Dambrauskienė ; nuotr. A. Sakalausko]. – Kaunas : Šviesa, 1977. – 32 p. : iliustr. – Gret. tekstas rus., angl., vok.
 4. Ligoninė, išaugusi Aukštųjų Šančių marškinius: nuo rajoninės iki respublikinės / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė. – Iliustr., plan. – Taip pat vartojama antr.: Šančiai // Aštuoni Kauno veidai. – [Kaunas] : Diena Media News, [2017]. – P. 44–47.
 5. Naujai pastatyta. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1971, birželio 1, p. 2.
 6. Respublikinė Kauno ligoninė. – Iliustr // Lietuvos medicina. – Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. – P. 548–549.
 7. VšĮ Kauno apskrities ligoninė. – Iliustr., portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Medicina. – Kaunas, [2007]. – P. 46.
 8. Respublikinė Kauno ligoninė: 65 metai medicinos istorijos / [Arvydas Pakštalis, Brigita Tranavičiūtė, Linas Vitkus]. – [Kaunas] , 2017. – 159, [1] p. : iliustr., faks.
 9. Susijungusių ligoninių startas / KD, BNS inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, rugs. 9, p. 3.
 10. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunoligonine.lt/. – Žiūrėta 2020 m. rugsėjo 21 d.

1961 the complex was given the name of Pranas Zibertas Complex. In 1966 it was renamed to ‘‘P. Ziberto Darbo raudonosios vėliavos ordino šilko kombinatas’’ (‘‘P. Zibertas-Silk Factory Bearer of the Order of the Red Banner of Labour’’). 1993 the company became a Joint Stock Company ‘‘Šilkas’’ (‘‘Silk’’) which not only was the biggest manufacturer of silk products in Lithuania but also participated in a number of international fairs as well as exported the production to other countries. 2002 the Joint Stock Company ‘‘Šilkas’’ went bankrupt.

The Complex of ‘‘P. Zibertas-Silk Factory Bearer of the Order of the Red Banner of Labour’’
[P. Ziberto Darbo raudonosios vėliavos ordino šilko kombinatas… – P. 2.]
The cech of the Complex of ‘‘P. Zibertas-Silk Factory Bearer of the Order of the Red Banner of Labour’’. Circa 1973
[P. Ziberto Darbo Raudonosios vėliavos ordino šilko kombinatas : lankstinys. – Vilnius, 1975.]

Literature and information sources:
 1. AB „Šilkas“ // Kas yra kas Kauno apskrityje 1999. – Kaunas, 1999. – P. 747.
 2. Kauno P. Ziberto šilko kombinato kolektyvo internacionalinės tradicijos / Gražina Kadžytė. – Iliustr. // Kraštotyra : kolektyvo ir asmenybės vaidmuo visuomenėje. – Vilnius. – [Kn.]15 (1982), p. 8–20.
 3. Kelias į šiandieną / A. Balčiūnas // Kauno tiesa. – 1981, spalio 10, p. 1–2.
  Lietuviško šilko kelias prasideda… prie Neries : [pokalbis su AB „Šilkas“ gen. dir. V. Snarskiu] / kalbėjosi A. Norvaišas. – Portr. // Lietuvos ūkis. – 1997, nr. 9, p. 42–43.
 4. Nėr to blogo, kuris neišeitų į gerą : [apie AB “Šilkas”] / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, spalio 27, p. 20.
 5. P. Ziberto Darbo raudonosios vėliavos ordino šilko kombinatas : [reklam. prospektas]. – Vilnius, 1981. – [32] p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų, angl.
 6. P. Ziberto Darbo raudonosios vėliavos ordino šilko kombinatas : [lankstinys]. – [Kaunas, 1976]. – 1 lap. sulankst. į 18 p. : iliustr. – Gretut. tekstas rusų.
 7. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 64.

On 08.02.1952 Stalin had signed a precept ordering to establish a radio factory in the Resurrection Church (Žemaičių St. 31) which was not even furnished yet. On 19.06.1956 the first tube television switches were manufactured and in 1973 the first portable, B&W type TVs called ‘‘Šilelis’’ were manufactured. Since 1980 the factory is called the Association of Television Works ‘‘Banga’’ which was privatized in 1993. In April of 1995 the company went bankrupt.

During the Soviet regime the Resurrection Church and the new outbuilding was a property of the ‘‘Banga’’ Radio Factory. Around 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The front of the former administrative and manufacturing premises of the ‘‘Banga’’ factory (Savanorių Ave. 64).
Around 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
On 08.05.1970 a subdivision of the factory was established in the industrial part of the city (Draugystės St. 19)
[Lithuanian Television Technique Plant Group „Banga“… . – P. 7.]
Usually the TVs ‘‘Šilelis’’ were exported to the socialist countries and England. In addition, they were extremely popular in Russia
[Каунасский радиозавод… . – P. 7.]

Literature and information sources:
 1. Auksinės vestuvės “Šilelio” gimtinėje / Aldona Kibirkštienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, rugpjūčio 16, p. 10.
 2. EBSW devyniais čiuptuvais išsiurbė Kauno pramonę / Albinas Čaplikas, Gediminas Stanišauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, geg. 6, p. 1, 7.
 3. Gamyklos istorijos puslapiai / Z. Mikalauskas. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1972, rugpjūčio 1, p. 1.
 4. Kauno radijo gamykla / Vytautas Čepliauskas. – Iliustr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – [T.] 2, p. 265.
 5. Kauno radijo gamyklai – 10 metų / S. Bilskis // Liaudies ūkis. – 1966, Nr. 7, p. 195.
 6. Kauno radijo gamyklos darbo veteranų atsiminimai. – Kaunas, 1978. – 82 p. – Mašinraštis.
 7. Kristaus Prisikėlimo bažnyčia paversta radijo gamykla. – Iliustr. // Prisikėlimas / Angelė Buškevičienė. – Kaunas, 2006. – P. 201–104. – Taip pat žr.: Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia : Okupacijų laikotarpis. 1940–1988 m. – Prieiga per internetą. URL: http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=30. – Žiūrėta 2010 m. balandžio 26 d.
 8. Lithuanian Television Technique Plant Group „Banga“. – 1991. – [Kaunas]. – [16] p. : iliustr., lent., diagr.
 9. Pirmoji „Šilelio“ serija / A Kičas. – Iliustr. // Tiesa. – 1973, balandžio 17, p. 1.
 10. Каунасский радиозавод = The Kaunas Radio Faktory [i.e. factory] : мы и наши изделия : [информационное издание]. – [Калининград] : ЦРИБ Главкоопторгрекламы, 1982. – [40] p., įsk. virš. : iliustr. – Gretut. tekstas rus., angl.
 11. Наука и теxника в Литвовкой ССР: Хроника. 1940–1985. – В., 1988. – с. 82.

In 1991 the technikum was reorganized into Kaunas Higher School of Food Industry.

In 1972 the technikum was established in newly built premises in Pramonės Ave. 22. 2012
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
In 2003 the school became a part of one of the Kaunas College of Technology faculties. 2012
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Jaunystės miestelyje – naujos įkurtuvės / A. Baranauskaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1972, gruodžio 23, Nr. 300, p. 6.
 2. Kauno kolegija / Aistė Veverskytė. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis. – Kaunas, 2013. – P. 379-390.
 3. Kauno kolegija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunokolegija.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. birželio 19 d.
 4. Maisto pramonės specialistų kalvė lygiuojasi į Europą / Vėjūnė Gečiauskienė // Laikinoji sostinė. – 2003, gegužės 2, Nr. 84, p. 8.
 5. Mokyklai jubiliejus – naujų darbų pradžia. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, balandžio 25, Nr. 80, p. 5

1974 the Dainava Medical Clinic was opened (1971–1973 it was under construction) and in 1984 — the Kalniečiai Medical Clinic (1981–1983 it was under construction). In 1996 the Šilainiai Medical Clinic was opened (1988–1995 it was under construction), in 1999 – the Šančiai Medical Clinic (1990–1999 it was under construction).
On 02.01.2018 five Medical Clinics (Dainava Medical Clinic, Šilainiai Medical Clinic, the Center Medical Clinic, the Kalniečiai Medical Clinic, the Šančiai Medical Clinic) were merged into the Kaunas City Polyclinic.

The Dainava Medical Clinic
(architect K. Jasinskas; Pramonės Ave. 31). 1979
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The Kalniečiai Medical Clinic while under construction (Raudonosios Armijos, present Savanorių Ave. 369).
Around 1983
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The Šilainiai Medical Clinic (Baltų Ave. 7). 2011
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
The Šilainiai Medical Clinic (Baltų Ave. 7). 2011
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. AB „Stomatologijos poliklinika“ // Kas yra kas Kauno apskrityje 1999. – Kaunas, 1999. – P. 792.
 2. Dainavos poliklinika / Laura Čepauskytė. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis. – Kaunas, 2013. – P. 592–597.
 3. Dainavos poliklinika. – Iliustr. / K. Jasinskas // Vakarinės naujienos. – 1971, balandžio 27, p. [2].
 4. Kalniečių vaistinė: šeimininkė ar nuomininkė? / M. Jasaitienė // Kauno diena. – 1995, birželio 21, p. 20–21.
 5. Kaunas : sausio 1 savaitė. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – 2018, saus. 6, p. 4.
 6. Kaune – nauja suaugusiųjų poliklinika / L. Barauskienė // Lietuvos rytas. – 1996, sausio 30, p. 37.
 7. Miesto taryboje. – Portr. // Kauno žinios. – 1997, liep. 9, p. 3.
 8. Nauja poliklinika / A. Kadžiulis // Tiesa. – 1974, kovo 31, p. 2.
 9. Nauja poliklinika / V. Stučinskas // Kauno tiesa. – 1953, balandžio 29, p. 3.
 10. Naujas stomatologijos centras. – Iliustr. / J. Vabuolas // Kauno tiesa. – 1983, lapkričio 10, p. 3.
 11. Rikiuotėn – nauja poliklinika / Bronius Kestauskas // Kauno tiesa. – 1984, sausio 21, p. 4.
 12. Stomatologinė poliklinika Vytauto pr. 14 / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 339–340.
 13. Šančių poliklinikoje įkurtuvės / Arūnas Andriuškevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, gruod. 30, p. 25.
 14. VšĮ Kauno miesto poliklinika. – Prieiga per internetą. URL: https://kaunopoliklinika.lt/. – Žiūrėta 2018 m. balandžio 6 d.
 15. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 202.

In 1963 it was reorganized into Kaunas Technikum of Economics and in 1991 – into Kaunas Higher School of Economics. In 2000 it was merged with Kaunas Higher School of Technology and the institution is now known as Kaunas College.

The 1st building of Kaunas College Faculty of Economics and Law (Puodžių St. 11). 2012
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
The 2nd building of Kaunas College Faculty of Economics and Law (Gedimino St. 41). 2012
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Apskaitininkai šventė 50 / Jonas Bubnys // Kauno diena. – 1996, rugsėjo 24, p. 3.
 2. Dėl valstybinių Alytaus, Kauno ir Utenos kolegijų steigimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. 2000 m. rugpjūčio 30, nr. 1000. Vilnius // Valstybės žinios. – 2000, rugpjūčio 31, Nr. 73, p. 11.
 3. Kauno kolegija / Aistė Veverskytė. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis. – Kaunas, 2013. – P. 379–390.
 4. Kauno kolegija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunokolegija.lt/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 4 d.
 5. Pasikeitė ne tik iškaba // Kauno tiesa. – 1991, rugpjūčio 15, p. 1.
 6. Pedagogo-literato takais: autobiografinė apybraiža / Leonas Balčiūnas. – Kaunas, 1997. – P. 257–263.

At the end of 1961, it was put into service. The formation of the largest artificial water reservoir called Kaunas Reservoir (former called “the sea”) started during the construction work of the power plant. 24.11.2014 Kaunas Hydroelectric Power Plant was officially titled after the former President Algirdas Brazauskas.

On the 5th of November, 1959, the first aggregate was launched, on 18.04.1960 – the 4th aggregate. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
Kaunas Hydroelectric Power Plant is a branch of JSC Lietuvos energija (T. Masiulio St. 22a). 2010
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Ginčai baigti: pakeistas hidroelektrinės vardas / Jurgita Šakienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2014, lapkričio 25, p. 3.
 2. Kaip atsirado Kauno marios : Kauno hidroelektrinė / [Ona Pečiulienė]. – Iliustr. // Šalis ta Lietuva… – Vilnius, 2009. – P. 633.
 3. Kauno hidroelektrinės statyba / Stanislovas Abromavičius. – Iliustr. // Nuskendusio slėnio istorija. – Kaunas, 2005. – P. 24–29.
 4. Mes statome Kauno HES : (1959 m. vasario–balandžio mėn.) : [straipsnių rinkinys]. – Vilnius, 1959. – 129 p. : iliustr.
 5. Vyriausybė Kaune įamžins A. Brazausko atminimą. – Iliustr. – KD, BNS inf. // Kauno diena. – 2013, rugsėjo 18, p. 2.
 6. Kauno hidroelektrinei – 60 metų / parengė Romualdas Survila. – Iliustr. // Žemėtvarka ir hidrotechnika. – 2020, Nr. 2, p. 46–50.
 7. Kauno hidroelektrinės jubiliejus / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, bal. 21, p. 2.
 8. Pasirašė dėl Kauno hidroelektrinės šliuzo įrengimo / Edita Šileikė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2021, spal. 2, p. 5.

after ‘‘Kaunas Bus and Taxi Park’’ (functioned since 1950) was reorganized into two independent companies.

The new premises of Kaunas Taxi Park while under construction
(project by the architect K. Vytas and the engineer V. Poškienė)
[Tarybų Lietuva socialinio-ekonominio vystymosi keliu / J. Maniušis. – Vilnius, 1982. – Įklija tarp p. 64–65.]
In 1978 the complex of the Taxi Park was built
(Vilijampolė, Betygalos St. 2)
[Naujoji Lietuvos architektūra : [albumas] / sudarytojas Jonas Minkevičius ; fotografas Romualdas Rakauskas. – Vilnius, 1982. – P. 105.]
The line of passengers in the taxi stop by the Train Station
[Kauno tiesa. – 1982, rugpjūčio 28, p. 3.]
The taxi stop by the Nepriklausomybės Square
(former J. Biliūno Square) was one of the most popular taxi stops
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Baigta Taksi parko statyba / Z. Mikalauskas. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1978, vasario 16, p. 1.
 2. Kauno Taksi parkas švenčia įkurtuves / A. Balčiūnas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1978, vasario 14, p. 1.
 3. Kauno visuomeniniam transportui 70 / Lina Jakubauskienė. – Iliustr. // Transporto pasaulis. – 2004, Nr. 1(37), p. 32.
 4. Per parą – 170000 kilometrų. Taksi parkui – 25 metai / A. Skopas. – Iliustr. // Kauno tiesa, 1981, spalio 23, p. 3.
 5. Projektuojamas naujas : [Kauno taksimotorų autoūkis] / V. Merkys // Kauno tiesa. – 1968, vasario 10, p. 2.
 6. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 64.
 7. Taksi parkas Betygalos g. 2 / J. Minkevičius. – Iliustr. – Autorius nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 69–70.

The event took place at the monument for the soldiers who perished for Lithuania‘s Independence at the Old Cemetery (Ramybės Park). The event turned into an anti-soviet manifest and included about 4000 participants (85 got arrested).
01.11.1957 people started gathering at the monument in the Military Cemetery, however the crowd was disbanded. Nevertheless, the following day about 2500 supporters gathered at the event (102 got arrested).

Monument ‘‘Žuvome dėl Tėvynės’’
(‘‘We Perished for the Motherland’’). 2008
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
1959 (based on the previous incidents during the All Soul‘s Day) the government came to a decision to close the cemetery and turn its territory into a recreation ground. 2010
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Neramumai Ramybės parke / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, lapkričio 4, p. 16.
 2. Rezistencijos laikų vėlinės // Vėlinės / Juozas Kudirka. – Vilnius, 1991. – P. 42–52.
 3. Vėlinės laisvės kovų istorijoje // Lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui ir jo slopinimas / Juozapas Romualdas Bogušauskas. – Vilnius, 1999. – P. 185–191.
 4. Vėlinių paminėjimai / Zigmas Tamakauskas, Edmundas Simanaitis // Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune. – Kaunas, 2007.

In 1964 the exploitation of department of dairy mixtures for children was started. In 1972 the exploitation of the new dairy in Kaunas was started. In 1986 the Kaunas Dairy Centre included the dairies of Kaunas, Jonava, Kaišiadorys, Babtai, 4 butter manufacturing plants (Alytus, Jurbarkas, Prienai and Raseiniai), Kėdainiai cheese manufacturing plant and a transport company. In 1995 it was reorganized to a Joint Stock Company ‘‘Kauno pienas’’. In 2001 was reorganized by incorporating it into JSC “Pieno žvaigždės” and now it is a subdivision of the company. In 2003 it was reconstructed.

The Kaunas Dairy Centre. 1978
Photo by A. Staišys [Kauno pieno kombinatas. – Vilnius, 1978. – P. 5.]
The Kaunas branch of JSC “Pieno Žvaigždės” (Taikos Ave. 90). 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. AB „Kauno pienas“ apsilankius… / Antanas Visackas. – Iliustr. // Pienininkystė. – 1996, Nr. 5, p. 6–9.
 2. „Kauno pienas“ pertvarkė gamybą : [apie baigtą gamybos rekonstrukciją] / Arūnas Karaliūnas // Lietuvos rytas. – 2003, kovo 21, p. 10.
 3. Kauno pieno kombinatas : [bukletas]. – Vilnius, 1978. – [36] p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų, angl., vok.
 4. Kauno pieno kombinatas : [lankstinukas įkūrimo 50-mečiui] / sudarė A. Paulavičius; Teksto autoriai K. Rutkauskas ir kt. – Kaunas, 1986. – 1 lap. sulankst. į 12 p.: iliustr.
 5. Kauno pieno kombinatas : [istorinė apžvalga] / A. Šivickis // Pienininkystė. – 1992, Nr. 6, p. 9–12.
 6. Kuriami nauji gaminiai, tobulinama gamyba / Jonas Bazys. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 1998, Nr. 4, p. 24–25.
 7. Kur du stos – visados… : [apie AB „Kauno pienas“ įsijungimo į „Pieno žvaigdės“ susivienijimą planus] / Povilas Pukys. – Iliustr. // Pienininkystė. – 2000, Nr. 6, p. 9–11.
Various pieces of music can played on it. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
In 2001, a memorial plaque was unveiled on the tower of the museum for the carillon developer and long-term performer Viktoras Kuprevičius
(sculptor Stasys Žirgulis, architect Jonas Lukšė). 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kauno varpai – gyvas istorijos aidas. – Iliustr. / Steponas Gečas // Lietuvos aidas. – 1997, liepos 2, p. 15.
 2. Kovų varpams – 70 metų / Steponas Gečas // Vytauto Didžiojo karo muziejus 2007 metais : almanachas / Vytauto Didžiojo karo muziejus ; redakcinė kolegija: atsakingasis redaktorius Gintautas Surgailis … [et al.]. – Kaunas [i.e. Vilnius], 2008. – P. 5–16.
 3. Skamba Kauno varpai. – Iliustr. / Steponas Gečas // Diena. – 1995, balandžio 1, p. 9–10.
 4. Kauno karilionas = Kaunas carillon. – Kaunas : Karilionierių gildija, 2006. – 37 p. : iliustr.
 5. Carillon: The Musical Symbol of Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: https://visit.kaunas.lt/en/kaunastic/carillon-the-musical-symbol-of-kaunas/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 4 d.
In 1984, new museum was built next to the old fort. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
On 15.06.1984 the monument to Victims of Fascism was unveiled (sculptor Alfonsas Ambraziūnas; architects Gediminas Baravykas and Vytautas Vielius)
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kovų ir kančių paminklas. – Iliustr. / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno tiesa. – 1984, birželio 15, p. 3.
 2. IX forto memorialas. – Iliustr. / J. Biržys // Statyba ir architektūra. – 1984, Nr. 8, p. 9.
 3. Mūsų atminties šviesa. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1984, Nr. 8, p. 2–4.
 4. Kauno IX forto memorialas : svarbiausios žinios / J. Menciūnienė, A. Balčiūnas. – Vilnius, 1986. – 31, [1] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyti. – Pilna antr.: Kauno Devintojo forto memorialas.
 5. Devintasis fortas / J. Minkevičius. – Iliustr. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – 1991, Kaunas. – P. 222–225.
 6. IX forto (žydų genocido) muziejus / Kaunas – muziejų sostinė. – Kaunas, [2005]. – P. 6–7.
 7. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 204.
 8. Kaunas ninth fort museum : visit, explore, remember. – [Kaunas] : [Kauno IX forto muziejus], [s.a.]. – [10] p., įsk. virš. : iliustr.
 9. IX fortas: nuo įtvirtinimo iki muziejaus / Kauno IX forto muziejus. – Kaunas : Kauno IX forto muziejus, 2021. – 168 p.
 10. Kaunas Ninth Fort Museum. – Prieiga per internetą. URL: http://www.9fortomuziejus.lt/?lang=en. – Žiūrėta 2020 m. sausio 4 d.

The theatre was founded by the actors Stanislovas Ratkevičius and Valerija Ratkevičienė and during the period between 1958 and 1960 the theatre was established in Kapsukas (present Marijampolė). In 1994 the Kaunas Puppet Theatre Museum was founded.

The main hall of the theatre. 2010
[Photo from KSPT collections]
The founders of the theatre: Stanislovas Ratkevičius and Valerija Ratkevičienė. 1998
[Photo from KSPT collections]
The facade of the theatre (Laisvės Ave. 87A). 2009
[Photo from KSPT collections]
The educational event in Kaunas Puppet Theatre Museum hosted by the head of the museum Elena Žekienė. 2007
[Photo from KSPT collections]
A photo of the event ‘‘To the Fairyland with a photo camera’’. 2009
[Photo from KSPT collections]
A moment of the international festival ‘‘Let the Puppets and Children Smile Together!’’. 2006
[Photo from KSPT collections]

Literature and information sources:
 1. Apie profesionalųjį lėlių teatrą : 1990–2006, beveik vien faktais / Salomėja Burneikaitė. – Iliustr. – Santr. angl., p. 59 // Lietuvos scena. – 2007, Nr. 1, p. 26–28.
 2. Atidarytas Kauno valstybinis lėlių teatras : [1960 m. rugsėjo 11 d.] // Literatūros ir meno metraštis. 1961. – Vilnius, 1961. – P. 309.
 3. Kauno lėlių teatre atidarytas muziejus. – Iliustr. // Diena. – 1995, kovo 28, p. 8.
 4. Kauno valstybinis lėlių teatras : [fotoalbumėlis] / Sudaryt. Romualdas Kunčius; Įvad. str. (liet, rusų, angl. ir isp., p. 3–5 Violetos Palčinskaitės. – Kaunas, 1974, [57] iliustr. p. su tekstu.
 5. Kauno valstybinis lėlių teatras / LTSR teatro veikėjų s-ga; Parengė [ir pratarmę (liet., rus., angl.), p. 3–9, parašė] Vida Savičiūnaitė; Į angl. k. vertė J. Misevičienė. – Kaunas: Šviesa, 1988. – [72] p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų, angl.
 6. Lėlių gyvenimas : aš – tai tu / Eglė Perednytė. – Iliustr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas. – 2005, gegužės 26 – birželio 1 (nr. 21), p. 8–9.
 7. Lėlių teatras visiems / Stasys Ratkevičius, Valerija Ratkevičienė. – [Kaunas] : Kauno lėlių teatras, 1992. – 23 p.: iliustr.
 8. Paslaptis slypi už širmos / Sigitas Klibavičius. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2000, lapkričio 10, p. 1, 7.
 9. Taip gimė lėlių teatras / S. Bilskis. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1960, gegužės 15, p. 3–4.
 10. Vaikystės pasaka, kurios klauso ir suaugusieji : [pokalbis su Kauno valstybinio lėlių teatro aktore Elena Žekiene / užrašė] Birutė Jančienė. – Portr., iliustr. // Savaitė. – 2014, Nr. 6 (vas. 5), p. 14–15.

It was a step into the city’s urbanization. During the period of 1959–1979 the number of Kaunas residents increased from 214300 to 378800. The construction of the Dainava, which by then already was the biggest residential district in Kaunas, was finished in 1988 and on the eve of the independence there were about 115000 residents in the area.

The map of the Dainava residential district
[Lietuvos TSR miestų kvartalų ir mikrorajonų išplanavimo-užstatymo projektų rinkinys. – Vilnius, 1967. – P. 25.]
The Dainava residential district
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
Nation Friendship Park (established in 1972). December 2020 a monument to Mahatma Gandhi (author Artūras Žilinskas) was unveiled here. The bust was donated and the preparation of the technical project was funded by the Consulate of India. 1980
Photo by P. Juozapavičius [Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų) / Pranas Juozapavičius ; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. – Kaunas, 1980. – P. 244.]
In 1975 ‘‘Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto’’ (October’s 50th anniversary artificial fibre factory) Culture and Sports Palace was opened (present Culture and Sports Centre ‘‘Girstutis’’). 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
The Park of the 11th of March (established in 1974). 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
Birds-eye view of the Petrašiūnai. 2010
Photo by V. Stanaitis [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Beveidė Dainava / Daiva Červokienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, rugsėjo 7, p. 1, 8; rugsėjo 8, p. 4.
 2. Gyvenamasis mikrorajonas Kaune Žaliakalnyje prie Ramybės g. : [smulkūs Dainavos mikrorajono išplanavimo-užstatymo projekto techno-ekonominiai rodikliai ir pastatų eksplikacija]. – Planas // Lietuvos TSR miestų kvartalų ir mikrorajonų išplanavimo-užstatymo projektų rinkinys. – Vilnius, 1967. – P. 25–25a.
 3. Įmonės telkiamos į pramonės mazgus : [Dainavos rajone] / F. Sakalauskas. – Iliustr., schema // Statyba ir architektūra. – 1971, Nr. 10, p. 8–10.
 4. Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis / sudarė Daiva Valentaitė. – Kaunas, 2013. – 616 p.: iliustr.
 5. Miesto gyvenamųjų rajonų vystymo savitumai : [Dainavos II mikrorajono, pastatyto 1969–1979 m. plotas, mokyklos, įstaigos, gyvenamieji namai, statistika] / E. Čigriejus. – Santr. angl. // Statyba ir architektūra : konferencijų pranešimų medžiaga. 1996 m. balandžio 9–11 d. – Kaunas, 1996. – P. 251–253.
 6. Miesto veido bruožai : [apie Petrašiūnų pramonines gamyklas] / A. Balčiūnas, V. Žemaitis // Kauno tiesa. – 1965, lapkričio 6, p. 2–3.
 7. Partizanų gatvėje – lietuviško progreso želmenys : [apie gatvę besitęsiančią nuo J. Basanavičiaus al. iki Vilniaus–Kauno magistralės Dainavos mikrorajone, joje įsikūrusias bendroves, parduotuves]. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, kovo 2, p. 4–6.
 8. Statybos žygiuoja į šiaurę : [apie Dainavos III mikrorajono (prie Vilniaus plento Savanorių pr. ir Krėvės pr. pabaigoje) suplanavimą] / A. Balčiūnas, D. Vytenis // Kauno tiesa. – 1971, lapkričio 7, p. 3.
 9. Ten, kur įsikūrė Dainavos rajonas; Petrašiūnai : [mikrorajonų istorija] // Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų) / Pranas Juozapavičius ; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. – Kaunas, 1980. – P. 210–245, 267–287.
 10. Verslo prospektas : [apie Pramonės pr. Dainavos mikrorajone, gyvenamųjų namų kvartalą, vadinamą „Bermudų trikampiu“, Prekybos centrą „Maxima“, Urmo bazę ir kt.]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, balandžio 20, p. 4.
In April of 1970 the tank was moved at the 6th fort (ostensibly the one of the first tanks which entered Kaunas city). 1972
Photo [From KCPL collections]
On 21.07.1989 the tank was dismantled
Photo by A. Kairys [Kauno tiesa. – 1989, liepos 22, p. 3.]
In 1990 the construction of the crosses for memory of victims of the Soviet occupation next to the trafic circle of VIth Fort (K. Baršausko st.) began. Crosses were also built on various other initiatives of Kaunas residents. 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL Fonds]

Literature and information sources:
 1. „Veterano“ iškeldinimas. – Iliustr. / Džiuljeta Stankutė // Kauno tiesa. – 1989, liepos 22, p. 3.
 2. Aikštės raida tarybiniais metais – aikštės ansamblio suformavimas. – Iliustr. // J. Janonio aikštės ansamblis Kaune / Algimantas Miškinis. – Vilnius, 1983. – P. 19–25.
 3. Kur rūdija sovietinis Kauno tankas? / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – 2016, liep. 21–27 (Nr. 29), p. 10–11.
 4. Muziejaus istorinė kronika (1952–1970) / parengė Aušra Jurevičiūtė, Algirdas Markūnas, Antanas Jankūnas. – Faks., iliustr. // Vytauto Didžiojo karo muziejus 2011 metais. – 2012, p. 214, 223.
 5. Tanko likimas // Kauno tiesa. – 1992, kovo 21, p. 1.
 6. Tegu generolas žino… / Steponas Gečas // Vakarinės naujienos. – 1989, lapkričio 14, p. 2.
 7. Vieno tanko pėdsakais / A. Didžiulis // Vakarinės naujienos. – 1964, gegužės 20, p. [2].
 8. Žymusis VI forto tankas palieka Kauną. – Iliustr. / A. Dambrauskas // Kauno diena. – 1993, liepos 30, p. 1.
 9. Kauno memorialinė monumentalistika: sunkusis tankas IS-2 / Andriejus Stoliarovas. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – 2020, t. 18, p. 189–200.

In 1991 it was named the Joint Stock Company ‘‘Pilis’’ and in 1992 it was reorganized to a tourist company ‘‘Migrovė’’ which was liquidated in 2001.

The excursion busses at the City Hall. Around 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The premises (Rotušės Sq. 11) of the Travel and Excursion Agency. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
The premises of the ‘‘Migrovė’’ in Laisvės Ave. 88. 2001
Photo by E. Makarskas [Kauno diena. – 2001, kovo 27, p. 4.]
The former premises of the ‘‘Migrovė’’. 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Ekskursija iš praeities į ateitį / Viktorija Kleinienė // Laikas ir įvykiai. – 1987, Nr. 13, p. 9–10.
 2. Kai ūžauja „privatizavimo“ vėjai įstatymų nepaisoma : [apie Kauno kelionių ir ekskursijų biurą] / Vytuolis Joneliūnas // Lietuvos aidas. – 1997, balandžio 29, p. 11.
 3. Kauno kelionių ir ekskursijų biurui – 30 metų // Turizmo horizontai. – 1991, Nr. 7, p. 7.
 4. Laivais, traukiniais, autobusais / P. Bingelis. – Aut. nurodytas tekste // Kauno tiesa. – 1971, birželio 10, p. [6].
 5. „Migrovė“ neatlaikė konkurencijos / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, kovo 27, p. 4.
 6. Nuo ko prasideda kelionė / Stasys Jokūbaitis. – Iliustr. // Kauno diena. – 1986, spalio 14, p. 2.
 7. Paryžius visai netoli… / R. Bastienė. – Iliustr. // Diena. – 1996, kovo 23, p. 14.
 8. Plačios „Migrovės“ galimybės / A. Vaitkutė // Kauno laikas. – 1995, rugpjūčio 29, p. 5.

Since the 2002 the annual National Wind Orchestra Festival “Padūduokim Kaunui” (“Let’s Pipe To Kaunas“) has been organized in Kaunas. In 2012 “Azuolynas” became a part of concert institution “Kauno santaka”.

1979 a choreographic group joined the orchestra. This was initiated by Juozas Kučiauskas who is the former instructor of the orchestra. 2011
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
The performance by Kaunas wind instrument orchestra ‘‘Ąžuolynas’’ in the festival ‘‘Dūdos Laisvės alėjoje’’
(eng. ‘‘Pipes in Laisvės Avenue’’). 2011
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Ąžuolynas“. – Iliustr. / J. Barčius // Nemunas. – 1973, Nr. 3, p. 30–31.
 2. „Ąžuolyno“ sukaktis. – Iliustr. // 15min. – 2011, kovo 21, p. 10.
 3. Kauno filharmonijoje – penkiasdešimtmetis „Ąžuolynas“ / Ugnė Kraulaidytė. – Iliustr. // Nemunas. – 2011, lapkričio 17–23, Nr. 39, p. 9.
 4. Kauno pučiamųjų instrumentų orkestrui „Ąžuolynas“ – 50 / Remigijus Žarėnas; kalbina Ugnė Kraulaidytė; orkestro „Ąžuolynas“ archyvo nuotraukos. – Iliustr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas. – 2011, kovo 17–balandžio 6, p. 8.
 5. Kauno santaka. – Prieiga per internetą. URL: http://kaunosantaka.lt/lt/english.html. – Žiūrėta 2020 m. sausio 7 d.

In 2003 the territory of “Žalgiris’’ Stadium was divided into two parts: in the South part of the area “Žalgiris’’ Sports Complex (architect Janulytė-Bernotienė) was built and in the Northern one — the shopping centre “Molas”.

The project of the Sports Palace
(architects A. Zeidotas, V. Dičius)
[Mokslas ir gyvenimas. – 1959, Nr. 1, p. 22.]
Žalgiris Sports Complex. 2011
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Geriausias 2003 metų sporto statinys. Kauno „Žalgirio“ sporto kompleksas / Marytė Marcinkevičiūtė. – Iliustr. // Sportas. – 2003, gruodžio 8, p. 2.
 2. Kaunas šiandien ir rytoj / V. Miliūkštis // Kauno tiesa. – 1962, rugpjūčio 25, p. 1, 5.
 3. Naujosios Kauno statybos / J. Minkevičius. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 1964, Nr. 4, p. 17.
 4. Stadiono rekonstrukcijai – žalia šviesa / Violeta Gustaitytė // Kauno diena. – 2001, gruodžio 21, p. 16.
 5. Taip atrodys naujas gyvenamasis rajonas / V. Balčiūnas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1958, spalio 15, p. 1.
 6. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 227.

It is currently known as ‘‘KKL investicijų valdymas’’.

Kaunas cast-iron foundry ‘‘Centrolitas’’. 1987
Photo by A. Staišys [Kauno ketaus liejykla… – Kaunas, 1987. – P. [1].]
The emblem of the foundry
[Kauno liejykla Centrolitas…<…> . – Kaunas, 2000. – P. [1].]

Literature and information sources:
 1. Kauno ketaus liejykla : [liejyklos statyba, projekto apžvalga su priedu „Racionalizatoriams ir technikos mėgėjams“, p. I–VIII] / Domas Gaidys. – Brėž., lent., iliustr. – Rubrika: Septynmečio statybos // Mokslas ir technika. – 1961, Nr. 7, p. 24–27.
 2. Kauno ketaus liejykla / A. Barakauskas. – Iliustr., projektas // Statyba ir architektūra. – 1966, rugsėjis, p. 11.
 3. Kauno ketaus liejykla. – Kaunas, 1993. – [12] p.: iliustr. – Gretut. tekstas vok., angl., rusų.
 4. Kauno ketaus liejykla Centrolitas. – Kaunas, 1987. – [16] p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų.
 5. Kauno ketaus liejyklai patvirtintas gelbėjimosi planas : [apie įmonei gresiantį bankrotą ir Kauno apygardos teismo sprendimu suteiktą teisę įgyvendinti restruktūrizacijos planą] / Lina Navickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, kovo 23, p. 13.
 6. Kauno liejykla Centrolitas=Каунасский литейный завод Центролит. –Kaunas, 2000. – [18] p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų.
 7. Kauno ketaus liejykla ruošiasi naujam startui : [su buv. liejyklos dir. , dabar valdybos visceprezidento, dr. E. J. Majausko ir valdybos pirm. R. Butkaus komentarais] / Jonas Bazys. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2007, Nr. 10, p. 18–20.
 8. Liejikai skolas palieka praeičiai / Lina Navickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, gegužės 19, p. 17–18.
 9. UAB „KKL investicijų valdymas“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.ketus.lt/about.html. – Žiūrėta 2020 m. sausio 7 d.

The construction of the pipeline network was started in 1960 in Aukštieji Amaliai and in 1963 the administration premises were built (Chemijos Ave. 4). Moreover, the thermal power plant in Petrašiūnai and the Radio Works were the first ones to use the natural gas.

The administration premises of the gas installation works in Kaunas. 1987
Photo by A. Verbiejus [Kauno gamybinė…]
The department of ‘‘Lietuvos dujos’’ (‘‘Ignitis’’) in Kaunas. 2010
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Ačiū broliškoms tautoms taria kauniečiai; Sveikas mielas svečias iš Dašavos. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1962, lapkričio 3, p. 1–2.
 2. Kaunas priima broliškosios Ukrainos dovaną: spaudos konferencija žydrojo fakelo įžiebimo išvakarėse / A. Balčiūnas, B. Juršė // Kauno tiesa. – 1962, lapkričio 2, p. 2.
 3. Kaune dega draugystės fakelas! Dar žingsnis į šviesią komunistinę rytdieną. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1962, lapkričio 4, p. 1–2.
 4. Kauno gamybinės dujofikacijos valdybos metraštis. – Iliustr. – Gretut. tekstas rusų // Kauno gamybinė dujofikacijos valdyba. – Kaunas, 1987. – P. 5.
 5. Kur vingiuoja plieno gyslos. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1962, spalio 27, p. 3, 5.
 6. Žydrasis draugystės deglas: dujotiekio trasa pasiekė Kauną / E. Uldukis // Tiesa. – 1962, lapkričio 3, p. 1.

In 1991 the company was renamed – “Lietuvos valstybinės energetikos sistemos filialas Kauno Šilumos tinklai”. On 15.08.1997, after reorganizing JSC “Lietuvos energija” on the base of its subsidiaries Kaunas Power Station and “Kauno šilumos tinklai”, a special purpose joint-stock company “Kauno energija” was established (since 2000 – JSC “Kauno energija”).

JSC “Kauno energija” establishment in Raudondvario Ave. 84. 2013
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
Building (V. Krėvės Ave. 49A) belonged to JSC “Kauno energija”. 2013
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. AB Kauno energija / Aleksandras Sigitas Matelionis. – Portr. // Sėkmės metai. – 2005, p. 84.
 2. AB „Kauno energija“ švenčia savo veiklos 50-metį / Ūdrys Staselka. – Iliustr. // Šiluminė technika. – 2013, Nr. 3, p. 11–14.
 3. Iš dešimtmečio aukštumos / P. Zalieckas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1973, rugpjūčio 24, p. 2.
 4. „Kauno energija“ // Kas yra kas Kauno apskrityje 1999. – Kaunas, 1999. – P. 694.
 5. Kauno šiluminiai tinklai = Каунасские тепловые сети: inform. leid. / parengė Jonas Mykolaitis. – Kaunas, 1983. – P. 6.
 6. Kauno šiluminiai tinklai = Каунасские тепловые сети: inform. leid. / parengė R. Morkvėnas. – Kaunas, 1988. – P. 5.
 7. Kauno šilumos tinklams 30 metų: 1963–1993. – Kaunas, 1993. – [16] p.: iliustr.
 8. Prieš 47 metus, rugpjūčio 20-ąją Kaune pradėta centralizuotai tiekti šiluma. – „Kauno energija“ informuoja // Kauno diena. – 2010, rugpjūčio 24, p. 8.
 9. Profesionalumas ir patikimumas – AB „Kauno energija“ devizas / Vilius Misevičius. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2002, Nr. 2, p. 44–45.
 10. AB „Kauno energija“. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunoenergija.lt/. – Žiūrėta 2021 m. rugsėjo 7 d.

It is the only VU faculty located in another city. Moreover, it was a department of the humanities and was established in order to equalize the state of Kaunas higher education (there was a dominance of technical educational institutions). In 1989 the full-time studies became available and the university was renamed to Vilnius University Kaunas Faculty of Humanities. It became Kaunas Faculty of Vilnius University (KFVU) since 2017.

VU KHF is established in the building of the former consistory. 20th century, 90s
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The building of the faculty in Muitinės Street
(view from the inner yard). 2010
Photo by V. Vaitilavičiūtė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Fakultetas Senamiestyje / St. Girdzijauskas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1984, lapkričio 6, p. 3; lapkričio 11, p. 4–5.
 2. Humanitarinę dvasią nešąs Kaunui ir Lietuvai / Gediminas Zemlickas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 1999, spalio 21, p. 8.
 3. Įkurtuvės universiteto miestelyje Senamiestyje. – Iliustr. / Aldona Kibirkštienė // Kauno diena. – 1999, spalio 2, p. 2.
 4. Kauno vakarinis fakultetas // Vilniaus universiteto istorija. 1940–1979. – Vilnius, 1979. – P. 408–409.
 5. Kviestas, reikalautas, o dabar ar nebus išprašytas: mokslo židinys prie Karaliaus Mindaugo prospekto, Naugardo ir Muitinės gatvių. – Iliustr. // Diena. – 1995, gruodžio 23, p. 10.
 6. Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas. – [Kaunas, b. m.]. – 18 p.: iliustr.
 7. Kaunas Faculty of Vilnius University. – Prieiga per internetą. URL: https://www.knf.vu.lt/en/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 8 d.

However, its origin dates back to 1938 when the factory in Vilijampolė ‘‘Š. Zalberio koklių ir keramikos fabrikas’’ was still functioning. In 1974 an experimental laboratory of bone china was founded in the factory and in 1980 the china department was opened. In 2006 the Joint Stock Company ‘‘Kauno Jiesia’’ was founded.

In the Laboratory of china. 1978
[Eksperimentinės dailiosios keramikos gamyklos „Jiesia“ metraštis… – P. 7.]
In end of 1978 there were 10 employees working in the Kaunas Laboratory of china
[Ten pat. – P. 15.]
A tableware produced in the Experimental White Ware Ceramics Factory. 1984
[Dailioji keramika… – P. 20.]
Joint Stock Company ‘‘Jiesia’’ (Chemijos st. 29). 2010
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Dailioji keramika = Художественная керамика = Fine Ceramics.: [eksperimentinė dailiosios keramikos gamykla „Jiesia“]. – Kaunas, [1984]. – [12] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., rus., angl.
 2. Duonos kriaukšlė porceliano vazoje / Lina Mažeikaitė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1997, vasario 11, p. 1, 9.
 3. Eksperimentinės dailiosios keramikos gamyklos „Jiesia“ metraštis : 1978 metai / metraštį ruošė Vaclovas Abišala, Ramūnė Kaminskaitė. – 1978. – [9], [17] lap., [10] iliustr. lap. – Mašinraštis.
 4. Eksperimentinė dailiosios keramikos gamykla „Jiesia“ = Эксперименталььый завод художественной керамики „Еся“ / sudarytojas A. Paulavičius. – Kaunas, [1981]. – 8 p.: iliustr. – Gretut. tekstas liet., rus.
 5. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 60.
 6. Tarptautiniai porceliano kūrėjų seminarai Lietuvoje ir jų įtaka lietuviško meninio porceliano raidai / Gražina Gurnevičiūtė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 13 pavad. // Metraštis. – [T.] 7 (2004), P. 114–126.
 7. Jiesia. – Prieiga per internetą. URL: http://jiesia.lt/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 8 d.

The second bridge was built in 1981. The bridge is 348.7 metres in length and is located in the Northern part of Kaunas. In 2012 the bridge was named after engineer Alfonsas Meškinis. On 31.03.2022, the third, 300 m long bridge over the river Neris was opened on the A1 highway near Kleboniškis.

The Kleboniškis Bridge. 2010
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]
The Kleboniškis Bridge. 2010
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Atidaryta nauja magistralė // Tiesa. – 1964, lapkričio 5.
 2. Kleboniškio tiltas per Nerį Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis.– Kaunas, 2004. – P. 80–81.
 3. Kleboniškio tiltas per Nerį Kaune : Vilniaus – Klaipėdos kelio (A1) 99,9 km // Lietuvos keliai / Vytautas Viršilas. – Vilnius, 1988. – P. 55.
 4. Kleboniškio tiltą pervardijo į A. Meškinio. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, lapkr. 29, p. 3.

In 1964, the Trolleybus Directorate (later known as Kaunas Trolleybus Management) was established. On 04.04.1991, it was reorganized into the company “Kaunas Trolleybus Park.” On 14.07.2000, it became “Autrolis” which became a part of “Kaunas Buses” on 01.04.2014.

On 22.12.1965 a new trolley line was tested
Photo by A. Vasaris [Kauno tiesa…, p. [6].]
Catenary construction, 1964–1986
[Kauno troleibusų valdyba…, planas]
3rd trolley at Kęstučio stop. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
JSC Autrolis (Islandijos Rd. 209). 2010
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Jungtuvių finiše – naujo vadovo paskyrimas / Živilė Banytė. – Portr. // Kauno diena. – 2014, liepos 8, p. 3.
 2. Pirmasis reisas – sėkmingai / J. Klimašauskas // Kauno tiesa. – 1965, gruodžio 24, p. [6].
 3. Troleibusui – 100 metų. – Iliustr. / A. Klibavičius // Mokslas ir technika. – 1982, Nr. 3, p. 36–38.
 4. Kauno troleibusų valdyba. – Kaunas, 1986. – 30 p. : iliustr.
 5. Kauno konkę pakeitę troleibusai neketina užleisti pozicijų autobusams / S. Jokūbaitis // Kauno diena. – 1996, sausio 20, p. 1, 5.
 6. Troleibusų gimtadienis. – Nuotr. / Arūnas Andriuškevičius // Kauno diena. – 2000, sausio 29, p. 5.

In 1992 the factory was privatized and became a company. In 1998 a secondary joint-stock company ‘‘Korelita’’ was founded (a joint company of the ‘‘Dirbtinis pluoštas’’ and Korea). In 2008 the ‘‘Dirbtinis pluoštas’’ bankrupted.

The Factory of the Artificial Fibre. 1978
[Kauno Spalio penkiasdešimtmečio Dirbtinio pluošto gamykla… – Virš. nuotr.]
The former building of the Factory of the Artificial Fibre (Pramonės Ave. 4). 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Cheminių pluoštų gamyba : [trumpa Kauno dirbtinio pluošto gamyklos istorija 1960–1975 m.] // Lietuvos ūkis 1940–1990 / K. Meškauskas. – Vilnius, 1994. – P. 114–116.
 2. „Dirbtinio pluošto“ lizde – įmonės pagalbininkės : [apie Kauno AB „Dirbtinis pluoštas“ patalpose įsikūrusias įmones: bendrą Lietuvos ir Austrijos įmonę „Katex“ ir UAB „Korelita“] / Lina Mažeikaitė // Lietuvos aidas. – 1998, birželio 9, p. 9.
 3. Kauno dirbtinio pluošto gamykla – akcinė bendrovė „Dirbtinis pluoštas“ / dr. A. Spudulis. – Iliustr. // Chemija Lietuvoje / leidinį parengė D. Kitrienė, A. Spudulis. – Jonava, 1996. – P. 98–127.
 4. Kauno Spalio penkiasdešimtmečio Dirbtinio pluošto gamykla : [reklaminis – informacinis bukletas] / sudarė A. Paulavičius. – Vilnius, 1978. – 32 p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų, angl.
 5. [Spalio 50-čio dirbtinio pluošto gamyklos istorija]. [B. m.]. – [6 p., mašinraščio+ 4 rankr.+ 6 portr., tech. schema]. – Sudėta aplanke.
 6. Kultūros ir sporto rūmai atvėrė duris / A. Baranauskaitė, L. Žalys. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1975, kovo 15, p. 1.
Amber Couple. 1966
[„Gintarinė pora 95“ / sportinių šokių klubas „Sūkurys“.
– Kaunas, 1995. – P. 3.]
Latin American dance champions of the competition Amber Couple (from the left: P. and A. Orbai, Č. and J. Norvaišos,
L. Balsevičiūtė and P. Janulevičius). 1968
Photo by V. Koreškovas [Komjaunimo tiesa… p. [1].]
45th anniversary of the International Dancesport Competition Amber Couple. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
The finalists of the Latin American dance world ranking tournament. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Naujos tradicijos pradžia. – Iliustr. // Tiesa. – 1966, gegužės 11, p. [4].
 2. Garbės valsą šoka Norvaišos. – Iliustr. / A. Jurkštas // Komjaunimo tiesa. – 1968, birželio 4, p. [1].
 3. „Gintarinė pora“ keliauja į Austriją. – Iliustr. / I. Litvinaitė // Tiesa. – 1969, liepos 22, p. 4.
 4. „Gintarinė pora“ vėl namuose. Antrą kartą nugalėjo Jūratė ir Česlovas Norvaišos. – Iliustr. / Z. Šiulienė // Tiesa. – 1971, gegužės 11, p. 4.
 5. „Gintarinė pora“ – šventė, tradicija, mokykla. – Iliustr. / R. Vaitiekūnaitė // Kauno tiesa. – 1987, gegužės 5, p. 5.
 6. „Gintarinė pora“ gerina ilgaamžiškumo rekordą : tradicinės tarptautinės sportinių šokių varžybos paminės savo keturiasdešimtmetį / Romas Poderys. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, bal. 27, p. 1, 8.
 7. Gintarinė pora : 45-osios tarptautinės sportinių šokių varžybos=45th Amber Couple 2010. – [Kaunas, 2010]. – [10] p. : iliustr. – Santr. angl.

At first the festival took place in Kaunas Valley of Songs then was relocated to Palemonas Valley of Nightingales (by the Salomėja Nėris house). In 1995 the opening ceremony of the festival was relocated to Kaunas Old Town and later – to the inner yard of Maironis Lithuanian Literature Museum.

The emblem of the ‘‘Poetry Spring“
[Poezijos pavasariai Kaune… – Kaunas, 1970.]
The altar of the ‘‘Poetry Spring“ in the Valley of Nightingales
[Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų) / Pranas Juozapavičius ; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. – Kaunas, 1980. – P. 187.]
The first panel of organizers
[Poezijos pavasariai Kaune… – Kaunas, 1970.]
‘‘Poetry Spring“ by the Kaunas Reservoir
[TSRS tautų gretose / Petras Griškevičius. – Vilnius, 1980. – Įklija tarp P. 128–129.]
One of the events of the ‘‘Poetry Spring“ in Palemonas. 2010
Photo by V. Ivanauskienė [From KCPL collections]
The ‘‘Poetry Spring“ festival in the inner yard of Maironis Lithuanian Literature Museum. 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kauno balsai [Garso įrašas] : „Poezijos pavasarių“ laureatų eilėraščiai : 1979, 1980, 1986, 1988–1990, 1995, 1998 / eilės Bernardo Brazdžionio, Gražinos Cieškaitės, Donaldo Kajoko, Roberto Keturakio, Algimanto Mikutos, Petro Palilionio, Gintaro Patacko, Aldonos Elenos Puišytės ; skaito autoriai. – Kaunas : Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius, 2002. – 1 garso diskas (53 min., 51 sek.)
 2. Kauno balsai [Elektroninis išteklius] : kauniečiai „Poezijos pavasarių“ laureatai : skaito autoriai. – [Kaunas : Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius, 2002]. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – Antr. iš disko etiketės. – Aut.: Bernardas Brazdžionis, Gražina Cieškaitė, Donaldas Kajokas, Robertas Keturakis, Algimantas Mikuta, Petras Palilionis, Gintaras Patackas, Aldona Elena Puišytė.
 3. Poezijos pavasariai : [mašinraštis] / Robertas Keturakis. – [Kaunas, 1975]. – [3] p.
 4. Poezijos pavasariai Kaune : [informacinis leid.]. – Kaunas, 1970. – [29] p.: iliustr.
 5. “Poetry Spring” / Ričardas Šileika. – Prieiga per internetą. URL: http://www.rasytojai.lt/archyvas/index.en9cb6.html?sritisdalis. – Žiūrėta 2010 m. gegužės 26 d.
 6. … pradžioje buvo poetai… vėliau poezijos pavasariai : 40 Poezijos pavasaris : [poezijos pavasarių laureatų sąrašas ir nuotr. / įž. žodis P. Palilionio]. – Kaunas, 2004. – [8] p.: iliustr.
 7. Pradžių pradžia : [atsiminimai apie pirmuosius Poezijos pavasarius] / Marija Macijauskienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, gegužės 26, p. 6.
 8. Su laiko ženklu : [apie Kauno miesto poetų įvairių metų Poezijos pavasario laureatų elektroninę knygą „Kauno balsai“ / Dovilė Zelčiūtė // Literatūra ir menas. – 2003, sausio 31, p. 24.
The exposition of the Gallery of Stained Glass and Sculpture. 1987
Photo by V. Bartkus [Kauno tiesa. – 1978, vasario 5, p. [5].]
The Gallery of Stained Glass and Sculpture (present St. Michael the Archangel Church, Nepriklausomybės Sq. 14). Around 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Įgulos soboras, Nepriklausomybės a. 14 / N. Lukšionytė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 188–190.
 2. Kviečia atjaunėjusi Galerija. – Iliustr. / P. Valaika // Kauno tiesa. – 1978, vasario 5, p. [5].
 3. Sovietmetis = The Soviet Period / Ingrida Veliutė. – Iliustr. // Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčiai 120 metų. – Kaunas : Terra publica, 2015. – P. 30–31.
 4. Vitražo ir skulptūros galerija // Literatūros ir meno metraštis. – 1966, p. 159–1965.
 5. Vitražo-skulptūros galerija. – Kaunas, 1971. – [21] p., įsk. virš., su iliustr. – Tekstas lygiagr. liet. ir rusų k.
The hotel ‘‘Baltija’’ is the first hotel in Kaunas which was built during the Soviet Times (architects Janina Barkauskienė and Jonas Navakas)
[Viešbutis „Baltija”. – Kaunas, 1976. – Virš. iliustr.]
Today the premises of the hotel serve as the dormitory of Vytautas Magnus University ‘‘Baltija”. 2011
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Baltija“ atvėrė duris. – Iliustr. / A. Balčiūnas // Kauno tiesa. – 1967, spalio 25, p. 1, 6.
 2. „Jūros tiltas“ virš prospekto. – Iliustr. / S. Vaintraubas // Vakarinės naujienos. – 1968, liepos 10, p. [3].
 3. „Baltijos“ viešbutis taps uždarąja akcine bendrove / V. Kasperavičienė // Laikinoji sostinė. – 1996, gruodžio 5, p. 2.
 4. Vytauto didžiojo universiteto studentai gyvens buvusiame viešbutyje. – Iliustr. / Kristina Kučinskaitė // Lietuvos aidas. – 1998, liepos 22, p. 1, 9.
 5. „Baltijos“ viešbutis Vytauto pr. 71 / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr., planas // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 343–344.
 6. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 190.

The most active organizations were musical orchard group called ‘‘Company’’ and the KPI group called ‘‘Ąžuolas’’, which had about 50 members. Meanwhile, the main goal of the hiking trips was to visit historically significant places in Lithuania, celebrate national festivals and other activities.

The group ‘‘Company“at the fountain. 20th century, 80s.
[From A. Vinokuras personal collection]
The hikers at Rasos festival (Midsummer Day) together with the leader Šarūnas Boruta. 1974
[Kauno istorijos… p. 172.]

Literature and information sources:
 1. „Ąžuolynas tebežaliuoja“ / Petras Katinas // XXI amžius. – 2005, kovo 16, p. 5.
 2. Jaunimo kultūrinė rezistencija sovietmečiu: hipių kultūrinės idėjos Lietuvoje. – Iliustr. / Egidija Ramanauskaitė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 4 (2003), p. 127–163.
 3. Jaunimo kultūrinė rezistencija sovietmečiu: žygeivių klubas „Ąžuolas“. – Iliustr. / Laima Anglickienė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 4 (2003), p. 165–176.
 4. Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune: nuo slapto pogrindžio iki atviro protesto. – KAVB, 2007. – 116 p.
 5. Traktatas apie žygeivius / [Lietuvos Žygeivių sąjunga]. – [Panevėžys : Lietuvos Žygeivių sąjunga, 1997]. – 71 p. : fotogr.

The exhibition in the memorial house (architect Vytautas Landsbergis-Žemkalnis) introduces the artist and his family, the works of the artist, his friends, pupils and colleagues. The memorial flat and studio maintain the atmosphere of the 1930’s with authentic furniture and various interior components.
The most famous collection of A. Žmuidzinavičius is his devils collection wich was moved from the artist’s studio to a separate extension in 1982.

The unique Devil’s Museum (subdivision of M. K. Čiurlionis National Art Museum) holds over 3,000 devils – pieces of fine and applied art, souvenirs and masks. 2005
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]
„Velnio piršlybos“ (‘‘Devil’s Proposal’’) a sculpture by Zubavičius
[Velniai…, 77 Nr.]

Literature and information sources:
 1. From… the Life… of Devils / A. Grėbliūnas. – Iliustr. // Lithuania in the world. – Vol. 5 (1997), No 1, p. 60–64.
 2. Mieste – dar vienas muziejus // Kauno tiesa. – 1966, kovo 24, p.
 3. Velniai: dailininko Antano Žmuidzinavičiaus kolekcija / Pr. Porutis. – Vilnius, 1971. – P. 5–8.
 4. Velniai į Kauną atkeliauja be vizų / Rūta Kanopkaitė. – Portr. // Kauno diena. – 2000, rugsėjo 21, p. 1, 5.
 5. Viešnagė pas velnius: atsiminimai / Bronius Jauniškis. – Kaunas, 2000. – 23 p.: iliustr.
 6. A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus. – 1995. – [Kaunas] 1 lankstinys (6 p.).
 7. Residential House of Artist A. Žmuidzinavičius. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/557. – Žiūrėta 2021 m. gegužės 13 d.
 8. A. Žmuidzinavičius Memorial Museum / Devils Museum. – Prieiga per internetą. URL: https://ciurlionis.lt/en/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 8 d.
 9. Sveiki atvykę į pragarą muziejuje! / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2023, rugs. 30, p. 10–11.

In 1970 the 2nd Cemetery was opened.

The gate to the Romainiai Cemetery (1st). 2011
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
The Romainiai Cemetery (2nd). 2011
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kapinių plėtros problemos / Eugenijus Čigriejus. – Iliustr., žml., lent. // Urbanistika ir architektūra. – T. 22, Nr. 4 (1998), p. 166–174.
 2. Romainių 1-osios kapinės (Šilainių pl.), Romainių 2-osios kapinės (Šilainių pl.) / sudarė S. Stasiūnienė. – Mašinr. // Kauno miesto kapinės. – [Kaunas, 2001]. – 2 lap.

In 1970 the movie theatre ‘‘Dainava’’ was opened and in 1977 – the movie theatre ‘‘Kaunas’’.

During the Soviet Times the cinema hall of the movie theatre ‘‘Planeta’’ (architects Jonas Navakas and Leonas Skromanas, V. Lenino Ave. 6, present Vytauto Ave.) was the biggest one in Kaunas
Photo by J. Stanišauskas [Kauno tiesa. – 1966, balandžio 8, p. 6.]
In 1994 the movie theatre ‘‘Dainava’’ went bankrupt (architect Jonas Navakas, Pramonės Ave. 11). The movie theatre which was intended for children ‘‘Žvaigždutė’’ was also located next to the ‘‘Dainava’’
Photo by O. Kalpokas [Kauno tiesa. – 1970, sausio 14, p. 3.]
The movie theatre ‘‘Kaunas“ (architect Jonas Navakas, Raudonosios armijos, present Savanorių Ave. 350)
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Dar vienu gražiu pastatu pasipuošė mūsų miestas – tai plačiaformatinis 820 vietų kino teatras „Planeta“. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1966, balandžio 8, p. 6.
 2. Kauno miesto kinofikacijos skyriui 25. – Kaunas, [1989]. – 1 lap. sulankst. 8 p.: iliustr.
 3. „Planeta“ prisikelia naujam gyvenimui. – Iliustr. / Ramūnas Zilnys // Laikinoji sostinė. – 2000, kovo 14, p. 16.
 4. „Cinamon“ parklupdė „Planetą“ : pastato Vytauto prospekte savininkai dar nenusprendė, kas pakeis kino teatrą / Jūratė Kuzmickaitė // Kauno diena. – 2006, sausio 23, p. 4.
 5. „Dainava“ atvėrė duris. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1970, sausio 14, p. 3.
 6. „Žvaigždutė” – vaikų kino teatras / D. Puidokienė // Kauno tiesa. – 1973, kovo 13, p. [6].
 7. Atgimusioje „Dainavoje“ – kinas, šokiai, pasirūkymas. – Iliustr. / Laimutis Genys // Laikinoji sostinė. – 1998, gegužės 11, p. 2.
 8. Keturioliktasis kino teatras Kaune. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1977, rugpjūčio 18, p. [2].
 9. Senųjų Kauno kino teatrų aura / Diana Krapavickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, saus. 8, p. 1–3.

While staying in Kaunas the troupe organized 4 original performances, collaborated with the soloists, photographers, artists and, most importantly, was extremely significant regarding the artistic expression in the public life. In 1972 the troupe fell apart due to Romas Kalanta’s sacrifice and the repression which followed the incident.

1967 the actor-director Kęstutis Adomaitis and others founded the Kaunas Pantomime Theatre. 1981 it was given the status of a professional theatre.

A scene from a banned spectacle ‘‘Mamutų medžioklė’’. 1968
Photo by Pajarskas [From A. Pajarskas personal collection]
The sadness embodied in Modris Tenisons’. Around 1970
Photo by R. Rakauskas [Laisvės proveržiai… – P. 74.]
Kęstutis Adomaitis (1948–1996) is the actor-director and the head of the Kaunas Pantomime Theatre
Photo by K. Jurelė [Nemunas. – 1989, Nr. 3, p. 2.]
The Kaunas Pantomime and Plastic Art Theatre (M. Daukšos St. 34) is the only theatre in Lithuania which has a repertory and the status of a professional theatre. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Apie teatrą, gyvenantį prisiminimuose / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 1997, spalio 25, p. 19.
 2. Mėginimas sprogdinti pantomimos legendą. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, liepos 12, p. 7.
 3. Modrio Tenisono pareiškimas / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 4 (2003), p.181–193.
 4. Modris Tenisonas ir nonkomformizmas Lietuvos teatre / Edgaras Klivis. – Bibliogr. išnašose. – Santr. angl. // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 4 (2003), p. 119–126.
 5. Teatro iššūkiai // Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune: nuo slapto pogrindžio iki atviro protesto. – Kaunas, 2007. – P. 65–81.
 6. Kaune atidarytas naujas teatras. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1992, lapkričio 14, p. 5.
 7. Viskas apie teatrą. – Iliustr. / D. Žemčiugovaitė // Kauno žinios. – 1999, sausio 5, p.11.
 8. Kauno Pantomimos teatras / Kęstutis Adomaitis // Kauno menininkai. – 1996. – P. 394–395. – Lygiagr. tekstas anglų k.

a café for children “Pasaka” (around 1960–1965), “Orbita” (1967), “Trys mergelės” (1967), “Pasimatymas” (1973), “Žalias kalnas” (1979), “Kaukas” (1982).

The restaurant “Žalias kalnas” (architect Ramūnas Kamaitis, interior decorator Vytautas Krasauskas)
(Raudonosios Armijos Ave. 111 – current Savanorių Ave.)
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The café-restaurant “Kaukas” was opened in 1982. During the inter-war period the building belonged to architect Feliksas Vizbaras and originally was used as a country-house (reconstruction project by Algimantas Sprindys)
(S. Šimkaus Alley 2, current – Kauko Alley)
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The interior of “Orbita” (at the time the most popular night bar in Kaunas city centre) resembled an astronaut spaceship (architect Vytautas Dičius and Algimantas Mikėnas)
(Laisvės Ave. 82). 1982
  Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The interior of the café-restaurant “Trys mergelės” was created by using the myth motifs (architect Viktorija and Alfredas Jakučiūnai) (J. Aleksonio St. 13, current – M. Riomerio St. 37)
Photo by A. Korsakovas [Kauno tiesa. – 1967, gruodžio 30, p. [3].]
Jonas Jucaitis is the interior decorator of the café-restaurant “Pasimatymas” (TSRS 50-čio 57, current – V. Krėvės Ave. 57)
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
“Pasaka” is the first café in Lithuania and The Soviet Union which was designed for children (Laisvės Ave. 27). The Interior was designed and decorated by Vida and Filomena Ušinskaitės
[Tarybinė moteris… p. 22.]

Literature and information sources:
 1. Kviečia „Kaukas“. – Iliustr. / B. Liutkutė // Vakarinės naujienos. – 1982, lapkričio 27, p. [1].
 2. [Kavinė „Orbita“]. – Iliustr. / J. Daugirdas // Kauno tiesa. – 1967, rugpjūčio 29, p. 6.
 3. Naktinėjimas prasidėjo nuo „Orbitos“ / Birutė Mačienė // Laikinoji sostinė. – 2000, lapkričio 18, p. 13.
 4. „Pasaka“. – Iliustr. / J. Valentukonis // Tarybinė moteris. – 1970, Nr. 6, p. 22.
 5. Senelės „Pasaka“ vaikams / J. Valentukonis // Literatūra ir menas. – 1970, rugpjūčio 29, p. [9].
 6. Trys mergelės. – Iliustr. / B. Juršė // Kauno tiesa. – 1967, gruodžio 30, p. [3].
 7. Legenda stiklo rūmuose. – Iliustr. / E. Baleišis // Gimtasis kraštas. – 1968, vasario 1, p. 1, 6–7.
 8. Į šeštąjį fortą vilioja ne vien tik A. Sabonio vardas. – Iliustr. / Eglė Baršauskaitė // Laikinoji sostinė. – 2001, lapkričio 17, p. 4–5.
 9. Kviečia „Žalias kalnas“. – Iliustr. / B. Mačienė // Vakarinės naujienos. – 1979, balandžio 16, p. 2.
 10. „Žalias kalnas“ : restoranas. – Kaunas, 1982. – [20] p.: iliustr. – Gretut. tekstas liet., rusų, angl., vok.
 11. Kauno restoranai ir kavinės / sudarė D. Šeduikienė. – Vilnius, 1978. – P. [30] p.: iliustr. – Antr. ir gretut. tekstas liet., rusų, angl.
 12. Prestižo liekanos. – Iliustr. / L. Genys // Laikinoji sostinė. – 1998, liepos 8, p. 1–2.
 13. Nesurūšiuotas atminties paveldas / Žilvinė Petrauskaitė // Kauno diena. – 2003, rugpjūčio 30, p. 13.
 14. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 179, 229, 237.

The head conductor of the choir was Petras Bingelis.

Kaunas County National Choir. 1969
[From the collections of the M. and K. Petrauskai Lithuanian Music Museum]
Kaunas County National Choir. 2009
[From the collections of the M. and K. Petrauskai Lithuanian Music Museum]

Literature and information sources:
 1. Chorai : profesionalusis Kauno valstybinis choras. – Iliustr. – Gretut. tekstas angl. // Kaunas: Kultūros įstaigos ir meno kolektyvai 2002. – Kaunas, 2002. – P. 30.
 2. Chorinės kultūros augimas tarybiniu laikotarpiu : Lietuvos TSR profesionalieji chorai : Kauno valstybinis choras // Tarybų Lietuvos chorai / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius, 1979. – P. 76–84.
 3. Kauno valstybiniam chorui – 40 / Rimantas Klevečka. – Iliustr. – Bibliogr.: išnašose. – Turinyje: lordo Yehudi Menuhino, maestro M. Rostropovičiaus, choro vadovo P. Bingelio citatos, choro chormeisterių mintys // Muzikos barai. – 2009, Nr. 10 (spalis), p. 4–7.
 4. Kauno valstybinis choras : [dail. A. Gelgotas, fotogr. A. Zabulionis, J. Polis]. – Kaunas, 1990. – 37 p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų, angl., vok., pranc.
 5. Keturi dešimtmečiai po griežta P. Bingelio ranka : [pokalbis su Kauno valstybinio choro meno vadovu ir dirigentu P. Bingeliu apie choro pradžią ir dabartį; Su choristės A. Gakaitės, muzikologės A. Ramanauskienės komentarais] / Jūratė Kuzmickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, spalio 31, p. 38–39.
 6. Muzika : [apie Kauno valstybinį chorą, jo gastroles] / Ramanauskienė A. // Kauno menininkai. – Kaunas, 1996. – P. 251–252.
The store ‘‘Buitis’’ (Lenino, present Vytauto Ave. 32, architect Vytautas Jurgis Dičius)
[Kaunas. – [Kaunas, 1978]. – P. 10. – Teksto antr.: Kaunas invites you.]
The store ‘‘Viešnagė’’ (TSRS 50-mečio, present V. Krėvės Ave. 43, architect Kęstutis Kisielius)
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The store ‘‘Rėda’’ (TSRS 50-mečio, present V. Krėvės Ave. 49, architect Eugenijus Miliūnas). 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Stambiausia Kaune / L. Šimonėlytė // Vakarinės naujienos. – 1970, liepos 25, p. [2].
 2. Griauti negalima išsaugoti : Kauno „Buitis“ keičia funkciją, bet ne architektūrą. – Iliustr. / Almantas Bružas // Statybų pilotas. – 2005, rugpjūčio 18, p. 7.
 3. Kviečia „Viešnagė“. – Iliustr. / A. Balčiūnas // Kauno tiesa. – 1982, spalio 12, p. [4].
 4. Parduotuvė „Viešnagė“ Vinco Krėvės (buv. TSRS 50-mečio) pr. 43 / M. Rupeikienė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 294.
 5. Pakvietė „Rėda“. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1986, vasario 14, p. 1.
 6. Parduotuvė „Rėda“ Vinco Krėvės (buv. TSRS 50-mečio) pr. 49 / M. Rupeikienė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 295.
 7. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 206, 228.
 8. Shop “Buitis” (now “Business Center 32”). – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/569?uk=&ss=di%c4%8dius&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2020 m. sausio 8 d.

It originated from the Kaunas Insulin Factory which was the property of the Meat Factory. In 2004 the stocks of the Joint Stock Company ‘‘Endokrininiai preparatai’’ was liquidated as well as the Joint Stock Company ‘‘Sanitas’’ begins the construction of a new pharmacy factory.

The Endocrine Preparations Factory. 1995
[Lietuvos farmacijos žinios. – 1995, Nr. 1/2, p. 41.]
In 2008 the Joint Stock Company ‘‘Sanitas“ is relocated to a new factory in Aleksotas. 2010
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Akcinė bendrovė „Endokrininiai preparatai“ – 25 darbo metai / J. Černeckienė, J. Grinevičius. – Iliustr. // Lietuvos farmacijos žinios. – 1995, Nr. 1/2, p. 41.
 2. Įmonė, gimusi Tarybų valdžios metais : [pokalbis su Endokrininių preparatų gamyklos dir. A. Gendroliu]. – Iliustr., stat. duomenys // Kauno tiesa. – 1984, liepos 10, p. 3.
 3. Įveiktas Eglės – žalčių karalienės sindromas : [apie Endokrinologijos klinikos kūrimąsi] / Jurgis Danys. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, liepos 27, p. 14.
 4. Jauniausioje miesto įmonėje : [fotoreportažas apie Endokrininių preparatų gamyklą] / A. Balčiūnas, A. Mikšys. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1969, gegužės 31, p. [1].
 5. Kauno endokrininių preparatų gamykla = Каунасский завод эндокринных препаратов : [inform. Leidinys] / sudarytojas. R. Neimantas. – Kaunas, 1985. – 40 p.: iliustr. – Gretut. tekstas liet., rusų, angl. – Turinyje aut. : A. Gendrolis, L. Lašas.
 6. Kauno endokrininių preparatų gamyklos istorija (1960–1973) / Sudarė ir redagavo Z. Pavilonis. – [Kaunas, 1973]. – 76 p. – Mašinraštis.
 7. Sutrumpintas gamybos ciklas : [apie Kauno insulino fabriką] / P. Guzevičius // Tiesa. – 1949, gegužės 25, p. [2].

However, the preparation of the exhibition took some time and was opened for visitors on 31.01.1977. In 1994 it was called the Mikas and Kipras Petrauskai Lithuanian Music Museum.

The house of composer and singer Mikas and opera singer Kipras Petrauskai (built in 1924; architect Aleksandras Golovinskas). In 2001 it was added to the Registry of the Real Estate’s (cultural) Heritage of the Republic of Lithuania
[Mikas Petrauskas, 1873–1937. – Kaunas, 2008. – P. 37.]
During the reconstruction of the Museum. 2010
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Dėl Kipro Petrausko atminimo įamžinimo // Literatūros ir meno metraštis. – Kn. 12 (1970), p. 138.
 2. Kaune, Kipro Petrausko gatvėje. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1977, Nr. 4, p. 42–43.
 3. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus. J. Gruodžio memorialinis muziejus / parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė ir Renata Varanavičiūtė. – [Kaunas, b. m.]. – 1 lankstinys, 6 p.: iliustr.
 4. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus. – Iliustr. // Kaunas muziejų sostinė. – [Kaunas, 2005], p. 10.
 5. Kipro Petrausko memorialinis muziejus / J. Burokaitė // Muziejai ir paminklai. – Kn. 2 (1980), p. 40–42.
 6. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 123.

On 06.08.1990 the monument was dismantled.

The monument to Lenin. Around 1970
Photo by P. Juozapavičius [From KCPL collections]
Meeting and the ceremony of laying flowers at the Lenin monument. 30th anniversary of Kaunas liberation from German occupation. 01.08.1974
Photo [From Vytautas the Great Military Museum collection]

Literature and information sources:
 1. Jo vardas ir darbai bus gyvi per amžius. Iškilmingas darbo žmonių mitingas, atidengiant Vladimiro Lenino paminklą Kaune. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1970, balandžio 18, p. 1, 3–4.
 2. Lenino paminklas. J. Janonio a. – Iliustr. / 300 kultūros paminklų. – Vilnius, 1980. – P. 82, 87.
 3. Juliaus Janonio aikštė // Kaunas ir jo apylinkės / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 57–71.
 4. Aikštės raida tarybiniais metais – aikštės ansamblio suformavimas. – Iliustr. // J. Janonio aikštės ansamblis Kaune / Algimantas Miškinis. – Vilnius, 1983. – P. 19–25.
 5. „Ateina genijai ir vėl išnyksta…“ / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1990, rugpjūčio 7, p. 1.
 6. Leninas ir keturi komunarai – į Lietuvos istorijos muziejų [Grūto kaimas, Varėnos rajonas]. – Iliustr. / Tadas Matulionis // Kauno žinios. – 1999, vasario 26, p. 7.
The Kaunas Artists’ House — the professional arts centre. 2009
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
Since 1998 The Kaunas Artists’ House has an annual event during which the most prominent Kaunas’ artist is chosen. The artist is immortalized in Stasys Žirgulis sculpture ‘‘Sparnuotoji kolona“ (‘‘The Winged Column’’). 2011
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Meno darbuotojų namai // Tiesa. – 1972, vasario 10, p. 1.
 2. Mūzų namai S. Nėries gatvėje / R. Kanopkaitė // Kauno tiesa. – 1975, gruodžio 19, p. [3].
 3. Gyvenamųjų namų kompleksas V. Putvinskio (buv. S. Nėries) g. 52–72 / J. Kančienė. – Iliustr. planas. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 191–198.
 4. Kas taps „Kauno menininku 98“? – Nuotr. / Vida Vidūnaitė // Laikinoji sostinė. – 1998, gruodžio 1, p. 8.
 5. „Kauno menininkas ’98“ // Kauno diena. – 1998, gruodžio 7, p. 25.
 6. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 152.
 7. Vatican Diplomatic Mission (Nunciature) in Kaunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/555?uk=&ss=landsbergis&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2020 m. sausio 8 d.
 8. Devyniasdešimtmetė vila / Paulius Tautvydas Laurinaitis. – Iliustr. // Kaunas pilnas kultūros. – 2021, lapkritis, p. 4–9.
 9. Kauno menininkų namai. – Prieiga per internetą. URL: http://kmn.lt/en/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 8 d.

During the 18th and 19th of May there were demonstrations organized in the city centre. In May of 1973 a partly militarized situation was imposed in order to prevent the commemoration of Kalanta’s self-immolation act.

The last picture of Romas Kalanta. 1972
[Romo Kalantos auka… – P. 33.]
Romas Kalanta suicide note:
‘‘Only the governing system is to be blamed for my death’’
[Romo Kalantos auka… – P. 33.]
The chain put up by the Militia at the Kaunas Garrison Church (present Soboras or Saint Michael the Archangel Church) in order to prevent the marching demonstrators to reach the Lithuanian Security Police headquarters in Kaunas. 18.05.1972
[Romo Kalantos auka… – P. 50.]
On the day of Kalanta’s funeral there was a massive crowd of people flowing to the location of Kalanta’s death
(Vilnius Street). 18.05.1972
Photo by Ričardas Rudvalis [From Algimantas Daugirdas personal collection]

Literature and information sources:
 1. Kauno istorijos metraštis. – [T.] 4 (2003). – 215 p. : iliustr.
 2. Po ugnies ženklu : Romo Kalantos pasiaukojimo 25-sioms ir jo 45-sioms gimimo metinėms paminėti / Juozas Grušys-Žilvinis. – Kaunas, 1998. – 84, [3] p. : iliustr., faks.
 3. Romo Kalantos auka: 1972 metų Kauno pavasaris / [sudarė Egidijus Aleksandravičius ir Saulius Žukas]. – Vilniua, [2002]. – 127, [1] p. : iliustr., faks.
 4. 1972-ųjų Kauno pavasaris – “kalantinės”. – Iliustr., portr., faks. // Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune : nuo slapto pogrindžio iki atviro protesto / [sudarytoja ir projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2007. – P. 103–113.
 5. Virtuali paroda „Romo Kalantos auka“. – Prieiga per internetą. URL: http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/romo-kalantos-auka-paroda-skirta-romo-kalantos-susideginimo-ir-1972-m.-geguzes-men.-kauno-ivykiu-keturiasdesimt-penktosioms-metinems/exh-33/romo-kalantos-auka-paroda-skirta-romo-kalantos-susideginimo-ir-1972-m.-geguzes-men.-kauno-ivykiu-keturiasdesimt-penktosioms-metinems/case-126. – Žiūrėta 2017 m. birželio 2 d.
 6. Kaunas : guide / Irena Vaišvilaitė ; [translations to English: Jayde Will]. – Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008]. – P.50–51.

The remains of the movement figures were moved to the park from the garden of State History Museum. On 06.08.1990 the monument was dismantled.

Monument to Four Communists (sculptors Napoleonas Petrulis, Bronius Vyšniauskas; architect Kazys Šešelgis)
Photo by S. Lukošius [From the repository of Vytautas The Great War Museum]

Literature and information sources:
 1. Žuvę už liaudies ir partijos siekius – amžinai gyvi. Kaune iškilmingai atidegtas paminklas keturiems komunistams // Kauno tiesa. – 1973, gruodžio 28, p. 1–2.
 2. Keturių komunistų paminklas. Lenino pr. / 300 kultūros paminklų. – Vilnius, 1980. – P. 85.
 3. „Ateina genijai ir vėl išnyksta…“ / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1990, rugpjūčio 7, p. 1.
 4. Leninas ir keturi komunarai – į Lietuvos istorijos muziejų [Grūto kaimas, Varėnos rajonas]. – Iliustr. / Tadas Matulionis // Kauno žinios. – 1999, vasario 26, p. 7.

In 1977 the Museum became a subdivision of the Mikas and Kipras Petrauskai Lithuanian Music Museum. 20.12.1984 was open for visitors; in 1994 the exhibition was renewed by adding new and unique archives.

Juozas Gruodis’ house built in 1932 (architect Feliksas Vizbaras)
[Juozo Gruodžio gyvenimas ir kūryba. – Vilnius, 1981. – 7 įklija tarp 128 ir 179 p.]
Juozas Gruodis Memorial Museum. 2005
Photo by Tamoliūnas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Juozas Gruodis, 1884–1945 / parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. – Kaunas, 2004. – 31 p.
 2. J. Gruodžio memorialinis muziejus // Kaunas: mažasis vadovas. – Vilnius, 1988. – P. 164.
 3. Juozo Gruodžio memorialinis muziejus. – Iliustr. // Kaunas muziejų sostinė. – [Kaunas, 2005], p. 17.
 4. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus. J. Gruodžio memorialinis muziejus / parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė ir Renata Varanavičiūtė. – [Kaunas, b. m.] – 1 lankstinys: 6 p. – Iliustr.
 5. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 163.

The district now includes three block areas and on the eve of the Independence there were 31470 inhabitants.

The layout of Kalniečiai residential district: a – the first block area; b – the second block area; c – the third block area; d – the shopping centre ‘‘Vitebskas“
[Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 110.]
One of the block areas in Kalniečiai
Photo by E. Katinas [Kaunas ir kauniečiai X penkmetyje : fotoparoda. – Kaunas, 1981. – 34 nuotrauka.]
The residential district Kalniečiai after it grew bigger
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
1978–1980 the shopping centre ‘‘Vitebskas’’ (P. Lukšio St. 60) was being built. 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
The Kalniečiai Park which was founded in 1980
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
The shopping centre ‘‘Kalniečiai’’ (Savanorių pr. 375) under construction
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Įkurtuvės, kurių nekantriai laukė / A. Jurkštas. – Iliustr. // Komjaunimo tiesa. – 1978, lapkričio 25, p. 2.
 2. Kalniečiai : [mikrorajono istorija] / Pranas Juozapavičius. – Mašinr. – Bibliogr. išnašose // Kaunas ir jo apylinkės. – Kaunas, 1980. – P. 205–209.
 3. Kalniečių gyvenamasis rajonas / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr., schema // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 110–112.
 4. Kalniečių gyventojai galės pramogauti restorane : [apie parengtą investicinį projektą paramai iš ES struktūrinių fondų gauti, atnaujinant Kalniečių rajono centrą : parką, Čečėnijos aikštę, prekybos ir paslaugų komleksą] / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, balandžio 4, p. 5.
 5. Kalniečių mikrorajono šešiolikaaukščiai / Kazys Požėra. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1977, lapkričio 26, p. [6].
 6. Kalniečiai – Kauno Lazdynai? / J. Stražinskas // Statyba ir architektūra. – 1983, Nr. 8, p. 4–7.
 7. Nauji gyvenamieji kompleksai : [apie Kalniečių mikrorajono išplanavimą ir užstatymą] / Algimantas Miškinis. – Iliustr., schema // Lietuvos urbanistika. – Vilnius, 1991. – P. 92–110.
 8. TSRS Ministrų Tarybos premija – kauniečiams Kalniečių kūrėjams. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, rugpjūčio 17, p. 4.
 9. Vienodų „dėžučių“ kombinacijos / Laimutis Genys. – Iliustr., schema // Laikinoji sostinė. – 1998, spalio 15, p. 9.
 10. Viskas po ranka : [apie atidarytą „Vitebsko“ prekybos ir buities komleksą] / J. Rainienė. – Iliustr. // Buitis. – 1980, nr. 9, p. 12–13.
 11. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 216.

The Museum of Lithuania’s Ancient Chemists was founded as well as the first Public Pharmacy Museum in Lithuania was opened in 1964. In 1985 the Pharmacy Museum and the History of Medicine Museum were merged together. As a result, the Museum of the History of Lithuania Medicine and Pharmacy was founded.

1975 the Museum of Lithuanian Pharmacy was opened in the Central Building of Kaunas University of Medicine
(A. Mickevičiaus St. 9).
The event was initiated by Alfonsas Kaikaris
[Lietuvos farmacijos istorija… – P. 75.]
The new premises of the Museum of the History of Lithuania Medicine and Pharmacy (Rotušės Sq. 28) in 1987. 2010
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Lietuvos farmacijos istorija ; Atsiminimai / Alfonsas Kaikaris ; [sudarytoja Vilma Gudienė ; bibliografijos sudarytoja Margarita Karkauskaitė]. – Kaunas, 2000. – 102, [1] p. : iliustr., faks.
 2. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus. – Iliustr. // Aukštosios medicinos studijos ir mokslas Kaune / Kauno medicinos akademija ; [atsakingasis redaktorius ir sudarytojas V. Siudikas ; redakcinė kolegija: V. Grabauskas (pirmininkas) … [et al.]. – Kaunas, 1997. – P. 66–69.
 3. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus. – Iliustr. // Kaunas : [informacinis leidinys / sudarytoja: Kristina Maculevičiūtė ; tekstų autorės ir redaktorės: Rasa Kriaučionytė, Jūreta Valentienė, Žydrūnė Dėdelytė ; nuotraukos: Gintauto Stulgaičio … [et al.]. – Kaunas, 1996. – P. 22.
 4. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus. – Iliustr. // Lietuvos farmacija XX amžiuje / Regina Stonkutė-Žukienė. – 2005, Vilnius. – P. 267–272.
 5. Lithuanian Medical and Pharmacology History Museum. – Iliustr. // Kaunas : [informational publication] / [compiler Kristina Maculevičiūtė ; text authors and editors Rasa Kriaučionytė, Jūreta Valentienė, Žydrūnė Dėdelytė ; translation Vida Račkauskienė ; photography Gintautas Stulgaitis … [et al.]]. – Kaunas, 1996. – P. 22.
 6. Medicinos ir farmacijos istorijos muziejus // Kauno medicinos universitetas : informacinis leidinys. – Kaunas, 1999. – P. 37–38.
 7. Senoji vaistinė = Old Pharmacy / Tauras Mekas. – Kaunas : Taurapolis, 2017. – 60 p.

It included the ‘‘Silva’’, Šiaučiūnaitė’s ‘‘Trikotažas’’ and the ‘‘Audimas’’ factories and their divisions with the ‘‘Silva’’ being the main company of the association. In 1990 the association was dissolved, whereas the ‘‘Audimas’’ (Raudondvario rd. 80) and the ‘‘Trikotažas’’ stay in business as separate factories.

The textile factory ‘‘Trikotažas“. About 1976
[A. Šiaučiūnaitės trikotažo fabriko istorija / A. Jakucevičienė. – Kaunas, 1976. – P. 33.]
The factory’s ‘‘Trikotažas“ manufacturing buildings. About 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The textile factory ‘‘Silva“. 1978
[Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas. – Vilnius, 1978. – P. [3].]
The textile factory ‘‘Audimas“. 1978
[Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas. – Vilnius, 1978. – P. [22].]

Literature and information sources:
 1. „Audimas“. – [Kaunas], 1993. – 1 lap. sulankst. į 6 p.: iliustr.
 2. Jus kviečia Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas / K. Miklyčius, Z. Pavilonis. – Kaunas, 1983. – 19 p.: iliustr.
 3. Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas : [reklaminis prospektas]. – Vilnius, 1978. – [32] p.
 4. Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas : [reklaminis prospektas]. – Vilnius, 1984. – 23 p.: iliustr.
 5. Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas : [reklaminis prospektas]. – Vilnius, 1987. – [16] p.: iliustr.
 6. Kovos ir darbo metai : susivienijimo pagrindinės įmonės istorija / K. Miklyčius, Z. Pavilonis, J. Pavalkis. – Kaunas, 1979. – 93 lap.: iliustr. – Mašinraštis.
 7. Kovos ir darbo metai : [susivienijimo istorija] / Z. Pavilonis // Kauno tiesa. – 1978, birželio 9, p. [4].
 8. A. Šiaučiūnaitės trikotažo fabriko istorija / A. Jakucevičienė. – Kaunas, 1976. – 107 lap.: iliustr. – Mašinraštis.
 9. Trikotažo pramonė : [yra duomenų apie Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo susivienijimą] // Lietuvos pramonė socializmo laikotarpiu / K. Meškauskas, M. Meškauskienė. – Vilnius, 1980. – P. 219–223.
 10. Kaunas Adelė Šiaučiūnaitė name knit factory. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1836?uk=&ss=%c5%a1iau%c4%8di%c5%abnait%c4%97&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2020 m. sausio 8 d.

In 1995 it became a part of Joint stock company ‘‘Lietuvos Energija’’ and in 1997 – Joint Stock company ‘‘Kauno Energija’’ Kaunas subdivision. In 2003 it was bought by Joint Stock Company Kaunas Fossil Fuel-Power Station which was establihshed by ‘‘Gazprom’’.

In 1971 the construction of the power station was started. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
Joint Stock company Kaunas Fossil Fuel-Power Station
(Taikos Ave. 147). 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Naujoji Kauno elektrinė [Būsimoji statyba] / J. Lenčiauskas // Vakarinės naujienos. – 1968, gegužės 29, p. [2].
 2. Nauja energijos versmė. – Iliustr. / J. Rymeikis // Mokslas ir technika. – 1971, Nr. 10, p. 6–8.
 3. Kauno termofikacinė elektrinė. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis / sudarė Daiva Valentaitė. – Kaunas, 2013. – P. 607–610.
 4. Kauno termofikacinė elektrinė (Kauno TE) // Lietuvos energetika (1940–1990 m.). – Vilnius, 1992. – [T.] 2. – P. 212–218. [91–92, 103.]
 5. Kauno termofikacinė elektrinė // Kauno elektrinė / L. Janavičius, V. Liubinas. – Kaunas, 2000. – P. 85–209.
 6. Kauno termofikacijos elektrinės istorija ir plėtra. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kte.lt/lt/apie-mus/istorija. – Žiūrėta 2010 m. gegužės 13 d.

The four storey building consists of 250 places for the stores. Since 1994 the complex is known as the Joint Stock Company Kaunas Household Palace also known as ‘‘Juzė’’.

The new palace of the household service (Savanorių Ave. 225). 1975
[Buitis. – 1975, Nr. 10, p. 11.]
The factory ‘‘Mada’’ (‘‘Fashion’’) invites to the fashion salon. 1975
[Ten pat, p. 12.]
The services by the textile factory studio ‘‘Vaivorykštės’’
(‘‘The Rainbows’’) are provided in the new complex. 1975
[Ten pat, p. 13.]
The sculpture ‘‘Skalbėjėlė’’ in the inner yard of the household complex (sculptor Juozas Ruzgas, architect Algimantas Mikėnas). Around 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Būkite elegantiški darbe ir buityje / J. Petkevičienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1975, rugsėjo 16, p. 4.
 2. „Juzė“ turės naują šeimininką / Laimutis Genys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, liepos 12, p. 3.
 3. Moderniausias Kaune / J. Petkevičienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1975, liepos 30, p. 4.
 4. Privatizavimo strategai pavargo nuo skandalų / Arūnas Andriuškevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, birželio 8, p. 1, 5.
 5. Raudonosios armijos prospekte 225 (Žaliakalnyje) pradėjo veikti nauji paslaugų rūmai : Kauno miesto buities tarnybos įmonių ir organizacijų susivienijimas „Aušra“. – Iliustr. // Buitis. – 1975, Nr. 10, p. 11–15.
 6. Stambiausias Kaune / L. Šimonėlytė. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1975, rugpjūčio 8, p. 2.
 7. Visuose baruose kokybė ir sparta / Povilas Gončaras. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1986, kovo 16, p. 1.

In May 1990 Ice Palace (Aušros St. 42c; designed by Viktoras Firsovas) was built. In 2007 the Ice Arena was disposed to Kaunas Winter Sports School “Baltų ainiai” (established in 2001). In 2021 the School was connected to Kaunas Sports School “Startas”.

Kaunas Ice Arena. 2020
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Atsinaujinusi ledo arena laukia čiuožėjų : po rekonstrukcijos ir etatų sumažinimo čiuožyklos išlaidos sumažėjo per pusę / Dainoras Lukas // Kauno diena. – 2004, rugpj. 31, p. 4.
 2. Geriau milijonas sportui, o ne policijai / Violeta Gustaitytė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, saus. 3, p. 7.
 3. Greičiau už ledą ištirpusios galimybės / Deividas Jursevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, rugpj. 16, p. 9.
 4. Įkurtuvės Vileišio aikštėje / Marytė Marcinkevičiūtė. – Iliustr. // Sportas. – 1990, geg. 8, p. 1–2.
 5. Kaunas išsaugos dirbtinio ledo čiuožyklą / Vilma Kasperavičienė // Laikinoji sostinė. – 1996, gruod. 17, p. 3.
 6. Kauno sporto mokykla „Startas“. – Prieiga per internetą. URL: https://smstartas.lt/apie-mokykla/. – Žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 5 d.
 7. Ledo arenoje jau veikia čiuožykla / KD, BNS inf. // Kauno diena. – 2019, lapkr. 25, p. 24.
 8. Slapta Ledo arenos statyba / Evaldas Šemiotas // Kauno diena. – 2016, liep. 9, p. 1–3.

The bridge connects Panemunės pinewood and A. and J. Gravrogkų Street in Gričiupis district. The length of the bridge is 388,5 meters. There a railroad, connecting Kaunas and Vilnius, runs under the bridge. In 2014 the bridge was officially titled the “Three Maidens Bridge”.

The bridge is a popular place for walking among citizens. 2010
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]
A view of the bridge (looking from Panemunė Pinewood). 2010
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Pėsčiomis per Nemuną / A. Kadžiulis. – Iliustr. // Tiesa. – 1976, rugsėjo 29.
 2. Pėsčiųjų tiltas į Panemunės šilą per Nemuną Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 25.
 3. Trijų mergelių tiltas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2014, lapkričio 19, p. 2.

At first it was known as Kaunas Youth Musical Studio and in 1986 the theatre obtained the status of a professional theatre. After the event the name was changed to the present one.

The founder Stanislovas Rubinovas (1930–2013)
[Kauno jaunimo kamerinis teatras… [p. 3.]
In 1991 the theatre was relocated to the premises (Kęstučio 74A) which were mainly renovated and furnished by the actors. 2011
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Amazonė Bolonijos miške / Stanislovas Rubinovas. – Iliustr., portr. // Kauno pirmadienis. – 1996, kovo 4, p. 12.
 2. Kas yra kas Kauno apskrityje. – 1999, Kaunas. – P. 655.
 3. Kauno jaunimo kamerinis teatras / [sudarė Aleksandras Rubinovas]. – [Kaunas, 2002]. – [44] p. : iliustr.
 4. Kauno jaunimo kamerinis teatras. – 1995, Kaunas. – 38 p. : iliustr.
 5. Nepamirštamo atsako pastūmėti… / Regina Ožeraitienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 1998, spalio 14, p. 5
 6. Portretas su dvidešimt dviem žvakutėmis : Kauno jaunimo kamerinis teatras / Dainius Gasperavičius. – Iliustr. // Teatras. – 1999, Nr. 1 (5), p. 60–63.
 7. Septynių aktorių teatras, arba įžvalgos pagal Stanislovą Rubinovą / Violeta Šoblinskaitė. – Iliustr. // Nemunas. – 1999, Nr. 2, p. 30–35.
 8. Kauno kamerinis teatras. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kamerinisteatras.lt/theater/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 9 d.
 9.  

However, the name of the festival was changed for several times: 1992–1995 it was called ‘‘Pavasario varpeliai’’ (‘‘The bells of Spring’’) and since 1996 –‘‘Lietuvos teatrų pavasaris’’ (‘‘Lithuanian Theatre Spring’’).

The emblem of the event
Photo by V. Aušmanas [Kauno tiesa. – 1989, liepos 9, p. 4.]
The members of the academic drama theatre in the ‘‘Sanitas’’. 1982
Photo by V. Žirgulis [Teatras. – 1982, Nr. 3, p. 8.]

Literature and information sources:
 1. Daugiau ryškių spalvų : [apie teatrų šventę „Vaidiname darbininkams“ Kaune] / užrašė I. Račkauskaitė // Teatras. – 1982, Nr. 3, p. 11–13.
 2. Gajausias Lietuvos teatrų festivalis / Dalia Nenėnienė. – Iliustr. // Veidas. – 2002, Nr. 17 (bal. 25), p. 43.
 3. Lietuvos teatrų pavasaris : ar sužibės naujos žvaigždės? / Šarūnė Kutinskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, balandžio 8, p. 22.
 4. „Pavasario varpeliai“ : [apie Lietuvos teatrų šventę Girstučio kultūros rūmuose] // Tėviškės žinios. – 1993, balandžio 10, p. 4.
 5. Pavasario varpeliams nuaidėjus : [apie Lietuvos teatrų šventę „Pavasario varpeliai“]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, balandžio 29, p. 8.
 6. Sprendimai mūsų rankose : LTSR teatro veikėjų sąjungos steigiamojo suvažiavimo diskusijos : [apie festivalį „Vaidiname darbininkams”] // Kultūros barai. – 1987, Nr. 7, p. 40–51.
 7. Teatrai kviečia į šventę / S. Simijonaitė. – Iliustr. // Teatras. – 1978, Nr. 3–4, p. 7–11.
 8. Tradicijos medžio vaisiai uždera balandį / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2005, balandžio 2, p.  11, 13.
 9. Tradicinės šventės dešimtmetis : [apie teatrų šventę „Vaidiname darbininkams”] / Rūta Kanopkaitė // Kauno tiesa. – 1986, kovo 19, p. 2.
 10. „Vaidiname darbininkams”: [apie 1982 metų festivalį]. – Iliustr. // Teatras. – 1982, Nr. 3, p. 6–10.
A monument to Maironis. 1981
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
A monument to Maironis. 2004
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Iškilmės muziejuje // Literatūra ir menas. – 1977, balandžio 30, p. 3.
 2. Maironio akmens legenda. – Iliustr. / V. Markevičius // Kauno tiesa. – 1991, lapkričio 21, p. 4; lapkričio 23, p. 5.
 3. Į savo namus sugrįžęs Maironis / Pranciška Genevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, rugpjūčio 29, p. 21, 23.
 4. Maironis. – Nuotr. // Kai žaidė angelai / Gediminas Jokūbonis. – Vilnius, 2009. – P. 124–133.
 5. The Secret of Maironis. – Prieiga per internetą. URL: https://visit.kaunas.lt/en/kaunastic/the-secret-of-maironis/. – Žiūrėta 2020 m.sausio 9 d.

On the same year the Museum of Ceramics was opened in the cellars of the Town-hall (Rotušės Sq. 15).

The Kaunas Picture Gallery houses the expositions of contemporary arts by various Lithuanian artists (K. Donelaičio St. 16). Next to gallery – sculpture “Kūrėja” (“Creator”) by Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė (1989). 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
The Museum of Ceramics houses the expositions of Lithuanian ceramics from 15th–20th centuries. Moreover, the exhibitions of contemporary ceramics are organized. 01.03.2016 The Museum of Ceramics moved to the M. K. Čiurlionis National Museum of Art. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kaune, Paveikslų galerijoje. – Iliustr. / Alė Počiulpaitė // Literatūra ir menas. – 1979, sausio 27, p. 8–9.
 2. Kauniečiai atsisveikino su muziejais / Darius Sėlenis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, vas. 29, p. 1, 3.
 3. Keramikos muziejus = Ceramics Museum / [sudarytoja Emilija Jaudegytė ; į anglų kalbą išvertė Ingrida Vizbaraitė]. – [Kaunas, 2008]. – 71, [1] p. : iliustr. ; 25 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.
 4. Mūzos renkasi į senamiestį. – Iliustr. / N. Venta // Kauno tiesa. – 1978, sausio 22, p. 4.
 5. Paveikslų galerija K. Donelaičio g. 16 / J. Minkevičius. – Iliustr. – Aut. nurodomas turinyje // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 88–89.
 6. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 201.
 7. Kaunas Picture Gallery. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/1148?uk=&ss=gallery&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2020 m. sausio 9 d.
 8. Kaunas Picture Gallery. – Prieiga per internetą. URL: https://ciurlionis.lt/en/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 9 d.
Architect Alfredas Paulauskas’ project for the Office Palace of the Ritual Services including the exterior sculpture ‘‘Liūdesys’’ (‘‘The Sadness’’)
[Statyba ir architektūra. – 1977, Nr. 6, p. 4.]
The building of the Funeral Palace is an example of the Late Modernism architecture. Moreover, it is one of the few buildings in Lithuania which was built for this purpose. The object is added to the Registry of the Real Estate’s Cultural Heritage. 2011
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]
On 22.07.2020, the reconstructed funeral homes “Tylos namai” were opened in the former “Liūdesys” building.  2020
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. „Liūdesį“ siekiama palaidoti? – Iliustr. / Vereta Rupeikaitė, Tadas Širvinskas // Kauno diena. – 2010, balandžio 1, p. 2.
 2. Laidotuvių rūmai Jonavos (buv. I. Meskupo) g. 220 / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr., planas // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 165–166.
 3. Ritualinių paslaugų rūmai Kaune. – Iliustr. / I. Kirkilaitė // Kauno tiesa. – 1980, sausio 11, p. [4].
 4. Sovietinė ritualinė architektūra – santuokų ir laidotuvių rūmai Lietuvoje / Marija Drėmaitė. – Iliustr., schem., proj. – Santr. angl. – Bibliogr.: 31 pavad. ir išnašose // Sovietmečio kultūros tyrimai: aktualijos ir perspektyvos. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014. – P. 47–64.
 5. Ritualinių paslaugų rūmai Kaune / Vaida Almonaitytė-Navickienė. – Schem., iliustr., projekt., plan. – Taip pat vartojama antr.: Architektūros apžvalga. – Bibliogr.: 4 pavad. // Architekto Alfredo Paulausko kūryba. – Kaunas : [s.n.], 2018. – P. 64–69.
 6. Jonavos gatvėje – laidojimo rūmai „Tylos namai“. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, birželio 25, p. 5.
 7. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 198.
The Eiguliai residential district while under construction. 1983
Photo by E. Katinas [Kaunas ir kauniečiai X penkmetyje : fotoparoda. – Kaunas, 1981. – 36 nuotrauka.]
1983 a new cinema called “Eiguliai’’ was built in the residential district (Architect Neringa Blaževičiūtė)
[Kaunas: mažasis… p. 131.]
The opening of the Eiguliai School. 1983
Photo by E. Katinas [Kaunas ir kauniečiai X penkmetyje : fotoparoda. – Kaunas, 1981. – 36 nuotrauka.]
A part of Eiguliai. 2010
Photo by E. Serpkova [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Dviračiu po Vidurio ir Šiaurės Lietuvą // K. Marcinauskas. – Kaunas, 1998. – D. 4, p. 115–116.
 2. Eiguliai, Kauno dalis Neries kairiajame krante… // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 5, p. 36–37.
 3. Eiguliai // Kaunas ir jo apylinkės / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 192–198.
 4. Eigulių vėrinys: [Kauno miesto seniūnijos istorija ir dabartis; Eigulių bendruomenės centro veikla 2005– 2007 m.] – Kaunas, 2007. – 46 p., [8] iliustr. lap.
 5. Kaunas: mažasis vadovas. – Iliustr. / A. Semaška. – Vilnius, 1988. – P. 130–131.
 6. Kviečia naujas kino teatras / J. Vabuolas. – Iliustr // Kauno tiesa. – 1983, gruodžio 31, p. 2.
 7. Vienodų „dėžučių“ kombinacijos: Eiguliuose nesuformuotas centras / Laimutis Genys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1998, spalio 15, p. 9.
 8. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 216.

On 28.11.1991 the monument was removed.

In 1974 the construction of the monument was started
[Aleksandro Pleskačiausko rankraščių apie Kauną rinkinys. – [1911]-1984. – 8, Šančiai ; Viljampolė [i.e. Vilijampolė] ; Aleksotas : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1979-1982. – lap. 14.] [From KCPL collections]
Sąjungos Square. 2010
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Aleksandro Pleskačiausko rankraščių apie Kauną rinkinys. – [1911]-1984. – 8, Šančiai ; Viljampolė [i.e. Vilijampolė] ; Aleksotas : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1979-1982. – lap. 14. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C130000792529. – Žiūrėta 2024 m. balandžio 12 d.
 2. Paminklas komjaunimo žygdarbiui. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1979, sausio 27, p. 1–2.
 3. Paminklas žuvusiems pogrindininkams. Kaunas. 1979. – Iliustr. // Architektas Gediminas Baravykas : kūrybos pulsas / Rimantas Buivydas. – Vilnius, 2000. – P. 194–197.
 4. Rekviem bronziniams komjaunuoliams. – Iliustr. / A. Dambrauskas // Kauno tiesa. – 1991, lapkričio 29, p. 1.
 5. Svarbiausios Vilijampolės istorijos datos ir įvykiai / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Portr., iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 20.
 6. Žygdarbis įamžinamas monumento bronzoje. – Iliustr. / K. Digrius // Kauno tiesa. – 1979, sausio 23, p. [3].
 7. Žuvusiųjų atminimui. – Iliustr. / E. Pranckūnas // Kultūros barai. – 1979, Nr. 4, p. 6–7.

The museum’s exhibition was renewed during the commemoration of the 100th birthday anniversary of the composer in 1987. However, due to the building’s crashing condition, in 1996 the exhibition was relocated to the Mikas and Kipras Petrauskai Lithuanian Music Museum in Kaunas (K. Petrausko St. 31). In 2006 the composer’s sons, who lived in America, inherited the homestead and granted it to the Jesuit gymnasium.

Šimkus’ house in Birutė. 1930
[Stasys Šimkus… p. 99.]
Šimkus’ homestead. 2006
Photo by Tamoliūnas [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Sodyba, prabilusi eksponatais / M. Antanaitis // Tiesa. – 1979, gruodžio 29, p. 4.
 2. S. Šimkaus memorialinė ekspozicija / J. Burokaitė // Muziejai ir paminklai. – Kn. 4 (1982), p. 38–39.
 3. S. Šimkaus muziejus-sodyba // Kaunas: mažasis vadovas / Algimantas Semaška. – Vilnius, 1988. – P. 164.
 4. Stasys Šimkus, 1887–1943 / parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Vida Bingelienė. – Kaunas, 2007. – 32 p.
 5. Stasys Šimkus: [albumas] / parengė Dana Palionytė. – Vilnius, 1988. – P. [57, 74–75].
In Soviet times, high-speed passenger craft named Rocket sailed from the quay to Nida. 1981
Photo by E. Katinas [From KCPL collections]
The restaurant-club Combo was located in the former Vilijampolė quay. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Ekskursijos maršrutas po Vilijampolę : siūlome įdomiausias ekskursijas po Vilijampolės vietas / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 78.
 2. Laivai ant kranto, laivai uoste / J. Adomaitis // Tėviškės žinios. – 1997, gegužės 17, p. 2.
 3. Laivai suka į naująją prieplauką / K. Digrius. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1980, gegužės 16.
 4. Muzikos klubo įkurtuvės artėja : rekonstruojamas prieplaukos pastatas tampa gražia Nemuno pakrantės puošmena / Dainoras Lukas. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, rugsėjo 8, p. 5.

The printing press was located in Vytautas Andziulis homestead (Kaunas district, the village of Saliai) and was legalized in 1991.

In 1981 the first book was published by the “ab” printing press
[Tikybos pirmamokslis : patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / Kazimieras Paltarokas. – 17-as leid. – [Klaipėda : s.n., 1990]
Vytautas Andziulis. 2007
Photo by V. Tamoliūnas [Laisvės proveržiai… – P. 33.]

Literature and information sources:
 1. „AB“ spaustuvė (1981 – iki šiol) // Lietuvos spaustuvės, 1522–1997 / Vilius Užtupas. – Vilnius, 1998. – P. 141–142.
 2. Kalno paslapties aidas. – Kaunas, 2000. – 1 lap.: sulankst. į 6 p.: iliustr., portr.
 3. Pogrindinės spaustuvės „ab“ veikla (1980–1990). Vytauto Andziulio ir Birutės Vidauskaitės-Andziulienės atsiminimai / (užrašė Aušra Nomeikaitė). – Santr. angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 6 (2005), p. 229–246.
 4. Pogrindžio spauda / sudarytoja ir projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė. – Iliustr., portr., faks. – Turinyje aut.: Sigitas Tamkevičius, Julija Kuodytė, Robertas Grigas, Danutė Jonė Sakalauskaitė, Algirdas Patackas, Petras Kimbrys, Dominikas Petras Akstinas, Vytautas Andziulis // Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune. – Kaunas, 2007. – P. 7–33.
 5. Spaustuvė ab : unikali pogrindinė spaustuvė / Vykintas Vaitkevičius, Valentinas Baltrūnas. – Iliustr. // Lietuva : 101 įdomiausia vieta. – Vilnius, 2008. – P. 292–293.
 6. Lietuviško žodžio spaustuvė-muziejus / Benjaminas Žulys. – Iliustr. // XXI amžius. – 2009, gegužės 15, p. 8.
 7. Underground printing house “ab”. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunorajonas.lt/en/sightseeing-places/underground-printing-house-ab/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 9 d.

In 1989 Birutė Letukaitė initiated the first contemporary dance festival in Kaunas. In 1995 ‘‘Aura’’ is officially registered as a state theatre.

Choreography performance by Birutė Letukaitė (in the centre) called ‘‘Pavasaris’’ (Spring). 1981
[Kauno šokio teatras „Aura“ – 25… P. 18.]
Choreography performance ‘‘Tabula Rasa’’ by choreographer Barbara Bourget. A performance in Vancouver International Dance Festival (Canada). 2007
Photo by P. Eastwood [Kauno šokio teatras „Aura“ – 25… P. 129.]

Literature and information sources:
 1. Ar patiktume senovės graikams? – Iliustr. / J. Černevičiūtė // Komjaunimo tiesa. – 1989, balandžio 8, p. 1, 3.
 2. Modernaus šokio teatras „Aura“. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1991, spalio 17, p. 4.
 3. „Auros“ takais į troškimų viršūnę / V. Asadauskienė // Vakarinis Kaunas. – 1992, vasario 17, p. 4.
 4. Kaunas turi šokio teatrą „Aura“ // Kauno kraštas. – 1995, balandžio 1, p. 5.
 5. Kauno šokio teatras „Aura“ – 25 / parengė Birutė Letukaitė, Ligita Viršulytė. – Kaunas, 2007. – [159] p. : iliustr. – Dalis teksto lygiagr. liet., angl.
 6. Aura Dance Theatre. – Prieiga per internetą. URL: https://aura.lt/en/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 9 d.
The premises of the yacht club. 1976
Photo by T. Vasiliauskas [Sportas. – 1976, birželio 22, p. 1.]
A birds-eye-view of the yacht club. 2011
Photo by V. Stanaitis [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Ant marių kranto. – Iliustr. / Z. Ivinskis // Sportas. – 1976, birželio 22, p. 1, 3.
 2. Nauja bazė – ne tik buriuotojams // L. Krasauskas // Kauno tiesa. – 1977, vasario 18, p. 5.
 3. Jachtklubas Kauno jūros pr. 35 / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 133.
 4. Buriavimas Kaune : buriavimo sporto istorija Kauno mieste / D. Palukaitis. – Kaunas, 2000. – 103, [1] p. : iliustr., faks., žml. – Bibliogr.: p. 101–103 (61 pavad.). – Pavardžių r-klė: p. 94–100.
 5. Kauno Žalgirio jachtklubas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.jachtklubas.lt/. – Žiūrėta 2011 m. vasario 2 d.
The view of Laisvės Avenue next to the Kaunas 1st Komsomol secondary school (current “Aušros” gymnasium)
(Laisvės Ave. 95)
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The view of Laisvės Avenue near a department store “Merkurijus”
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
1983 – a department store “Merkurijus” was build using a project by Algimantas Sprindys. The 9th decade of the 20th century
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The shopping centre “Merkurijus” (Laisvės Ave. 60) was demolished in 2010. In 1980 the fountain was built (architect Vanda Paleckienė). Since then it became one of the main meeting spots in Kaunas. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Kaunas, Laisvės alėja. – Iliustr. / Alfredas Paulauskas // Statyba ir architektūra. – 1980, Nr. 2, p. 10–11.
 2. Kauno universalinė parduotuvė „Merkurijus“ – šiuolaikinė įmonė / [parengė N. Mykolaitienė [et al.]]. – [Vilnius] : [s.n.], [1983] (Vilnius : LTSR valstybinio kainų komiteto rotaprintas). – 5 p. ; 21 cm. – Išsp. rotaprintu.
 3. Architektūros Riteris Alfredas Paulauskas: tarp racionalumo ir estetikos / Vaidas Petrulis. – Iliustr., portr. – Santr. angl. // Archiforma. – 2007, Nr. 2, p. 50–57.
 4. Kaunas. Laisvės alėja / Algimantas Miškinis. – Vilnius, 2009. – 191, [1] p. : iliustr. – Taip pat vartojama antr.: Laisvės alėja. – Bibliogr.: p. 55.
 5. Laisvės alėja / Jolita Kančienė. – Iliustr. – Santr. angl. // Kauno savasties ženklai. – Kaunas, 2009. – P. 57–71.
 6. Aplankykite „Merkurijų“ / B. Mačienė // Vakarinės naujienos. – 1983, sausio 4, p. 1.
 7. „Merkurijus“ kviečia. – Vilnius, 1985. – [13] p., iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., rusų.
 8. Universalinė parduotuvė „Merkurijus“ Laisvės alėja 60 / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr., schema // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 144–146.
 9. Kauno miesto prekybos istorija : „Merkurijus“ – traukos vieta Laisvės alėjoje / Stasys Gavenavičius. – Portr., iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 17, 18, 19 // Verslas ir prekyba. – 2006, gegužė (Nr. 20), p. 4.
 10. Fontanas Laisvės alėjoje. – Iliustr. / L. Šimonėlytė // Vakarinės naujienos. – 1980, rugpjūčio 4, p. 2.
 11. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 233.
 12. Shop “Merkurijus”. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/en/architecture-objects/69?uk=&ss=merkurijus&type=2&rt=3. – Žiūrėta 2020 m. sausio 10 d.

On 01.07.1989 the department of Lithuanian Folk Instruments at Lithuanian Folklife Museum was reorganized into Museum of Lithuanian Folk Instruments which was under the local subordinate. Nowadays – Kaunas City Museum Folk Music Branch.

On 29.03.1995 the museum was named after Povilas Stulga
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
The courtyard of Povilas Stulga’s Museum of Lithuanian Folk Instruments (L. Zamenhofo St. 12). 2012
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Gyvas, skambantis muziejus / Soneta Būdvytienė. – Iliustr. // Šilalės artojas. – 2008, kovo 14, p. 10.
 2. Jei užgrotų visi instrumentai… / Anatolijus Lapinskas // Tiesa. – 1985, rugpjūčio 10, p. 4.
 3. Kauno m. mero potvarkis Nr. 205 „Dėl pavadinimų grąžinimo ir suteikimo“ // Kauno diena. – 1995, balandžio 3, p. 10.
 4. Muziejus atkelia vartus / Vaidotas Stulga // Kauno tiesa. – 1985, birželio 6, p. 5.
 5. Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejus / Eglė Burkšaitytė. – Iliustr. // Tradicijos. – Kaunas, 2005. – P. 62–63.
 6. Žadinantis tautišką ilgesį / Jūratė Plavičienė // XXI amžius. – 1998, kovo 18, p. 5.
 7. Kaunas city Museum Folk Music Branch. – Prieiga per internetą. URL: https://kaunomuziejus.lt/tautines_muzikos_skyrius/?lang=en. – Žiūrėta 2020 m. sausio 9 d.

19.02.1990 it was renamed to ‘‘Lietuvos technikos muziejus’’ (‘‘the Lithuanian Technology Museum’’) and is operating in Darius and Girėnas airfield (Veiverių St. 132). In 1995 it was renamed again and now it is known as the Lithuanian Aviation Museum.

The airfield, present Lithuanian Aviation Museum. Circa 1980
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
The veterans of Lithuanian Aviation Association Kaunas Division. 2005
Photo by G. Ramoška [From Lithuanian Aviation Museum’s collections]
The Lithuanian Aviation Museum is established in the former premises of ‘‘Aerouostas’’ (‘’The Airport’’). 1989
[From Lithuanian Aviation Museum’s collections]
Lithuanian Aviation Museum. 2010
Photo by D. Giniuvienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Atidarytas sportinės aviacijos muziejus / J. Balčiūnas. – Iliustr. // Sparnai. –1983, nr. 2, p. 18–19.
 2. Aviacijos muziejaus stebuklai / Remigijus Jankauskas. – Iliustr. // Aviacijos pasaulis. – 2008, nr. 24, p. 26–27.
 3. Bendri darbai – tvirčiausia jungtis : [apie muziejų ir jo filialus] / Dalia Juškienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, sausio 14, p. 4.
 4. Jauniausias muziejus / Bronius Juršė. – Iliustr. // Sportas. – 1983, balandžio 14, p.
 5. Lietuvos aviacijos muziejus – ne tik lėktuvų valdos / Birutė Jančienė. – Iliustr. // Savaitė. – 2015, Nr. 19 (geg. 7), p. 30–31.
 6. Lietuvos aviacijos muziejus. – Iliustr. // Aleksote paliktos pėdos / Aldona Kairienė. – Kaunas, 2002. – P. 41–42.
 7. Lithuania Museum of Aviation : [apie Lietuvos aviacijos muziejų] / Gytis Ramoška. – Iliustr. // Made in Lithuania. – Vol. 23, no. 1 (2007), p. 80–83.
 8. Sparnuota istorija / Irena Jacevičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, balandžio 26, p. 11.
 9. Stovi ar teka Aviacijos muziejaus vanduo? : [pokalbis su Lietuvos aviacijos muziejaus direktoriumi A. Lapinsku] // Aviacijos pasaulis. – 2004, balandžio 9, p. 4–5.
 10. Lietuvos aviacijos muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.lam.lt/en/latest-news.html. – Žiūrėta 2020 m. sausio 10 d.

The length of the bridge is 328 meters.

The construction of the bridge across the river Neris. 1982
Photo by A. Pleskačiauskas [From KCPL collections]
A view of the bridge from Žaliakalnis. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Iškilmingai atidarytas naujas tiltas per Nerį / A. Balčiūnas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, lapkričio 4, p. 1–2.
 2. Varnių tiltas per Nerį Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 83.
 3. Varnių tilto remontas baigtas / Edita Radzevičiūtė // Kauno diena. – 2017, rugpj. 31, p. 2–3.
 4. Nipper John // Kauno gatvės meno gidas. – Kaunas : Kūrybos biuras, 2017. – P. [68–71].
 5. Varnių tilto rekonstrukcija siekiant išsaugoti statinio saugumą / Giedrė Samulionytė-Lekavičienė // Lietuvos keliai. – 2018, Nr. 1, p. 46–47.

1985–1987 Žalgiris won the gold medals. Moreover, the games served as the manifestation of the patriotism.

In 1984 ‘‘Žalgiris’’ won the silver medal in the USSR championship
[From Lithuanian Sport Museum collections]
Kaunas ‘‘Žalgiris’’ team – the champion in the USSR championship. 1985
[From Lithuanian Sport Museum collections]
1986 Kaunas ‘‘Žalgiris’’ team – the champion in the USSR championship
[From Lithuanian Sport Museum collections]
1985–1987 the champions were congratulated by the leaders of the Communist Party and the Lithuania SSR
[From Lithuanian Sport Museum collections]

Literature and information sources:
 1. Aukso medalių spindesys // Krepšinio aistrų sūkury / Sergejus Jovaiša ; literatūrinis bendraaut. Bronius Čekanauskas. – Vilnius, 1989. – P. 52–72.
 2. Derliaus metai : (1984–1985 m.) // Tarybų Lietuvos krepšinis / S. Butautas, S. Stonkus, A. Bertašius. – Vilnius, 1985. – P. 146–158.
 3. Didysis pasipriešinimas: šešių veiksmų krepšinio drama // Gimęs Laisvės alėjoje / Valdemaras Chomičius. – Vilnius, 1999. – P. 88–116.
 4. Ketvirtą kartą čempionai! – Iliustr. // Šalies ir Europos aikštelėse : Kauno “Žalgirio” krepšininkų 1985–1986 m. sezonas / Semionas Tokeris, Vytautas Zeliukas … [et al.]. – Kaunas, 1987. – P. 6–26.
 5. Krepšinio brandos metai : (1983 m. ) // Tarybų Lietuvos krepšinis / S. Butautas, S. Stonkus, A. Bertašius. – Vilnius, 1985. – P. 132–138.
 6. 70 didingų sezonų = 70 glorious seasons / [autoriai: Arvydas Pakštalis ir Brigita Tranavičiūtė]. – [Kaunas] : VŠĮ “Žalgirio krepšinio centras”, 2014. – 96 p. : iliustr.

It was based on the project by the architect A. Mockaitis.

The Old Karmėlava Cemetery. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
The New Karmėlava Cemetery. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Gyvieji ir mirusieji : žemiškasis aspektas (1) : [apie Karmėlavos kapines] / Eugenijus Čigriejus // Kauno diena. – 1998, kovo 5, p. 25.
 2. Karmėlavos kapinės beldžiasi į gyventojų langus / Dainoras Lukas // Kauno diena. – 2005, gegužės 20, p. 4.
 3. Karmėlavos kapinės (Karmėlava) / sudarė S. Stasiūnienė. – Mašinr. // Kauno miesto kapinės. – [Kaunas, 2001]. – 2 lap.
 4. Nerimas dėl amžinos ramybės : [apie Karmėlavos kapinių plėtrą] / Arnas Rutkauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, gruodžio 5, p. 20.
A fragment of the block area called Šilainiai 1
[Statyba ir architektūra. – 1984, Nr. 10, p. 13.]
N. Lukošienė, S. Lukošius, L. Veselienė — the employees of the City Building Design Institute by the future project of the Šilainiai residential district
[Kaunas ir kauniečiai X penkmetyje : Fotoparodos nuotraukos. – Kaunas, 1981. – 33 nuotrauka.]
A birds-eye-view of Šilainiai residential districts. 2010
Photo by V. Stanaitis [From KCPL collections]
A birds-eye-view of Vilijampolė and Šilainiai residential districts. 2010
Photo by V. Stanaitis [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Apie Kauno teritorijų suplanavimo projektus // Kauno diena. – 1995, lapkričio 27, p. 14.
 2. Butai – visų rūpestis // Kauno tiesa. – 1986, gegužės 15, p. 2.
 3. Kokie bus Šilainiai / Vilius Paipalas. – Brėž. // Statyba ir architektūra. – 1984, Nr. 10, p. 12–13.
 4. Mikrorajono keliai / Jonas Žukas, Brunonas Gruzdys. – Brėž. // Statyba ir architektūra. – 1987, Nr. 8, p. 6–7.
 5. Plečiasi žydrosios liepsnelės ribos :[mikrorajono dujofikavimas] / Zigmantas Mackevičius. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1984, rugsėjo 1, p. 2, 6.
 6. Pradėtas statyti Šilainių gyvenamasis mikrorajonas // Kauno tiesa. – 1984, kovo 31, p.
 7. Šilainiai laukia naujakurių. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1985, liepos 19, p. 1.
 8. Vietoj idiliškų peizažų – didmiesčio realybė / Eglė Baršauskaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2001, spalio 20, p. 7.

In 2006 it was added to the register of National Cultural Heritage. 02.04.2016 a postage stamp “Tourism in Lithuania. Kaunas Ąžuolynas” (artist Dorota Gribauskė) was released.

The “Stumbras” (“Bison”; sculptor Dalia Matulaitė, architect Arvidas Sasnauskas) sculpture. 2013
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
There is a number of ancient oaks in the Ąžuolynas Park. 2009
Fotogr. A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Ąžuolynas – virtęs parku / Pranas Juozapavičius // Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų). – Kaunas, 1980. – P. 252–256.
 2. Ąžuolyno parkas/ G. Isokas // Lietuvos gamtos paminklai. – Vilnius, 1995. – P. 100.
 3. Dviračiu po Vidurio ir Šiaurės Lietuvą: inform. leid. / Kazys Marcinauskas; red. P. Vitkuvienė. – Kaunas, 1998. – P. 14–18.
 4. Kauno Ąžuolyno parkas / R. Didžgalvis. – Iliustr. // Kauno savasties ženklai. – Kaunas, 2009. – P. 104–115.
 5. Kauno Ąžuolyno problemos / A. Žiogas, S. Karazija // Aplinkos apsauga Kaune. – 1996, Nr. 4, p. 11–13.
 6. Lietuvos TSR gamtos paminklai / Kęstutis Balevičius. – Vilnius, 1979. – P. 70–71.
 7. Mūsų parkai / Antanas Tauras. – Vilnius, 1989. – P. 211–212.
 8. Turistus į Ąžuolyną vilios ir pašto ženklas. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2016, bal. 1, p. 3.
 9. Oak Grove : Ąžuolynas / Irena Vaišvilaitė. – Iliustr. // Kaunas. – Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008]. – P. 68–71.

16.02.1988 – an unauthorized by the government commemoration for the Re-Establishment of the State of Lithuania was held in the Old town.

The prelate’s Jonas Mačiulis-Maironis mausoleum (architect Stasys Kudokas, sculptor Bernardas Bučas) at the churchyard of Kaunas Arch-Cathedral Basilica (Vilnius Str. 1). 2004
Photo by V. Tamoliūnas [From KCPL collections]
In 1987 a rally against censorship was held. During the rally the priest Robertas Grigas and other participants demanded the Lithuania’s statehood to be re-established
[Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune. – Kaunas, 2007. – P. 15.]

Literature and information sources:
 1. Lietuvos Atgimimo epochą prisiminus : išsivadavimo raidos skerspjūvis. 1988–1990 metai. – Iliustr. / Arvydas Kšanavičius // XXI amžius. – 2002, spalio 23, p. 10–11.
 2. Kaunas XIX ir XX amžiuose / Jonas Vaičenonis. – Iliustr. // Kaunas : istorija, praeitis, dabartis. – Kaunas, 2006. – P. 25–39.
 3. Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste : V ciklo dalis 1988–1991 : Kaunas Atgimimo laikotarpiu. – Kaunas, 2008. – 1 lap., sulankst. į 8 p.: iliustr.

In 1997 the hotel was renamed to ‘‘Takioji Neris’’.

In 2008 the hotel was reconstructed and was called
‘‘Reval Hotel Neris’’
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]
In 2010 the hotel was renamed to ‘‘Park Inn Kaunas’’
Photo by M. Balkus [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Atgimė „Reval Hotel Neris“ / Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, kovo 18, p. 18.
 2. Iškils devynaukštis viešbutis „Turistas“ / Bronius Kestauskas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, rugsėjo 15, p. 4.
 3. Prieš 30 metų kauniečiai nedrįsdavo įžengti į šį viešbutį. – Prieiga per internetą. URL: https://www.lrytas.lt/bustas/nekilnojamasis-turtas/2018/03/20/news/pries-30-metu-kaunieciai-nedrisdavo-izengti-i-si-restorana-5300269/. – Žiūrėta 2021 m. balandžio 16 d.
 4. „Takioji Neris“ bus atnaujinta iš pagrindų / Erika Vaitkūnienė ; A. Barzdžiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2006, rugs. 22, p. 4.
 5. „Takioji Neris“ keičia šeimininkus: didžiausias Kauno viešbutis įsilies į „Reval Hotels“ grupę / Dainoras Lukas. – Nuotr. // Kauno diena. – 2006, kovo 16, p. 4.
 6. „Turisto“ viešbutis Kaune / Vanda Iblanskaitė. – Schem. // Statyba ir architektūra. – 1985, Nr. 3, p. 9.
 7. Viešbutis „Park Inn Kaunas“: [reklaminis pokalbis su viešbučio direktore V. Radzvilavičiene]. – Portr. // Kauno diena. – 2011, kovo 17, p. 13.
 8. Viešbutis „Takioji Neris“ svečius džiugina atnaujintais kambariais / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2005, birž. 9–16, priedas „Laisvalaikis su Respublika“, p. 18.
1988 08 01 the first issue of the “Kauno aidas” (a newspaper of the political organization Sąjūdis) was published. The newspaper was being published irregularly until 1998
[Kauno aidas. – 1988, rugpjūčio 1, p. 1.]
1988 08 02 Sąjūdis and the members of the Kaunas Green Movement “Atgaja” (founded 1987 07 16) organised a protest rally for ecology at the confluence of the Nemunas and the Neris
Photo by R. Požerskis [Lietuvių tauta ir pasaulis… – P. 217.]
1988 08 23 a rally against the Molotov–Ribbentrop Pact and its secret protocols was organized in the inner yard of the National Museum of History (current Vytautas the Great War Museum )
Photo by E. Katinas [Kauno tiesa. – 1988, rugpjūčio 24, p. 5.]
1988 10 09 The Lithuanian flag was put up above the tower of the National Museum of History (current Vytautas the Great War Museum)
Photo by R. Požerskis [Lietuvių tauta ir pasaulis… – P. 218.]
1989 08 22 LPS (Reform Movement of Lithuania) organized a rally to commemorate the 50th anniversary of the Molotov–Ribbentrop Pact and its consequences. It took place at the confluence of the Nemunas and the Neris. The plan and the information for the locals about the action “Baltijos kelias”
[Kauno tiesa. – 1989, rugpjūčio 22, p. 4.]
2008 06 10 the memorials were presented at the former headquarters of Kaunas Sąjūdis (Vilniaus St. 22 and K. Donelaičio St. 38). 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Išlikti Nemunui – mūsų vilčiai ir paguodai! – Iliustr. / Stasys Jokūbaitis, Bronius Juršė // Kauno tiesa. – 1988, rugpjūčio 4, p. 1, 3, 5.
 2. Rugpjūčio 23-oji paminėta gedulingu koncertu. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, rugpjūčio 24, p. 1, 5.
 3. Pasmerkėme stalinizmo ir fašizmo sandėrį. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, rugpjūčio 23, p. 1.
 4. „Kauno aidui“ – 3 metai // Kauno aidas. – 1991, rugpjūčio 1–7, p. 1–2.
 5. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno Tarybos dokumentai / Kastytis Antanaitis, Arvydas Kšanavičius // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 2 (2000), p. 214–216.
 6. Sąjūdis Kaune: visuomeninės iniciatyvos ir veikla / Kęstutis Bartkevičius. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 10 (2009), p. 101–119.
 7. Lietuvių tauta ir pasaulis : Lietuvos sąjūdis Kaune / [sudarytojai Arimantas Dumčius, Arvydas Kšanavičius]. – Kaunas, 2004. – T. 6. – 233, [1] p. : iliustr., faks., portr. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – Bibliogr. str. gale.
 8. Kelias į Nepriklausomybę : Lietuvos Sąjūdis 1988–1991 / [Arvydas Anušauskas, Kęstutis Bartkevičius, Virgilijus Čepaitis… [et al.]. – Kaunas, 2010. – P. 326–512.
 9. Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste : V ciklo dalis 1988–1991 : Kaunas Atgimimo laikotarpiu. – Kaunas, 2008. – 1 lap., sulankst. į 8 p.: iliustr.
 10. Įamžinta Sąjūdžio istorija. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008 m. birželio 11, p. 24.

In 1994 gained a status of International Airport.

The former passenger terminal. 2010
Photo by V. Stanaitis [From KCPL collections]
During 2007–2008 the new passenger terminal was under construction (project by Architektų Biuras ‘‘G. Natkevičius ir partneriai’’). 2010
Photo by V. Stanaitis [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Išbandytas naujas Kauno aerouostas [Karmėlavoje]. – Iliustr. / H. Labanauskas // Kauno tiesa. – 1988, birželio 18, p. 3.
 2. Atverti naujieji oro vartai : Reportažas [apie Karmėlavos aerouostą]. – Iliustr. / J. Janulis // Kauno tiesa. – 1988, liepos 3, p. 1.
 3. Karmėlavoje – naujas keleivių terminalas / J. Pekarskaitė // Lietuvos rytas. – 1994, spalio 24, p. 1–2.
 4. Kauno oro uostas sensta ir tobulėja : [apie Karmėlavos oro uosto jubiliejaus paminėjimą]. – Iliustr. / Vilma Remezaitė // Laikinoji sostinė. – 1998, liepos 3, p. 2.
 5. Kauno oro uosto keleivių terminalas : Oro uosto g. 4, Karmėlava / Almantas Bružas. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 268–269.
 6. VĮ „Kauno aerouostas“. – Iliustr. // Kauno apskritis. – 2003. – P. 46.
 7. Oro vartuose trūksta tik suolų. – Iliustr. / Tadas Širvinskas // Kauno diena. – 2008, balandžio 4, p. 1, 5.
 8. Moderniausi Lietuvos vartai : Kauno oro uosto keleivių terminalas – Šengeno kūdikis / Almantas Bružas // Statybų pilotas. – 2008, birželis–liepa, p. 6–9.
 9. Kauno oro uostas – ramybė skubančiam žmogui / J. Kšivickaitė ; G. Česonio nuotr. – Iliustr. // Nauja statyba. – 2008, Nr. 4, p. 21–26.
 10. Informacija norintiems išvykti / Rūta Bagdzevičiūtė ; fotografijos Gintaro Česonio. – Iliustr. – Santr. angl. // Namas ir aš. – 2008, Nr. 7–8, 107–119.
 11. Kauno oro uostas = Kaunas Airport. – Iliustr. – Gretut. tekst. liet., angl. // Lietuvos architektūros apžvalga, 1990–2020. – Vilnius : Archiforma, 2020. – P. 190–191.
A View from the Akropolis roof. 2009
Photo by R. Vaitilavičienė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Pėsčiųjų tiltas tapo įsimylėjusiųjų metraščiu / Modestas Patašius. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 1998, balandžio 6, p. 12.
 2. Simono Daukanto pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 35.
 3. Simono Daukanto pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą Kaune = Simonas Daukantas Pedestrian Bridge to the Nemunas Island in Kaunas : [nuotrauka]. – Gret. tekstas liet., angl. // Lietuvos tiltai. – [Vilnius] : R. Paknio l-kla, [1998]. – P. 72–73.
 4. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 205.

The renovation project was created by the architect Algimantas Sprindys.

16.02.1989 the first public commemoration of the Lithuanian Independence Day during the Soviet Times was held. The event took place in the inner yard of the National Museum of History and the Statue of Liberty was unveiled. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
16.02.1990 the Monument for Victims of Fight for Freedom of Lithuania was reconstructed. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
23.11.1990 the Remains of an Unknown Soldier were reburied. 2009
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]
After the inner yard of the museum had been renovated, a bronze plaque was embedded in the crossing of the major walking lanes. 2010
Photo by A. Skrockaitė [From KCPL collections]

Literature and information sources:
 1. Istorinis Karys ruošiasi sugrįžti / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, sausio 27, p. 3.
 2. Karys sugrįžo į bokštą / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, vasario 12, p. 20.
 3. Kauno miestas: Donelaičio g. 64. Karo muziejaus sodelis / Jonas Varnauskas. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 45–60.
 4. Kelkite! Kelkite! Kelkite! – Iliustr. / Algimantas Miškinis // Nemunas. – 1989, Nr. 4, p. 4–7.
 5. Laikas ir simboliai: Vienybės aikštės ir Karo muziejaus sodelio architektūrinė raida. – Iliustr. / Jolita Kančienė // Kauno tiesa. – 1992, sausio 31, p. 4.
 6. Nežinomas kareivis / Vilius Kavaliauskas. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos karžygiai. – Vilnius, 2012. – T. 4, p. 421–425.
 7. Panteono atkūrimas : istorijos ir prisiminimų fragmentai. – Nuotr. / Steponas Gečas // Vytauto Didžiojo karo muziejus 2010 metais. –  2011, p. 203–218.
 8. Vasario 16-oji – neišsenkantis tautos stiprybės šaltinis / Arvydas Kšanavičius // XXI amžius. – 2003, vasario 14, p. 10–11.
 9. Vienybės aikštė / A. Miškinis. – Iliustr., planas. – Aut. nurodomas turinyje // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 302–305.
 10. Unity Square : Vienybės aikštė / Irena Vaišvilaitė. – Illustr. // Kaunas. – Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008]. – P. 56–59.

It is a subdivision of the Mikalojus Konstantinas Čiurlionis National Art Museum and is named after a famous collector Mykolas Žilinskas (1904–1992). Moreover, the exhibitions of the most valuable works from M. Žilinskas collection as well as the Čiurlionis National Art Museum’s foreign art collection are held here.

Mykolas Žilinskas Art Gallery. 2010
Photo by J. Černevičienė [From KCPL collections]
A portrait of Mykolas Žilinskas
Dail. V. Kosciuška [Mykolas Žilinskas / V. Jakelaitis. – Vilnius, 1994. – P. 56.]

Literature and information sources:
 1. Gimusi jaunystės vaizduotėj : [apie Kauno paveikslų galeriją] / G. Grėblikaitė // Statyba ir architektūra. – 1988, Nr. 4, p. 20–21.
 2. Įkurtuvės Nepriklausomybės aikštėje : [Mykolo Žilinsko dailės galerijos atidarymo iškilmės] / Rūta Kanokaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, liepos 1, p. 1.
 3. Mykolas Žilinskas / V. Jakelaitis. – Vilnius, 1994. – 80 p., [8] iliustr. lap.
 4. Mykolo Žilinsko dailės galerija // Mykolas Žilinskas / V. Jakelaitis. – Vilnius, 1994. – P. 62–63.
 5. Mykolo Žilinsko dailės galerija, Nepriklausomybės a. 12 / Nijolė Lukšionytė. – Iliustr., schema. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 186–188.
 6. M. Žilinsko dailės galerijos išplėtimas. Eksponatų saugykla : [apie archit. E. Miliūno ir A. Paulauskienės projektą (1996–1997 m.). Kaunas / Jonas Minkevičius . – Iliustr., brėž. – Reziume angl. // Archiforma. – 1998, Nr. 1, p. 70–71.
 7. Naujoji Kauno galerija : [apie Mykolo Žilinsko vardu pavadintą galeriją ir jo padovanotus paveikslus] // Krantai. – 1989, Nr. 11, p. 65–66.
 8. Kaunas : an architectural guide / [texts by Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [edited by Julija Reklaitė] ; [editorial board: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; [translated by Andrius Gailiūnas] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas, [2017] (Vilnius : BALTO print). – P. 200.
 9. M. Žilinskas Art Gallery. – Prieiga per internetą. URL: https://ciurlionis.lt/en/. – Žiūrėta 2020 m. sausio 10 d.
 10.  

The expedition was organized by the production association “Banga”.

The escort of the participants of the “Lena-89” expedition in the garden of the War Museum. 09.07.1989
Photo by K. Leščinskas [From R. Plėštys’ personal collection]
26.07–10.08.1989 the Monuments to the Lithuanian and Finnish deportees were erected in the delta of the Lena river
Photo by A. Kazlauskas [From R. Plėštys’ personal collection]

Literature and information sources:
 1. Arkties vėjų pagairėje / Rimantas Plėštys. – Iliustr. // Banga. – 1989, birž. 9, p. 2.
 2. Arkties vėjų pagairėje / Rimantas Plėštys. – Iliustr. // Banga. – 1989, birž. 16, p. 2.
 3. Įamžinimo misiją baigėme / Rimantas Plėštys. – Iliustr. // Banga. – 1989, rugpj. 18, p. 2.
 4. Memorial to the captive Finns and Lithuanians. Google Earth. – Prieiga per internetą. URL: https://www.google.com/earth/ [Koordinatės: 72°00’50.42“ – 126°56’49.23“]. – Žiūrėta 2018 m. balandžio 4 d.
 5. Paminklai iškeliauja prie Laptevų jūros. – Iliustr. // Komjaunimo tiesa. – 1989, liep. 7, p. 1, 3.
 6. Paminklai Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo vietose, 1940–1958 = Monuments to Lithuanians in places of exile and imprisonment, 1940–1958 = Памятники в местах заключения и ссылки жителей Литвы, 1940–1958 / Rimvydas Racėnas. – Vilnius, 2005. – P. 78-82.
 7. Paminklus prie Lenos statė visa lietuvių tauta : [pokalbis su profesoriumi, informatikos inžinerijos mokslų daktaru Rimantu Plėščiu] / kalbėjosi Rimantas Vanagas. – Iliustr. // Pasaulio Anykštėnas. – 2017, Nr. 5 (77), p. 4–5.
 8. Projektas: Pereiti praeitį. 2017. – Prieiga per internetą. URL: https://nanook.lt/zymes_pereiti_praeiti/. – Žiūrėta 2018 m. balandžio 4 d.
 9. Отмороженная в Булунском улусе. – Prieiga per internetą. URL: https://www.youtube.com/watch?v=u0eQ0B2PkWE#t=843.4713175. – Žiūrėta 2018 m. balandžio 4 d.

The activity was initiated by the ‘‘Jaunoji Lietuva’’ (‘‘The Young Lithuania’’) and Lithuanian Liberty League. On the 7th of October the Lithuanian comitee ‘‘Ženeva-49’’ was established. The organization united those who rejected the military passes.

The gathering of the military enlisting documents from the people who declined to be enrolled in the army of the occupants
[Jaunoji Lietuva. Kelias į laisvę. – Kaunas, 1997. – Įklija tarp p. 160–161.]
A poster which encourages returning the military documents of the Soviet army to Moscow
[Savaitės krivūlė. – 1990, Nr. 13–14, p. 8.]
The leaders of the ‘‘Jaunoji Lietuva’’ (‘‘The Young Lithuania’’) are returning the military enlisting documents to Moscow at the Kaunas Central Post Office. The first person on the right is S. Buškevičius, the second — D. Rumšas
[Jaunoji Lietuva. Kelias į laisvę. – Kaunas, 1997. – Įklija tarp p. 16–17.]
The people who declined to enrol the military are about to form the defence committee ‘‘Ženeva 49’’ 1989 10 07, Kaunas
[Photo from the personal S. Buškevičius’ collection]

Literature and information sources:
 1. Grąžinami kariniai bilietai. – Iliustr. // Kauno aidas. – 1989, rugpjūčio 17, p. 3.
 2. Lietuvių, latvių ir estų radikalių politinių jėgų bendradarbiavimo 1987–1992 metais kryptys / Edvardas Kriščiūnas // Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. – [T.] XXXVI (1997), p. 263–272.
 3. Okupacinė kariuomenė Lietuvoje : okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos dešimtmečiui (1993–2003) / Raminta Kšanytė. – Iliustr. – B. d. // XXI amžius. – 2003, rugpjūčio 16, p. 10–11; rugjūčio 22, p. 6.
 4. Pirmasis „Ženevos-49“ mitingas / Leonardas Vilkas // Jaunoji Lietuva. Kelias į laisvę. – Kaunas, 1997. – P. 218–220.
 5. Tarnauti… ir ginti // Komjaunimo tiesa. – 1989, rugpjūčio 3.
antroji-lietuvos-respublika
NEXT PERIOD
1990 m.– ...
The Second Republic of Lithuania

Kaunas is a free and developing city. Combining its identity with the best traditions of the Provisional Capital, it is open to the contemporary innovations, active and visible in the world. The most important feature of Kaunas is the rich and diverse culture that opens the city for Europe and the world.

See more
Have questions or suggestions?
Write us a message

If you find any inaccuracies or if you would like to submit additions, please send us your comments by filling out this form: