x

„Jaunosios Lietuvos” partijos nariai nuvertė buvusių komunistų veikėjų Vinco Mickevičiaus-Kapsuko bei Felikso Dzeržinskio biustus. Rugpjūčio 6 d. – demontuoti V. Lenino ir Keturių komunistų paminklai.

1990 m. birželio 14 d. Kaunas.
Einama versti okupantų pastatytus komunistinius stabus
[Nuotrauka iš asmeninio S. Buškevičiaus archyvo]
Nuo šio postamento ką tik nuverstas komunisto
Vinco Mickevičiaus-Kapsuko biustas.
Milicininkai gaudo demonstrantus
[Nuotrauka iš asmeninio S. Buškevičiaus archyvo]
1990 08 06 demontuotas paminklas V. Leninui
(skulpt. N. Petrulis)
[Europa. – 1994, sausio 14–24, p. 4.]
1990 08 06 demontuotas Keturių komunistų paminklas
(aut. N. Petrulis ir B. Vyšniauskas), stovėjęs Vytauto prospekte
[Kauno tiesa. – 1990, rugpjūčio 7, p. 1.]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Amžinai (ne)žaliuojantis Vladimiro Iljičiaus medis / J. Banevičius, B. Juršė. – Iliustr. // Europa. – 1994, sausio 14–24, p. 4.
 2. „Ateina genijai ir vėl išnyksta…“ / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1990, rugjūčio 7, p. 1.
 3. „Birželio 14-ąją – Gedulo ir Vilties dieną…“ // Švyturys. – 1990, Nr. 16, p. 2.
 4. Startą sovietinių paminklų griūčiai davė Kaunas / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, gegužės 8, p. 5.
 5. Pradėjom nuo F. Dzeržinskio, arba kodėl penkiakampėmis pasipuošę milicininkai nepriklausomoje Lietuvoje mušė lietuvius / Stanislovas Buškevičius // Laisvas žodis. – 1990, birželio 21.
Iš šio pastato (S. Daukanto g. 28A),
daugelio tautiečių vadinto laisvės žodžio citadele,
buvo transliuojama nepriklausomos Lietuvos televizijos programa. 2011 m. 
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
Minint Sausio 13-osios įvykių 20-metį,
2011 01 13 prie Kauno televizijos redakcijos pastato atidengta atminimo lenta. 2011 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Eterio tyloj – Kauno balsas / Č. Grencevičius, J. Kuckailis // Gimtasis kraštas. – 1991, sausio 17, p. 3.
 2. Ryšiai : Ilgiausia teletransliacija… // Lietuvos rekordai / Vytautas Navaitis. – Vilnius, 1993. – P. 91.
 3. Tragišką naktį primena televizijos pranešimai. – Nuotr. / Modestas Patašius // Laikinoji sostinė. – 2000, sausio 13, p. 3.
 4. Maratonas, įkainotas gyvenimu. – Nuotr. / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2002, sausio 12, p. 1, 17.
 5. Estafetę perėmė Kaunas / Modestas Patašius ; Modesto Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Žurnalistika. – 1990/2007. – [2008], p. 85–92.
 6. „Amžinoji šviesa“ primins sausio 13-ąją / Audronė Meškauskaitė. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2011, saus. 13–19 (Nr. 2), p. 2.
 7. Laisvės balsas skambėjo iš Kauno. – Iliustr. / Kazimieras Dobkevičius // XXI amžius. – 2011, sausio 21, p. 1, 5.
 8. Slapta Kovo 11-osios akto saugykla / Diana Krapavickaitė. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – 2021, saus. 11, p. 1, 2.
 9. Laisvasis 1991-ųjų Kaunas / Aušra Lėka // Kauno diena. – 2021, saus. 12, p. 1, 4–5.
 10. Lemtingoji Sausio 13-oji Kaune prieš 30 metų / parengė Arimantas Dumčius // Tremtinys. – 2021, saus. 15, p. 2, 4.
 11. Sausio 13-oji sutelkė kauniečius / Jurgita Šakienė. – Iliustr. – Turinyje: Neišvengta aukų // Kauno diena. – 2022, saus. 14, p. 1, 3.

Daugiau kaip du dešimtmečius gyvuojantis festivalis turi savitas tradicijas, klausytojų ratą, pelnė džiazo atlikėjų, publikos pasitikėjimą. „Kaunas Jazz“ festivalio scenose pasirodė daugiau nei 20 pasaulio šalių atlikėjai.

Renginio akimirkos. 2001 m.
[Kaunas Jazz : fotografija / Vytautas Suslavičius. – Kaunas, 2002.]
Renginio akimirkos. 2010 m.
Fotogr. Š. Bulota [IQ. – 2010, Nr. 1 (balandis), p. 114.]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Dvidešimt „Kaunas Jazz“ metų : ar laisvės dvasia tebegyva? / Šarūnas Bulota. – Iliustr. // IQ. – 2010, Nr. 1 (balandis), p. 114–115.
 2. Džiazo fiesta pažadino snūduriuojantį Kauną : [apie Kaune vykusį kasmetinį džiazo muzikos festivalį „Kaunas Jazz 2009“ / Raimonda Mikalčiūtė. – Portr., iliustr. // 15 minučių. – 2009, balandžio 27, p. 1, 3.
 3. Festivalis, kuris visada su tavim / Kęstutis Navakas. – Iliustr. // Nemunas+. – Nr. 1 (2007), p. 161–164.
 4. Jonas Jučas : [pokalbis su festivalio „Kaunas Jazz“ meno vadovu / kalbėjosi] Jūratė Kuzmickaitė. – Portr. // Kauno diena. – 2000, balandžio 29, priedas „Aukštyn žemyn“, p. 1, 5.
 5. Kaunas Jazz : fotografija / Vytautas Suslavičius ; [vertė Kristina Kačkuvienė (anglų k.), Aleksandras Icikavičius (vokiečių k.)]. – Kaunas, 2002. – [120] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl., vok.
 6. „Kaunas Jazz“ – ne vien kultūros reiškinys / Vaida Samuolytė. – Iliustr. // Veidas. – 2003, Nr.18, p. 49.
 7. Norėtųsi palinkėti : [apie Kauno džiazo festivalį] / A. Klova. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1991, Nr. 10, p. 4.
  Populiarioji muzikos šventė liko ištikima žanrų sintezei / V. Savičiūnaitė, A. Andrikonytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, balandžio 25, p. 1, 5.
  Kaunas Jazz. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunasjazz.lt/lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 25 d.

Šalia ant kenotafo įrėžtos čia palaidotų sukilėlių pavardės.

1991 06 26 paminklas pašventintas. 2008 m.
Fotogr. J. Černevičienė [Iš KAVB fondų]
2011 06 23 – Birželio sukilimo minėjimas ir atnaujinto memorialo (skulpt. Robertas Antinis) žuvusiems sukilėliams atidarymas. 2011 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. „Sekmadienį, birželio 9-ąją, Ramybės parke pradėti būsimojo paminklo, skirto 1941-ųjų metų sukilimo aukoms atminti, statybos darbai“. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1991, birželio 11, p. 1.
 2. Pastatytas kryžius 1941 m. sukilimo dalyviams. – Iliustr. / Valdas Sutkus // Kauno laikas. – 1991, birželio 21, p. 1.
 3. „Kryžiaus-medžio“ kelias.– Iliustr. / Jūratė Kuzmickaitė // Kauno tiesa. – 1991, birželio 26, p. 1.
 4. Pašventintas Sukilėlių kryžius. – Iliustr. / A. Vaitkutė // Kauno laikas. – 1991, birželio 28, p. 2.
 5. Robertas Antinis: minties ir atminties erdvės. – Iliustr. / Rasa Andriušytė // Dailė. – 2003, Nr. 1 (41), p. 89–95.
 6. Naujieji kryžiai įžiebė ginčus tarp sukilėlių. – Iliustr. / Raimonda Mikalčiūtė // 15 min. – 2011, balandžio 6, p. 5.

o 1993 12 27 – pirmoji ekspozicija.

2006 m. buvęs VDKM Sporto istorijos skyrius tapo savarankišku Lietuvos sporto muziejumi. 2011 m.
Fotogr. D. Giniuvienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Lietuvoje Sporto muziejus jau yra! – Iliustr. / A. Vaitkutė // Kauno laikas. – 1991, rugpjūčio 3, p. 2.
 2. Sporto istorija ir gyvi jos liudininkai. – Iliustr. / A. Balčiūnas // Kauno diena. – 1993, gruodžio 28, p. 3.
 3. Lietuvos sporto muziejus, 1991–2001 = Lithuanian sport museum, 1991–2001. – [Kaunas, 2001]. – 23, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.
 4. Lietuvos sporto muziejaus informacinis leidinys / Lietuvos sporto muziejus ; [parengė Ilona Petrokienė, Arvydas Jakštas]. – Kaunas, 2007. – 95, [1] p.: iliustr. – Viršelio antr.: Lietuvos sporto muziejus. – Santr. angl.
 5. Lietuvos sporto muziejus: raida ir rinkiniai = Lithuanian Sport Museum: Development and Collections / Arvydas Jakštas, Ilona Petrokienė, Eugenijus Rūkas. – Iliustr. – Santr. angl. // Lietuvos muziejų rinkiniai. – Nr. 9 (2010), Lietuvos muziejininkystė: raida ir asmenybės = Lithuanian museology: development and personalities : XIII mokslinė konferencija : 2010 m. balandžio 27 d. / sudarytoja Virginija Šiukščienė. – 2010, p. 109–112.
 6. Lietuvos sporto muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.lietuvossportomuziejus.lt/viewpage.php?page_id=12#ekspozicijos. – Žiūrėta 2019 m. kovo 1 d.
 7. Muziejaus įkūrimo istorija. – Iliustr. // Olimpinis alkas – Lietuvos sporto muziejus. – Kaunas : Lameta, 2018. – P. 11–25.

Orkestras aktyviai dalyvauja miesto, Respublikos muzikiniame gyvenime, užsienio šalių džiazo festivaliuose. 2012 m. Kauno bigbendas, sujungtas su pučiamųjų orkestru „Ąžuolynas“ ir muzikos ansambliu „Ainiai“, tapo koncertine įstaiga „Kauno santaka“.

Kompozitorius, Kauno bigbendo vadovas R. Grabštas. 2007 m.
Fotogr. V. Tamoliūnas  [Kauno menininkai vakar ir šiandien – 3.
– Kaunas, 2007, p. 31.]
Kauno bigbendas. 2011 m.
Fotogr. J. Černevičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Romualdas Grabštas : [pokalbis su džiazo muzikantu, „Kauno bigbendo“ vadovu / kalbėjosi] Jūratė Kuzmickaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, balandžio 9, priedas „Aukštyn žemyn“, p. 1, 6.
 2. Kauno bigbendo vadovas vertina universalumą / Šiaurys Narbutas // Nemunas. – 2005, spalio 20, p. 6.
 3. Kauno bigbendui – „Auksinis diskas“. – Portr. – KD inf. // Kauno diena. – 2006, lapkričio 25, p. 16.
 4. „Kauno bigbendas“ atšventė jubiliejų : [apie koncertą, skirtą kūrybinės veiklos penkiolikmečiui] / Vituolis Joneliūnas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2007, sausio 3, p. 13.
 5. Kauno bigbendo Maestro / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2009, gruodžio 23–29, p. 5.
 6. Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“. – Prieiga per internetą.  URL: http://kaunosantaka.lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 25 d.
 7. Istorinis Kauno bigbendo 30-metis : [pokalbis su orkestro vyr. dirigentu Jievaru Jasinskiu] / [kalbėjosi] Justina Paltanavičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2021, balandžio 24, p. 46–47.

1991 m. – Kauno miesto Garbės piliečio vardas, 2001 m. – Gerumo plyta (nuo 2008 m. Gerumo kristalas), 2005 m. – Santakos garbės (trijų laipsnių) ženklas, 2007 m. – Kultūros ir meno premija ir stipendija, 2008 m. – Kauno miesto savivaldos 600 m. jubiliejiniai medaliai, 2009 m. – Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruoti medaliai ir kt.

Pirmasis Kauno miesto garbės pilietis nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, vertėjas J. Urbšys 
[Lietuvos užsienio reikalų ministrai : 1918–1940. – Kaunas, 1999. – P. 346.]
Kauno miesto garbės piliečiai 
[Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. : enciklopedinis biografijų žinynas, skirtas Kaunui. – Kaunas 2008. – P. 12.]
Gerumo plyta apdovanojami asmenys už reikšmingus neatlygintinus darbus, ypatingus poelgius Kauno bendruomenės labui. 2006 m.
Fotogr. V. Tamoliūnas [Iš KAVB fondų]
Santakos garbės ženklas. 2009 m. 
Fotogr. E. Ovčarenko  [15 min. – 2009, kovo 12, p. 1.]
Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis
[Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunas.lt/index.php?1238216738 ]
M. Mažvydo vidurinės mokyklos šeštokė dainininkė S. Milinytė apdovanota Kauno miesto jubiliejiniu medaliu
už „Dainą Kaunui“. 2009 m. 
Fotogr. M. Patašius [Lietuvos rytas. – 2009, sausio 30, priedas „Vaikų savaitgalis“, p. 13.]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Geros naujienos – pro memoria : [apie miesto „Garbės piliečio“ teises ir privilegijas]. – Jūratė Kuzmickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, balandžio 26, p. 1, 5.
 2. Laikinosios sostinės riteriai : [pateikiami Kauno miesto garbės piliečių A. Šociko, V. Landsbergio, R. Staliliūnaitės, A. Sabonio, S. Tamkevičiaus komentarai apie jiems suteiktus titulus, Kauną, miesto šventę ir t.t.] / Remigijus Jurgelaitis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, gegužės 21, p. 1, 9.
 3. Pagerbė kūrėją : [architektui E. Miliūnui, suprojektavusiam Kauno „Žalgirio“, Šiaulių arenas, suteiktas Kauno garbės piliečio vardas]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2010, gruodžio 17, p. 20.
 4. Miesto apdovanojimai. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 25 d.

Kasmet rengiamos Hanza dienos.

2011 05 19–22 vyko Tarptautinės Hanzos dienos, kurių globėja buvo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
„Hanza Kaunas 2011“
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
Šventės simbolis – 14 m aukščio lietuviškas gyvybės medis-laivas, papuoštas 176 Hanzos miestų herbais
(dailininkė J. Šmidtienė). 2011 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
„Hanza Kaunas 2011“ šventės svečiai
Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Lietuvių ir prūsų prekybiniai santykiai pirmoje XVI a. pusėje / Zenonas Ivinskis. – Bibliogr. išnašose ir str. gale // Židinys. – 1933, rugpjūtis/rugsėjis, Nr. 8/9, p. 134–149. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=127279&biRecordId=15208. – Žiūrėta 2011 m. kovo 28 d.
 2. Senamiestį drebino Hanzos dienos : [apie naujo kultūrinio renginio „Auksinės Hanzos dienos“ istorines ištakas ir su jo organizavimu susijusius lūkesčius / Gediminas Stanišauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, rugsėjo 26, p. 1, 4.
 3. Kelionė į praeitį padėjo įžvelgti ateitį / Vėjūnė Inytė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, rugpjūčio 26, p. 5.
 4. Kaunas – Hanzos miestas / Zigmantas Kiaupa. – Iliustr., žml. – Santr. angl. // Kauno savasties ženklai. – Kaunas : Kauno apskrities biblioteka, 2009. – P. 18–25.
 5. Hanzos sąjunga gyrė Kauną / Šarūnė Kutinskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, lapkričio 22, p. 2.
 6. Šventėje – viduramžių dvasia / Laimutis Genys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2010, rugpjūčio 21, p. 3.
 7. Gyvybės medis išliks. – Iliustr. // 15 min. – 2011, liepos 18, p. 2.
Muziejaus pastate (K. Donelaičio g. 13) 1931–1939 m. gyveno Lietuvos respublikos Ministras pirmininkas, užsienio reikalų ir teisingumo ministras, Steigiamojo, I, II, III seimų narys, advokatas Mykolas Sleževičius, 1951–1991 m. veikė
Petro Cvirkos memorialinis muziejus
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Nuo šiandien – muziejus ir mažiems, ir dideliems. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1992, vasario 5, Nr. 24, p. 1.
 2. Jus kviečia pasaka / J. Bartaškienė. – Iliustr. // Kauno aidas. – 1992, vasario 13, p. 3.
 3. Ar buvote Kaune, Donelaičio 13? / Danguolė Šakavičiūtė // Literatūra ir menas. – 1994, balandžio 9, Nr. 15, p. 5.
 4. Vaikų literatūros muziejus Kaune / Daiva Šarkanauskaitė. – Iliustr. // Rubinaitis. –  2014, Nr. 2, p. 36.

Prekybos miestelis „Urmas“ įsikūręs sandėlių komplekse Pramonės pr., kuriame sovietmečiu veikė Didmeninės prekybos bazė.

Prekybos miestelis „Urmas“ – didžiausias Kauno regione
ir vienas didžiausių Lietuvoje prekybos kompleksas
(Pramonės pr. 16). 2011 m. 
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
Prekybos miestelis „Urmas“ (Pramonės pr. 16). 2011 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Dar viena mįslė: urmo bazė Kaune – be EBSW ženklo / Jadvyga Pekarskaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1995, rugpjūčio 23, p. 1, 3.
 2. Kaunietiškos pretenzijos į A klasę: šią vasarą mieste klesti visuomeninės paskirties statybos / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, rugpjūčio 9, p. 1, 4.
 3. Urmo prekybos miestelyje – permainų šuorai / Rasa Masiokaitė. – nuotr. A. Barzdžiaus // Laikinoji sostinė. – 2003, spalio 22, p. 2.
 4. Prekybos miestelis „Urmas“. – Prieiga per internetą. URL: https://www.urmas.net/lt. – Žiūrėta 2019 m. sausio 19 d.
 5. Geležinkelio stotis = Railway Station. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Kauno gatvės meno gidas. – Kaunas : Kūrybos biuras, 2017. – P. [114–115].

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba įsteigė Kauno marių regioninį parką siekdama išsaugoti unikalų technogenine prigimtimi Kauno marių kraštovaizdį, gamtinę ekosistemą ir kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. 1997 m. įkurta Kauno marių regioninio parko direkcija.

Pažaislio vienuolynas iš paukščio skrydžio. 2009 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
Parkas apima dalį Kauno miesto, Kauno ir Kaišiadorių rajonų teritorijų
[Kauno marių regioninis parkas…, P. 16–17.]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Dėl Biržų, Kauno marių, Nemuno deltos, Nemuno kilpų, Pajūrio (Karklės), Panemunių ir Žagarės regioninių parkų nuostatų patvirtinimo: Nutarimas Nr. 572 / Lietuvos Respublika. Vyriausybė. // Valstybės žinios. – 1996, gegužės 22 (Nr. 48), p. 25–45.
 2. Gamtos objektai Kauno marių regioniniame parke / A. Barisas, B. Švagždienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Regionų plėtra – 2001: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2001. – P. 28–34.
 3. Kauno marių regioninis parkas / Kauno marių regioninis parkas. – Kaunas, 2006. – 32 p.: iliustr. – Santr. angl.
 4. Kauno marių regioninis parkas / Nijolė Eidukaitienė. – Iliustr. // Nuskendusio slėnio istorija / Stanislovas Abromavičius. – Kaunas, 2005. – P. 5–7, 154.
 5. Kauno marių regioninis parkas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunomarios.lt/. – Žiūrėta 2011 m. liepos 28 d.

1995 m. teatro vadovu tapo A. Lebeliūnas, nuo 2000 m. – A. Baniūnas. Teatro repertuare – šiuolaikinių autorių kūriniai. 2017 m. Kauno mažasis teatras reorganizuotas prijungiant jį prie VšĮ Kauno miesto kamerinio teatro.

Scena iš pirmojo (P. Sartro „Už uždarų durų“) spektaklio 
[Kauno menininkai. – Kaunas, 1996. – P. 413.]
Kauno mažasis teatras spaudoje 
[Kauno menininkai. – Kaunas, 1996. – P. 412.]
Mažojo teatro režisieriai A. Baniūnas (kairėje) ir V. Balsys
Fotogr. R. Rakauskas [Nemunas. – 2003, Nr. 2/3, p. 42.]
Kauno mažasis teatras  (M. Daukšos g. 34). 2011 m. 
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Mažasis teatras : [Kauno mažojo teatro vizitinė kortelė] / Dalia Juškienė // Kauno diena. – 1995, kovo 25, priedas „Santaka“, p. 17.
 2. Kauno mažasis teatras // Kaunas. – Kaunas, 1996. – P. 25.
 3. Neturtingų namų trauka : [apie Mažojo teatro veiklą su dir. ir rež. A. Baniūno bei meno vadovo ir rež. V. Balsio komentarais] / Elvyra Markevičiūtė. – Nuotr. // Nemunas. – 2003, Nr. 2/3, p. 42–45.
 4. Penki režisieriaus Vytauto Balsio nustebimai : monologas / [užrašė] Dalia Baliutavičiūtė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2004, gruodžio 18, p. 23.
 5. Nebeliks Kauno mažojo teatro? / Edita Radzevičiūtė // Kauno diena. – 2017, gegužės 22, p. 4.
 6. Kauno mažasis teatras. – Prieiga per internetą. URL: http://www.teatrai.lt/teatrai/kauno-mazasis-teatras/id-28. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 25 d.

Ji susiformavo iš valstybinės įmonės, dirbusios nuo 1964 m. Bendrovei 2018 m. iškelta bankroto byla.

AB „Kauno dujotiekio statyba“ / KDS verslo grupė
(Elektrėnų g. 7). 2011 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. ISO 9001 – europietiška kokybė : [apie Europos kokybės standarto ISO 9001 sertifikatų suteikimą Kauno bendrovėms „Katra” ir „Kauno dujotiekio statyba”] / Aušra Ostasevičienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1997, kovo 1, p. 3.
 2. KDS : su ženklu „Pirmieji“. – Iliustr. – „Veiklos krypties“ inf. // Veiklos kryptis. – 2007, Nr. 4, p. 70.
 3. „Nevalia atsilikti nuo perspektyvos”, – taip sakė „Kronikos” redaktoriui Vidmantui Lenkauskui „Kauno dujotiekio statyba“ gen direktorius Henrikas Bartusevičius : [pokalbis] / kalbėjosi Elvyra Žurauskienė. – Portr. // Kauno kronika. – 1999, liepos 2–8, p. 1–2.
 4. Pas mus rasite problemos sprendimą : [apie AB „Kauno dujotiekio statyba“] Algimantas Kabišaitis. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 2000, nr. 12, priedas „Betranšėjos technologijos”, p. 14–15.
 5. Reikia patikėti savo protu, darbštumu : [pokalbis su AB „Kauno dujotiekio statyba“ gen. direktoriumi H. Bartusevičiumi / užrašė] Jonas Bazys // Mokslas ir technika. – 2010, Nr. 6, p. 14, 22–23.
 6. Tarptautinis įvertinimas – EN ISO 9001 sertifikatas [AB „Kauno dujotiekio statyba“] // Stasys Jaras. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 1998, Nr. 3, p. 7–10.

Ištakos – 1980 m. įkurta Kauno požeminių darbų statybos remonto valdyba.

AB „Požeminiai darbai“ kokybės sertifikatas.
1998 m.
[Statyba ir architektūra. – 1998, Nr. 4, p. 9.]
AB „Požeminiai darbai“ (Lazdijų g. 20). 1998 m.
[Statyba ir architektūra. – 1998, Nr. 4, p. 10.]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“. Sertifikatas EN ISO 9002 – tai visuotinė kokybės vadyba : [pokalbis su generaliniu direktoriumi R. Baikščiu] / parengė Juozas Stražnickas. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 1998, Nr. 4, p. 7–10.
 2. Bendrovė dirba kokybiškai : [apie AB „Požeminiai darbai“] / Jonas Bazys – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 1999, Nr. 7/8, p. 26–27.
 3. Bendrovė „Požeminiai darbai“ – 10-oji Lietuvos įmonė, gavusi tarptautinės kokybės kontrolės sistemos liudijimą / Edmundas Kalinas // Kauno diena. – 1998, sausio 9, p. 1, 5.
 4. AB „Požeminiai darbai“ puikiu darbu iškovojo Nacionalinį kokybės prizą : [apie Kauno bendrovę] / Lina Mažeikaitė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1998, gruodžio 4, p. 11.
 5. „Geri darbai kelia ryžtą“, – tvirtina AB „Požeminiai darbai“ generalinis direktorius Raimondas Baikštys. – Iliustr. // Lietuvos ūkis. – 1999, Nr. 3/4, p. 54–55.
 6. Nacionalinis kokybės prizas įteiktas kauniečių bendrovei : Lietuvos įmonių susidomėjimas konkursu didėja, tačiau bendras įmonių kokybės vadybos lygis yra labai prastas / Albinas Čaplikas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, lapkričio 26, p. 7.
 7. Požeminiai darbai – vamzdynų architektai : du kartus pelniusi kokybės prizą bendrovė „Požeminiai darbai“ šiomis dienomis pažymi savo 25-ąjį gimtadienį. – Iliustr. – Par.: V.S. // Kauno diena. – 2005, vasario 3, p. 15.
 8. Požeminių darbų specialistams geriau su Europa / Vytautas Gaižauskas. – Iliustr., diagr. // Verslo žinios. – 2005, vasario 7, p. 9.
 9. Požeminiai darbai. – Prieiga pe internetą. URL: http://www.pozeminiaidarbai.lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 25 d.

Tuomet susibūrusi keliolikos žmonių grupė, palaipsniui išaugo į įmonių grupę – šiandien didžiausią Baltijos šalyse statybos, remonto ir buities reikmenų prekybos tinklą.

1993 m. atidaryta pirmoji „Senukų“ parduotuvė Kaune
(Jonavos g. 62). 2011 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
2001 m. įkuriamas specializuotas statybinių medžiagų prekybos  tinklas „Statybų duona“ (Elektrėnų g. 1). 2011 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
2001 m. atidaryta antroji „Senukų“ parduotuvė Kaune
(archit. G. Jurevičius; Draugystės g. 8C). 2011 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
2002 12 13 šalia „Senukų“ parduotuvės buvo atidarytas naujas prekių ir paslaugų centras (Draugystės g. 8B). 2011 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Dar vienas „Senukų“ kūdikis / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, balandžio 13, p. 5.
 2. Didžiausias Baltijos šalyse / Antanas Marčiulionis – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2001, balandžio 14, p. 7.
 3. Kad kiekvienas pažintų iš tolo : [pokalbis su statybinių medžiagų ir buitinių reikmenų prekybos bendrovės „Senukai“ savininku ir prezidentu A. Rakausku / užrašė] Jurga Knyvienė – Iliustr. // Statybų pilotas. – 2001, rugpjūčio 2, p.
 4. Ką sapnuoja architektas Gediminas Jurevičius : [pokalbis su juo / kalbėjosi] Giedrė Milkevičiūtė. – Iliustr. // Respublika. – 2004, gruodžio 18, priedas „Julius“, p. 5.
 5. „Senukai“ jau vienose rankose : bendrovės įkūrėjas A. Rakauskas neigia ketinąs parduoti įmonę užsieniečiams / Dainoras Lukas – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, gegužės 31, p. 5.
 6. „Senukų“ vizijos – klientų būstuose : [apie statybinių medžiagų, buitinės technikos, sodo ir daržo reikmenų prekybos bendrovę „Senukai“] / Antanas Marčiulionis. – Iliustr. // Meisteris. – 2001, Nr. 5, p. 4–5.
 7. Perspektyvioje gatvėje – judėjimas be šviesoforų / Eglė Baršauskaitė. – Iliustr. // Laikonoji sostinė. – 2001, lapkričio 3, p. 4–6.

Čia buvo renkamos, saugomos ir eksponuojamos praeities relikvijos, dokumentai apie Lietuvos laisvės kovas 1940–1990 m. Šiuo metu muziejus neveikia.

LPKTS Rezistencijos ir tremties muziejaus šventinimo iškilmės jo atidarymo proga 1993 m. 
[Iš Rezistencijos ir tremties muziejaus fondų]
Rezistencijos ir tremties muziejus Kauno senųjų kapinių
(buv. Ramybės parkas) pakraštyje. 2009 m.
Fotogr. J. Černevičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Buvusios Karmelitų kapinės Vytauto prospekte : [Rezistencijos ir tremties muziejaus pastato istorija] / N. Lukšionytė-Tolvaišienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, lapkričio 27, p. 20–21.
 2. Dešimtmetis / Onutė Valevičienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2003, birželio 5, p. 5.
 3. „Iš užmaršties iškyla Tėvynę mylėjusių pėdsakai“ : [apie Rezistencijos ir tremties muziejų Kaune] / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Tremtinys. – 1998, lapkričio 27, p. 10–11.
 4. Muziejus, priminsiantis tautos tragediją : [apie Rezistencijos ir tremties muziejaus atidarymą] / Birutė Garbaravičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, birželio 5, p. 1.
 5. Tremties ir rezistencijos muziejus Kaune / Onutė Valevičienė. – Iliustr. // Laiko atodangos. – Kaunas, 1998. – P. 304–313.
 6. Nori atnaujinti padalinį. – Iliustr. – BNS, KD inf. // Kauno diena. – 2017, liep. 10, p. 5.

Paminklas pastatytas pagal prieškarinį skulpt. B. Pundziaus projektą, kuris buvo neįgyvendintas dėl prasidėjusio karo ir okupacijų.

Paminklo konkurso I–III vietos laimėtojai ir jų projektai. 1937 m.
[Lietuvos sparnai. – 1937, Nr. 11, p. 264.]
1992 11 18 iškilmingai pašventintas paminklo kertinis akmuo (skulpt. J. Šlivinskas, inž. K. Linkus). 2005 m.
Fotogr. V. Tamoliūnas [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Statykime Dariui ir Girėnui paminklą. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1933, rugpjūčio 1, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89605. – Žiūrėta 2011 m. kovo 24 d.
 2. Parinkta Dariaus ir Girėno paminklui vieta // Karys. – 1937, Nr. 12, 349. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=85564&biRecordId=7942. – Žiūrėta 2011 m. kovo 24 d.
 3. Priimtas Dariaus-Girėno paminklo projektas // Naujoji Romuva. – 1937, Nr. 47, lapkričio 21, p. 891.
 4. 1992 m. lapkričio 18 d. Kaune… // Kauno diena. – 1993, sausio 5, p. 3.
 5. Lietuvių vienybės dieną atidengtas monumentas Atlanto nugalėtojams. – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, liepos 20, p. 1.
 6. Parskrido. – Iliustr. / Danutė Zovienė // Literatūra ir menas. – 1993, Nr. 29, liepos 17, p. 1–2.
 7. Paminklas Dariui ir Girėnui Ąžuolyne. – Prieiga per internetą. URL: http://www.plienosparnai.lt/page.php?948. – Žiūrėta 2011 m. kovo 28 d.
Sovietų armija palieka Kauną…
Fotogr. E. Katinas [Kauno diena. – 2005, kovo 12, p. 7.]
Žemuosiuose Šančiuose, L. Ivinskio gatvėje, ant namo
rusų kareivių paliktas užrašas: „Mes dar sugrįšime“
Fotogr. E. Makarskas [Kauno diena. – 1997, spalio 14, p. 5.]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Iš Kauno pajudėjo 7-oji desanto divizija / M. Volodka // Kauno laikas. – 1993, kovo 16, p. 1.
 2. Lietuvos vėliava Lietuvos armijos kareivinėse. – Iliustr. / V. Volodka // Kauno laikas. – 1993, rugsėjo 1, p. 1–2.
 3. Okupacinė kariuomenė Lietuvoje : okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos dešimtmečiui (1993–2003) / Raminta Kšanytė. – Iliustr. – B. d. // XXI amžius. – 2003, rugpjūčio 16, p. 10–11; rugpjūčio 22, p. 6.
 4. Penkiolika Lietuvos Respublikos atkurtos nepriklausomybės metų : [fotoreportažas]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, kovo 12, p. 6–7.
 5. Rusijos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos. – Portr. // Rusijos kariuomenės išvedimas. 1990–1993 metai : 2003 m. rugpjūčio 29 d. mokslinės konferencijos medžiaga / Krašto apsaugos ministerija, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius : [Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija], 2003. – P. 36–44.
 6. Rusijos kariuomenės atskirų dalinių, padalinių ir įstaigų išvedimas iš Lietuvos. – Priedas Nr. 9 // Rusijos kariuomenės išvedimas, 1990–1993 : monografija / Gintautas Surgailis. – Vilnius, 2005. – P. 260–273.
 7. Rusijos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos dokumentuose / Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ; [sudarytojai Algis Balaišis, Gintautas Surgailis]. – Vilnius, 2005. – 471.: iliustr., portr., žml.

Prieš Dariaus ir Girėno stadiono rekonstrukciją nukeltas saugojimui tautodailininkų sukurtas koplytstulpis, žymintis popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje 1993 m., restauruotas ir 2023 02 24 oficialiai atstatytas ties S. Dariaus ir S. Girėno paminklu, greta Ąžuolyno ir Sporto gatvės aikštės.

1994 09 06 ant Santakoje specialiai žymiosioms mišioms
supilto pylimo atidengta lenta. 2010 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
Jo Eminencijos Kardinolo Vincento Sladkevičiaus pašventinta paminklinė lenta primena apie Popiežiaus vizitą
Lietuvoje ir Kaune. 2011 m.
Fotogr. D. Giniuvienė [Iš KAVB fondų]
2011 06 04 Santakos parke atidengtas paminklas palaimintajam popiežiui Jonui Pauliui II
(lenkų skulpt. Czesław Dźwigaj). 2011 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
Paminklo pašventinimui ir Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. 2011 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. „Ateik, šventoji dvasia…“. – Iliustr. // XXI amžius. – 1994, rugsėjo 7, p. 3.
 2. Jo Šventenybės popiežiaus Jono Pauliaus II homilija, pasakyta per šv. Mišias Kauno Santakoje 1993 m. rugsėjo 6 dieną // Katalikų bažnyčia Lietuvoje. – 1993, balandis, Nr. 8, p. 22–23.
 3. Kaunas vėl Santakoje / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1994, rugsėjo 6, p. 1.
 4. Malda Lietuvai : [fotoalbumas] / Juozas Polis ; teksto aut. A. Gaižutis. – Vilnius, 1994. – 175 p. : iliustr. – Gret. tekstas vok., angl.
 5. Pirmosios Šventojo Tėvo apsilankymo Lietuvoje metinės. – Iliustr. // Kauno aidas. – 1994, rugsėjo 15–29, p. 1.
 6. Popiežiaus apsilankymas iš vienerių metų nuotolio / parengė V. Ališauskas // Naujas židinys. – 1994, Nr. 9–10, p. 104–110.
 7. Popiežiaus Jono Pauliaus II kalba Šv. Mišiose Kaune, Santakoje / Jonas Paulius II, Popiežius. – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, rugsėjo, 7, p. 1–2.
 8. Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II vizitas Kaune 1993 09 06 : [informacinis leidinys] / [dail. T. Rinkevičius] ; [foto V. Urbonas]. – Kaunas : Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito į Kauną organizacinis komitetas, 1993 (Kaunas : Spindulys). – 1 lankstinys (10 p.) : iliustr. ; 28 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.
 9. Popiežiaus atminimui skulptūra ir miuziklas. – Iliustr. // 15 min. – 2011, birželio 3, p. 14.
 10. Paminklas popiežiui. – Iliustr. // 15 min. – 2011, birželio 6, p. 4.
 11. Greta Dariaus ir Girėno stadiono atstatytas popiežiaus vizitą įamžinęs koplytstulpis / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2023, vas. 25, p. 16.

2008 m. atidarytas pirmasis Baltijos šalyse Ortopedijos amato muziejus (Raudondvario pl. 150, savininkas Algimantas Astrauskas).

UAB „Pirmas žingsnis“ (Raudondvario pl. 150). 2011 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
Ortopedijos dirbtuvės K. Donelaičio g. XX a. 5-asis deš.
[Iš Ortopedijos amato muziejaus fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Apie ortopedijos amato muziejų ir gyvenimo prasmę // Ortopedijos amato raida Lietuvoje: apybraižos ir atsiminimai / Algimantas Astrauskas, Valentina Šereikienė, – Kaunas, 2011. – P. 24–48.
 2. Džiaugiuosi galėdamas padėti / Skirmantas Juozas Paukštys. – [2-oji papild. laida]. – Kaunas, 2005. – 223, [1] p.
 3. Kaune įkurtas ortopedijos gaminių muziejus / Erika Vaitkūnienė; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, sausio 23, p. 8.
 4. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 64.
 5. Algimanto Astrausko ortopedijos amato muziejus / Eimantas Kontrimavičius. – Iliustr. // Lietuvos privačių muziejų žinynas. – Vilnius : Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos, 2019. – P. 48–50.
 6. UAB „Pirmas žingsnis“. Prieiga per internetą. – URL: https://www.pirmaszingsnis.lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 25 d.

antroji dalis – 1997 m.

1998 m. pavadintas Lietuvai nusipelnusio
kelininko Č. Radzinausko vardu. 2010 m. 
Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]
Tilto ilgis – 446 m. 2010 m.
Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Inž. Česlovo Radzinausko tiltas per Nemuną Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 46–47.
 2. Lampėdžių tiltas / Henrikas Kebeikis. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, liepos 1, p. 9.
 3. Vakarinis Kauno aplinkkelis svarbus ne tik Via Baltica magistralei / L. Mažylis. – Kauno laikas. – 1993, lapkričio 11, p. 1.
Tą pačią dieną Žaliakalnyje, prie Aukštaičių ir K. Petrausko g. sankryžos prasidedančioje P. Vileišio a., iškilmingai atidengta skulptūrinė kompozicija „Šventė“
(skulptorius Vytautas Narutis, architektas Eugenijus Miliūnas), skirta 1924 m. šioje vietoje vykusiai pirmajai Dainų šventei pagerbti. 2011 m. 
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Naujausioji Vytauto Naručio istorija… – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, kovo 26, p. 5.
 2. „Dangun iškėlus laisvės žodį, Daina kaip vėliava plazdėjo“ (B. Brazdžionis). – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, liepos 7, p. 1.
 3. Kauno delegacija Pasaulio lietuvių dainų šventėje – pati gausiausia. – Iliustr. / Gražina Zizaitė // Kauno diena. – 1994, liepos 7, p. 9.
 4. Pasaulio lietuvių dainų šventės aukuras suliepsnojo Kaune. – Iliustr. / V. Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1994, liepos 8, p. 1, 3.
 5. Užtraukė dainą visa Lietuva // Diena. – 1994, liepos 8, p. 1.
 6. Daina kaip paukštis. Ji grįžta gimtinėn. – Iliustr. / R. Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 1994, liepos 8, p. 1.
 7. Tegu daina sutvirtina mūsų širdis / J. Adomaitis // Tėviškės žinios. – 1994, liepos 9, p. 4–5.
 8. Gimtinės ilgesiu ir meile padabinti posmai. – Iliustr. / H. Labanauskas // Vakarinis Kaunas. – 1994, liepos 9–11, p. 1, 5.
 9. Dainų slėnio prieigas papuošė ąžuolai / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2024, bal. 24, p. 3.
Namas, kurio viename iš butų nuo 1944 m. gyveno
menininkai L. Truikys ir M. Rakauskaitė
[Liudui Truikiui – 100. – Kaunas, 2005. – P. 107.]
M. Rakauskaitė ir L. Truikys savo namų svetainėje
[Liudui Truikiui – 100… – P. 115.]
L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinis muziejus.
Svetainė 1994 m. 
[Liudui Truikiui – 100… – P. 112.]
L. Truikio ir M. Rakauskaitės namų interjeras. 1986 m. 
[Liudui Truikiui – 100… – P. 112.]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Aristokratų šeimos namai kvepia sandalmedžiu / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2001, liepos 23, priedas „Būstas“, p. 6.
 2. Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės memorialinis muziejus. Pasitinkančių dievų buveinė / Rasa Jonė Ruibienė. – Iliustr. // Liudui Truikiui – 100. – Kaunas, 2005. – P. 106–116.
 3. L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinis muziejus // Kaunas – muziejų sostinė. – Kaunas, [2005]. – P. [15].
 4. L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinis muziejus : Valstybinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys // Kaunas : [informacinis leidinys]. – Kaunas, 1996. – P. 21. 
 5. L. Truikio ir m. Rakauskaitės memorialinis muziejus : Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.muziejai.lt/kaunas/truikio_muziejus.htm. – Žiūrėta 2011 m. kovo 2 d.

tapęs „Lietuvos Telekomo“ (vėliau – „TEO LT“) padaliniu. 2001 m. muziejus pavadintas Ryšių istorijos muziejumi. Jo kolekciją sudarė pašto, radijo, telegrafo, telefono, informatikos eksponatai, pašto ženklų rinkiniai, elektroninės skaičiavimo mašinos. 2016 03 01 muziejus baigė savo veiklą.  Vertingus ryšių istorijos eksponatus perėmė Kauno miesto muziejus.

Lietuvos ryšių istorijos muziejus (Rotušės a. 19) buvo įsikūręs XVI a. pastatuose, turinčiuose unikalią istorinę vertę. 2008 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
Muziejaus ekspozicijoje – telegrafo aparatas
[Ryšių istorijos muziejus // Kaunas – muziejų sostinė. – Kaunas, [2005]. – P. 8.]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Pašto muziejus Kaune // Lietuvos rytas. – 1994, kovo 15, p. 11.
 2. Pašto muziejus Kaune // Mokslas ir technika. – 1994, Nr. 4, p. 4.
 3. Pašto, telekomunikacijos ir informacijos muziejus / Angelė Lekavičienė. – Iliustr. // Lietuvos ryšiams – 80 : straipsnių rinkinys. – Vilnius, 1998. – P. 76–79.
 4. Pašto, telekomunikacijos ir informacijos muziejus / Angelė Lekavičienė. – Iliustr. // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1998, Nr. 35, p. 13–15.
 5. Ryšių istorijos muziejus // Kaunas – muziejų sostinė. – Kaunas, [2005]. – P. [7–8].
 6. Kauniečiai atsisveikino su muziejais / Darius Sėlenis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, vas. 29, p. 1, 3.
 7. Ryšių muziejaus eksponatai liks Kaune. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2016, kovo 4, p. 3.
 8. Ryšių istorijos muziejus atsisveikino su Kaunu / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – 2016, kovo 3–9 (Nr. 9), p. 16–17.

1931 07 06 Vilkaviškio vyskupijos kurijai prelato Jono Mačiulio-Maironio sesuo Marcelė Mačiulytė padovanojo žemės sklypą dab. Pabrėžos g. 1939 m. pabaigoje jame pastatytas trijų aukštų Šv. Elzbietos Seserų kongregacijos vienuolyno pastatas (architektas Karolis Reisonas). 1940 m. neįrengtas vienuolynas nacionalizuotas, 1941 07 26 grąžintas vienuolėms.

Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje vienuolynas vėl nacionalizuotas, jame įkurta pradinė mokykla, vėliau veikė kultūros namai ir biblioteka. 1990 08 30 pastatas grąžintas vienuolių nuosavybėn
P. Juozapavičiaus nuotr. [Iš KAVB fondų]
1992 09 22 atidaryta ir pašventinta Šv. Onos koplyčia. 1995 m. vienuolynas baigtas rekonstruoti (projekto autoriai – architektai Horstas Rathė ir Violeta Beigienė). Kongregacijos įkurtų senelių namų kieme stovi bernardinų vienuoliui, botanikui Jurgiui Pabrėžai skirta skulptūra. 2014 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Fredos metamorfozės (2) / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, kovo 23 (Nr. 68), p. 17.
 2. „Geriau niekur nebus, čia – arčiau Dievo…“ / D. Juškienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, liepos 12, p. 1, 3.
 3. Kur vyrauja kitokios vertybės / Loreta Giedraitienė. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1993, sausio 7, p. 3.
 4. Prasminga Šv. Elzbietos seserų misija Lietuvoje / Kazimieras Dobkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2002, spalio 11, p. 1, 3.
 5. Šv. Elzbietos Seserų kongregacija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.elzbietietes.lt/. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 26 d.
1999 m. „Best Western Santaka“ viešbutis buvo rekonstruotas (architektai Rimvydas Palys, Jonas Audėjaitis, Gediminas Kezys) jam suteikta keturių žvaigždučių kategorija. 2012 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
1999 05 13 atidarytas viešbutis „Kaunas“
(Laisvės al. 79). 2012 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
2001–2002 m. viešbučio „Kaunas“ vidiniame kieme pastatytas 5 aukštų priestatas (archit. VirginijusJuozaitis), viešbučiui suteikta keturių žvaigždučių kategorija. 2012 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
2008 m. duris atvėrė trijų žvaigždučių viešbutis „Magnus“ (Vytauto pr. 25). 2012 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
2009 m. pradėjo veikti keturių žvaigždučių viešbutis
Europa Royale Kaunas“ (Miško g. 11). 2012 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
2012 m. gegužės mėn. atidarytas trijų žvaigždučių viešbutis „Ibis Kaunas Centre“ (Vytauto pr. 28). 2012 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. „Kaunas“ puoš Kauną / Angelė Staniulienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, gegužės 14, p. 5.
 2. „Kauno“ viešbutį plėstis vertė didėjantis jo populiarumas / Vida Savičiūtė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, vasario 18, priedas „Būstas“, p. 4.
 3. Naujasis Kauno viešbutis – su senos spaustuvės kvapu / Aušra Pocienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2009, spal. 27, priedas „Vartai“, p. 10–11.
 4. Pirmasis Kauno viešbutis gavo žvaigždutes / Aušra Ostasevičienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, liepos 30, p. 3.
 5. Praėjusiojo amžiaus vyno sandėlyje bus privatus viešbutis / Jadvyga Pekarskaitė // Lietuvos rytas. – 1995, gruodžio 6, p. 12.
 6. „Santaka“ sieks penkių žvaigždučių / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, liepos 5, p. 3.
 7. „Santakos viešbutis“ – „Best Western“ tinklo narys / Aušra Ostasevičienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1997, sausio 9, p. 2.
 8. Viešbutyje po kojomis – visas miestas / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, gruodžio 8, p. 10.
 9. Viešbutis „IBIS Kaunas Centre“. – Iliustr., žml. // Atrask Lietuvą. – Vilnius : Kopa : Turizmo plėtros institutas, 2013. – P. 33–35.
 10. Kaunas, 1918–2015 : architektūros gidas / [Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Kančienė, Rūta Leitanaitė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis] ; [sudarė Julija Reklaitė] ; [redakcinė kolegija: Ūla Ambrasaitė … [et al.] ; Architektūros fondas. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 243, 258, 265.
 11. Viešbučio „Santaka“ išplėtimas = Hotel “Santaka” Expansion / A. Štelbienė. – Iliustr. – Gretut. tekst. liet., angl. // Lietuvos architektūros apžvalga, 1990–2020. – Vilnius : Archiforma, 2020. – P. 126–127.

Parapijos ištakos siekia 1990 m., kuomet per šv. Kalėdas Taujenių namuose Palemone buvo įkurta koplyčia ir Petrašiūnų bažnyčios klebonui buvo leista aukoti šv. Mišias. Palemono bažnyčia pradėta statyti 1991 06 04, bažnyčios kertinis akmuo pašventintas 1991 12 21.

Bažnyčią suprojektavo archit. Gediminas Jurevičius. 2015 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
1998 03 17 Palemono parapija perduota saleziečiams. 2015 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Iškilmės Palemono bažnyčioje / Jūratė Plavičienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 1996, rugsėjo 4, p. 3.
 2. Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčia. – Iliustr. // Kauno arkivyskupijos bažnyčios. – [Kaunas] : Terra publica, [2010]. – P. 85.
 3. Naujai statoma bažnyčia Palemone / Marta Gudanavičienė. – Iliustr. // Caritas. – 1994, Nr. 6, p. 23–25.
 4. Palemonas. – Iliustr. // Piligrimo vadovas / Robertas Gedvydas Skrinskas. – Kaunas, 1999. – P. 406–407.
 5. Palemonas turės bažnyčią, o saleziečiai – savo namus / Birutė Garbaravičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, rugpjūčio 14, p. 1, 3.
 6. Palemone – nauja bažnyčia / Benjaminas Žulys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1996, rugpjūčio 16, p. 2.
 7. Palemono bažnyčia: vizijos įsikūnijimas / Regina Pupalaigytė, Gediminas Jurevičius, Narimantas Girčys. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1991, gruodžio 19, p. 3.
 8. Palemono parapija perduota saleziečiams // XXI amžius. – 1998, balandžio 10, p. 6.
 9. „Statykime gyvus Dievo namus…“ / Rūta Kazlauskaitė. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1991, gruodžio 24, p. 3.
 10. Statoma nauja bažnyčia / Elvyra Žeižienė // XXI amžius. – 1991, lapkričio 15–21, p. 4.
 11. Vakar Palemone pašventinta Šv. Rožančiaus Karalienės bažnyčia ir Saleziečių centro namai. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, rugpjūčio 16, p. 1, 3.
 12. Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.palemonoparapija.lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.

Kauno LEZ tikslas – pritraukti užsienio investicijas, kurti naujas darbo vietas ir kt.

Kauno LEZ – sparčiai besivystanti pramoninės plėtros teritorija. 2011 m. 
Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo ir veiklos pradžios: LR Vyriausybės 2000 10 09 nutarimas Nr. 1207. – Priedas: Kauno Laisvosios ekonominės zonos statutas // Valstybės žinios. – 2000, spalio 13 (Nr. 86), p. 20–23.
 2. Kai kurie Kauno laisvosios ekonominės zonos urbanistinio formavimo aspektai / K. Jakovlevas-Mateckis, K. Ščevinskas. – Schem. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Urbanistika ir architektūra. – 2002, t. 26, Nr. 4, p. 208–217.
 3. Kauno laisvosios ekonominės zonos steigimo vertinimas: veiklos audito ataskaita / Romualda Masiulionienė, Vaidas Cibas. – Pav., diagr., lent. – Santr. angl., p. 120 // Valstybinis auditas. – 2003, Nr. 3, p. 85–100.
 4. Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB įstatai: patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1095 // Valstybės žinios. – 1999, spalio 8 (Nr. 84), p. 5–13.
 5. Kelias į niekur tik po dešimtmečio rado kryptį: oficialiai paskelbta apie Kauno laisvosios ekonominės zonos veiklos pradžią / Laimutis Genys; A. Barzdžiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2005, gruodžio 14, p. 1–3.
 6. Lietuvos Respublikos Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymas, 1996 m. spalio 22 d., Nr. I – 1591 // Valstybės žinios. – 1996, lapkričio 13 (Nr. 109), p. 24–27.
 7. Seimas sumažino Kauno LEZ teritoriją // Kauno diena. – 2005, birželio 22, p. 2.
 8. Vidurio Lietuva turi ekonominį šansą: geografinė Kauno padėtis lemia tranzitinę, komercinę, LEZ ateitį / J. Užemeckaitė. – Iliustr. // Statybų pilotas. – 2000, Nr. 1, p. 14–15.
 9. M. Sinkevičius: Kauno LEZ – pavyzdys kitiems : [pokalbis su ūkio ministru] / [kalbėjosi] Edita Radzevičiūtė. – Portr. // Kauno diena. – 2017, rugpj. 26, p. 6.
 10. Kauno laisvoji ekonominė zona. – Prieiga per internetą. URL: https://ftz.lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.

Muziejaus antrajame aukšte, kur ilgą laiką gyveno Nepriklausomybės akto signataras, diplomatas ir valstybės veikėjas Kazys Bizauskas (1892–1941), įrengtas jo memorialinis kambarys.

Paulius Galaunė. 1926 m. 
[Adelės ir Pauliaus Galaunių namai : 
ekspozicijos vadovas… – P. 11.]
A. Nezabitauskaitė-Galaunienė. Apie 1922 m. 
Fotogr. A. Kliučinskas [Adelės ir Pauliaus Galaunių namai… – P. 11.]
1932 m. pastatytas Galaunių namas (archit. A. Funkas, Vydūno al. 2) įrašytas į Lietuvos kultūros paminklų sąrašą kaip vietinės reikšmės istorijos paminklas. 2011 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
K. Bizausko memorialinio kambario fragmentas 
[Kazys Bizauskas : Lietuvos politikos ir kultūros švyturys… – P. 14.]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Adelės ir Pauliaus Galaunių namai : ekspozicijos vadovas / Valstybinis M.K. Čiurlionio Dailės muziejus ; [parengė Kazimiera Galaunienė ; redagavo Osvaldas Daugelis ; į anglų vertė Raminta Cinelienė ; dailininkė Milda Kairaitienė]. – Kaunas, 1996. – 48 p. : iliustr., nuotr. – Santr. angl. – Bibliogr.
 2. Atminimo rožė prie gęstančio veido / Skromskis, Juozas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, sausio 28, p. 21.
 3. Galaunių namai atveria duris / J. Adomaitis. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1996, gruodžio 14, p. 5.
 4. Kazio Bizausko memorialinis kambarys. – Iliustr. // Adelės ir Pauliaus Galaunių namai. – Kaunas, 1996. – P. 18–20.
 5. Kazys Bizauskas : Lietuvos politikos ir kultūros švyturys / [parengė Valentinas Markevičius]. – Kaunas, 1998. – 13, [2] p. : iliustr.
 6. Namas Ąžuolyne vėl sušvinta / R. Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, gruodžio 16, p. 1–2.
 7. Adelės ir Pauliaus Galaunių namai. – Prieiga per internetą. URL: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/780. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.
 8. Kazys Bizauskas // Elektroninis žinynas „Žymūs žmonės: atminimo įamžinimas“. – Prieiga per internetą. URL: http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=BIZAUSKAS%20KAZYS. – Žiūrėta 2011 m. kovo 17 d.
 9. Galaunių namai – primirštas modernizmo perlas Ąžuolyne. – Prieiga per internetą. URL: https://kaunas.kasvyksta.lt/2018/01/11/kultura/galauniu-namai-primirstas-modernizmo-perlas-ant-parodos-kalno/. – Žiūrėta 2020 m. kovo 25 d.
 10. Galaunių namas = The Galaunė family house = Wohnhaus der Familie Galaunė : 1932 : Vydūno al. 2, Kaunas / Marija Drėmaitė. – Iliustr., projekt. – Gretutinis tekstas lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis. – Bibliografija p. 218–220. – Turinys: Dubeneckio projektas 1930 (neįgyvendintas) ; Funko projektas 1932 // Arno funkcionalizmas / Marija Drėmaitė. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2022. – P. 42–53.

Mokyklos steigėja – Lietuvos Kolpingo draugija (įkurta 1993 06 21). 2001 m. mokykla tapo VšĮ Kolpingo kolegija (nevalstybine aukštąja mokykla).

2001 02 01 Kolpingo aukštesnioji mokykla persikėlė į naujas patalpas Raguvos g. 7. 2013 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
2011 04 01 atidarytas naujasis kolegijos pastatas (A. Jakšto g. 6). 2013 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Atnaujintame Kauno senamiesčio pastate įsikūrė Kolpingo kolegija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/atnaujintame-senamiescio-pastate-isikure-kolpingo-kolegija-56-144392. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 27 d.
 2. Auga tylus gėris / Vitalija Norvilienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2001, vasario 9, p. 4.
 3. Kolpingo aukštesnioji mokykla // Kauno arkivyskupijai – 75. – Kaunas, 2001. – P. 52–53.
 4. Lietuvos Kolpingo draugijai – 10 metų / Lina Kalibataitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, birželio 21, p. 16.
 5. Kolpingo kolegija.  – Prieiga per internetą. URL: http://www.kolpingokolegija.lt/.– Žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.
 6. Kolpingo kolegija – vertybinių orientacijų ugdymo oazė [Kaunas] / Nijolė Meškelienė // Dialogas. – 2004, kovo 26, p. 7.
 7. Kolpingo kolegijos namo atidarymui – žymaus Vokietijos berniukų choro koncertai. – Prieiga per internetą. URL:  https://www.bernardinai.lt/2011-04-01-kolpingo-kolegijos-namo-atidarymui-zymaus-vokietijos-berniuku-choro-koncertai/ . – Žiūrėta 2020 m. spalio 14 d.

Festivalis, džiuginantis klausytojus visą vasarą, yra vienas iškiliausių Lietuvos kultūros reiškinių. 2015 m. Pažaislio muzikos festivaliui suteiktas prestižinis Europos festivalių platformos EFFE (Europe for Festivals – Festivals for Europe) ženklas.

Pažaislio muzikos festivalis. 1996 m.
Fotogr. E. Katinas [Iš Pažaislio muzikos festivalio fondų]
XV Pažaislio muzikos festivalis skirtas 20-osioms Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinėms. 2010 m.
Fotogr. E. Katinas [Iš Pažaislio muzikos festivalio fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Pažaislio muzikos festivalis: laikui nepavaldi muzika sakralinėje erdvėje. – Iliustr. / Dalia Juškienė // Kauno diena. – 1996, gegužės 30, p. 1, 9.
 2. Prasidėjo Pažaislio muzikos festivalis. – Iliustr. / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1996, birželio 7, p. 38, 40.
 3. Festivalis kaip nenutrūkstanti premjera. – Iliustr. / Eugenija Žakienė // Nemunas+. – Nr. 1 (2007), p. 157–160.
 4. Pažaislio garsas : [pokalbis su viešosios įstaigos „Pažaislio muzikos festivalis“ vadovu Juozu Gudzinevičiumi / užrašė] Laurynas Dapšys. – Iliustr. // Istorijos. – 2007, Nr. 6, p. 94–98.
 5. Prasideda Pažaislio vasara. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2015, gegužės 28, p. 18.
 6. Pažaislio muzikos festivalis. – Prieiga per internetą. URL: http://www.pazaislis.lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.

Toks muziejus jau buvo įkurtas 1934 m. prie Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos, tačiau gyvavo neilgai. 1941 m. su visa surinkta medžiaga ir inventoriumi perduotas LTSR Mokslų Akademijai, o asmeniniai Vaižganto daiktai 1943 m. perkelti į Maironio lietuvių literatūros muziejų.

J. Tumas-Vaižgantas už darbo stalo „užsakų“ kambaryje
[Santara. – 1997, Nr. 29, p. 20.]
Vaižgantas prie Vytauto bažnyčios su ištikimiausiu bičiuliu – taksų veislės šuneliu Kauku. 1928 m. 
[Neužmirštamas Vaižgantas. – Vilnius, 2009.]
Šiame name keturių kambarių butą rašytojas nuomojo
(1920–1933 m.) iš prieškario laikų gydytojo Petro Musteikio. 2007 m. 
Fotogr. V. Tamoliūnas [Iš KAVB fondų]
Vaižganto darbo kambarys fragmentas Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje. 1997 m. 
Fotogr. Z. Baltrušis [Santara. – 1997, Nr. 29, p. 21.]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Ir vėl gyva Vaižganto dvasia / V. Paplauskienė. – Iliustr. // Santara. – 1997, Nr. 29, p. 20–23.
 2. J. Tumas – Rašliavos muziejaus įkūrėjas / Vladas Žukas // Bibliotekų darbas. – 1989, Nr. 11, p. 22–24.
 3. J. Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus. – Iiustr. // Kaunas – muziejų sostinė. – [Kaunas, 2005]. – P. 15.
 4. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus / [parengė Virginija Paplauskienė ; nuotraukos Zenono Baltrušio]. – Kaunas, 1997. – [32] p. : iliustr., portr., faks.
 5. Vaižganto memorialinis butas / Virginija Paplauskienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1997, rugpjūčio 9, p. 14.
 6. Vaižganto mirties metinės Kaune. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1934, balandžio 30, p. 2,8. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89296. – Žiūrėta 2011 m. kovo 17 d.
 7. Vaižganto muziejaus perdavimo-priėmimo aktas : 1941 m. gegužės 8 d. // Literatūra, 1940–1960 : dokumentų rinkinys / redakcinė kolegija: N. Baškytė … [et al.] ; sudarė, įvadą ir komentarus parašė J. Vosylius. – Vilnius, 1992. – P. 580.
 8. Vaižgantui knyga buvo vertesnė už kunigo sutaną / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1998, vasario 9, priedas „Būstas“, p. 2, 4.

1999 m. atidarytas pramogų centras – muzikos klubas „Siena“ ir restoranas „Miesto sodas“ (archit. Algimantas Kančas; Laisvės al. 93), 2000 m. atidarytas pramogų centras „Los Patrankos“ (dab. „Nautilus“ laisvalaikio namai) (archit. Audrys Karalius; Savanorių pr. 124).

2006 m. rekonstravus Nemuno prieplauką Vilijampolėje (Raudondvario pl. 107) atidarytas klubas-restoranas „COMBO“, veikęs iki 2018 m. 2010 m.
Fotogr. D. Giniuvienė [Iš KAVB fondų]
2019 m. pavasarį pastatas rekonstruotas. 2008 m. 
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Apleista prieplauka ant Nemuno kranto tapo džiazo uostu / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2006, birželio 21, priedas „Būstas“, p. 12.
 2. COMBO restoranas-klubas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.combo.lt/restoranas-klubas-1/lt/. – Žiūrėta 2011 m. liepos 15 d.
 3. Kauniečiai turės kur žaisti : originalus pramogų centras šalia Miesto sodo. – Iliustr. // Statybų pilotas. – 1999, balandžio 19, p. 6.
 4. Kauno statinys domina Europą / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2001, balandžio 9, priedas „Būstas“, p. 7.
 5. Pramogų centras „Miesto sodas“ ir muzikos klubas „Siena“ / V. Almonaitytė-Navickienė. – Iliustr. // Archiforma. – 1999, Nr. 2, p. 25–27.
 6. Dingę be žinios / Daina Dubauskaitė. – Iliustr. // Kaunas pilnas kultūros. – 2019, Nr. 4 (balandis), p. 28–33.
 7. Restoranas „Miesto sodas“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.miestosodas.lt/site/lt/vid_ss_ms/main_meniu/restoranas_miesto_sodas. – Žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.
 8. Kaunas atsisveikina su legendine laisvalaikio vieta: duris atvers verslo centras. – Prieiga per internetą. URL: https://kaunas.kasvyksta.lt/2019/02/28/verslas/kaunas-atsisveikina-su-legendine-laisvalaikio-vieta-duris-atvers-verslo-centras/. – Žiūrėta 2019 m. rugsėjo 4 d.

Kauno bienalė tapo kas dvejus metus vykstančiu tradiciniu tarptautiniu kultūriniu renginiu, kurio metu vyksta meno parodos, edukacinės programos ir kt.

2013 m. Kauno bienalės „Unitekstas“ simbolika ant M. Žilinsko dailės galerijos sienos. 2013 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
Australų menininkės Patricia Piccinini paroda „Nematoma saulė su mumis“
M. Žilinsko dailės galerijoje. 2013 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Kaune – tekstilės paroda / Irmantas Rupeika. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1997, spalio 14, p. 4.
 2. „Linija“: Tekstilės dienos Kaune / Raimonda Kogelytė-Simanaitienė. – Iliustr. – Santr. angl. // Dailė. – 1999, Nr. 2, p. 32–33.
 3. Kaune sušvito pasaulinės tekstilės žvaigždynas: pasaulio ir Lietuvos menininkų kūriniai atveria netikėtas žanro erdves / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, lapkričio 30, p. 7, 9.
 4. Apie Kauno meno bienalę // Kauno diena. – 2009, spalio 28, priedas „Santaka“, p. 5.
 5. Kauno bienalė: tekstai, parašyti meno kalba / Laura Udrienė. – Portr. // Kauno diena. – 2013, rugsėjo 11, p. 19.
 6. Klaipėda–Kaunas / Ignas Kazakevičius. – Iliustr. // Kritikos maršrutai. – [Klaipėda: Klaipėdos kultūros komunikacijų centras, 2011]. – P. 24–25.
 7. Meninis šurmulys be šventinių vėliavų: penktosios tarptautinės Kauno meno bienalės [„Textile“] proga vėl prisiminta, kad Kaunas – Lietuvos tekstilės sostinė / Žilvinė Petrauskaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, spal. 22, p. 11, 13.
 8. Minkštas pasaulis Kaune / Lijana Šatavičiūtė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 2001, Nr. 10, p. 41–45.
 9. Savitas menas ir atlikėjai / Benjaminas Žulys. – Iliustr. // XXI amžius. – 2013, lapkričio 29, p. 11.
 10. Siūlo ir adatos kelias / Rita Šemelytė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2003, gruodžio 3, p. 5, 14.
 11. Tekstilės bienalė: daugiau grynojo meno / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, spalio 26, priedas „Santaka“, p. 5.
 12. Švęsti grožį ir savo unikalumą / Laura Udrienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, rugs.13, priedas „Santaka“, p. 3.
S. Lozoraitis pašarvotas Vytauto Didžiojo bažnyčioje. 1999 m.
Fotogr. E. Butkevičius [Kauno diena. – 1999, birž. 14, p. 1.]
S. Lozoraičio kapavietė Petrašiūnų kapinėse. 2010 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Ačiū Lietuvai ir jos žmonėms : [apie diplomato S. Lozoraičio (jaunesniojo) palaikų perlaidojimą Kauno Petrašiūnų kapinėse, pokalbis su diplomato broliu K. Lozoraičiu ir žmona D. Lozoraitiene] / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, birželio 17, p. 4.
 2. Amžinybės žvilgsnio akivaizda : [apie žymaus politiko bei diplomato S. Lozoraičio palaikų perlaidojimą Kauno Petrašiūnų kapinėse]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, birželio 16, p. 1, 4.
 3. Atėjo laikas Vilties Prezidentui [S. Lozoraičiui] grįžti į Lietuvą / P. Jurkevičius. – Portr. // Lietuvos rytas. – 1999, birželio 12, p. 1, 6.
 4. Dvasiniame aklume nepažinome savojo geradario… : [apie S. Lozoraičio (jaunesniojo) palaikų perlaidojimo iškilmes] / Audronė Vaitkutė. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1999, birželio 18, p. 1–2.
 5. Idealistai turi laimėti, nes jie yra pasaulio pažangos variklis / Angelė Buškevičienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 1999, Nr. 48, p. 7.
 6. Kaune palaidoti Stasio Lozoraičio palaikai : [apie laidojimo ceremoniją] // Bažnyčios žinios. – 1999, Nr. 12, p. 2.
 7. Stasys Lozoraitis sugrįžo į Lietuvą. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, birželio 14, p. 1, 4.
 8. Sugrįžimas į Tėvynę : [arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamokslas, pasakytas 1999 m. birželio 15 d. Vytauto Didžiojo bažnyčioje Stasio Lozoraičio atminimui] // XXI amžius. – 1999, Nr. 48, p. 7.
 9. Vilties Prezidentas atgulė šalia tėvų : [apie žymaus politiko ir diplomato S. Lozoraičio palaikų perlaidojimą Kauno Petrašiūnų kapinėse] // Tremtinys. – 1999, birželio 18, p. 1.

Parapija įsteigta 1995 m. 1997 07 26 pašventintas parapijos bažnyčios (archit. Eugenijus Miliūnas) kertinis akmuo. 1999 06 14 greta statomos bažnyčios atidarytas Šv. Kotrynos vienuolynas (archit. Eugenijus Miliūnas, Dalia Paulauskienė). 2017 06 04 įvyko bažnyčios konsekracijos iškilmės.

Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčia. 2011 m. 
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
Švč. Mergelės Marijos skulptūra bažnyčios šventoriuje. 2011 m. 
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Bažnyčia po bažnyčios / V. Litvinavičius. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1994, sausio 5, p. 4.
 2. Kauno arkivyskupijos parapijos: Kauno Šilainių Šv. Dvasios parapija. – Nuotr. // Kauno žinios. – 1999, birželio 15, p. 5.
 3. Konsekruota Šventosios Dvasios bažnyčia. – Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba // Kauno diena. – 2017, birželio 13, p. 14.
 4. Kur iškils Šilainių bažnyčios kuorai / J. Kavaliauskienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, vasario 17, p. 5.
 5. Nauja Šilainių Šv. Dvasios parapija / L. Vaičiulionis // Kauno diena. – 1995, birželio 24, p. 14.
 6. Šilainiai turės naują bažnyčią / V. Remezaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, liepos 28, p. 4.
 7. Šilainiuose iškils bažnyčia / B. Mačienė // Vakarinės naujienos. – 1989, gegužės 23, p. 2.
 8. Šilainių Šv. Dvasios bažnyčia : Milikonių g. 14 / Almantas Bružas. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 273.
 9. Šiuolaikinę šventovę papuoš unikalūs skliautai: Šilainių bažnyčios statytojams teko kviesti į pagalbą net mokslininkus / Modestas Patašius; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2007, sausio 4, p. 1–2.
 10. Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija. – Prieiga per internetą. URL: https://www.silainiuparapija.lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.
 11. Kotryniečių vienuolynas Šilainiuose, Kaune = Monastery of St. Catherine in Šilainiai, Kaunas. – Iliustr. – Gretut. tekst. liet., angl. // Lietuvos architektūros apžvalga, 1990–2020. – Vilnius : Archiforma, 2020. – P. 22–23.

Kauno miesto tarybos 1998 12 03 sprendimu ir atsižvelgus į gyventojų apklausos rezultatus, Kauno miesto diena paskelbta gegužės 20-oji. Šios dienos paskelbimą miesto diena lėmė išlikusi Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovo ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio 1463 05 20 Kaunui suteikta privilegija, kuria patvirtintos ir praplėstos miesto teisės.

Kauno didysis herbas. 2008 m. 
Autorius – Raimundas Miknevičius
Teatralizuotai Miesto dienos šventės eisenai vadovavo Kaunutis
Fotogr. E. Katinas [Kauno diena. – 2001, gegužės 21, p. 1.]
Šventės atidarymas Rotušėje. 2007 m.
[Kaunas 2007 : renginiai = events = veranstaltungs, p. 23.]
2011 05 19–22, Miesto dienos šventės metu, surengtos tarptautinės Hanza dienos, kurių globėja buvo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Ąžuolais vainikuotam Kaunui skiriamas ir dainų vainikas / Dzintra Varžgalienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, gegužės 8, p. 12.
 2. Drauge rašome miesto biografiją / Dalia Juškienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, gegužės 18, p. 5.
 3. Kauno miesto diena ’99 / Zita Osterienė, Nijolė Sirvydienė, Jūratė Anilionytė. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1999, gegužės 25, p. 8–9.
 4. Kauno miesto diena / Diana Rozenberg. – Iliustr. // Veidas. – 2006, Nr. 20, p. 36–37.
 5. Kauno miesto dienų geroji dvasia – Kaunutis / Dalia Juškienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, gegužės 18, p. 3.
 6. Laikinoji sostinė atvėrė savo širdį : [apie vienuoliktą kartą švenčiamą Kauno miesto dieną] / Jurgita Rancevičienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2009, gegužės 25, p. 14.
 7. Miestą piešė vaikai; Plojo čigonams ir ukrainiečiams; Kieno miestas Kaunas? Žygiavo Vytautas Didysis… [fotoreportažas] / Evaldo Butkevičiaus, Edmundo Katino, Evaldo Makarsko nuotr. – Rubrika: Džiaugtis ir linksmintis // Kauno diena. – 1999, gegužės 21, p. 8–9.
 8. Taip grūdinosi šventė / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, gegužės 21, p. 1, 4.

Pagrindinis „Kaunas IN“ turizmo informacijos centro padalinys įsikūręs miesto rotušėje, Senamiestyje (Rotušės a. 15).

Kauno turizmo informacijos centras (Laisvės al. 36). 2011 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Kauno regiono gidas : [informacinis leidinys]. – [S.l.] : Jana seta, [s.a.]. – Iliustr., žml. – P. 5.
 2. Kelrodis turistams / Arūnas Andriuškevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, vasario 20, p. 4.
 3. Steigiamas regioninis turizmo informacijos centras / Stasys Jokūbaitis // Kauno diena. – 1998, lapkričio 9, p. 14.
 4. Turizmo informacijos centrą jau turi ir Kaunas / Saulė Jaugelavičiūtė. – Nuotr. // Kauno žinios. – 1999, rugpjūčio 17, p. 3.
 5. Ką veiks bendrovė „Kaunas IN“?. – Portr. // Kauno diena. – 2016, spal. 12, p. 3.
 6. Visit Kaunas – oficiali Kauno turizmo svetainė. – Prieiga per internetą. URL: https://visit.kaunas.lt/lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.

Tai – pirmoji Lietuvoje nevalstybinė aukštoji vadybos mokykla. Mokyklos steigėjai – Norvegijos vadybos institutas BI ir Norvegijos pramonės ir regioninio vystymo fondas (SND). 2005 m. Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla tapo ISM vadybos ir ekonomikos universitetu, kuris 2015 m. perkeltas į Vilnių.

Aukštoji mokykla į naujas patalpas (E. Ožeškienės g. 18;
buvęs tabako fabrikas „Kova“) persikėlė 2000 m. rugsėjo mėn. (atidarymas įvyko 2000 09 22). 2010 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Buvusiame tabako fabrike įsikūrė moderni mokykla / Rasa Masiokaitė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2000, rugsėjo 23, p. 2.
 2. Dėl licencijos veikti nevalstybinei aukštajai mokyklai – Tarptautinei aukštajai vadybos mokyklai suteikimo: Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 m. rugsėjo 8 d. nutarimas nr. 979 // Valstybės žinios. – 1999, rugsėjo 15, nr. 77, p. 2.
 3. ISM bendruomenė atsisveikino su Kaunu. – Prieiga per internetą. URL: https://kaunas.kasvyksta.lt/2015/06/25/mokslas-ir-it/ism-universiteto-bendruomene-atsisveikino-su-kaunu/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.
 4. Naujos aukštosios mokyklos įkurtuvės / Aldona Kibirkštienė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2000, rugsėjo 23, p. 5.
 5. Universitetas buvusiame tabako fabrike: rugsėjo 1-ąją Kaune pradės veikti pirmoji Lietuvoje nevalstybinė tarptautinė aukštoji mokykla / Birutė Garbaravičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, rugpjūčio 21, p. 1, 4.

2005 09 13 Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos dekretu įkurta Rokų Šv. Antano Paduviečio parapija.

Rokų Šv. Šeimos koplyčia (J. Borutos g. 23). 2014 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Parama Rokų koplyčios kūrėjams / Angelė Statkuvienė. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1999, birželio 23, p. 4.
 2. Rokiečiai turi savo koplyčią / Vanda Mažeikienė. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1999, lapkričio 12, p. 4.
 3. Rokuose bus bažnyčia / Angelė Statkuvienė. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1999, kovo 23, p. 5.
 4. Rokų Šv. Šeimos koplyčia / Virginija Tamašauskienė. – Iliustr. // Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas]. – [Kaunas], [2011]. – P. 24.
 5. Rokų šventovei 10 metų / [pastoracinės tarybos redkolegija: Julija Bakūnaitė, Eleonora Čepulienė, Ingrida Juknevičienė, Vanda Mažeikienė]. – [S.l.] : Spaudos brokeris, 2009. – P. 5–10.

2008 09 16 atidaryti biologinio nuotekų valymo įrenginiai (II-asis projekto etapas).

Kauno vandenvalos įmonė (Marvelės g. 199A) – viena moderniausių nuotekų valymo įrenginių Lietuvoje. 2011 m.
Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]
Pastačius valymo įrenginius,
Nemuno užterštumas sumažėjo 70%. 2010 m. 
Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Miesto nuotekų valykla. – Iliustr. // Kaunas: verčiame naują puslapį. – [Kaunas] , [S. a.]. – P. 13.
 2. Sėkmingai įgyvendinamas Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių projektas / Danutė Marcinkevičienė – Kauno miesto savivaldybės žinios // Kauno diena. – 2008, rugsėjo 4, p. 12.
 3. Kauniečių bendrovės rūpestis: į gamtą grąžinti tik švarų vandenį / Simonas Juknys. – Iliustr. // Kauno diena. – 2014, birž. 10, p. 3.
 4. Kauno miesto nuotekų valykla. – Schem., lent. // Aplinkos inžinerija. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2014. – P. 74–79.
Fotogr. A. Kairys [Artuma. – 2000, Nr. 7–8, p. 8–9.]
Valandų liturgija Santakoje. 2000 m. 
Fotogr. A. Kairys [Artuma. – 2000, Nr. 7–8, p. 8–9.]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Lietuvos II eucharistinis kongresas : Kaunas, 2000 m. birželio 1–4 d. – [Kaunas : Kauno arkivyskupijos kurija, 2000]. – 165, [2] p. : iliustr.
 2. Keturios dienos šventės Kaune / Kristina Čiučiulkaitė ir kt. // Tėviškės žinios. – 2000, birželio 6, p. 5.
 3. Lietuvos II Eucharistinio kongreso programa // Kauno diena. – 2000, birželio 1, p. 30.
 4. Paukštis, pasiruošęs skrydžiui / Jadvyga Damušienė, Adolfas Damušis. – Iliustr. // Dienovidis. – 2000, birželio 16–29, p. 11.

„Bike Show Millenium“ sulaukė Lietuvos ir užsienio baikerių pripažinimo, tapo tradiciniu motociklų entuziastų renginiu, sutraukiančiu keliasdešimt tūkstančių dalyvių iš Lietuvos ir užsienio šalių. Renginys organizuojamas kasmet birželio mėnesį. Ilgametis renginio organizatorius – verslininkas.

2009 m. „Bike Show Millenium“ metu S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome buvo iškelta apie 1300 kv. metrų ploto Lietuvos vėliava. 2009 m.
Fotogr. A. Musteikis [Iš KAVB fondų]
„Bike Show Millenium“ akimirkos. 2009 m.
Fotogr. A. Musteikis [Iš KAVB fondų]
„Bike Show Millenium“ dalyvių kolona A. Jakšto gatvėje.
2012 m.
Fotogr. A. Musteikis [Iš KAVB fondų]
„Bike Show Millenium“ metu demonstruoti motociklų vairavimo triukai. 2012 m.
Fotogr. A. Musteikis [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Baikerių triukai – žemėje ir ore / Artūras Jančys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2009, birželio 15, p. 21.
 2. „BIKE SHOW Millennium & AUTO SHOW, Lithuania“! : baikeriai, subkultūros flagmanas / Rimantas Dichavičius. – Nuotr. // Laisvės paženklinti. – Vilnius : [R. Dichavičius], 2012. – T. 1, P. 216–217.
 3. Bike Show Millenium & Auto Show: Motociklų ir automobilių šou // Lietuva. 100 renginių, kuriuos verta išvysti / [vyr. redaktorė Danguolė Kandrotienė]. – Kaunas : Terra publica, [2012]. – P. 76–77.
 4. „Bike Show Millenium“ – 10 metų: [pokalbis su motociklininkų renginio organizatoriumi Juliumi Urbaičiu] / kalbino Vilimas Ūsas. – Iliustr. // Moto+. – 2009, Nr. 10, p. 40–43.
 5. „Bike show Millenium“ / Eurika Masytė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2000, birželio 12, p. 4.
 6. Bike Show Millenium. – Prieiga per internetą. URL: http://www.bikeshow.lt/. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 15 d.
 7. Kauną drebino baikeriai: baikeriai kauniečiams savaitgalį dovanojo dviejų dienų šventę „Bike Show Millennium and Tuning Show 2006, Kaunas“ / Virginija Grigaliūnienė; Algirdo Kubaičio, Irmanto Sidarevičiaus, Jono Tamulio, Eltos, EPA-Eltos ir redakcijos archyvo nuotr. // Vakaro žinios. – 2006, birželio 12, p. 1, 4.
 8. Kauno asfaltą savaitgalį drebino baikeriai / Mantas Lapinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, birželio 11, p. 24.
 9. „Kelio dievų“ šėlsmas / Jūratė Kuzmickaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2000, birželio 12, p. 1, 4.
 10. Mirties kilpa gniaužė kvapą / Laimutis Genys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2010, birželio 14, p. 18.
 11. Odos ir metalo savaitgalis / Aldona Kibirkštienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, birželio 9, p. 1, 4.
 12. Savaitgalį siautėjo odinė „asfalto velnių“ armija / Vėjūnė Gečiauskienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, birželio 11, p. 1, 4–5.
 13. Šventė nustelbusi net Palangos sezono atidarymą / Eurika Masytė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2000, birželio 17, p. 10–11.
Lietuvos kančių memorialas. 2010 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
Memorialą projektavo skulpt. V. Sakalauskas, angelą vaizduojančios stelos autorius – skulpt. S. Straigis. 2011 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Birželį verkė Lietuva / Modestas Patašius. – Iliustr. // Laikonoji sostinė. – 1998, birželio 15, p. 3.
 2. Negrįžusiųjų amžiams atminimui / Vytautas Guliokas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2006, birželio 14, priedas „Už laisvę“, p. 1, 3.
 3. Pašventintas tremties kankinių memorialas / Kazimieras Dobkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2000, birželio 21, p. 16.
 4. Petrašiūnuose pašventintas memorialas / Rsa Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2000, birželio 16, p. 3.
 5. Tautos išbandymams atminti // Kauno diena. – 2000, birželio 15, p. 4.
 6. „Memorialo statyba vyko tris metus…“. – Iliustr. // Šaknys : LPKTS Kauno skyriui dešimt metų / Stasys Viskačka. – Kaunas : Judex, 2000. – P. 12–14.
 7. To žydėjusio birželio klaikuma / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, birželio 15, p. 3, 5.

1996 m. buvo įsteigta Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapija.

Statoma Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčia (S. Žukausko g. 3B). 2011 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
Kol nepastatyta parapijos bažnyčia, pamaldos vyksta
1995 10 15 atidarytoje Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyno (Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namų) koplyčioje (archit. Rymantas Zimkus, Žeimenos g. 6). 2011 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Atnaujinta Eigulių bažnyčios statyba: [žinutė]. – Iliustr. // Statybų pilotas. – 2008, birželis–liepa, p. 2.
 2. Eiguliuose iškils bažnyčia / Kristina Sarpaliūtė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, rugpjūčio 13, p. 3.
 3. Kalniečių parko pakraštyje kyla bažnyčia: [žinutė]. – Iliustr. // Statybų pilotas. – 2001, birželio 15, p. 2.
 4. Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapija. Prieiga per internetą. URL: http://matulaicioparapija.lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.
 5. Miestas stebi, kaip grimzta „Titanikas“: Kauno urbanistiniame audinyje atsiranda juodosios skylės / Almantas Bružas, Audrys Karalius. – Iliustr. // Statybų pilotas. – 1999, gegužės 18, p. 5.
 6. Naujos parapijos rūpesčiai ir džiaugsmai / Vladas Vaitkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2001, birželio 22, p. 3.
 7. Palaimintojo Jurgio Matulaičio namai. Kaunas: (Švč. Mergelės Marijos seserų vargdienių vienuolijos visuomenės veiklos ir studijų namai) / Jonas Minkevičius. – Iliustr. // Archiforma. – 1997, Nr. 2, p. 49-54.
 8. „Pažvelk savo giedru veidu, Viešpatie, į koplyčią, pastatytą Tavo garbei“ / Irena Petraitienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, spalio 16, p. 1, 3.

2001 12 06 įsteigtas Kauno arkivyskupijos muziejus (atkurtas 1999 m.), savo rinkiniu ir veiklos idėjomis tęsiantis Bažnytinio meno muziejaus (1935–1940 m.) ir Religinės dailės muziejaus (1940–1944 m.) tradicijas. Muziejus kaupia, saugo ir populiarina Kauno arkivyskupijos kultūros, istorijos ir meno paveldą.

Kauno arkivyskupijos muziejaus (M. Valančiaus g. 6)
sienos nišoje įkomponuota kardinolui V. Sladkevičiui skirta memorialinė lenta su bareljefu. 2011 m.
Fotogr. J. Černevičienė [Iš KAVB fondų]
Kardinolas tarp jaunųjų parapijiečių
[Padaryk mane gerumo ženklu: prisiminimai apie kardinolą Vincentą Sladkevičių / sudarė ir parengė Irena Petraitienė. – Kaunas, 2003. – P. 194.]
2011 m. atidaryta Žemaičių vyskupų galerija 
[Iš Kauno arkivyskupijos muziejaus fondų]
Žemaičių vyskupų galerijos atidarymas.
2011 03 09
[Iš Kauno arkivyskupijos muziejaus fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Gerumo ženklas – ant pašto balandžio sparnu : [apie V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuveiktus darbus] / Džuljeta Kulvietienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2003, rugpjūčio 29, p. 1, 5.
 2. Kardinolas: Jo Eminencijos Vincento Sladkevičiaus laikas ir asmenybė / Irena Petraitienė. – Kaunas: Santara, 2000. – 172 [11] p: iliustr.
 3. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus muziejus-butas Kaune [pokalbis su muziejaus direktore ir kardinolo biografe Irena Petraitiene] / kalbėjosi Juozas Vercinkevičius. – Iliustr. // Voruta. – 2010, rugpjūčio 21, p. 1, 6–7.
 4. Kauno arkivyskupijos muziejuje atidengta atminimo lenta vyskupui M. Valančiui ir atidaryta Žemaičių vyskupų portretų galerija (2011 03 09) / Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=207. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.
 5. Tikėjimas žmogui – ne atsitiktinis priedas, bet būtinybė : [apie V. Sladkevičiaus memorialinį muziejų-butą (Valančiaus g.6)] // Tremtinys. – 2001, rugpjūčio 23, p. 1–2.
 6. Trys datos vieno muziejaus istorijoje : metų pabaigoje sakralinio meno kūriniai sulauks nuolatinės ekspozicijos savoje pastogėje : [apie Kauno arkivyskupijos muziejų] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, gegužės 19, p. 9.
 7. Muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/kam/.  – Žiūrėta 2019 m. balandžio 26 d.

kuris dukros Alytės Zikaraitės rūpesčiu pirmame namo aukšte, buvusioje tėvo dirbtuvėje, neoficialiai veikė nuo 1959 m.

1993 m. pastatas (1932–1933 m., projekto autorius statybos technikas Jonas Dubauskas) įrašytas į kultūros vertybių registrą. 2005 m.
Fotogr. V. Tamoliūnas [Iš KAVB fondų]
J. Zikaro namai-muziejus (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys) įsikūręs Ąžuolų kalno (dar vadinamo Pelėdų kalnu) šlaite. Nuo terasos atsiveria įspūdingi Senamiesčio ir Naujamiesčio vaizdai. 2010 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Dukra [A.-E. Zikaraitė] saugo tėvo atminimą / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1994, lapkr. 10, p. 4.
 2. „Svarbiausia, kad čia vis tiek bus muziejus“ / Rusnė Marčėnaitė. – Iliustr. // Diena. – 1995, vas. 4, p. 11.
 3. Juozo Zikaro muziejus : ekspozicijos vadovas / Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus ; [parengė Miglė Banytė]. – Kaunas : NDM, 2001. – 46, [2] p. : iliustr.
 4. Skulptoriaus J. Zikaro namai Kaune – gyva Lietuvos istorija / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2001, lapkr. 26, priedas „Būstas“, p. 4, 6.
 5. „Laisvės“ kūrėjo atminimui / Miglė Banytė. – Iliustr. – Santr. angl. // Muziejininkystės biuletenis. – 2001, Nr. 5/6, p. 11.
 6. Juozo Zikaro memorialinis muziejus // Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.  –  [Kaunas] : Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, [2008]. – P. 32–33.
 7. Juozo Zikaro atminimas / Vaiva Laukaitienė // Juozas Zikaras. – Kaunas : Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, [2009]. – P. 79–82.
 8. Juozo Zikaro (1881–1944) palikimas = The cultural legacy of Juozas Zikaras (1881–1944). – Iliustr. // Kolekcijų istorijos: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2013. – P. 254–255.
 9. Neįkainojamas Zikarų namų Perlas / Virginija Skučaitė // Kauno diena. – 2013, geg. 18, p. 21.
 10. Muziejuje – ir besimankštinančio A. M. Brazausko nuotraukos / Virginija Skučaitė // Kauno diena. – 2013, birž. 15, p. 18–19.
 11. Neeilinės J. Zikaro namų istorijos / Virginija Skučaitė // Kauno diena. – 2020, kovo 14, p. 36–37.
 12. Namas, kuriame visada gyveno laisvės dvasia / Paulius Tautvydas Laurinaitis // Kaunas pilnas kultūros. – 2021, Nr. 1, p. 4–9.
 13. Juozo Zikaro namas. – Prieiga per internetą. URL: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9fa04a24-901d-4536-8a34-84a00f0945ae. – Žiūrėta 2021 m. gegužės 12 d.
 14. J. Zikaro g. 3. – Prieiga per internetą. URL: http://www.archimede.lt/kaunas/pastatas/84. – Žiūrėta 2021 m. gegužės 12 d.
 15. Namo detalės pasakoja. – Prieiga per internetą. URL: https://ciurlionis.lt/2021/05/11/kol-zikarai-neatsikrauste/. – Žiūrėta 2021 m. gegužės 12 d.

2016 m. mokykla prijungta prie Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“ (R. Kalantos g. 124 ) ir nuo to laiko veikia kaip Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“. 2020 07 09 Lampėdžio ežero pakrantėje (Gervių g. 5) atidaryta nauja sporto mokyklos irklavimo bazė.

 

Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ irklavimo bazė. 2020 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
Vietoje 1979 m. statyto karkasinio pastato iškilo vienas moderniausių vandens sporto kompleksų Europoje
(architektai – UAB „Inžinerinė mintis“). 2020 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
Treniruotė naujoje irklavimo bazėje. 2020 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Būsimų čempionų kalvė: Kaune atidaryta nauja irklavimo bazė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, liepos 11, p. 14.
 2. Būsimų čempionų kalvė: Kaune atidaryta nauja irklavimo bazė, artimiausia tokia – tik Šveicarijoje. – Prieiga per internetą. URL: https://www.15min.lt/sportas/naujiena/kita/busimu-cempionu-kalve-kaune-atidaryta-nauja-irklavimo-baze-artimiausia-tokia-tik-sveicarijoje-26-1345096. – Žiūrėta 2020 m. liepos 9 d.
 3. Irkluotojų namai liks Lampėdžiuose / Romas Poderys // Kauno diena. – 2015, gruodžio 9, p. 11.
 4. Kaunas auga : liepos 1 savaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, liepos 4, p. 4.
 5. Kaunas kviečia į naujos irklavimo bazės atidarymą. – Prieiga per internetą. URL: http://alkas.lt/2020/07/09/kaunas-kviecia-i-naujos-irklavimo-bazes-atidaryma/. – Žiūrėta 2020 m. liepos 9 d.
 6. Kauno buriavimo mokykla „Bangpūtys“. – Iliustr. // Kas bus kas Lietuvos ateitis : asmenybės : [autobiografinis žinynas]. – Kaunas, 2016. – P. 341.
 7. Kauno buriavimo mokykla „Bangpūtys“. – Prieiga per internetą. URL: https://smbangputys.lt/. – Žiūrėta 2020 m. rugsėjo 11 d.
 8. Lampėdžio sporto bazės įrengimas užtruko / BNS, KD inf. // Kauno diena. – 2020, rugpjūčio 24, p. 3.
Už paminklą skulptoriui Robertui Antiniui (jaunesn.) 2002 m. suteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija (archit. Saulius Juškys)
Fotogr. E. Katinas [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Aukos laukas pražydo gėlėmis / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, gegužės 15, p. 1, 4.
 2. R. Kalantos atminimą įamžins „Aukos laukas“. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2000, birželio 29, p. 7.
 3. Robertas Antinis : minties ir atminties erdvės / Rasa Andriušytė. – Portr., iliustr. // Dailė. – 2003, Nr. 1, p. 89–95.
 4. Romas Kalanta : Elektroninis žinynas „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas“. – Prieiga per internetą. URL: http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=KALANTA%20ROMAS. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 29 d.
 5. Romas Kalanta – ne vien Kauno, bet ir visos Lietuvos sūnus / Lina Mažeikaitė. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2001, gegužės 14, p. 1, 7.
 6. 1972 metų auką primins „Aukos laukas“ / Vida Savičiūnaitė – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, gegužės 15, p. 2.

Originalus operetės festivalis, siekiantis populiarinti operą ir operetę, ugdyti įvairiapusį visuomenės muzikinį skonį. Festivalio idėjos autoriai ir organizatoriai – Gediminas Maciulevičius, Danielius Vėbra, Benjaminas Želvys ir Laimutė Kuzmickaitė-Milašienė.

Festivalis „Operetė Kauno pilyje“. 2010 m. 
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Festivalis „Operetė Kauno pilyje“ / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2002, Nr. 9/10, p. 14–15.
 2. Kas žaviausiai atskleidžia meilės vingius? / Inga Dubovijienė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2002, liepos 10, p. 5.
 3. Kaunas pateisino operetės sostinės vardą / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, liepos 9, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2.
 4. Paradas su nugalėtojais / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, liepos 13, p. 12–13.
 5. Tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.operetta.lt/index.php?s_id=9&lang=lt. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 29 d.
Visuomeninis Kauno policijos muziejus iki 2015 m. vidurio
veikė Gedimino g. 8. 2011 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
2015 09 29 „IPA Kaunas muziejus“ persikėlė į Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetą (dab. akademija) (Maironio g. 27). 2009 m.
Fotogr. E. Serpkova [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Kaune atidarytas policijos muziejus / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, spalio 1, p. 6.
 2. Kaune atidarytas Policijos muziejus / Viktoras Rudžianskas. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2002, spalio 3, p. 3.
 3. Kuriamame muziejuje – policijos istorijos skerspjūvis / Modestas Patašius. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, gegužės 8, p. 8.
 4. Mykolo Romerio universitetas. Policijos muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/policijos-muziejus/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 29 d.
 5. Policija kuria muziejų / Violeta Vilkauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, rugpjūčio 6, p. 13.
 6. Policijos muziejus nestokoja unikalių eksponatų. – Iliustr. // 15 min. – 2006, gruodžio 4, p. 8.
 7. Tradicijos prasideda nuo istorijos išmanymo / Vytautas Atkočius. – Iliustr. // Sargyba. – 2003, rugsėjo 18, p. 7.
M. K. Čiurlionio tilto ilgis – 375 m, važiuojamosios dalies plotis – 24 m, 6-ios eismo juostos. 2009 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
2008 m. atidarytas M. K. Čiurlionio tilto
transporto mazgas. 2010 m.
Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Atidaromas M. K. Čiurlionio tilto transporto mazgas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/kaunas/atidaromas-m.k.ciurlionio-tilto-transporto-mazgas-42-13409. – Žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.
 2. M. K. Čiurlionio tiltas per Nemuną Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 33–34.
 3. Kaune statomam tiltui per Nemuną automobiliai važiuos tik dvidešimt pirmajame amžiuje / Stasys Jokūbaitis. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, sausio 29, 1–5.
 4. Tiltas atlaikė iškilmių išbandymą / Arūnas Andriuškevičius // Kauno diena. – 2002, spalio 23, p. 1, 4.

2003 12 12 – PC „Hyper Maxima“ (projekto autorius – Gediminas Jurevičius; Savanorių pr. 255). 2005 12 02 Vytėnuose atidarytas prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ (Islandijos pl. 32), 2010 12 03 – prekybos parkas „Banginis“ ir prekybos centras „Prisma“ (Pramonės pr. 6).

PC „Molas“. 2011 m. 
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
PC „Molas“. 2011 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
Pradedant Hyper Maximos statybas, įleidžiama kapsulė su laišku ateities kartoms. 2003 m.
Fotogr. N. Povilaitis [Respublika. – 2003, rugpjūčio 13, p. 10.]
PC „Hyper Maxima“. 2011 m.
Fotogr. M. Klusaitė [Iš KAVB fondų]
2017 m. prekybos parkas „Banginis“ ir PC „Prisma“
(Pramonės pr. 6, Jonavos g. 60) uždaryti. 2011 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
Prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“, parduotuvė „Senukai“ (Islandijos pl. 32). 2011 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Ateities kartoms skirtoje kapsulėje – ir „Kauno dienos“ laikraštis : [Hyper Maximos statybos] / Dainoras Lukas // Kauno diena. – 2003, rugpjūčio 13, p. 5.
 2. Aukštuosiuose Šančiuose iškilo Laisvės alėjos konkurentas / Iveta Skliutaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, lapkričio 18, p. 5.
 3. Baigia rekonstruoti sankryžą : [apie Kaune numatomą atidaryti prekybos parką „Banginis“ bei su tuo susijusius pokyčius Draugystės gatvės ir Pramonės prospekto sankryžoje. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2010, spalio 6, p. 13.
 4. Hiperis tupia Kauno Savanoriuose / Almantas Bružas // Statybų pilotas. – 2003, rugsėjo 8, p. 4–5.
 5. Kapitalas šluoja senienas nuo žemės paviršiaus : [Hyper Maximos statybos] / Laimutis Genys // Laikinoji sostinė. – 2003, vasario 15, p. 1–2.
 6. „Molas“ – lyg Laisvės alėjos atspindys / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2003, lapkričio 24, priedas „Būstas“, p. 3.
 7. Prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ Islandijos pl. 32. Kaunas / Liutauras Nekrošius. – Iliustr. – Santr. angl. // Archiforma. – 2006, Nr. 1, p. 12–15.
 8. Vienaaukštis pirkėjų rojus : [PC „ Molas] Daiva Valevičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, lapkričio 21, p. 5.
 9. Visi keliai veda į „Megą“: statybininkai centro atidarymui rengėsi nežmoniškais tempais, o vakar prekybininkai sveikino tūkstančius pirkėjų / Dainoras Lukas. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, gruodžio 3, p. 4.
 10. Vytėnuose prasidėjo statybos darbai: po pusantrų metų šalia Kauno turėtų iškilti didžiausias Lietuvoje prekybos ir pramogų centras „Mega“ / Arūnas Andriuškevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, birželio 9, p. 1, 4.
 11. Kaune neliks „Prismos“. – KD, BNS inf. // Kauno diena. – 2017, gegužės 4, p. 5.
 12. „Mega“ – prekybos ir laisvalaikio centras, I statybos eilė. – Iliustr., brėž. – Gretutinis tekstas lietuvių, anglų // Architektūros linija : [leidinys apie architektą G. Čaikauską] / [tekstų autoriai Edita Jučiūtė, Gintaras Čaikauskas]. – [Vilnius] : Archiforma, [2021]. – P. 90–91.

2009 m. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) apdovanotas „Už darnią plėtrą“. Architektūrinį projektą kūrė Algimanto Kančo projektavimo studija.

Miestelį unikalioje Aukštosios Fredos teritorijoje projektavo architektai A. Kančas, L. Kazakevičiūtė, L. Savickas
ir M. Preisas. 2011 m.
Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]
Gyvenamojo komplekso oficiali statybų pradžia paskelbta
2003 10 09. Bendri statybos darbai tęsėsi iki 2007 m. pradžios. 2011 m.
Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Demokratiškos gyvensenos modelis (modulis) – Fredos miestelis / Algimantas Kančas. – Santr. angl. // Urbanistinis forumas. – [T.] 3 (2009), p. 21–22.
 2. Kaune statomas miestas mieste // Laisvas laikraštis. – 2005, lapkričio 3–17 (Nr. 22), p. 18.
 3. Fredą iš tingulio pažadino neregėtos statybos : vaizdingoje Aleksoto vietoje sparčiai kyla modernus gyvenamųjų namų kvartalas / Rasa Masiokaitė ; nuotr. L. Brundzos // Laikinoji sostinė. – 2003, spalio 10, p. 1–2.
 4. Fredos miestelis išjudino nekilnojamojo turto rinką : Kaune pradėtas įgyvendinti 50 milijonų litų vertės projektas / Arūnas Andriuškevičius. – Nuotr. // Kauno diena. – 2003, spalio 10, p. 4.
 5. Modernus kvartalas jau pasirengęs įkurtuvėms : Fredos miestelyje iki metų pabaigos ketina apsigyventi 160 kauniečių šeimų / Laimutis Genys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2004, rugpjūčio 31, p. 4.
 6. Pavyzdinių butų ir namų lankytojus apima įkurtuvių nuotaika / Darius Babickas, Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2005, vasario 7, priedas „Būstas“, p. 3–4.
 7. Prestižinių daugiabučių atsiranda ir Kaune / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2004, lapkričio 2, priedas „Pastogė“, p. 2.

Festivalį rengia Viešoji įstaiga „Šviesos raštas“ ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius (Kauno fotografijos galerija). Festivalio įkūrėjas ir vadovas – Mindaugas Kavaliauskas.

„Kaunas Photo“ – ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetinis fotomeno festivalis Baltijos šalyse. 2014 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
Davide Monteleone (Italija) paroda „Spasibo“ Čečėnijos (nuo 2022 04 26 – Čečėnijos Nepriklausomybės) aikštėje. 2014 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Fotografijos dienos Kaune / Gabrielė Kuizinaitė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2004, rugsėjo 24, p. 6.
 2. Jubiliejinis fotografijos festivalis „Kaunas Photo“ dėkoja už sveikinimus / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, balandžio 13, p. 25.
 3. „Kaunas Photo“ – perdirbta fotografija / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, rugsėjo 2, p. 19.
 4. „Kaunas Photo“ sužibėjo prancūzas / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, rugsėjo 13, p. 23.
 5. Kauniečiams atsiveria visas pasaulis. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2007, rugsėjo 21, p. 12.
 6. Kauno fotoalbumui / Agnė Stankevičienė // Lietuvos žinios. – 2004, rugsėjo 18, p. 10.
 7. Pirmasis fotografijos festivalis. – Nuotr. – Pagal Eltą // XXI amžius. – 2004, rugsėjo 22, p. 1, 8.
 8. Ramios antrosios „Kauno fotografijos dienos“ : tarptautinio fotografijos festivalio rengėjai kaupia jėgas, idėjas ir pinigus kitų metų spurtui / Žilvinė Petrauskaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, lapkričio 19, p. 11, 13.
 9. Tostai ir pastabos fotografų „metų baliui“: tarptautiniam festivaliui „Kauno fotografijos dienos“ garsėjant Europoje, Lietuvoje girdėti kolegiški patarimai / Jūratė Kuzmickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, spalio 21, p. 11–12.
 10. Kaunas PHOTO. – prieiga per internetą. URL: http://festival.kaunasphoto.com/LT/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 29 d.
 11. Čečėnijos aikštės pavadinime – svarbi korekcija / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, kovo 25, p. 6.
 12. Pakoregavo aikštės pavadinimą / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, bal. 27, p. 4.

Orkestro pirmtakas – 1988 m. įkurtas Kauno kamerinis orkestras.

Kauno miesto simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras, diriguojamas vyriausiojo dirigento (2006–2011 m.) Modesto Pitrėno. 2011 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Dėmesio: debiutas. Prašome dėmesio. – Nuotr. / G. Dalinkevičius // Kauno tiesa. – 1989, gruodžio 9, p. 5.
 2. Simfoninio orkestro įsteigimas įamžintas metraštyje. – Nuotr. / Jūratė Kuzmickaitė // Kauno diena. – 2004, spalio 1, p. 8.
 3. Debiutas su vilties ir netekties ženklais : praėjusį savaitgalį miesto Filharmonijoje nuskambėjo Kauno miesto simfoninio orkestro pirmasis koncertas. – Nuotr. / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2005, vasario 9, p. 9.
 4. Prie dirigento pulto stos muzikas iš sostinės : prieš metus įkurtas Kauno miesto simfoninis orkestras turi naują vadovą. – Nuotr. / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2006, sausio 21, p. 12.
 5. Kauno miesto simfoninis orkestras. – Prieiga per internetą. URL: http://kaunosimfoninis.lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 29 d.

Projekto autoriai – architektai Algimantas Kančas ir Gediminas Jurevičius.

Kauno prekybos ir pramogų centras „Akropolis“
(Karaliaus Mindaugo pr. 49). 2009 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
Naujoje aplinkoje puikiai įkomponuotas senasis buvusio Tilmansų (vėliau „Kauno audinių“) fabriko administracijos pastatas. 2008 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Į „Akropolį“ – tarsi į muziejų : vakar duris atvėręs prekybos milžinas jau pakrikštytas miestu mieste / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, balandžio 11, p. 1, 4.
 2. „Kaunas šv. Velykų proga gavo didžiulį margutį – prekybos ir pramogų centrą „Akropolis“ / Dalia Juškienė. – Portr. – Žvilgsnis // Kauno diena. – 2007, balandžio 11, p. 3.
 3. Kauno „Akropolis“ kainavo brangiausiai. – Portr., iliustr. // Respublika. – 2007, balandžio 11, p. 8.
 4. Po Kauno „Akropoliu“ – buvusio vienuolyno rūsiai / Brigita Barauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, liepos 14, priedas „Šokoladas“, p. 12.
 5. Po milžino stogu sutilpo ištisas pramogų ir prekybos miestas / Arūnas Karaliūnas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2007, balandžio 11, p. 9.
 6. Prekybos centras – turistinė Kauno įžymybė / Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, rugsėjo 29, p. 5.
 7. Prekybos ir pramogų centras. Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas / Evelina Karalevičienė. – Iliustr. – Santr. angl. // Archiforma. – 2007, Nr. 2, p. 26–30.
 8. Priverčia atkreipti dėmesį : Kauno „Akropolio“ kūrėjai sugebėjo prisitaikyti prie unikalios aplinkos. – Iliustr., portr. // Statyba ir architektūra. – 2007, Nr. 5, p. 52–65.
 9. Šiandieninės surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų sistemos visuomeniniams pastatams ir automobilių stovėjimo aikštelėms statyti / Dalia Zilinskienė. – Iliustr. // Nauja statyba. – 2007, Nr. 3, p. 70–72.
„Daugirdo“ amfiteatras tapo naujuoju Senamiesčio traukos centru. 2011 m.
Fotogr. D. Giniuvienė [Iš KAVB fondų]
Amfiteatras ir jo prieigos Tarptautinių Hanzos dienų metu. 2011 m. 
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Santakos parke bus amfiteatras / Mantas Tomkūnas // Kauno diena. – 2008, balandžio 8, p. 5.
 2. Miestas grįžta prie upės / Mantas Tomkūnas // Kauno diena. – 2008, gegužės 14, p. 1, 4.
 3. Amfiteatrui kliūčių nebus. – Iliustr. – Kauno miesto savivaldybės žinios // Kauno diena. – 2008, liepos 17, p. 12.
 4. Amfiteatras bus atviras visiems renginiams. – Iliustr. / Laimutis Genys // Laikinoji sostinė. – 2008, liepos 25, p. 2.
 5. Amfiteatro architektams skauda širdį. – Iliustr. / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2008, rugpjūčio 27, priedas „Būstas“, p. 11.

2010 03 18 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Kauno arenai suteiktas „Žalgirio“ vardas. Pagrindiniam arenos autoriui architektui Eugenijui Miliūnui už šį projektą 2010 12 16 suteiktas Kauno garbės piliečio vardas. 2011 08 18 arena iškilmingai atidaryta. 2011 09 18 joje įvyko 37-tojo Europos vyrų krepšinio čempionato finalas.

Kauno pramogų ir sporto rūmus (Karaliaus Mindaugo pr. 50) stato UAB „Vėtrūna“. 2009 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
27 m aukščio bei 40 000 m² ploto. Koncertų metu joje gali tilpti 17 500 žiūrovų. 2010 m.
Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]
2008 06 03 oficialiai atidarytas pirmasis tiltas į Nemuno salą. 2009 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
2010 12 03 atidarytas Karmelitų tiltas, vedantis į areną Nemuno saloje. 2010 m.
Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Iš toliau į arčiau – Kauno pramogų ir sporto rūmų projektas / Jūratė Tutlytė. – Iliustr. // Centras. – 2006, Nr. 5, p. 15–17.
 2. Amžiaus statinys baigtas: arena atveria duris / Tadas Širvinskas, Marius Bagdonas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, rugpjūčio 18, p. 1–3.
 3. Antrasis tiltas į Nemuno salą jau baigtas. – Iliustr. // 15 min. – 2010, gruodžio 3, p. 2.
 4. Arenai trūksta tik pinigų / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, saus. 3, p. 5.
 5. Arenai – Žalgirio vardas / Aušra Garnienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, gruodžio 22, p. 1, 3.
 6. Kauno sporto rūmų statyba: „tabletė“ virto „ledkalniu“ / Tomas Lapinskas. – Iliustr. // APS. – 2006, Nr. 7, p. 46–48.
 7. Krepšinio čempionato finalui Kaunas pasiruošęs / Tadas Širvinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, rugsėjo 9, p. 2–3.
 8. Naujam tiltui siūlo Karmelitų vardą. – Iliustr. / Raimonda Mikalčiūtė // 15 min. – 2010, rugsėjo 15, p. 2.
 9. Naujoji Kauno arenos vizija: sportui ir pramogoms skirta tvirtovė / Kristina Urbaitytė. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 2007, Nr. 12, p. 44.
 10. Saloje kuriasi X Kauno fortas : architektūros ir urbanistikos ekspertai dalino E. Miliūnui avansus / Almantas Bružas. – Iliustr. // Statybų pilotas. – 2007, gruodis, p. 6–7.
 11. Saloje užvirė darbai : Kaune pradėti statyti Sporto rūmai / Vytautas Gaižauskas. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2008, rugsėjo 29, p. 7.
 12. Salos peizažas su sporto rūmais, arba Kauno Gordijaus mazgas / Jonas Minkevičius. – Iliustr. – Santr. angl. // Archiforma. – 2007, Nr. 2, p. 62–64.
 13. Tobulinimų daugiau nebebus : „Žalgirio“ arena : [pasakojo Kauno mero patarėjas Vygantas Gudėnas ir „Žalgirio“ arenos architektas Eugenijus Miliūnas / su Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko komentaru]. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 2011, Nr. 2, p. 10–11.
 14. „Žalgirio“ arena : Karaliaus Mindaugo pr. 50 / Almantas Bružas. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 274–275.
 15. Žalgirio arena: [Kauno dienos priedas, skirtas arenos atidarymui]. – 2011, rugpjūčio 18. – [8] p. : iliustr.
 16. „Žalgirio“ arenoje – karališkas čempionato finalas / Ingrida Žirlienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, rugsėjo 19, p. 2–3.
 17. „Žalgirio“ arenos metraštis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, balandžio 30, p. 8.
 18. Žalgirio arena. – Prieiga per internetą. URL: https://zalgirioarena.lt/lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 29 d.
 19. „Žalgirio“ arena Kaune = “Žalgiris” Arena in Kaunas. – Iliustr. – Gretut. tekst. liet., angl. // Lietuvos architektūros apžvalga, 1990–2020. – Vilnius : Archiforma, 2020. – P. 166–167.

Jo iniciatoriai – Kauno technologijos universitetas (KTU)Kauno medicinos universitetas (KMU), Lietuvos energetikos institutas (LEI), koncernas „Achemos grupė“, bendrovės „MG Baltic Investment“ ir „Kauno tiltai“. 2011 11 25 įkasta simbolinė kapsulė Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) centrui. 2014 11 14 oficialiai atidarytas vienas iš didžiausių ir moderniausių Baltijos regione atviros prieigos „Santakos“ slėnio KTU Mokslo ir technologijų centras bei Technologinio verslo inkubatorius (K. Baršausko g. 59). Atidarymo metu surengta tarptautinė konferencija „Lietuvos mokslas ir pramonė 2014: slėniai – paskata inovacijų ekonomikai“.

Bendradarbiavimo idėja užkoduota pastato architektūroje, kurtoje pagal architektų Gražinos Janulytės-Bernotienės, Rimantės Lydytės, Eriko Klinavičiaus projektą. 2013 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
2014 03 25 atidarytas Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras (Sukilėlių pr. 13) – dar viena integruoto mokslo, studijų ir verslo centro „Santaka“ dalis. 2017 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Efektyviausia investuoti į mokslą / Marijana Jasaitienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2014, kovo 25, p. 9–10.
 2. Kauno miesto vartai atsivers į studentų miestelį / Gediminas Zemlickas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2011, gruodžio 8, p. 1–2, 9.
 3. Kauno „Santakos“ slėnis pradeda pirmąjį darbų projektą = Kaunas Santaka valley starts the first workings’ project. – Gretut. tekstas liet., angl. // Business & exhibitions. – 2010, April/May [no. 1], p. 10–11.
 4. KTU augina „Santakos“ slėnį / Arūnas Dambrauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, lapkričio 26, p. 1–2.
 5. KTU kuria mokslo ir verslo rojų: [pokalbis su integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santaka“ direktoriumi docentu dr. E. Mačikėnu / kalbėjosi] Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, sausio 23, p. 7.
 6. Lietuvoje kursis 5 mokslo slėniai // Kauno diena. – 2008, vasario 7, p. 17.
 7. „LitCon“ sukūrė KTU stebuklą / Aida Valinskienė, Petras Baršauskas. – Iliustr., portr. // Vakaro žinios. – 2014, lapkričio 15, p. 9.
 8. Pravėrė laboratorijų duris. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2014, lapkričio 11, p. 2–3.
 9. „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras = Recent pharmaceutical and helth technology centre : Kaunas : [realizacija]. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Žvilgsnis į save, 2013–2014. – Vilnius : Lietuvos architektų sąjunga, [2014]. – P. 68–69.
 10. Rengs ateities mokslo čempionus / [su Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko ir Kauno miesto tarybos nario Visvaldo Matijošaičio komentarais]. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2014, kovo 26, p. 3.
 11. Žinių ekonomikos branduolys Kaune : integruotas mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis) „Santaka“ / Vilius Misevičius. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2009, Nr. 1, p. 32–33.
 12. KTU Santakos slėnis : K. Baršausko g. 59 / Almantas Bružas. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 279.
 13. Santakos slėnis. – Prieiga per internetą. URL: http://www.santakosslenis.lt/. – Žiūrėta 2017 m. vasario 6 d.
 14. Startavo KTU „Santakos“ slėnis – tiltas tarp mokslo ir verslo. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/startavo-ktu-santakos-slenis-tiltas-tarp-mokslo-ir-verslo-659698#ixzz3JVKB791o. – Žiūrėta 2014 m. lapkričio 14 d.
 15. Mokslo, studijų ir verslo centras Kaune = Science, Studies and Business Centre in Kaunas / V. Almonaitytė-Navickienė. – Iliustr. – Gretut. tekst. liet., angl. // Lietuvos architektūros apžvalga, 1990–2020. – Vilnius : Archiforma, 2020. – P. 194–195.
 16. LSMU Farmacijos fakultetas su mokomąja vaistine = Lithuanian University of Health Sciences Faculty of Pharmacy with Training Pharmacy / V. Almonaitytė-Navickienė. – Iliustr. – Gretut. tekst. liet., angl. // Lietuvos architektūros apžvalga, 1990–2020. – Vilnius : Archiforma, 2020. – P. 212–213.
2004 m. pradėta statyti bažnyčia, 2009 05 03 buvo konsekruota. 2011 m.
Fotogr. D. Giniuvienė [Iš KAVB fondų]
Bažnyčios pastato stilius modernistinis,
altorius ir presbiterija – iš itališko baltojo marmuro. 2011 m.
Fotogr. D. Giniuvienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Gerojo Ganytojo parapija ir bažnyčia. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis / sudarė Daiva Valentaitė. – Kaunas, 2013. – P. 201–214.
 2. Gerojo ganytojo parapijos bažnyčia : V. Krėvės pr. 95A / Almantas Bružas. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 272.
 3. Kauno Gerojo Ganytojo parapija / [autorius ir sudarytojas Jonas Stankevičius]. – Kaunas : Arx reklama, 2015. – 59, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje.
 4. Konsekruota Gerojo Ganytojo bažnyčia. – Iliustr. // XXI amžius. – 2009, gegužės 29, p. 10.
 5. Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.dainavosparapija.lt/. – Žiūrėta 2019 m. balandžio 29 d.

2019 02 16,  minint 101-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo ir 70-ąsias Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos Deklaracijos metines, atidaryta Partizanų alėja – įamžinanti visų partizanų apygardų atminimą (projekto autoriai – skulpt. Vidmantas Gylikis, archit. Jonas Anuškevičius ir Vytenis Izokaitis).

Paminklo Kovotojų už Lietuvos laisvę Motinai autoriai – skulpt. V. Gylikis ir archit. J. Anuškevičius, V. Izokaitis. 2011 m. 
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Paminklas partizanų motinoms Kaune : Motina angelo sparnais / Jolita Navickienė, Ingrida Vėgelytė. – Iliustr. // Partizanų motinos. – Kaunas, 2010. – P. 6–10.
 2. Kaune atidengtas paminklas Kovotojų už Lietuvos laisvę Motinai. – Iliustr. // XXI amžius. – 2010, rugpjūčio 25, p. 1.
 3. Motina angelo sparnais. – Iliustr. / Regina Jasukaitienė // Gyvenimas. – 2010, rugsėjo 1, p. 4.
 4. Kaune atidaryta Partizanų alėja / „Tremtinio“ inf. – Iliustr. // Tremtinys. – 2019, vas. 22, p. 1, 5.
Lampėdžio pakrantė. 2011 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
Kauno regiono kempingas. 2011 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Kaunas Camp Inn. – Prieiga per internetą. URL:  http://www.campinn.lt/kempingas-1/ . – Žiūrėta 2020 m. spalio 14 d.
 2. Kaune rengiamasi pirmojo kempingo statybai / Rūta Kazlauskaitė. – Iliustr. – Kauno miesto savivaldybės žinios // Kauno diena. – 2005, liepos 21, p. 16.
 3. Kempingas Lampėdžiuose. – Iliustr., žml. // Atrask Lietuvą. – Vilnius : Kopa : Turizmo plėtros institutas, 2013. – P. 36–37.
 4. Kempingas pagaliau turi šeimininkus / Arūnas Dambrauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, liepos 13, p. 3.
 5. Kempingas vilios prie Lampėdžio / Laimutis Genys; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2011, birželio 11, p. 3.
 6. Lampėdžių kempinge nakvojo NBA klubo savininkas / Vilija Žukaitytė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, liep. 21, p. 3.
 7. Lampėdžiuose kyla Kauno regiono kempingas // Kaunas: kylame naujam skrydžiui: Kauno miesto savivaldybės 2007–2010 metų ataskaita. – Kaunas, 2010, P. 23.
 8. Parinkta kempingo vieta / Gediminas Stanišauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, vasario 11, p. 4.
 9. Prie Lampėdžių kuriasi kempingas / Tadas Širvinskas; [su Kauno regiono turizmo informacijos centro direktoriaus S. Sideravičiaus komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, birželio 4, p. 2.
 10. Turistams kempingo dar nesiūlo / Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, kovo 9, p. 2.

Prezidentinės bibliotekos-muziejaus steigėjai – Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno miesto savivaldybė ir Prezidentas Valdas Adamkus. 2011 08 09 Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje pristatyta dailininko Rimo Čiurlionio personalinė tapybos paroda „Ten pat gyvenam, ten pat sugrįžtam“ – tai pirmasis oficialus renginys vykęs prezidentinėje bibliotekoje-muziejuje.
2019 m. buvęs Užsienio reikalų ministerijos pastatas įtrauktas į valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą.

1922–1935 m. pastate veikė Užsienio reikalų ministerija.
Nuo 2001 m. čia veikia VDU Lietuvių išeivijos institutas. 2011 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Išeivijos instituto veiklą tęs V. Adamkaus muziejus / Vilija Žukaitytė. – Portr. // Kauno diena. – 2012, vasario 25, p. 2–3.
 2. Kaune prigijo JAV prezidentų tradicija / Šarūnas Bulota. – Iliustr. // 15 min: [Kaunas]. – 2011, rugpjūčio 24, p. 4.
 3. Kaune – V. Adamkaus biblioteka / Tomas Grigalevičius. – Iliustr., portr. // 15 min. – 2010, gruodžio 17, p. 2.
 4. Muziejuje – meilės laiškas V. Adamkui / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, vasario 17, p. 3.
 5. Muziejus prezidento dienoraščiui / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, gruodžio 16, p. 22.
 6. Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://adamkuslibrary.lt/. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 8 d.
 7. Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus = Valdas Adamkus presidential library [lankstinukas]. – 6 lap.
 8. R. Čiurlionis: „Ten pat gyvenam, ten pat sugrįžtam“ / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, rugpjūčio 9, p. 22–23.
 9. Šventinė savaitė Kaune. – Iliustr. – „Tremtinio“ inf. // Tremtinys. – 2011, vasario 25, p. 1–2.
 10. V. Adamkaus muziejuje – ir Valentino dienos atvirukas / Vaida Milkova ; [su kadenciją baigusio prezidento V. Adamkaus ir JAV lietuvių visuomenės veikėjos B. Vizgirdienės komentarais]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, gruodžio 18, p. 30–31.
 11. Dėl kultūros paveldo objektų paskelbimo valstybės saugomais… – Prieiga per internetą. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/87a088131e8111e9bd28d9a28a9e9ad9?jfwid. – Žiūrėta 2019 m. sausio 30 d.
 12. Namas Vienybės a., S. Daukanto g. 25/1 / N. Lukšionytė. – Iliustr., plan. – Autorius nurodytas turinyje // Kauno architektūra. – Vilnius : Mokslas, 1991. – P. 310–311.
 13. G. Michelsono namas (S. Daukanto g. 25/1) / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Brėž., iliustr., plan. – Bendroji str. antr.: XX a. pradžios nuomojami namai. – Bibliogr. straipsnio gale // Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. – Kaunas : VDU l-kla, 2001. – P. 132–133.
 14. Lietuvos išeivijos institutas – naujose patalpose / Nerijus Gudaitis // Kauno istorijos metraštis. –2002. – [T.] 3, P. 384–386.
 15. Užsienio reikalų ministerijos 1922–1935 m. – Prieiga per internetą. URL: http://diplomatiniskaunas.lt/uzsienio-reikalu-ministerijos-pastatas/. – Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d.

Šv. Jono Pauliaus II bažnyčios statybos (archit. Algimantas Kančas) pradėtos 2017 07 05 simbolinės kapsulės įkasimu. 2018 m. parapijos komplekso vieta pavadinta Šv. Jono Pauliaus II aikšte.

2015 m. pastatyta Šv. Jono Pauliaus II koplyčia (Baltų pr. 44B). 2020 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
2019 06 02 pastatytas 33 m aukščio (simboliškai atkartoja Kristaus amžių) – aukščiausias Lietuvoje kryžius – monumentas „Pašaukti laisvei“, skirtas kovotojams už Lietuvos laisvę. Tai yra architektūrinė statomos bažnyčios dalis. 2020 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai

1. Bažnyčios rėmėjai bus įamžinti / Edita Grudzinskaitė // Kauno diena. – 2019, geg. 28, p. 1, 4–5. – Prieiga per internetą. URL: https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/silainiuose-kylancios-baznycios-remejai-bus-iamzinti-sirdziu-sienoje-915388. – Žiūrėta 2020 m. birželio 29 d.
2. Įspūdingo kryžiaus pašventinimu pradėjo naują bažnyčios statybos etapą / Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba // XXI amžius. – 2019, birž. 7, p. 13.
3. Įsteigta nauja Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija / Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba // XXI amžius. – 2013, lapkr. 15, p. 14.
4. Kaune bus statoma nauja bažnyčia // XXI amžius. – 2017, gruod. 29, p. 1.
5. Kauno arkivyskupija. Šventojo Jono Pauliaus II parapija. – Prieiga per internetą. URL: https://kaunoarkivyskupija.lt/kaunas/silainiai-2/. – Žiūrėta 2020 m. vasario 24 d.
6. Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.jonopauliausparapija.lt/wp-content/uploads/2019/04/Kauno-%C5%A0v.-Jono-Pauliaus-II-parapijos-el.-knygel%C4%97.pdf – Žiūrėta 2020 m. vasario 24 d.
7. Šv. Jono Pauliaus II aikštė / BNS inf. // Kauno diena. – 2018, gruod. 11, p. 4.

Kapinės užima 40 ha teritoriją. 2019 01 01 atidarytos Kauno m. Vainatrakio gyvūnų augintinių kapinės, užimančios 0,5 ha teritoriją.

Vainatrakio kapinių akmuo. 2014 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
Vainatrakio kapinių schema. 2014 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
Gyvūnų augintinių kapinės atidarytos 300 m nuo veikiančių civilinių kapinių. 2020 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
Kapavietėje duobės vietą žymintiems ženklams – paminklams ir antkapiams – specialūs reikalavimai. 2020 m.
Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Kaune išspręsta laidojimo vietų problema – atidarytos Vainatrakio kapinės. – Iliustr. // XXI amžius. – 2014, balandžio 4, p. 1.
 2. Legali amžinojo poilsio vieta naminiams gyvūnėliams / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, spal. 12, p. 32–33.
 3. Naujoms kapinėms įrengti – žemės manai / Rasa Masiokaitė // Laikinoji sostinė. – 2005, spalio 18, p. 5.
 4. Naujųjų kapinių pakaks šimtmečiui. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2014, kovo 26, p. 2.
 5. Netrukus bus pradėtos rengti naujos kapinės / LS inf. // Laikinoji sostinė. – 2005, rugpjūčio 16, p. 3.
 6. Vainatrakio kapines žada atidaryti kitais metais / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, lapkričio 19, p. 3.
 7. Vainatrakyje bus Kauno kapinės / Tadas Širvinskas // Kauno diena. – 2008, rugpjūčio 14, p. 5.
 8. Kaune atidarytos naujos kapinės: kiek kainuos palaidoti savo augintinį? – Prieiga per internetą. URL: https://m.delfi.lt/miestai/kaunas/article.php?id=80092449. – Žiūrėta 2020 m. lapkričio 10 d.

Muziejus įsikūręs „Aido“ gamyklos požemiuose, kur sovietmečiu buvo įrengta civilinės apsaugos slėptuvė.

Muziejuje sukaupta apie 3,5 tūkstančio eksponatų – Pirmojo pasaulinio karo, tarpukario, Antrojo pasaulinio karo, Šaltojo karo, dabartinių laikų. Tai didžiausia tokio tipo kolekcija pasaulyje
[Iš „Atominio bunkerio“ muziejaus fondų]
„KGB bunkeryje“ yra unikali kolekcija, kurioje paviešinta slapta sekimo įranga ir prietaisai, naudoti NKVD, KGB ir milicijos spec. tarnybose
[Iš „Atominio bunkerio“ muziejaus fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Atidaryta unikali atominio bunkerio ekspozicija // XXI amžius. – 2014, bal. 4, p. 11.
 2. Laisvės šokių žingsniai prikelia gūdžią istoriją / Beatričė Juškaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2014, birž. 13, priedas „Santaka“, p. 8.
 3. KGB technikos muziejus nustebins ir visko mačiusius / Algis Vaškevičius // Draugas. – 2016, spal. 18, p. 8–9.
 4. Atominiai užmojai nuo Vilijampolės iki Manhatano / Julija Račiūnaitė. – Iliustr. // Kaunas pilnas kultūros. – 2020, Nr. 9, p. 8–13.
 5. Ekspozicija, kurios niekas kitas neturi / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė // Kauno diena. – 2021, geg. 8, p. 5.
 6. Atominis bunkeris. – Prieiga per internetą. URL: http://www.atominisbunkeris.lt/. – Žiūrėta 2021 m. vasario 5 d.

EPŽ – Europos Sąjungos iniciatyva, kuria siekiama populiarinti rinktinių paveldo vietų istorinę ir kultūrinę reikšmę Europai. 2015 04 15 EPŽ Kauno miesto delegacijai oficialiai įteiktas Briuselyje, Solvay bibliotekoje. Į EPŽ sąrašą įtraukti 44 Kaune esantys pastatai arba jų kompleksai.

2015 05 11 ant Kauno miesto savivaldybės centrinių rūmų (Laisvės al. 96) atidengta dvikalbė Europos paveldo ženklo lenta. Naujamiesčio dalyje yra daugiausiai tarpukario modernizmo dvasioje sukurtų pastatų, išlikusių iki mūsų dienų. 2015 m. 
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Europos paveldo ženklas papuošė centrinius Kauno savivaldybės rūmus / Arnoldas Bukelis. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – 2015, Nr. 13 (geg. 23), p. 16.
 2. Europos paveldu pripažinta Kauno tarpukario modernizmo architektūra / Rytis Prūsaitis // Lietuvos aidas. – 2015, kovo 17, p. 2.
 3. Garbingas ženklas – pakeliui į Kauną. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2015, bal. 17, p. 3.
 4. Kauno modernizmui – prestižinis įvertinimas / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, kovo 13, p. 1–3.
 5. Kaunui suteiktas Europos paveldo ženklas / Kauno miesto savivaldybės Viešųjų ryšių poskyrio informacija. – Iliustr. // Nemunas. – 2015, kovo 19–bal. 1 (Nr. 8), p. 3.
 6. Praeities statytojų meistrystės istorijoje – ir negražūs šių dienų veiklos pėdsakai / Nerijus Povilaitis; P. Mantauto nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2015, bal. 4, p. 6–7.
 7. Tarpukario gatvelėmis – į pasaulinį pripažinimą: modernistinė Kauno architektūra sulaukė rimto tarptautinio įvertinimo: Europos Komisija pasiūlė Kaunui suteikti Europos paveldo ženklą. Tai turėtų tapti paskata siekti dar didesnio pripažinimo – įtraukimo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą / Dovaidas Pabiržis. – Iliustr. // Veidas. – 2015, Nr. 5 (vas. 6), p. 28–30.
 8. Kauno modernizmo architektūra. – Prieiga per internetą. URL: https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/preliminarusis-konvencijos-saliu-nariu-paveldo-sarasas/kauno-modernizmo-architektura. – Žiūrėta 2020 m. balandžio 3 d.
 9. Europos paveldo ženklas. – Prieiga per internetą. URL: https://geo.osnabrueck.de/ehl/LT/map. – Žiūrėta 2021 m. liepos 1 d.

2020 m. Kauno intermodalinis terminalas sujungtas su Europos geležinkelių tinklu.

Terminale įrengtas 40 t keliamosios galios ožinis konteinerinis kranas. 2021 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
Terminale kroviniai perkraunami tarp europinio (1435 mm pločio vėžės) ir rusiško (1520 mm pločio vėžės) standarto geležinkelio bei krovininių transporto priemonių (sunkvežimių). 2021 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Atidarė Kauno intermodalinį terminalą / Jurgita Šakienė // Kauno diena. – 2015, geg. 27, p. 3.
 2. Kauno intermodalinis terminalas. – Prieiga per internetą. URL: https://cargo.litrail.lt/kauno-vlc. – Žiūrėta 2021 m. balandžio 9 d.
 3. Kauno intermodalinis terminalas sujungtas su Europos geležinkelių tinklu. – Prieiga per internetą. URL: https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1256302/kauno-intermodalinis-terminalas-sujungtas-su-europos-gelezinkeliu-tinklu. – Žiūrėta 2021 m. balandžio 9 d.
 4. Kauno logistikos centrui – žalia šviesa / Rūta Stankevičiūtė // Kauno diena. – 2009, vas. 26, p. 3.

Skulptūros iniciatorius – Vyčio paramos fondas.

Paminklas „Laisvės karys“ (skulpt. Arūnas Sakalauskas,
ukrainiečiai Borisas Krylovas ir Olesius Sidorukas). 2018 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Ilgas Vyčio kelias. – Iliustr. / Jurgita Šakienė // Kauno diena. – 2018, birž. 30, p. 1–3.
 2. Kas parašyta Vyčio skulptūros kapsulėje? – Iliustr. / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė. // Kauno diena. – 2018, birž. 2, p. 6.
 3. Prie Kauno pilies iškilo Vytis. – Iliustr. // XXI amžius. – 2018, liep. 13, p. 1, 3.
 4. SA.lt / Vyčio paramos fondas. – Prieiga per internetą. URL: https://sa.lt/zyma/vycio- paramos-fondas/. – Žiūrėta 2020 m. spalio 13 d.
 5. Vytis atšuoliuoja į Kauną: įleista simbolinė kapsulė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2018, birž. 8, p. 1.
 6. Už „Laisvės kario“ – visa Lietuva : Valstybės atkūrimo 100-mečio pagrindinio paminklo istorija / sudarytojas – Vilius Kavaliauskas. – [Vilnius] : [Petro ofsetas] : Vyčio paramos fondas, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). – 159, [1] p. : iliustr., faks., portr.

Vienas iš centro tikslų yra tirti ir skleisti pasaulinio garso filosofo Emanuelio Levino filosofinį egzistencializmo ir etikos palikimą.

2021 12 06 atidarytas rekonstruotas centro pastatas V. Putvinskio g. 14 (tarpukariu jame veikė Prancūzijos diplomatinė atstovybė), pastatytas 1926 m. (architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis), priestatas iškilo 1978 m. Rekonstrukcijos projekto autoriai architektai Arvydas Akelis ir Grytė Akelienė. 2022 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Duris atvėrė unikalus centras: puoselės socialinę ir kultūrinę pažangą. – Prieiga per internetą. URL: https://lsmuni.lt/lt/naujienos/naujienos/duris-atvere-unikalus-centras.html. – Žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 11 d.
 2. Emanuelio Levino centras. – Prieiga per internetą. URL: https://lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/emmanuelio-levino-centras/. – Žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 11 d.
 3. Prancūzijos ambasadorius: kuriame ne muziejų ar mauzoliejų : [pokalbis „Kauno dienos“ redakcijoje su Prancūzijos ambasadoriumi Lietuvoje Philippe’u Jeantaudu] / [kalbėjosi] Agnė Smolienė. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – 2018, rugs. 15, p. 8–9.
 4. Projekto autorių užkoduota žinutė Emanuelio Levino centre – „matyti, suprasti, grožėtis praeitimi ir būti dabartyje“. – Iliustr. // Structum. – 2022, Nr. 5, p. 104–107.
 5. Vlado Putvinskio gatvė: istoriniai faktai ir atsiminimai / Mindaugas Balkus, Feliksas Zinevičius. – Kaunas : [s.n.], 2020. – P. 19.

2021 m. vasario – 2022 m. sausio mėn. Kauno ledo rūmai buvo tapę didžiausiu COVID-19 vakcinavimo centru Lietuvoje.

Kauno ledo rūmai. 2022 m. 
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Darbą pradeda didžiausias vakcinavimo centras Lietuvoje – Kauno ledo rūmai. Prieigą per internetą. URL: http://www.kaunas.lt/2021/02/naujienos/darba-pradeda-didziausias-vakcinavimo-centras-lietuvoje-kauno-ledo-rumai/. – Žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 10 d.
 2. Kauno ledo rūmai. – Prieigą per internetą. URL: https://www.kaunoledorumai.lt/. – Žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 4 d.
 3. Kauno ledo rūmus atvers sportininkams / Edita Šileikė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, saus. 19, p. 1, 4.
 4. Ledo rūmų valdymą perima nuomininkai / KD inf.. – Iliustr. – Turinyje: Pasiskiepyti galima arčiau namų // Kauno diena. – 2022, saus. 28, p. 7.
 5. Naujoji ledo arena Kaune kyla lyg ant mielių. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, spal. 3, p. 5.

Pastatą suprojektavo Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma.

Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Įkurtuvės – tik po dviejų metų / Arūnas Karaliūnas ; G. Bitvinsko nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2020, liep. 4, p. 2.
 2. Kauno pareigūnai dirbs moderniame, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiame pastate. – Iliustr. // Structum. – 2021, Nr. 8, p. 58–64.
 3. Kauno pareigūnai dirbs pastate, kuris Lietuvoje neturi lygių / Vida Kuzmickaitė. – Prieiga per internetą. URL: https://sa.lt/kauno-pareigunai-dirbs-pastate-kuris-lietuvoje-neturi-lygiu/. – Žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 18 d.
 4. Policijos komisariato statybai – paskola / KD, BNS inf. – Iliustr. – Turinyje taip pat: Išskirtinis projektas // Kauno diena. – 2020, lapkr. 14, p. 4.
 5. Policija kraustosi į šiuolaikišką būstinę / Jurgita Šakienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2021, gruod. 3, p. 4.

Pastate įrengtas olimpinio dydžio baseinas (50 m ilgio 10 takelių) su 528 vietų tribūnomis, mažesnis baseinas vaikų plaukimo pamokoms, SPA zona bei sporto klubas.

„Žalgirio“ arenos baseinas. 2023 m.
Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai

1. Idėja virto kūnu – baseinas atvėrė duris / LS; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2022, rugs. 10 (Nr. 36), p. 5.
2. Nemuno sala taps ir išskirtine plaukimo oaze. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2020, spal. 10 (Nr. 119), p. 5.
3. Oficialu: simboliniu kapsulės įkasimu pradėta naujo vandens sporto centro statyba Kaune. – Iliustr. // Kauno diena. – 2020, spal. 10 (Nr. 224), p. 13.
4. Paslėptas Nemuno salos reljefe – „Žalgirio“ arenos vandens sporto centras. – Prieiga per internetą. URL: https://structum.lt/pasleptas-nemuno-salos-reljefe-zalgirio-arenos-vandens-sporto-centras/. – Žiūrėta 2023 m. liepos 28 d.

EKS atrankos procedūra Lietuvoje buvo pradėta 2015 m., vadovaujantis Europos Parlamento ir Europos Tarybos sprendimu. 2017 03 29 Kaunas nominuotas EKS sostine (pasirinktas šūkis „Iš laikinosios į šiuolaikinę!“), kuomet iniciatyvinės grupės paruošta programa buvo pripažinta geriausia tarp kitų miestų kandidatų iš Lietuvos.

VŠĮ „Kaunas 2022“ biuras (Laisvės al. 36). Interjero kūrėjai – Kęstutis Vaikšnoras, Linas Tuleikis, Karolis Platakis. 2021 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
Reklama „Kaunas 2022 – Europos kultūros sostinė. Mes išaugom“ (Laisvės al. 60). 2021 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Vardo sieks kartu // Lietuvos rytas. – 2015, lapkr. 5, p. 3.
 2. Kaunas – Europos Kultūros sostinė; ambicijos ir viltys / parengė Audronė Meškauskienė. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2016, kovo 24–bal. 6 (Nr. 6), p. 4–5.
 3. Kaunas kviečia kartu švęsti „Europos kultūros sostinė 2022“ finalą // Kauno diena. – 2017, kovo 18, p. 7.
 4. Kauno Rotušės aikštėje ruošiama įspūdingo dydžio balionų instaliacija. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, kovo 28, p. 3.
 5. Europai Kaunas – ne provincijos miestas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2017, kovo 30, p. 5.
 6. „Kaunas 2022“ komanda kviečia į susitikimą. – KD inf. // Kauno diena. – 2017, bal. 11, p. 3.
 7. „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“: tarp vertybių ir fejerverkų / Rytis Zemkauskas. – Iliustr. // IQ. – 2017, Nr. 11 (lapkritis), specialus priedas „Kaunas 2017“, p. 9–11.
 8. Kaunas 2022. Šiuolaikinė sostinė : Europos kultūros sostinė. – [Kaunas] : Kauno miesto savivaldybė, [2017]. – 100 p.
 9. Ar kultūra gali būti praktiška? / Jūratė Tutlytė. – Iliustr. // Centras. – 2018, Nr. 4, p. 49.
 10. Kultūros klodai „Kaunas 2022“ biure : [pokalbis su „Kaunas 2022“ biuro interjero kūrėjais Kęstučiu Vaikšnoru, Linu Tuleikiu, Karoliu Platakiu] / [kalbėjosi] Indrė Vozgirdaitė. – Iliustr. // SA.lt. – 2018, rugsėjis, p. 76–80.
 11. Festivalis visus metus : [pokalbis su „Kaunas 2022“ direktore Virginija Vitkiene ir programos vadove Ana Kočegarova] / [kalbėjosi] Kotryna Lingienė. – Iliustr. // Kaunas pilnas kultūros. – 2020, Nr. 11, p. 30–33.
 12. Išaugti kompleksus arba Kultūra kaip procesas / tekstas Gunaro Bakšejevo. – Iliustr. // Besikeičiantys Kauno simboliai. – Kaunas : Diena Media News, [2021]. – P. 72–75.
 13. V. Vitkienė: kviečiu jaustis miesto, švenčiančio Europos kultūrą, šeimininkais / [projekto „Kaunas 2022“ vadovę kalbina Vaida Milkova]. – Iliustr. // Besikeičiantys Kauno simboliai. – Kaunas : Diena Media News, [2021]. – P. 76–79.
 14. Kaunas jau matuojasi 2022-ųjų Europos kultūros sostinės karūną // IQ. – 2021, Nr. 7, p. 104.
 15. Iš Europos Komisijos – prizas Kaunui / KD, BNS inf. – Portr. // Kauno diena. – 2021, lapkr. 25, p. 8.
 16. „Kaunas 2022“ atidarymo savaitgalis: „Sukilimas“ / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, saus. 5, p. 22.
 17. Kelionė iš 2012-ųjų į 2022-uosius: kaip atrodė Kauno virsmas Europos kultūros sostine? : [pokalbis su projekto „Kaunas 2022“ vadove Virginija Vitkiene] / [kalbėjosi] Gintarė Vasiliauskaitė. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – 2022, saus. 7, priedas „Santaka“, p. 2–5.
 18. „Kaunas 2022“ sudrebino įspūdingi atidarymo renginiai / Gintarė Vasiliauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, saus. 24, p. 1–3.
 19. Kaunas – Europos kultūros sostinė, 2022 : programos knyga / [sudarytoja Justina Petrulionytė-Sabonienė]. – Kaunas : Kaunas 2022, 2021. – 381, [1] p. – Prieiga per internetą. URL: https://kaunas2022.eu/programa/. – Žiūrėta 2021 m. gruodžio 6 d.
 20. Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 | Šiuolaikinė sostinė. – Prieiga per internetą. URL: https://kaunas2022.eu/. – Žiūrėta 2022 m. sausio 1 d.
 21. Liudininkų parodymai : [projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ leidinys] / [idėjos autorė Daiva Price]. – Kaunas : Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 [i.e. Kaunas 2022], 2023. – 327, [1] p.
 22. Bendruomenių programos metodologija : [projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ leidinys] / [sudarytojos Greta Klimavičiūtė-Minkštimienė, Aistė Ptašinskaitė-Paukštė, Milda Rutkauskaitė]. – Kaunas : Kaunas 2022, 2023. – 251, [1] p.
 23. Savanorystės programos metodologija : [projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ leidinys] / [sudarytoja Marija Pulokaitė]. – Kaunas : Kaunas 2022, 2023. – 163, [1] p.
 24. Jaunimo programos metodologija : [projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ leidinys] / [sudarytojos Sandra Karnivaličiūtė [i.e. Karnilavičiūtė], Vaiva Marija Bružaitė, Aurelija Prašmuntaitė]. – Kaunas : Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 [i.e. Kaunas 2022], 2023. – 163, [1] p.
 25. Tyrimo išvada : [projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ leidinys] / [sudarytojas VšĮ „Kaunas 2022“]. – Kaunas : Kaunas 2022, 2023. – 191, [1] p.

Rijade (Saudo Arabija) vykusioje UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 45-ojoje sesijoje patvirtinta Kauno modernizmo architektūros paraiška „Modernusis Kaunas: optimizmo architektūra, 1919–1939“.

K_Donelaicio_g_8_2020
Vienas iš modernizmo architektūros atstovų – Kauno apskrities viešosios bibliotekos (Ąžuolyno bibliotekos) (K. Donelaičio g. 8), buv. Prekybos, pramonės ir amatų rūmų, pastatas (architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis). 2020 m.
Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūra ir šaltiniai
 1. Kauno aukso amžiaus ženklai / Dovilė Jablonskaitė ; E. Ovčarenko nuotr. – Iliustr. // 15 min. – 2013, geg. 17, p. 22–23.
 2. Kauno modernizmas yra vertybė : [pokalbis su KTU Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro vadovu dr. Vaidu Petruliu / kalbėjosi] Karolina Paulonytė. – Iliustr. // Gairės. – 2014, Nr. 3 (kovas), p. 43–45.
 3. Kauno tarpukaris: dar vienas žingsnis pasaulinio pripažinimo link / „Nemuno“ informacija ; Gintaro Česonio nuotraukos. – Iliustr. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2015, spal. 8–21 (Nr. 19), p. 4.
 4. Tarpukario gatvelėmis – į pasaulinį pripažinimą : modernistinė Kauno architektūra sulaukė rimto tarptautinio įvertinimo: Europos Komisija pasiūlė Kaunui suteikti Europos paveldo ženklą. Tai turėtų tapti paskata siekti dar didesnio pripažinimo – įtraukimo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą / Dovaidas Pabiržis. – Iliustr. // Veidas. – 2015, Nr. 5 (vas. 6), p. 28–30.
 5. Lietuva. UNESCO pasaulio paveldas / [sudarytojai UAB „Kūrybiniai komunikacijos sprendimai“]. – [Vilnius] : Eugrimas, [2017]. – P. 30–36.
 6. Kauno architektūros fenomenas: negrynas modernizmo žanras – kelias į UNESCO? / Indrė Vozgirdaitė. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 2017/2018, Nr. 6, p. 73–77.
 7. Fenomenalus tarpukario Kauno šuolis: Lietuva laukia UNESCO verdikto : [pokalbis su architektūros istorike, Vilniaus universiteto profesore Marija Drėmaite‎‎] / [kalbėjosi] Jokūbas Baltrukonis. – Iliustr., portr. // SA.lt. – 2021, [Nr.] 8/9, (rugpjūtis/rugsėjis), p. 4–7.
 8. Kauno modernizmo nominacinė paraiška. – Prieiga per internetą. URL: https://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/Kaunas%20UNESCO%20Nomination%20Dossier%202021_galutine.pdf. – Žiūrėta 2023 m. rugsėjo 27 d.
 9. Istorinis pripažinimas: Kauno tarpukario architektūra įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. – Prieiga per internetą. URL: https://www.kaunas.lt/2023/09/18/istorinis-pripazinimas-kauno-tarpukario-architektura-irasyta-unesco-pasaulio-paveldo-sarasa/. – Žiūrėta 2023 m. rugsėjo 18 d.
 10. Oficialu: Kaunas – UNESCO Pasaulio paveldo sąraše / Jurgita Šakienė. – Iliustr. – Turinyje: Globalios reikšmės vertybė ; Griežta paraiškos forma // Kauno diena. – 2023, rugs. 19, p. 1, 2, 3.
 11. Sėkmės istorija: Kauno modernizmas – UNESCO Pasaulio paveldo sąraše / Beatričė Laurinavičienė. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2023, rugs. 21, p. 40.
 12. Tarpukario architektūrai – UNESCO statusas / LS. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2023, rugs. 23, p. 5.
 13. Kauno modernizmui reikia draugų : [pokalbis su Lietuvos nuolatine atstove prie UNESCO, nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Jolanta Balčiūniene] / [kalbėjosi] Aušra Lėka. – Iliustr. // Kauno diena. – 2023, spal. 21, p. 1, 8–9.
 14. Pasaulis pripažino: Kauno modernizmo architektūra yra unikali / Neda Žvybienė. – Iliustr. // Structum. – 2023, gruodis, p. 4–19. – Prieiga per internetą. URL: https://issuu.com/smediagroup/docs/12_gruodis/6. – Žiūrėta 2024 m. sausio 3 d.
kauno-istroijos-testai-ir-uzduotys
TESTAI IR UŽDUOTYS
Kauno istorijos testai

Sužinojote daug naujo apie Kauną ir norite pasitikrinti savo žinias? Atlikdami testų užduotis, išsiaiškinsite, ar gerai išmanote Kauno istoriją.

Spręsti testus
Turite klausimų ar pasiūlymų?
Parašykite mums žinutę

Jei atradote netikslumų ar norite pateikti papildymų, savo pastebėjimus prašome parašyti mums, užpildant šią formą: