x
1990 06 14 Kaunas davė startą sovietinių okupacijos simbolių griovimui.

„Jaunosios Lietuvos” partijos nariai nuvertė buvusių komunistų veikėjų Vinco Mickevičiaus-Kapsuko bei Felikso Dzeržinskio biustus. Rugpjūčio 6 d. – demontuoti V. Lenino ir Keturių komunistų paminklai.

 • 1990 m. birželio 14 d. Kaunas. Einama versti okupantų pastatytus komunistinius stabus
  [Nuotrauka iš asmeninio S. Buškevičiaus archyvo]
 • Nuo šio postamento ką tik nuverstas komunisto Vinco Mickevičiaus-Kapsuko biustas. Milicininkai gaudo demonstrantus
  [Nuotrauka iš asmeninio S. Buškevičiaus archyvo]
 • 1990 08 06 demontuotas paminklas V. Leninui (skulpt. N. Petrulis)
  [Europa. – 1994, sausio 14–24, p. 4.]
 • 1990 08 06 demontuotas Keturių komunistų paminklas (aut. N. Petrulis ir B. Vyšniauskas), stovėjęs Vytauto prospekte
  [Kauno tiesa. – 1990, rugpjūčio 7, p. 1.]

Literatūros šaltiniai
 1. Amžinai (ne)žaliuojantis Vladimiro Iljičiaus medis / J. Banevičius, B. Juršė. – Iliustr. // Europa. – 1994, sausio 14–24, p. 4.
 2. „Ateina genijai ir vėl išnyksta…“ / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1990, rugjūčio 7, p. 1.
 3. „Birželio 14-ąją – Gedulo ir Vilties dieną…“ // Švyturys. – 1990, nr. 16, p. 2.
 4. Startą sovietinių paminklų griūčiai davė Kaunas / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, gegužės 8, p. 5.
 5. Pradėjom nuo F. Dzeržinskio, arba kodėl penkiakampėmis pasipuošę milicininkai nepriklausomoje Lietuvoje mušė lietuvius / Stanislovas Buškevičius // Laisvas žodis. – 1990, birželio 21.
1991 01 13, SSRS ginkluotosioms pajėgoms užėmus Lietuvos radijo ir televizijos pastatus Vilniuje, tą pačią naktį 2 val. 47 min. iš nepriklausomos LTV Kauno redakcijos prasidėjo ilgiausia teletransliacija, be pertraukų trukusi 72 val. 8 min.
 • Iš šio pastato (S. Daukanto g. 28A), daugelio tautiečių vadinto laisvės žodžio citadele, buvo transliuojama nepriklausomos Lietuvos televizijos programa. 2011 m. 
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
 • Minint Sausio 13-osios įvykių 20-metį, 2011 01 13 atidengta atminimo lenta prie Kauno televizijos redakcijos pastato. 2011 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Eterio tyloj – Kauno balsas / Č. Grencevičius, J. Kuckailis // Gimtasis kraštas. – 1991, sausio 17, p. 3.
 2. Ryšiai : Ilgiausia teletransliacija… // Lietuvos rekordai / Vytautas Navaitis. – Vilnius, 1993. – P. 91.
 3. Tragišką naktį primena televizijos pranešimai. – Nuotr. / Modestas Patašius // Laikinoji sostinė. – 2000, sausio 13, p. 3.
 4. Maratonas, įkainotas gyvenimu. – Nuotr. / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2002, sausio 12, p. 1, 17.
 5. Laisvės balsas skambėjo iš Kauno. – Iliustr. / Kazimieras Dobkevičius // XXI amžius. – 2011, sausio 21, p. 1, 5. – Prieiga per internetą. URL: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2011/01/21/aktu_01.html. – Žiūrėta 2011 m. kovo 21 d.
1991 04 19–21 įvyko pirmasis tarptautinis festivalis „Kaunas Jazz“ (vadovas – J. Jučas).

Daugiau kaip du dešimtmečius gyvuojantis festivalis turi savitas tradicijas, klausytojų ratą, pelnė džiazo atlikėjų, publikos pasitikėjimą. „Kaunas Jazz“ festivalio scenose pasirodė daugiau nei 20 pasaulio šalių atlikėjai.

 • Renginio akimirkos. 2001 m.
  [Kaunas Jazz : fotografija / Vytautas Suslavičius. – Kaunas, 2002.]
 • Renginio akimirkos. 2010 m.
  Fotogr. Š. Bulota [IQ. – 2010, nr. 1 (balandis), p. 114.]

Literatūros šaltiniai
 1. Dvidešimt „Kaunas Jazz“ metų : ar laisvės dvasia tebegyva? / Šarūnas Bulota. – Iliustr. // IQ. – 2010, nr. 1 (balandis), p. 114–115.
 2. Džiazo fiesta pažadino snūduriuojantį Kauną : [apie Kaune vykusį kasmetinį džiazo muzikos festivalį „Kaunas Jazz 2009“ / Raimonda Mikalčiūtė. – Portr., iliustr. // 15 minučių. – 2009, balandžio 27, p. 1, 3.
 3. Festivalis, kuris visada su tavim / Kęstutis Navakas. – Iliustr. // Nemunas+. – Nr. 1 (2007), p. 161–164.
 4. Jonas Jučas : [pokalbis su festivalio „Kaunas Jazz“ meno vadovu / kalbėjosi] Jūratė Kuzmickaitė. – Portr. // Kauno diena. – 2000, balandžio 29, priedas „Aukštyn žemyn“, p. 1, 5.
 5. Kaunas Jazz. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunasjazz.lt/index.php?lan=LT&id=7&data=1991. – Žiūrėta 2011 m. sausio 27 d.
 6. Kaunas Jazz : fotografija / Vytautas Suslavičius ; [vertė Kristina Kačkuvienė (anglų k.), Aleksandras Icikavičius (vokiečių k.)]. – Kaunas, 2002. – [120] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl., vok.
 7. „Kaunas Jazz“ – ne vien kultūros reiškinys / Vaida Samuolytė. – Iliustr. // Veidas. – 2003, nr.18, p. 49.
 8. Norėtųsi palinkėti : [apie Kauno džiazo festivalį] / A. Klova. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1991, nr. 10, p. 4.
 9. Populiarioji muzikos šventė liko ištikima žanrų sintezei / V. Savičiūnaitė, A. Andrikonytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, balandžio 25, p. 1, 5.
1991 06 20 Kauno senosiose kapinėse (buv. Ramybės parke) pastatytas paminklas „Kryžius-medis“ 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo aukoms atminti (skulpt. R. Antinis (jaunesnysis), archit. E. Miliūnas).

Šalia ant kenotafo įrėžtos čia palaidotų sukilėlių pavardės.

 • 1991 06 26 paminklas pašventintas. 2008 m.
  Fotogr. J. Černevičienė [Iš KAVB fondų]
 • 2011 06 23 – Birželio sukilimo minėjimas ir atnaujinto memorialo (skulpt. R. Antinis) žuvusiems sukilėliams atidarymas. 2011 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. „Sekmadienį, birželio 9-ąją, Ramybės parke pradėti būsimojo paminklo, skirto 1941-ųjų metų sukilimo aukoms atminti, statybos darbai“. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1991, birželio 11, p. 1.
 2. Pastatytas kryžius 1941 m. sukilimo dalyviams. – Iliustr. / Valdas Sutkus // Kauno laikas. – 1991, birželio 21, p. 1.
 3. „Kryžiaus-medžio“ kelias.– Iliustr. / Jūratė Kuzmickaitė // Kauno tiesa. – 1991, birželio 26, p. 1.
 4. Pašventintas Sukilėlių kryžius. – Iliustr. / A. Vaitkutė // Kauno laikas. – 1991, birželio 28, p. 2.
 5. Robertas Antinis: minties ir atminties erdvės. – Iliustr. / Rasa Andriušytė // Dailė. – 2003, Nr. 1 (41), p. 89–95.
 6. Naujieji kryžiai įžiebė ginčus tarp sukilėlių. – Iliustr. / Raimonda Mikalčiūtė // 15 min. – 2011, balandžio 6, p. 5.
1991 08 02, IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių metu, buvo oficialiai atidarytas Lietuvos sporto muziejus (kaip Vytauto Didžiojo karo muziejaus Lietuvos sporto istorijos skyrius, Muziejaus g. 7),

o 1993 12 27 – pirmoji ekspozicija.

 • 2006 m. buvęs VDKM Sporto istorijos skyrius tapo savarankišku Lietuvos sporto muziejumi. 2011 m.
  Fotogr. D. Giniuvienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Lietuvoje Sporto muziejus jau yra! – Iliustr. / A. Vaitkutė // Kauno laikas. – 1991, rugpjūčio 3, p. 2.
 2. Sporto istorija ir gyvi jos liudininkai. – Iliustr. / A. Balčiūnas // Kauno diena. – 1993, gruodžio 28, p. 3.
 3. Lietuvos sporto muziejus, 1991–2001 = Lithuanian sport museum, 1991–2001. – [Kaunas, 2001]. – 23, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.
 4. Lietuvos sporto muziejaus informacinis leidinys / Lietuvos sporto muziejus ; [parengė Ilona Petrokienė, Arvydas Jakštas]. – Kaunas, 2007. – 95, [1] p.: iliustr. – Viršelio antr.: Lietuvos sporto muziejus. – Santr. angl.
 5. Lietuvos sporto muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.muziejai.lt/kaunas/Sporto_muziejus.htm. – Žiūrėta 2011 m. kovo 22 d.
1991 m. įsteigtas džiazo orkestras – Kauno bigbendas (vadovas – R. Grabštas, dabar – A. Butas.).

Orkestras aktyviai dalyvauja miesto, Respublikos muzikiniame gyvenime, užsienio šalių džiazo festivaliuose. 2012 m. Kauno bigbendas, sujungtas su pučiamųjų orkestru „Ąžuolynas“ ir muzikos ansambliu „Ainiai“, tapo koncertine įstaiga „Kaunas“.

 • Kompozitorius, Kauno bigbendo vadovas R. Grabštas. 2007 m.
  Fotogr. V. Tamoliūnas  [Kauno menininkai vakar ir šiandien – 3. – Kaunas, 2007, p. 31.]
 • Kauno bigbendas. 2011 m.
  Fotogr. J. Černevičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Kauno bigbendas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunobigbendas.lt/. – Žiūrėta 2012 m. kovo 16 d.
 2. „Kauno bigbendas“ atšventė jubiliejų : [apie koncertą, skirtą kūrybinės veiklos penkiolikmečiui] / Vituolis Joneliūnas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2007, sausio 3, p. 13.
 3. Kauno bigbendo Maestro / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2009, gruodžio 23–29, p. 5.
 4. Kauno bigbendo vadovas vertina universalumą / Šiaurys Narbutas // Nemunas. – 2005, spalio 20, p. 6. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kamane.lt/lt/atgarsiai/muzika/muzatgarsis44. – Žiūrėta 2011m. sausio 24 d.
 5. Kauno bigbendui – „Auksinis diskas“. – Portr. – KD inf. // Kauno diena. – 2006, lapkričio 25, p. 16.
 6. Kokie bus 2010-ieji Kauno bigbendui? / Vereta Rupeikaitė // Kauno diena. – 2010, sausio. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/kokie-bus-2010-ieji-kauno-bigbendui-257203. – Žiūrėta 2011 m. sausio 18 d.
 7. Muzikos kolektyvai : Kauno bigbendas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kamane.lt/lt/pristato_menininkai/muzkolektyvai/bigbendas. – Žiūrėta 2011 m. sausio 18 d.
 8. Nuspręsta tris savivaldybės koncertines įstaigas sujungti į vieną. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunas.lt/index.php?4228794907. – Žiūrėta 2012 m. gegužės 25 d.
 9. Romualdas Grabštas : [pokalbis su džiazo muzikantu, „Kauno bigbendo“ vadovu / kalbėjosi] Jūratė Kuzmickaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, balandžio 9, priedas „Aukštyn žemyn“, p. 1, 6.
 10. Romualdas Grabštas. – Prieiga per internetą. URL: http://lt.wikipedia.org/wiki/Romualdas_Grab%C5%A1tas. – Žiūrėta 2011 m. sausio 24 d.
Nuo 1991 m. pradėti skirti Kauno miesto savivaldybės apdovanojimai:

1991 m. – Kauno miesto Garbės piliečio vardas; 2001 m. – Gerumo plyta (nuo 2008 m. Gerumo kristalas); 2005 m. – Santakos garbės (trijų laipsnių) ženklas; 2007 m. – Kultūros ir meno premija ir stipendija; 2008 m. – Kauno miesto savivaldos 600 m. jubiliejiniai medaliai; 2009 m. – Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruoti medaliai.

 • Pirmasis Kauno miesto garbės pilietis nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, vertėjas J. Urbšys 
  [Lietuvos užsienio reikalų ministrai : 1918–1940. – Kaunas, 1999. – P. 346.]
 • Kauno miesto garbės piliečiai 
  [Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. : enciklopedinis biografijų žinynas, skirtas Kaunui. – Kaunas 2008. – P. 12.]
 • Gerumo plyta apdovanojami asmenys už reikšmingus neatlygintinus darbus, ypatingus poelgius Kauno bendruomenės labui. 2006 m.
  Fotogr. V. Tamoliūnas [Iš KAVB fondų]
 • Santakos garbės ženklas. 2009 m. 
  Fotogr. E. Ovčarenko  [15 min. – 2009, kovo 12, p. 1.]
 • Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis
  [Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunas.lt/index.php?1238216738 ]
 • M. Mažvydo vidurinės mokyklos šeštokė dainininkė S. Milinytė apdovanota Kauno miesto jubiliejiniu medaliu už „Dainą Kaunui“. 2009 m. 
  Fotogr. M. Patašius [Lietuvos rytas. – 2009, sausio 30, priedas „Vaikų savaitgalis“, p. 13.]

Literatūros šaltiniai
 1. Aukso fondas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kamane.lt/lt/aukso_fondas. – Žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.
 2. Geros naujienos – pro memoria : [apie miesto „Garbės piliečio“ teises ir privilegijas]. – Jūratė Kuzmickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, balandžio 26, p. 1, 5.
 3. Kaunas turi dar vieną apdovanojimą – Santakos garbės ženklą. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kf.lt/?id=13&nid=4755. – Žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.
 4. Kauno miesto savivaldybės skiriami apdovanojimai. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunas.lt/index.php?2246795314. – Žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.
 5. Laikinosios sostinės riteriai : [pateikiami Kauno miesto garbės piliečių A. Šociko, V. Landsbergio, R. Staliliūnaitės, A. Sabonio, S. Tamkevičiaus komentarai apie jiems suteiktus titulus, Kauną, miesto šventę ir t.t.] / Remigijus Jurgelaitis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, gegužės 21, p. 1, 9.
 6. Pagerbė kūrėją : [architektui E. Miliūnui, suprojektavusiam Kauno „Žalgirio“, Šiaulių arenas, suteiktas Kauno garbės piliečio vardas]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2010, gruodžio 17, p. 20.
 7. Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas. – Prieiga per internetą. URL: http://atminimas.kvb.lt/paieska.php. – Žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.
Nuo 1991 m. Kaunas yra vienintelis miestas Lietuvoje priklausantis tarptautinei miestų sąjungai „Naujoji Hanza“.

Kasmet rengiamos Hanza dienos. 2011 05 19–22 – Tarptautinės Hanzos dienos, kurių globėja – Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jos buvo švenčiamos kartu su miesto gimtadienio švente.

 • „Hanza Kaunas 2011″
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
 • „Hanza Kaunas 2011″
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
 • Šventės simbolis – 14 m aukščio lietuviškas gyvybės medis-laivas, papuoštas 176 Hanzos miestų herbais (dailininkė J. Šmidtienė). 2011 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
 • „Hanza Kaunas 2011″ šventės svečiai
  Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Lietuvių ir prūsų prekybiniai santykiai pirmoje XVI a. pusėje / Zenonas Ivinskis. – Bibliogr. išnašose ir str. gale // Židinys. – 1933, rugpjūtis-rugsėjis, nr. 8–9, p. 134–149. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=127279&biRecordId=15208. – Žiūrėta 2011 m. kovo 28 d.
 2. Senamiestį drebino Hanzos dienos : [apie naujo kultūrinio renginio „Auksinės Hanzos dienos“ istorines ištakas ir su jo organizavimu susijusius lūkesčius / Gediminas Stanišauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, rugsėjo 26, p. 1, 4.
 3. Kelionė į praeitį padėjo įžvelgti ateitį / Vėjūnė Inytė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, rugpjūčio 26, p. 5.
 4. Kaunas – Hanzos miestas / Zigmantas Kiaupa. – Iliustr., žml. – Santr. angl. // Kauno savasties ženklai. – Kaunas : Kauno apskrities biblioteka, 2009. – P. 18–25.
 5. Hanzos sąjunga gyrė Kauną / Šarūnė Kutinskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, lapkričio 22, p. 2.
 6. Šventėje – viduramžių dvasia / Laimutis Genys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2010, rugpjūčio 21, p. 3.
 7. Gyvybės medis išliks. – Iliustr. // 15 min. – 2011, liepos 18, p. 2.
 8. Hanza Kaunas 2011. – Prieiga per internetą. URL: http://www.hanzakaunas.lt/istorija-2. – Žiūrėta 2011 m. kovo 4 d.
 9. Hanzos sąjunga. Kaunui leista organizuoti 2011 metų visos Hanza miestų sąjungos tarptautinę šventę. – Prieiga per internetą. URL: http://www.hanse.org/de. – Žiūrėta 2011 m. kovo 28 d.
1992 02 05 atidarytas (įsteigtas 1991 m.) Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys – Vaikų literatūros muziejus.

Literatūros šaltiniai
 1. Ar buvote Kaune, Donelaičio 13? / Danguolė Šakavičiūtė // Literatūra ir menas. – 1994, balandžio 9, Nr. 15, p. 5.
 2. Jus kviečia pasaka / J. Bartaškienė. – Iliustr. // Kauno aidas. – 1992, vasario 13, p. 3.
 3. Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių istorijos fragmentai. – Prieiga per internetą. URL: http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=69. – Žiūrėta 2012 m. rugsėjo 5 d.
 4. Nuo šiandien – muziejus ir mažiems, ir dideliems. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1992, vasario 5, Nr. 24, p. 1.
 5. Vaikų literatūros muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.muziejai.lt/kaunas/vaiku_lit_muz.htm. – Žiūrėta 2012 m. rugsėjo 5 d.
 6. Vaikų literatūros muziejus Kaune / Daiva Šarkanauskaitė. – Iliustr. // Rubinaitis. –  2014, Nr. 2, p. 36.
1992 08 07 įsteigta AB „Urmas“.

Prekybos miestelis „Urmas“ įsikūręs sandėlių komplekse Pramonės pr. (Dainava), kuriame sovietmečiu veikė Didmeninės prekybos bazė.

 • Prekybos miestelis „Urmas“– didžiausias Kauno regione ir vienas didžiausių Lietuvoje prekybos kompleksas. (Pramonės pr. 16). 2011 m. 
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
 • Prekybos miestelis „Urmas“ (Pramonės pr. 16). 2011 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Dar viena mįslė: urmo bazė Kaune – be EBSW ženklo / Jadvyga Pekarskaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1995, rugpjūčio 23, p. 1, 3.
 2. Kaunietiškos pretenzijos į A klasę: šią vasarą mieste klesti visuomeninės paskirties statybos / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, rugpjūčio 9, p. 1, 4.
 3. Prekybos miestelis „Urmas“. – Prieiga per internetą. URL:http://www.urmas.net/main.php/id/1. – Žiūrėta 2011 m. rugpjūčio 8 d.
 4. Urmo prekybos miestelyje – permainų šuorai / Rasa Masiokaitė. – nuotr. A. Barzdžiaus // Laikinoji sostinė. – 2003, spalio 22, p. 2.
1992 09 24 įsteigtas Kauno marių regioninis parkas.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba įsteigė Kauno marių regioninį parką siekdama išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio kraštovaizdžio kompleksą ir kt. 1997 m. įkurta Kauno marių regioninio parko direkcija.

 • Pažaislio vienuolynas iš paukščio skrydžio. 2009 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • Kauno marių regioninio parko schema
  [Kauno marių regioninis parkas…, P. 16–17.]

Literatūros šaltiniai
 1. Dėl Biržų, Kauno marių, Nemuno deltos, Nemuno kilpų, Pajūrio (Karklės), Panemunių ir Žagarės regioninių parkų nuostatų patvirtinimo: Nutarimas Nr. 572 / Lietuvos Respublika. Vyriausybė. // Valstybės žinios. – 1996, gegužės 22 (Nr. 48), p. 25–45.
 2. Gamtos objektai Kauno marių regioniniame parke / A. Barisas, B. Švagždienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Regionų plėtra – 2001: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2001. – P. 28–34.
 3. Kauno marių regioninis parkas / Kauno marių regioninis parkas. – Kaunas, 2006. – 32 p.: iliustr. – Santr. angl.
 4. Kauno marių regioninis parkas / Nijolė Eidukaitienė. – Iliustr. // Nuskendusio slėnio istorija / Stanislovas Abromavičius. – Kaunas, 2005. – P. 5–7, 154.
 5. Kauno marių regioninis parkas. – Prieiga per internetą. URL:

  http://www.kaunomarios.lt/. – Žiūrėta 2011 m. liepos 28 d.
1992 m. spalio mėn. įsteigtas Kauno mažasis teatras (įkūrėjas – R. Atkočiūnas).

1995 m. teatro vadovu tapo A. Lebeliūnas, nuo 2000 m. – A. Baniūnas. Teatro repertuare – šiuolaikinių autorių kūriniai. 2017 m. Kauno mažasis teatras reorganizuotas prijungiant jį prie VšĮ Kauno miesto kamerinio teatro.

 • Scena iš pirmojo (P. Sartro „Už uždarų durų“) spektaklio 
  [Kauno menininkai. – Kaunas, 1996. – P. 413.]
 • Kauno mažasis teatras spaudoje 
  [Kauno menininkai. – Kaunas, 1996. – P. 412.]
 • Mažojo teatro režisieriai A. Baniūnas (kairėje) ir V. Balsys. 
  Fotogr. R. Rakauskas [Nemunas. – 2003, nr. 2/3, p. 42.]
 • Kauno mažasis teatras  (M. Daukšos g. 34). 2011 m. 
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Kauno mažasis teatras. – Prieiga per internetą. URL: http://www.mazasisteatras.lt/index.php?p=186. – Žiūrėta 2011 m. vasario 5 d.
 2. Kauno mažasis teatras // Kaunas. – Kaunas, 1996. – P. 25.
 3. Kauno mažasis teatras kviečia kartu pradėti naująjį sezoną. – Prieiga per internetą. URL: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-09-09-kauno-mazasis-teatras-kviecia-kartu-pradeti-naujaji-sezona/50086. – Žiūrėta 2011 m. vasario 5 d.
 4. Mažasis teatras : [Kauno mažojo teatro vizitinė kortelė] / Dalia Juškienė // Kauno diena. – 1995, kovo 25, priedas „Santaka“, p. 17.
 5. Nebeliks Kauno mažojo teatro? / Edita Radzevičiūtė // Kauno diena. – 2017, gegužės 22, p. 4.
 6. Neturtingų namų trauka : [apie Mažojo teatro veiklą su dir. ir rež. A. Baniūno bei meno vadovo ir rež. V. Balsio komentarais] / Elvyra Markevičiūtė. – Nuotr. // Nemunas. – 2003, nr. 2/3, p. 42–45. Penki režisieriaus Vytauto Balsio nustebimai : monologas / [užrašė] Dalia Baliutavičiūtė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2004, gruodžio 18, p. 23.
1992 m. įkurta AB „Kauno dujotiekio statyba“ (Elektrėnų g. 7) – yra didžiausia verslo grupės bendrovė ir viena iš didžiausių „Lietuvos dujotiekio statybos“ asociacijos narių.

Ji susiformavo iš valstybinės įmonės, dirbusios nuo 1964 m.

 • AB „Kauno dujotiekio statyba“ / KDS verslo grupė (Elektrėnų g. 7). 2011 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. AB „Kauno dujotiekio statyba“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kds.lt/. – Žiūrėta 2011 m. birželio 21 d.
 2. ISO 9001 – europietiška kokybė : [apie Europos kokybės standarto ISO 9001 sertifikatų suteikimą Kauno bendrovėms „Katra” ir „Kauno dujotiekio statyba”] / Aušra Ostasevičienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1997, kovo 1, p. 3.
 3. KDS : su ženklu „Pirmieji“. – Iliustr. – „Veiklos krypties“ inf. // Veiklos kryptis. – 2007, nr. 4, p. 70.
 4. „Nevalia atsilikti nuo perspektyvos”, – taip sakė „Kronikos” redaktoriui Vidmantui Lenkauskui „Kauno dujotiekio statyba“ gen direktorius Henrikas Bartusevičius : [pokalbis] / kalbėjosi Elvyra Žurauskienė. – Portr. // Kauno kronika. – 1999, liepos 2–8, p. 1–2.
 5. Pas mus rasite problemos sprendimą : [apie AB „Kauno dujotiekio statyba“] Algimantas Kabišaitis. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 2000, nr. 12, priedas „Betranšėjos technologijos”, p. 14–15.
 6. Reikia patikėti savo protu, darbštumu : [pokalbis su AB „Kauno dujotiekio statyba“ gen. direktoriumi H. Bartusevičiumi / užrašė] Jonas Bazys // Mokslas ir technika. – 2010, nr. 6, p. 14, 22–23.
 7. Tarptautinis įvertinimas – EN ISO 9001 sertifikatas [AB „Kauno dujotiekio statyba“] // Stasys Jaras. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 1998, nr. 3, p. 7–10.
1992 m. savo veiklą pradėjo AB „Požeminiai darbai“. Ištakos – 1980 m. įkurta Kauno požeminių darbų statybos remonto valdyba.
 • AB „Požeminiai darbai“ kokybės sertifikatas. 1998 m.
  [Statyba ir architektūra. – 1998, nr. 4, p. 9.]
 • AB „Požeminiai darbai“. 1998 m.
  [Statyba ir architektūra. – 1998, nr. 4, p. 10.]

Literatūros šaltiniai
 1. Akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“. Sertifikatas EN ISO 9002 – tai visuotinė kokybės vadyba : [pokalbis su generaliniu direktoriumi R. Baikščiu] / parengė Juozas Stražnickas. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 1998, nr. 4, p. 7–10.
 2. Bendrovė dirba kokybiškai : [apie AB „Požeminiai darbai“] / Jonas Bazys – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 1999, nr. 7/8, p. 26–27.
 3. Bendrovė „Požeminiai darbai“ – 10-oji Lietuvos įmonė, gavusi tarptautinės kokybės kontrolės sistemos liudijimą / Edmundas Kalinas // Kauno diena. – 1998, sausio 9, p. 1, 5.
 4. AB „Požeminiai darbai“ puikiu darbu iškovojo Nacionalinį kokybės prizą : [apie Kauno bendrovę] / Lina Mažeikaitė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –1998, gruodžio 4, p. 11.
 5. „Geri darbai kelia ryžtą“, – tvirtina AB „Požeminiai darbai“ generalinis direktorius Raimondas Baikštys. – Iliustr. // Lietuvos ūkis. – 1999, nr. 3/4, p. 54–55.
 6. Nacionalinis kokybės prizas įteiktas kauniečių bendrovei : Lietuvos įmonių susidomėjimas konkursu didėja, tačiau bendras įmonių kokybės vadybos lygis yra labai prastas / Albinas Čaplikas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, lapkričio 26, p. 7.
 7. Požeminiai darbai – vamzdynų architektai : du kartus pelniusi kokybės prizą bendrovė „Požeminiai darbai“ šiomis dienomis pažymi savo 25-ąjį gimtadienį. – Iliustr. – Par.: V.S. // Kauno diena. – 2005, vasario 3, p. 15.
 8. Požeminiai darbai : [istorija]. – Prieiga per internetą. – Žiūrėta 2011 m. gegužės 10 d.
 9. Požeminių darbų specialistams geriau su Europa / Vytautas Gaižauskas. – Iliustr., diagr. // Verslo žinios. – 2005, vasario 7, p. 9.
1992 m. įkurta akcinė bendrovė „Senukai“.

Tuomet susibūrusi keliolikos žmonių grupė, palaipsniui išaugo į įmonių grupę – šiandien didžiausią Baltijos šalyse statybos, remonto ir buities reikmenų prekybos tinklą.

 • 1993 m. atidaryta pirmoji „Senukų“ parduotuvė Kaune (Jonavos g. 62). 2011 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • 2001 m. įkuriamas specializuotas statybinių medžiagų prekybos  tinklas „Statybų duona“ (Elektrėnų g. 1). 2011 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
 • 2001 m. atidaryta antroji „Senukų“ parduotuvė Kaune (archit. G. Jurevičius; Draugystės g. 8C). 2011 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • 2002 12 13 šalia „Senukų“ parduotuvės buvo atidarytas naujas prekių ir paslaugų centras (Draugystės g. 8B). 2011 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Dar vienas „Senukų“ kūdikis / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, balandžio 13, p. 5.
 2. Didžiausias Baltijos šalyse / Antanas Marčiulionis – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2001, balandžio 14, p. 7.
 3. Kad kiekvienas pažintų iš tolo : [pokalbis su statybinių medžiagų ir buitinių reikmenų prekybos bendrovės „Senukai“ savininku ir prezidentu A. Rakausku / užrašė] Jurga Knyvienė – Iliustr. // Statybų pilotas. – 2001, rugpjūčio 2, p.
 4. Ką sapnuoja architektas Gediminas Jurevičius : [pokalbis su juo / kalbėjosi] Giedrė Milkevičiūtė. – Iliustr. // Respublika. – 2004, gruodžio 18, priedas „Julius“, p. 5.
 5. „Senukai“ jau vienose rankose : bendrovės įkūrėjas A. Rakauskas neigia ketinąs parduoti įmonę užsieniečiams / Dainoras Lukas – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, gegužės 31, p. 5.
 6. Senukų įmonių asociacija. – Prieiga per internetą . URL: http://www.senukai.lt/. – Žiūrėta 2011 m. birželio 21 d.
 7. „Senukų“ vizijos – klientų būstuose : [apie statybinių medžiagų, buitinės technikos, sodo ir daržo reikmenų prekybos bendrovę „Senukai“] / Antanas Marčiulionis. – Iliustr. // Meisteris. – 2001, nr. 5, p. 4–5.
 8. Perspektyvioje getvėje – judėjimas be šviesoforų / Eglė Baršauskaitė. – Iliustr. // Laikonojii sostinė. – 2001, lapkričio 3, p. 4–6.
1993 06 04 Ramybės parko pakraštyje (Vytauto pr. 46) atidarytas Rezistencijos ir tremties muziejus.

Muziejus renka, kaupia, saugo ir eksponuoja praeities relikvijas, dokumentus apie Lietuvos laisvės kovas 1940–1990 m.

 • LPKTS Rezistencijos ir tremties  muziejaus šventinimo iškilmės  jo atidarymo proga 1993 m. 
  [LPKTS Rezistencijos ir tremties muziejaus šventinimo iškilmės jo atidarymo proga 1993 m.]
 • Rezistencijos ir tremties muziejus. 2009 m.
  Fotogr. J. Černevičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Buvusios Karmelitų kapinės Vytauto prospekte : [Rezistencijos ir tremties muziejaus pastato istorija] / N. Lukšionytė-Tolvaišienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, lapkričio 27, p. 20–21.
 2. Dešimtmetis / Onutė Valevičienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2003, birželio 5, p. 5.
 3. „Iš užmaršties iškyla Tėvynę mylėjusių pėdsakai“ : [apie Rezistencijos ir tremties muziejų Kaune] / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Tremtinys. – 1998, lapkričio 27, p. 10–11.
 4. Muziejus, priminsiantis tautos tragediją : [apie Rezistencijos ir tremties muziejaus atidarymą] / Birutė Garbaravičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, birželio 5, p. 1.
 5. Tremties ir rezistencijos muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.lpkts.lt/muziejus.htm. – Žiūrėta 2011 m. kovo 29 d
 6. Tremties ir rezistencijos muziejus Kaune / Onutė Valevičienė. – Iliustr. // Laiko atodangos. – Kaunas, 1998. – P. 304–313.
1993 07 17 Ąžuolyno prieigose atidengtas paminklas Lietuvos lakūnams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui, įamžinant jų skrydį per Atlantą ir paminint jų žūties 60-ąsias metines.

Paminklas pastatytas pagal prieškarinį skulpt. B. Pundziaus projektą, kuris buvo neįgyvendintas dėl prasidėjusio karo ir okupacijų.

 • Paminklo konkurso I–III vietos laimėtojai ir jų projektai. 1937 m.
  [Lietuvos sparnai. – 1937, Nr. 11, p. 264.]
 • 1992 11 18 iškilmingai pašventintas paminklo kertinis akmuo (skulpt. J. Šlivinskas, inž. K. Linkus). 2005 m.
  Fotogr. V. Tamoliūnas [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Statykime Dariui ir Girėnui paminklą. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1933, rugpjūčio 1, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89605. – Žiūrėta 2011 m. kovo 24 d.
 2. Parinkta Dariaus ir Girėno paminklui vieta // Karys. – 1937, Nr. 12, 349. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=85564&biRecordId=7942. – Žiūrėta 2011 m. kovo 24 d.
 3. Priimtas Dariaus-Girėno paminklo projektas // Naujoji Romuva. – 1937, Nr. 47, lapkričio 21, p. 891. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=63053&biRecordId=5469. – Žiūrėta 2011 m. kovo 24 d.
 4. 1992 m. lapkričio 18 d. Kaune… // Kauno diena. – 1993, sausio 5, p. 3.
 5. Lietuvių vienybės dieną atidengtas monumentas Atlanto nugalėtojams. – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, liepos 20, p. 1.
 6. Parskrido. – Iliustr. / Danutė Zovienė // Literatūra ir menas. – 1993, Nr. 29, liepos 17, p. 1–2.
 7. Paminklas Dariui ir Girėnui Ąžuolyne. – Prieiga per internetą. URL: http://www.plienosparnai.lt/page.php?948. – Žiūrėta 2011 m. kovo 28 d.
1993 08 31 iš Kauno išvestas paskutinis Rusijos kariuomenės dalinys.
 • Sovietų armija palieka Kauną…
  Fotogr. E. Katinas [Kauno diena. – 2005, kovo 12, p. 7.]
 • Žemuosiuose Šančiuose, L. Ivinskio gatvėje, ant namo rusų kareivių paliktas užrašas: „Mes dar sugrįšime“
  Fotogr. E. Makarskas [Kauno diena. – 1997, spalio 14, p. 5.]

Literatūros šaltiniai
 1. Iš Kauno pajudėjo 7-oji desanto divizija / M. Volodka // Kauno laikas. – 1993, kovo 16, p. 1.
 2. Lietuvos vėliava Lietuvos armijos kareivinėse. – Iliustr. / V. Volodka // Kauno laikas. – 1993, rugsėjo 1, p. 1–2.
 3. Okupacinė kariuomenė Lietuvoje : okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos dešimtmečiui (1993–2003) / Raminta Kšanytė. – Iliustr. – B. d. // XXI amžius. – 2003, rugpjūčio 16, p. 10–11; rugjūčio 22, p. 6. – Taip pat prieiga per internetą. URL: http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030816/istving_01.html; http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030822/istving.html. – Žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.
 4. Penkiolika Lietuvos Respublikos atkurtos nepriklausomybės metų : [fotoreportažas]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, kovo 12, p. 6–7.
 5. Rusijos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos. – Portr. // Rusijos kariuomenės išvedimas 1990–1993 metais. – Vilnius, 2003. – P. 36–44.
 6. Rusijos kariuomenės atskirų dalinių, padalinių ir įstaigų išvedimas iš Lietuvos. – Priedas Nr. 9 // Rusijos kariuomenės išvedimas, 1990–1993 : monografija / Gintautas Surgailis. – Vilnius, 2005. – P. 260–273.
 7. Rusijos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos dokumentuose / Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ; [sudarytojai Algis Balaišis, Gintautas Surgailis ; atsakingasis redaktorius Stasys Knezys]. – Vilnius, 2005. – 471.: iliustr., portr., žml.
1993 09 06 Nemuno ir Neries santakoje, Jo Šventenybė popiežius Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias.
 • 1994 09 06 ant Santakoje specialiai žymiosioms mišioms supilto pylimo atidengta lenta. 2010 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
 • Jo Eminencijos Kardinolo Vincento Sladkevičiaus pašventinta paminklinė lenta primena apie Popiežiaus vizitą Lietuvoje ir Kaune. 2011 m.
  Fotogr. D. Giniuvienė [Iš KAVB fondų]
 • 2011 06 04 Santakos parke atidengtas paminklas palaimintajam popiežiui Jonui Pauliui II (lenkų skulpt. Czesław Dźwigaj). 2011 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
 • Paminklo pašventinimui ir Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. 2011 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. „Ateik, šventoji dvasia…“. – Iliustr. // XXI amžius. – 1994, rugsėjo 7, p. 3.
 2. Jo Šventenybės popiežiaus Jono Pauliaus II homilija, pasakyta per šv. Mišias Kauno Santakoje 1993 m. rugsėjo 6 dieną // Katalikų bažnyčia Lietuvoje. – 1993, balandis, nr. 8, p. 22–23.
 3. Kaunas vėl Santakoje / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1994, rugsėjo 6, p. 1.
 4. Malda Lietuvai : [fotoalbumas] / Juozas Polis ; teksto aut. A. Gaižutis. – Vilnius, 1994. – 175 p. : iliustr. – Gret. tekstas vok., angl.
 5. Pirmosios Šventojo Tėvo apsilankymo Lietuvoje metinės. – Iliustr. // Kauno aidas. – 1994, rugsėjo 15–29, p. …
 6. Popiežiaus apsilankymas iš vienerių metų nuotolio / parengė V. Ališauskas // Naujas židinys. – 1994, nr. 9–10, p. 104–110.
 7. Popiežiaus Jono Pauliaus II kalba Šv. Mišiose Kaune, Santakoje / Jonas Paulius II, Popiežius. – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, rugsėjo, 7, p. 1–2.
 8. Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II vizitas Kaune 1993 09 06 : [informacinis leidinys] / [dail. T. Rinkevičius] ; [foto V. Urbonas]. – Kaunas : Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito į Kauną orgaznizacinis komitetas, 1993 (Kaunas : Spindulys). – 1 lankstinys (10 p.) : iliustr. ; 28 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.
 9. Popiežiaus atminimui skulptūra ir miuziklas. – Iliustr. // 15 min. – 2011, birželio 3, p. 14.
 10. Paminklas popiežiui. – Iliustr. // 15 min. – 2011, birželio 6, p. 4.
1993 10 29 įkurta UAB „Pirmas žingsnis“, gaminanti ortopedijos ir ergoterapijos gaminius.

2008 m. atidarytas pirmasis Baltijos šalyse Ortopedijos amato muziejus (Raudondvario pl. 150, savininkas A. Astrauskas).

 • UAB „Pirmas žingsnis“ (Raudondvario p. 150). 2011 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • Ortopedijos dirbtuvės K. Donelaičio g. XX a. 5-asis dešimtmetis.
  [Iš Ortopedijos amato muziejaus fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Apie ortopedijos amato muziejų ir gyvenimo prasmę // Ortopedijos amato raida Lietuvoje: apybraižos ir atsiminimai / Algimantas Astrauskas, Valentina Šereikienė, – Kaunas, 2011. – P. 24–48.
 2. Džiaugiuosi galėdamas padėti / Skirmantas Juozas Paukštys. – [2-oji papild. laida]. – Kaunas, 2005. – 223, [1] p.
 3. Kaune įkurtas ortopedijos gaminių muziejus / Erika Vaitkūnienė; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, sausio 23, p. 8.
 4. Svarbiausi Vilijampolės fabrikai ir įmonės / Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės. – Kaunas, 2012. – P. 64.
 5. UAB „Pirmas žingsnis“. Prieiga per internetą. – URL: http://www.pirmaszingsnis.lt/index.php/lt/. – Žiūrėta 2011 m. spalio 27 d.
1993 m. Kauno vakariniame aplinkkelyje, Via Baltica magistralėje, atidarytas Lampėdžių (Česlovo Radzinausko) tiltas (pirmoji dalis) per Nemuną,

antroji – 1997 m. Jo ilgis – 446 m.

 • 1998 m. pavadintas Lietuvai nusipelnusio kelininko Č. Radzinausko vardu. 2010 m. 
  Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]
 • Tiltas iš paukščio skrydžio. 2010 m.
  Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Inž. Česlovo Radzinausko tiltas per Nemuną Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 46–47.
 2. Lampėdžių tiltas / Henrikas Kebeikis. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, liepos 1, p. 9.
 3. Vakarinis Kauno aplinkkelis svarbus ne tik Via Baltica magistralei / L. Mažylis. – Kauno laikas. – 1993, lapkričio 11, p. 1.
1994 07 07 Kaune vyko Pasaulio lietuvių dainų šventės atidarymo iškilmės ir Dainų diena Dainų slėnyje.
 • Tą pačią dieną Žaliakalnyje, prie Aukštaičių ir K. Petrausko g. sankryžos prasidedančioje P. Vileišio a., iškilmingai atidengta skulptūrinė kompozicija „Šventė“ (skulpt. V. Narutis, archit. E. Miliūnas), skirta 1924 m. šioje vietoje vykusiai pirmajai Dainų šventei pagerbti. 2011 m. 
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Naujausioji Vytauto Naručio istorija… – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, kovo 26, p. 5.
 2. „Dangun iškėlus laisvės žodį, Daina kaip vėliava plazdėjo“ (B. Brazdžionis). – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, liepos 7, p. 1.
 3. Kauno delegacija Pasaulio lietuvių dainų šventėje – pati gausiausia. – Iliustr. / Gražina Zizaitė // Kauno diena. – 1994, liepos 7, p. 9.
 4. Pasaulio lietuvių dainų šventės aukuras suliepsnojo Kaune. – Iliustr. / V. Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1994, liepos 8, p. 1, 3.
 5. Užtraukė dainą visa Lietuva // Diena. – 1994, liepos 8, p. 1.
 6. Daina kaip paukštis. Ji grįžta gimtinėn. – Iliustr. / R. Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 1994, liepos 8, p. 1.
 7. Tegu daina sutvirtina mūsų širdis / J. Adomaitis // Tėviškės žinios. – 1994, liepos 9, p. 4–5.
 8. Gimtinės ilgesiu ir meile padabinti posmai. – Iliustr. / H. Labanauskas // Vakarinis Kaunas. – 1994, liepos 9–11, p. 1, 5.
1994 m. dailininko scenografo Liudo Truikio ir jo žmonos operos solistės Marijonos Rakauskaitės bute (E. Fryko g. 14) įkurtas memorialinis muziejus.
 • Namas, kurio viename iš butų nuo 1944 m. gyveno L. Truikys ir M. Rakauskaitė
  [Liudui Truikiui – 100. – Kaunas, 2005. – P. 107.]
 • M. Rakauskaitė ir L. Truikys savo namų svetainėje
  [Liudui Truikiui – 100… – P. 115.]
 • L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinis muziejus. Svetainė 1994 m. 
  [Liudui Truikiui – 100… – P. 112.]
 • L. Truikio ir M. Rakauskaitės namų interjeras. 1986 m. 
  [Liudui Truikiui – 100… – P. 112.]

Literatūros šaltiniai
 1. Aristokratų šeimos namai kvepia sandalmedžiu / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2001, liepos 23, priedas „Būstas“, p. 6.
 2. Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės memorialinis muziejus. Pasitinkančių dievų buveinė / Rasa Jonė Ruibienė. – Iliustr. // Liudui Truikiui – 100. – Kaunas, 2005. – P. 106–116.
 3. L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinis muziejus / Aldona Jankauskienė // Kauno Žaliakalnis. – Kaunas, 2008. – D. 2. – P. 49–50.
 4. L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinis muziejus // Kaunas – muziejų sostinė. – Kaunas, [2005]. – P. [15].
 5. L. Truikio ir m. Rakauskaitės memorialinis muziejus : Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.muziejai.lt/kaunas/truikio_muziejus.htm. – Žiūrėta 2011 m. kovo 2 d.
 6. L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinis muziejus : Valstybinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus padalinys // Kaunas : [informacinis leidinys]. – Kaunas, 1996. – P. 21.
1994 m. buvusioje XIX a. užvažiuojamojoje arklių pašto stotyje įkurtas Pašto, telekomunikacijų ir informatikos muziejus,

tapęs „Lietuvos Telekomo“ (dab. „TEO“) padaliniu. 2001 m. muziejus pavadintas Ryšių istorijos muziejumi. 2016 03 01 jis baigė savo veiklą.

 • Lietuvos ryšių istorijos muziejus (Senamiestis, Rotušės a. 19), įsikūręs XVI a. pastatuose, turinčiuose unikalią istorinę vertę. 2008 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • Muziejaus ekspozicijoje – telegrafo aparatas
  [Ryšių istorijos muziejus // Kaunas – muziejų sostinė. – Kaunas, [2005]. – P. 8.]

Literatūros šaltiniai
 1. Kauniečiai atsisveikino su muziejais / Darius Sėlenis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, vas. 29, p. 1, 3.
 2. Pašto muziejus Kaune // Lietuvos rytas. – 1994, kovo 15, p. 11.
 3. Pašto muziejus Kaune // Mokslas ir technika. – 1994, nr. 4, p. 4.
 4. Pašto, telekomunikacijos ir informacijos muziejus / Angelė Lekavičienė. – Iliustr. // Lietuvos ryšiams – 80 : straipsnių rinkinys. – Vilnius, 1998. – P. 76–79.
 5. Pašto, telekomunikacijos ir informacijos muziejus / Angelė Lekavičienė. – Iliustr. // Paštas ir filatelija Lietuvoje. – 1998, nr. 35, p. 13–15.
 6. Ryšių istorijos muziejus // Kaunas – muziejų sostinė. – Kaunas, [2005]. – P. [7–8].
1995 07 06 Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis iškilmingai pašventino Šv. Elzbietos Seserų kongregacijos vienuolyną (J. Pabrėžos g. 1)

1931 07 06 Vilkaviškio vyskupijos kurijai prelato Jono Mačiulio-Maironio sesuo Marcelė Mačiulytė padovanojo žemės sklypą dab. Pabrėžos g. 1939 m. pabaigoje jame pastatytas trijų aukštų Šv. Elzbietos Seserų kongregacijos vienuolyno pastatas (archit. K. Reisonas). 1940 m. neįrengtas vienuolynas nacionalizuotas, 1941 07 26 grąžintas vienuolėms.

 • Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje vienuolynas vėl nacionalizuotas, jame įkurta pradinė mokykla, vėliau veikė kultūros namai ir biblioteka. 1990 08 30 pastatas grąžintas vienuolių nuosavybėn
  P. Juozapavičiaus nuotr. [Iš KAVB fondų]
 • 1992 09 22 atidaryta ir pašventinta Šv. Onos koplyčia. 1995 m. vienuolynas baigtas rekonstruoti (projekto autoriai – architektai Horstas Rathė ir Violeta Beigienė). 2014 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. „Geriau niekur nebus, čia – arčiau Dievo…“ / D. Juškienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, liepos 12, p. 1, 3.
 2. Kur vyrauja kitokios vertybės / Loreta Giedraitienė. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1993, sausio 7, p. 3.
 3. Prasminga Šv. Elzbietos seserų misija Lietuvoje / Kazimieras Dobkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2002, spalio 11, p. 1, 3.
 4. Šv. Elzbietos Seserų kongregacija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.elzbietietes.lt/. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 26 d.
1995 m. gruodžio mėn. atidarytas „Santakos“ viešbutis (J. Gruodžio g. 21), 1997 m. tapęs „Best Western Santaka“.
 • 1999 m. „Best Western Santaka“ viešbutis buvo rekonstruotas, jam suteikta keturių žvaigždučių kategorija. 2012 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
 • 1999 05 13 atidarytas viešbutis „Kaunas“ (Laisvės al. 79). 2012 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
 • 2001–2002 m. viešbučio „Kaunas“ vidiniame kieme pastatytas 5 aukštų priestatas (archit. V. Juozaitis), viešbučiui suteikta keturių žvaigždučių kategorija. 2012 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
 • 2008 m. duris atvėrė trijų žvaigždučių viešbutis „Magnus“ (Vytauto pr. 25). 2012 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
 • 2009 m. pradėjo veikti keturių žvaigždučių viešbutis „Europa Royale Kaunas“ (Miško g. 11). 2012 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
 • 2012 m. gegužės mėn. atidarytas trijų žvaigždučių viešbutis „Ibis Kaunas Centre“ (Vytauto pr. 28). 2012 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. „Kaunas“ puoš Kauną / Angelė Staniulienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, gegužės 14, p. 5.
 2. Kauno centre duris atvėrė pirmasis Baltijos regione ekonominės klasės „Ibis“ viešbutis. – Prieiga per internetą. URL: www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kauno-centre-duris-atvere-pirmasis-baltijos-regione-ekonomines-klases-ibis-viesbutis-56-215823#ixzz26XTS4IbV. – Žiūrėta 2012 m. rugsėjo 15 d.
 3. „Kauno“ viešbutį plėstis vertė didėjantis jo populiarumas / Vida Savičiūtė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, vasario 18, priedas „Būstas“, p. 4.
 4. Naujasis Kauno viešbutis – su senos spaustuvės kvapu / Aušra Pocienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2009, spal. 27, priedas „Vartai“, p. 10–11.
 5. Pirmasis Kauno viešbutis gavo žvaigždutes / Aušra Ostasevičienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, liepos 30, p. 3.
 6. Praėjusiojo amžiaus vyno sandėlyje bus privatus viešbutis / Jadvyga Pekarskaitė // Lietuvos rytas. – 1995, gruodžio 6, p. 12.
 7. „Santaka“ sieks penkių žvaigždučių / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, liepos 5, p. 3.
 8. „Santakos viešbutis“ – „Best Western“ tinklo narys / Aušra Ostasevičienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1997, sausio 9, nr. 5, p. 2.
 9. Viešbutyje po kojomis – visas miestas / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, gruodžio 8, p. 10. – Prieiga per internetą. URL: kauno.diena.lt/dienrastis/priedai/namai/viesbutyje-po-kojomis-visas-miestas-188611#axzz26R2V51Il. – Žiūrėta 2012 m. rugsėjo 14 d.
1996 08 15 pašventinta Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčia ir Saleziečių centro namai.

Parapijos ištakos siekia 1990 m., kuomet per Šv. Kalėdas Taujenių namuose Palemone buvo įkurta koplyčia ir Petrašiūnų bažnyčios klebonui buvo leista aukoti Šv. Mišias. Palemono bažnyčia pradėta statyti 1991 06 04, bažnyčios kertinis akmuo pašventintas 1991 12 21

 • Bažnyčią (Marių g. 20) suprojektavo archit. G. Jurevičius. 2015 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
 • 1998 03 17 Palemono parapija perduota saleziečiams. 2015 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Iškilmės Palemono bažnyčioje / Jūratė Plavičienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 1996, rugsėjo 4, p. 3.
 2. Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčia. –Iliustr. // Kauno arkivyskupijos bažnyčios. – [Kaunas] : Terra publica, [2010]. – P. 85.
 3. Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapija. Parapijos istorija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.palemonoparapija.lt/#!istorija/cqor. – Žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 6 d.
 4. Naujai statoma bažnyčia Palemone / Marta Gudanavičienė. – Iliustr. // Caritas. – 1994, nr. 6, p. 23–25.
 5. Palemonas. – Iliustr. // Piligrimo vadovas / Robertas Gedvydas Skrinskas. – Kaunas, 1999. – P. 406–407.
 6. Palemonas turės bažnyčią, o saleziečiai – savo namus / Birutė Garbaravičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, rugpjūčio 14, p. 1, 3.
 7. Palemone – nauja bažnyčia / Benjaminas Žulys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1996, rugpjūčio 16, p. 2.
 8. Palemono bažnyčia: vizijos įsikūnijimas / Regina Pupalaigytė, Gediminas Jurevičius, Narimantas Girčys. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1991, gruodžio 19, p. 3.
 9. Palemono parapija perduota saleziečiams // XXI amžius. – 1998, balandžio 10, p. 6.
 10. „Statykime gyvus Dievo namus…“ / Rūta Kazlauskaitė. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1991, gruodžio 24, p. 3.
 11. Statoma nauja bažnyčia / Elvyra Žeižienė // XXI amžius. – 1991, lapkričio 15–21, p. 4.
 12. Vakar Palemone pašventinta Šv. Rožančiaus Karalienės bažnyčia ir Saleziečių centro namai. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, rugpjūčio 16, p. 1, 3.
1996 10 22 Karmėlavoje įkurta Kauno laisvoji ekonominė zona (LEZ).

Kauno LEZ tikslas – pritraukti užsienio investicijas, kurti naujas darbo vietas ir kt. Šiuo metu jos plotą sudaro 534 ha.

 • Kauno LEZ (Karmėlava). 2011 m. 
  Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo ir veiklos pradžios: LR Vyriausybės 2000 10 09 nutarimas Nr. 1207. – Priedas: Kauno Laisvosios ekonominės zonos statutas // Valstybės žinios. – 2000, spalio 13 (nr. 86), p. 20–23.
 2. Kai kurie Kauno laisvosios ekonominės zonos urbanistinio formavimo aspektai / K. Jakovlevas-Mateckis, K. Ščevinskas. – Schem. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Urbanistika ir architektūra. – 2002, t. 26, nr. 4, p. 208–217.
 3. Kauno laisvoji ekonominė zona. – Prieiga per internetą. URL:
  http://www.ftz.lt/index.php/html-meniu/kauno-lez/12. – Žiūrėta 2011 m. rugpjūčio 3 d.
 4. Kauno laisvosios ekonominės zonos steigimo vertinimas: veiklos audito ataskaita / Romualda Masiulionienė, Vaidas Cibas. – Pav., diagr., lent. – Santr. angl., p. 120 // Valstybinis auditas. – 2003, nr. 3, p. 85–100.
 5. Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB įstatai: patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1095 // Valstybės žinios. – 1999, spalio 8 (nr. 84), p. 5–13.
 6. Kelias į niekur tik po dešimtmečio rado kryptį: oficialiai paskelbta apie Kauno laisvosios ekonominės zonos veiklos pradžią / Laimutis Genys; A. Barzdžiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2005, gruodžio 14, p. 1–3.
 7. Lietuvos Respublikos Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymas, 1996 m. spalio 22 d., Nr. I – 1591 // Valstybės žinios. – 1996, lapkričio 13 (nr. 109), p. 24–27.
 8. Seimas sumažino Kauno LEZ teritoriją // Kauno diena. – 2005, birželio 22, p. 2.
 9. Vidurio Lietuva turi ekonominį šansą: geografinė Kauno padėtis lemia tranzitinę, komercinę, LEZ ateitį / J. Užemeckaitė. – Iliustr. // Statybų pilotas. – 2000, nr. 1, p. 14–15.
1996 12 14 operos dainininkės Adelės Nezabitauskaitės-Galaunienės ir muziejininko, dailės istoriko, ilgamečio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus Pauliaus Galaunės namuose (Vydūno al. 2) atidarytas memorialinis muziejus – Adelės ir Pauliaus Galaunių namai.

Muziejaus antrajame aukšte, kur ilgą laiką gyveno Nepriklausomybės akto signataras, diplomatas ir valstybės veikėjas Kazys Bizauskas (1892–1941), įrengtas jo memorialinis kambarys.

 • Paulius Galaunė. 1926 m. 
  [Adelės ir Pauliaus Galaunių namai :  ekspozicijos vadovas… – P. 11.]
 • A. Nezabitauskaitė-Galaunienė. Apie 1922 m. 
  Fotogr. A. Kliučinskas [Adelės ir Pauliaus Galaunių namai… – P. 11.]
 • 1932 m. pastatytas Galaunių namas (archit. A. Funkas, Vydūno al. 2) įrašytas į Lietuvos kultūros paminklų sąrašą kaip vietinės reikšmės istorijos paminklas. 2011 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • K. Bizausko memorialinio kambario fragmentas 
  [Kazys Bizauskas : Lietuvos politikos ir kultūros švyturys… – P. 14.]

Literatūros šaltiniai
 1. Adelės ir Pauliaus Galaunių namai : ekspozicijos vadovas / Valstybinis M.K. Čiurlionio Dailės muziejus ; [parengė Kazimiera Galaunienė ; redagavo Osvaldas Daugelis ; į anglų vertė Raminta Cinelienė ; dailininkė Milda Kairaitienė]. – Kaunas, 1996. – 48 p. : iliustr., nuotr. – Santr. angl. – Bibliogr.
 2. Adelės ir Pauliaus Galaunių namai : Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.muziejai.lt/kaunas/galauniu_namai.htm; URL: http://www.muziejai.lt/prev_vers/kaunas/galauniu_namai.htm. – Žiūrėta 2011 m. kovo 5 d.
 3. A. ir P. Galaunių namų istorija : Lietuvos muziejų asociacija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.museums.lt/Biblioteka/rakutiene.htm. – Žiūrėta 2011 m. kovo 5 d.
 4. Atminimo rožė prie gęstančio veido / Skromskis, Juozas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, sausio 28, p. 21.
 5. Galaunių namai atveria duris / J. Adomaitis. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1996, gruodžio 14, p. 5.
 6. Kazio Bizausko memorialinis kambarys. – Iliustr. // Adelės ir Pauliaus Galaunių namai. – Kaunas, 1996. – P. 18–20.
 7. Kazys Bizauskas : Lietuvos politikos ir kultūros švyturys / [parengė Valentinas Markevičius]. – Kaunas, 1998. – 13, [2] p. : iliustr.
 8. Kazys Bizauskas // Elektroninis žinynas „Žymūs žmonės: atminimo įamžinimas“. – Prieiga per internetą. URL: http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=BIZAUSKAS KAZYS. – Žiūrėta 2011 m. kovo 17
 9. Namas Ąžuolyne vėl sušvinta / R. Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, gruodžio 16, p. 1–2.
1996 m. atidaryta Kolpingo aukštesnioji mokykla (Laisvės al. 101).

Mokyklos steigėja – Lietuvos Kolpingo draugija (įkurta 1993 06 21). 2001 m. mokykla tapo Kolpingo kolegija (nevalstybine aukštąja mokykla).

 • 2001 02 01 Kolpingo aukštesnioji mokykla persikėlė į naujas patalpas Raguvos g. 7. 2013 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
 • 2011 04 01 atidarytas naujasis kolegijos pastatas (A. Jakšto g. 6). 2013 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Atnaujintame Kauno senamiesčio pastate įsikūrė Kolpingo kolegija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/atnaujintame-senamiescio-pastate-isikure-kolpingo-kolegija-56-144392. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 27 d.
 2. Auga tylus gėris / Vitalija Norvilienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2001, vasario 9, p. 4.
 3. Kolpingo aukštesnioji mokykla // Kauno arkivyskupijai – 75. – Kaunas, 2001. – P. 52-53.
 4. Kolpingo kolegija: vertybės, kokybė, naujovės. – Prieiga per internetą. URL: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-07-16-kolpingo-kolegija-vertybes-kokybe-naujoves/85442. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 27 d.
 5. Lietuvos Kolpingo draugijai – 10 metų / Lina Kalibataitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, birželio 21, p. 16.
1996 m. surengtas pirmasis Pažaislio muzikos festivalis tapo tradiciniu renginiu.

Festivalis, džiuginantis klausytojus visą vasarą, yra vienas iškiliausių Lietuvos kultūros reiškinių. Nuo 2006 m. festivalį globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. 2015 m. Pažaislio muzikos festivaliui suteiktas prestižinis Europos festivalių platformos EFFE (Europe for Festivals – Festivals for Europe) ženklas.

 • Pažaislio muzikos festivalis. 1996 m.
  Fotogr. E. Katinas [Iš Pažaislio muzikos festivalio fondų]
 • XV Pažaislio muzikos festivalis skirtas 20-osioms Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinėms. 2010 m.
  Fotogr. E. Katinas [Iš Pažaislio muzikos festivalio fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Pažaislio muzikos festivalis: laikui nepavaldi muzika sakralinėje erdvėje. – Iliustr. / Dalia Juškienė // Kauno diena. – 1996, gegužės 30, p. 1, 9.
 2. Prasidėjo Pažaislio muzikos festivalis. – Iliustr. / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1996, birželio 7, p. 38, 40.
 3. Festivalis kaip nenutrūkstanti premjera. – Iliustr. / Eugenija Žakienė // Nemunas+. – Nr. 1 (2007), p. 157–160.
 4. Pažaislio muzikos festivalis. – Prieiga per internetą. URL: http://www.pazaislis.lt/. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 15 d.
 5. Prasideda Pažaislio vasara. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2015, gegužės 28, p. 18.
1997 07 08 šalia Vytauto Didžiojo bažnyčios lankytojams duris atvėrė kanauninko, rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus (Aleksoto g. 10–4).

Toks muziejus jau buvo įkurtas 1934 m. prie Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos, tačiau gyvavo neilgai. 1941 m. su visa surinkta medžiaga ir inventoriumi perduotas LTSR Mokslų Akademijai, o asmeniniai Vaižganto daiktai 1943 m. perkelti į Maironio lietuvių literatūros muziejų.

 • J. Tumas-Vaižgantas už darbo stalo „užsakų“ kambaryje
  [Santara. – 1997, nr. 29, p. 20.]
 • Vaižgantas prie Vytauto bažnyčios su ištikimiausiu bičiuliu – taksų veislės šuneliu Kauku. 1928 m. 
  [Neužmirštamas Vaižgantas. – Vilnius, 2009.]
 • Šiame name keturių kambarių butą rašytojas nuomojo (1920–1933 m.) iš prieškario laikų gydytojo Petro Musteikio. 2007 m. 
  Fotogr. V. Tamoliūnas [Iš KAVB fondų]
 • Vaižganto darbo kambarys fragmentas Tumo-Vaižganto memorialiniame bute- muziejuje. 1997 m. 
  Fotogr. Z. Baltrušis [Santara. – 1997, nr. 29, p. 21.]

Literatūros šaltiniai
 1. Ir vėl gyva Vaižganto dvasia / V. Paplauskienė. – Iliustr. // Santara. – 1997, nr. 29, p. 20–23.
 2. J. Tumas – Rašliavos muziejaus įkūrėjas / Vladas Žukas // Bibliotekų darbas. – 1989, nr. 11, p. 22–24.
 3. J. Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus. – Iiustr. // Kaunas – muziejų sostinė. – [Kaunas, 2005]. – P. 15.
 4. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus panorama : Maironio lietuvių literatūros muziejus. – Prieiga per internetą. URL:http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=146&PHPSESSID=d90cb2e32ac6a37253bfbf5be58d1b46. – Žiūrėta 2011 m. kovo 5 d.
 5. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus / [parengė Virginija Paplauskienė ; nuotraukos Zenono Baltrušio]. – Kaunas, 1997. – [32] p. : iliustr., portr., faks.
 6. Vaižganto memorialinis butas / Virginija Papaluskienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1997, rugpjūčio 9, p. 14.
 7. Vaižgantas, tikroji pavardė Tumas Juozas : Elektroninis žinynas „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas“. – Prieiga per internetą. URL: http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=VAI%DEGANTAS,%20tikroji%20pavard%EB%20TUMAS%20JUOZAS. – Žiūrėta 2011 m. kovo 17 d.
 8. Vaižganto mirties metinės Kaune. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1934, balandžio 30, p. 2,8. – Prieiga per internetą. URL: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=89296. – Žiūrėta 2011 m. kovo 17 d.
 9. Vaižganto muziejaus perdavimo-priėmimo aktas : 1941 m. gegužės 8 d. // Literatūra, 1940–1960 : dokumentų rinkinys / redakcinė kolegija: N. Baškytė … [et al.] ; sudarė, įvadą ir komentarus parašė J. Vosylius. – Vilnius, 1992. – P. 580.
 10. Vaižgantui knyga buvo vertesnė už kunigo sutaną / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1998, vasario 9, priedas „Būstas“, p. 2, 4.
1997 m. „Laisvės“ kino teatre įsikūrė muzikos klubas „Combo“ (1992 m. įsteigta muzikinė firma „Combo“).

1999 m. atidarytas pramogų centras – muzikos klubas „Siena“ ir restoranas „Miesto sodas“ (archit. A. Kančas; Laisvės al. 93).
2000 m. atidarytas pramogų centras „Los Patrankos“ (archit. A. Karalius; Savanorių pr. 124 (dab. Laisvalaikio namai „Nautilus“).

 • 2006 m. rekonstravus Nemuno prieplauką Vilijampolėje (Raudondvario pl. 107) atidarytas klubas-restoranas „COMBO“. 2010 m. 
  Fotogr. D. Giniuvienė [Iš KAVB fondų]
 • Klubas-restoranas „COMBO“. 2008 m. 
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Apleista prieplauka ant Nemuno kranto tapo džiazo uostu / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2006, birželio 21, priedas „Būstas“, p. 12.
 2. COMBO restoranas-klubas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.combo.lt/restoranas-klubas-1/lt/. – Žiūrėta 2011 m. liepos 15 d.
 3. Kauniečiai turės kur žaisti : originalus pramogų centras šalia Miesto sodo. – Iliustr. // Statybų pilotas. – 1999, balandžio 19, p. 6.
 4. Kauno statinys domina Europą / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2001, balandžio 9, priedas „Būstas“, p. 7.
 5. Pramogų centras „Miesto sodas“ ir muzikos klubas „Siena“ / V. Almonaitytė-Navickienė. – Iliustr. // Archiforma. – 1999, Nr. 2, p. 25–27.
 6. Restoranas „Miesto sodas“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.miestosodas.lt/site/lt/vid_ss_ms/main_meniu/restoranas_miesto_sodas. – Žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.
1997 m. surengta tarptautinė tekstilės meno paroda „Tekstilė'97“, davusi pradžią Kauno bienalei.

Kauno bienalė tapo kas dvejus metus vykstančiu tradiciniu tarptautiniu kultūriniu renginiu, kurio metu vyksta meno parodos, edukacinės programos ir kt.

 • 2013 m. Kauno bienalės „Unitekstas“ simbolika ant M. Žilinsko dailės galerijos sienos. 2013 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
 • Patricia Piccinini paroda „Nematoma saulė su mumis“ M. Žilinsko dailės galerijoje. 2013 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Apie Kauno meno bienalę // Kauno diena. – 2009, spalio 28, priedas „Santaka“, p. 5.
 2. Kaune – tekstilės paroda / Irmantas Rupeika. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1997, spalio 14, p. 4.
 3. Kaune sušvito pasaulinės tekstilės žvaigždynas: pasaulio ir Lietuvos menininkų kūriniai atveria netikėtas žanro erdves / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, lapkričio 30, p. 7, 9.
 4. Kauno bienalė: tekstai, parašyti meno kalba / Laura Udrienė. – Portr. // Kauno diena. – 2013, rugsėjo 11, p. 19.
 5. Kauno bienalė. – Prieiga per internetą. URL: http://www.bienale.lt/2013/lt/. – Žiūrėta 2013 m. gruodžio 9 d.
 6. Klaipėda–Kaunas / Ignas Kazakevičius. – Iliustr. // Kritikos maršrutai. – [Klaipėda: Klaipėdos kultūros komunikacijų centras, 2011]. – P. 24–25.
 7. „Linija“: Tekstilės dienos Kaune / Raimonda Kogelytė-Simanaitienė. – Iliustr. – Santr. angl. // Dailė. – 1999, Nr. 2, p. 32–33.
 8. Meninis šurmulys be šventinių vėliavų: penktosios tarptautinės Kauno meno bienalės [„Textile“] proga vėl prisiminta, kad Kaunas – Lietuvos tekstilės sostinė / Žilvinė Petrauskaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, spal. 22, p. 11, 13.
 9. Minkštas pasaulis Kaune / Lijana Šatavičiūtė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 2001, Nr. 10, p. 41–45.
 10. Minkštas pasaulis = Soft world: tarptautinė tekstilės paroda, 2001 rugpjūčio 31–rugsėjo 30 [Kaunas: katalogas / sudarytojos Algė Gylienė, Snieguolė Surblienė; vertėjos Irena Jomantienė, Lina Kubertavičiūtė]. – Vilnius: 2001. – 160 p.: iliustr.
 11. Savitas menas ir atlikėjai / Benjaminas Žulys. – Iliustr. // XXI amžius. – 2013, lapkričio 29, p. 11.
 12. Siūlo ir adatos kelias / Rita Šemelytė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2003, gruodžio 3, p. 5, 14.
 13. Tekstilės bienalė: daugiau grynojo meno / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, spalio 26, priedas „Santaka“, p. 5.
1998 06 13/15 iš JAV į Lietuvą pervežti Lietuvos diplomato Stasio Lozoraičio (1924–1994), vadinamo Vilties prezidentu, Kauno miesto garbės piliečio palaikai ir palaidoti Petrašiūnų kapinėse.
 • S. Lozoraitis pašarvotas Vytauto Didžiojo bažnyčioje. 1999 m.
  Fotogr. E. Butkevičius [Kauno diena. – 1999, birž. 14, p. 1.]
 • S. Lozoraičio kapavietė Petrašiūnų kapinėse. 2010 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Ačiū Lietuvai ir jos žmonėms : [apie diplomato S. Lozoraičio (jaunesniojo) palaikų perlaidojimą Kauno Petrašiūnų kapinėse, pokalbis su diplomato broliu K. Lozoraičiu ir žmona D. Lozoraitiene] / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, birželio 17, p. 4.
 2. Amžinybės žvilgsnio akivaizda : [apie žymaus politiko bei diplomato S. Lozoraičio palaikų perlaidojimą Kauno Petrašiūnų kapinėse]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, birželio 16, p. 1, 4.
 3. Atėjo laikas Vilties Prezidentui [S. Lozoraičiui] grįžti į Lietuvą / P. Jurkevičius. – Portr. // Lietuvos rytas. – 1999, birželio 12, p. 1, 6.
 4. Dvasiniame aklume nepažinome savojo geradario… : [apie S. Lozoraičio (jaunesniojo) palaikų perlaidojimo iškilmes] / Audronė Vaitkutė. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1999, birželio 18, p. 1–2.
 5. Idealistai turi laimėti, nes jie yra pasaulio pažangos variklis / Angelė Buškevičienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 1999, nr. 48, p. 7.
 6. Kaune palaidoti Stasio Lozoraičio palaikai : [apie laidojimo ceremoniją] // Bažnyčios žinios. – 1999, nr. 12, p. 2.
 7. Stasys Lozoraitis sugrįžo į Lietuvą. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, birželio 14, p. 1, 4.
 8. Stasys Lozoraitis : [atminimo įamžinimas Kaune]. – Prieiga per internetą. URL: http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=LOZORAITIS STASYS (jaunesn.). – Žiūrėta 2011 m. balandžio 20 d.
 9. Sugrįžimas į Tėvynę : [arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamokslas, pasakytas 1999 m. birželio 15 d. Vytauto Didžiojo bažnyčioje Stasio Lozoraičio atminimui] // XXI amžius. – 1999, nr. 48, p. 7.
 10. Vilties Prezidentas atgulė šalia tėvų : [apie žymaus politiko ir diplomato S. Lozoraičio palaikų perlaidojimą Kauno Petrašiūnų kapinėse] // Tremtinys. – 1999, birželio 18, p. 1.
1998 m. pradėta statyti Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos bažnyčia (Milikonių g. 14).

Parapija įsteigta 1995 m. 1997 07 26 pašventintas parapijos bažnyčios (archit. E. Miliūnas) kertinis akmuo. 1999 06 14 greta statomos bažnyčios atidarytas Šv. Kotrynos vienuolynas (archit. E. Miliūnas, D. Paulauskienė). 2017 06 04 įvyko bažnyčios konsekracijos iškilmės.

 • Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčia. 2011 m. 
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
 • Švč. Mergelės Marijos skulptūra bažnyčios šventoriuje. 2011 m. 
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Bažnyčia po bažnyčios / V. Litvinavičius. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1994, sausio 5, p. 4.
 2. Kauno arkivyskupijos parapijos: Kauno Šilainių Šv. Dvasios parapija. – Nuotr. // Kauno žinios. – 1999, birželio 15, p. 5.
 3. Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.silainiuparapija.lt/parapijos-istorija. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 14 d.
 4. Konsekruota Šventosios Dvasios bažnyčia. – Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba // Kauno diena. – 2017, birželio 13, p. 14.
 5. Kur iškils Šilainių bažnyčios kuorai / J. Kavaliauskienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, vasario 17, p. 5.
 6. Nauja Šilainių Šv. Dvasios parapija / L. Vaičiulionis // Kauno diena. – 1995, birželio 24, p. 14.
 7. Šilainiai turės naują bažnyčią / V. Remezaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, liepos 28, p. 4.
 8. Šilainiuose iškils bažnyčia / B. Mačienė // Vakarinės naujienos. – 1989, gegužės 23, p. 2.
 9. Šilainių Šv. Dvasios bažnyčia : Milikonių g. 14 / Almantas Bružas. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918–2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 273.
 10. Šiuolaikinę šventovę papuoš unikalūs skliautai: Šilainių bažnyčios statytojams teko kviesti į pagalbą net mokslininkus / Modestas Patašius; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2007, sausio 4, p. 1–2.
1999 05 20 pirmą kartą paminėta Kauno miesto diena.

2011 05 19–22, Miesto dienos šventės metu, surengtos tarptautinės Hanza dienos, kurių globėja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

 • Kauno didysis herbas. 2008 m. 
  Autorius – R. Miknevičius
 • Teatralizuotai Miesto dienos šventės eisenai vadovavo Kaunutis.
  Fotogr. E. Katinas [Kauno diena. – 2001, gegužės 21, p. 1.]
 • Šventės atidarymas Rotušėje. 2007 m.
  [Kaunas 2007 : renginiai = events = veranstaltungs, p. 23.]
 • „Hanza Kaunas 2011″ ir Miesto dienos šventės uždarymas
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Ąžuolais vainikuotam Kaunui skiriamas ir dainų vainikas / Dzintra Varžgalienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, gegužės 8, p. 12.
 2. Drauge rašome miesto biografiją / Dalia Juškienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, gegužės 18, p. 5.
 3. Hanza Kaunas 2011. – Prieiga per internetą. URL: http://www.hanzakaunas.lt/istorija-2. – Žiūrėta 2011 m. kovo 4 d.
 4. Kauno dienos 2010 : [galerijos katalogai]. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunas.lt/index.php?1912964156. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 21 d.
 5. Kauno miesto diena: Kauno miesto dienos patvirtinimo aktas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunas.lt/index.php?2030875312. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 11 d.
 6. Kauno miesto diena ’99 / Zita Osterienė, Nijolė Sirvydienė, Jūratė Anilionytė. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1999, gegužės 25, p. 8–9.
 7. Kauno miesto diena / Diana Rozenberg. – Iliustr. // Veidas. – 2006, nr. 20, p. 36–37.
 8. Kauno miesto dienų geroji dvasia – Kaunutis / Dalia Juškienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, gegužės 18, p. 3.
 9. Laikinoji sostinė atvėrė savo širdį : [apie vienuoliktą kartą švenčiamą Kauno miesto dieną] / Jurgita Rancevičienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2009, gegužės 25, p. 14.
 10. Miestą piešė vaikai; Plojo čigonams ir ukrainiečiams; Kieno miestas Kaunas? Žygiavo Vytautas Didysis… [fotoreportažas] / Evaldo Butkevičiaus, Edmundo Katino, Evaldo Makarsko nuotr. – Rubrika: Džiaugtis ir linksmintis // Kauno diena. – 1999, gegužės 21, p. 8–9.
 11. Taip grūdinosi šventė / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, gegužės 21, p. 1, 4.
1999 m. liepos mėn. įkurtas Kauno turizmo informacijos centras.
 • Kauno turizmo informacijos centras (Laisvės al. 36). 2011 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Kauno regiono gidas : [informacinis leidinys]. – [S.l.] : Jana seta, [s.a.]. – Iliustr., žml. – P. 5.
 2. Kauno turizmo informacijos centras. – Prieiga per internetą. URL: http://visit.kaunas.lt/tic_detail?lang=lt. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 15 d.
 3. Kelrodis turistams / Arūnas Andriuškevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, vasario 20, p. 4.
 4. Steigiamas regioninis turizmo informacijos centras / Stasys Jokūbaitis // Kauno diena. – 1998, lapkričio 9, p. 14.
 5. Turizmo informacijos centrą jau turi ir Kaunas / Saulė Jaugelavičiūtė. – Nuotr. // Kauno žinios. – 1999, rugpjūčio 17, p. 3.
 6. VšĮ Kauno turizmo informacijos centrui 12 metų. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunas.lt/index.php?669214295. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 15 d.
1999 09 08 įsteigta Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla.

Tai yra pirmoji Lietuvoje nevalstybinė aukštoji vadybos mokykla. Mokyklos steigėjai – Norvegijos vadybos institutas BI ir Norvegijos pramonės ir regioninio vystymo fondas (SND). 2005 m. Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla tapo ISM vadybos ir ekonomikos universitetu. 2015 m. perkeltas į Vilnių.

 • Aukštoji mokykla į naujas patalpas Ožeškienės g. 18 (buvęs tabako fabrikas „Kova“) persikėlė 2000 m. rugsėjo mėn. (atidarymas įvyko 2000 09 22). 2010 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Buvusiame tabako fabrike įsikūrė moderni mokykla / Rasa Masiokaitė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2000, rugsėjo 23, p. 2.
 2. Dėl licencijos veikti nevalstybinei aukštajai mokyklai – Tarptautinei aukštajai vadybos mokyklai suteikimo: Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 m. rugsėjo 8 d. nutarimas nr. 979 // Valstybės žinios. – 1999, rugsėjo 15, nr. 77, p. 2.
 3. ISM bendruomenė atsisveikino su Kaunu. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunas.lt/index.php?3578859735. – Žiūrėta 2015 m. spalio 6 d.
 4. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.ism.lt/index.php/titulinis_puslapis/virsutinis_meniu/apie_ism/kodel_ism/apie_ism/3697. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 18 d.
 5. ISM vadybos ir ekonomikos universiteto veiklos vertinimo išvados / Studijų kokybės vertinimo centras. – Vilnius, 2011, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: http://www.skvc.lt/files/isvados_lt/ISM_LT.pdf. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 18 d.
 6. Naujos aukštosios mokyklos įkurtuvės / Aldona Kibirkštienė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2000, rugsėjo 23, p. 5.
 7. Universitetas buvusiame tabako fabrike: rugsėjo 1-ąją Kaune pradės veikti pirmoji Lietuvoje nevalstybinė tarptautinė aukštoji mokykla / Birutė Garbaravičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, rugpjūčio 21, p. 1, 4.
1999 10 31 buvusių AB „Rokų keramikos“ kultūros namų salėje pašventinta Šv. Šeimos koplyčia.

2005 09 13 Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos dekretu įkurta Rokų Šv. Antano Paduviečio parapija.

 • Rokų Šv. Šeimos koplyčia (J. Borutos g. 23). 2014 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Parama Rokų koplyčios kūrėjams / Angelė Statkuvienė. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1999, birželio 23, p. 4.
 2. Rokiečiai turi savo koplyčią / Vanda Mažeikienė. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1999, lapkričio 12, p. 4.
 3. Rokuose bus bažnyčia / Angelė Statkuvienė. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1999, kovo 23, p. 5.
 4. Rokų Šv. Šeimos koplyčia / Virginija Tamašauskienė. – Iliustr. // Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas]. – [Kaunas], [2011]. – P. 24.
 5. Rokų šventovei 10 metų / [pastoracinės tarybos redkolegija: Julija Bakūnaitė, Eleonora Čepulienė, Ingrida Juknevičienė, Vanda Mažeikienė]. – [S.l.] : Spaudos brokeris, 2009. – P. 5–10.
1999 m. Marvelėje pradėti eksploatuoti mechaninio-cheminio valymo įrenginiai (I-asis projekto etapas).

2008 09 16 atidaryti biologinio nuotekų valymo įrenginiai (II-asis projekto etapas). Bendra projekto vertė – 77,2 mln. litų.

 • Kauno vandenvalos įmonė (Marvelės g. 199A) – viena moderniausių nuotekų valymo įrenginių Lietuvoje. 2011 m.
  Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]
 • Pastačius valymo įrenginius, Nemuno užterštumas sumažėjo 70%. 2010 m. 
  Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Ir Kaunas jau turi šiuolaikiškus biologinio vandens valymo įrenginius. – Prieiga per internetą. URL: http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=8002. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 29 d.
 2. Kauno geografija. – Prieiga per internetą. URL : http://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_geografija. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 29 d.
 3. Miesto nuotekų valykla. – Iliustr. // Kaunas: verčiame naują puslapį. – [Kaunas] , [S. a.]. – P. 13.
 4. Sėkmingai įgyvendinamas Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių projektas / Danutė Marcinkevičienė – Kauno miesto savivaldybės žinios // Kauno diena. – 2008, rugsėjo 4, p. 12.
 5. Valymo įrenginiai. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunovandenys.lt/lt/vandenys/bendroves_istorija/nuoteku_siurblines/index.php?id=30#valymas. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 29 d.
2000 06 01–04 Kaune vyko Lietuvos II eucharistinis kongresas.
 • Fotogr. A. Kairys [Artuma. – 2000, Nr. 7–8, p. 8–9.]
 • Valandų liturgija Santakoje. 2000 m. 
  Fotogr. A. Kairys [Artuma. – 2000, Nr. 7–8, p. 8–9.]

Literatūros šaltiniai
 1. Lietuvos II eucharistinis kongresas : Kaunas, 2000 m. birželio 1–4 d. – [Kaunas : Kauno arkivyskupijos kurija, 2000]. – 165, [2] p. : iliustr.
 2. Keturios dienos šventės Kaune / Kristina Čiučiulkaitė ir kt. // Tėviškės žinios. – 2000, birželio 6, p. 5.
 3. Lietuvos II Eucharistinio kongreso programa // Kauno diena. – 2000, birželio 1, p. 30.
 4. Paukštis, pasiruošęs skrydžiui / Jadvyga Damušienė, Adolfas Damušis. – Iliustr. // Dienovidis. – 2000, birželio 16–29, p. 11.
2000 06 10 įvyko pirmoji motociklininkų (baikerių) šventė „Bike Show Millenium“.

„Bike Show Millenium“ sulaukė Lietuvos ir užsienio baikerių pripažinimo, tapo tradiciniu motociklų entuziastų renginiu, sutraukiančiu keliasdešimt tūkstančių dalyvių iš Lietuvos ir užsienio šalių. Renginys organizuojamas kasmet birželio mėnesį. Ilgametis renginio organizatorius – verslininkas Julius Urbaitis.

 • 2009 m. „Bike Show Millenium“ metu S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome buvo iškelta apie 1300 kv. metrų ploto Lietuvos vėliava. 2009 m.
  Fotogr. A. Musteikis [Iš KAVB fondų]
 • 2009 m. „Bike Show Millenium“ akimirkos
  Fotogr. A. Musteikis [Iš KAVB fondų]
 • „Bike Show Millenium“ dalyvių kolona A. Jakšto gatvėje. 2012 m.
  Fotogr. A. Musteikis [Iš KAVB fondų]
 • „Bike Show Millenium“ metu demonstruoti motociklų vairavimo triukai. 2012 m.
  Fotogr. A. Musteikis [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Baikerių triukai – žemėje ir ore / Artūras Jančys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2009, birželio 15, p. 21.
 2. „BIKE SHOW Millennium & AUTO SHOW, Lithuania“! : baikeriai, subkultūros flagmanas / Rimantas Dichavičius. – Nuotr. // Laisvės paženklinti. – Vilnius : [R. Dichavičius], 2012. – T. 1, P. 216–217.
 3. Bike Show Millenium & Auto Show: Motociklų ir automobilių šou // Lietuva. 100 renginių, kuriuos verta išvysti / [vyr. redaktorė Danguolė Kandrotienė]. – Kaunas : Terra publica, [2012]. – P. 76–77.
 4. „Bike Show Millenium“ – 10 metų: [pokalbis su motociklininkų renginio organizatoriumi Juliumi Urbaičiu] / kalbino Vilimas Ūsas. – Iliustr. // Moto+. – 2009, Nr. 10, p. 40–43.
 5. „Bike show Millenium“ / Eurika Masytė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2000, birželio 12, p. 4.
 6. Bike Show Millenium. – Prieiga per internetą. URL: http://www.bikeshow.lt/. – Žiūrėta 2013 m. gegužės 15 d.
 7. Kauną drebino baikeriai: baikeriai kauniečiams savaitgalį dovanojo dviejų dienų šventę „Bike Show Millennium and Tuning Show 2006, Kaunas“ / Virginija Grigaliūnienė; Algirdo Kubaičio, Irmanto Sidarevičiaus, Jono Tamulio, Eltos, EPA-Eltos ir redakcijos archyvo nuotr. // Vakaro žinios. – 2006, birželio 12, p. 1, 4.
 8. Kauno asfaltą savaitgalį drebino baikeriai / Mantas Lapinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, birželio 11, p. 24.
 9. „Kelio dievų“ šėlsmas / Jūratė Kuzmickaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2000, birželio 12, p. 1, 4.
 10. Mirties kilpa gniaužė kvapą / Laimutis Genys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2010, birželio 14, p. 18.
 11. Odos ir metalo savaitgalis / Aldona Kibirkštienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, birželio 9, p. 1, 4.
 12. Savaitgalį siautėjo odinė „asfalto velnių“ armija / Vėjūnė Gečiauskienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, birželio 11, p. 1, 4–5.
 13. Šventė nustelbusi net Palangos sezono atidarymą / Eurika Masytė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2000, birželio 17, p. 10–11.
2000 06 15 Petrašiūnų kapinėse atidengtas tris metus (1997–2000 m.) statytas Lietuvos kančių memorialas genocido aukų atminimui.
 • Lietuvos kančių memeorialas. 2010 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • Memorialą projektavo skulpt. V. Sakalauskas, angelą vaizduojančios stelos autorius – skulpt. S. Straigis. 2011 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Birželį verkė Lietuva / Modestas Patašius. – Iliustr. // Laikonoji sostinė. – 1998, birželio 15, p. 3.
 2. Negrįžusiųjų amžiams atminimui / Vytautas Guliokas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2006, birželio 14, priedas „Už laisvę“, p. 1, 3.
 3. Pašventintas tremties kankinių memorialas / Kazimieras Dobkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2000, birželio 21, p. 16.
 4. Petrašiūnuose pašventintas memorialas / Rsa Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2000, birželio 16, p. 3.
 5. Tautos išbandymams atminti // Kauno diena. – 2000, birželio 15, p. 4.
 6. „Memorialo statyba vyko tris metus…“. – Iliustr. // Šaknys : LPKTS Kauno skyriui dešimt metų / Stasys Viskačka. – Kaunas : Judex, 2000. – P. 12–14.
 7. To žydėjusio birželio klaikuma / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, birželio 15, p. 3, 5.
2001 m. gegužės mėn. Eiguliuose (S. Žukausko g. 3B) pradėta statyti Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia (archit. R. Zimkus).

Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija Eigulių rajone įsteigta 1996 m.

 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia (S. Žukausko g. 3B). 2011 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
 • Kol nepastatyta parapijos bažnyčia pamaldos vyksta Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyno koplyčioje (archit. R. Zimkus), atidarytoje 1995 10 15 (Žeimenos g. 6). 2011 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Atnaujinta Eigulių bažnyčios statyba: [žinutė]. – Iliustr. // Statybų pilotas. – 2008, birželis–liepa, p. 2.
 2. Eiguliuose iškils bažnyčia / Kristina Sarpaliūtė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, rugpjūčio 13, p. 3.
 3. Kalniečių parko pakraštyje kyla bažnyčia: [žinutė]. – Iliustr. // Statybų pilotas. – 2001, birželio 15, p. 2.
 4. Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapija. Prieiga per internetą. URL: http://www.matulaicioparapija.lt/index.php?id=4. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 7 d.
 5. Miestas stebi, kaip grimzta „Titanikas“: Kauno urbanistiniame audinyje atsiranda juodosios skylės / Almantas Bružas, Audrys Karalius. – Iliustr. // Statybų pilotas. – 1999, gegužės 18, p. 5.
 6. Naujos parapijos rūpesčiai ir džiaugsmai / Vladas Vaitkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2001, birželio 22, p. 3.
 7. Palaimintojo Jurgio Matulaičio namai. Kaunas: (Švč. Mergelės Marijos seserų vargdienių vienuolijos visuomenės veiklos ir studijų namai) / Jonas Minkevičius. – Iliustr. // Archiforma. – 1997, nr. 2, p. 49-54.
 8. „Pažvelk savo giedru veidu, Viešpatie, į koplyčią, pastatytą Tavo garbei“ / Irena Petraitienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, spalio 16, p. 1, 3.
2001 06 04 atidarytas kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinis-muziejus butas (M. Valančiaus g. 6),

2001 12 06 įsteigtas Kauno arkivyskupijos muziejus, savo rinkiniu ir veiklos idėjomis tęsiantis Bažnytinio meno muziejaus (1935–1940 m.) ir Religinės dailės muziejaus (1940–1944 m.) tradicijas. Muziejus – kaupia, saugoja ir populiarina Kauno arkivyskupijos kultūros, istorijos ir meno paveldą, o kardinolo V. Sladkevičiaus muziejus-butas tapo jo padaliniu.

 • Kauno arkivyskupijos muziejaus sienos nišoje įkomponuota  kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinė lenta su bareljefu. 2011 m.
  Fotogr. J. Černevičienė [Iš KAVB fondų]
 • Kardinolas tarp jaunųjų parapijiečių
  [Padaryk mane gerumo ženklu: prisiminimai apie kardinolą Vincentą Sladkevičių / sudarė ir parengė Irena Petraitienė. – Kaunas, 2003. – P. 194.]
 • 2011 m. atidaryta Žemaičių vyskupų galerija 
  [Iš Kauno arkivyskupijos muziejaus fondų]
 • Žemaičių vyskupų galerijos atidarymas. 2011 03 09
  [Iš Kauno arkivyskupijos muziejaus fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Atidarytas kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinis muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.muziejai.lt/Prev_vers/Kaunas/Sladkevicius_muz.htm. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 18 d.
 2. Gerumo ženklas – ant pašto balandžio sparnu : [apie V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuveiktus darbus] / Džuljeta Kulvietienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2003, rugpjūčio 29, p. 1, 5.
 3. Kardinolas: Jo Eminencijos Vincento Sladkevičiaus laikas ir asmenybė / Irena Petraitienė. – Kaunas: Santara, 2000. – 172 [11] p: iliustr.
 4. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus muziejus-butas Kaune [pokalbis su muziejaus direktore ir kardinolo biografe Irena Petraitiene] / kalbėjosi Juozas Vercinkevičius. – Iliustr. // Voruta. – 2010, rugpjūčio 21, p. 1, 6–7.
 5. Kauno arkivyskupijos muziejuje atidengta atminimo lenta vyskupui M. Valančiui ir atidaryta Žemaičių vyskupų portretų galerija (2011 03 09) / Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=207. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 26 d.
 6. Kauno arkivyskupijos muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.muziejai.lt/prev_vers/Kaunas/Baznytinio_meno_muz.htm. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 18 d.
 7. Tikėjimas žmogui – ne atsitiktinis priedas, bet būtinybė : [apie V. Sladkevičiaus memorialinį muziejų-butą (Valančiaus g.6)] // Tremtinys. – 2001, rugpjūčio 23, p. 1–2.
 8. Trys datos vieno muziejaus istorijoje : metų pabaigoje sakralinio meno kūriniai sulauks nuolatinės ekspozicijos savoje pastogėje : [apie Kauno arkivyskupijos muziejų] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, gegužės 19, p. 9.
2002 05 14 atidengtas sovietmečiu už Lietuvos laisvę susideginusio Romo Kalantos žūties vietos įamžinimo paminklas „Aukos laukas“ ir įrašas grindinyje „Romas Kalanta 1972“.

Už paminklą skulptoriui R. Antiniui suteikta 2002 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija.

 • R. Kalantos aukos įamžinimo paminklas „Aukos laukas“ (skulpt. R. Antinis jaun., archit. S. Juškys)
  Fotogr. E. Katinas [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Aukos laukas pražydo gėlėmis / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, gegužės 15, p. 1, 4.
 2. R. Kalantos atminimą įamžins „Aukos laukas“. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2000, birželio 29, p. 7.
 3. Robertas Antinis : minties ir atminties erdvės / Rasa Andriušytė. – Portr., iliustr. // Dailė. – 2003, nr. 1, p. 89–95. – Prieiga per internetą. – URL: http://www.culture.lt/daile/03(1)/ram.htm. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 7d.
 4. Romas Kalanta : Elektroninis žinynas „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas“. – Prieiga per internetą. URL: http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=KALANTA%20ROMAS . – Žiūrėta 2011 m. balandžio 5 d.
 5. Romas Kalanta – ne vien Kauno, bet ir visos Lietuvos sūnus / Lina Mažeikaitė. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2001, gegužės 14, p. 1, 7.
 6. 1972 metų auką primins „Aukos laukas“ / Vida Savičiūnaitė – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, gegužės 15, p. 2.
2002 07 04–07 surengtas pirmasis operetės festivalis „Operetė Kauno pilyje“.

Originalus operetės festivalis, siekiantis populiarinti operą ir operetę, ugdyti įvairiapusį visuomenės muzikinį skonį. Festivalio idėjos autoriai ir organizatoriai – Gediminas Maciulevičius, Danielius Vėbra, Benjaminas Želvys ir Laimutė Kuzmickaitė-Milašienė.

 • Festivalis „Operetė Kauno pilyje“. 2010 m. 
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Festivalis „Operetė Kauno pilyje“ / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2002, nr. 9/10, p. 14–15.
 2. Kas žaviausiai atskleidžia meilės vingius? / Inga Dubovijienė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2002, liepos 10, p. 5.
 3. Kaunas pateisino operetės sostinės vardą / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, liepos 9, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2.
 4. Paradas su nugalėtojais / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, liepos 13, p. 12–13.
 5. Tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“. – Prieiga per internetą. URL: http://www.operetta.lt/index.php?s_id=9&lang=lt. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 13 d.
2002 09 30 atidarytas visuomeninis Kauno policijos muziejus.
 • Visuomeninis Kauno policijos muziejus iki 2015 m. vidurio veikė Gedimino g. 8. 2011 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
 • 015 09 29 muziejus persikėlė į Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetą (Maironio g. 27). 2009 m.
  Fotogr. E. Serpkova [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Kaune atidarytas policijos muziejus / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, spalio 1, p. 6. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/kaune-atidarytas-policijos-muziejus-2498. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 19 d.
 2. Kaune atidarytas Policijos muziejus / Viktoras Rudžianskas. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2002, spalio 3, p. 3.
 3. Kuriamame muziejuje – policijos istorijos skerspjūvis / Modestas Patašius. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2002, gegužės 8, p. 8.
 4. Mykolo Romerio universitetas. Policijos muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/policijos-muziejus/. – Žiūrėta 2016 m. vasario 13 d.
 5. Policija kuria muziejų / Violeta Vilkauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, rugpjūčio 6, p. 13.
 6. Policijos muziejus nestokoja unikalių eksponatų. – Iliustr. // 15 min. – 2006, gruodžio 4, p. 8.
 7. Tradicijos prasideda nuo istorijos išmanymo / Vytautas Atkočius. – Iliustr. // Sargyba. – 2003, rugsėjo 18, p. 7.
2002 10 22 atidarytas M. K. Čiurlionio tiltas per Nemuną, jungiantis Kauno miesto centrą su Freda ir Aleksotu (pradėtas statyti 1991 m.). Jo ilgis – 375 m, važiuojamosios dalies plotis – 24 m, 6-ios eismo juostos.

2008 m. atidarytas M. K. Čiurlionio tilto transporto mazgas.

 • M. K. Čiurlionio tiltas. 2009 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • M. K. Čiurlionio tiltas iš  paukščio skrydžio. 2010 m.
  Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Atidaromas M. K. Čiurlionio tilto transporto mazgas. – Prieiga per internetą. URL: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/kaunas/atidaromas-m.k.ciurlionio-tilto-transporto-mazgas-42-13409. – Žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.
 2. K.Čiurlionio tiltas per Nemuną Kaune. – Iliustr. // Žvilgsnis į Lietuvos tiltus / Henrikas Adolfas Kebeikis. – Kaunas, 2004. – P. 33–34.
 3. Kaune statomam tiltui per Nemuną automobiliai važiuos tik dvidešimt pirmajame amžiuje / Stasys Jokūbaitis. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, sausio 29, 1–5.
 4. Tiltas atlaikė iškilmių išbandymą / Arūnas Andriuškevičius // Kauno diena. – 2002, spalio 23, p. 1, 4.
2003 11 21 atidarytas prekybos ir paslaugų centras „Molas“ (projekto vadovas archit. V. Juozaitis),

2003 12 12 – PC „Hyper Maxima“ (projekto autorius – G. Jurevičius; Savanorių pr. 255).2005 12 02 Vytėnuose atidarytas prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ (Islandijos pl. 32), 2010 12 03 – prekybos parkas „Banginis“ ir prekybos centras „Prisma“ (Pramonės pr. 6).

 • PC „Molas“. 2011 m. 
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
 • PC „Molas“. 2011 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
 • Pradedant Hyper Maximos  statybas, įleidžiama kapsulė su laišku ateities kartoms. 2003 m.
  Fotogr. N. Povilaitis [Respublika. – 2003, rugpjūčio 13, p. 10.]
 • PC „Hyper Maxima“. 2011 m.
  Fotogr. M. Klusaitė [Iš KAVB fondų]
 • 2017 m. prekybos parkas „Banginis“ ir PC „Prisma“ (Pramonės pr. 6, Jonavos g. 60) uždaryti. 2011 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]
 • Prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ (Islandijos pl. 32). 2011 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Ateities kartoms skirtoje kapsulėje – ir „Kauno dienos“ laikraštis : [Hyper Maximos statybos] / Dainoras Lukas // Kauno diena. – 2003, rugpjūčio 13, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/-rdquo-hypermaxima-statyba-prasidejo-11552. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 12 d.
 2. Aukštuosiuose Šančiuose iškilo Laisvės alėjos konkurentas / Iveta Skliutaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, lapkričio 18, p. 5.
 3. Baigia rekonstruoti sankryžą : [apie Kaune numatomą atidaryti prekybos parką „Banginis“ bei su tuo susijusius pokyčius Draugystės gatvės ir Pramonės prospekto sankryžoje. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2010, spalio 6, p. 13.
 4. Hiperis tupia Kauno Savanoriuose / Almantas Bružas // Statybų pilotas. – 2003, rugsėjo 8, p. 4–5.
 5. Kapitalas šluoja senienas nuo žemės paviršiaus : [Hyper Maximos statybos] / Laimutis Genys // Laikinoji sostinė. – 2003, vasario 15, p. 1–2.
 6. „Molas“ – lyg Laisvės alėjos atspindys / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2003, lapkričio 24, priedas „Būstas“, p. 3.
 7. Prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ Islandijos pl. 32. Kaunas / Liutauras Nekrošius. – Iliustr. – Santr. angl. // Archiforma. – 2006, Nr. 1, p. 12–15.
 8. Vienaaukštis pirkėjų rojus : [PC „ Molas] Daiva Valevičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, lapkričio 21, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/vienaaukstis-pirkejurojus-14289. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 12 d.
 9. Visi keliai veda į „Megą“: statybininkai centro atidarymui rengėsi nežmoniškais tempais, o vakar prekybininkai sveikino tūkstančius pirkėjų / Dainoras Lukas. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, gruodžio 3, p. 4. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/visi-keliai-veda-irdquo-mega-33313. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 12 d.
 10. Vytėnuose prasidėjo statybos darbai: po pusantrų metų šalia Kauno turėtų iškilti didžiausias Lietuvoje prekybos ir pramogų centras „Mega“ / Arūnas Andriuškevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, birželio 9, p. 1, 4. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/vytenuose-prasidejostatybos-darbai-19723. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 12 d.
 11. Kaune neliks „Prismos“. – KD, BNS inf. // Kauno diena. – 2017, gegužės 4, p. 5.
2003–2006 m. pastatytas gyvenamasis kompleksas – Fredos miestelis,

2009 m. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) apdovanotas „Už darnią plėtrą“. Architektūrinį projektą kūrė Algimanto Kančo projektavimo studija.

 • Miestelį unikalioje Aukštosios Fredos teritorijoje projektavo architektai A. Kančas, L. Kazakevičiūtė, L. Savickas ir M. Preisas.  2011 m.
  Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]
 • Gyvenamojo komplekso oficiali statybų pradžia paskelbta 2003 10 09. Bendri staybos darbai tęsėsi iki 2007 m. pradžios. 2011 m.
  Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Demokratiškos gyvensenos modelis (modulis) – Fredos miestelis / Algimantas Kančas. – Santr. angl. // Urbanistinis forumas. – [T.] 3 (2009), p. 21–22.
 2. Kaune statomas miestas mieste // Laisvas laikraštis. – 2005, lapkričio 3–17 (nr. 22), p. 18.
 3. Fredą iš tingulio pažadino neregėtos statybos : vaizdingoje Aleksoto vietoje sparčiai kyla modernus gyvenamųjų namų kvartalas / Rasa Masiokaitė ; nuotr. L. Brundzos // Laikinoji sostinė. – 2003, spalio 10, p. 1–2.
 4. Fredos miestelis išjudino nekilnojamojo turto rinką : Kaune pradėtas įgyvendinti 50 milijonų litų vertės projektas / Arūnas Andriuškevičius. – Nuotr. // Kauno diena. – 2003, spalio 10, p. 4.
 5. Modernus kvartalas jau pasirengęs įkurtuvėms : Fredos miestelyje iki metų pabaigos ketina apsigyventi 160 kauniečių šeimų / Laimutis Genys. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2004, rugpjūčio 31, p. 4.
 6. Pavyzdinių butų ir namų lankytojus apima įkurtuvių nuotaika / Darius Babickas, Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2005, vasario 7, priedas „Būstas“, p. 3–4.
 7. Prestižinių daugiabučių atsiranda ir Kaune / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2004, lapkričio 2, priedas „Pastogė“, p. 2.
2004 09 15–10 08 vyko pirmasis Lietuvoje fotografijos festivalis „Kauno fotografijos dienos“

Festivalį rengia Viešoji įstaiga „Šviesos raštas“ ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius (Kauno fotografijos galerija). Festivalio įkūrėjas ir vadovas – Mindaugas Kavaliauskas.

 • „Kaunas Photo“ yra ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetinis fotomeno festivalis Baltijos šalyse. 2014 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]
 • Davide Monteleone (Italija) paroda „Spasibo“ Čečėnijos aikštėje. 2014 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Fotomeno festivalis „Kaunas Photo 2014“. – Prieiga per internetą. URL: http://2014.kaunasphoto.com/about/?lang=LT. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 12 d.
 2. Fotografijos dienos Kaune / Gabrielė Kuizinaitė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2004, rugsėjo 24, p. 6.
 3. Jubiliejinis fotografijos festivalis „Kaunas Photo“ dėkoja už sveikinimus / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, balandžio 13, p. 25.
 4. „Kaunas Photo“ – perdirbta fotografija / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, rugsėjo 2, p. 19. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/menas-ir-pramogos/festivalyje-kaunas-photo–zalioji-fotografija-236207#.U-oZWuN_vp8. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 12 d.
 5. „Kaunas Photo“ sužibėjo prancūzas / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, rugsėjo 13, p. 23. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/menas-ir-pramogos/kaunas-photo-suzibejo-prancuzas-298690#.U-oZ4ON_vp8. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 12 d.
 6. Kauniečiams atsiveria visas pasaulis. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2007, rugsėjo 21, p. 12. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/menas/kaunieciams-atsiveria-visas-pasaulis-50920#.U-oXOuN_vp8. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 12 d.
 7. Kauno fotoalbumui / Agnė Stankevičienė // Lietuvos žinios. – 2004, rugsėjo 18, p. 10.
 8. Pirmasis fotografijos festivalis. – Nuotr. – Pagal Eltą // XXI amžius. – 2004, rugsėjo 22, p. 1, 8. – Prieiga per internetą. URL: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/09/22/kult_01.html. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 12 d.
 9. Ramios antrosios „Kauno fotografijos dienos“ : tarptautinio fotografijos festivalio rengėjai kaupia jėgas, idėjas ir pinigus kitų metų spurtui / Žilvinė Petrauskaitė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2005, lapkričio 19, p. 11, 13. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/ramios-antrosios-%E2%80%9Dkauno-fotografijos-dienos%C2%94-32951#.U-oVd-N_vp8. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 12 d.
 10. Tostai ir pastabos fotografų „metų baliui“: tarptautiniam festivaliui „Kauno fotografijos dienos“ garsėjant Europoje, Lietuvoje girdėti kolegiški patarimai / Jūratė Kuzmickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, spalio 21, p. 11–12. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/tostai-ir-pastabos-fotografu-%E2%80%9Dmetu-baliui%C2%94-41850#.U-oWseN_vp8. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 12 d.
2005 m. savo veiklą pradėjo Kauno miesto simfoninis orkestras (įkurtas 2004 m.).

Orkestro pirmtakas – 1988 m. įkurtas Kauno kamerinis orkestras.

 • Kauno miesto simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras, diriguojamas vyriausiojo dirigento (2006–2011 m.) Modesto Pitrėno. 2011 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Dėmesio: debiutas. Prašome dėmesio. – Nuotr. / G. Dalinkevičius // Kauno tiesa. – 1989, gruodžio 9, p. 5.
 2. Simfoninio orkestro įsteigimas įamžintas metraštyje. – Nuotr. / Jūratė Kuzmickaitė // Kauno diena. – 2004, spalio 1, p. 8. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/simfoninio-orkestro-isteigimas-iamzintas-metrastyje-22427. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 26 d.
 3. Debiutas su vilties ir netekties ženklais : praėjusį savaitgalį miesto Filharmonijoje nuskambėjo Kauno miesto simfoninio orkestro pirmasis koncertas. – Nuotr. / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2005, vasario 9, p. 9. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kamane.lt/lt/menotyros_archyvai/autorius4/ramanauskiene9. – Žiūrėta 2011 m. gegužės 13 d.
 4. Prie dirigento pulto stos muzikas iš sostinės : prieš metus įkurtas Kauno miesto simfoninis orkestras turi naują vadovą. – Nuotr. / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2006, sausio 21, p. 12. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kamane.lt/lt/naujienos/muzika/muznaujiena72. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 26 d.
 5. Kauno miesto simfoninis orkestras. – Prieiga per internetą. URL: http://kaunosimfoninis.lt/. – Žiūrėta 2011 m. balandžio 18 d.
2007 04 10 atidarytas prekybos ir pramogų centras „Akropolis“.

Projekto autoriai – architektai Algimantas Kančas ir Gediminas Jurevičius.

 • Kauno prekybos ir pramogų centras „Akropolis“  (Karaliaus Mindaugo pr. 49). 2009 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • aujoje aplinkoje puikiai įkomponuotas senasis buvusio Tilmansų (vėliau „Kauno audinių“) fabriko administracijos pastatas. 2008 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Į „Akropolį“ – tarsi į muziejų : vakar duris atvėręs prekybos milžinas jau pakrikštytas miestu mieste / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, balandžio 11, p. 1, 4.
 2. „Kaunas šv. Velykų proga gavo didžiulį margutį – prekybos ir pramogų centrą „Akropolis“ / Dalia Juškienė. – Portr. – Žvilgsnis // Kauno diena. – 2007, balandžio 11, p. 3.
 3. Kauno „Akropolis“ kainavo brangiausiai. – Portr., iliustr. // Respublika. – 2007, balandžio 11, p. 8.
 4. Po Kauno „Akropoliu“ – buvusio vienuolyno rūsiai / Brigita Barauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, liepos 14, priedas „Šokoladas“, p. 12.
 5. Po milžino stogu sutilpo ištisas pramogų ir prekybos miestas / Arūnas Karaliūnas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2007, balandžio 11, p. 9.
 6. Prekybos centras – turistinė Kauno įžymybė / Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, rugsėjo 29, p. 5.
 7. Prekybos ir pramogų centras. Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas / Evelina Karalevičienė. – Iliustr. – Santr. angl. // Archiforma. – 2007, nr. 2, p. 26–30.
 8. Priverčia atkreipti dėmesį : Kauno „Akropolio“ kūrėjai sugebėjo prisitaikyti prie unikalios aplinkos. – Iliustr., portr. // Statyba ir architektūra. – 2007, nr. 5, p. 52–65.
 9. Šiandieninės surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų sistemos visuomeniniams pastatams ir automobilių stovėjimo aikštelėms statyti / Dalia Zilinskienė. – Iliustr. // Nauja statyba. – 2007, nr. 3, p. 70–72.
2008 m. liepos mėn. senojoje Nemuno prieplaukoje buvo įkurtas tūkstančio vietų amfiteatras su kilnojama scena (archit. A. Prikockienė ir A. Velutis).
 • „Daugirdo“ amfiteatras tapo naujuoju Senamiesčio traukos centru. 2011 m.
  Fotogr. D. Giniuvienė [Iš KAVB fondų]
 • Amfiteatras ir jo prieigos Tarptautinių Hanzos dienų metu. 2011 m. 
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Santakos parke bus amfiteatras / Mantas Tomkūnas // Kauno diena. – 2008, balandžio 8, p. 5. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/miestas/santakos-parke-bus-amfiteatras-56646. – Žiūrėta 2011 m. rugpjūčio 3 d.
 2. Miestas grįžta prie upės / Mantas Tomkūnas // Kauno diena. – 2008, gegužės 14, p. 1, 4. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/miestas-grizta-prie-upes-57688. – Žiūrėta 2011 m. rugpjūčio 3 d.
 3. Amfiteatrui kliūčių nebus. – Iliustr. – Kauno miesto savivaldybės žinios // Kauno diena. –2008, liepos 17, p. 12.
 4. Amfiteatras bus atviras visiems renginiams. – Iliustr. / Laimutis Genys // Laikinoji sostinė. –2008, liepos 25, p. 2.
 5. Amfiteatro architektams skauda širdį. – Iliustr. / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 2008, rugpjūčio 27, priedas „Būstas“, p. 11.
2008 09 26 Nemuno saloje iškilmingos ceremonijos metu buvo įkasta kapsulė, kuri simbolizavo Kauno sporto ir pramogų rūmų statybų pradžią.

2010 03 18 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Kauno arenai suteiktas „Žalgirio“ vardas. Pagrindiniam arenos autoriui architektui E. Miliūnui už šį projektą 2010 12 16 suteiktas Kauno garbės piliečio vardas. 2011 08 18 arena buvo iškilmingai atidaryta.2011 09 18 joje įvyko 37-tojo Europos vyrų krepšinio čempionato finalas.

 • Kauno pramogų ir sporto rūmus (Karaliaus Mindaugo pr. 50)  stato UAB „Vėtrūna“. 2009 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • 27 m aukščio bei 40 000 m² ploto.  Koncertų metu joje gali tilpti 17 500 žiūrovų. 2010 m.
  Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]
 • 2008 06 03 oficialiai atidarytas pirmasis tiltas į Nemuno salą. 2009 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • 2010 12 03 atidarytas Karmelitų tiltas, vedantis į areną Nemuno saloje. 2010 m.
  Fotogr. V. Stanaitis [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Amžiaus statinys baigtas: arena atveria duris / Tadas Širvinskas, Marius Bagdonas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, rugpjūčio 18, p. 1–3.
 2. Antrasis tiltas į Nemuno salą jau baigtas. – Iliustr. // 15 min. – 2010, gruodžio 3, p. 2.
 3. Arenai trūksta tik pinigų / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2008, saus. 3, p. 5.
 4. Arenai – Žalgirio vardas / Aušra Garnienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, gruodžio 22, p. 1, 3.
 5. Kauno arena. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunoarena.info/. – Žiūrėta 2011 m. gegužės 4 d.
 6. Kauno sporto rūmų statyba: „tabletė“ virto „ledkalniu“ / Tomas Lapinskas. – Iliustr. // APS. – 2006, nr. 7, p. 46–48.
 7. Krepšinio čempionato finalui Kaunas pasiruošęs / Tadas Širvinskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, rugsėjo 9, p. 2–3. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/miestas/krepsinio-cempionato-finalui-kaunas-pasiruoses-375651/psl-3. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 21 d.
 8. Naujam tiltui siūlo Karmelitų vardą. – Iliustr. / Raimonda Mikalčiūtė // 15 min. – 2010, rugsėjo 15, p. 2. – Prieiga per internetą. URL: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/kaunas/naujam-tiltui-siulo-karmelitu-varda-42-115654. – Žiūrėta 2011 m. birželio 27 d.
 9. Naujoji Kauno arenos vizija: sportui ir pramogoms skirta tvirtovė / Kristina Urbaitytė. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 2007, nr. 12, p. 44.
 10. Saloje kuriasi X Kauno fortas : architektūros ir urbanistikos ekspertai dalino E. Miliūnui avansus / Almantas Bružas. – Iliustr. // Statybų pilotas. – 2007, gruodis, p. 6–7.
 11. Saloje užvirė darbai : Kaune pradėti statyti Sporto rūmai / Vytautas Gaižauskas. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2008, rugsėjo 29, p. 7.
 12. Salos peizažas su sporto rūmais, arba Kauno Gordijaus mazgas / Jonas Minkevičius. – Iliustr. – Santr. angl. // Archiforma. – 2007, nr. 2, p. 62–64.
 13. Tobulinimų daugiau nebebus : „Žalgirio“ arena : [pasakojo Kauno mero patarėjas Vygantas Gudėnas ir „Žalgirio“ arenos architektas Eugenijus Miliūnas / su Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko komentaru]. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 2011, nr. 2, p. 10–11.
 14. „Žalgirio“ arena : Karaliaus Mindaugo pr. 50 / Almantas Bružas. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918-2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 274-275.
 15. Žalgirio arena: [Kauno dienos priedas, skirtas arenos atidarymui]. – 2011, rugpjūčio 18. – [8] p. : iliustr.
 16. Žalgirio Arena : oficiali svetainė. – Prieiga per internetą. URL: http://www.zalgirioarena.lt/. – Žiūrėta 2011 m. liepos 13 d.
 17. „Žalgirio“ arenoje – karališkas čempionato finalas / Ingrida Žirlienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, rugsėjo 19, p. 2–3. – Prieiga per internetą. URL: http://krepsinis.diena.lt/lt/naujienos/po-zalgirio-arenos-skliautais-karaliskas-cempionato-finalas-377560. – Žiūrėta 2011 m. rugsėjo 21 d.
 18. „Žalgirio“ arenos metraštis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, balandžio 30, p. 8. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/-zalgirio-arenos-metrastis-miglos-buta-ir-anksciau-349176. – Žiūrėta 2011 m. gegužės 4 d.
2008 11 12 Vyriausybės nutarimu patvirtinta Kauno integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santaka“ plėtros programa.

Jo iniciatoriai – Kauno technologijos universitetas (KTU)Kauno medicinos universitetas (KMU), Lietuvos energetikos institutas (LEI), koncernas „Achemos grupė“, bendrovės „MG Baltic Investment“ ir „Kauno tiltai“. 2014 11 14 oficialiai atidarytas vienas iš didžiausių ir moderniausių Baltijos regione atviros prieigos „Santakos“ slėnio KTU Mokslo ir technologijų centras bei Technologinio verslo inkubatorius. Atidarymo metu surengta tarptautinė konferencija „Lietuvos mokslas ir pramonė 2014: slėniai – paskata inovacijų ekonomikai“. 2014 03 25 atidarytas Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras (Sukilėlių pr. 13) – dar viena integruoto mokslo, studijų ir verslo centro „Santaka“ dalis.

 • 2011 11 25 įkasta simbolinė kapsulė Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) centrui Studentų g. 2013 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Efektyviausia investuoti į mokslą / Marijana Jasaitienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2014, kovo 25, p. 9-10.
 2. Kauno miesto vartai atsivers į studentų miestelį / Gediminas Zemlickas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2011, gruodžio 8, p. 1–2, 9.
 3. Kauno „Santakos“ slėnis pradeda pirmąjį darbų projektą = Kaunas Santaka valley starts the first workings’ project. – Gretut. tekstas liet., angl. // Business & exhibitions. – 2010, April/May [no. 1], p. 10–11.
 4. KTU augina „Santakos“ slėnį / Arūnas Dambrauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, lapkričio 26, p. 1–2.
 5. KTU kuria mokslo ir verslo rojų: [pokalbis su integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santaka“ direktoriumi docentu dr. E. Mačikėnu / kalbėjosi] Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, sausio 23, p. 7.
 6. Lietuvoje kursis 5 mokslo slėniai // Kauno diena. – 2008, vasario 7, p. 17.
 7. „LitCon“ sukūrė KTU stebuklą / Aida Valinskienė, Petras Baršauskas. – Iliustr., portr. // Vakaro žinios. – 2014, lapkričio 15, p. 9.
 8. Pravėrė laboratorijų duris. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2014, lapkričio 11, p. 2–3.
 9. „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras = Recent pharmaceutical and helth technology centre : Kaunas : [realizacija]. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Žvilgsnis į save, 2013-2014. – Vilnius : Lietuvos architektų sąjunga, [2014]. – P. 68-69.
 10. Santakos slėnis. – Prieiga per internetą. URL: http://www.santakosslenis.lt/. – Žiūrėta 2017 m. vasario 6 d.
 11. Startavo KTU „Santakos“ slėnis – tiltas tarp mokslo ir verslo. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/startavo-ktu-santakos-slenis-tiltas-tarp-mokslo-ir-verslo-659698#ixzz3JVKB791o. – Žiūrėta 2014 m. lapkričio 14 d.
 12. Rengs ateities mokslo čempionus / [su Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko ir Kauno miesto tarybos nario Visvaldo Matijošaičio komentarais]. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2014, kovo 26, p. 3.
 13. Žinių ekonomikos branduolys Kaune : integruotas mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis) „Santaka“ / Vilius Misevičius. – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2009, Nr. 1, p. 32–33.
2008 m. Dainavos mikrorajone (V. Krėvės pr. 95A) pastatyta Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčia (archit. A. Kančas).
 • 2004 m. pradėta statyti bažnyčia, 2009 05 03 buvo konsekruota. 2011 m.
  Fotogr. D. Giniuvienė [Iš KAVB fondų]
 • Bažnyčios pastato stilius modernistinis, altorius ir presbiterija – iš itališko baltojo marmuro. 2011 m.
  Fotogr. D. Giniuvienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Gerojo Ganytojo parapija ir bažnyčia. – Iliustr. // Kauno Dainava: Dabartis ir istorinė praeitis / sudarė Daiva Valentaitė. – Kaunas, 2013. – P. 201-214.
 2. Gerojo ganytojo parapijos bažnyčia : V. Krėvės pr. 95A / Almantas Bružas. – Iliustr., plan. // Kaunas, 1918-2015. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 272.
 3. Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčia. – Prieiga per internetą. URL : http://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_Gerojo_Ganytojo_ba%C5%BEny%C4%8Dia. – Žiūrėta 2011 m. gegužės 2 d.
 4. Kauno Gerojo Ganytojo parapija / [autorius ir sudarytojas Jonas Stankevičius]. – Kaunas : Arx reklama, 2015. – 59, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje.
 5. Kauno Gerojo Ganytojo parapija. – Prieiga per internetą. URL:http://www.dainavosparapija.lt/site/lt/vidinis/smenu/baznycios-statyba. –Žiūrėta 2011 m. gegužės 2 d.
 6. Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapija. – Prieiga per internetą. URL: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/kaunas/dainava/. – Žiūrėta 2011 m. gegužės 2 d.
 7. Konsekruota Gerojo Ganytojo bažnyčia. – Iliustr. // XXI amžius. – 2009, gegužės 29, p. 10. – Prieiga per internetą. URL: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2009/05/29/kbend_03.html. – Žiūrėta 2015 m. liepos 30 d.
2010 08 22 Senosiose miesto kapinėse (buv. Ramybės parke, Vytauto pr.) atidengtas paminklas Kovotojų už Lietuvos laisvę Motinai.
 • Paminklo autoriai – skulpt. V. Gylikis ir archit. J. Anuškevičius, V. Izokaitis. 2011 m. 
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Paminklas partizanų motinoms Kaune : Motina angelo sparnais / Jolita Navickienė, Ingrida Vėgelytė. – Iliustr. // Partizanų motinos. – Kaunas, 2010. – P. 6–10.
 2. Kaune atidengtas paminklas Kovotojų už Lietuvos laisvę Motinai. – Iliustr. // XXI amžius. – 2010, rugpjūčio 25, p. 1. – Prieiga per internetą. URL: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2010/08/25/atmi_01.html. – Žiūrėta 2011 m. rugpjūčio 8 d.
 3. Motina angelo sparnais. – Iliustr. / Regina Jasukaitienė // Gyvenimas. – 2010, rugsėjo 1, p. 4.
2010–2011 m. Lampėdžiuose pastatytas Kauno regiono kempingas (Gervių g. 9), oficialiai atidarytas 2012 07 20.
 • Lampėdžio pakrantė. 2011 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • Kauno regiono kempingas. 2011 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Kaune rengiamasi pirmojo kempingo statybai / Rūta Kazlauskaitė. – Iliustr. – Kauno miesto savivaldybės žinios // Kauno diena. – 2005, liepos 21, p. 16.
 2. Kauno regiono kempingas – turizmo profesionalų rankose. – Prieiga per internetą. URL: http://www.myliukauna.lt/lt/naujienos/cia-ir-dabar/kauno-regiono-kempingas–turizmo-profesionalu-rankose?tpl=print. – Žiūrėta 2012 m. liepos 21 d.
 3. Kempingas Lampėdžiuose. – Iliustr., žml. // Atrask Lietuvą. – Vilnius : Kopa : Turizmo plėtros institutas, 2013. – P. 36-37.
 4. Kempingas vilios prie Lampėdžio / Laimutis Genys; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2011, birželio 11, p. 3.
 5. Lampėdžių kempinge nakvojo NBA klubo savininkas / Vilija Žukaitytė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, liep. 21, p. 3.
 6. Lampėdžiuose kyla Kauno regiono kempingas // Kaunas: kylame naujam skrydžiui: Kauno miesto savivaldybės 2007–2010 metų ataskaita. – Kaunas, 2010, P. 23.
 7. Parinkta kempingo vieta / Gediminas Stanišauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, vasario 11, p. 4.
 8. Prie Lampėdžių kuriasi kempingas / Tadas Širvinskas; [su Kauno regiono turizmo informacijos centro direktoriaus S. Sideravičiaus komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, birželio 4, p. 2.
 9. Turistams kempingo dar nesiūlo / Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, kovo 9, p. 2.
2011 02 14 įsteigtas Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus.

Prezidentinės bibliotekos-muziejaus steigėjai – Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno miesto savivaldybė ir Prezidentas Valdas Adamkus. 2011 08 09 Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje pristatyta dailininko Rimo Čiurlionio personalinė tapybos paroda „Ten pat gyvenam, ten pat sugrįžtam“ – tai pirmasis oficialus renginys vykęs prezidentinėje bibliotekoje-muziejuje.

 • Prezidentinė biblioteka-muziejus įsikūrusi S. Daukanto g. 25 (III aukštas). 1922–1935 m. pastate veikė Užsienio reikalų ministerija. 2011 m.
  Fotogr. A. Skrockaitė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Išeivijos instituto veiklą tęs V. Adamkaus muziejus / Vilija Žukaitytė. – Portr. // Kauno diena. – 2012, vasario 25, p. 2–3. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/naikinamo-iseivijos-instituto-veikla-tes-vadamkaus-muziejus-327677#.U-SMt-N_vp8. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 8 d.
 2. Kaune prigijo JAV prezidentų tradicija / Šarūnas Bulota. – Iliustr. // 15 min: [Kaunas]. – 2011, rugpjūčio 24, p. 4. – Prieiga per internetą. URL: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kaune-prigijo-jav-prezidentu-tradicija-56-166242. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 8 d.
 3. Kaune – V. Adamkaus biblioteka / Tomas Grigalevičius. – Iliustr., portr. // 15 min. – 2010, gruodžio 17, p. 2. – Prieiga per internetą. URL: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prezidento-valdo-adamkaus-biblioteka-jo-gimtajame-mieste-56-129622. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 8 d.
 4. Muziejuje – meilės laiškas V. Adamkui / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, vasario 17, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/miestas/muziejuje-bus-ir-v.adamkaus-meiles-laiskas-332944. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 8 d.
 5. Muziejus prezidento dienoraščiui / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, gruodžio 16, p. 22. – Prieiga per internetą: http://kauno.diena.lt/dienrastis/menas-ir-pramogos/kaune-isikurs-v.adamkaus-biblioteka-muziejus-319546#.U-SQFuN_vp8. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 8 d.
 6. Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus. – Prieiga per internetą. URL: http://adamkuslibrary.lt/. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 8 d.
 7. Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus = Valdas Adamkus presidential library [lankstinukas]. – 6 lap.
 8. R. Čiurlionis: „Ten pat gyvenam, ten pat sugrįžtam“ / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, rugpjūčio 9, p. 22–23. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/menas-ir-pramogos/r.ciurlionis:-ten-pat-gyvenam,-ten-pat-sugriztam-369075#.U-SQWeN_vp8. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 8 d.02>
 9. Šventinė savaitė Kaune. – Iliustr. – „Tremtinio“ inf. // Tremtinys. – 2011, vasario 25, p. 1–2.
 10. V. Adamkaus muziejuje – ir Valentino dienos atvirukas / Vaida Milkova ; [su kadenciją baigusio prezidento V. Adamkaus ir JAV lietuvių visuomenės veikėjos B. Vizgirdienės komentarais]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, gruodžio 18, p. 30–31. – Prieiga per internetą. URL: 14>http://kauno.diena.lt/dienrastis/menas-ir-pramogos/kokie-eksponatai-bus-v.adamkaus-muziejuje-kaune-320978#.U-SSH-N_vp8. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 8 d.
2014 03 24 atidarytos Vainatrakio kapinės.

Kapinės užima 40 ha teritoriją.

 • Vainatrakio kapinių akmuo. 2014 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]
 • Vainatrakio kapinių schema. 2014 m.
  Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Kaune išspręsta laidojimo vietų problema – atidarytos Vainatrakio kapinės. – Iliustr. // XXI amžius. – 2014, balandžio 4, p. 1. – Prieiga per internetą. URL: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2014/04/04/aktu_01.html. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 12 d.
 2. Naujoms kapinėms įrengti – žemės manai / Rasa Masiokaitė // Laikinoji sostinė. – 2005, spalio 18, p. 5.
 3. Naujųjų kapinių pakaks šimtmečiui. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2014, kovo 26, p. 2. – Prieiga per internetą. URL: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/vainatrakio-kapiniu-uzteks-simtmeciui-621897#.VBlJbJR_vp8. – Žiūrėta 2014 m. rugsėjo 17 d.
 4. Netrukus bus pradėtos rengti naujos kapinės / LS inf. // Laikinoji sostinė. – 2005, rugpjūčio 16, p. 3.
 5. Vainatrakio kapines žada atidaryti kitais metais / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, lapkričio 19, p. 3. – Prieiga per internetą. URL: http://37o.diena.lt37o.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/vainatrakio-kapines-atidarys-kitais-metais-429175#.U-oI2uN_vp8. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 12 d.
 6. Vainatrakyje bus Kauno kapinės / Tadas Širvinskas // Kauno diena. – 2008, rugpjūčio 14, p. 5. – Prieiga per internetą.URL: http://kauno.diena.lt/dienrastis/miestas/vainatrakyje-bus-kapines-107701#.U-oJXuN_vp8. – Žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 12 d.
2015 m. kovo mėn. Europos Komisija Kauno tarpukario modernizmo architektūrai suteikė Europos paveldo ženklą (EPŽ).

EPŽ – Europos Sąjungos iniciatyva, kuria siekiama populiarinti rinktinių paveldo vietų istorinę ir kultūrinę reikšmę Europai. 2015 04 15 EPŽ Kauno miesto delegacijai oficialiai įteiktas Briuselyje, Solvay bibliotekoje. Į EPŽ sąrašą įtraukti 36 Kaune esantys pastatai arba jų kompleksai.

 • 2015 05 11 ant Kauno miesto savivaldybės centrinių rūmų (Laisvės al. 96) atidengta dvikalbė Europos paveldo ženklo lenta. 2015 m. 
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Europos paveldo ženklas papuošė centrinius Kauno savivaldybės rūmus / Arnoldas Bukelis. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – 2015, Nr. 13 (geg. 23), p. 16.
 2. Europos paveldu pripažinta Kauno tarpukario modernizmo architektūra / Rytis Prūsaitis // Lietuvos aidas. – 2015, kovo 17, p. 2.
 3. Garbingas ženklas – pakeliui į Kauną. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2015, bal. 17, p. 3. – Prieiga per internetą: http://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kaunui-oficialiai-suteiktas-europos-paveldo-zenklas-686175. – Žiūrėta 2015 m. spalio 9 d.
 4. Kauno modernizmui – prestižinis įvertinimas / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, kovo 13, p. 1–3. – Prieiga per internetą: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/ivertinimas-skatins-labiau-priziureti-pastatus-680205. – Žiūrėta 2015 m. spalio 9 d.
 5. Kaunui suteiktas Europos paveldo ženklas / Kauno miesto savivaldybės Viešųjų ryšių poskyrio informacija. – Iliustr. // Nemunas. – 2015, kovo 19–bal. 1 (Nr. 8), p. 3.
 6. Praeities statytojų meistrystės istorijoje – ir negražūs šių dienų veiklos pėdsakai / Nerijus Povilaitis; P. Mantauto nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2015, bal. 4, p. 6–7.
 7. Tarpukario gatvelėmis – į pasaulinį pripažinimą: modernistinė Kauno architektūra sulaukė rimto tarptautinio įvertinimo: Europos Komisija pasiūlė Kaunui suteikti Europos paveldo ženklą. Tai turėtų tapti paskata siekti dar didesnio pripažinimo – įtraukimo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą / Dovaidas Pabiržis. – Iliustr. // Veidas. – 2015, Nr. 5 (vas. 6), p. 28–30.
2018 07 05 prie Kauno pilies atidengta skulptūra „Laisvės karys“ (simbolinė kapsulė įkasta gegužės 31 d.).

Jos autoriai – skulptoriai Arūnas Sakalauskas, Borisas Krylovas ir Olesius Sidorukas. Skulptūros iniciatorius – Vyčio paramos fondas.

 • Paminklas „Laisvės karys“. 2018 m.
  Fotogr. M. Balkus [Iš KAVB fondų]

Literatūros šaltiniai
 1. Ilgas Vyčio kelias. – Iliustr. / Jurgita Šakienė // Kauno diena. – 2018, birž. 30, p. 1–3.
 2. Kas parašyta Vyčio skulptūros kapsulėje? – Iliustr. / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė. // Kauno diena. – 2018, birž. 2, p. 6.
 3. Prie Kauno pilies iškilo Vytis. – Iliustr. // XXI amžius. – 2018, liep. 13, p. 1, 3.
 4. Vyčio paramos fondas. – Prieiga per internetą. URL: https://www.vycio-fondas.lt/. – Žiūrėta 2018 m. rugsėjo 13 d.
 5. Vytis atšuoliuoja į Kauną: įleista simbolinė kapsulė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2018, birž. 8, p. 1.
kauno-istroijos-testai-ir-uzduotys
TESTAI IR UŽDUOTYS
Kauno istorijos testai

Sužinojote daug naujo apie Kauną ir norite pasitikrinti savo žinias? Atlikdami testų užduotis, išsiaiškinsite, ar gerai išmanote Kauno istoriją.

Spręsti testus
Turite klausimų ar pasiūlymų?
Parašykite mums žinutę

Jei atradote netikslumų ar norite pateikti papildymų, savo pastebėjimus prašome parašyti mums, užpildant šią formą: