x
Sowjetische Soldaten hissen die Flagge auf dem Turm
der Kaunasser Burg. Am 31.07.1944
Foto aus dem Archiv des Zentralmuseums der Sowjetarmee in Moskau [Kultūros barai. – 1974, Nr. 7, p. 2.]
Militärparade in Kaunas (zum Jahrestag der Oktoberrevolution). An der Tribüne vorbei fahren die Minenwerfer „Katjuschas“. Am 7.11.1945
Foto [Aus den Fonds des Kriegsmuseums Vytautas des Großen]

Literaturverzeichnis:
 1. Komunistinio režimo įtvirtinimas Lietuvoje ir jo nusikaltimai = The establishment of the communist regime in Lithuania and its crimes : antroji sovietinė okupacija (1944–1953) / Vytautas Tininis ; [į anglų kalbą vertė Genovaitė Laugalienė, Milda Mironaitė]. – Vilnius, 2009. – 522, [2] p. : iliustr., faks. – (Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje. Sovietinė okupacija = The crimes of totalitarian regimes in Lithuania / Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ; t. 5). – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 515–523.
 2. Kovų dėl Lietuvos valstybingumo liudytojas : Kaune kuriamas Respublikinis okupacijos muziejus primins tautos siekius ir netektis / Arimantas Dragūnevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, gruodžio 28, p. 15.
 3. Kaunas : Stadtführer / Irena Vaišvilaitė ; [Übersetzung ins Deutsche: Magda Wagner]. – Vilnius : Baltos lankos, [2008] (Vilnius : Logotipas). – P. 12–13. 

(1879 wurde er im Stadtviertel Šančiai gegründet). 1961 wurde er zur Juozas-Greifenbergeris-Betrieb, 1991 – zur Kaunasser Staatsbetrieb „Metalas“. 1999 meldete der Betrieb Bankrott.

Der Juozas-Greifenbergeris-Betrieb für Sanitäreinrichtung. 1979
Foto von A. Gelgotas [Garbės ženklo ordino… – Kaunas, 1979. – Virš. nuotr.]
Eine Werkhalle der Fabrik nach der Rekonstruktion. 1982
Foto von J. Dževečka  [Garbės ženklo ordino… – Vaga, 1982. – P. 13.]

Literaturverzeichnis:
 1. Garbės ženklo ordino J. Greifenbergerio santechnikos dirbinių gamykla. – Kaunas, 1979. – [35] p. : iliustr.
 2. Garbės ženklo ordino J. Greifenbergerio santechnikos dirbinių gamykla = Ордена „Знак почета“ завод сантехнических изделий им. Ю. Грейфенбергериса. – Vaga, 1982. – 18 p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų k.
 3. Greifenbergerio santechnikos dirbinių gamykla // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – [T.] 1, p. 694.
 4. „Metalo“ fabrikas pirmaisiais Tarybų valdžios metais (1940–1941); Iš griuvėsių (1944–1951 m.) // „Metalo“ (Šmidtų) fabriko istorija : (1879–1965). – [Kaunas], 1975. – [153] p. – Mašinraštis.
 5. „Metalą“, seniausią Lietuvos įmonę vienu metu apsėmė varžytinių, bankroto ir privatizavimo vandenys / Irena Petraitienė. – Iliustr. // Diena. – 1995, birželio 3, priedas „Kaunas ir kauniečiai“, p. 1.
 6. Šimtametės gamyklos jaunystė : [100-ųjų įkūrimo metinių proga J. Greifenbergerio gamykla apdovanota „Garbės ženklo“ ordinu]. – Iliustr. / Z. Sabaliauskas // Statyba ir architektūra. – 1979, Nr. 11, p. 20–21.
 7. Techninės pažangos keliu : [J. Greifenbergerio gamyklos istorija] / A. Balčiūnas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1978, balandžio 7, p. 2.
 8. Žvelgiant nuo penkiasdešimtmetės aukštumos / R. Mirskytė, J. Klimašauskas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1967, spalio 26, p. [2–3].
Šiukšliavežė. Sovietmetis
Müllwagen. 1984
[Kauno specializuoto autotransporto įmonė : [reklaminis prospektas]. – [S.l.] : [s.n.], 1984. – p. [17].]
UAB „Kauno švara“ ir klientų aptarnavimo centras „Mano Kaunas“ (Statybininkų g. 3). Fontano skulptūrą „Šaltinis“ 1980 m. sukūrė skulptorius Stasys Žirgulis. 2021 m.
„Kauno švara“ und das Kundendienstzentrum „Mano Kaunas“ („Mein Kaunas“) (Statybininkų Str. 3). Die Brunnenskulptur wurde 1980 von dem Bildhauer Stasys Žirgulis gestaltet. 2021
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Miesto sanitarai / K. Jankus // Kauno tiesa. – 1969, gegužės 27.
 2. Moderni autobazė // Mokslas ir technika. – 1971, Nr. 7, p. 57.
 3. Kauno specializuoto autotransporto įmonė : [reklaminis prospektas]. – [S.l.] : [s.n.], 1984. – [28] p.
 4. Puoselėkime tvarką ir švarą / Benjaminas Žulys. – Iliustr. // XXI amžius. – 2008, kovo 7, p. 7.
 5. Nuo XIX a. šluotos iki modernaus atliekų tvarkymo / Austėja Bukelytė. – Nuotr. // „Kauno diena“ – 70 metų / [redaktorė Virginija Skučaitė]. – [Kaunas] : Diena Media News, [2016]. – P. 12–13.
 6. Tiesus kelias tvarumo link – iš naujo panaudoti atliekas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2023, gruod. 23, p. 12.
 7. UAB „Kauno švara“. – Prieiga per internetą: https://www.svara.lt/. – Žiūrėta 2024 m. kovo 27 d.

Allmählich werden sie durch die Denkmäler der sowjetischen Ideologie ersetzt.

1947 wurden im nördlichen Zaun der Gartenanlage die Urnen mit der Asche von vier Kommunarden eingemauert
(überführt 1973)
[Išvaduotam Kaunui 20 metų = Освобожденному Каунасу 20 лет : (foto albumas) / parengė Z. Baltušnikas, L. Morozovas, B. Saulis, A. Umbrasas. – Kaunas, 1964. – P. [103].]
Panzer vom Typ JS (Josif Stalin)
[Ten pat. – P. [106].]

Literaturverzeichnis:
 1. Juodos skylės ir balti siūlai: senųjų Kauno paminklų likimai. – Iliustr. // Nemunas. – 1988, Nr. 12, p. 34–38.
 2. Kauno miestas: Donelaičio g. 64. Karo muziejaus sodelis / Jonas Varnauskas. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 45–60.
 3. Laikas ir simboliai: Vienybės aikštės ir Karo muziejaus sodelio architektūrinė raida. – Iliustr. / Jolita Kančienė // Kauno tiesa. – 1992, Nr. 21, sausio 31, p. 4.
 4. Vytauto Didžiojo karo muziejui – 80 / Vilija Sapjanskienė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 3 (2002), p. 387–390.
 5. Aikštės raida tarybiniais metais – aikštės ansamblio suformavimas. – Iliustr. // J. Janonio aikštės ansamblis Kaune / Algimantas Miškinis. – Vilnius, 1983. – P. 19–25.

1972 siedelte der Verlag in das neue Gebäude um (ehem. Leninprospekt, heute Vytauto Pr. 25). 1995 wurde der Verlag zu einer AG. 2002 erwarb der Verlag „Alma littera“ das Aktienpaket von „Šviesa“. 2006 zog der Verlag in die E. Ožeškienės Str. 10 um.

Kopie der Gründungsurkunde des staatlichen Verlags
für pädagogische Literatur
[Aus dem Archiv des Verlages „Šviesa“]
Im Gründungsjahr 1945 hat der Verlag 26 Bücher herausgegeben. Darunter war das Lehrbuch „Saulutė“,
welches noch 20 Mal herausgegeben wurde 
[Illustratoren des Buches B. Demkutė, A. Makūnaitė, S. Steponavičius,
D. Tarabildienė, B. Žilytė]
In diesem Gebäude war 1972–2006 der Verlag „Šviesa“ untergebracht
[Aus dem Archiv des Verlages „Šviesa“]
In diesem Gebäude war in den Jahren 1972–2006 der Verlag „Šviesa“ untergebracht
[Foto aus dem Archiv des Verlages „Šviesa“]

Literaturverzeichnis:
 1. Aštuoniaaukštis nušvito / L. Šimonelytė. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1972, vasario 9, p. 1.
 2. Jubiliejiniai „Šviesos“ metai // Kauno diena. – 1995, gruodžio 21, p. 1, 8.
 3. Namas Kaune, Donelaičio gatvėje / P. Plungė. – Iliustr. // Tarybinis mokytojas. – 1965, sausio 17, p. 4.
 4. Leidyklos dešimtmetis / R. Vadys // Kauno tiesa. – 1955, sausio 1, p. 2.
 5. Leidyklos dvidešimtmetis / Doma Galnaitytė // Kauno tiesa. – 1965, sausio 16, p. 1.
 6. Pedagoginės literatūros leidykloje : ištrauka iš rašomos knygos „Universiteto kiemas“. – Portr. // Žurnalistai apie laiką ir save. – Kaunas, 2008. – P. 222–234.
 7. „Šviesa“ : reklaminis leidinys. – Kaunas, 1976. – 20 p. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., rusų, angl., vok.
 8. „Šviesa“: 10. Vadovėlių ir mokymo literatūros leidykla Kaune / Žiedūnė Zaveckienė // Knygotyra : enciklopedinis žodynas / Vilniaus universitetas. Knygotyros katedra ; [redaktorių kolegija: Domas Kaunas (pirmininkas)… [et al.]. – Vilnius, 1997. – 413, [1] p. : iliustr.
 9. „Šviesa“ skleidžia šviesą / Evaldas Vaitkus. – Iliustr. // Naujos knygos. – 1982, Nr. 9, p. 12–17.
 10. Tarp knygų / Stanislovas Petrauskas. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2000, Nr. 10, p. 24–27.
 11. Valstybė „prasnaudė“ „Šviesos“ akcijų emisiją / Milda Kniežaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2001, lapkričio 26, p. 18.

Nach der Reorganisation im Jahr 1990 wurde der Betrieb „Ortopedijos technika“ („Die Orthopädie-Technik“) gegründet, der im Jahr 2000 privatisiert wurde.

AG „Ortopedijos technika“ (Savanorių Prospekt 284). 2011
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. AB „Ortopedijos technika“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.ortopedija.lt/lt/apie-mus/istorija. – Žiūrėta 2015 m. vasario 20 d.
 2. Kauno ortopedijos įmonės panorama / V. Burba // Kauno laikas. – 1995, balandžio 4, p. 5.
 3. „Ortopedijos technika“ parduota už 8 milijonus litų / ELTA // Kauno diena. – 2000, vasario 28, p. 7.
 4. Praplečiamas Protezinis–ortopedinis kombinatas Kaune // Tarybų Lietuva. – 1945, vasario 24, p. 3.

Als Ursprung dienten die Hohen Kurse für die Körperkultur, die 1934–1938 angeboten wurden. 1999 wurde das Institut in die Akademie für Körperkultur Litauens umbenannt.
Am 18.11.2022 wurde das erste nationale Studentensportmuseum der Welt an der Universität eröffnet.

Das Gebäudekomplex des Instituts für Körperkultur,
das neu gebaute Stadion, die Sporthalle. 1980
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Im Herbst 2012 erhielt es den Namen der Litauischen Sportuniversität
(Architekt Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, 1934; Sporto Str. 6). 2010
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Darius-und-Girėnas-Stadion / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 208.
 2. Kūno kultūra ir sportas : [apie LKKI įkūrimą: istorija, mokslinė veikla, fakultetai, sportininkai] / Kęstas Miškinis // Mokslas ir gyvenimas. – 1996, Nr. 1, p. 4–5.
 3. Lietuvos kūno kultūros akademija : studijos, mokslas ir sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos įkūrimo 70 metų sukakčiai pažymėti / sudarė Rūta Mažeikienė. – Kaunas, 2004. – 48 p.: iliustr.
 4. Lietuvos kūno kultūros akademija. – [Kaunas, 2002]. – 24 p.: iliustr.
 5. Lietuvos kūno kultūros institutas, 1945–1995 / sudarytojas Kęstas Miškinis. – Kaunas, 1995. – 311, [38] p.: iliustr. – Santr. anglų, vok, pranc., rusų k. – Bibliogr.: p. 291–306.
 6. LKKA pakeitė pavadinimą // Kauno diena. – 2012, rugsėjo 13, p. 4.
 7. 85 Lietuvos sporto universitetui = 85 Lithuanian Sports University : akimirkos, kurios pasakoja, kaip mes kuriame, mokomės ir džiaugiamės / [sudarytojai Daiva Majauskienė, Saulius Kavaliauskas, Žilvinas Slauskis] ; [į anglų kalbą vertė Alina Rimeikienė]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2019 (Kaunas : Vitae Litera). – 107, [1] p. : iliustr., portr.
 8. Pirmasis pasaulyje studentų sporto muziejus atidarytas Kaune / [parengė] Ingrida Marijošienė. – Iliustr. – Rubrika: Sportas // Kėdainių mugė. – 2022, gruod. 2, p. 13.
 9. 100th anniversary of student sport in Lithuania and museum opening. – Prieiga per internetą. URL: https://www.eusa.eu/100th-anniversary-of-student-sport-in-lithuania-and-museum-opening. – Žiūrėta 2024 m. balandžio 3 d.

Im Laufe der Zeit änderte sich der Name mehrmals. Am 17.06.1992 wurde die Zeitung „Kauno diena“ genannt.

Die erste Ausgabe von „Kauno tiesa“
[Kauno tiesa. – 1950, spalio 15, p. [1].]
Die erste Ausgabe von „Kauno diena“
[Kauno diena. – 1992, birželio 17, p. 1.]

Literaturverzeichnis:
 1. „Kauno žinios“ – mūsų pirmtakas? / Stasys Jokūbaitis // Kauno diena. – 1995, lapkričio 18, p. 1, 5.
 2. Dienraščio istorija statistikos veidrodyje / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, lapkričio 7, p. 32.
 3. Ištakos / Algirdas Talačka // Kauno tiesa. – 1985, gegužės 5, p. 4.
 4. Laikraštis ir žmonės / parengė Dainoras Lukas // Kauno diena. – 2005, lapkričio 26, specialus priedas „Kauno diena 60“, p. 1.
 5. Permainos „Kauno dienoje“ / Domas Šniukas. – Portr. // Žurnalistų žinios. – 1999, lapkričio 30, p. 1, 4–5.
 6. UAB „Kauno diena“. – Iliustr. // Pažintis su Lietuva. Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. – T. 2 : Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys. – P. 340.

1981 wurde die Produktionsvereinigung für Werkbänke von Feliksas Dzeržinskis gegründet,1992 folgte der Betrieb „Koordinatė“, später – AG „Kauno staklės“.

Der erste Fabrikflügel. 1949
[Kauno „Garbės ženklo“ ordino… – P. 4.]
1962 wurde dem Betrieb der Name des Funktionärs der KP Sowjetunions F. Dzeržinskis verliehen
[Kauno F. Dzeržinskio staklių gamybinis susivienijimas… – P. [7].]
Ingenieurflügel des Betriebes (Savanorių Pr. 192). 1983
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
1979 wurde das Kollektiv des Betriebes für die Entwicklung der Elektroerosionswerkbank 4D722AF1 mit digitaler Indikation mit der Goldmedaille der internationalen Messe in Brno ausgezeichnet
[Kauno „Garbės ženklo“ ordino… – P. 23.]

Literaturverzeichnis:
 1. Kauno F. Dzeržinskio staklių gamybinis susivienijimas, 1945–1985. – Kaunas, 1985. – 1 lap. sulankst į [8] p. : iliustr.
 2. Kauno „Garbės ženklo“ ordino F. Dzeržinskio staklių gamykla. – Kaunas, 1985. – 70 p. : iliustr.
 3. „Kauno staklių“ produkcija turi paklausą / Jonas Bazys. – Portr., iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2001, Nr. 11, p. 36–37.
 4. Kauno staklės. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunostakles.lt/. – Žiūrėta 2010 m. kovo 22 d.
 5. „Koordinatė“ pagaliau reorganizuota / I. Petraitienė // Kauno diena. – 1994, rugpjūčio 9, p. 9.
 6. Cтанкостроительный завод им. Дзержинского. – Каунас, 1972. – [16] p.: iliustr.

Im Jahr 1991 wurde es sich von der Textilfabrik „Silva“ losgelöst und 1992 zu einer Aktiengesellschaft reorganisiert.

AG „Pakaita“ (Jovarų Str. 5, Vilijampolė). 2011
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. AB „Pakaita“: pirmieji žingsniai [Pokalbis su bendrovės vyr. inž. A. Tamošiūniene / Kalbėjosi J. R. Jasinskas] / A. Tamošiūnienė // Litas. – 1992, birželio 16, p. 22. – p. 2: portr.
 2. Geri pasikeitimai „Pakaitoje“ / A. Šiaulėnas // Darbo biržos naujienos. – 1992, gegužės 12, p. 19.
 3. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 60.

Die Namen änderten sich mehrmals. 1991 wurde es zur Höheren technischen Schule.

Seit 1972 befindet sich das Technikum unter Adresse
Pramonės Pr. 20. 2012
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]
Im Jahr 2000 wurde die Schule in die Fakultäten für Technologien und Geschäftsführung des Kollegs Kaunas reorganisiert. 2012
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Dėl valstybinių Alytaus, Kauno ir Utenos kolegijų steigimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. 2000 m. rugpjūčio 30, Nr. 1000. Vilnius // Valstybės žinios. – 2000, rugpjūčio 31, Nr. 73, p. 11.
 2. Kauno aukštesnioji technologijos mokykla. – Iliustr. // Lietuvos medienos pramonė: nuo ištakų iki 2000 metų. – Vilnius, 2001. – P. 295–299.
 3. Kauno aukštesnioji technologijos mokykla – 50 (1945–1995). – K., 1995. – 16 p.: iliustr.
 4. Kauno kolegija / Aistė Veverskytė. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis. – Kaunas, 2013. – P. 379-390.
 5. Kauno kolegija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunokolegija.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. birželio 7 d.
 6. Kauno technologijos technikumas. – Kaunas, 1987. – 1 lap.: sulankst. į 12 p.: iliustr.
 7. Penki mokyklos dešimtmečiai // Kauno diena. – 1995, lapkričio 11, Nr. 265, p. 3.

(Lenino Prospekt 59, das Gebäude der ehemaligen Botschaft Lettlands).

1985 zog das Krankenhaus für Onkologie
in ein neues Gebäude (Volungių Str. 16, Architektin Liuda Mažeikienė) ein. 2016
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]
Skulptur „Vilties angelas“ (deutsch „Hoffnungsengel“, Bildhauer Arnoldas Švenčionis). 2015
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Bus mūsų diena / R. Butkevičienė // Medicina. – 1991, Nr. 11/12, p. 57.
 2. Dispanseris šalia pušyno / Kauno tiesa. – 1985, vas. 7, p. 1.
 3. Dvidešimtmetis. – Iliustr. / I. Gogelienė. – 1966, birž. 15, p. 3.
 4. Įkurtuvės, dovanojančios viltį / Marijana Jasaitienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1985, vas. 24, p. 8.
 5. Jei patikėta žmogaus gyvybė… / Algė Voščikaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1986, birž. 15, p. 1.
 6. Kauno medicinos universiteto Onkologijos ligoninė. – Iliustr. // Sveikata. – 2004, Nr. 5/6, p. 8-9.
 7. Onkologijos ligoninės medikai pasirengę padėti. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2001, spal. 17, p. 5.
 8. Pusė amžiaus – tarp vilties ir amžinybės / Danguolė Andrijauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, birž. 10, p. 17.
 9. Reformos metastazės: specializuotos onkologinės pagalbos sistemos reorganizacija tampa įrankiu dalijantis įtaka ir pinigais / Giedrė Budvytienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, spal. 19, p. 11, 12.
 10. „Vilties angelas“ – vaistai dvasiai / Jūratė Kuzmickaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1991, birž. 29, p. 1.
Die Kiesgrube von Lampėdžiai. 80er Jahre des 20. Jhs.
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Blick auf den Stadtteil Veršvai (von der Brücke links).
80er Jahre des 20. Jhs.
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Pažaislis
Ansichtskarte [Aus den Fonds der OBBK]
Straße im Stadtviertel Petrašiūnai. 80er Jahre des 20. Jhs.
Foto von P. Juozapavičius [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Lampėdžiai // Kaunas ir jo apylinkės / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 167.
 2. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai / Bronius Kviklys. – [Vilnius, 1991] – T. 2, p. 317.
 3. Pažaislis // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 803–804.
 4. Petrašiūnai / Pranas Juozapavičius. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1972, kovo 26, p. 4.
 5. Svarbiausios Vilijampolės istorijos datos ir įvykiai / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Portr., iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 19.
 6. Urbanistinė raida / Algimantas Miškinis // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 26.
 7. Veršvų vietovardis neturi išnykti // Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1985. – 6 p. – Mašinraštis.
 8. Petrašiūnų raida ir prijungimas prie miesto (1918–1946) / Marija Navickaitė. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – Kaunas, 2020. – T. 18, p. 123–142.

1964 wurde es in das Technikum fürs Fernstudium umgewandelt.

1991 wurde das Technikum in die kommerzielle Kooperationsschule von Kaunas reorganisiert, die wiederum 1995 zur höheren Kooperationsschule (Vytauto Prospekt 43) wurde. 2009
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]
2001 erfolgte die Reorganisation und die Schule wurde an das Kooperationskolleg Vilnius angeschlossen. 2011
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Dėl licencijos steigti nevalstybines Kauno verslo, Vilniaus kooperacijos ir Vilniaus vadybos kolegijas suteikimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. 2000 m. rugpjūčio 30, Nr. 1001. Vilnius // Valstybės žinios. – 2000, rugpjūčio 31, Nr. 73, p. 11–12.
 2. Kalba Lietuvos vartotojų kooperacijos veteranai / J. Kinderis. – Iliustr. // Kooperatininkas. – 1984, Nr. 10, p. 9.
 3. Kauno aukštesnioji kooperacijos mokykla // Kas yra kas Kauno apskrityje 1999. – Kaunas, 1999. – P. 621.
 4. Lietuvos vartotojų kooperacija: nuo pirmųjų žingsnių iki 2000 metų / Vytautas Žeimantas, Vytautas Vaitkus. – Vilnius, 2000. – P. 50.
 5. Per dvidešimtmetį // Kauno tiesa. – 1984, rugsėjo 5, Nr. 205, p. 5.

1972 wurde dem Krankenhaus der Status einer Klinik verliehen. 1997 wurde das Krankenhaus zur öffentlich-rechtlichen Einrichtung. 2011 wurde es mit dem Krankenhaus des Roten Kreuzes zusammengeschlossen. Am 8.09.2020 wurde das Kaunas Krankenhaus der Universität für Gesundheitswissenschaften Litauens nach der Reorganisation des Krankenhauses in Betrieb genommen.

Öffentlich-rechtliche Einrichtung die 2. Klinik der Stadt Kaunas (Josvainių Str. 2). 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
Öffentlich-rechtliche Einrichtung die 2. Klinik (Infektionsabteilung) (Baltijos Str. 120). 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Atidaryta nauja ligoninė / J. Juškūnas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1967, kovo 28, p. [6].
 2. Kauno 2-oji klinikinė ligoninė. – Iliustr., portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Medicina. – Kaunas, [2007]. – P. 45.
 3. Kauno klinikinė ligoninė: naujų laikų medicina ir šimtametė patirtis = Kaunas Clinical Hospital: modern medicine and century-long experience. – Iliustr. – Taip pat vartojama antr.: Lietuvos visuomenės kova už savo valstybės apgynimą ir jos įtvirtinimą. – Tekstas liet., angl. // Šimtmečio Lietuva. – Vilnius : Vilniaus informacijos centras, [2017]. – P. 219–222.
 4. Įregistruota viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė // Laikinoji sostinė. – 2011, sausio 22, p. 8.
 5. Šiandien II klinikinė ligoninė švenčia jubiliejų // Kauno diena. – 1996, lapkričio 26, p. 19.
 6. Viešoji įstaiga Kauno 2-oji klinikinė ligoninė. – Iliustr. // Kas yra kas Kauno apskrityje, 1999. – Kaunas, 1999. – P. 633.
 7. Susijungusių ligoninių startas / KD, BNS inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, rugs. 9, p. 3.
 8. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunoligonine.lt/. – Žiūrėta 2020 m. rugsėjo 21 d.

1949 verlegt man von Vilnius die Fakultät für Försterei mit vier Lehrstühlen, anschließend folgt auch die Baumschule von Raudondvaris. Am 10.02.1964 zieht die Akademie in die neuen Räume in Noreikiškės ein. Am 8.10.1996 wird die Akademie umbenannt – die landwirtschaftliche Universität Litauens. Am 28.06.2011 wurde der Universität der Name von dem zweiten Präsidenten der Republik Litauen Aleksandras Stulginskis verliehen. 2018 wurde sie reorganisiert. Seit 1.01.2019 ist die Universität zur Landwirtschaftsakademie der Vytautas Magnus Universität geworden.

Das ehemalige Hauptgebäude der landwirtschaftlichen Akademie Litauens in Kaunas (Kęstučio Str. 27)
[Universitetinio žemės ūkio mokslo raida Lietuvoje. – Kaunas, 1999.
– Įklija tarp P. 80–81.]
Die landwirtschaftliche Universität Litauens in Noreikiškės. 2010
Foto von D. Giniuvienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Campus der Landwirtschaftsakademie : (heute Aleksandras-Stulginskis-Universität) / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 195.
 2. Lietuvos žemės ūkio akademija, 1924–1994 / sudaryt.: V. Gerulaitis. – Vilnius, 1994. – 420 p., [16] iliustr. lap. : lent. – Santr. angl., vok., rus., pranc. – Bibliogr.: p. 340–401.
 3. Lietuvos žemės ūkio universitetas : informacinis leidinys : duomenys apie fakultetus, mokslo, mokymo ir konsultavimo paslaugos, seminarai, konferencijos ir kiti renginiai / [leidinį parengė A. Čiūtienė, V. Venskutonis, R. Čiūtas]. – Kaunas, 1998. – 47, [1] p.
 4. Lietuvos žemės ūkio universitetas = Lithuanian University of Agriculture. – Kaunas, 1999. – [24] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl.
 5. Universitetinio žemės ūkio mokslo raida Lietuvoje : aukštojo mokslo istorijos studija / Lietuvos žemės ūkio universitetas ; [sudarytojas – AlgirdasMotuzas]. – Kaunas, 1999. – 394, [1] p. : portr., lent., diagr. – Santr. ir turinys angl. – Bibliogr. išnašose. – Universiteto 1994–1998 m. bibliografija: p. 363–389.
 6. Naujas vardas / LŽŪU // Naujos tėviškės žinios. – 2011, liepos 2, p. 1.
 7. Vytautas Magnus University Agriculture Academy. – Prieiga per internetą. URL: https://zua.vdu.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. birželio 11 d.

1951 haben sie diese Errungenschaft wiederholt. In den Jahren 1949 und 1952 gewann die Mannschaft die silberne Medaille, 1953 – die bronzene Medaille und das Cup der Meisterschaft der UdSSR. 1953 und 1954 folgten die Siege bei Winterspielen der UdSSR. Die folgenden 28 Jahre waren nicht mehr erfolgreich.

„Žalgiris“ – Sieger der UdSSR Meisterschaft von 1947
[Kauno „Žalgiris…, įklija tarp 72 ir 73 p.]
Basketballspieler von „Žalgiris“ – Sieger der UdSSR Meisterschaft von 1951
[Kauno „Žalgiris…, įklija tarp 72 ir 73 p.]

Literaturverzeichnis:
 1. Auksinis „Žalgirio“ jubiliejus // Kauno diena. – 1994, spalio 12, p. 16.
 2. Kauno „Žalgiris“ (1944–1983) / parengė Algimantas Bertašius. – Kaunas, 1983. – P. 8–13, 19.
 3. Lietuvos krepšinio federacija. – Iliustr. // Pažintis su Lietuva. Kn. 4: Sportas / sudarytojai Rūta Radišauskienė, Arvydas Jakštas. – Kaunas, 1999. – P. 80, 148.
 4. Nelengvas kelias į medalius / Bronius Čekanauskas. – Iliustr. // Tiesa. – 1983, kovo 17, p. 3.
 5. „Žalgirio“ krepšinio klubo istorija. – Iliustr. // Respublika – 2000, rugpj. 19, p. 17.
 6. Po „Žalgirio“ vėliava = Under the „Žalgiris“ flag. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // 70 didingų sezonų. – [Kaunas] : VŠĮ „Žalgirio krepšinio centras“, 2014. – P. 14–23.

indem man die Druckerei „Šviesa“, die staatliche Papierfabrik und die Lithografie „Aušra“ zusammengeführt hatte. Seit 1989 trägt sie wieder den Namen „Aušra“. 2003 ist AG „Aušra“ zum Teil des Konzerns „Achemos grupė“ geworden.

Das Gebäude der Vincas Kapsukas-Mickevičius-Druckerei (Vytauto Prospekt 23)
[Lietuvos spaustuvės / Vilius Užtupas… – P. 164.]
In der Vincas Kapsukas-Mickevičius-Druckerei
wird die Tageszeitung „Kauno diena“ gedruckt
[Keturių dešimtmečių aidas… , p. 6.]

Literaturverzeichnis:
 1. „Aušra“, AB spaustuvė : (1989 – iki šiol) // Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius, 1997. – P. 148.
 2. „Aušra“, Kauno spaustuvė, ikurta 1947“ // Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius, 1997. – P. 43.
 3. „Aušra“ laukia naujo savininko / Albinas Čaplikas // Kauno diena. – 2003, spalio 4, p. 7.
 4. „Aušra“, spaustuvė : (1947–1948). – Iliustr. // Lietuvos spaustuvės / Vilius Užtupas. – Kaunas, 1998. – P. 147–148.
 5. Kapsuko-Mickevičiaus V. Spaustuvė : (1948–1990). – Iliustr. // Lietuvos spaustuvės / Vilius Užtupas. – Kaunas, 1998. – P. 163–167.
 6. Keturių dešimtmečių aidas : prieš 40 metų įkurta V. Kapsuko-Mickevičiaus spaustuvė / V. Užtupas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, lapkričio 24, p. 6–7.

Der Sieg wurde dem Koroliov anerkannt, das führte zu den Krawallen und Zusammenstößen mit der Miliz. Am 19.03.1951 konnte A. Šocikas die Revanche nehmen – im Finale der UdSSR Meisterschaft in Moskau besiegte er Koroliov und gewann Gold.

Das Duell von A. Šocikas und N. Koroliov
in der Sporthalle von Kaunas
[Bokso milžinai…, p. 192.]
Plakat zu Ehren des sechsmaligen UdSSR Meisters und zweimaligen Europameisters im Schwergewicht
Algirdas Šocikas
[Aus den Fonds des Litauischen Sportmuseums]

Literaturverzeichnis:
 1. Dvikova // Ketvirtas raundas / Algirdas Šocikas. – Vilnius, 1984. – P. 36–68.
 2. „Ringo džentelmenas“: apie Algirdą Šociką // Lietuvos vyrai ringe: skiriama Lietuvos bokso 75-mečiui / Rimgaudas Tirilis. – Vilnius, 1999. – P. 82–87.
 3. Ringo džentelmenas – Algirdas Šocikas. – Iliustr. // Bokso milžinai: iš pasaulio ir Lietuvos bokso istorijos / Skirmantas Leonas Karalevičius. – [Kaunas, 2007]. – P. 190–215.
 4. Viskas pradedama iš naujo // Lietuvos boksas / A. Zaboras, A. Vaupšas, A. Bertašius. – Vilnius, 1976. – P. 26–34.

1963 wird die staatliche Bibliothek Litauens nach Vilnius verlegt (heute die Martynas-Mažvydas-Nationalbibliothek Litauens). 1980 wurde der Bibliothek der Name von Justas Paleckis verliehen. 1995 wird sie zur öffentlichen Bibliothek des Bezirks Kaunas. Seit 19.01.2024 – die Eichenhain Bibliothek.

Die öffentliche Bibliothek von Kaunas
hatte ihre Tätigkeit in der Industrie-und Handelskammer
(K. Donelaičio Str. 8) aufgenommen. 60er Jahre des 20. Jhs.
Foto [Aus der Privatsammlung von J. Palys]
Am 7.09.1987 wurde das neue Gebäude eingeweiht (Architekt Boleslovas Zabulionis; Radastų Str. 2). Skulptur „Rytas“ (deutsch „Morgen“, Bildhauerin Virginija Venskūnienė). 2010
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Stadtbibliothek / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 204.
 2. Dailės parodos 1995–2000 / Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Iliustr. – Kaunas, [2000]. – 1 lapas sulankst. į 8 p.
 3. Gyvojo žodžio almanacho „Ąžuolynas“ renginiai / Kauno apskrities viešoji biblioteka; redagavo Daina Kazlauskienė, Robertas Keturakis. – Kaunas, 1997. – 12 p.
 4. Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Iliustr. – Kaunas, 2000. – 34 p.
 5. Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Iliustr. // Pažintis su Lietuva. Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. – [T.] 2 : Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 368.
 6. Kauno apskrities viešoji biblioteka / Vytautas Rimša, Alvydas Samėnas. – Iliustr. // Knygotyra: encikl. žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 163–164.
 7. Kauno apskrities viešoji biblioteka : [bukletas–lankstinukas]. – [Kaunas, 1996]. – 1 lapas sulankst. į 6 p.: žml.
 8. Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste : [4 dalių tęstinio projekto (projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė; rengėjai : Kultūros ir leidybos renginių grupė) programos] / Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Kaunas, 2004–2009.
 9. Virginija Venckūnienė (Babušytė). – Portr., iliustr. – Santr. angl. // Kauno dailininkai. – Kaunas : Kauno dailininkų paramos fondas, 2003. – P. 520–521.
 10. Kauno apskrities viešosios bibliotekos istorija [Rankraštis] / parengė Alvydas Samėnas ; [redaktorės: Dalia Giniuvienė, Neringa Vaičiulienė]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2015. – 1 Dalis : Biblioteka sovietiniais metais, (1950–1989). – 2015. – 454, [1] p. : iliustr., portr. + įv. priedai.
 11. Istorinis tirpsmas Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje = Melting histories in the KAVB library / Paveldo institutas; Tekstas: Tautvydas Urbelis. – Iliustr. – Gretutinis tekstas lietuvių, anglų kalbomis // Į : žurnalas Kaunui. – [Nr.] 6. – [2022], p. 132–149.
 12. Ąžuolyno biblioteka. – Prieiga per internetą. URL: https://azuolynobiblioteka.lt/. – Žiūrėta 2024 m. sausio 19 d.

Als Ursprung dienten die Höheren Kurse, gegründet 1920 (später – Vytautas Magnus Unversität). 1960 wurde mit dem Bau des akademischen Viertels des Polytechnischen Instituts begonnen. 1974 wurde dem Institut der Name von Antanas Sniečkus verliehen.1990 wurde das polytechnische Institut von Kaunas in die Technische Universität Kaunas umbenannt.

Das Hauptgebäude des Polytechnischen Instituts
(in der Zwischenkriegszeit – Landwirtschaftliche Bank, Architekt Karolis Reisonas). 1980
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Das Studentenviertel der TU Kaunas. 2010
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Iš Kauno universiteto ir politechnikos instituto praeities / Albinas Tamašauskas. – Kaunas, 1999. – 187 p. – Mašinraščio kopija. – Tekstas vienoje lap. pusėje. – Pavardžių r-klė: p. 175–301.
 2. Kaunas university of technology. – Kaunas, 2006. – 68 [1] p., įsk. virš.
 3. Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos institutas / M. Martynaitis. – Vilnius, 1979. – 254 p.: iliustr, diagr.
 4. Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos institutas : [fotoalbumas / parengė Č. Jakimavičius; nuotraukos R. Požerskio ir K. Laužadžio]. – Kaunas, 1983. – Priedas „Datos, žmonės, skaičiai“ kn. gale.
 5. Kauno technologijos universitetas : [informacinis leidinys]. – Kaunas, 2006. – 68 [1] p., įsk. virš.
 6. Kaunas University of Technology. – Prieiga per internetą. URL: https://en.ktu.edu/. – Žiūrėta 2019 m. birželio 13 d.
 7. Kauno technologijos universiteto 2008 metų veikla. – Kaunas, 2009. – 152, [1] p.: iliustr., diagr.
 8. Nuo Aukštųjų kursų Kaune iki Kauno technologijos universiteto, 1920–1997. – Kaunas, 1997. – 454 p., [28] iliustr. lap.: diagr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr. sk. gale.

1989 wurde es umbenannt und hieß seitdem Medizinakademie von Kaunas. 1990 wurde an die Medizinakademie funktionsmäßig die akademische Klinik angeschlossen. Am1.07.1998 wird der Hochschule der Status der Medizinischen Universität von Kaunas verliehen. Seit 2010 heißt es – Medizinische Fakultät der Medizinakademie an der Universität der Gesundheitskunde Litauens.

Fakultät für theoretische Medizin. Von links das ehem. Versicherungsgebäude, das an das Medizinische Institut übergeben wurde
[Aukštosios mokyklos kūrimasis ir vystymasis Kaune.
– Vilnius, 1967. – P. 88.]
Das Hauptgebäude der Medizinischen Universität Kaunas
(A. Mickevičiaus Str. 9). 2009
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Staatliche Versicherungsbehörde : (heute Hauptgebäude der Universität für Gesundheitswissenschaften, LSMU) / Jolita Kančienė. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 68.
 2. Medizinische Fakultät der Vytautas-Magnus-Universität (VDU) : (heute Hauptgebäude der Universität für Gesundheitswissenschaften, LSMU) / Jolita Kančienė. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 69.
 3. Aukštajam medicinos mokslui Kaune – 70 metų / J. Norvaišienė, V. Siudikas. – Iliustr. // Medicina. – 1990, Nr. 1. – P. 14–18.
 4. Aukštasis medicinos mokslas Kaune : svarbesnės datos : [bukletas]. – [1989]. – 1 lap.: sulankst. į 12 p.: iliustr.
 5. Aukštosios medicinos mokyklos kūrimasis ir vystymasis Kaune / Vladas Lašas – Iliustr., lent. // Aukštosios mokyklos kūrimasis ir vystymasis Kaune. – Vilnius, 1967. – P. 40–115.
 6. Aukštosios medicinos studijos ir mokslas Kaune. – Kaunas, 1997. – 347 p.
 7. Kauno medicinos akademija : informacinis leidinys. – Kaunas, 1995. – 134 p.
 8. Kauno medicinos institutas = Каунасский медицинский институт. – Kaunas, 1967. – 27 p.
 9. Kauno medicinos universitetas. 1999 : informacinis leidinys / [redaktorius ir sudarytojas Vytautas Salinka]. – Kaunas, 1999. – 286 p.
 10. Kauno medicinos universitetas. 1999 : informacinis leidinys. – Kaunas, 1999. – 19 p.: iliustr.
 11. Lithuanian University of Health Sciences. – Prieiga per internetą. URL: http://www.lsmuni.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. birželio 13 d.
 12. Medicinos mokslai / Laima Gylienė. – Bibliogr.: 71 pavad. // Vytauto Didžiojo universitetas : Mokslas ir visuomenė, 1922–2002. – Kaunas, 2002. – P. 293–325.

1977 wurde die Produktionsvereinigung „Nemunas“ gegründet, zu der der Betrieb für Massenwarenproduktion „Pirmūnas“ angeschlossen wurde. 1989 wird die AG eingetragen, 2002 meldet sie Konkurs an. 2003 wird der Betrieb von der russischen Stahlgruppe „Mechel“ gekauft und es entsteht die geschlossene AG „Mechel Nemunas“. Heute ist es der größte Produzent von Draht, Nägeln und Metallnetzen im Baltikum.

Die geschlossene AG „Mechel Nemunas“
(R. Kalantos Str. 83). 2010 m.
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]
Produktion der AG „Nemunas“. 1999
[Lietuvos ūkis. – 1999, Nr. 11–12, p. 45–46.]

Literaturverzeichnis:
 1. AB „Nemunas“ metalistų gaminiai pasiekia ir JAV : [interviu su Kauno AB „Nemunas“ gen. dir. V. Graune]. – Portr., iliustr. // Lietuvos ūkis. – 2002, nr. 5–6, p. 50–51.
 2. Investicijos į naujas technologijas – „Nemuno” ateitis : [pokalbis su AB gen. dir. V. Graunu ir konsultacijos dir. V. Šeškausku apie įmonės dešimtmečio laimėjimus / kalbėjosi Zenonas Mikšys]. – Portr., iliustr. // Liaudies ūkis. – 1998, Nr. 9–10, p. 5–7.
 3. Kauno AB „Nemunas“ unikali ne tik gamybos produkcija / Vitalijus Graunas. – Portr., iliustr. // Lietuvos ūkis. – 1999, Nr. 11–12, p. 53.
 4. Kelią įveikia einantis / Silvija Lengvinytė. – Portr. // Vadovo pasaulis. – 2002, Nr. 7–8, p. 48–51.
 5. Mechel Nemunas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.mechel.com/sector/steel/mechel_nemunas. – Žiūrėta 2019 m. birželio 19 d.
 6. „Nemunas“ – a Monopolist on the Production of Nails and Wire // Lithuanian Weekly. – 1996, march 15–28 (Nr. 11–12). – P. 8.
 7. „Nemunas“ pirkėjų nebijo – nei Rytuose, nei Vakaruose / Edmundas Katinas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, lapkričio 9, priedas „Argumentai“, p. 17–18.
 8. „Nemunas“ – naujas susivienijimas / M. Tamašauskas // Kauno tiesa. – 1977, vasario 11, p. 3.

Das ist die erste Reaktion auf die immer intensiver werdende Urbanisierung und den Wohnungsmangel.

Wohnhäuser am Pergalės-Kai. 60er Jahre des 20. Jhs.
[Kaunas: jo praeitis… 13 įklija knygos gale]
Wohnviertel im Stadtzentrum. 2010
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Gyvenamųjų namų ansamblis Pergalės krantinėje // Kaunas: jo praeitis, dabartis ir ateitis / A. Gulbinskienė, V. Černeckis, P. Kežinaitis. – [Vilnius], 1960. – P. 102.
 2. Modernėjantis Kaunas: architektūra ir politika / Vaidas Petrulis. – Iliustr. // Istoriniai miestai: sena ir šiuolaikiška. – [Vilnius], 2003. – P. 167–169.
 3. „Pergalės“ fabriko daugiabučių namų kvartalas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/Public/HeritageObject.aspx?id=55. – Žiūrėta 2010 m. balandžio 23 d.
 4. Pokario laikotarpio architektūra // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 49, 51.
 5. Svarbi miesto arterija susiurbia daug kapitalo: Karaliaus Mindaugo prospekte istorinis romantizmas užleidžia vietą ekonomikai / Vilius Mackonis. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2001, liepos 7, p. 4–5.

1962 wurde im Stadtviertel Palemonas die Gedenkstätte für die Dichterin Salomėja Nėris gegründet. Am 1.10.1966 wurden im Stadtviertel Žaliakalnis die Filiale der öffentlichen Bibliothek von Kaunas und die Gedenkstätte für den Dichter, Schriftsteller, Dramatiker Balys Sruoga gegründet, welche am 1.06.1993 zur Filiale des Literaturmuseums von Maironis wurde. 1989 wurde die Gedenkstätte für den Dramatiker Juozas Grušas eröffnet.

Das ehemalige Museum für den Schriftsteller Petras Cvirka
(K. Donelaičio Str. 13)
[LTSR literatūros muziejus ir jo filialai… – Įklija tarp p. 8–9.]
Gedenkstätte für Dichterin Salomėja Nėris 
(S. Nėries Str. 7, Palemonas). 2010. 
Foto von R. Vaitilavičienė  [Aus den Fonds der OBBK]
Die Gedenkstätte und das Haus von Balys und Vanda Sruogos (B. Sruogos Str. 21)
[Aus den Fonds der OBBK]
Gedenkstätte für Juozas Grušas (Kalniečių Str. 93). 2005
Foto von V. Tamoliūnas [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Atidarytas B. Sruogos muziejus / K. Kinderis // Bibliotekų darbas. – 1966, Nr. 11, p. 5.
 2. Atidarytas Petro Cvirkos memorialinis muziejus // Tiesa. – 1951, balandžio 21; Literatūra ir menas. – 1951, kovo 25; Kauno tiesa. – 1951, kovo 21.
 3. Čia gyveno Salomėja Nėris / Č. Rimas // Komjaunimo tiesa. – 1962, lapkričio 18, p. 3.
 4. Lietuvos TSR muziejai / Julius Kasperavičius. – Vilnius, 1977. – 128 p. : iliustr.
 5. LTSR literatūros muziejus ir jo filialai / [sudarytoja M. Macijauskienė]. – Vilnius, 1976. – 15 p. : 16 iliustr. lap.
 6. Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių istorijos fragmentai. –Prieiga per internetą. URL: http://maironiomuziejus.lt/lt/mllm-ir-padaliniai. – Žiūrėta 2019 m. birželio 19 d.

1954 bekam sie den Namen von Stepas Žukas, 1959 wurde sie in ein Technikum reformiert, das wiederum 1989 zur höheren Kunstschule von Kaunas wurde. 2001 wurde die Schule in das Kolleg Kaunas integriert und Zentrum für Kunststudium von Justinas Vienožinskis genannt. Seit 2003 fungiert es als Justinas-Vienožinskis-Fakultät für Kunst, seit 2018 – als Fakultät für Kunst und Ausbildung. Die Gebäude der Schule gehören zum nationalen Kulturerbe und stehen unter staatlichen Schutz.

Höhere Kunstschule von Kaunas
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Justinas-Vienožinskis-Fakultät für Kunst des Kollegs Kaunas 
(A. Mackevičiaus Str. 27). 2012
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Ars studio Kaunensis. – Iliustr. / R. Kogelytė // Kauno tiesa. – 1989, spalio 22, p. 33.
 2. Kauno dailės institutas 1940–2000 m. / Apolonija Valiuškevičiūtė. – Vilnius, 2002. – Kn. 2. – 581 p.: iliustr.
 3. Kauno kolegija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunokolegija.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. birželio 19 d.
 4. Kauno meno mokykla (1922–1940) / Apolonija Valiuškevičiūtė. – Vilnius, 1997. – [D.] 1. – 207 p.: iliustr.
 5. Kur pelėdos – išminties simbolis. – Iliustr. / P. Valaika // Kauno tiesa. – 1968, lapkričio 3, p. [3].
 6. Kauno meno mokyklos statinių kompleksas. – Prieiga per internetą. URL: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=15969. – Žiūrėta 2012 m. spalio 20 d.

1972 wurde ihm der Status einer Klinik verliehen. Nach dem Anschluss der öffentlich-rechtlichen Einrichtung des christlichen Entbingsheimes von Kaunas wurde sie zur öffentlich-rechtlichen Einrichtung Krankenhaus des Bezirks von Kaunas, 2010 – Kaunas Krankenhaus. Am 8.09.2020 wurde das Kaunas Krankenhaus der Universität für Gesundheitswissenschaften Litauens nach der Reorganisation des Krankenhauses in Betrieb genommen.

Das alte Gebäude des Krankenhauses
[Kauno III klinikinė ligoninė… – P. 16.]
Krankenhaus Kaunas (Hipodromo Str. 13). 2011
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Balti chalatai ir paskutinis technikos žodis / I. Janulis. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1971, balandžio 6, p. [3].
 2. Kaune jungiamos trys ligoninės / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2001, lapkričio 12, p. 24.
 3. Kauno III klinikinė ligoninė / [parengė I. Dambrauskienė ; nuotr. A. Sakalausko]. – Kaunas : Šviesa, 1977. – 32 p. : iliustr. – Gret. tekstas rus., angl., vok.
 4. Ligoninė, išaugusi Aukštųjų Šančių marškinius: nuo rajoninės iki respublikinės / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė. – Iliustr., plan. – Taip pat vartojama antr.: Šančiai // Aštuoni Kauno veidai. – [Kaunas] : Diena Media News, [2017]. – P. 44–47.
 5. Naujai pastatyta. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1971, birželio 1, p. 2.
 6. Respublikinė Kauno ligoninė. – Iliustr // Lietuvos medicina. – Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2014. – P. 548–549.
 7. VšĮ Kauno apskrities ligoninė. – Iliustr., portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Medicina. – Kaunas, [2007]. – P. 46.
 8. Respublikinė Kauno ligoninė: 65 metai medicinos istorijos / [Arvydas Pakštalis, Brigita Tranavičiūtė, Linas Vitkus]. – [Kaunas] , 2017. – 159, [1] p. : iliustr., faks.
 9. Susijungusių ligoninių startas / KD, BNS inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, rugs. 9, p. 3.
 10. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunoligonine.lt/. – Žiūrėta 2020 m. rugsėjo 21 d.

1961 bekam es den Namen von Pranas Zibertas, seit 1966 – das Seidenkombinat P. Zibertas, Träger des Ordens des Roten Arbeitsbanners. 1993 wurde der Betrieb zur AG „Šilkas”, der 2002 pleite ging.

Das Seidenkombinat P. Zibertas
[P. Ziberto Darbo raudonosios vėliavos ordino šilko kombinatas… – p. 2.]
Die Werkhalle des Kombinats. Um 1973
[P. Ziberto Darbo Raudonosios vėliavos ordino šilko kombinatas : lankstinys. – Vilnius, 1975.]

Literaturverzeichnis:
 1. AB „Šilkas“ // Kas yra kas Kauno apskrityje 1999. – Kaunas, 1999. – P. 747.
 2. Kauno P. Ziberto šilko kombinato kolektyvo internacionalinės tradicijos / Gražina Kadžytė. – Iliustr. // Kraštotyra : kolektyvo ir asmenybės vaidmuo visuomenėje. – Vilnius. – [Kn.]15 (1982), p. 8–20.
 3. Kelias į šiandieną / A. Balčiūnas // Kauno tiesa. – 1981, spalio 10, p. 1–2.
  Lietuviško šilko kelias prasideda… prie Neries : [pokalbis su AB „Šilkas“ gen. dir. V. Snarskiu] / kalbėjosi A. Norvaišas. – Portr. // Lietuvos ūkis. – 1997, Nr. 9, p. 42–43.
 4. Nėr to blogo, kuris neišeitų į gerą : [apie AB „Šilkas“] / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, spalio 27, p. 20.
 5. P. Ziberto Darbo raudonosios vėliavos ordino šilko kombinatas : [reklam. prospektas]. – Vilnius, 1981. – [32] p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų, angl.
 6. P. Ziberto Darbo raudonosios vėliavos ordino šilko kombinatas : [lankstinys]. – [Kaunas, 1976]. – 1 lap. sulankst. į 18 p. : iliustr. – Gretut. tekstas rusų.
 7. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 64.

Am 8.02.1952 unterschrieb J. Stalin eine Verordnung, wonach in der noch nicht endgültig eingerichteten Auferstehungskirche (Žemaičių Str. 31) eine Fabrik für Radioempfänger untergebracht werden sollte. Am 19.06.1956 wurden die ersten Röhrenschaltungen produziert. 1973 kamen die ersten tragbaren schwarz-weißen Fernseher „Šilelis“ auf den Markt. Ab 1980 hieß das Werk Die Vereinigung für Fernsehtechnik „Banga“, 1993 wurde es privatisiert. Ende April 1995 meldete der Betrieb den Konkurs an.

Die Auferstehungskirche zusammen mit dem neuen Anbau gehörte in der Sowjetzeit dem Radiobetrieb „Banga“. Um 1980
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Die ehemaligen Produktions- und Verwaltungsräume
des Betriebes „Banga“ (Savanorių Pr. 64). Um 1980
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Am 8.05.1970 wurde im Industrieviertel
(Draugystės Str. 19) die Werkfiliale eröffnet
[Lithuanian Television Technique Plant Group „Banga“… . – P. 7.]
Die in Kaunas hergestellten Fernseher „Šilelis“ wurden zum größten Teil in die sozialistischen Länder, aber auch nach England exportiert 
[Каунасский радиозавод… . – P. 7.]

Literaturverzeichnis:
 1. Auksinės vestuvės „Šilelio“ gimtinėje / Aldona Kibirkštienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, rugpjūčio 16, p. 10.
 2. EBSW devyniais čiuptuvais išsiurbė Kauno pramonę / Albinas Čaplikas, Gediminas Stanišauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, geg. 6, p. 1, 7.
 3. Gamyklos istorijos puslapiai / Z. Mikalauskas. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1972, rugpjūčio 1, p. 1.
 4. Kauno radijo gamykla / Vytautas Čepliauskas. – Iliustr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – [T.] 2, p. 265.
 5. Kauno radijo gamyklai – 10 metų / S. Bilskis // Liaudies ūkis. – 1966, Nr. 7, p. 195.
 6. Kauno radijo gamyklos darbo veteranų atsiminimai. – Kaunas, 1978. – 82 p. – Mašinraštis.
 7. Kristaus Prisikėlimo bažnyčia paversta radijo gamykla. – Iliustr. // Prisikėlimas / Angelė Buškevičienė. – Kaunas, 2006. – P. 201–104.
 8. Lithuanian Television Technique Plant Group „Banga“. – 1991. – [Kaunas]. – [16] p. : iliustr., lent., diagr.
 9. Pirmoji „Šilelio“ serija / A Kičas. – Iliustr. // Tiesa. – 1973, balandžio 17, p. 1.
 10. Каунасский радиозавод = The Kaunas Radio Faktory [i.e. factory] : мы и наши изделия : [информационное издание]. – [Калининград] : ЦРИБ Главкоопторгрекламы, 1982. – [40] p., įsk. virš. : iliustr. – Gretut. tekstas rus., angl.
 11. Наука и теxника в Литвовкой ССР: Хроника. 1940–1985. – В., 1988. – с. 82.
1991 wurde es in die Höhere Schule für Nahrungsmittelindustrie reorganisiert (Pramonės Pr. 22). 2012
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]
2003 wurde sie in die Fakultät für Technologien des Kollegs Kaunas integriert. 2012
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Jaunystės miestelyje – naujos įkurtuvės / A. Baranauskaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1972, gruodžio 23, Nr. 300, p. 6.
 2. Kauno kolegija / Aistė Veverskytė. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis. – Kaunas, 2013. – P. 379–390.
 3. Kauno kolegija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunokolegija.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. birželio 19 d.
 4. Maisto pramonės specialistų kalvė lygiuojasi į Europą / Vėjūnė Gečiauskienė // Laikinoji sostinė. – 2003, gegužės 2, Nr. 84, p. 8.
 5. Mokyklai jubiliejus – naujų darbų pradžia. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, balandžio 25, Nr. 80, p. 5

Seit 2.01.2018 wurden anstelle von fünf Polikliniken (Dainava, Šilainiai, Zentrum, Kalniečiai und Šančiai) eine Poliklinik der Stadt Kaunas gegründet.

1971–1973 wurde die Dainava Poliklinik gebaut
(Architekt K. Jasinskas; Pramonės Prospekt 31). 1979
Die Skulptur „Sėdinti mergina“ („Sitzendes Mädchen“)
vom Bildhauer Leonas Strioga. 1973
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
1981–1983 wurde die Kalniečiai Poliklinik
(Savanorių Prospekt 369) gebaut. Um 1983
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
1988–1995 wurde die Šilainiai Poliklinik
(Baltų Prospekt 7) gebaut. 2011
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]
Die Šilainiai Poliklinik. 2011
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Zahnärztliche Poliklinik / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 211.
 2. AB „Stomatologijos poliklinika“ // Kas yra kas Kauno apskrityje 1999. – Kaunas, 1999. – P. 792.
 3. Dainavos poliklinika / Laura Čepauskytė. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis. – Kaunas, 2013. – P. 592–597.
 4. Dainavos poliklinika. – Iliustr. / K. Jasinskas // Vakarinės naujienos. – 1971, balandžio 27, p. [2].
 5. Kalniečių vaistinė: šeimininkė ar nuomininkė? / M. Jasaitienė // Kauno diena. – 1995, birželio 21, p. 20–21.
 6. Kaunas : sausio 1 savaitė. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – 2018, saus. 6, p. 4.
 7. Kaune – nauja suaugusiųjų poliklinika / L. Barauskienė // Lietuvos rytas. – 1996, sausio 30, p. 37.
 8. Nauja poliklinika / A. Kadžiulis // Tiesa. – 1974, kovo 31, p. 2.
 9. Nauja poliklinika / V. Stučinskas // Kauno tiesa. – 1953, balandžio 29, p. 3.
 10. Naujas stomatologijos centras. – Iliustr. / J. Vabuolas // Kauno tiesa. – 1983, lapkričio 10, p. 3.
 11. Rikiuotėn – nauja poliklinika / Bronius Kestauskas // Kauno tiesa. – 1984, sausio 21, p. 4.
 12. Miesto taryboje. – Portr. // Kauno žinios. – 1997, liep. 9, p. 3.
 13. Šančių poliklinikoje įkurtuvės / Arūnas Andriuškevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, gruod. 30, p. 25.
 14. Stomatologinė poliklinika Vytauto pr. 14 / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 339–340.
 15. VšĮ Kauno miesto poliklinika. – Prieiga per internetą. URL: https://kaunopoliklinika.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. gegužės 6 d.

1963 wurde es in das Technikum für Wirtschaftswissenschaft reorganisiert. 1991 wurde das Technikum in die Höhere Schule für Wirtschaftswissenschaft umgewandelt. Nach der Zusammensetzung mit der Höheren Schule für Technologie im Jahr 2000 wurde das Kolleg Kaunas gegründet.

Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaft des Kolleg Kaunas. I Palast (Puodžių Str. 11). 2012
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]
Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaft des Kollegs Kaunas. II Palast (Gedimino Str. 41). 2012
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Apskaitininkai šventė 50 / Jonas Bubnys // Kauno diena. – 1996, rugsėjo 24, Nr. 224, p. 3.
 2. Dėl valstybinių Alytaus, Kauno ir Utenos kolegijų steigimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. 2000 m. rugpjūčio 30, Nr. 1000. Vilnius // Valstybės žinios. – 2000, rugpjūčio 31, Nr. 73, p. 11.
 3. Kauno kolegija / Aistė Veverskytė. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis. – Kaunas, 2013. – P. 379–390.
 4. Kauno kolegija. Istorija. Ištakos. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunokolegija.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. liepos 12 d.
 5. Pasikeitė ne tik iškaba // Kauno tiesa. – 1991, rugpjūčio 15, Nr. 159, p. 1.
 6. Pedagogo-literato takais: autobiografinė apybraiža / Leonas Balčiūnas. – Kaunas, 1997. – P. 257–263.

Ende 1961 wurde es in Betrieb genommen. Während des Baus wurde der Kaunasser Stausee angelegt – der größte künstliche Wasserreservoir in Litauen. Am 24.11.2014 erhielt es offiziell den Namen von ehemaligem Präsidenten der Republik Litauen Algirdas Brazauskas (1932–2010).

Am 5.11.1959 wurde das erste Aggregat
in Betrieb genommen, am 18.04.1960 – das vierte
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
Das Wasserkraftwerk von Kaunas – die Filiale der AG
„Lietuvos energija“ (T. Masiulio Str. 22 A). 2010
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Ginčai baigti: pakeistas hidroelektrinės vardas / Jurgita Šakienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2014, lapkričio 25, p. 3.
 2. Kaip atsirado Kauno marios : Kauno hidroelektrinė / [Ona Pečiulienė]. – Iliustr. // Šalis ta Lietuva… – Vilnius, 2009. – P. 633.
 3. Kauno hidroelektrinės statyba / Stanislovas Abromavičius. – Iliustr. // Nuskendusio slėnio istorija. – Kaunas, 2005. – P. 24–29.
 4. Mes statome Kauno HES : (1959 m. vasario–balandžio mėn.) : [straipsnių rinkinys]. – Vilnius, 1959. – 129 p. : iliustr.
 5. Vyriausybė Kaune įamžins A. Brazausko atminimą. – Iliustr. – KD, BNS inf. // Kauno diena. – 2013, rugsėjo 18, p. 2.
 6. Kauno hidroelektrinei – 60 metų / parengė Romualdas Survila. – Iliustr. // Žemėtvarka ir hidrotechnika. – 2020, Nr. 2, p. 46–50.
 7. Kauno hidroelektrinės jubiliejus / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, bal. 21, p. 2.
 8. Pasirašė dėl Kauno hidroelektrinės šliuzo įrengimo / Edita Šileikė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2021, spal. 2, p. 5.
1978 wurde das neue Gebäude für Taxipark im Stadtviertel Vilijampolė gebaut (Architekt K. Vytas
und Ingenieurin V. Poškienė; Betygalos Str. 2)
[Naujoji Lietuvos architektūra : [albumas] / sudarytojas Jonas Minkevičius ; fotografas Romualdas Rakauskas. – Vilnius, 1982. – P. 105.]
Einer der populärsten Taxistände
war auf dem Platz von J. Biliūnas
(heute der Unabhängigkeistplatz). Um 1977
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Baigta Taksi parko statyba / Z. Mikalauskas. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1978, vasario 16, p. 1.
 2. Kauno Taksi parkas švenčia įkurtuves / A. Balčiūnas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1978, vasario 14, p. 1.
 3. Kauno visuomeniniam transportui 70 / Lina Jakubauskienė. – Iliustr. // Transporto pasaulis. – 2004, Nr. 1(37), p. 32.
 4. Per parą – 170000 kilometrų. Taksi parkui – 25 metai / A. Skopas. – Iliustr. // Kauno tiesa, 1981, spalio 23, p. 3.
 5. Projektuojamas naujas : [Kauno taksimotorų autoūkis] / V. Merkys // Kauno tiesa. – 1968, vasario 10, p. 2.
 6. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 64.
 7. Taksi parkas Betygalos g. 2 / J. Minkevičius. – Iliustr. – Autorius nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 69–70.
 8. UAB „Kauno autobusai“ : istorija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunoautobusai.lt/lt/apie-mus/istorija.htm. – Žiūrėta 2010 m. spalio 20 d.

Die Gedenkfeier entwickelte sich bald zu einer antisowjetischen Protestkundgebung, an der 3000–4000 Menschen teilnahmen. 85 Teilnehmer wurden verhaftet. Am 1.11.1957 versammelten sich die Leute am Mahnmal im Soldatenfriedhof, aber sie wurden von der Miliz auseinandergejagt. Am nächsten Tag kamen ca. 2500 Menschen zum Meeting. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Meetingteilnehmern und der Miliz, 102 Personen wurden verhaftet.

Das Denkmal „Gefallen für die Heimat“. 2008
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]
1959 nach den Ereignissen am Allerheiligentag beschloss die Stadtverwaltung den Friedhof zu schließen und dessen Territorium in einen Park umzuwandeln. 2010
Foto von D. Giniuvienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Neramumai Ramybės parke / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, lapkričio 4, p. 16.
 2. Rezistencijos laikų Vėlinės // Vėlinės / Juozas Kudirka. – Vilnius, 1991. – P. 42–52.
 3. Vėlinės laisvės kovų istorijoje // Lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui ir jo slopinimas / Juozapas Romualdas Bogušauskas. – Vilnius, 1999. – P. 185–191.
 4. Vėlinių paminėjimai / Zigmas Tamakauskas, Edmundas Simanaitis // Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune. – Kaunas, 2007. – P. 35–41.

1995 wurde es zu einer AG „Kauno pienas“. Nach der Reorganisierung im Jahr 2000 wurde sie zur Filiale der AG „Pieno žvaigždės“, die ihre Tätigkeit weiter fortsetzt.

Das Milchkombinat von Kaunas. 1978
Foto von A. Staišys [Kauno pieno kombinatas. – Vilnius, 1978. – P. 5.]
Die Kaunasser Filiale der AG „Pieno žvaigždės“
(Taikos Prospekt 90). 2010
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. AB „Kauno pienas“ apsilankius… / Antanas Visackas. – Iliustr. // Pienininkystė. – 1996, Nr. 5, p. 6–9.
 2. „Kauno pienas“ pertvarkė gamybą : [apie baigtą gamybos rekonstrukciją] / Arūnas Karaliūnas // Lietuvos rytas. – 2003, kovo 21, p. 10.
 3. Kauno pieno kombinatas : [bukletas]. – Vilnius, 1978. – [36] p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų, angl., vok.
 4. Kauno pieno kombinatas : [lankstinukas įkūrimo 50-mečiui] / sudarė A. Paulavičius; Teksto autoriai K. Rutkauskas ir kt. – Kaunas, 1986. – 1 lap. sulankst. į 12 p.: iliustr.
 5. Kauno pieno kombinatas : [istorinė apžvalga] / A. Šivickis // Pienininkystė. – 1992, Nr. 6, p. 9–12.
 6. Kuriami nauji gaminiai, tobulinama gamyba / Jonas Bazys. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 1998, Nr. 4, p. 24–25.
 7. Kur du stos – visados… : [apie AB „Kauno pienas“ įsijungimo į „Pieno žvaigždės“ susivienijimą planus] / Povilas Pukys. – Iliustr. // Pienininkystė. – 2000, Nr. 6, p. 9–11.

Das Carillon ist eines der bedeutendsten eigenartigen Wahrzeichen der Stadt Kaunas. Dieses Instrument wurde zuerst vom Maestro Viktoras Kuprevičius gespielt. Diese Tradition wurde von seinem Sohn, Komponist und Musiker Giedrius Kuprevičius fortgesetzt.

Das heutige Carillon (restauriert 2005–2006) ist ein einzigartiges und einziges Instrument in Osteuropa, mit dem man verschiedene Musikstücke spielen kann. 2009
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
2001 wurde am Museumsturm die Gedenktafel zu Ehren des Wiederherstellers des Carillons und des langjährigen Carillonspielers Viktoras Kuprevičius angebracht
(Bildhauer Stasys Žirgulis, Architekt Jonas Lukšė). 2009
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Kauno varpai – gyvas istorijos aidas. – Iliustr. / Steponas Gečas // Lietuvos aidas. – 1997, liepos 2, p. 15.
 2. Kovų varpams – 70 metų / Steponas Gečas // Vytauto Didžiojo karo muziejus 2007 metais : almanachas / Vytauto Didžiojo karo muziejus ; redakcinė kolegija: atsakingasis redaktorius Gintautas Surgailis … [et al.]. – Kaunas [i.e. Vilnius], 2008. – P. 5–16.
 3. Kauno karilionas = Kaunas carillon. – Kaunas : Karilionierių gildija, 2006. – 37 p. : iliustr.
 4. Skamba Kauno varpai. – Iliustr. / Steponas Gečas // Diena. – 1995, balandžio 1, p. 9–10.
 5. Kovų varpai. – Iliustr. / Steponas Gečas // Kardas. – 2011, Nr. 1, p. 39–45.
1984 wurde neben dem alten Fort das neue Museum gebaut. 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
Am 15.06.1984 wurde das Monumentdenkmal für die Opfer des Nazismus eingeweiht (Bildhauer Alfonsas Ambraziūnas, Architekten Gediminas Baravykas und Vytautas Vielius). 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Gedenkstätte im Neunten Fort / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 212–213.
 2. Kovų ir kančių paminklas. – Iliustr. / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno tiesa. – 1984, birželio 15, p. 3.
 3. IX forto memorialas. – Iliustr. / J. Biržys // Statyba ir architektūra. – 1984, Nr. 8, p. 9.
 4. Mūsų atminties šviesa. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1984, Nr. 8, p. 2–4.
 5. Kauno IX forto memorialas : svarbiausios žinios / J. Menciūnienė, A. Balčiūnas. – Vilnius, 1986. – 31, [1] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyti. – Pilna antr.: Kauno Devintojo forto memorialas.
 6. Devintasis fortas / J. Minkevičius. – Iliustr. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – 1991, Kaunas. – P. 222–225.
 7. IX forto (žydų genocido) muziejus / Kaunas – muziejų sostinė. – Kaunas, [2005]. – P. 6–7.
 8. IX fortas: nuo įtvirtinimo iki muziejaus / Kauno IX forto muziejus. – Kaunas : Kauno IX forto muziejus, 2021. – 168 p.
 9. Kauno IX forto muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.9fortomuziejus.lt/?lang=en. – Žiūrėta 2019 m. liepos 19 d.

welches 1958–1960 in der Stadt Kapsukas (heute Marijampolė) auf Initiative der Schauspieler Stanislovas und Valerija Ratkevičius tätig war.

1994 wurde das Museum von Valerija und Stanislovas Ratkevičius gegründet. 1998
[Aus den Fonds des Puppentheatermuseums]
Fassade des Puppentheaters von Kaunas. 2009
[Aus den Fonds des Puppentheatermuseums]

Literaturverzeichnis:
 1. Apie profesionalųjį lėlių teatrą : 1990–2006, beveik vien faktais / Salomėja Burneikaitė. – Iliustr. – Santr. angl., p. 59 // Lietuvos scena. – 2007, Nr. 1, p. 26–28.
 2. Atidarytas Kauno valstybinis lėlių teatras : [1960 m. rugsėjo 11 d.] // Literatūros ir meno metraštis. 1961. – Vilnius, 1961. – P. 309.
 3. Kauno lėlių teatre atidarytas muziejus. – Iliustr. // Diena. – 1995, kovo 28, p. 8.
 4. Kauno valstybinis lėlių teatras : [fotoalbumėlis] / Sudaryt. Romualdas Kunčius; Įvad. str. (liet, rusų, angl. ir isp., p. 3–5 Violetos Palčinskaitės. – Kaunas, 1974, [57] iliustr. p. su tekstu.
 5. Kauno valstybinis lėlių teatras / LTSR teatro veikėjų s-ga; Parengė [ir pratarmę (liet., rus., angl.), p. 3–9, parašė] Vida Savičiūnaitė; Į angl. k. vertė J. Misevičienė. – Kaunas: Šviesa, 1988. – [72] p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų, angl.
 6. Kauno valstybinis lėlių teatras. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunoleles.lt/. – Žiūrėta 2019 m. liepos 19 d.
 7. Lėlių gyvenimas : aš – tai tu / Eglė Perednytė. – Iliustr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas. – 2005, gegužės 26 – birželio 1 (Nr. 21), p. 8–9.
 8. Lėlių teatras visiems / Stasys Ratkevičius, Valerija Ratkevičienė. – [Kaunas] : Kauno lėlių teatras, 1992. – 23 p.: iliustr.
 9. Paslaptis slypi už širmos / Sigitas Klibavičius. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2000, lapkričio 10, p. 1, 7.
 10. Taip gimė lėlių teatras / S. Bilskis. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1960, gegužės 15, p. 3–4.
 11. Vaikystės pasaka, kurios klauso ir suaugusieji : [pokalbis su Kauno valstybinio lėlių teatro aktore Elena Žekiene / užrašė] Birutė Jančienė. – Portr., iliustr. // Savaitė. – 2014, Nr. 6 (vas. 5), p. 14–15.

1972 wurde der Freundschaftspark (litauisch Draugystės parkas) im Stadtviertel Dainava, 1974 – Park von 11. März (litauisch Kovo 11-osios parkas) gegründet.

Der Plan des Wohnviertels Dainava
[Lietuvos TSR miestų kvartalų ir mikrorajonų išplanavimo-užstatymo projektų rinkinys. – Vilnius, 1967. – P. 25.]
Petrašiūnai aus der Vogelperspektive. 2010
Foto von V. Stanaitis [Aus den Fonds Der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Stadtteilzentrum „Girstupis“ / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 236–237.
 2. Beveidė Dainava / Daiva Červokienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, rugsėjo 7, p. 1, 8; rugsėjo 8, p. 4.
 3. Gyvenamasis mikrorajonas Kaune Žaliakalnyje prie Ramybės g. : [smulkūs Dainavos mikrorajono išplanavimo-užstatymo projekto techno-ekonominiai rodikliai ir pastatų eksplikacija]. – Planas // Lietuvos TSR miestų kvartalų ir mikrorajonų išplanavimo-užstatymo projektų rinkinys. – Vilnius, 1967. – P. 25–25a.
 4. Įmonės telkiamos į pramonės mazgus : [Dainavos rajone] / F. Sakalauskas. – Iliustr., schema // Statyba ir architektūra. – 1971, Nr. 10, p. 8–10.
 5. Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis / sudarė Daiva Valentaitė. – Kaunas, 2013. – 616 p.: iliustr.
 6. Miesto gyvenamųjų rajonų vystymo savitumai : [Dainavos II mikrorajono, pastatyto 1969–1979 m. plotas, mokyklos, įstaigos, gyvenamieji namai, statistika] / E. Čigriejus. – Santr. angl. // Statyba ir architektūra : konferencijų pranešimų medžiaga. 1996 m. balandžio 9–11 d. – Kaunas, 1996. – P. 251–253.
 7. Miesto veido bruožai : [apie Petrašiūnų pramonines gamyklas] / A. Balčiūnas, V. Žemaitis // Kauno tiesa. – 1965, lapkričio 6, p. 2–3.
 8. Partizanų gatvėje – lietuviško progreso želmenys : [apie gatvę besitęsiančią nuo J. Basanavičiaus al. iki Vilniaus–Kauno magistralės Dainavos mikrorajone, joje įsikūrusias bendroves, parduotuves]. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, kovo 2, p. 4–6.
 9. Statybos žygiuoja į šiaurę : [apie Dainavos III mikrorajono (prie Vilniaus plento Savanorių pr. ir Krėvės pr. pabaigoje) suplanavimą] / A. Balčiūnas, D. Vytenis // Kauno tiesa. – 1971, lapkričio 7, p. 3.
 10. Ten, kur įsikūrė Dainavos rajonas; Petrašiūnai : [mikrorajonų istorija] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 210–245, 267–287.
 11. Verslo prospektas : [apie Pramonės pr. Dainavos mikrorajone, gyvenamųjų namų kvartalą, vadinamą „Bermudų trikampiu“, Prekybos centrą „Maxima“, Urmo bazę ir kt.]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, balandžio 20, p. 4.
Das Panzer-Denkmal
für die sowjetischen Soldaten am 6. Fort. 1972
Foto [Aus den Fonds der OBBK]
Am 21.07.1989 wurde der Panzer demontiert
Foto von A. Kairys [Kauno tiesa. – 1989, liepos 22, p. 3.]
1990 begann man die ersten Kreuze zum Gedenken an die Getöteten oder Opfer der sowjetischen Besatzung neben dem 6. Fort (K. Baršausko Str.) aufzustellen. Sie wurden auch mit unterschiedlichen Absichten auf Initiative der Bewohner von Kaunas hingerichtet. 2010
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. „Veterano“ iškeldinimas. – Iliustr. / Džiuljeta Stankutė // Kauno tiesa. – 1989, liepos 22, p. 3.
 2. Aikštės raida tarybiniais metais – aikštės ansamblio suformavimas. – Iliustr. // J. Janonio aikštės ansamblis Kaune / Algimantas Miškinis. – Vilnius, 1983. – P. 19–25.
 3. Kur rūdija sovietinis Kauno tankas? / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – 2016, liep. 21–27 (Nr. 29), p. 10–11.
 4. Muziejaus istorinė kronika (1952–1970) / parengė Aušra Jurevičiūtė, Algirdas Markūnas, Antanas Jankūnas. – Faks., iliustr. // Vytauto Didžiojo karo muziejus 2011 metais. – 2012, p. 214, 223.
 5. Tanko likimas // Kauno tiesa. – 1992, kovo 21, p. 1.
 6. Tegu generolas žino… / Steponas Gečas // Vakarinės naujienos. – 1989, lapkričio 14, p. 2.
 7. Vieno tanko pėdsakais / A. Didžiulis // Vakarinės naujienos. – 1964, gegužės 20, p. [2].
 8. Žymusis VI forto tankas palieka Kauną. – Iliustr. / A. Dambrauskas // Kauno diena. – 1993, liepos 30, p. 1.
 9. Kryžių sodelis prie VI forto // Kauno laikas. – 1991, saus. 3. p. 1.
 10. VI forto kryžių sodelis: statom ir statysim / Antanas Tamulis. – Pieš. // Kauno laikas. – 1991, rugpj. 29, p. 6.
 11. Atgimimo paminklai (1988–1991) / sudarė Algimantas Semaška ; redagavo Zita Kutraitė. – Vilnius : Politika, 1991. – P. 12–13.
 12. Kryžių kalnelis – niekieno objektas / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, vas. 20, p. 4.
 13. Kauno memorialinė monumentalistika: sunkusis tankas IS-2 / Andriejus Stoliarovas. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – 2020, t. 18, p. 189–200.

1991 wurde das Büro in AG „Pilis“ („Die Burg“) verwandelt, 1992 wurde dasselbe Büro in Reiseagentur „Migrovė“ umgestaltet, die 2001 abgeschafft wurde.

Das Gebäude vom ehemaligen Reisebüro (Rathausplatz 11). 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
Die Räumlichkeiten der Tourismusfirma „Migrovė“
(Laisvės Allee 88). 2010
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Ekskursija iš praeities į ateitį / Viktorija Kleinienė // Laikas ir įvykiai. – 1987, Nr. 13, p. 9–10.
 2. Kai ūžauja „privatizavimo“ vėjai įstatymų nepaisoma : [apie Kauno kelionių ir ekskursijų biurą] / Vytuolis Joneliūnas // Lietuvos aidas. – 1997, balandžio 29, p. 11.
 3. Kauno kelionių ir ekskursijų biurui – 30 metų // Turizmo horizontai. – 1991, Nr. 7, p. 7.
 4. Laivais, traukiniais, autobusais / P. Bingelis. – Aut. nurodytas tekste // Kauno tiesa. – 1971, birželio 10, p. [6].
 5. „Migrovė“ neatlaikė konkurencijos / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, kovo 27, p. 4.
 6. Nuo ko prasideda kelionė / Stasys Jokūbaitis. – Iliustr. // Kauno diena. – 1986, spalio 14, p. 2.
 7. Paryžius visai netoli… / R. Bastienė. – Iliustr. // Diena. – 1996, kovo 23, p. 14.
 8. Plačios „Migrovės“ galimybės / A. Vaitkutė // Kauno laikas. – 1995, rugpjūčio 29, p. 5.
1979 ist eine choreografische Mädchengruppe auf Initiative des ehemaligen Leiters Juozas Kučiauskas dazugekommen. 2011
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
Seit 2002 veranstaltet das Orchester das jährliche Festival „Padūduokim Kaunas“
(deutsch „Lass uns für Kaunas Blasmusik spielen“). 2011
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. „Ąžuolynas“. – Iliustr. / J. Barčius // Nemunas. – 1973, Nr. 3, p. 30–31.
 2. „Ąžuolyno“ sukaktis. – Iliustr. // 15min. – 2011, kovo 21, p. 10.
 3. Kauno filharmonijoje – penkiasdešimtmetis „Ąžuolynas“ / Ugnė Kraulaidytė. – Iliustr. // Nemunas. – 2011, lapkričio 17–23, Nr. 39, p. 9.
 4. Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“. – Prieiga per internetą. URL: http://kaunosantaka.lt/lt/english.html. – Žiūrėta 2019 m. liepos 19 d.
 5. Kauno pučiamųjų instrumentų orkestrui „Ąžuolynas“ – 50 / Remigijus Žarėnas; kalbina Ugnė Kraulaidytė; orkestro „Ąžuolynas“ archyvo nuotraukos. – Iliustr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas. – 2011, kovo 17–balandžio 6, p. 8.
Das Projekt des Sportpalastes
(Architekten Algimantas Zeidotas und Vytautas Dičius)
[Mokslas ir gyvenimas. – 1959, Nr. 1, p. 22.]
2003 wurde im südlichen Teil des geteilten Stadion
der Sportkomplex „Žalgiris“
(Architektin Gražina Janulytė-Bernotienė) und im nördlichen Teil – das Einkaufszentrum „Molas“ gebaut. 2011
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Geriausias 2003 metų sporto statinys. Kauno „Žalgirio“ sporto kompleksas / Marytė Marcinkevičiūtė. – Iliustr. // Sportas. – 2003, gruodžio 8, p. 2.
 2. Kaunas šiandien ir rytoj / V. Miliūkštis // Kauno tiesa. – 1962, rugpjūčio 25, p. 1, 5.
 3. Naujosios Kauno statybos / J. Minkevičius. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 1964, Nr. 4, p. 17.
 4. Stadiono rekonstrukcijai – žalia šviesa / Violeta Gustaitytė // Kauno diena. – 2001, gruodžio 21, p. 16.
 5. Taip atrodys naujas gyvenamasis rajonas / V. Balčiūnas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1958, spalio 15, p. 1.
 6. „Žalgirio“ sporto rūmai ir stadionas : K. Baršausko g. 66 / Vaidas Petrulis. – Iliustr. // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 227.

Heute ist es die Geschlossene Aktiengesellschaft „KKL investicijų valdymas“ (deutsch „KKL Verwaltung von Investitionen“).

Die Kaunasser Eisengießerei „Centrolitas“. 1987
Foto von A. Staišys [Kauno ketaus liejykla… – Kaunas, 1987. – P. [1].]
Das Emblem der Gießerei
[Kauno liejykla Centrolitas… – Kaunas, 2000. – P. [1].]

Literaturverzeichnis:
 1. Kauno ketaus liejykla : [liejyklos statyba, projekto apžvalga su priedu „Racionalizatoriams ir technikos mėgėjams“, p. I–VIII] / Domas Gaidys. – Brėž., lent., iliustr. – Rubrika: Septynmečio statybos // Mokslas ir technika. – 1961, Nr. 7, p. 24–27.
 2. Kauno ketaus liejykla / A. Barakauskas. – Iliustr., projektas // Statyba ir architektūra. – 1966, rugsėjis, p. 11.
 3. Kauno ketaus liejykla. – Kaunas, 1993. – [12] p.: iliustr. – Gretut. tekstas vok., angl., rusų.
 4. Kauno ketaus liejykla Centrolitas. – Kaunas, 1987. – [16] p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų.
 5. Kauno ketaus liejyklai patvirtintas gelbėjimosi planas : [apie įmonei gresiantį bankrotą ir Kauno apygardos teismo sprendimu suteiktą teisę įgyvendinti restruktūrizacijos planą] / Lina Navickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, kovo 23, p. 13.
 6. Kauno liejykla Centrolitas=Каунасский литейный завод Центролит. –Kaunas, 2000. – [18] p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų.
 7. Kauno ketaus liejykla ruošiasi naujam startui : [su buv. liejyklos dir. , dabar valdybos visceprezidento, dr. E. J. Majausko ir valdybos pirm. R. Butkaus komentarais] / Jonas Bazys. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2007, Nr. 10, p. 18–20.
 8. Liejikai skolas palieka praeičiai / Lina Navickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, gegužės 19, p. 17–18.
 9. UAB „KKL investicijų valdymas“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.ketus.lt/apie.html. – Žiūrėta 2019 m. liepos 19 d.
1963 wurde das Verwaltungsgebäude gebaut. 1987
Foto von A. Verbiejus [Kauno gamybinė…]
Die Kaunasser Filiale von AG „Lietuvos dujos“ (Chemijos Str. 4). 2010
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Ačiū broliškoms tautoms taria kauniečiai; Sveikas mielas svečias iš Dašavos. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1962, lapkričio 3, p. 1–2.
 2. Kaunas priima broliškosios Ukrainos dovaną: spaudos konferencija žydrojo fakelo įžiebimo išvakarėse / A. Balčiūnas, B. Juršė // Kauno tiesa. – 1962, lapkričio 2, p. 2.
 3. Kaune dega draugystės fakelas! Dar žingsnis į šviesią komunistinę rytdieną. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1962, lapkričio 4, p. 1–2.
 4. Kauno gamybinės dujofikacijos valdybos metraštis. – Iliustr. – Gretut. tekstas rusų // Kauno gamybinė dujofikacijos valdyba. – Kaunas, 1987. – P. 5.
 5. Kur vingiuoja plieno gyslos. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1962, spalio 27, p. 3, 5.
 6. Žydrasis draugystės deglas: dujotiekio trasa pasiekė Kauną / E. Uldukis // Tiesa. – 1962, lapkričio 3, p. 1.

Heute heißt sie AG „Kauno energija“ (deutsch „Kaunas Energie“).

Hauptsitz von AG „Kauno energija“
(Raudondvario Chaussee 84). 2013
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]
Ehemalige Departament der thermischen Netzgesellschaft
von AG „Kauno energija“ (V. Krėvės Pr. 49A). 2013
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. AB Kauno energija / Aleksandras Sigitas Matelionis. – Portr. // Sėkmės metai. – 2005, p. 84.
 2. AB „Kauno energija“ švenčia savo veiklos 50-metį / Ūdrys Staselka. – Iliustr. // Šiluminė technika. – 2013, Nr. 3, p. 11–14.
 3. Iš dešimtmečio aukštumos / P. Zalieckas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1973, rugpjūčio 24, p. 2.
 4. „Kauno energija“ // Kas yra kas Kauno apskrityje 1999. – Kaunas, 1999. – P. 694.
 5. Kauno šiluminiai tinklai = Каунасские тепловые сети: inform. leid. / parengė Jonas Mykolaitis. – Kaunas, 1983. – P. 6.
 6. Kauno šiluminiai tinklai = Каунасские тепловые сети: inform. leid. / parengė R. Morkvėnas. – Kaunas, 1988. – P. 5.
 7. Kauno šilumos tinklams 30 metų: 1963–1993. – Kaunas, 1993. – [16] p.: iliustr.
 8. Prieš 47 metus, rugpjūčio 20-ąją Kaune pradėta centralizuotai tiekti šiluma. – „Kauno energija“ informuoja // Kauno diena. – 2010, rugpjūčio 24, p. 8.
 9. Profesionalumas ir patikimumas – AB „Kauno energija“ devizas / Vilius Misevičius. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2002, Nr. 2, p. 44–45.
 10. AB „Kauno energija“. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunoenergija.lt/. – Žiūrėta 2021 m. rugsėjo 7 d.

Seit 2017 – Vilnius Universität Kaunas Fakultät.

Das ehemalige Konsistorium der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde. 80-er Jahre des 20. Jhs.
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Zu Sowjetzeiten wurde das Gebäudekomplex enteignet. Heute nutzen ihn die Gemeinde und die Universität Kaunas. 2010
Foto von V. Vaitilavičiūtė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Fakultetas Senamiestyje / St. Girdzijauskas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1984, lapkričio 6, p. 3; lapkričio 11, p. 4–5.
 2. Vilnius University Kaunas Faculty. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kf.vu.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. liepos 19 d.
 3. Humanitarinę dvasią nešąs Kaunui ir Lietuvai / Gediminas Zemlickas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 1999, spalio 21, p. 8.
 4. Įkurtuvės universiteto miestelyje Senamiestyje. – Iliustr. / Aldona Kibirkštienė // Kauno diena. – 1999, spalio 2, p. 2.
 5. Kauno vakarinis fakultetas // Vilniaus universiteto istorija. 1940–1979. – Vilnius, 1979. – P. 408–409.
 6. Kviestas, reikalautas, o dabar ar nebus išprašytas: mokslo židinys prie Karaliaus Mindaugo prospekto, Naugardo ir Muitinės gatvių. – Iliustr. // Diena, 1995, gruodžio 23, p. 10.
 7. Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas. – [Kaunas, b. m.]. – 18 p.: iliustr.

dessen Anfänge in das Jahr 1938 zurückführen, als es in Vilijampolė Kachel- und Keramikfabrik von Š. Zalberis gab. 1974 wurde in „Jiesia“ ein experimentelles Laboratorium zur Herstellung von knöchrigem Porzellan gegründet. 1980 wurde eine Porzellanwerkhalle in Betrieb gesetzt. Im Jahre 2000 wurde die Geschlossene Aktiengesellschaft „Jesia“ gegründet.

Abteilung für Kunstkeramik. 1978
[Eksperimentinės dailiosios keramikos gamyklos „Jiesia“ metraštis… – P. 7.]
Geschlossene AG „Jiesia“ (Chemijos Str. 29). 2010
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Dailioji keramika = Художественная керамика = Fine Ceramics.: [eksperimentinė dailiosios keramikos gamykla „Jiesia“]. – Kaunas, [1984]. – [12] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., rus., angl.
 2. Duonos kriaukšlė porceliano vazoje / Lina Mažeikaitė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1997, vasario 11, p. 1, 9.
 3. Eksperimentinės dailiosios keramikos gamyklos „Jiesia“ metraštis : 1978 metai / metraštį ruošė Vaclovas Abišala, Ramūnė Kaminskaitė. – 1978. – [9], [17] lap., [10] iliustr. lap. – Mašinraštis.
 4. Eksperimentinė dailiosios keramikos gamykla „Jiesia“ = Эксперименталььый завод художественной керамики „Еся“ / sudarytojas A. Paulavičius. – Kaunas, [1981]. – 8 p.: iliustr. – Gretut. tekstas liet., rus.
 5. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 60.
 6. Tarptautiniai porceliano kūrėjų seminarai Lietuvoje ir jų įtaka lietuviško meninio porceliano raidai / Gražina Gurnevičiūtė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 13 pavad. // Metraštis. – [T.] 7 (2004), P. 114–126.

Die zweite Brücke wurde im Jahr 1981 erbaut. 2012 erhielt sie den Namen von Alfonsas Meškinis (der Projektant und Ingenieur dieser Brücke). Am 31.03.2022 wurde die dritte, 300 m lange Brücke auf der Autobahn A1 bei Kleboniškis eröffnet.

Die Brücke ist 348,7 Meter lang und befindet sich
im nördlichen Teil von Kaunas. 2010
Foto von D. Giniuvienė [Aus den Fonds der OBBK]
Die Brücke von Kleboniškis. 2010
Foto von D. Giniuvienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Atidaryta nauja magistralė // Tiesa. – 1964, lapkričio 5.
 2. Kleboniškio tiltas per Nerį Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis.– Kaunas, 2004. – P. 80–81.
 3. Kleboniškio tiltas per Nerį Kaune : Vilniaus – Klaipėdos kelio (A1) 99,9 km // Lietuvos keliai / Vytautas Viršilas. – Vilnius, 1988. – P. 55.
 4. Kleboniškio tiltą pervardijo į A. Meškinio. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, lapkr. 29, p. 3.
 5. Atidarytas naujasis tiltas / Jurgita Šakienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, bal. 1, p. 1, 3.

1964 beginnt die Geschichte von AG „Autrolis“, die am 1.04.2014 zum Teil der geschlossenen AG „Kauno autobusai“ wurde.

Am 22.12.1965 wurde die neue Trolleybuslinie getestet
Foto von A. Vasaris [Kauno tiesa…, p. [6].]
Bau von Kontaktnetzen 1964–1986
[Kauno troleibusų valdyba…, planas]

Literaturverzeichnis:
 1. Jungtuvių finiše – naujo vadovo paskyrimas / Živilė Banytė. – Portr. // Kauno diena. – 2014, liepos 8, p. 3.
 2. Pirmasis reisas – sėkmingai / J. Klimašauskas // Kauno tiesa. – 1965, gruodžio 24, p. [6].
 3. Troleibusui – 100 metų. – Iliustr. / A. Klibavičius // Mokslas ir technika. – 1982, Nr. 3, p. 36–38.
 4. Kauno troleibusų valdyba. – Kaunas, 1986. – 30 p.: iliustr.
 5. Kauno konkę pakeitę troleibusai neketina užleisti pozicijų autobusams / S. Jokūbaitis // Kauno diena. – 1996, sausio 20, p. 1, 5.
 6. Troleibusų gimtadienis. – Nuotr. / Arūnas Andriuškevičius // Kauno diena. – 2000, sausio 29, p. 5.

1992 wurde sie privatisiert und in ein Gemeinschaftsunternehmen umgewandelt. 1998 wurde auf dieser Basis der Betrieb geschlossene AG „Korelita“ gegründet: ein Unternehmen aus Korea wurde der ehemaligen Fabrik angeschlossen. 2008 ging es bankrott.

Die Fabrik zur Herstellung von Synthesefaser. 1978
[Kauno Spalio penkiasdešimtmečio Dirbtinio pluošto gamykla…
– Virš. nuotr.]
Das Gebäude der ehemaligen Aktiengesellschaft
„Dirbtinis pluoštas“. 2010
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Cheminių pluoštų gamyba : [trumpa Kauno dirbtinio pluošto gamyklos istorija 1960–1975 m.] // Lietuvos ūkis 1940–1990 / K. Meškauskas. – Vilnius, 1994. – P. 114–116.
 2. „Dirbtinio pluošto“ lizde – įmonės pagalbininkės : [apie Kauno AB „Dirbtinis pluoštas“ patalpose įsikūrusias įmones: bendrą Lietuvos ir Austrijos įmonę „Katex“ ir UAB „Korelita“] / Lina Mažeikaitė // Lietuvos aidas. – 1998, birželio 9, p. 9.
 3. Kauno dirbtinio pluošto gamykla – akcinė bendrovė „Dirbtinis pluoštas“ / dr. A. Spudulis. – Iliustr. // Chemija Lietuvoje / leidinį parengė D. Kitrienė, A. Spudulis. – Jonava, 1996. – P. 98–127.
 4. Kauno Spalio penkiasdešimtmečio Dirbtinio pluošto gamykla : [reklaminis – informacinis bukletas] / sudarė A. Paulavičius. – Vilnius, 1978. – 32 p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų, angl.
 5. [Spalio 50-čio dirbtinio pluošto gamyklos istorija]. [B. m.]. – [6 p., mašinraščio+ 4 rankr.+ 6 portr., tech. schema]. – Sudėta aplanke.
 6. Dirbtinis pluoštas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.dp.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. liepos 20 d.
 7. Kultūros ir sporto rūmai atvėrė duris / A. Baranauskaitė, L. Žalys. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1975, kovo 15, p. 1.
„Bernsteinpaar“. 1966
[„Gintarinė pora 95“ / sportinių šokių klubas „Sūkurys“.
– Kaunas, 1995. – P. 3.]
Sieger des Wettbewerbs „Bernsteinpaar“
im lateinamerikanischen Tanz – (von links)
P. und A. Orbai, Č. und J. Norvaišos
sowie L. Balsevičiūtė und P. Janulevičius. 1968
Foto von V. Koreškovas [Komjaunimo tiesa… p. [1].]
Der 45. internationale Tanzwettbewerb
„Bernsteinpaar 2010“
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
Die Finalisten der Weltratingliste im lateinamerikanischen Tanz. 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Naujos tradicijos pradžia. – Iliustr. // Tiesa. – 1966, gegužės 11, p. [4].
 2. Garbės valsą šoka Norvaišos. – Iliustr. / A. Jurkštas // Komjaunimo tiesa. – 1968, birželio 4, p. [1].
 3. „Gintarinė pora“ keliauja į Austriją. – Iliustr. / I. Litvinaitė // Tiesa. – 1969, liepos 22, p. 4.
 4. „Gintarinė pora“ vėl namuose. Antrą kartą nugalėjo Jūratė ir Česlovas Norvaišos. – Iliustr. / Z. Šiulienė // Tiesa. – 1971, gegužės 11, p. 4.
 5. „Gintarinė pora“ – šventė, tradicija, mokykla. – Iliustr. / R. Vaitiekūnaitė // Kauno tiesa. – 1987, gegužės 5, p. 5.
 6. „Gintarinė pora“ gerina ilgaamžiškumo rekordą : tradicinės tarptautinės sportinių šokių varžybos paminės savo keturiasdešimtmetį / Romas Poderys. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, bal. 27, p. 1, 8.
 7. Gintarinė pora : 45-osios tarptautinės sportinių šokių varžybos=45th Amber Couple 2010. – [Kaunas, 2010]. – [10] p. : iliustr. – Santr. angl.

Die ersten Poesiefestspiele, „Poezijos pavasariai“ genannt, fanden in Kaunas, in Dainų slėnis statt (deutsch: im Liedertal). Später wurden sie in Palemonas (am Dichterin Salomėja Nėris-Haus in Lakštingalų slėnis (deutsch: Nachtigallental) veranstaltet. 1995 wurde die Eröffnungsfeier von „Poezijos pavasaris“ in der Altstadt organisiert, seitdem veranstaltet man die Poesiefestspiele in dem Garten von Maironis-Museum.

Das erste Organisationskomitee
[Poezijos pavasariai Kaune… – Kaunas, 1970.]
Der Altar von „Poezijos pavasaris“ im Tal der Nachtigallen
[Kaunas ir jo apylinkės : Palemonas. – Kaunas, 1980. – P. 187.]

Literaturverzeichnis:
 1. Kauno balsai [Garso įrašas] : „Poezijos pavasarių“ laureatų eilėraščiai : 1979, 1980, 1986, 1988–1990, 1995, 1998 / eilės Bernardo Brazdžionio, Gražinos Cieškaitės, Donaldo Kajoko, Roberto Keturakio, Algimanto Mikutos, Petro Palilionio, Gintaro Patacko, Aldonos Elenos Puišytės ; skaito autoriai. – Kaunas : Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius, 2002. – 1 garso diskas (53 min., 51 sek.)
 2. Kauno balsai [Elektroninis išteklius] : kauniečiai „Poezijos pavasarių“ laureatai : skaito autoriai. – [Kaunas : Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius, 2002]. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – Antr. iš disko etiketės. – Aut.: Bernardas Brazdžionis, Gražina Cieškaitė, Donaldas Kajokas, Robertas Keturakis, Algimantas Mikuta, Petras Palilionis, Gintaras Patackas, Aldona Elena Puišytė.
 3. Poezijos pavasariai : [mašinraštis] / Robertas Keturakis. – [Kaunas, 1975]. – [3] p.
 4. Poezijos pavasariai Kaune : [informacinis leid.]. – Kaunas, 1970. – [29] p.: iliustr.
 5. … pradžioje buvo poetai… vėliau poezijos pavasariai : 40 Poezijos pavasaris : [poezijos pavasarių laureatų sąrašas ir nuotr. / įž. žodis P. Palilionio]. – Kaunas, 2004. – [8] p.: iliustr.
 6. Pradžių pradžia : [atsiminimai apie pirmuosius Poezijos pavasarius] / Marija Macijauskienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, gegužės 26, p. 6.
 7. Su laiko ženklu : [apie Kauno miesto poetų įvairių metų Poezijos pavasario laureatų elektroninę knygą „Kauno balsai“ / Dovilė Zelčiūtė // Literatūra ir menas. – 2003, sausio 31, p. 24.

1991 wurde sie geschlossen.

Die Rekonstruktion des Inneres von ehemaligen Garnisonskirche wurde von den Architekten Algimantas Mikėnas und Rimantas Dičius entworfen. 1978
Foto von V. Bartkus [Kauno tiesa. – 1978, vasario 5, p. [5].]
Die Galerie für Glasmalerei und Plastik (heute die Kirche des Hl. Erzengels Michael) (Platz der Unabhängigkeit 14). Um 1980
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Įgulos soboras, Nepriklausomybės a. 14 / N. Lukšionytė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 188–190.
 2. Kviečia atjaunėjusi Galerija. – Iliustr. / P. Valaika // Kauno tiesa. – 1978, vasario 5, p. [5].
 3. Sovietmetis = The Soviet Period / Ingrida Veliutė. – Iliustr. // Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčiai 120 metų. – Kaunas : Terra publica, 2015. – P. 30–31.
 4. Vitražo ir skulptūros galerija // Literatūros ir meno metraštis. – 1966, p. 159–1965.
 5. Vitražo-skulptūros galerija. – Kaunas, 1971. – [21] p., įsk. virš., su iliustr. – Tekstas lygiagr. liet. ir rusų k.
Das neunstöckige Hotel „Baltija“
(Architekten Janina Barkauskienė und Jonas Navakas).
In der Nähe des Hotels – dekorative Komposition „Boote“ (Litauisch „Laiveliai“, Bildhauer Leonas Vytautas Strioga) (1969)
[Viešbutis „Baltija”. – Kaunas, 1976. – Virš. iliustr.]
Heute befindet sich im ehemaligen Hotel das Studentenwohnheim der Vytautas-Magnus-Universität. 2011
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Hotel „Baltija“ / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 200.
 2. „Baltija“ atvėrė duris. – Iliustr. / A. Balčiūnas // Kauno tiesa. – 1967, spalio 25, p. 1, 6.
 3. „Jūros tiltas“ virš prospekto. – Iliustr. / S. Vaintraubas // Vakarinės naujienos. – 1968, liepos 10, p. [3].
 4. „Baltijos“ viešbutis taps uždarąja akcine bendrove / V. Kasperavičienė // Laikinoji sostinė. – 1996, gruodžio 5, p. 2.
 5. Vytauto didžiojo universiteto studentai gyvens buvusiame viešbutyje. – Iliustr. / Kristina Kučinskaitė // Lietuvos aidas. – 1998, liepos 22, p. 1, 9.
 6. „Baltijos“ viešbutis Vytauto pr. 71 / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr., planas // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 343–344.

Besonders aktiv waren die Jugendgruppe „Company“ und der Klub des Polytechnischen Institut „Ąžuolas“.

Die Jugendgruppe „Company“ am Brunnen im Stadtgarten.
80-er Jahre des 20. Jhs.
[Aus dem Privatarchiv von A. Vinokuras]
Die Backpacker und ihr Leiter Šarūnas Boruta (links)
auf einem Fest
[Kauno istorijos metraštis…, p. 172.]

Literaturverzeichnis:
 1. „Ąžuolynas tebežaliuoja“ / Petras Katinas // XXI amžius. – 2005, kovo 16, p. 5.
 2. Jaunimo kultūrinė rezistencija sovietmečiu: hipių kultūrinės idėjos Lietuvoje. – Iliustr. / Egidija Ramanauskaitė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 4 (2003), p. 127–163.
 3. Jaunimo kultūrinė rezistencija sovietmečiu: žygeivių klubas „Ąžuolas“. – Iliustr. / Laima Anglickienė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 4 (2003), p. 165–176.
 4. Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune: nuo slapto pogrindžio iki atviro protesto. – KAVB, 2007. – 116 p.
 5. KTU žygeivių klubas „Ąžuolas“. – Prieiga per internetą. URL: http://azuolas.ktu.lt/main/lt/about/history. – Žiūrėta 2010 m. gegužės 20 d.
 6. Traktatas apie žygeivius / [Lietuvos Žygeivių sąjunga]. – [Panevėžys : Lietuvos Žygeivių sąjunga, 1997]. – 71 p. : fotogr.

Die Sammlung von Teufel des berühmten litauischer Malers und gesellschaftlicher Aktivist Professors – einzigartig und weltweit einmalig.

Im Teufelsmuseum (Zweigstelle des Mikalojus-Konstantinas-Čiurlionis Nationalmuseums) sind mehr als 3000 Teufelsfiguren ausgestellt: Werke darstellender und angewandter Kunst, Souvenirs und Masken. 2005
Foto von V. Tamoliūnas [Aus den Fonds der OBBK]
Skulptur von A. Zubavičius
„Teufels Brautschau“
[Velniai…, 77 Nr.]

Literaturverzeichnis:
 1. Wohnhaus von Antanas Žmuidzinavičius / Jolita Kančienė. – Iliustr. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 163.
 2. From… the Life… of Devils / A. Grėbliūnas. – Iliustr. // Lithuania in the world. – Vol. 5 (1997), No 1, p. 60–64.
 3. Mieste – dar vienas muziejus // Kauno tiesa. – 1966, kovo 24, p.
 4. Velniai: dailininko Antano Žmuidzinavičiaus kolekcija / Pr. Porutis. – Vilnius, 1971. – P. 5–8.
 5. Velniai į Kauną atkeliauja be vizų / Rūta Kanopkaitė. – Portr. // Kauno diena. – 2000, rugsėjo 21, p. 1, 5.
 6. Viešnagė pas velnius: atsiminimai / Bonius Jauniškis. – Kaunas, 2000. – 23 p.: iliustr.
 7. A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus. – 1995. – [Kaunas] 1 lankstinys (6 p.)
 8. Teufelsmuseum. – Prieiga per internetą. URL: https://www.muziejai.lt/Muziejus.de.asp?Db_kodas=2740&meniu=0. – Žiūrėta 2019 m. liepos 20 d.
 9. Sveiki atvykę į pragarą muziejuje! / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2023, rugs. 30, p. 10–11.
Tor des 1. Friedhofs von Romainiai. 2011
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]
Der 2. Friedhof von Romainiai. 2011
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Kapinių plėtros problemos / Eugenijus Čigriejus. – Iliustr., žml., lent. // Urbanistika ir architektūra. – T. 22, Nr. 4 (1998), p. 166–174.
 2. Romainių 1-osios kapinės (Šilainių pl.), Romainių 2-osios kapinės (Šilainių pl.) / sudarė S. Stasiūnienė. – Mašir. // Kauno miesto kapinės. – [Kaunas, 2001]. – 2 lap.
Zu Sowjetzeiten war der Kinosaal „Planeta“ der größte Saal in Kaunas (Architekten Jonas Navakas und Leonas Skromanas; Vytauto Prospekt 6)
Foto von J. Stanišauskas [Kauno tiesa. – 1966, balandžio 8, p. 6.]
1994 meldete das Kino „Dainava“ Bankrott
(Architekt Jonas Navakas; Pramonės Prospekt 11)
Foto von O. Kalpokas [Kauno tiesa. – 1970, sausio 14, p. 3.]
Das Kino „Kaunas“
(Architekt Jonas Navakas; Savanorių Prospekt 350)
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Dar vienu gražiu pastatu pasipuošė mūsų miestas – tai plačiaformatinis 820 vietų kino teatras „Planeta“. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1966, balandžio 8, p. 6.
 2. Kauno miesto kinofikacijos skyriui 25. – Kaunas, [1989]. – 1 lap. sulankst. 8 p.: iliustr.
 3. „Planeta“ prisikelia naujam gyvenimui. – Iliustr. / Ramūnas Zilnys // Laikinoji sostinė. – 2000, kovo 14, p. 16.
 4. „Cinamon“ parklupdė „Planetą“ : pastato Vytauto prospekte savininkai dar nenusprendė, kas pakeis kino teatrą / Jūratė Kuzmickaitė // Kauno diena. – 2006, sausio 23, p. 4.
 5. „Dainava“ atvėrė duris. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1970, sausio 14, p. 3.
 6. „Žvaigždutė” – vaikų kino teatras / D. Puidokienė // Kauno tiesa. – 1973, kovo 13, p. [6].
 7. Atgimusioje „Dainavoje“ – kinas, šokiai, pasirūkymas. – Iliustr. / Laimutis Genys // Laikinoji sostinė. – 1998, gegužės 11, p. 2.
 8. Keturioliktasis kino teatras Kaune. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1977, rugpjūčio 18, p. [2].
 9. Senųjų Kauno kino teatrų aura / Diana Krapavickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, saus. 8, p. 1–3.

1972 wurde sie aufgelöst.
1967 gründete der Schauspieler und Regisseur Kęstutis Adomaitis mit seinen Gleichgesinnten das Kaunas Pantomimetheater. 1981 wurde ihm der Status eines professionellen Theaters verliehen. 2013 wurde das Theater reorganisiert.

Eine Szene aus der verbotenen Vorstellung
„Mamutų medžioklė“ („Mammutjagd“). 1968
Foto von A. Pajarskas [Aus dem Privatarchiv von A. Pajarskas]
Die verkörperte Traurigkeit im Gesicht von Modris Tenisonas. Um 1970
Foto von R. Rakauskas [Laisvės proveržiai… – P. 74.]
Kęstutis Adomaitis (1948–1996) – der Leiter des Kaunas Pantomimetheaters (1968–1996), Schauspieler und Regisseur
Foto von K. Jurelė [Nemunas. – 1989, Nr. 3, p. 2.]
Das Kaunas Pantomimetheater (M. Daukšos Str. 34) war das einzige Bewegungstheater dieser Art im gesamten Baltikum. 2011
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Apie teatrą, gyvenantį prisiminimuose / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 1997, spalio 25, p. 19.
 2. Mėginimas sprogdinti pantomimos legendą. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, liepos 12, p. 7.
 3. Modrio Tenisono pareiškimas / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 4 (2003), p.181–193.
 4. Modris Tenisonas ir nonkomformizmas Lietuvos teatre / Edgaras Klivis. – Bibliogr. išnašose. – Santr. angl. // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 4 (2003), p. 119–126.
 5. Teatro iššūkiai // Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune: nuo slapto pogrindžio iki atviro protesto. – Kaunas, 2007. – P. 65–81.
 6. Kaune atidarytas naujas teatras. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1992, lapkričio 14, p. 5.
 7. Viskas apie teatrą. – Iliustr. / D. Žemčiugovaitė // Kauno žinios. – 1999, sausio 5, p.11.
 8. Kauno Pantomimos teatras / Kęstutis Adomaitis // Kauno menininkai. – 1996. – P. 394–395. – Lygiagr. tekstas anglų k.

das Kindercafe „Pasaka“ (um die Zeit von 1960 bis 1965), „Orbita“ (1967), „Trys mergelės“ (1967), „Pasimatymas“(1973), „Žalias kalnas“ (1979), „Kaukas“ (1982).

Das Restaurant „Žalias kalnas“ („Grüner Berg“)
(Architekt Ramūnas Kamaitis, Designer Vytautas Krasauskas, heute Savanorių Pr. 111)
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Das Cafe-Restaurant „Kaukas“ („Hausgeist“) wurde 1982 eröffnet, in der Zwischenkriegszeit war das die Villa des Architekten Feliksas Vizbaras (rekonstruiert nach dem Projekt
von Algimantas Sprindys, heute Kauko Allee 2)
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Der Innenraum des damals berühmten Cafes und der Nachtbar „Orbita“ („Orbit“) im Zentrum von Kaunas erinnerte an ein Weltraumschiff von innen (Architekten Vytautas Dičius und Algimantas Mikėnas, Laisvės Allee 82). 1982
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Der Innenraum des Cafe-Restaurants „Trys mergelės“
(„Drei Jungfrauen“) wurde mit Motiven einer Sage ausgeschmückt (Architekten Viktorija und Alfredas Jakučiūnai) (heute M. Riomerio Str. 37)
Fotogr. A. Korsakovas [Kauno tiesa. – 1967, gruodžio 30, p. [3].]
Der Designer der Innenraumausstattung vom Cafe „Pasimatymas“ („Wiedersehen“) war Jonas Jucaitis
(heute V. Krėvės Pr. 57)
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
„Pasaka“ („Märchen“) war das erste Kindercafe in Litauen und in der damaligen Sowjetunion (Laisvės Allee 27).
Der Innenraum wurde von Vida ir Filomena Ušinskaitės projektiert und dekoriert
[Tarybinė moteris… p. 22.]

Literaturverzeichnis:
 1. Restaurant „Drei Jungfrauen“ / Vaidas Petrulis. – Iliustr. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 236.
 2. Café „Pasaka“ / Vaidas Petrulis. – Iliustr. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 245.
 3. Kviečia „Kaukas“. – Iliustr. / B. Liutkutė // Vakarinės naujienos. – 1982, lapkričio 27, p. [1].
 4. [Kavinė „Orbita“]. – Iliustr. / J. Daugirdas // Kauno tiesa. – 1967, rugpjūčio 29, p. 6.
 5. Naktinėjimas prasidėjo nuo „Orbitos“ / Birutė Mačienė // Laikinoji sostinė. – 2000, lapkričio 18, p. 13.
 6. „Pasaka“. – Iliustr. / J. Valentukonis // Tarybinė moteris. – 1970, Nr. 6, p. 22.
 7. Senelės „Pasaka“ vaikams / J. Valentukonis // Literatūra ir menas. – 1970, rugpjūčio 29, p. [9].
 8. Trys mergelės. – Iliustr. / B. Juršė // Kauno tiesa. – 1967, gruodžio 30, p. [3].
 9. Legenda stiklo rūmuose. – Iliustr. / E. Baleišis // Gimtasis kraštas. – 1968, vasario 1, p. 1, 6–7.
 10. Į šeštąjį fortą vilioja ne vien tik A. Sabonio vardas. – Iliustr. / Eglė Baršauskaitė // Laikinoji sostinė. – 2001, lapkričio 17, p. 4–5.
 11. Kviečia „Žalias kalnas“. – Iliustr. / B. Mačienė // Vakarinės naujienos. – 1979, balandžio 16, p. 2.
 12. „Žalias kalnas“ : restoranas. – Kaunas, 1982. – [20] p.: iliustr. – Gretut. tekstas liet., rusų, angl., vok.
 13. Kauno restoranai ir kavinės / sudarė D. Šeduikienė. – Vilnius, 1978. – P. [30] p.: iliustr. – Antr. ir gretut. tekstas liet., rusų, angl.
 14. Prestižo liekanos. – Iliustr. / L. Genys // Laikinoji sostinė. – 1998, liepos 8, p. 1–2.
 15. Nesurūšiuotas atminties paveldas / Žilvinė Petrauskaitė // Kauno diena. – 2003, rugpjūčio 30, p. 13.

Der Chefdirigent – Petras Bingelis.

Der Kaunasser staatlicher Chor. 1970
[Aus den Fonds des M.-und-K.-Petrauskas-Museums der litauischen Musik]
Der Kaunasser staatlicher Chor. 2009
[Aus den Fonds des M.-und-K.-Petrauskas-Museums der litauischen Musik]

Literaturverzeichnis:
 1. Chorai : profesionalusis Kauno valstybinis choras. – Iliustr. – Gretut. tekstas angl. // Kaunas: Kultūros įstaigos ir meno kolektyvai 2002. – Kaunas, 2002. – P. 30.
 2. Chorinės kultūros augimas tarybiniu laikotarpiu : Lietuvos TSR profesionalieji chorai : Kauno valstybinis choras // Tarybų Lietuvos chorai / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius, 1979. – P. 76–84.
 3. Kauno valstybiniam chorui – 40 / Rimantas Klevečka. – Iliustr. – Bibliogr.: išnašose. – Turinyje: lordo Yehudi Menuhino, maestro M. Rostropovičiaus, choro vadovo P. Bingelio citatos, choro chormeisterių mintys // Muzikos barai. – 2009, Nr. 10 (spalis), p. 4–7.
 4. Kauno valstybinis choras : [dail. A. Gelgotas, fotogr. A. Zabulionis, J. Polis]. – Kaunas, 1990. – 37 p.: iliustr. – Gretut. tekstas rusų, angl., vok., pranc.
 5. Keturi dešimtmečiai po griežta P. Bingelio ranka : [pokalbis su Kauno valstybinio choro meno vadovu ir dirigentu P. Bingeliu apie choro pradžią ir dabartį; Su choristės A. Gakaitės, muzikologės A. Ramanauskienės komentarais] / Jūratė Kuzmickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, spalio 31, p. 38–39.
 6. Muzika : [apie Kauno valstybinį chorą, jo gastroles] / Ramanauskienė A. // Kauno menininkai. – Kaunas, 1996. – P. 251–252.
Das Geschäft „Buitis“
(Vytauto Prospekt 23; Architekt Vytautas Jurgis Dičius)
[Kaunas. – [Kaunas, 1978]. – P. 10. – Teksto antr.: Kaunas invites you.]
Das Geschäft „Viešnagė“
(V. Krėvės Prospekt 43; Architekt Kęstutis Kisielius)
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Das Geschäft „Rėda“
(V. Krėvės Prospekt 49; Architekt Eugenijus Miliūnas). 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Geschäft „Rėda“ / Vaidas Petrulis. – Iliustr. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 216.
 2. Möbelhaus „Buitis“ / Vaidas Petrulis. – Iliustr. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 235.
 3. Stambiausia Kaune / L. Šimonėlytė // Vakarinės naujienos. – 1970, liepos 25, p. [2].
 4. Griauti negalima išsaugoti : Kauno „Buitis“ keičia funkciją, bet ne architektūrą. – Iliustr. / Almantas Bružas // Statybų pilotas. – 2005, rugpjūčio 18, p. 7.
 5. Kviečia „Viešnagė“. – Iliustr. / A. Balčiūnas // Kauno tiesa. – 1982, spalio 12, p. [4].
 6. Parduotuvė „Viešnagė“ Vinco Krėvės (buv. TSRS 50-mečio) pr. 43 / M. Rupeikienė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 294.
 7. Pakvietė „Rėda“. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1986, vasario 14, p. 1.
 8. Parduotuvė „Rėda“ Vinco Krėvės (buv. TSRS 50-mečio) pr. 49 / M. Rupeikienė. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 295.

Die Basis dafür bildet die ehemalige Insulinfabrik, die früher dem Fleischindustriekombinat angehörte. 2004 hat die AG „Sanitas“ sämtliche Aktien der AG „Endokrininiai preparatai“ („Endokrinische Präparate“) erworben. 2005 wurde die AG „Endokrininiai preparatai“ abgeschafft. Im gleichen Jahr begann die AG „Sanitas“ mit dem Bau eines neuen Pharmaziebetriebs.

Das Werk zur Herstellung von endokrinischen Präparaten. 1995
[Lietuvos farmacijos žinios. – 1995, Nr. 1/2, p. 41.]
2008 zieht die AG „Sanitas“ in eine moderne Fabrik
in Aleksotas um (Veiverių Str. 134B). 2010
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Akcinė bendrovė „Endokrininiai preparatai“ – 25 darbo metai / J. Černeckienė, J. Grinevičius. – Iliustr. // Lietuvos farmacijos žinios. – 1995, Nr. 1/2, p. 41.
 2. Įmonė, gimusi Tarybų valdžios metais : [pokalbis su Endokrininių preparatų gamyklos dir. A. Gendroliu]. – Iliustr., stat. duomenys // Kauno tiesa. – 1984, liepos 10, p. 3.
 3. Įveiktas Eglės – žalčių karalienės sindromas : [apie Endokrinologijos klinikos kūrimąsi] / Jurgis Danys. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, liepos 27, p. 14.
 4. Jauniausioje miesto įmonėje : [fotoreportažas apie Endokrininių preparatų gamyklą] / A. Balčiūnas, A. Mikšys. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1969, gegužės 31, p. [1].
 5. Kauno endokrininių preparatų gamykla = Каунасский завод эндокринных препаратов : [inform. Leidinys] / sudarytojas. R. Neimantas. – Kaunas, 1985. – 40 p.: iliustr. – Gretut. tekstas liet., rusų, angl. – Turinyje aut. : A. Gendrolis, L. Lašas.
 6. Kauno endokrininių preparatų gamyklos istorija (1960–1973) / Sudarė ir redagavo Z. Pavilonis. – [Kaunas, 1973]. – 76 p. – Mašinraštis.
 7. Sutrumpintas gamybos ciklas : [apie Kauno insulino fabriką] / P. Guzevičius // Tiesa. – 1949, gegužės 25, p. [2].

Am 31.01.1977 wurde die Gedenkstätte ihre Türen für Besucher eröffnet. 1994 bekam sie den Namen von den Brüdern, berühmten Musikern Mikas- und -Kipras Petrauskas-Museum für litauische Musik. 2013 wird das Museum an das Stadtmuseum Kaunas angeschlossen.

Das Haus wurde 1924 von den Brüdern Mikas und Kipras Petrauskas nach dem Projekt von dem Architekten
Aleksandr Golowinski erbaut
[Mikas Petrauskas, 1873–1937. – Kaunas, 2008. – P. 37.]
2001 wurde das Gebäude des Museums (K. Petrausko Str. 31) ins Register des immobilen Kulturguts der Republik Litauen eingetragen. 2010
Foto von E. Serpkova [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Haus von Mikas und Kipras Petrauskas : (heute Mikas-und-Kipras-Petrauskas-Museum für litauische Musik) / Jolita Kančienė. – Iliustr. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 133.
 2. Dėl Kipro Petrausko atminimo įamžinimo // Literatūros ir meno metraštis. – Kn. 12 (1970), p. 138.
 3. Kaune, Kipro Petrausko gatvėje. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1977, Nr. 4, p. 42–43.
 4. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus. J. Gruodžio memorialinis muziejus / parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė ir Renata Varanavičiūtė. – [Kaunas, b. m.]. – 1 lankstinys, 6 p.: iliustr.
 5. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus. – Iliustr. // Kaunas muziejų sostinė. – [Kaunas, 2005], p. 10.
 6. Kipro Petrausko memorialinis muziejus / J. Burokaitė // Muziejai ir paminklai. – Kn. 2 (1980), p. 40–42.

Am 6.08.1990 wurde das Denkmal demontiert.

Lenindenkmal. Um 1970
Foto von P. Juozapavičius [Aus den Fonds der OBBK]
Meeting und Hinterlegung von Blumen am Lenindenkmal.
30. Jahrestag der Befreiung von Kaunas aus der deutschen Okkupation. Am 1.08.1974
Foto [Aus den Fonds des Kriegsmuseums von Vytautas dem Großen]

Literaturverzeichnis:
 1. Jo vardas ir darbai bus gyvi per amžius. Iškilmingas darbo žmonių mitingas, atidengiant Vladimiro Lenino paminklą Kaune. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1970, balandžio 18, p. 1, 3–4.
 2. Lenino paminklas. J. Janonio a. – Iliustr. / 300 kultūros paminklų. – Vilnius, 1980. – P. 82, 87.
 3. Juliaus Janonio aikštė // Kaunas ir jo apylinkės / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 57–71.
 4. Aikštės raida tarybiniais metais – aikštės ansamblio suformavimas. – Iliustr. // J. Janonio aikštės ansamblis Kaune / Algimantas Miškinis. – Vilnius, 1983. – P. 19–25.
 5. „Ateina genijai ir vėl išnyksta…“ / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1990, rugpjūčio 7, p. 1.
 6. Leninas ir keturi komunarai – į Lietuvos istorijos muziejų [Grūto kaimas, Varėnos rajonas]. – Iliustr. / Tadas Matulionis // Kauno žinios. – 1999, vasario 26, p. 7.
Die bekanntesten litauischen Künstler und Gäste aus dem Ausland präsentieren hier ihre kreativen Arbeiten. 2009
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]
Seit 1998 wählt jährlich das Künstlerhaus den bekanntesten Kaunasser Künstler, der später in der Skulptur „Sparnuotoji Kolona“ („Geflügelte Säule“) vom Bildhauer Stasys Žirgulis verewigt wird. 2011
Foto von D. Giniuvienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Meno darbuotojų namai // Tiesa. – 1972, vasario 10, p. 1.
 2. Mūzų namai S. Nėries gatvėje / R. Kanopkaitė // Kauno tiesa. – 1975, gruodžio 19, p. [3].
 3. Gyvenamųjų namų kompleksas V. Putvinskio (buv. S. Nėries) g. 52–72 / J. Kančienė. – Iliustr. planas. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 191–198.
 4. Kas taps „Kauno menininku 98“? – Nuotr. / Vida Vidūnaitė // Laikinoji sostinė. – 1998, gruodžio 1, p. 8.
 5. „Kauno menininkas ’98“ // Kauno diena. – 1998, gruodžio 7, p. 25.
 6. Apostolische Nuntiatur (heute Künstlerhaus Kaunas) V. Putvinskio g. 56 / Jolita Kančienė. – Iliustr. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute / [Autoren: Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Jolita Kančienė, Vaidas Petrulis]. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 161.
 7. Devyniasdešimtmetė vila / Paulius Tautvydas Laurinaitis. – Iliustr. // Kaunas pilnas kultūros. – 2021, lapkritis, p. 4–9.
 8. Kaunas Artists’ House. – Prieiga per internetą. URL: http://kmn.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. liepos 21 d.

Am 18. bis 19. Mai fanden in der Innenstadt Massendemonstrationen statt. Um weitere Protestkundgebungen zu Ehren von Kalanta zu verhüten, wurde im Mai 1973 eine halb militärische Lage in Kaunas eingeführt.

Das letzte Foto von Romas Kalanta. 1972
[Romo Kalantos auka… – P. 33.]
Der letzte Zettel von Romas Kalanta vor seinem Freitod:
„Nur das Regime hat Schuld für meinen Tod“
[Romo Kalantos auka… – P. 33.]
Am Sobor in Kaunas (heute die Kirche des Erzengels Michael, die ehemalige Garnisonkirche), versperrt die Miliz den Demonstranten den Weg zum Gebäude der KGB. 18.5.1972
[Romo Kalantos auka… – P. 50.]
Der Tag der Bestattung von R. Kalanta.
Eine Menschenmenge zieht die Vilniaus Straße entlang zu der Kalantas Selbstverbrennungsstätte. 18.5.1972
[Aus dem Privatarchiv von Algimantas Daugirdas]

Literaturverzeichnis:
 1. Kauno istorijos metraštis. – [T.] 4 (2003). – 215 p. : iliustr.
 2. Po ugnies ženklu : Romo Kalantos pasiaukojimo 25-sioms ir jo 45-sioms gimimo metinėms paminėti / Juozas Grušys-Žilvinis. – Kaunas, 1998. – 84, [3] p. : iliustr., faks.
 3. Romo Kalantos auka: 1972 metų Kauno pavasaris / [sudarė Egidijus Aleksandravičius ir Saulius Žukas]. – Vilniua, [2002]. – 127, [1] p. : iliustr., faks.
 4. 1972-ųjų Kauno pavasaris – „kalantinės“. – Iliustr., portr., faks. // Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune : nuo slapto pogrindžio iki atviro protesto / [sudarytoja ir projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2007. – P. 103–113.
 5. Virtuali paroda „Romo Kalantos auka“. – Prieiga per internetą. URL: http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/romo-kalantos-auka-paroda-skirta-romo-kalantos-susideginimo-ir-1972-m.-geguzes-men.-kauno-ivykiu-keturiasdesimt-penktosioms-metinems/exh-33/romo-kalantos-auka-paroda-skirta-romo-kalantos-susideginimo-ir-1972-m.-geguzes-men.-kauno-ivykiu-keturiasdesimt-penktosioms-metinems/case-126. – Žiūrėta 2017 m. birželio 2 d.

Hierher wurden auch deren leiblichen Überreste aus der Gartenanlage des staatlichen Museums für Geschichte überführt. Am 6.08.1990 wurde das Denkmal demontiert.

Das Denkmal für vier Kommunisten (Bildhauer Napoleonas Petrulis, Bronius Vyšniauskas und Architekt Kazys Šešelgis)
Foto von S. Lukošius [Aus den Fonds des Kriegsmuseums von Vytautas dem Großen]

Literaturverzeichnis:
 1. Žuvę už liaudies ir partijos siekius – amžinai gyvi. Kaune iškilmingai atidegtas paminklas keturiems komunistams // Kauno tiesa. – 1973, gruodžio 28, p. 1–2.
 2. Keturių komunistų paminklas. Lenino pr. / 300 kultūros paminklų. – Vilnius, 1980. – P. 85.
 3. „Ateina genijai ir vėl išnyksta…“ / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1990, rugpjūčio 7, p. 1.
 4. Leninas ir keturi komunarai – į Lietuvos istorijos muziejų [Grūto kaimas, Varėnos rajonas]. – Iliustr. / Tadas Matulionis // Kauno žinios. – 1999, vasario 26, p. 7.

ab 1977 ist es eine Filiale von K. Petrauskas-Gedenkmuseum. Am 20.12.1984 wurde dieses Museum für Besucher geöffnet. 1994 ist die Ausstellung erneuert und durch neu entdecktes, einzigartiges Archivmaterial ergänzt worden.

Das Haus von J. Gruodis, gebaut 1932
(Architekt Feliksas Vizbaras)
[Juozo Gruodžio gyvenimas ir kūryba.
– Vilnius, 1981. – 7 įklija tarp 128 ir 179 p.]
Das Gedenkmuseum von Juozas Gruodis. 2005
Foto von V. Tamoliūnas [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Villa von Juozas Gruodis / Jolita Kančienė. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 173.
 2. Juozas Gruodis, 1884–1945 / parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. – Kaunas, 2004. – 31 p.
 3. J. Gruodžio memorialinis muziejus // Kaunas: mažasis vadovas. – Vilnius, 1988. – P. 164.
 4. Juozo Gruodžio memorialinis muziejus. – Iliustr. // Kaunas muziejų sostinė. – [Kaunas, 2005], p. 17.
 5. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus. J. Gruodžio memorialinis muziejus / parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė ir Renata Varanavičiūtė. – [Kaunas, b. m.] – 1 lankstinys: 6 p. Iliustr.

Um den Kampf des tschetschenischen Volkes um seine Unabhängigkeit zu würdigen, wurde der öffentliche Platz in der Wohnsiedlung Kalniečiai 1996 in Tschetschenienplatz (Čečėnijos aikštė) umbenannt.

Der Plan von „Kalniečiai“: a – I Wohnviertel; b – II Wohnviertel;
c – III Wohnviertel; d – das Einkaufszentrum „Vitebsk“
[Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 110.]
1980 wurde ein Park in Kalniečiai angelegt. 2010
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]
1978–1980 wurde das Einkaufszentrum „Vitebsk“ (heute das Einkaufszentrum „Iki“; P. Lukšio Str. 60) gebaut. 2010
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]
Der Bau des Einkaufszentrums „Kalniečiai“
(Architekt Eugenijus Miliūnas; Savanorių pr. 375). Um 1981
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Einkaufszentrum „Vitebskas“ / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 238–239.
 2. Einkaufszentrum „Kalniečiai“ / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 239.
 3. Tschetschenienplatz / Rūta Leitanaitė. – Iliustr. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 291.
 4. Įkurtuvės, kurių nekantriai laukė / A. Jurkštas. – Iliustr. // Komjaunimo tiesa. – 1978, lapkričio 25, p. 2.
 5. Kalniečiai : [mikrorajono istorija] / Pranas Juozapavičius. – Mašinr. – Bibliogr. išnašose // Kaunas ir jo apylinkės. – Kaunas, 1980. – P. 205–209.
 6. Kalniečių gyvenamasis rajonas / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr., schema // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 110–112.
 7. Kalniečių gyventojai galės pramogauti restorane : [apie parengtą investicinį projektą paramai iš ES struktūrinių fondų gauti, atnaujinant Kalniečių rajono centrą : parką, Čečėnijos aikštę, prekybos ir paslaugų komleksą] / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, balandžio 4, p. 5.
 8. Kalniečių mikrorajono šešiolikaaukščiai / Kazys Požėra. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1977, lapkričio 26, p. [6].
 9. Kalniečiai – Kauno Lazdynai? / J. Stražinskas // Statyba ir architektūra. – 1983, Nr. 8, p. 4–7.
 10. Nauji gyvenamieji kompleksai : [apie Kalniečių mikrorajono išplanavimą ir užstatymą] / Algimantas Miškinis. – Iliustr., schema // Lietuvos urbanistika. – Vilnius, 1991. – P. 92–110.
 11. TSRS Ministrų Tarybos premija – kauniečiams Kalniečių kūrėjams. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, rugpjūčio 17, p. 4.
 12. Vienodų „dėžučių“ kombinacijos / Laimutis Genys. – Iliustr., schema // Laikinoji sostinė. – 1998, spalio 15, p. 9.
 13. Viskas po ranka : [apie atidarytą „Vitebsko“ prekybos ir buities kompleksą] / J. Rainienė. – Iliustr. // Buitis. – 1980, Nr. 9, p. 12–13.

das seine Räumlichkeiten im Zentralgebäude des Medizinischen Instituts innehatte. Bereits im Jahre 1937 gab es in Kaunas ein altertümliches Apothekenmuseum und 1964 startete seine Tätigkeit das erste öffentliche Pharmaziemuseum in Litauen. 1985 wurden das Pharmazie- und das Museum für Geschichte der Medizin zusammengeschlossen. Auf dieser Basis entstand dann das Museum für Medizin- und Pharmaziegeschichte.

1975 wurde auf die Initiative vom Dozenten Alfonsas Kaikaris ein Pharmaziemuseum in dem Hauptgebäude des Medizinischen Instituts Kaunas eröffnet (A. Mickevičiaus Str. 9)
[Lietuvos farmacijos istorija… – P. 75.]
1987 erhielt das Medizin- und Pharmaziemuseum der Republik Litauen neue Räumlichkeiten (Rathausplatz 28). 2010
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Lietuvos farmacijos istorija ; Atsiminimai / Alfonsas Kaikaris ; [sudarytoja Vilma Gudienė ; bibliografijos sudarytoja Margarita Karkauskaitė]. – Kaunas, 2000. – 102, [1] p. : iliustr., faks.
 2. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus. – Iliustr. // Aukštosios medicinos studijos ir mokslas Kaune / Kauno medicinos akademija ; [atsakingasis redaktorius ir sudarytojas V. Siudikas ; redakcinė kolegija: V. Grabauskas (pirmininkas) … [et al.]. – Kaunas, 1997. – P. 66–69.
 3. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus. – Iliustr. // Kaunas : [informacinis leidinys / sudarytoja: Kristina Maculevičiūtė ; tekstų autorės ir redaktorės: Rasa Kriaučionytė, Jūreta Valentienė, Žydrūnė Dėdelytė ; nuotraukos: Gintauto Stulgaičio … [et al.]. – Kaunas, 1996. – P. 22.
 4. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus. – Iliustr. // Lietuvos farmacija XX amžiuje / Regina Stonkutė-Žukienė. – 2005, Vilnius. – P. 267–272.
 5. Lithuanian Medical and Pharmacology History Museum. – Iliustr. // Kaunas : [informational publication] / [compiler Kristina Maculevičiūtė ; text authors and editors Rasa Kriaučionytė, Jūreta Valentienė, Žydrūnė Dėdelytė ; translation Vida Račkauskienė ; photography Gintautas Stulgaitis … [et al.]]. – Kaunas, 1996. – P. 22.
 6. Medicinos ir farmacijos istorijos muziejus // Kauno medicinos universitetas : informacinis leidinys. – Kaunas, 1999. – P. 37–38.
 7. Senoji vaistinė = Old Pharmacy / Tauras Mekas. – Kaunas : Taurapolis, 2017. – 60 p.

Da wurden die Fabriken „Silva“, „Trikotažas“ und „Audimas“ von A. Šiaučiūnaitė und deren Abteilungen vereinigt. „Silva“ wurde zum Hauptbetrieb dieser Produktionsvereiningung. 1990 wurde die Vereinigung abgeschafft. „Audimas“ (Raudondvario Chaussee 80) und „Trikotažas“ (Savanorių Pr. 255) sind zwei selbständige Fabriken geworden.

Die Produktionshallen der Fabrik „Trikotažas“ („Trikotage“).
Um 1976
[A. Šiaučiūnaitės trikotažo fabriko istorija / A. Jakucevičienė.
– Kaunas, 1976. – P. 33.]
Fabrik „Trikotažas“ (Savanorių Pr. 255). Um 1980
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Trikotagefabrik „Silva“. 1978
[Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas.
– Vilnius, 1978. – P. [3].]
Trikotagefabrik „Audimas“. 1978
[Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas.
– Vilnius, 1978. – P. [22].]

Literaturverzeichnis:
 1. „Audimas“. – [Kaunas], 1993. – 1 lap. sulankst. į 6 p.: iliustr.
 2. Jus kviečia Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas / K. Miklyčius, Z. Pavilonis. – Kaunas, 1983. – 19 p.: iliustr.
 3. Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas : [reklaminis prospektas]. – Vilnius, 1978. – [32] p.
 4. Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas : [reklaminis prospektas]. – Vilnius, 1984. – 23 p.: iliustr.
 5. Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas : [reklaminis prospektas]. – Vilnius, 1987. – [16] p.: iliustr.
 6. Kovos ir darbo metai : susivienijimo pagrindinės įmonės istorija / K. Miklyčius, Z. Pavilonis, J. Pavalkis. – Kaunas, 1979. – 93 lap.: iliustr. – Mašinraštis.
 7. Kovos ir darbo metai : [susivienijimo istorija] / Z. Pavilonis // Kauno tiesa. – 1978, birželio 9, p. [4].
 8. A. Šiaučiūnaitės trikotažo fabriko istorija / A. Jakucevičienė. – Kaunas, 1976. – 107 lap.: iliustr. – Mašinraštis.
 9. Trikotažo pramonė : [yra duomenų apie Kauno A. Šiaučiūnaitės trikotažo susivienijimą] // Lietuvos pramonė socializmo laikotarpiu / K. Meškauskas, M. Meškauskienė. – Vilnius, 1980. – P. 219–223.
1971 fängt der Bau des Heizkraftwerks an. 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
Das Heizkraftwerk von Kaunas (Taikos Str. 147). 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Naujoji Kauno elektrinė [Būsimoji statyba] / J. Lenčiauskas // Vakarinės naujienos. – 1968, gegužės 29, p. [2].
 2. Nauja energijos versmė. – Iliustr. / J. Rymeikis // Mokslas ir technika. – 1971, Nr. 10, p. 6–8.
 3. Kauno termofikacinė elektrinė. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis / sudarė Daiva Valentaitė. – Kaunas, 2013. – P. 607–610.
 4. Kauno termofikacinė elektrinė (Kauno TE) // Lietuvos energetika (1940–1990 m.). – Vilnius, 1992. – [T.] 2. – P. 212–218, [91–92, 103.]
 5. Kauno termofikacinė elektrinė // Kauno elektrinė / L. Janavičius, V. Liubinas. – Kaunas, 2000. – P. 85–209.

Seit 1994 wurde er als die geschlosse AG „Kauno buities namai“ bekannt, die von Kaunasser oft als „Juzė“ genannt wird.

Der neue Komplex für die Dienstleistung
(Savanorių Prospekt 225). 1975
[Buitis. – 1975, Nr. 10, p. 11.]
Die Skulptur „Skalbėjėlė“ („Die Wäscherin“) im Innenhof
des Komplexes (Bildhauer Juozas Ruzgas,
Architekt Algimantas Mikėnas). Um 1980
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Būkite elegantiški darbe ir buityje / J. Petkevičienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1975, rugsėjo 16, p. 4.
 2. „Juzė“ turės naują šeimininką / Laimutis Genys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, liepos 12, p. 3.
 3. Moderniausias Kaune / J. Petkevičienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1975, liepos 30, p. 4.
 4. Privatizavimo strategai pavargo nuo skandalų / Arūnas Andriuškevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, birželio 8, p. 1, 5.
 5. Raudonosios armijos prospekte 225 (Žaliakalnyje) pradėjo veikti nauji paslaugų rūmai : Kauno miesto buities tarnybos įmonių ir organizacijų susivienijimas „Aušra“. – Iliustr. // Buitis. – 1975, Nr. 10, p. 11–15.
 6. Stambiausias Kaune / L. Šimonėlytė. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1975, rugpjūčio 8, p. 2.
 7. Visuose baruose kokybė ir sparta / Povilas Gončaras. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1986, kovo 16, p. 1.

Im Mai 1990 wurde der Eispalast (Aušros Str. 42C; entworfen von Viktoras Firsovas) gebaut.

Eisarena Kaunas. 2020
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Atsinaujinusi ledo arena laukia čiuožėjų : po rekonstrukcijos ir etatų sumažinimo čiuožyklos išlaidos sumažėjo per pusę / Dainoras Lukas // Kauno diena. – 2004, rugpj. 31, p. 4.
 2. Geriau milijonas sportui, o ne policijai / Violeta Gustaitytė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, saus. 3, p. 7.
 3. Greičiau už ledą ištirpusios galimybės / Deividas Jursevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, rugpj. 16, p. 9.
 4. Įkurtuvės Vileišio aikštėje / Marytė Marcinkevičiūtė. – Iliustr. // Sportas. – 1990, geg. 8, p. 1–2.
 5. Kaunas išsaugos dirbtinio ledo čiuožyklą / Vilma Kasperavičienė // Laikinoji sostinė. – 1996, gruod. 17, p. 3.
 6. Kauno žiemos sporto mokykla „Baltų ainiai“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.ledoarena.lt/apie-mokykla/. – Žiūrėta 2020 m. vasario 27 d.
 7. Ledo arenoje jau veikia čiuožykla / KD, BNS inf. // Kauno diena. – 2019, lapkr. 25, p. 24.
 8. Slapta Ledo arenos statyba / Evaldas Šemiotas // Kauno diena. – 2016, liep. 9, p. 1–3.

Die Länge der Brücke betrug 388,5 m. Unter der Brücke wurde die Eisenbahnlinie Kaunas–Vilnius verlegt.

Die Brücke wurde zum beliebten Spazierweg
für die Bürger von Kaunas. 2010
Foto von D. Giniuvienė [Aus den Fonds der OBBK]
Die Brücke vom Panemunės Hain aus gesehen. 2010
Foto von D. Giniuvienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Pėsčiomis per Nemuną / A. Kadžiulis. – Iliustr. // Tiesa. – 1976, rugsėjo 29.
 2. Pėsčiųjų tiltas į Panemunės šilą per Nemuną Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 25.
 3. Trijų mergelių tiltas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2014, lapkričio 19, p. 2.

das im Jahre 1986 den Status eines professionellen Theaters erhielt.

Stanislovas Rubinovas (1930–2013) – ehemaliger Leiter und Regisseur des Theaters
[Kauno jaunimo kamerinis teatras… [p. 3.]
Das Kammertheater in Kaunas (Kęstučio Str. 74A)
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Amazonė Bolonijos miške / Stanislovas Rubinovas. – Iliustr., portr. // Kauno pirmadienis. – 1996, kovo 4, p. 12.
 2. Kas yra kas Kauno apskrityje. – 1999, Kaunas. – P. 655.
 3. Kauno jaunimo kamerinis teatras / [sudarė Aleksandras Rubinovas]. – [Kaunas, 2002]. – [44] p. : iliustr.
 4. Kauno jaunimo kamerinis teatras. – 1995, Kaunas. – 38 p. : iliustr.
 5. Nepamirštamo atsako pastūmėti… / Regina Ožeraitienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 1998, spalio 14, p. 5
 6. Portretas su dvidešimt dviem žvakutėmis : Kauno jaunimo kamerinis teatras / Dainius Gasperavičius. – Iliustr. // Teatras. – 1999, Nr. 1 (5), p. 60–63.
 7. Septynių aktorių teatras, arba įžvalgos pagal Stanislovą Rubinovą / Violeta Šoblinskaitė. – Iliustr. // Nemunas. – 1999, Nr. 2, p. 30–35.

Später änderten sich die Benennungen: 1992–1995 hieß dieses Theaterfestival „Pavasario varpeliai“(deutsch: „Frühlingsglocken“) und wurde in dem ebenfalls umbenannten Kultur- und Sportzentrum „Girstutis“ veranstaltet. Seit 1996 heißt es „Lietuvos teatrų pavasaris“ (deutsch: „Litauischer Theaterfrühling“). Das Festival präsentiert die interessantesten und ausgereiftesten Stücke der Saison von litauischen Profitheatern.

Das Emblem des Festes
Foto von V. Aušmanas [Kauno tiesa. – 1989, liepos 9, p. 4.]
Das Team des Akademischen Dramentheaters im Kaunasser „Sanitas“
Foto von V. Žirgulis [Teatras. – 1982, Nr. 3, p. 8.]

Literaturverzeichnis:
 1. Daugiau ryškių spalvų : [apie teatrų šventę „Vaidiname darbininkams“ Kaune] / užrašė I. Račkauskaitė // Teatras. – 1982, Nr. 3, p. 11–13.
 2. Gajausias Lietuvos teatrų festivalis / Dalia Nenėnienė. – Iliustr. // Veidas. – 2002, Nr. 17 (bal. 25), p. 43.
 3. Lietuvos teatrų pavasaris : ar sužibės naujos žvaigždės? / Šarūnė Kutinskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, balandžio 8, p. 22.
 4. „Pavasario varpeliai“ : [apie Lietuvos teatrų šventę Girstučio kultūros rūmuose] // Tėviškės žinios. – 1993, balandžio 10, p. 4.
 5. Pavasario varpeliams nuaidėjus : [apie Lietuvos teatrų šventę „Pavasario varpeliai“]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, balandžio 29, p. 8.
 6. Sprendimai mūsų rankose : LTSR teatro veikėjų sąjungos steigiamojo suvažiavimo diskusijos : [apie festivalį „Vaidiname darbininkams”] // Kultūros barai. – 1987, Nr. 7, p. 40–51.
 7. Teatrai kviečia į šventę / S. Simijonaitė. – Iliustr. // Teatras. – 1978, Nr. 3–4, p. 7–11.
 8. Tradicijos medžio vaisiai uždera balandį / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2005, balandžio 2.
 9. Tradicinės šventės dešimtmetis : [apie teatrų šventę „Vaidiname darbininkams”] / Rūta Kanopkaitė // Kauno tiesa. – 1986, kovo 19, p. 2.
 10. „Vaidiname darbininkams”: [apie 1982 metų festivalį]. – Iliustr. // Teatras. – 1982, Nr. 3, p. 6–10.
Der Denkmal für Maironis. 1981
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Der Denkmal für Maironis. 2004
Foto von V. Tamoliūnas [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Iškilmės muziejuje // Literatūra ir menas. – 1977, balandžio 30, p. 3.
 2. Maironio akmens legenda. – Iliustr. / V. Markevičius // Kauno tiesa. – 1991, lapkričio 21, p. 4; lapkričio 23, p. 5.
 3. Į savo namus sugrįžęs Maironis / Pranciška Genevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, rugpjūčio 29, p. 21, 23.
 4. Maironis. – Nuotr. // Kai žaidė angelai / Gediminas Jokūbonis. – Vilnius, 2009. – P. 124–133.

Im gleichen Jahr wurde auch ein Keramikmuseum in den Kellern vom Kaunasser Rathaus eröffnet. Am 1.03.2016 zog sich es in Räumlichkeiten des Nationalen Malereimuseums von M. K. Čiurlionis.

In der Gemäldegalerie von Kaunas kann man moderne Kunst sehen, hier finden Kunstausstellungen statt
(K. Donelaičio Str. 16). 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
Im Keramikmuseum war litauische Keramik aus der Zeitperiode vom XV. bis XX. Jh. ausgestellt, hier funden die Ausstellungen der modernen Keramik statt (Rathausplatz 15). 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Gemäldegalerie / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 210.
 2. Kaune, Paveikslų galerijoje. – Iliustr. / Alė Počiulpaitė // Literatūra ir menas. – 1979, sausio 27, p. 8–9.
 3. Kauniečiai atsisveikino su muziejais / Darius Sėlenis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, vas. 29, p. 1, 3.
 4. Keramikos muziejus = Ceramics Museum / [sudarytoja Emilija Jaudegytė ; į anglų kalbą išvertė Ingrida Vizbaraitė]. – [Kaunas, 2008]. – 71, [1] p. : iliustr. ; 25 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.
 5. Mūzos renkasi į senamiestį. – Iliustr. / N. Venta // Kauno tiesa. – 1978, sausio 22, p. 4.
 6. Paveikslų galerija K. Donelaičio g. 16 / J. Minkevičius. – Iliustr. – Aut. nurodomas turinyje // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 88–89.

Das Gebäude gilt als Beispiel des sowjetischen Expressionismus (Manierismus).

Das Projekt des Bestattungsinstituts und der Skulptur „Liūdesys“ („Trauer“) (Architekt Alfredas Paulauskas)
[Statyba ir architektūra. – 1977, Nr. 6, p. 4.]
Am 22.07.2020 wurde nach der Rekonstruktion die Aufbahrungshalle „Tylos namai“ eröffnet. 2020
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Aufbahrungshalle / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 207.
 2. „Liūdesį“ siekiama palaidoti? – Iliustr. / Vereta Rupeikaitė, Tadas Širvinskas // Kauno diena. – 2010, balandžio 1, p. 2.
 3. Laidotuvių rūmai Jonavos (buv. I. Meskupo) g. 220 / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr., planas // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 165–166.
 4. Ritualinių paslaugų rūmai Kaune. – Iliustr. / I. Kirkilaitė // Kauno tiesa. – 1980, sausio 11, p. [4].
 5. Sovietinė ritualinė architektūra – santuokų ir laidotuvių rūmai Lietuvoje / Marija Drėmaitė. – Iliustr., schem., proj. – Santr. angl. – Bibliogr.: 31 pavad. ir išnašose // Sovietmečio kultūros tyrimai: aktualijos ir perspektyvos. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014. – P. 47–64.
 6. Ritualinių paslaugų rūmai Kaune / Vaida Almonaitytė-Navickienė. – Schem., iliustr., projekt., plan. – Taip pat vartojama antr.: Architektūros apžvalga. – Bibliogr.: 4 pavad. // Architekto Alfredo Paulausko kūryba. – Kaunas : [s.n.], 2018. – P. 64–69.
Der Bau des Wohnviertels Eiguliai. 1983
Foto von E. Katinas [Kaunas ir kauniečiai X penkmetyje : fotoparoda.
– Kaunas, 1981. – 36 nuotrauka.]
1983 wurde im Wohnviertel das neue Kinotheater „Eiguliai“ gebaut (Architektin Neringa Blaževičiūtė)
[Kaunas : mažasis…, p. 131.]

Literaturverzeichnis:
 1. Dviračiu po Vidurio ir Šiaurės Lietuvą // K. Marcinauskas. – Kaunas, 1998. – D. 4, p. 115–116.
 2. Eiguliai // Kaunas ir jo apylinkės / P. Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 192–198.
 3. Eigulių vėrinys: [Kauno miesto seniūnijos istorija ir dabartis; Eigulių bendruomenės centro veikla 2005–2007 m.] – Kaunas, 2007. – 46 p., [8] iliustr. lap.
 4. Kaunas : mažasis vadovas. – Iliustr. / A. Semaška. – Vilnius, 1988. – P. 130–131.
 5. Kviečia naujas kino teatras / J. Vabuolas. – Iliustr // Kauno tiesa. – 1983, gruodžio 31, p. 2.
 6. Vienodų „dėžučių“ kombinacijos: Eiguliuose nesuformuotas centras / Laimutis Genys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1998, spalio 15, p. 9.
1974 fängt der Bau des Denkmals. 2010
[Aleksandro Pleskačiausko rankraščių apie Kauną rinkinys. – [1911]-1984. – 8, Šančiai ; Viljampolė [i.e. Vilijampolė] ; Aleksotas : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1979-1982. – lap. 14.] [Aus den Fonds der OBBK]
Am 28.11.1991 wurde es entfernt. 2010
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Aleksandro Pleskačiausko rankraščių apie Kauną rinkinys. – [1911]-1984. – 8, Šančiai ; Viljampolė [i.e. Vilijampolė] ; Aleksotas : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1979-1982. – lap. 14. – Prieiga per internetą. URL: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C130000792529. – Žiūrėta 2024 m. balandžio 12 d.
 2. Paminklas komjaunimo žygdarbiui. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1979, sausio 27, p. 1–2.
 3. Paminklas žuvusiems pogrindininkams. Kaunas. 1979. – Iliustr. // Architektas Gediminas Baravykas : kūrybos pulsas / Rimantas Buivydas. – Vilnius, 2000. – P. 194–197.
 4. Rekviem bronziniams komjaunuoliams. – Iliustr. / A. Dambrauskas // Kauno tiesa. – 1991, lapkričio 29, p. 1.
 5. Svarbiausios Vilijampolės istorijos datos ir įvykiai / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Portr., iliustr., žml. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 20.
 6. Žygdarbis įamžinamas monumento bronzoje. – Iliustr. / K. Digrius // Kauno tiesa. – 1979, sausio 23, p. [3].
 7. Žuvusiųjų atminimui. – Iliustr. / E. Pranckūnas // Kultūros barai. – 1979, Nr. 4, p. 6–7.

Zum 100. Jubiläum des Komponisten wurden die Museumsartikel erneuert und 1996 wurde die ganze Exposition wegen baufälligen Räumlichkeiten in Mikas- und -Kipras Petrauskas-Museum für litauische Musik übertragen (K. Petrausko Str. 31).

Das Haus von der Familie Šimkus in Birutė. 1930
[Stasys Šimkus…, p. 99.]
Das Anwesen von S. Šimkus. 2006
Foto von V. Tamoliūnas [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Sodyba, prabilusi eksponatais / M. Antanaitis // Tiesa. – 1979, gruodžio 29, p. 4.
 2. S. Šimkaus memorialinė ekspozicija / J. Burokaitė // Muziejai ir paminklai. – Kn. 4 (1982), p. 38–39.
 3. S. Šimkaus muziejus-sodyba // Kaunas: mažasis vadovas / Algimantas Semaška. – Vilnius, 1988. – P. 164.
 4. Stasys Šimkus, 1887–1943 / parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Vida Bingelienė. – Kaunas, 2007. – 32 p.
 5. Stasys Šimkus: [albumas] / parengė Dana Palionytė. – Vilnius, 1988. – P. [57, 74–75].
In der Sowjetzeit verkehrte das Tragflächenboot „Raketa“ („Rakete“) bis nach Nida. 1981
Foto von E. Katinas [Fotoparoda „Kaunas ir kauniečiai X penkmetyje“. – [Kaunas] : [s.n.], [1981]. – Lap. 14, nuotr. 40.]
Bis 2019 befand sich im ehemaligen Anleger das Restaurant und Klub „Combo“. 2009
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Ekskursijos maršrutas po Vilijampolę : siūlome įdomiausias ekskursijas po Vilijampolės vietas / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 78.
 2. Laivai ant kranto, laivai uoste / J. Adomaitis // Tėviškės žinios. – 1997, gegužės 17, p. 2.
 3. Laivai suka į naująją prieplauką / K. Digrius. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1980, gegužės 16.
 4. Muzikos klubo įkurtuvės artėja : rekonstruojamas prieplaukos pastatas tampa gražia Nemuno pakrantės puošmena / Dainoras Lukas. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, rugsėjo 8, p. 5.

1991 wurde die Druckerei legalisiert.

1981 wurde in der „ab“ Druckerei
das erste Buch herausgegeben
[Tikybos pirmamokslis : patvirtintas Lietuvos vyskupijoms /
Kazimieras Paltarokas. – 17-as leid. – [Klaipėda : s.n., 1990]
Vytautas Andziulis. 2007
Foto von V. Tamoliūnas [Laisvės proveržiai… – P. 33.]

Literaturverzeichnis:
 1. „AB“ spaustuvė (1981 – iki šiol) // Lietuvos spaustuvės, 1522–1997 / Vilius Užtupas. – Vilnius, 1998. – P. 141–142.
 2. Kalno paslapties aidas. – Kaunas, 2000. – 1 lap.: sulankst. į 6 p.: iliustr., portr.
 3. Pogrindinės spaustuvės „ab“ veikla (1980–1990). Vytauto Andziulio ir Birutės Vidauskaitės-Andziulienės atsiminimai / (užrašė Aušra Nomeikaitė). – Santr. angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 6 (2005), p. 229–246.
 4. Pogrindžio spauda / sudarytoja ir projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė. – Iliustr., portr., faks. – Turinyje aut.: Sigitas Tamkevičius, Julija Kuodytė, Robertas Grigas, Danutė Jonė Sakalauskaitė, Algirdas Patackas, Petras Kimbrys, Dominikas Petras Akstinas, Vytautas Andziulis // Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune. – Kaunas, 2007. – P. 7–33.
 5. Spaustuvė ab : unikali pogrindinė spaustuvė / Vykintas Vaitkevičius, Valentinas Baltrūnas. – Iliustr. // Lietuva : 101 įdomiausia vieta. – Vilnius, 2008. – P. 292–293.
 6. Lietuviško žodžio spaustuvė-muziejus / Benjaminas Žulys. – Iliustr. // XXI amžius. – 2009, gegužės 15, p. 8.

1989 wurde in Kaunas auf Initiative von B. Letukaitė das erste moderne Tanzfestival in Litauen veranstaltet.

Die Choreografie (von Birutė Letukaitė (im Zentrum) genannt „Pavasaris“ („Der Frühling“). 1981
[Kauno šokio teatras „Aura“ – 25… P. 18.]
„Tabula rasa“ (die Choreografin Barbara Bourget). 2007
Der Auftritt auf dem internationalen Festival des modernen Tanzes in Vancouver (Kanada)
Fotog von P. Eastwood [Kauno šokio teatras „Aura“ – 25… P. 129.]

Literaturverzeichnis:
 1. Ar patiktume senovės graikams? – Iliustr. / J. Černevičiūtė // Komjaunimo tiesa. – 1989, balandžio 8, p. 1, 3.
 2. Modernaus šokio teatras „Aura“. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1991, spalio 17, p. 4.
 3. „Auros“ takais į troškimų viršūnę / V. Asadauskienė // Vakarinis Kaunas. – 1992, vasario 17, p. 4.
 4. Kaunas turi šokio teatrą „Aura“ // Kauno kraštas. – 1995, balandžio 1, p. 5.
 5. Kauno šokio teatras „Aura“ – 25 / parengė Birutė Letukaitė, Ligita Viršulytė. – Kaunas, 2007. – [159] p. : iliustr. – Dalis teksto lygiagr. liet., angl.
 6. Aura. – Prieiga per internetą. URL: https://aura.lt/en/. – Žiūrėta 2019 m. liepos 22 d.
Der Komplex des Jachtklubs „Žalgiris“ (M. Gimbutienės Str. 35)
Foto von T. Vasiliauskas [Sportas. – 1976, birželio 22, p. 1.]
Der Jachtklub aus der Vogelperspektive. 2011
Foto von V. Stanaitis [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Ant marių kranto. – Iliustr. / Z. Ivinskis // Sportas. – 1976, birželio 22, p. 1, 3.
 2. Nauja bazė – ne tik buriuotojams // L. Krasauskas // Kauno tiesa. – 1977, vasario 18, p. 5.
 3. Jachtklubas Kauno jūros pr. 35 / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr. // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 133.
 4. Buriavimas Kaune : buriavimo sporto istorija Kauno mieste / D. Palukaitis. – Kaunas, 2000. – 103, [1] p. : iliustr., faks., žml. – Bibliogr.: p. 101–103 (61 pavad.). – Pavardžių r-klė: p. 94–100.

Den Anfang der Rekonstruktion nimmt im Jahre 1977 (Architekten Alfredas Paulauskas und Vanda Paleckienė).

Laisvės Allee bei der Mittelschule Nr. 1
(heute das Gymnasium „Aušra“) (Laisvės Alle 95)
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Laisvės Allee beim Warenhaus „Merkurijus“
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
1983 wurde nach dem Entwurf von Algimantas Sprindys
das Warenhaus „Merkurijus“ gebaut
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Das Einkaufszentrum „Merkurijus“ (Laisvės Allee 60), abgerissen 2010. Der Springbrunnen (Architektin Vanda Paleckienė), erbaut 1980, ist ein beliebter Treffpunkt der Bewohner von Kaunas. 2009
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Kaufhaus „Merkurijus“ / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 240.
 2. Kaunas, Laisvės alėja. – Iliustr. / Alfredas Paulauskas // Statyba ir architektūra. – 1980, Nr. 2, p. 10–11.
 3. Kauno universalinė parduotuvė „Merkurijus“ – šiuolaikinė įmonė / [parengė N. Mykolaitienė [et al.]]. – [Vilnius] : [s.n.], [1983] (Vilnius : LTSR valstybinio kainų komiteto rotaprintas). – 5 p. ; 21 cm. – Išsp. rotaprintu.
 4. Architektūros Riteris Alfredas Paulauskas: tarp racionalumo ir estetikos / Vaidas Petrulis. – Iliustr., portr. – Santr. angl. // Archiforma. – 2007, Nr. 2, p. 50–57.
 5. Kaunas. Laisvės alėja / Algimantas Miškinis. – Vilnius, 2009. – 191, [1] p. : iliustr. – Taip pat vartojama antr.: Laisvės alėja. – Bibliogr.: p. 55.
 6. Laisvės alėja / Jolita Kančienė. – Iliustr. – Santr. angl. // Kauno savasties ženklai. – Kaunas, 2009. – P. 57–71.
 7. Aplankykite „Merkurijų“ / B. Mačienė // Vakarinės naujienos. – 1983, sausio 4, p. 1.
 8. „Merkurijus“ kviečia. – Vilnius, 1985. – [13] p., iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., rusų.
 9. Universalinė parduotuvė „Merkurijus“ Laisvės alėja 60 / J. Minkevičius. – Aut. nurodytas turinyje. – Iliustr., schema // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 144–146.
 10. Kauno miesto prekybos istorija : „Merkurijus“ – traukos vieta Laisvės alėjoje / Stasys Gavenavičius. – Portr., iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 17, 18, 19 // Verslas ir prekyba. – 2006, gegužė (Nr. 20), p. 4.
 11. Fontanas Laisvės alėjoje. – Iliustr. / L. Šimonėlytė // Vakarinės naujienos. – 1980, rugpjūčio 4, p. 2.

Am 26.04.1985 wird das Museum für die Besucher geöffnet. Heute – Abteilung für Nationale Musik, Stadtmuseum Kaunas.

Am 29.03.1995 erhielt das Museum den Namen vom Sammler der Musikinstrumente Povilas Stulga. 2012
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]
2013 wird es reorganisiert und an das Stadtmuseum angeschlossen. 2012
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Gyvas, skambantis muziejus / Soneta Būdvytienė. – Iliustr. // Šilalės artojas. – 2008, kovo 14, p. 10.
 2. Jei užgrotų visi instrumentai… / Anatolijus Lapinskas // Tiesa. – 1985, rugpjūčio 10, p. 4.
 3. Kauno m. mero potvarkis Nr. 205 „Dėl pavadinimų grąžinimo ir suteikimo“ // Kauno diena. – 1995, balandžio 3, p. 10.
 4. Muziejus atkelia vartus / Vaidotas Stulga // Kauno tiesa. – 1985, birželio 6, p. 5.
 5. Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejus / Eglė Burkšaitytė. – Iliustr. // Tradicijos. – Kaunas, 2005. – P. 62–63.
 6. Žadinantis tautišką ilgesį / Jūratė Plavičienė // XXI amžius. – 1998, kovo 18, p. 5.
 7. Kaunas city Museum Folk Music Branch. – Prieiga per internetą. URL: https://kaunomuziejus.lt/tautines_muzikos_skyrius/?lang=en. – Žiūrėta 2020 m. sausio 9 d.

Ab 19.2.1990 hieß es Museum der litauischen Technik und setzte seine Tätigkeit in den Räumlichkeiten auf dem Flugplatz von Darius und Girėnas (Veiverių Str. 132) weiter fort. Seit 1995 nennt man Litauisches Luftfahrtmuseum.

Der Flugplatz, heute Litauisches Luftfahrtmuseum. Um 1980
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Litauisches Luftfahrtmuseum. 2010
Foto von D. Giniuvienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Atidarytas sportinės aviacijos muziejus / J. Balčiūnas. – Iliustr. // Sparnai. –1983, Nr. 2, p. 18–19.
 2. Aviacijos muziejaus stebuklai / Remigijus Jankauskas. – Iliustr. // Aviacijos pasaulis. – 2008, Nr. 24, p. 26–27.
 3. Bendri darbai – tvirčiausia jungtis : [apie muziejų ir jo filialus] / Dalia Juškienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, sausio 14, p. 4.
 4. Jauniausias muziejus / Bronius Juršė. – Iliustr. // Sportas. – 1983, balandžio 14, p.
 5. Lietuvos aviacijos muziejus – ne tik lėktuvų valdos / Birutė Jančienė. – Iliustr. // Savaitė. – 2015, Nr. 19 (geg. 7), p. 30–31.
 6. Lietuvos aviacijos muziejus. – Iliustr. // Aleksote paliktos pėdos / Aldona Kairienė. – Kaunas, 2002. – P. 41–42.
 7. Lithuania Museum of Aviation : [apie Lietuvos aviacijos muziejų] / Gytis Ramoška. – Iliustr. // Made in Lithuania. – Vol. 23, no. 1 (2007), p. 80–83.
 8. Sparnuota istorija / Irena Jacevičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, balandžio 26, p. 11.
 9. Stovi ar teka Aviacijos muziejaus vanduo? : [pokalbis su Lietuvos aviacijos muziejaus direktoriumi A. Lapinsku] // Aviacijos pasaulis. – 2004, balandžio 9, p. 4–5.

Die Länge beträgt 328 Meter.

Der Bau der Brücke über die Neris. Um 1982
Foto von A. Pleskačiauskas [Aus den Fonds der OBBK]
Blick auf die Brücke vom Stadtviertel Žaliakalnis aus. 2009
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Iškilmingai atidarytas naujas tiltas per Nerį / A. Balčiūnas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, lapkričio 4, p. 1–2.
 2. Varnių tiltas per Nerį Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis.– Kaunas, 2004. – P. 83.
 3. Varnių tilto remontas baigtas / Edita Radzevičiūtė // Kauno diena. – 2017, rugpj. 31, p. 2–3.
 4. Nipper John // Kauno gatvės meno gidas. – Kaunas : Kūrybos biuras, 2017. – P. [68–71].
 5. Varnių tilto rekonstrukcija siekiant išsaugoti statinio saugumą / Giedrė Samulionytė-Lekavičienė // Lietuvos keliai. – 2018, Nr. 1, p. 46–47.

1985–1987 gewinnt litauische Mannschaft die Goldmedaillen.

„Žalgiris“ – Sieger der UdSSR Meisterschaft von 1985
[Aus den Fonds des Litauischen Sportmuseums]
„Žalgiris“ – Sieger der UdSSR Meisterschaft von 1986
[Aus den Fonds des Litauischen Sportmuseums]

Literaturverzeichnis:
 1. Aukso medalių spindesys // Krepšinio aistrų sūkury / Sergejus Jovaiša ; literatūrinis bendraaut. Bronius Čekanauskas. – Vilnius, 1989. – P. 52–72.
 2. Derliaus metai : (1984–1985 m.) // Tarybų Lietuvos krepšinis / S. Butautas, S. Stonkus, A. Bertašius. – Vilnius, 1985. – P. 146–158.
 3. Didysis pasipriešinimas: šešių veiksmų krepšinio drama // Gimęs Laisvės alėjoje / Valdemaras Chomičius. – Vilnius, 1999. – P. 88–116.
 4. Ketvirtą kartą čempionai! – Iliustr. // Šalies ir Europos aikštelėse : Kauno „Žalgirio“ krepšininkų 1985–1986 m. sezonas / Semionas Tokeris, Vytautas Zeliukas … [et al.]. – Kaunas, 1987. – P. 6–26.
 5. Krepšinio brandos metai : (1983 m. ) // Tarybų Lietuvos krepšinis / S. Butautas, S. Stonkus, A. Bertašius. – Vilnius, 1985. – P. 132–138.
Der alte Friedhof in Karmėlava. 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
Der neue Friedhof in Karmėlava. 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Gyvieji ir mirusieji : žemiškasis aspektas (1) : [apie Karmėlavos kapines] / Eugenijus Čigriejus // Kauno diena. – 1998, kovo 5, p. 25.
 2. Karmėlavos kapinės beldžiasi į gyventojų langus / Dainoras Lukas // Kauno diena. – 2005, gegužės 20, p. 4.
 3. Karmėlavos kapinės (Karmėlava) / sudarė S. Stasiūnienė. – Mašinr. // Kauno miesto kapinės. – [Kaunas, 2001]. – 2 lap.
 4. Nerimas dėl amžinos ramybės : [apie Karmėlavos kapinių plėtrą] / Arnas Rutkauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, gruodžio 5, p. 20.
Am Projekt des zukünftigen Einzugsgebietes Šilainiai. Eine Gruppe von Autoren – N. Lukošienė, S. Lukošius, L. Veselienė
[Kaunas ir kauniečiai X penkmetyje : Fotoparodos nuotraukos.
– Kaunas, 1981. – 33 nuotrauka.]
Šilainiai (Blick von oben). 2010
Foto von D. Giniuvienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Apie Kauno teritorijų suplanavimo projektus // Kauno diena. – 1995, lapkričio 27, p. 14.
 2. Butai – visų rūpestis // Kauno tiesa. – 1986, gegužės 15, p. 2.
 3. Kokie bus Šilainiai / Vilius Paipalas. – Brėž. // Statyba ir architektūra. – 1984, Nr. 10, p. 12–13.
 4. Mikrorajono keliai / Jonas Žukas, Brunonas Gruzdys. – Brėž. // Statyba ir architektūra. – 1987, Nr. 8, p. 6–7.
 5. Plečiasi žydrosios liepsnelės ribos :[mikrorajono dujofikavimas] / Zigmantas Mackevičius. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1984, rugsėjo 1, p. 2, 6.
 6. Pradėtas statyti Šilainių gyvenamasis mikrorajonas // Kauno tiesa. – 1984, kovo 31, p.
 7. Šilainiai laukia naujakurių. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1985, liepos 19, p. 1.
 8. Vietoj idiliškų peizažų – didmiesčio realybė / Eglė Baršauskaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2001, spalio 20, p. 7.

Der kleine verbliebene Teil des alten Eichenwaldes wurde am Anfang des 19. Jahrhunderts in einen Park umgewandelt. 2006 wurde er ins Register des immobilen Kulturguts der Republik Litauen eingetragen. Am 2.04.2016 wurde eine Briefmarke mit dem abgebildeten Eichenhain (Malerin Dorota Gribauskė) herausgegeben.

Die Skulptur „Stumbras“ („Wisent“, Bildhauerin Dalia Matulaitė, Architect Arvidas Sasnauskas). 2013
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]
Der Eichenhain im Zentrum der Stadt ist ein beliebter Ort
zum Erholen. 2009
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Ąžuolynas – virtęs parku / P. Juozapavičius // Kaunas ir jo apylinkės [mašinraštis]. – Kaunas, 1980. – P. 252–256.
 2. Ąžuolyno parkas/ G. Isokas // Lietuvos gamtos paminklai. – Vilnius, 1995. – P. 100.
 3. Dviračiu po Vidurio ir Šiaurės Lietuvą: inform. leid. / Kazys Marcinauskas; red. P. Vitkuvienė. – Kaunas, 1998. – P. 14–18.
 4. Kauno Ąžuolyno parkas / R. Didžgalvis. – Iliustr. // Kauno savasties ženklai. – Kaunas, 2009. – P. 104–115.
 5. Kauno Ąžuolyno problemos / A. Žiogas, S. Karazija // Aplinkos apsauga Kaune. – 1996, Nr. 4, p. 11–13.
 6. Lietuvos TSR gamtos paminklai / Kęstutis Balevičius. – Vilnius, 1979. – P. 70–71.
 7. Mūsų parkai / Antanas Tauras. – Vilnius, 1989. – P. 211–212.
 8. Der Eichenhain : Ąžuolynas / Irena Vaišvilaitė. – Iliustr. // Kaunas. – Vilnius : Baltos lankos, [2008]. – P. 68–71.

16.02.1988 wurde eine illegale Gedenkfeier zur Wiederherstellung von litauischer Staatlichkeit in der Altstadt organisiert.

Das Mausoleum von Jonas Mačiulis-Maironis
im Kirchhof der Kathedrale-Basilika
(Architekt Stasys Kudokas, Bildhauer Bernardas Bučas). 2004
Foto von V. Tamoliūnas [Aus den Fonds der OBBK]
1987 verurteilte der Priester Robertas Grigas zusammen mit anderen Sprechern während eines Meetings die sowjetische Zensur und verlangte die Wiederherstellung des litauischen Staates
[Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune. – Kaunas, 2007. – P. 15.]

Literaturverzeichnis:
 1. Lietuvos Atgimimo epochą prisiminus : išsivadavimo raidos skerspjūvis. 1988–1990 metai. – Iliustr. / Arvydas Kšanavičius // XXI amžius. – 2002, spalio 23, p. 10–11.
 2. Kaunas XIX ir XX amžiuose / Jonas Vaičenonis. – Iliustr. // Kaunas : istorija, praeitis, dabartis. – Kaunas, 2006. – P. 25–39.
 3. Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste : V ciklo dalis 1988–1991 : Kaunas Atgimimo laikotarpiu. – Kaunas, 2008. – 1 lap., sulankst. į 8 p.: iliustr.
Nach der Rekonstruktion im Jahre 2008 wurde das Hotel
„Reval Hotel Neris“ genannt. 2012
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]
2010 erhielt es den Namen von „Park Inn Kaunas“. 2012
Foto von M. Balkus [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Atgimė „Reval Hotel Neris“ / Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, kovo 18, p. 18.
 2. Iškils devynaukštis viešbutis „Turistas“ / Bronius Kestauskas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, rugsėjo 15, p. 4.
 3. „Takioji Neris“ bus atnaujinta iš pagrindų / Erika Vaitkūnienė ; A. Barzdžiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2006, rugs. 22, p. 4.
 4. „Takioji Neris“ keičia šeimininkus: didžiausias Kauno viešbutis įsilies į „Reval Hotels“ grupę / Dainoras Lukas. – Nuotr. // Kauno diena. – 2006, kovo 16, p. 4.
 5. „Turisto“ viešbutis Kaune / Vanda Iblanskaitė. – Schem. // Statyba ir architektūra. – 1985, Nr. 3, p. 9.
 6. Viešbutis „Park Inn Kaunas“: [reklaminis pokalbis su viešbučio direktore V. Radzvilavičiene]. – Portr. // Kauno diena. – 2011, kovo 17, p. 13.
 7. Viešbutis „Takioji Neris“ svečius džiugina atnaujintais kambariais / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2005, birž. 9–16, priedas „Laisvalaikis su Respublika“, p. 18.
Am 1.8.1988 erschien die erste Nummer der Sąjūdis Zeitung „Kauno aidas“
(diese Zeitung wurde nicht ganz regelmäßig bis 1998 herausgegeben)
[Kauno aidas. – 1988, rugpjūčio 1, p. 1.]
Am 2.8.1988 fand ein Protestmeeting am Zusammenfluss
von Nemunas und Neris statt, das von Sąjūdis und der Grünenorganisation „Atgaja“ (gegründet 16.7.1987) veranstaltet wurde
Foto von R. Požerskis [Lietuvių tauta ir pasaulis… – P. 217.]
Am 23.8.1988 wurden im Garten des Museums für Staatsgeschichte (heute Vytautas Magnus Kriegsmuseum) während eines Meetings der Molotow-Ribbentrop-Pakt
und seine heimlichen Protokolle verurteilt
Foto von E. Katinas [Kauno tiesa. – 1988, rugpjūčio 24, p. 5.]
Am 9.10.1988 wurde auf dem Turm des Museums für Staatsgeschichte (heute Vytautas Magnus Kriegsmuseum)
die litauische Tricolore aufgehisst
Foto von R. Požerskis [Lietuvių tauta ir pasaulis… – P. 218.]
Am 22.8.1989 fand in Santaka die von Sąjūdis organisierte Kundgebung statt, um den Ribbentrop-Molotov-Pakt und dessen Auswirkungen nach 50 Jahren zu verurteilen. Eine schematische Darstellung der Aktion „Baltijos kelias“ und Information für die Bewohner von Kaunas
[Kauno tiesa. – 1989, rugpjūčio 22, p. 4.]
Am 10.6.2008 wurden an den Gebäuden von Sąjūdis in Kaunas (Vilniaus Str. 22 und K. Donelaičio Str. 38)
Gedenktafeln angebracht. 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Išlikti Nemunui – mūsų vilčiai ir paguodai! – Iliustr. / Stasys Jokūbaitis, Bronius Juršė // Kauno tiesa. – 1988, rugpjūčio 4, p. 1, 3, 5.
 2. Rugpjūčio 23-oji paminėta gedulingu koncertu. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, rugpjūčio 24, p. 1, 5.
 3. Pasmerkėme stalinizmo ir fašizmo sandėrį. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, rugpjūčio 23, p. 1.
 4. „Kauno aidui“ – 3 metai // Kauno aidas. – 1991, rugpjūčio 1–7, p. 1–2.
 5. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno Tarybos dokumentai / Kastytis Antanaitis, Arvydas Kšanavičius // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 2 (2000), p. 214–216.
 6. Sąjūdis Kaune: visuomeninės iniciatyvos ir veikla / Kęstutis Bartkevičius. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 10 (2009), p. 101–119.
 7. Lietuvių tauta ir pasaulis : Lietuvos sąjūdis Kaune / [sudarytojai Arimantas Dumčius, Arvydas Kšanavičius]. – Kaunas, 2004. – T. 6. – 233, [1] p. : iliustr., faks., portr. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – Bibliogr. str. gale.
 8. Kelias į Nepriklausomybę : Lietuvos Sąjūdis 1988–1991 / [Arvydas Anušauskas, Kęstutis Bartkevičius, Virgilijus Čepaitis… [et al.]. – Kaunas, 2010. – P. 326–512.
 9. Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste : V ciklo dalis 1988–1991 : Kaunas Atgimimo laikotarpiu. – Kaunas, 2008. – 1 lap., sulankst. į 8 p.: iliustr.
 10. Įamžinta Sąjūdžio istorija. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008 m. birželio 11, p. 24.

1994 erhielt er den Status eines internationalen Flughafens.

Der alte Passagierterminal. 2010
Foto von V. Stanaitis [Aus den Fonds der OBBK]
2007–2008 wurde der neue Passagierterminal gebaut (Projektant – das Architektenbüro „G. Natkevičius ir partneriai“). 2010
Foto von V. Stanaitis [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Fluggastterminal des Flughafens Kaunas / Almantas Bružas. – Iliustr. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 278–279.
 2. Išbandytas naujas Kauno aerouostas [Karmėlavoje]. – Iliustr. / H. Labanauskas // Kauno tiesa. – 1988, birželio 18, p. 3.
 3. Atverti naujieji oro vartai : Reportažas [apie Karmėlavos aerouostą]. – Iliustr. / J. Janulis // Kauno tiesa. – 1988, liepos 3, p. 1.
 4. Karmėlavoje – naujas keleivių terminalas / J. Pekarskaitė // Lietuvos rytas. – 1994, spalio 24, p. 1–2.
 5. Kauno oro uostas sensta ir tobulėja : [apie Karmėlavos oro uosto jubiliejaus paminėjimą]. – Iliustr. / Vilma Remezaitė // Laikinoji sostinė. – 1998, liepos 3, p. 2.
 6. Kauno oro uosto keleivių terminalas : Oro uosto g. 4, Karmėlava / Almantas Bružas. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 268–269.
 7. VĮ „Kauno aerouostas“. – Iliustr. // Kauno apskritis. – 2003. – P. 46.
 8. Oro vartuose trūksta tik suolų. – Iliustr. / Tadas Širvinskas // Kauno diena. – 2008, balandžio 4, p. 1, 5.
 9. Moderniausi Lietuvos vartai : Kauno oro uosto keleivių terminalas – Šengeno kūdikis / Almantas Bružas // Statybų pilotas. – 2008, birželis–liepa, p. 6–9.
 10. Kauno oro uostas – ramybė skubančiam žmogui / J. Kšivickaitė ; G. Česonio nuotr. – Iliustr. // Nauja statyba. – 2008, Nr. 4, p. 21–26.
 11. Informacija norintiems išvykti / Rūta Bagdzevičiūtė ; fotografijos Gintaro Česonio. – Iliustr. – Santr. angl. // Namas ir aš. – 2008, Nr. 7–8, 107–119.
 12. Kauno oro uostas = Kaunas Airport. – Iliustr. – Gretut. tekst. liet., angl. // Lietuvos architektūros apžvalga, 1990–2020. – Vilnius : Archiforma, 2020. – P. 190–191.
Blick vom Dach von „Akropolis“ aus. 2009
Foto von R. Vaitilavičienė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Simonas-Daukantas-Fußgängerbrücke zur Karmeliterinsel / Vaidas Petrulis. – Iliustr. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 214–215.
 2. Pėsčiųjų tiltas tapo įsimylėjusiųjų metraščiu / Modestas Patašius. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 1998, balandžio 6, p. 12.
 3. Simono Daukanto pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą Kaune = Simonas Daukantas Pedestrian Bridge to the Nemunas Island in Kaunas : [nuotrauka]. – Gret. tekstas liet., angl. // Lietuvos tiltai. – [Vilnius] : R. Paknio l-kla, [1998]. – P. 72–73.
 4. Simono Daukanto pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 35.
Am 16.2.1989 wurde Litauens Unabhängigkeitstag das erste Mal in der Sowjetzeit öffentlich gefeiert. An demselben Tag wurde das Denkmal „Laisvė“ (die Freiheitsstatue) feierlich enthüllt. 2009
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
Am 16.2.1990 wurde das Denkmal „An die Gefallenen für die Freiheit Litauens“ wiederheraufgebaut. 2009
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
Am 23.11.1990 wurden die leiblichen Überreste des unbekannten Soldaten erneut beigesetzt. 2009
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]
Bei der Umgestaltung des Territoriums am Kriegsmuseum wurde auf der Kreuzung von Hauptpfaden eine Platte aus Bronze einbetoniert. 2010
Foto von A. Skrockaitė [Aus den Fonds der OBBK]

Literaturverzeichnis:
 1. Istorinis Karys ruošiasi sugrįžti / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, sausio 27, p. 3.
 2. Karys sugrįžo į bokštą / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, vasario 12, p. 20.
 3. Kauno miestas: Donelaičio g. 64. Karo muziejaus sodelis / Jonas Varnauskas. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 45–60.
 4. Kelkite! Kelkite! Kelkite! – Iliustr. / Algimantas Miškinis // Nemunas. – 1989, Nr. 4, p. 4–7.
 5. Laikas ir simboliai: Vienybės aikštės ir Karo muziejaus sodelio architektūrinė raida. – Iliustr. / Jolita Kančienė // Kauno tiesa. – 1992, sausio 31, p. 4.
 6. Nežinomas kareivis / Vilius Kavaliauskas. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos karžygiai. – Vilnius, 2012. – T. 4, p. 421–425.
 7. Panteono atkūrimas : istorijos ir prisiminimų fragmentai. – Nuotr. / Steponas Gečas // Vytauto Didžiojo karo muziejus 2010 metais. –2011, p. 203–218.
 8. Vasario 16-oji – neišsenkantis tautos stiprybės šaltinis / Arvydas Kšanavičius // XXI amžius. – 2003, vasario 14, p. 10–11.
 9. Vienybės aikštė / A. Miškinis. – Iliustr., planas. – Aut. nurodomas turinyje // Kauno architektūra. – Kaunas, 1991. – P. 302–305.
 10. Der Platz der Einheit : Vienybės aikštė / Irena Vaišvilaitė. – Iliustr. // Kaunas. – Vilnius : Baltos lankos, [2008]. – P. 56–59.

Die Kunstgalerie bildet eine Abteilung von M. K. Čiurlionis-Gemäldegalerie und trägt den Namen des berühmten Kunstsammlers Mykolas Žilinskas (1904–1992).

In der Galerie werden die wertvollsten Werke der Sammlungen von M. Žilinskas ausgestellt, außerdem eine bedeutende Sammlung von M. K. Čiurlionis Kunstmuseum und vieles mehr. 2010
Foto von J. Černevičienė [Aus den Fonds der OBBK]
Das Bildnis von M. Žilinskas
Maler V. Kosciuška [Mykolas Žilinskas / V. Jakelaitis. – Vilnius, 1994. – P. 56.]

Literaturverzeichnis:
 1. Mykolas-Žilinskas-Gemäldegalerie / Vaidas Petrulis. – Iliustr., Plan. // Architekturführer Kaunas : Bauten ab 1918 bis heute. – Berlin : DOM publishers, 2016. – S. 209.
 2. Gimusi jaunystės vaizduotėj : [apie Kauno paveikslų galeriją] / G. Grėblikaitė // Statyba ir architektūra. – 1988, Nr. 4, p. 20–21.
 3. Įkurtuvės Nepriklausomybės aikštėje : [Mykolo Žilinsko dailės galerijos atidarymo iškilmės] / Rūta Kanokaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, liepos 1, p. 1.
 4. Mykolas Žilinskas / V. Jakelaitis. – Vilnius, 1994. – 80 p., [8] iliustr. lap.
 5. Mykolo Žilinsko dailės galerija // Mykolas Žilinskas / V. Jakelaitis. – Vilnius, 1994. – P. 62–63.
 6. Mykolo Žilinsko dailės galerija, Nepriklausomybės a. 12 / Nijolė Lukšionytė. – Iliustr., schema. – Aut. nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Vilnius, 1991. – P. 186–188.
 7. M. Žilinsko dailės galerijos išplėtimas. Eksponatų saugykla : [apie archit. E. Miliūno ir A. Paulauskienės projektą (1996–1997 m.). Kaunas / Jonas Minkevičius . – Iliustr., brėž. – Reziume angl. // Archiforma. – 1998, Nr. 1, p. 70–71.
 8. Naujoji Kauno galerija : [apie Mykolo Žilinsko vardu pavadintą galeriją ir jo padovanotus paveikslus] // Krantai. – 1989, Nr. 11, p. 65–66.

Am 7. Oktober wurde in Kaunas das Komitee „Ženeva-49“ gegründet – eine Organisation für Jugendliche, die ihre Soldbücher abgegeben haben.

Annahme der Soldbücher von Jugendlichen,
die den Dienst in der Okkupationsarmee verweigert haben
[Jaunoji Lietuva. Kelias į laisvę. – Kaunas, 1997. – Įklija tarp p. 160–161.]
Ein Plakat zum Aufruf der Rückgabe
von sowjetischen Kriegsdokumenten an Moskau
[Savaitės krivūlė. – 1990, Nr. 13–14, p. 8.]
Parteiführer von „Jaunoji Lietuva“ geben die Kriegsdokumente an Moskau in der Hauptpost ab.
Erster von rechts S. Buškevičius, zweiter D. Rumšas
[Jaunoji Lietuva. Kelias į laisvę. – Kaunas, 1997. – Įklija tarp p. 16–17.]
Verweigerer des Dienstes in der Okkupationsarmee
und derer Unterstützer auf dem Weg zur Gründung des Verteidigungskomitees „Ženeva 49“
[Aus dem Privatarchiv von S. Buškevičius]

Literaturverzeichnis:
 1. Grąžinami kariniai bilietai. – Iliustr. // Kauno aidas. – 1989, rugpjūčio 17, p. 3.
 2. Lietuvių, latvių ir estų radikalių politinių jėgų bendradarbiavimo 1987–1992 metais kryptys / Edvardas Kriščiūnas // Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. – [T.] XXXVI (1997), p. 263–272.
 3. Okupacinė kariuomenė Lietuvoje : okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos dešimtmečiui (1993–2003) / Raminta Kšanytė. – Iliustr. – B. d. // XXI amžius. – 2003, rugpjūčio 16, p. 10–11; rugpjūčio 22, p. 6.
 4. Pirmasis „Ženevos-49“ mitingas / Leonardas Vilkas // Jaunoji Lietuva. Kelias į laisvę. – Kaunas, 1997. – P. 218–220.
 5. Tarnauti… ir ginti // Komjaunimo tiesa. – 1989, rugpjūčio 3.
antroji-lietuvos-respublika
NÄCHSTE ZEITPERIODE
1990– ...
Die zweite Republik Litauen

Kaunas ist eine freie und schaffende Stadt. Sie identifiziert sich mit den besten Traditionen der provisorischen Hauptstadt, ist offen für moderne Innovationen, aktiv und sichtbar in der ganzen Welt. Das wichtigste Merkmal von Kaunas – eine reiche und vielfältige Kultur, welche die Stadt weltoffen macht.

Weiterlesen
Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Schreiben Sie uns eine Nachricht

Darüber hinaus können Sie unser Kontaktformular benutzen: